Kreditni odbor
Odbor za reviziju
Upravni odbor
Interna revizija
Odbor za upravljanje
aktivom i pasivom
(ALCO)
Administracija i
kompenzacije
Ljudski resursi
Pravni poslovi
i kontrola usklađenosti
poslovanja
Sprečavanje pranja
novca i finansiranje
terorizma2
Izvršni odbor
Pravni poslovi
Koordinacija i
operativni poslovi
Komercijalni poslovi
Identitet i
komunikacija
Kontrola usklađenosti
poslovanja Banke1
Poslovanje sa
stanovništvom
Korporativno i
investiciono bankarstvo3
Razvoj proizvoda i
poslovanja
Poslovanje na
finansijskom tržištu
Komercijalno
planiranje i
izveštavanje
Planiranje i
Istrategija
Upravljanje i
razvoj ljudskih
resursa
Poslovanje sa velikim
privrednim društvima
Poslovanje sa srednjim
privrednim društvima
Finansije4
Podrška bankarskom
poslovanju
Računovodstvo
Informacione tehnologije
Strategija, planiranje i
finansijska kontrola
Organizacija
Upravljanje aktivom i
pasivom Banke
Poslovanje sa
međunarodnim
preduzećima
Upravljanje i održavanje
poslovne imovine
Zakonsko
izveštavanje
Bankarske operacije
Finansiranje i
Savetovanje
Transakciono
bankarstvo
Poreska pitanja
Bezbednost banke
Nabavka
Sektor
Direkcija
Odeljenje
Služba
Odbor
1 Odeljenje za kontrolu usklađenosti poslovanja Banke - Izveštava Odbor za reviziju i Izvršni odbor, a po potrebi i Upravni odbor
2 Služba za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma – Izveštava predsednika Izvršnog odbora
3 Sektor za korporativno i investiciono bankarstvo izveštava člana Izvršnog odbora Enrika Verdošu
4 Sektor za finansije izveštava člana Izvršnog odbora Ljiljanu Berić
5 Sektor za upravljanje rizicima izveštava člana Izvršnog odbora Alena Dobrića
Istraživanje
zadovoljstva
klijenata i upravljanje
prigovorima klijenata
Upravljanje rizicima4
Strateško upravljanje
rizicima i kontrola
Kreditna odobrenja za
privredu
Problematični plasmani
privredi
Kreditni poslovi sa
stanovništvom
Tržisni i operativni rizik
Download

Organizaciona struktura