6. prosinec 2013
Františkovy Lázně - Sdružení místních
měsíčník / strana 1
73
Lázně Františkovy Lázně a.s
CPI Hotels, a.s. - Hotel Praha, Hotel Harvey
Monti Spa Hotel
LÁZEŇSKÝ DŮM ERIKA s.r.o
SPA HOTEL CENTRUM s.r.o.
Lázeňský hotel PYRAMIDA a.s.
LD PALACE s.r.o
Hotel Bajkal s.r.o
Lázeňský dům DIANA
Vojenská lázeňská léčebna, lázeňský dům KIJEV
Hotel Reza
FRANCIS PALACE s.r.o.
SNATORIUM KLÍMA s.r.o.
Lázeňský dům SEVILLA
Hotel Komorní Hůrka
Spa hotel Francis
Hotel MELODIE
Penzion ROSSINI
Pension Josef
WELLNESS HOTEL IDA
Penzion Abbazia
Penzion HORTENZIE
Pension Three
Město Františkovy Lázně velice
děkuje všem uvedeným sponzorům za příspěvky na Kolonádní
koncerty 2013, které se dle našeho názoru staly již trvalou součástí naší každoroční lázeňské
sezóny. Je vidět, že ještě pořád
jsou mezi námi lidé, kterým kultura není cizí, kteří chtějí vyjádřit
svou solidaritu s ostatními a přemýšlejí o naší společné budoucnosti. V příštím roce se na vás
všechny opět obrátíme s prosbou
o pomoc ve věci koncertů samých, ale i případných sobotních
a nedělních průvodů mažoretek
s orchestry, které našly obrovské
zalíbení u návštěvníků našeho
krásného města. A vy, kteří jste
nepřispěli, přemýšlejte, zda vás
dnes tato vaše neochota ani trochu nemrzí…
www.frantiskovylazne.org
strana 2
Františkovy Lázně - Sdružení místních
6. prosinec 2013
Otázky na našeho starostu:
Dana, F.L.: Můžete mi odpovědět na otázku, proč jste vyhodil ze
základní školy školníka pana Nezbedu?
I.M. : Nemůžu, milá dámo, neboť vyhazování školníků není v mé
kompetenci, ale ani kohokoliv jiného z našeho úřadu. Jelikož jsem
tento příběh také slyšel, mohu Vám proto poskytnout relevantní
informaci. Pan Nezbeda během svého pracovního poměru zjistil,
že v souvislosti s odchodem do důchodu je poskytována zaměstnancům školy jakási finanční odměna z prostředků Kraje. Aby na
ní dosáhl, rozhodl se sám a dobrovolně do důchodu odejít, ale jen
naoko. Aby mu mohla být vyplacena! Dohodou s ředitelkou školy
pak bylo, že ho opět zaměstná. Jen si chudák neuvědomil, že už
s ním bude uzavřena smlouva pouze na dobu určitou. Tato smlouva mu byla nad rámec dohody ještě i dokonce jedenkrát prodloužena, nicméně pouze do konce tohoto roku. Toto rozhodnutí je
plně v kompetenci ředitelky školy a vedení radnice jí do personálních otázek nemůže zasahovat. Paní ředitelka si sama vybrala nového školníka a má na to právo. Tolik k Vaší otázce, která zároveň
odpovídá na případné budoucí dotazy v personálních otázkách
i jiných příspěvkových organizací, jako např. mateřských škol atd.
Blažena T.: Pane starosto, děkujeme za vyhlášku o podomním prodeji. Dá se říci, že nezvaných návštěvníků a prodejců dosti ubylo. Ale
mám ještě jeden dotaz. Zrušil jste nám pravidelné konání prodejních
trhů ve školní jídelně?
I.M.: Ani tady Vás bohužel nepotěším, neboť já ani nevím, že nějaké trhy ve školní jídelně probíhaly. Obraťte se na ředitelku školy,
případně vedoucí školní jídelny, obě Vám jistě rády odpoví, co bylo
důvodem ke zrušení těchto akcí.
Petr P., Fr.Lázně: Máte potuchu, proč občan z Hazlova Skala plodí
neustále ty své literární nářky a vměšuje se do Vaší práce? Neměl by
se spíše zaobírat děním v Hazlově? Opravdu nás ty jeho monotónní
listy nudí. Proč on, bývalý velký funkcionář ODS, dnes tuto stranu
haní a doporučuje nám občanům, koho máme jít volit? Co mu je do
našeho města? Co ho pořád pohání k plivání jedu a špíny na kohokoliv, kdo je úspěšnější, nežli on?
I.M.: Sám jste si tak trochu odpověděl. Závist, nenávist a zášť. To
jsou hnací síly nepříliš chytrého člověka, který kdysi býval na výsluní politické smetánky, odkud ho ale postupně odevšad vyházeli.
