FSM: Kontrolní kontrola I. (základy)
Hlavní menu
Hlavní stránka
Statistiky
Personalizace
Kniha hostů
Autoři webu
Oldschool D-FENS
Chlívek
FAQ
Jak přispět
Toplist
Page 1 of 4
FSM: Kontrolní kontrola I.
(základy)
Vydáno 12. 09. 2010 (22009 přečtení)
Známý ekonom a hvězda pokleslých televizních
debat Ševčík byl nachytán, jak jede po dálnici rychlostí 178
km/h.
Nehodlám v tomto článku rozebírat morální hledisko Ševčikova
domnělého přestupku, to je jeho problém. Nezaznamenal jsem
nikde zprávy o tom, že by Ševčík někoho ohrožoval. Ing. Ševčík
je dospělý, vzdělaný, nebezpečí si uvědomuje, navíc jako
liberál jistě pochopil, že odpovědnost za bezpečnostní aspekty
své dopravy přebírá výlučně on a k tomu, aby mohl tuto
odpovědnost naplnit, potřebuje mít odpovídající prostor pro své
svobodné jednání, a volba rychlosti jízdy k tomu nevyhnutelně
patří. Ševčík tedy usoudil, že jízda rychlostí 178km/h je pro něj i
pro okolí bezpečná a víc mi nepřísluší to komentovat, protože
nejsem policajt.
Mimochodem, nikdo mě nepřesvědčí, že je policistů málo.
Shodou okolností padly v posledních dnech v médiích dva
zajímavé údaje. Velký požár v Otrokovicích hasilo 100 hasičů.
Takovej velkej požár. Ten průser s tím. Utkvěly mi v paměti
záběry na muže na žebříku, který stříkal do obrovského moře
plamenů vodu. Vypadalo to, jako když letící komár čurá. V
souvislosti s Diamond Race bylo v akci rovněž 100 policistů.
Když má vedení policie takové rezervy, že může nasadit do
akce 100 mužů s technikou jen kvůli tomu, že si pár snobů chce
zajezdit, pak je jich nejen moc, je jich kurevsky moc. Kdyby jich
desetinu propustili, vůbec nikdo by to nepoznal.
Co však je třeba v souvislosti s Ševčíkovým deliktem zmínit, je
deficit některých řidičů v jednání s policejní hlídkou. Dovedu
pochopit, že někoho nasere zubař, manželka, děti, tchyně,
pingl, malíř pokojů. To se nás vždy nějak týká. Ale dopravní
policajt? Proč si trhat játra kvůli člověku, který nenajde ani tolik
cti v sobě, aby si našel pořádnou práci, a našel smysl života v
buzerování druhých?
Zásada číslo 1:
S policajty se nebavíme.
Někdy asi před dvěma lety jsem přešel na nový model
komunikace s policií. Přestal jsem se s nimi bavit úplně.
Předtím jsem se zmohl na nějaké neurčité "ano", a "ne",
případně "to si budete muset zjistit", a měl jsem je na banánu.
Pak přišel jeden kamarád a prohlásil - já se s nimi nebavím
vůbec. Jeho jednání mělo určitý zákonný základ. Když chce
policajt něco slyšet, jedná se podání vysvětlení, to má nějaké
zákonné náležitosti a výsledkem je, že se s policajtem nemusíte
bavit, řečí zákona, odepřít podání vysvětlení. Tím je nastaven
minimální rámec komunikace s poskokem aparátu. Zkusil jsem
to a fungovalo to skvěle. Trvání policejních kontrol se výrazně
zkrátilo.
Nemluvit s někým je to nejhorší, co mu můžeme v mezilidské
komunikaci provést. Vyvoláme tím v něm obrovskou nejistotu.
Situace, kdy řidič drzý nebo naopak devótní, policisté umějí
řešit. Situaci, kdy ksindl občanskej nemluví, nedovedou
zpravidla vůbec uchopit. Navíc, když se policajt na něco ptá,
činí tak zpravidla proto, aby získanou informaci použil ve svůj
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2010091201
2.1.2013
FSM: Kontrolní kontrola I. (základy)
Page 2 of 4
prospěch a v neprospěch občana. Například otázku "Pane
řidiči, pil jste alkohol před jízdou?" by většina z nás pokládala
za neškodný konverzační rozmar a někteří naivní jedinci na ní
dokonce odpoví něco v duchu "ale jo, pane strážmistr,
skleničku pivíčka po obědě si dá každej ne", nicméně v případě
kladné odpovědi jedná se o důkaz, jehož váha je stejná jako
pozitivní zkouška alkoholu fdechu.
