2 st. IPA-WORLD SEMINAR FOR YOUNG POLICE
OFFICERS
Austrálie, Brisbane 21. dubna-27. dubna 2013
Na konci dubna 2013 byli členové české sekce INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
vysláni do Austrálie na druhé celosvětové setkání mladých policistů konané na východním
pobřeží ve státě Queensland v jeho hlavním městě Brisbane. Za národní sekci a 124. územní
skupinu IPA Praha sekce ČR se zúčastnili delegáti kpt. Mgr. Andrea Mlčochová a já, kpt.
Mgr. Roman Skalský.
Program začal návštěvou parlamentu v Brisbane, kde po seznámení všech 61 delegátů z 34
zemí světa vznikla tato společná fotografie.
Dalším bodem programu byla návštěva policejního ředitelství státu Queensland, kde se
uskutečnily velice zajímavé prezentace na téma krizového řízení v oblastech postižených
zemětřesením a identifikace obětí hromadných neštěstí. Pracovní den zakončily prezentace o
pašování drog do Austrálie a vyhledávání nelegální drogových laboratoří. Večer jsme se
zúčastnili recepce na magistrátu města Brisbane, kde jsme se setkali s představiteli města.
1
V úterý jsme odcestovali do vzdálenějšího komunikačního centra, kde nás australští kolegové
seznámili se specifiky, které se u nich vyskytují v oblasti počítačové kriminality, krádeže
identity a motocyklových gangů. Poslední náplní pracovního dne byla diskuze se zástupci
minoritních skupin pracujících pro policii a výměna názorů a zkušeností, do které se zapojili
snad všichni zúčastnění. Právě zde bylo vidět, jak prospěšná jsou takováto setkání, kde se
mladí policisté z celého světa zajímají o stejné problémy policejní práce a snaží se dohromady
najít nejlepší řešení a vyměnit si zkušenosti mezi sebou.
Po rychlém převlečení do civilních šatů nás australští kolegové odvezli do arény na pobřeží
Gold Coast, kde jsme shlédli show Australian Outback Spectacular. Byly to dvě hodiny
hraných příběhů z dob osídlování Austrálie plné cválajících koní, australské romantiky a
národní hrdosti.
Ve středu jsme vycestovali do městečka Noosa, kde nám po prezentacích věnujících se
vyhledávání ztracených osob v australské divočině předvedla helikoptéra SAR záchranu
osoby z moře. Po přistání helikoptéry na místním hřišti mnoho policistů využilo příležitosti
k prohlídce vybavení záchranářské helikoptéry a k rozmluvě s pilotem a posádkou.
2
Velice zajímavá byla také ukázka zvířecí záchranné stanice, která nám přivezla ukázat některá
zachráněná zvířata a mezi nimi i malého klokana. Dále jsme se přesunuli do nedaleké
nefalšované australské buše, kde jsme prakticky nacvičovali vyhledání nouzového radiového
vysílače pomocí směrové antény. Na konec středečního pracovního dne si pro nás australští
kolegové připravili ukázku ohledání místa násilného činu i s odběrem získaných DNA stop na
místě pomocí vybavení výjezdového vozidla policie. Z výjezdového vozidla bylo možno
pomocí internetu odesílat zakódované poznatky z místa činu přímo do spisu.
Čtvrteční den začal velice brzy a to ve čtyři hodiny ráno, kdy při úsvitu jsme se zúčastnili
slavnostní bohoslužby za australské vojáky padlé ve válkách. Tímto také začal jeden
z největších australských svátků zvaný Anzac Day. Je to Den armádních sborů Austrálie a
Nového Zélandu, připomenutí hrdinství a obětí členů obou armád. Po nácviku se všech 61
policistů zúčastnilo slavnostního pochodu městem za doprovodu jízdní policie a dudácké
kapely. Asi budu mluvit za všechny, že toto byl nejsilnější zážitek z celého semináře.
Obyvatelé města po celou dobu pochodu tleskali a nadšeně skandovali pohodujícím
jednotkám armády a policie.
3
4
Po slavnostní přehlídce jsme se znovu rychle převlékli do civilu a na programu byl výstup na
jednu z dominant města, most Story Bridge s možností slanění z mostního pilíře. Rozdělili
jsme se na skupiny a pod vedením průvodce jsme vystoupili na most. Naskytlo se nám krásné
panorama Brisbane a vyslechli jsme si zajímavosti z historie města.
Po výstupu na most a bezpečném návratu na zem jsme všichni společně oslavili narozeniny
Tricia O'Donovan z Irska na společném BBQ. Celý den byl zakončen procházkou podél řeky
z níž jsme šli pak zpátky do hotelu. Den to byl náročný, ale pro mě osobně spojený
z nezapomenutelnými zážitky.
Poslední den semináře jsme odjeli do výcvikového střediska policie, kde jsme se rozdělili do
dvojic a za použití zbraní Glock na FX střelivo jsme provedli zadržení ozbrojeného pachatele,
který se ukrýval v jedné z místností budovy pro nácvik taktiky. Rozhodli jsme se jít do akce
v české dvojici. Po úspěšných zákrocích jsme byli pochváleni od australských instruktorů za
správně provedené taktické vstupy do objektu a zadržení pachatele. Naše zákroky v nich
probudily zájem a začali se nás vyptávat, z které země jsme, jestli se taktika vstupů vyučuje
na policejní škole, co máme za služební zbraně atd. Zájem o českou policejní práci nás moc
potěšil.
5
Z výcvikového střediska jsme se přesunuli na oddělení brisbenské poříční policie, kde jsme
byli seznámeni s povinnostmi a technikou poříční policie. Kpt. Mgr. Andrea Mlčochová zde
předala s poděkováním pamětní list vedoucímu oddělení. Na konci návštěvy oddělení nás
kolegové z poříční policie převezli na svých rychlých člunech na druhou stranu města do
blízkosti našeho ubytování. Po návratu do hotelu se všichni účastníci převlékli do
společenského oděvu a přešli do restaurace Irish Club, kde se na rozloučenou konala
slavnostní večeře s projevy organizátorů semináře, vedení brisbenské policie a zástupců
města. Po večeři nás čekala poslední noc v Austrálii a v sobotu jsme plní dojmů odlétali zpět
domů.
6
Celý seminář byl veden v duchu zásad IPA, účastníci si mezi sebou vyměňovali zkušenosti
z policejní práce svých zemí, prohlubovali přátelství a vyměnili si kontakty a s přáním se
znova setkat. Nakonec bych chtěl poděkovat prezidentce australské sekce IPA Michelle
Hartus, jejímu zástupci Paulovi Kellymu a jejich týmu za perfektně organizačně a tematicky
zvládnutý seminář. Oba jmenovaní se aktivně účastnili programu semináře a dotvářeli velice
přátelskou a tvůrčí atmosféru setkání. Příští setkání se bude konat v roce 2015 v Polsku a
mohu jen doporučit všem českým policistům sdružených v IPA, aby se ucházeli o možnost
zúčastnit se této akce. Je to určitě skvělá zkušenost pro profesní i osobní život.
Kpt. Mgr. Roman Skalský
7
SERVO PER AMIKECO
Služba přátelstvím
8
Download

Brisbane 2013 - ipa124praha.cz