Curriculum vitae
LIČNE INFORMACIJE
Snežana Opačić
Snežana Opačić
Sremska 9-2/21, 15000 Šabac, R. Srbija
+381 15 346982
+381 60 3083076
[email protected]
Skype name: sopacic66
Pol Ženski | Datum rođenja 27. 01. 1966. | Državljanstvo Srpsko
PROFESIJA
Psiholog, Geštalt psihoterapeut,
Geštalt kouč i organizacioni konsultant
RADNO ISKUSTVO
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 6
2012 - 2014
Geštalt kouč i organizacioni konsultant
Poslodavci: „LIN“ d.o.o., Šabac; Vega IT Sourcing DOO, Novi Sad
2007 – do danas
Supervizor u Geštalt terapiji
EAPTI Geštalt studio Beograd, R. Srbija
Individualna i grupna supervizija studenata
2000 – do danas
Trener u Geštalt terapiji
EAPTI Geštalt studio Beograd, R. Srbija
Individualni i grupni rad sa studentima u okviru edukacije za Geštalt terapeute
1997 – do danas
Geštalt terapeut
Individualni i grupni rad sa klijentima u privatnoj praksi
(u Šapcu i Beogradu)
2002 – 2013
2005
2001 - 2002
1999 – 2000
1995 – 1999
1996 – 1999
1992 – 2002
1992 - 2002
Direktor Medicinske škole „Dr Andra Jovanović“
Cara Dušana 9, 15000 Šabac
Tribine na temu „Tolerancija među različitostima“ u srednjim školama u Šapcu,
Psihoterapeutski rad sa LDPT populacijom i njihovim porodicama
za NVO „Duga“ u saradnji sa Holandskom ambasadom
Nastavnik Građanskog vaspitanja
Medicinska škola „Dr Andra Jovanović“,
Cara Dušana 9, 15000 Šabac
Psihološka pomoć na SOS telefonu
psihološka podrška tokom NATO bombardovanja, rad na ratnim traumama adolescenata posle NATO
bombardovanja
Crveni krst, Šabac
Organizacija i vođenje 2 projekta za NVO “Osvit” (u saradnji sa Oxfam-om) u Šapcu:
“Psihološka podrška i razvoj žena” i “Psihološko savetovalište za mlade”
Osnivač i predsednik Opštinskog Odbora za borbu protiv neprilagođenog ponašanja mladih (narkomanija,
alkoholizam, delinkvencija) u Šapcu, u okviru kojeg sam organizovala i vodila istraživanje i psihološke radionice
na pomenute teme
Školski psiholog u Medicinskoj školi „Dr Andra Jovanović“, Šabac
Individualni i grupni savetodavni rad sa učenicima; istraživanja na različite teme; psihološke radionice sa
grupama učenika na temu nenasilnog rešavanja konflikata „Učionica dobre volje“; za podršku i razvoj dece u
okruženju promenjenom ratovima „Osmeh“; za podršku i razvoj adolescenata „Umeće odrastanja“; preventivni
psihološki rad sa roditeljima adolescenata „Umeće roditeljstva“; psihološke radionice „Prava deteta“ u saradnji sa
NVO „prijatelji dece Srbije“ (sve podržane od strane UNICEF-a)
Nastavnik psihologije u Medicinskoj školi „Dr Andra Jovanović“
Cara Dušana 9, 15000 Šabac
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 6
Curriculum vitae
Januar 2014 – u toku
Snežana Opačić
Geštalt kouč i konsultant u organizacijama
Dijagnostikovanje u orgaizaciji, Geštalt koučing, rad sa konfliktima i otporima u organizaciji,
rad sa velikim sistemima, upravljanje različitošću
Scuola Gestalt di Torino i Multidimens of Rotterdam, u Torinu
Oktobar 2009 – februar 2010
Instruktor asertivnog treninga
Veštine asertivnosti, asertivna komunikacija i ponašanje, rad sa individuama i grupama
Agencija TIM, Novi Sad
Oktobar 2008 – oktobar 2009
Master studije psihologije
Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu
Geštalt konsultant u organizacijama
Februar 2008 – septembar 2009
Upravljanje procesima promena, rad kroz teoriju polja, komunikacija u organizaciji, razvoj organizacija, rad sa
liderima
GPTIM Malta i Scarborough Psychotherapy Institute and Metanoia Institute, UK, na Malti
Postdiplomski trening program „Rad sa decom i adolescentima“
Februar 2008 – maj 2008
Geštalt dijagnoze i intervencije u poremećajima kod dece i adolescenata i njihovih porodica
Institute of Cleveland u saradnji sa Gestalt psychotherapy training Institute Malta (GPTIM), na Malti
Diploma za supervizora u Geštalt psihoterapiji
Februar 2006 – jun 2007
1992 – 2000
Veštine supervizijskog rad sa studentima u treningu, individualni i grupni supervizijski rad
Scarborough Psychotherapy Institute and Metanoia Institute, UK i Gestalt psychotherapy training Institute Malta
(GPTIM), u Beogradu
Diplomirani Geštalt psihoterapeut
Edukacija za savetovanje i psihoterapijski rad sa individuama, grupama i parovima
EAPTI Geštalt studio Beograd u saradnji sa Gestalt psychotherapy training Institute Malta (GPTIM), u Beogradu
2002 – 2012
Kontinuirana edukacija za menadžment u obrazovanju
Upravljanje finansijama, ljudskim i drugim resursima u obrazovanju, kompetencije direktora škole
Ministarstvo prosvete i nauke R. Srbije
1984 - 1992
Diplomirani psiholog
Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu
LIČNE SPOSOBNOSTI I
KOMPETENCIJE
Maternji jezik
Srpski
Ostali jezici
RAZUMEVANJE
GOVOR
PISANJE
Slušanje
Čitanje
Govorna interakcija
Govorna produkcija
Engleski jezik
B1
B1
A2
A2
A2
Ruski jezik
B1
B1
A2
A2
A2
Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 6
Komunikacijske veštine
Organizacione / veštine
rukovođenja
Poslovne veštine
Komunikativna i kooperativna sa ljudima iz različitog socijalnog, kulturnog i obrazovnog miljea.
