Pregled IT tržišta Srbije i osvrt
na sigurnost u Cloud-u
Atila Madai
Country Manager,
IDC Adriatics Serbia
Jul 2011
Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
(2010) Struktura srpskog IT tržišta
Software
13%
IT Services
18%
Other HW
38%
Izvor: IDC Serbia IT Market 2011–2015 Forecast and 2010 Vendor
Shares
Maj 2011
© IDC
Desktop &
Notebook
31%
Total:
$697 million
RSD 54.45 billion
Jul-11
2
Indikatori IT potrošnje
Dinamika i sastav
IT potrošnja u Srbiji i indikatori rasta
IT potrošnja po segmentu i regiji, 2010
100%
40%
80%
30%
20%
60%
10%
40%
0%
20%
-10%
0%
-20%
World
North
America
West
Europe
Middle
East
Hardware
Packaged software
Africa
-30%
2008
2009
2010
2011
Izvor: IDCSerbia IT Market 2011–2015
Forecast and 2010 Vendor Shares
Maj 2011
Services
2012
2013
2014
2015
Services
Packaged software
Hardware
 IT potrošnja na zrelim tržištima poput Zapadne Evrope i Severne Amerike je većinski u
uslugama
 U Srbiji i dalje predvodi hardver; ali trend je da se prati globalni trend
 To ukazuje na veliki potencijal za uslugama i softver rešenjima
Copyright 2011 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
3
Implikacije krize
Promena trendova u ponašanju krajnjih korisnika
 Fokusiranje na kontrolu troškova, većeg iskorištenja postojeće
infrastrukture, određivanje i praćenje TCO (ukupni troškovi
vlasništva)
 Uvećana potreba da se konsoliduje izlazna funkcionalnost = veća
potreba za optimizacijom infrastrukture
 Vendori i kanali preispituju svoje poslovne modele = postupan ali
ubrzan prelaz sa prodaje proizvoda na usluge dodate vrednosti
Copyright 2011 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Šta podstiče kompanije da usvoje usluge
dodate vrednosti ?
 Ušteda troškova
 Konsolidacija / standardizacija
 Transparentni troškovi / kontrola
 Produktivnost zaposlenih
 Fokusiranje na osnovnu stručnost
 Poboljšano iskorištavanje uređaja
 Bezbednost / Usklađenost
 Poboljšana IT bezbednost
 Usklađenost sa internim / eksternim pravilima
 Dkument procesi i tokovi
 Poboljšana produktivnost
 Upravljanje informacijama i podacima
 Održivost / Ekološki zahtevi
Copyright 2011 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Specific Security SaaS products affect existing
on-premise security products?
Security SaaS razvojna startegija
100%How will your
organization's adoption of
Specific Security SaaS products affect existing
security products?
Howon-premise
will your organization's
adoption of
 Velika preduzeća
predvode hybrid security
SaaS razvojne inicijative
 SMBs najverovatnije će
ići na all-SaaS rešenja
 Manje kompanije dodaju
nove-net security
tehnologije preko SaaS
češće nego velike
kompanije
 Hibridna rešenja pružaju
“finiji” odabir, kontrole
unutar kompanije, a
postiže se usklađivanje
kontrole i ekonomije cloud
security rešenja
 Manje velikih preduzeća je
spremno za all-SaaS rešenje,
kada je u pitanju security
90%
100%
Specific
Security SaaS products affect25%
existing
Howon-premise
will your organization's
adoption of
security
products?
32%
Specific Security
SaaS products affect existing
39%
100%
80%How will
your organization's
adoption of
on-premise
security
products?
90%
Specific Security SaaS products affect25%
existing
100%
on-premise
security products?
32%
90%
70%
100%
80%
90%
80%
60%
80%
90%
70%
70%
70%
50%
80%
60%
39%
32%
32%
18%
32%
18%
18%
18%
17%
18%
50%
30%
60%
40%
40%
17%
17%
18%
16%
17%
20%
30%
10%
40%
20%
10%
20%
0%
30%
10%
0%
10%
20%
0%
16%
16%
17%
16%
16%
16%
Total
16%
Total
16%
16%
Total
© IDC
39%
39%
25%
16%
60%
60%
40%
70%
50%
50%
40%
30%
20%
50%
30%
25%
16%
25%
19%
39%
19%
19%
19%
13%
19%
16%
16%
22%
16%
22%
16%
22%
22%
21%
13%
13%
13%
19%
13%
13%
13%
13%
16%
13%
16%
13%
Enterprise
16%
Enterprise
13%
16%
Enterprise
21%
22%
21%
17%
21%
17%
17%
SMB
21%
SMB
17%
SMB
SaaS products integrated with
on-premise security products
(e.g. messaging security SaaS
and
Wemessaging
use or will security
use Security
appliances)
f romintegrated
the samewith
SaaS products
vendor
(i.e. asecurity
"hybrid"
security
on-premise
products
architecture)
We messaging
use or will use
Security
(e.g.