Jiná oblíbená situace: otázka "máte v autě ty náhradní
žárovky?" Je vznášena bezpochyby jen proto, aby vás v
případě negativní odpovědi mohli obvinit, že provozujete
vozidlo s neúplnou výbavou. Ať si to nějak zjistí sami, když
chtějí rozdávat pokuty. Nač jim pomáhat.
Takové chování má ještě jeden rozměr. Co vlastně chceme?
Chceme motivovaného policistu, který obtěžuje slušné lidi?
Chceme, aby policie dětinsky číhala v maskáčích ve stoce s
radarem? Rozšířit demotivaci v policejním sboru je správné a
bude to správné, dokud policie nepřehodnotí svůj přístup.
Dopravní policista si zatím nezaslouží, abychom se k němu
chovali vstřícně. Nemám rád ty řeči "my jen děláme svoji práci".
Je sice pravda, že to také nemají lehké a že musejí poslouchat
hloupé příkazy hloupých zkorumpovaných nadřízených, ale
nikdo je přece nenutil dělat policajty. Mohli léčit lidi, učit děti,
bavit obecenstvo, vyrábět hračky - a místo toho stojí u silnicie a
prudí.
Takže - proč si přidělávat starosti a vyrábět důkazy proti sobě?
Nic. Nasrat.
Zásada číslo 2:
Nic neřešíme na místě.
Informujte policistu, že přestupek nebudete na místě
projednávat a trváte na postoupení do správního řízení. Je to
vaše právo. Vůbec o tom s policií nediskutujte. Policista připraví
dokument zvaný Záznam o přestupku, napište do něj, že s
přestupkem nesouhlasíte, zbytek volného prostoru na papíru
přeškrtněte (aby tam nemohli např. dopsat neexistující svědky)
a dole podepište ("nesouhlasit s přestupkem" je nesmyslná
věta, ale v danou chvíli, zpravidla ve stresu a v napjaté
atmosféře, nemá cenu pouštět se do nějakých právních
rozborů, na to nakonec přestupák nemá vhodný formát).
Zaplatit pokutu na místě má význam jen tehdy, je-li pokuta tak
nízká, že cokoli jiného je dražší, a nejsou za to body.
Pozor! Vzít si od policajta složenku (tzv. BPNN) je to samé jako
zaplatit pokutu na místě cash. Proti přestupku "vyřešenému na
místě" pokutou nebo složenkou se prakticky nejde odvolat, i
kdybyste měli stokrát pravdu. Nevím o nikom, kdo by to vyhrál,
a to jsem díky skoro 10 letům provozování D-F už dostal k
nahlédnutí ledacos.
Poměrně často si, ke své škodě, uvědomuji význam pojmu
"schodová moudrost". Stává se mi, že cestou z nějaké porady
mě až na schodech napadají věci, které jsem měl říci, abych
obhájil svoji práci, svoje lidi nebo sám sebe. Bohužel mě
nenapadly v té pravé chvíli. Správná myšlenka ve správnou
chvíli je velký dar a spadne z nebe jen občas. Nedá se spoléhat
na to, že se tak stane zrovna v okamžiku, kdy strážmistr Ohon
musí zaznamenat počet přestupků, který mu jeho nadřízení
stanovili.
To, že policista pořídí nějakou fotku nebo záznam, ještě
automaticky neznamená, že byl spáchán přestupek a může být
vyměřena pokuta. To se děje jen v představách různých Humlů,
Morozů, Bártů a jiných absolventů policajtské Sorbonny. Je
třeba nesporně doložit, co bylo spácháno, kdo to spáchal, kde
to spáchal a podle některých rozhodnutí také, komu to uškodilo.
Při nejednoznačnosti dopravního značení a celkovém stavu
důkazních metod používaných PČR, nehledě na kvalitu
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2010091201
2.1.2013
FSM: Kontrolní kontrola I. (základy)
Page 3 of 4
českých právních norem, jsou mnohá rozhodnutí PČR na vodě.
Některé přestupky se musejí projednat ve správním řízení ze
zákona. Pokud ale odmítnete řešit přestupek pokutou na místě,
například jste přesvědčen, že přestupek není dostatečně
prokázán nebo důkazy nebyly získány zákonnou cestou, je
povinností policie pokračovat v šetření a přestupek poté
správnímu orgánu předat k projednání. V případě neúspěchu
hradí sice řidič náklady na správní řízení, typicky 1000 Kč,
získává však čas a možnost opatřit si právní pomoc nutnou na
to, aby důkazy shromážděné PČR napadl.