Pochopili, co že si to vlastně hřejí na prsou za jedovatého hada.
Neúspěšný jako rodič a manžel, neúspěšný podnikatel. Neúspěšný
politik, který bezvýsledně a na kolenou prosil minulý rok svého
ministra Kubu, aby mu nezrušil tu jím infikovanou buňku ODS ve
Fr.Lázních. Neúspěšný podnikatel, který nedokázal vysvětlit německému vlastníku, kde že ty jejich prachy vlastně jsou. Co mu
zbývá? Jed, sliny a pár stejně postižených, jako je on. Tito lidé nejvíc křičí!
Proč myslíte, že ve svém plátku lže? Aby mu alespoň to torzo jeho
příznivců fandilo. Každý dnes již přeci dávno ví, že nový tenisový
klub nedostal „Skalou zmiňovaných“ skoro 100tis z městské kasy.
Každý ví, že to bylo pouze stejných 25tis, které dostávali Skalovci
ještě v dobách, kdy tam Otík chodil. My zasvěcení však víme, že
po rekonstrukci kurtů z peněz města v roce 2004 (nikoliv jak Skala
píše v r. 2006) se tehdejší klub ve smlouvě, kterou máme k dispozici, svatosvatě radnici zavázal, že nebude až do roku 2014 od
města požadovat žádné finanční granty, na což však velice brzy
věčně hladová Fialovic rodina zapoměla a město vesele dojila a
dojila. Proto jsem prohlásil jejich poslední žádost na 50ti tisícovou
podporu za drzost, „demagogu Skalo“! Ale o tom se Skala v Hazlově nic nedozví, víte? To by musel žít a pracovat v našem městě…
A že dal k tomu sám Chevak účelově ještě 70tis zrovna tenistům?
To je mu divné? Nám nikoliv, neboť Chevak sponzoruje dlouhodobě sportovní aktivity napříč celým naším regionem. To ovšem
„hazlovský trouba“ nepostřehl, přestože v tom Chevaku léta seděl.
Ale sám nedonesl kupodivu nikdy ani haléř, k zamyšlení, že? Inu
lína huba, holé neštěstí, říkával můj skvělý táta…
A že jsme přebudovali zastaralé kanceláře na úřadě? To ho trápí?
Vážený pane Petře. Od doby, co jsem se stal starostou, jsem nechal
na úřadě vybudovat nákladní plošinu pro invalidy, výtah pro seniory, vybudovat novou podatelnu, zrekonstruovat jednací salonek,
zcela zastaralou obřadní síň, vybudovat nové WC pro úředníky
i veřejnost, vybavit kanceláře úředníků novým nábytkem a konečně také došlo na kanceláře sekretariátu, tajemníka a vedení města.
Původní nábytek jsme komplet přestěhovali do kanceláří našeho
divadla, kde po dvacet let žilo předchozí vedení jako prasata. Nesmírný zápach z kočičinců, cigaret i odjinud, nás donutil zrekonstruovat i kanceláře v tomto našem, dnes již krásném, kulturním
stánku.
Ano, souhlasím, že jsme se konečně přiblížili Evropě a před žádnou návštěvou naší radnice se nemáme za co stydět. Je jen divné,
že po Skalovcích tam zbyl pouze smrad a špína, což jemu samotnému, ani těm ostatním bývalým, zase tolik nevadilo… Po mém příchodu na úřad v roce 2006 jsem si připadal jak v 50tých letech. Ale
aby toho nebylo dost. Ještě vybudujeme novou zasedací místnost
pro malá jednání ZM a vymalujeme, aby to na dalších 50let mohli
naši nástupci užívat. To přeci může vymyslet jen retardovaný člověk, že si to deset měsíců před komunálními volbami děláme sami
pro sebe??? Nebo se mýlím?
Nakonec co chytrého se dá napsat o člověku, který nezná rozdíl
mezi fyzickou osobou, společností S.R.O., nebo třeba akciovou
společností. Tam přeci například „jednající Ivo Mlátilík“ není majitelem, ale jednatelem… Ano, a také jménem společnosti jedná
a podepisuje. Nemůžu si přeci myslet nic dobrého o člověku, který
tvrdí, že prodávám nějakou nemovitost na Národní, když velice
dobře ví, že ji vlastní firma CPI. Ano, jsem v této firmě předsedou
představenstva, a to od začátku tohoto roku a spravuji ji, neboť
vlastník pobývá dlouhodobě v zahraničí. Ano, mám oprávnění předjednat i možnost odprodeje například i této nemovitosti,
neboť původní záměr, spojení s plánovanou rekonstrukcí hotelu
Slovan v příštím roce již není aktuální, neboť kapacita samotného
Slovanu bude dostačující.