security
SaaS
SaaS
products
integrated
with
and
messaging
security
We
use or will
use Security
We replaced
or are
replacing
on-premise
products
appliances)
fsecurity
rom
the
same with
SaaS products
integrated
on-premise
security
products
(e.g.
messaging
security
SaaS
vendor
(i.e. a security
"hybrid"
security
on-premise
products
with
Security
SaaS
f
rom a
and
messaging
security
architecture)
We
or will use
Security
(e.g.use
messaging
security
SaaS
dif
f erent vendor
appliances)
f rom
the samewith
SaaS
products
integrated
and messaging
security
We
replaced
or
arethe
replacing
vendor
(i.e. a
security
on-premise
security
products
appliances)
f"hybrid"
rom
same
on-premise
security
products
architecture)
(e.g.
messaging
security
SaaS
vendor (i.e. a "hybrid" security
with
Security
SaaS
f rom a
and
messaging
security
architecture)
Wereplaced
replacedororare
are replacing
We
dif
f erent
vendor
appliances)
f rom
the replacing
same
on-premise
security
products
on-premise
security
products
vendor
(i.e.
a
"hybrid"
security
with
Security
SaaS
f
rom
The
security
technologies
with
Security SaaS f rom
a awe
architecture)
dif
f
erent
vendor
use
or
are
adopting
via
SaaS
dif f erent vendor
are new to my organization (no
We replaced or are replacing
equivalent on-premise solution
on-premise security products
was
previously)
Theused
security
technologies
with
Security
SaaS
f rom a we
The
security
technologies
use
or
are
adopting
via SaaS we
dif f erent vendor
use
or to
aremy
adopting
via SaaS
are
new
organization
(no
The
security
technologies
we
are new
to
my
organization
(no
equivalent
on-premise
solution
use
or
are
adopting
via
SaaS
equivalent
on-premise solution
was
used previously)
We
replaced
ororganization
are replacing
are
new
to my
(no
was
used
previously)
on-premise
security
products
equivalent on-premise
solution
with
Security
SaaS products
was
previously)
Theused
security
technologies we
f rom the same vendor
useWe
or replaced
are adopting
viareplacing
SaaS
or are
We
replaced
or
are replacing
are
new
to mysecurity
organization
(no
on-premise
products
on-premise
security
equivalent
on-premise
solution
with Security
SaaSproducts
products
with
Security
SaaS
products
was
used
f rom
the previously)
same
vendor
We the
replaced
or are replacing
f rom
same vendor
on-premise security products
We use
or willSaaS
use security
with
Security
products
products
a Security
f rom the through
same vendor
SaaS
on-premise
Wemodel
use orand
willan
use
security
We replaced or are replacing
products
a Security
model
(e.g. through
messaging
security
on-premise security products
SaaS
model
and
an
on-premise
SaaS
and
messaging
security
We Security
use or will
use security
with
SaaS
products
appliances),
but
f rom
dif f erent
model (e.g.
messaging
security
products
through
a Security
f rom the same vendor
SaaS
and
messaging
security
vendors
SaaS model and an on-premise
appliances),
f rom
dif f erent
We
use
ormessaging
willbut
use
security
model
(e.g.
security
vendors
products
a Security
SaaS
and through
messaging
security
SaaS modelbut
andf rom
an on-premise
appliances),
dif f erent
model (e.g. messaging security
vendors
SaaS
andormessaging
security
We use
will use security
appliances), but f romJul-11
dif f erent 6
Prednosti security SaaS rešenja
Pored već poznatih
pokretača SaaS rešenja,
razlozi za usvajanje variraju
među SMB i Velikim
preduzećima
Velika preduzeća vide
security SaaS kao način da
kontrolišu mobilne i
izmeštene radnike
 Preraspodela zaposlenih,
tj. njihovih funkcija je
atraktivno za SMB.
In your opinion, what are the greatest benefits or
advantages of Security SaaS technology?