Neřešit přestupky na místě má i další důvod. Pro některé lidi
znamená komunikace s policií stres. Jindy se policisté snaží
stres vyvolat nebo řidiče zmást nepravdivými sděleními. Tím se
automaticky dostává řidič do situace, kdy o tak často
zmiňované "rovnosti zbraní" nemůže být vůbec řeč. Setkal jsem
se s případy, kdy policisté zcela na hulváta sdělovali řidiči, že
ho "viděli, jak přejel plnou čáru" a že "si to vzájemně dosvědčí",
jeden otrapa mě ve své felicii kdysi pronásledoval až domů, aby
mi sdělil, že jsem jel na červenou a že si "sežene kolegu, který
to dosvědčí" (bylo to krátce poté, co jsem v ulici B. Němcové
hrubě urazil dětičky z nedaleké ZŠ Grünwaldova, které pod
vedením policie rozdávaly hodným řidičům jablíčka a zlým
citróny. To mě našláplo, vyletěl jsem z auta a řekl, co si o tom
myslím. Teď už jsou to velký haranti a doufám, že si z mých
slov něco odnesli.) Policisté zcela běžně řidiči lžou o tom, že
přestupek je nebodovaný, aby se řidič nebránil zaplatit na
místě, nebo se snaží apelovat na jeho "lepší" já.
Chcete hrát fair play a postavit se k přestupku "čelem"? Ok, tak
vězte, že policajti jsou všech zmrdů futrál a přísloví "čin čertu
dobře, peklem se ti odvděčí" na ně pasuje jak prdel na hrnec.
Doufám, že vám, čtenářům D-F, tyto řádky budou kupomoci, až
se dostanete do stejné situace, jako pan Ševčík. Pokud chcete
více a komplexněji, čtěte zde.
11.9.2010 D-FENS
(0 trestných bodů, ale několikrát u správního řízení)
Související články:
preFSM 9: ČKP a jak na ni (04.11.2012)
FSM Plugin: Peníze nebo auto (27.10.2012)
FSM: Antlova metoda advanced edition (02.06.2012)
FSM plug-in: Firemní vozidlo (27.05.2012)
Jak neplatit pokutu III. Tipy pro správní řízení. (08.05.2012)
Co se stane, když nezaplatíte pokutu (15.04.2012)
FSM 9: Ukončení smlouvy o povinném ručení (11.03.2012)
FSM 3.3: Nepodání vysvětlení - 2012 plug-in (31.12.2011)
FSM 8: "Povinné" zimní pneumatiky (16.10.2011)
Jak neplatit pokutu II. Příklady z praxe (04.09.2011)
Přednáška "Jak neplatit pokutu" (24.04.2011)
O (ne)platnosti dopravních značek (13.06.2010)
FSM7.2: Dräger v rukou policajta znovu (06.01.2010)
FSM7: Dräger v rukou policajta (01.01.2010)
FSM 2009 Operation Report 2 (13.12.2009)
FSM 2009 Operation Report (29.11.2009)
FSM 3.2 Nepodání vysvětlení - 2009 edition (17.08.2009)
Občan versus MP 1:0 (10.05.2009)
FSM: Problikej je, problikej! (17.08.2008)
FSM: Občanský cyklobonz (19.07.2008)
GSM Interceptor: Mobilní Superšpión part III. (22.06.2008)
GSM Interceptor: Mobilní Superšpión part II. (15.06.2008)
GSM Interceptor: Mobilní Superšpión part I. (08.06.2008)
FSM: Dálkové podání vysvětlení Mělník style (25.05.2008)
Radary - úvod (07.12.2007)
FSM 6-(ne)podání vysvětlení pro pokročilé (28.11.2007)
FSM 4: Achtung, Radarkontrolle (10.07.2006)
FSM 2: E - mail (09.04.2006)
FSM 1: Odposlechy (12.03.2006)
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2010091201
2.1.2013
FSM: Kontrolní kontrola I. (základy)
[Akt. známka: 1,84] m
n1 m
j
k
l
n3 m
j
k
l
n2 m
j
k
l
n4 m
j
k
l
n5
j
k
l
Page 4 of 4
Známkování
( Celý článek | Autor: D-FENS | Komentářů: 302 |
)
V kodu tohoto webu byly pouzity casti z phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2010091201
2.1.2013
Download

FSM: Kontrolní kontrola I. (základy) S policajty se nebavíme - D-Fens