Крв, као и живот, нема цену!
Трансфузија, крв и деривати крви
тест питања
1. Крв је, течно везивно ткиво мезодермалног порекла, својствена само :
а) кичмењацима
б) сисарима
в) кичмењацима и сисарима
г) свим зивим организмима
2. Крв чини око :
а) 55 % течне крвне плазме и око 45 % чврстих крвних ћелија
б) 45 % течне крвне плазме и око 55 % чврстих крвних ћелија
в) 45 % течне крвне плазме и око 45 % чврстих крвних ћелија и око 10 % крвних
беланчевина
г) 45 % течне крвне плазме и око 45 % чврстих крвних ћелија и око 10 % воденог раствора
органских и неорганских материја
3. Крвна плазма – жућкаста течност је :
а) везивно ткиво
б) водени раствор органских
в) водени раствор неорганских материја
г) водени раствор органских и неорганских материја
4. Процес стварања свих крвних ћелија назива се :
а) еритропоеза
б) хемостаза
в) хематопоеза
г) хомеостазис
5. Крвне ћелије су :
а) ертроцити и леукоцити
б) еритроцити, леукоцити и хемоглобин
в) еритроцити, леукоцити и тромбоцити
г) еритроцити, леукоцити, тромбоцити и хемоглобин
1
6. Процентуално, највећим делом у крвној плазми су заступљени :
а) албумини
б) имуноглобулини
в) вода
г) фибриноген
7. Улоге крви су :
а) транспортна
б) хомеостатска
в) терморегулациона
г) одбрамбена
8. Ко је открио постојање три крвне групе ( А, Б и О ) :
а) Ричард Лауер
б) Џејмс Блендел
в) Семјуел Армстронг Лејн
г) Карл Ландштајнер
9. Поред крвне групе и РХ фактора, ко још има значајну улогу у компатибилности крви
даваоца и примаоца :
а) антитела
б) антигени
8
в) антигени црвених крвних ћелија
г) све наведено
10. Крвна група АБ Рх(+) је универзални прималац - наброј број компатибилних група :
а) 6
б) 4
в) 8
г) 1
11. Протеин аглутиноген се налази у мембрани :
а) леукоцита
б) еритроцита
в) тромбоцита
г) хемоглобина
12. Које крвне групе имају аглутиноген у свом саставу :
а) А
б) Б
в) А, Б и АБ
г) све четири крвне групе
2
13. Резус протеин стварају :
а) рх позитивне особе
б) рх негативне особе
в) рх позитивне и рх негативне
г) особе са О рх позитивном крвном групом
14. Ако је отац Рх позитиван, а мајка Рх негативна, шансе да дете буде Рх позитивно су :
а) 50 %
б) 75 %
в) 100 %
г) 50 % - 100 %
15. Предвиђена учесталост Рх фактора у становништву, на бази појављивања генотипа је :
а) већа је учесталост Рх позитивних особа
б) већа је учесталост Рх негативних особа
в) приближно је подјенака учесталост
г) највећа је учесталост Рх позитивних особа
16. Које су две најучесталије крвне групе за становништво европског порекла :
а) О Рх(+) и О Рх(-)
б) О Рх(+) и А Рх(+)
в) О Рх(+) и Б Рх(+)
г) А Рх(+) и Б Рх(+)
17. Које врсте антитела садржи крвна плазма :
8
а) аглутинин анти – А
б) аглутинин анти – Б
в) аглутинин анти – О
г) аглутинин анти – АБ
18. Аглутинини и аглутиногени су :
а) под контролом гена и наслеђују се
б) нису под контролом гена и не наслеђују се
в) под контолом гена и стичу се
г) нису под контролом гена и стичу се
19. У крви једне особе, истородно антитело и антиген :
а) се могу наћи
б) не могу се наћи
в) у веома малом проценту
г) зависи од крвне групе особе
20. На основу чијег присуства у крви људе делимо на 4 крвне групе :
а) аглутиногена
б) аглутинина
в) антитела
г) све наведено
3
21. Особе О крвне групе :
а) немају аглутиногене, а у крвној плазми имају оба аглутинина
б) имају аглутиногене, а у крвној плазми немају аглутинине
в) имају аглутиногене и аглутинине
г) немају аглутиногене ни аглутинине
22. Особе А крвне групе :
а) имају аглутиноген А, а у плазми аглутинин анти – А
б) имају аглутиноген А, а у плазми аглутинин анти – Б
в) имају аглутиноген Б, а у плазми аглутинин анти – А
г) имају аглутиноген Б, а у плазми аглутинин анти – Б
23. Особе Б крвне групе :
а) имају аглутиноген А, а у плазми аглутинин анти – А
б) имају аглутиноген А, а у плазми аглутинин анти – Б
в) имају аглутиноген Б, а у плазми аглутинин анти – А
г) имају аглутиноген Б, а у плазми аглутинин анти – Б
24. Особе АБ крвне групе :
а) имају оба аглутиногена, а у плазми оба аглутинина
б) имају оба аглутиногена, а у плазми немају аглутинине
в) немају аглутиногене, а у плазми имају аглутинине
г) немају аглутиногене ни аглутинине
25. Крв Рх(+) особе садржи Рх антиген :
а) Г антиген
б) Е антиген
в) Д антиген
г) Х антиген
26. Трансфузија крви потиче од латинске речи transfundere што у преводу значи :
а) пресути
б) прелити
в) пренети
г) улити