58%
60%
55%
The ability to scale SaaS usage up or down,
depending on end-user demand or needs
36%
35%
37%
The flexibility of a subscription-based pricing
model
Ability to shift IT/security staff away from
managing specific on-premise security
technologies to more strategic or critical
security projects and tasks
35%
33%
38%
Support for a mobile/remote/dispersed
workforce via a cloud/SaaS-based security
service, without premise-based/PC-based
hardware or software
35%
36%
33%
32%
35%
29%
Shifting security technology spending from a
capital expense (hardware/software) to an
operations expense (services)
0%
© IDC
Enterprise (165)
18%
17%
18%
Cutting back on IT/security staff and budget
necessary to support specific on-premise
security technologies
20%
Total (306)
SMB (141)
40%
60%
Jul-11
80%
7
Zabrinutost pouzdanosti security SaaS
rešenja
 Velika preduzeća i
SMBs koja su
usvojili security
SaaS i dalje navode
poverenje kao
glavnu zabrinutost u
security SaaS
rešenja
What security concerns do you have about security SaaS?
Concerns about trusting an outside
third party with sensitive internal
security information (i.e. vulnerability
data, security product configurations,
end-user credentials, etc.)
52%
49%
51%
53%
SMB
Total (a)
Fear of a security incident (attack,
outbreak, data breach, etc.) resulting
from ineffectual Security SaaS
technology
41%
38%
39%
48%
Security concerns about connecting
on-premise firewalls/routers to thirdparty security service clouds (i.e.
messaging security, Web scanning,
etc.)
Sec. SaaS (p)
41%
35%
38%
39%
38%
26%
32%
34%
Compliance and/or regulatory
concerns over the use of security SaaS
technologies
2%
1%
2%
1%
Other security concern
0%
© IDC
Enterprise
83% 78% 88%
17% 22% 12%
20%
No specific security
concerns
40%
60%
Have security
concerns
Jul-11
8
IDC's European Software Cloud Predictions 2011
1. Software vendori pojačavaju napore da postanu cloud igrači u Evropi
2. SaaS će preobraziti IT direktore u proces menadžere
3. "Lokalni cloud" će ubrzati SaaS usvajanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi
4. Modeli Cloud " veleprodaje " će se pojaviti u 2011-2012
5. Velika količina podataka će postati ključ za korišćenje cloud BI
6. Cloud-bazirane socijalne poslovne platforme će dobiti na važnosti
7. Cloud bezbednost će prevazići više barijera nego što je očekivano
© IDC
Jul-11
9
"Lokalni Cloud" ubrzaće SaaS usvajanje u Centralnoj
i Južnoj Evropi
 U 2011, rast prihoda od SaaS u Centralnoj i Južnoj Evropi će
premašiti prihode EMEA kako se lokalno usvajanje bude
ubrzavalo.
 SaaS je započeo kao US-centric, one-size-fit-all ponuda, time
je usporio usvajanje u zemljama bez znanja engleskog jezika
 Ovo se menja velikom brzinom kako se “lokalni cloud"
pojavljuje:
– Globalni javni cloud servisi se lokalizuju u smislu jezika,
pоštоvаnjа zаkоnа, mаrkеtinških mаtеriјаla, vаlute, sеrtifikаciје,
pоrеza, itd.
– Neki SaaS vendori su preuzeli lokalne SaaS prodavce kako bi
lokalizovali ponudu na lokalnom tržištu i prilagodili svoju ponudu
potrebama lokalnog tržišta, kako bi bili uspešni u Evropi.
– Pojavio se veliki broj lokalnih SaaS startup kompanija u
Centralnoj i Južnoj Evropi.
– Neki SaaS vendori su unajmili lokalne prodavce i VARs da
prodaju lokalno. Lokalni VAR pružaju lokalni sadržaj, lokalnu
ekspertizu, usluge i lokalne reference.
© IDC
Jul-11
10
Modeli Cloud-a “Veleprodaje” koji će se pojaviti
2011.godine
• Cloud će pratiti put deregulacije tržišta telekomunikacija i
javnih preduzeća.
•
Prema sličnom modelu po kome rade telekomunikaciona i javna
preduzeća na deregulisanom tržištu, smatramo da će ekosistem
Cloud vendora početi da nudi dva različita sloja: “maloprodajni" i
“veleprodajni“ sloj.
• Provajderi modela Cloud veleprodaje će posedovati
infrastrukturu.
•
Njihov biznis model će obezbediti kooperaciju sa različitim
organizacijama. Ove organizacije će često predstavljati
provajdere Cloud maloprodaje koji će poslovati direktno sa
krajnjim korisnicima.
•
Cloud veleprodaje će se razlikovati po skalabilnosti, pouzdanosti,
ceni i fleksibilnoj ponudi.
• Provajderi Cloud rešenja će imati odnos sa kupcima i
podugovor o infrastrukturi.