Više od 20 godina iskustva u komunikaciji i saradnji sa ljudima tokom vođenja raznih edukacija, treninga i radne
organizacije. Vrlo iskusna u upravljanju ljudima, na individualnom, grupnom, timskom i organizacionom nivou,
kao i u superviziranju njihovog rada i razvoja. Radoznala i zainteresovana za komunikaciju sa ljudima, učenje i
deljenje znanja sa drugima. Iskustvo stečeno tokom rada na mestu nastavnika psihologije, školskog psihologa,
direktora srednje škole, geštalt psihoterapeuta, trenera i supervizora edukativnih grupa u treningu za
psihoterapeute.
Visoko razvijene organizacione i upravljačke veštine; sposobna da preuzmem inicijativu i odgovornost i da vodim
druge.
Više od 22 godine organizovanja edukacija i upravljanja grupama učenika i studenata; oko 19 godina iskustva u
planiranju, pisanju i upravljanju projektima u nevladinim organizacijama (NVO) i državnim institucijma; oko 11
godina iskustva u vođenju i upravljanju organizacijom sa oko 120 zaposlenih (srednja Medicinska škola u
Šapcu); 4 godine iskustva u organizovanju i vođenju aktiva direktora srednjih škola u Šapcu; 4 godine iskustva u
organizovanju i vođenju Opštinskog odbora za borbu protiv neprilagođenog ponašanja mladih.
Trenutno, organizujem i vodim 2 edukativne grupe i 5 supervizijskih grupa studenata u okviru edukacije za
Geštalt psihoterapeute (ukupno 45 studenata).
Liderske i menadžerske veštine
Vrlo iskusna i uspešna u upravljanju promenama u vrlo izazovnim okolnostima i okruženju, kao i u radu pod
velikim pritiscima i kratkim rokovima (više od 22 godine rada u sredini i okolnostima ratova, tranzicije države,
velikih i brzih sistemskih promena).
Psihoterapijske veštine (sem Geštalt psihoterapije, imam znanja i veštine iz TA (Transakciona analiza) i REBT-a
(Racionalno emocionalna bihejvior terapija), koje sam stekla na Master studijama).
Kompjuterske veštine
Ostale veštine
Vozačka dozvola
Dobro vladanje alatima Microsoft Office
ples (škola klasičnih i latinoameričkih plasova, 10 godina igranja u folkloru)
šivenje (kurs krojenja i šivenja)
B kategorija
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 4 / 6
Curriculum vitae
DODATNE INFORMACIJE
Publikacije/Prezentacije
Konferencije
Seminari
Snežana Opačić
Opačić, S., Ilić, D., Bratina, S. i Vidaković, I. (2014). Geštalt terapijski pristup radnim organizacijama. 4. Kongres
psihoterapeuta Srbije. Beograd. Srbija
Opačić, S. i Ilić, D. (2013). Geštalt u organizaciji. 3. Kongres psihoterapeuta Srbije. Beograd. Srbija
Opačić, S. i Bratina, S. (2013). Savremeno liderstvo – Geštalt terapijski pristup. 3. Kongres psihoterapeuta
Srbije. Beograd. Srbija
Opačić, S. i Bratina, S. (2013). Liderstvo u sad i ovde – Geštalt terapijski pristup. 61. Naučno-stručni skup, Sabor
psihologa Srbije. Donji Milanovac. Srbija
Opačić, S. (2012). Dijalog u Geštalt terapiji. 2. Kongres psihoterapeuta Srbije. Beograd. Srbija
Opačić, S. (2011). Savremena Geštalt terapija. 1. Kongres psihoterapeuta Srbije. Beograd. Srbija
Opačić, S. (2011). Polne razlike u partnerskoj afektivnoj vezanosti kod adolescenata. 59. Naučno-stručni skup,
Sabor psihologa Srbije. Sokobanja. Srbija
Opačić, S. (2009). Stvaranje efikasne atmosfere za učenje kao osnov dobre supervizije. Geštalt zbornik. Zbornik
2, str. 45-49, Beograd: Jugoslovensko udruženje geštalt psihoterapeuta
Opačić, S. (2008). Supervizija u psihoterapiji. 56. Naučno-stručni skup, Sabor psihologa Srbije. Kopaonik. Srbija
Opačić, S. (1996). Rezultati istraživanja neprilagođenog ponašanja mladih u šabačkim srednjim školama.