27. Трансфузија крви је процес :
а) преношења крви из крвног система једне особе у крвни систем друге
б) преношења продуката крви из крвног система једне особе у крвни систем друге
в) преношења крви или крвних продуката крвног система једне особе у крвни систем
друге
г) све наведено
28. По Закону у Србији, на колико обољења се тестира крв даваоца :
а) 4
б) 6
в) 3
г) на сва обољења која се могу пренети путем крви
4
29. Којој се обради подвргава донирана крв након прикупљања, како би била
употребљива код специфичних група пацијената :
а) леукоредукција
б) ирадијација
в) тестирање на цитомегаловирус
г) све наведено
30. Код педијатријских пацијената, новорођенчади и дојенчади, ради обезбеђивања
сигурности крвних трансфузија потребно је урадити :
а) додатна ограничења при одабиру особа које могу да донирају крв
б) стандардну анализу крви даваоца
в) давати крв најскоријег датума донирања крви
г) све наведено
31. "Пуна" крв може да се чува у фрижидеру на температури од 4 степена Целзијуса :
а) до 21 дана
б) од 21 до 30 дана
в) од 21 до 35 дана
г) до 42 дана
32. Издвојени еритроцити се могу чувати у фрижидеру на 4 степена Целзијуса :
а) до 42 дана
8
б) до 60 дана
в) до 12 месеци
г) до 24 месеца
33. Плазма се чува у фрижидеру на температури :
а) нижој од 25 степени
б) од – 10 до – 20 степени
в) од – 5 до – 15 степени
г) од 0 до – 25 степени
34. Препарат тромбоцита на собној температури може да стоји :
а) до 24 сата
б) до 2 дана
в) до 4 дана
г) до 5 дана
35. Лабилни продукти крви су :
а) "пуна" крв и плазма
б) албумини
в) тромбоцити и издвојени еритроцити
г) имуноглобулини
36. Стабилни продукти крви су :
а) "пуна" крв и плазма
б) албумини
в) тромбоцити и издвојени еритроцити
5
г) имуноглобулини
37. Стабилни продукти крви настају прерадом плазме и представљају драгоцене лекове који
имају рок трајања :
а) до 6 месеци
б) до годину дана
в) до 2 године
г) до неколико година
38. Индикације за ургентну трансфузију крви су :
а) смањени волумен циркулишуће крви настао услед повреда, крварења, опекотина,
компликација приликом операција
б) анемија
в) хемофилија
г) болести узроковане радиоактивним и јонизујучим зрачењем
39. Контраиндикације за даваоце крви су :
а) претходно боловање од маларије и хепатитиса
б) злоупотреба интравенозних дрога
в) злоупотреба плаћених дана одсуства са радног места
д) одговори под а и б
40. Компликације код даваоца убрзо после давања крви су :
(заокружи нетачан одговор)
а) модрица на месту убода
б) бол у руци
в) умор
г) фебрилно стање
7
41. Која је најређа, а најтежа компликација код примаоца крви :
а) акутна тубуларна нефроза
б) посттрансфузиона хемолитичка реакција
в) бактеријска контаминација
г) трансфузијска озледа плућа
42. Превенција учесталости и озбиљности штетних последица трансфузије се може
смањити ( заокружи тачне одговоре ) :
а) поштовањем прописа и препорука о прикупљању, тестирању и употреби крви и
њених продуката
б) поштовањем прописа о складиштењу и транспорту крви и њених продуката
в) поштовањем прописа о издвајању елемената
г) поштовањем прописа установе у којој радите
43. Разлози за противљење трансфузији крви могу бити :
а) лични
б) медицински
6
в) верски
г) ништа од горе наведених
44. Колико врста аутотрансфузије постоји :
а) 2
б) 3
г) 4
д) 5
45. Која врста аутотрансфузије се користи у ургентним стањима :
а) аутологна преоперативна донација
б) акутна нормоволемијска хемодилуција
в) интраоперативно спашавање крви
г) аутотрансфузија у постоперативном периоду
46. У све програме аутотрансфузије не могу бити укључене :
а) одрасле особе
б) труднице и деца старија од 3 године
в) деца старија од 3 године и бебе
д) бебе
47. Аутотрансфузија осигурава практично апсолутну сигурност од :
а) преноса болести крвљу даваоца
б) пирогене реакције
г) посттрансфузионе хемолитичке реакције
д) све наведено
7
48. Да ли постоји допинг крвљу :
а) да
б) не
в) не знам
д) да, то је вид терапијске улоге крви
49. Шта се од крви њених продуката не користи у хемотерапији :
а) деплазматисана крв
б) криоконзерванси
в) крв са редукованим бројем леукоцита
г) пуна крв
50. Давање крви је :
а) обавезно законом
б) добровољно
в) опасно по живот
г) добровољно због плаћених дана одсуства
Колико кошта крв?!
7
Крв вреди колико и живот који је том крвљу спашен.
Крв као и живот нема цену!
7
8
Download

Крв, као и живот, нема цену! Трансфузија, крв и деривати крви