•
© IDC
Provajderi Cloud rešenja će se razlikovati po brendu, fleksibilnosti
i iskustvu sa klijentima. Kupovne opcije krajnjih korisnika time
neće biti ograničene zbog lokacije na kojoj se čuvaju podaci.
Jul-11
Socijalne Poslovne Platforme će
dobijati na važnosti
• Kompanije svih veličina su pod ogromnim pritiskom da
rade stvari bolje, brže i pametnije.
•
Pritisak dolazi iz različitih izvora, uključujući i povećanje
konkurencije low-cost (niskotarifnih) ekonimoje.
•
Ovaj izazov se ne može dostići tako što bi se stvari i dalje radile
na isti način. Ovakvi izazovi zahtevaju potpuno nove načine rada.
• Postoji sve veći broj socijalnih poslovnih platformi koje se
bave ovim potrebama i pomažu pri:
•
Prepoznavanju ljudi sa znanjem i koji su stručni bez obzira na to
gde se oni trenutno nalaze i koja im je trenutna uloga.
•
Nalaženju, etiketiranju i deljenju korisnih informacija između svih
zainteresovanih strana.
•
Omogućavanju rada na projektu i saradnji bez obzira na lokaciju.
• Novi model će biti implementiran.
•
© IDC
Dok sve ovo može da se uradi sa novim lojalnim softverima,
brzina, fleksibilnost i sveprisutni pristup aplikacijama zasnovanim
na Cloud-u čini ovo prirodnim načinom za isporučivanje socijalnih
poslovnih platformi.
Jul-11
12
Sigurnost, uskladjivanje, SLA i lociranje
podataka neće biti rešeni 2011. godine
• Sve kompanije su zabrinute barem zbog jednog od ovih
pitanja koja se tiču Cloud-a.
•
Mnoga od ovih pitanja su potpuno opravdana, ipak neka od njih
su refleksna reakcija , kao što je to sigurnost Datacentara.
• Ova pitanja su limitirajući faktor prihvatanja javnog Clouda
od strane kompanije u jednoj ili više oblasti.
•
Provajderi usluga će izaći sa rešenjima, ali će tehnološke
kompanije biti te koje će razviti prava rešenja.
•
Za sada, oni imaju više nego dovoljno posla od klijenata koji ne
vide u tome nepremostiva rešenja.
• Dugoročno posmatrano, vendori javnog Cloud-a će se
baviti ovim pitanjima na način koji će rešiti problem za
većinu kompanija koja kupuju ova rešenja.
•
© IDC
Ipak, ovo će se desiti tek za nekoliko godina ,a time će vendori
privatnog Cloud-a dobiti priliku da dobiju udeo na tržištu.
Jul-11
13
Bezbednost Cloud-a će srušiti mnogo više barijera
nego što je to očekivano
 Identitet i bezbednost podataka su ključni izazovi za
Cloud.
–
Uvođenje novih proizvoda i rešenja će opravdati staru zabrinutost koja
se tiče identiteta i bezbednosti podataka u Cloud-u.
 Gubitak kontrole IT-a je ključni rizik u Cloud-u.
–
Gubitak kontrole IT-a će vremenom uzimati maha, što je jedan od ključnih
efekata Cloud Computing-a. IDC veruje da će usluge zasnovane na
Cloud-u olakšati pristup i put koji je ranije bio neophodan u cilju dobijanja
pristupa IT stručnim sistemima (npr. upravljanje odnosa sa kupcima i
klijentima [CRM], bezbednost, usklađivanje). Danas može svako da
koristi CRM sisteme, svako može da postavi grupu na sistem razmene
poruka, svako može da otvori i upravlja Intranetom uz visoko rizičnu
razmenu podataka.
 Uloga IT bezbednosti i stručnjaka za usklađivanje se
menja.
–
© IDC
IDC smatra da IT sektor, uključujući stručnjake za bezbednost (CSO) i
stručnjake za uklađivanje treba da predvide činjenicu da se neće još
dugo baviti bezbednošću podataka već će biti stručnjaci i vodiči
bezbednost i usklađenost outsourc-ovanog IT.
Jul-11
14
Hvala!
Atila Madai
Tel: + 381 11 212 90 40
[email protected]
Country Manager
Serbia
© IDC
IDC Adriatics
Kancelarija Beograd
Bul. Arsenija Čarnojevića 52
11070 Beograd
Srbija
Fax: + 381 11 212 90 39
www.idc-adriatics.com
Jul-11
15
Download

IDC – Pregled stanja IT tržišta i sigurnost u oblaku