Zbornik radova sa Savetovanja stručnih saradnika. Valjevo. Srbija
4. Kongres psihoterapeuta Srbije, „Razvoj i psihoterapija“, Beograd, Srbija, oktobar 2014.
3. Kongres psihoterapeuta Srbije, „Pripadnost i različitost – integracije u psihoterapiji“, Beograd, Srbija, oktobar
2013.
11th Conference of European Association for Gestalt Therapy, “The heart of connecting co-creating individuals
and communities”, Krakow, Poland, September, 2013
61. Naučno-stručni skup, Sabor psihologa Srbije, “ Tri lica psihologije – interdisciplinarnost savremene
psihologije”, Donji Milanovac, Srbija, maj 2013.
2. Kongres psihoterapeuta Srbije, „Odnosi u psihoterapiji“, Beograd, Srbija, oktobar 2012.
1. Kongres psihoterapeuta Srbije, Psihoterapija i mentalitet – identitet, pripadnost i promena“, Beograd, Srbija,
oktobar 2011.
59. Naučno-stručni skup, Sabor psihologa Srbije, „Naš identitet i društvene promene“, Sokobanja, Srbija, jun
2011.
56. Naučno-stručni skup, Sabor psihologa Srbije, „Razvoj i standardizacija u psihologiji“, Kopaonik, Srbija, jun
2008.
12th Congress of European Association for Psychotherapy – “European Identity & Psychotherapy”, Beograd,
Srbija, jun 2004.
“Research in Gestalt Therapy”, by the Research Committee of EAGT, Rim, Italija, maj 2014.
“Kreativna volja”, Bertram Muller, klinički psiholog, psihoterapeut i supervisor iz Dizeldorfa, Beograd, Srbija, maj
2013.
Process improvisation and Playback Theatre through PSP, by Petros Theodoru, Gestalt and Playback
Therapist from Grees, Beograd, Srbija, april 2009.
„Diagnostic and practice especially differential diagnostic according to Gestalt theoretic approach”,
Bertram Muller, klinički psiholog, psihoterapeut i supervisor iz Dizeldorfa, Beograd, Srbija, maj 2005.
„Teorija selfa i njena primena u praksi”, Bertram Muller, klinički psiholog, psihoterapeut i supervisor iz
Dizeldorfa, Beograd, Srbija, oktobar 2004.
„Seksualnost i agresija”, Serge Ginger, geštalt psihoterapeut i supervisor iz Pariza, Beograd, Srbija, septembar
2003.
„Teorija i praksa Jungijanske analitičke psihologije i psihoterapije“ , mr Velimir Popović, Klinički psiholog i
psihoterapeut, profesor na Katedri za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu, Beograd, Srbija, mart – maj,
2003.
„Edukacija: Poremećaji ličnosti“, dr Josip Berger, klinički psiholog i psihoterapeut, profesor na Katedri za
psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu, Beograd, Srbija, 2000 – 2001.
„Telesna terapija'', Ljiljana Klisić, psiholog i psihoterapeut, Beograd, Srbija, mart 1999.
„Teorija i praksa Geštalt terapije“, Bertram Muller, Klinički psiholog, geštalt psihoterapeut i supervizor iz
Dizeldorfa, Beograd, Srbija, semptembar 1997. i 1998.
Dva iskustvena i teoretska seminara iz Geštalt terapije, Douglas M. Davidove, PhD, Psychotherapist, Fellow
of the New York Institute for Gestalt Therapy, Beograd, Srbija, septembar 1992. i maj 1993.
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 5 / 6
Curriculum vitae
Članstva
Snežana Opačić
EAGT European Association of Gestalt Therapy - od 2006.
EAP European Association for Psychotherapy – od 2006.
SDPS Savez društava psihoterapeuta Srbije - od 2003.
SUGP Srpsko udruženje Geštalt psihoterapeuta - od 1995.
DPS Društvo psihologa Srbije - od 1992.
PRILOZI
▪ kopije diploma i kvalifikacija (po zahtevu);
▪ potvrde o radnim mestima i preporuke (po zahtevu);
▪ publikacije (po zahtevu).
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 6 / 6
Download

CV Snežana Opačić, 2014 _srp.