A už vůbec nemusím nic vysvětlovat zkrachovalému politikovi
a podnikateli Skalovi. Výsledky práce CPI, nejenom v našem městě, jsou myslím dostatečně patrné. Také mohu potvrdit, že jsem
kdysi ve zmiňované nemovitosti koupil byt od zesnulého spolužáka Vlastíka Švaňhala, ale to bylo ještě v době dávno před mým
starostováním a nikdy jsem se tím také netajil. Každý si to může
zjistit na katastru nemovitostí. Zrovna tak jsem se nikdy netajil
svými aktivitami v CPI. Ani tím, že jsem se stal roku 2005 (tedy
rok před mým nástupem do funkce starosty), spoluvlastníkem
Harveye. Taktéž nemám pocit, že kdybych někomu v minulosti doporučil při koupi nemovitosti z majetku města, ať nabídne
městu víc, a městská kasa by skutečně víc dostala, že by to bylo
mou manažerskou chybou a že bych jednal v neprospěch zájmů
našeho města. I když tomu tak samozřejmě nebylo, vedlo by to
v konečném důsledku jen a jen k obohacení našeho města. Opak
je myslím o mnoho horší. Dělat to tak, jako Skala ve Skalné v době
svého místostarostování. Vyhazovat a odebírat finance z městské
kasy. Každý, kdo řádně plní městskou kasu, je myslím bohatýr,
a o tom svědčí i situace, kdy jsme po Skalovcích nastoupili v roce
2012 na úřad, kde nebylo na výplaty a dluhy našeho města po
Skalovo dosazených skvělých manažerech Malkovské a Šnajdaufovi dosahovaly úctyhodných 46mil Kč!!! Opravdu poctivá práce
6. prosinec 2013
Františkovy Lázně - Sdružení místních
odborníka Skaly! Hlavně, že se tehdy nechal nedočkavě nominovat do majetkové komise, copak nám chtěl asi odklonit? Dnes jsou
dluhy po Malkovské a Šnajdaufovi zaplaceny a na účtech máme
(i přes své dosavadní investice ve výši cca 30mil Kč ) ještě dost na to,
abychom pracovali a budovali i celý příští rok. To je něco, co Skala,
Malkovská, Šnajdauf a další podobní vykukové nikdy nedokáží. To
nám v uplynulých letech již sami dost důkladně předvedli!
Nemám proto nejmenší potuchy, proč je hazlovský Zorro mstitel
tak fixován zrovna na jednu z nemovitostí firmy CPI a trapně se
opakující pláč bývalých bafuňářů „Fialovic soukromého“ tenisového klubu. Že bychom už nic jiného na skladu neměli?
„Já jsem si nepostavil dům ze zcela zbytečného kruhového objezdu za 120mil ve Skalné. Já jsem svůj dům postavil už v roce 2000,
Otíku, víš? Spočítat si můžeme všichni všechno, že ano? Ale kdyby ses dozvěděl, kolik stála tu mnohokrát zmiňovanou firmu CPI
komplexní a nákladná rekonstrukce zmiňované nemovitosti na
Národní, jistě by tě ta Tvá maloměstská závist tolik neužírala…
I když, kdo ví?“
Pavel K., FL: Pane Mlátilíku, v minulém čísle jste mi velmi pečlivě
odpověděl na mou otázku, týkající se angažmá některých bývalých
ultra členů ODS v uskupení Jany Bobošíkové. Mohl byste případně
okomentovat výsledky voleb u těchto konkrétních jmen: Jan Kuchař
– ve Fr. Lázních 6 preferenčních hlasů, Zbyněk Korelus – ve Fr. Lázních 3 preferenční hlasy, Jiří Krejčí – ve Fr. Lázních 3 preferenční
hlasy a konečně známá facebooková aktivistka a sběratelka funkcí
Lenka Fleischmannová – ve Fr. Lázních 0 preferenčních hlasů a v celém Chebu dokonce pouhých 6 preferenčních hlasů? Nezdá se Vám
to málo? Pokud se nemýlím, Kuchař, Krejčí i Korelus jsou občané
Fr. Lázní?
I.M.: Máte pravdu, jsou to občané Františkových Lázní. Vezmeme
li v úvahu jejich velmi nelichotivé, a nebojím se říci až ostudné
výsledky v těchto volbách, a to i přes masivní reklamu např.ve Skalovo hloupém plátku, máme jasno. Málokterá rodina má méně než
3 členy, nebo se mýlím? Prostě tolik lidí je má rádo. Pan Kuchař si
na kandidátku napsal do povolání podnikatel – jednatel společnosti. Pan Krejčí totéž. Pan Korelus je dokonce obchodní ředitel. Paní
Fleischmannová je údajně živnostnice. A přesto je mají rádi, v případě obchodního ředitele Koreluse 2 lidé, v případě podnikatele
Krejčího 2 lidé a v případě Kuchaře 5 lidí. Fleischmannovou pak
v našem městě nikdo a v celém Chebu 5 lidí! Každému jsem jeden
hlas ubral, neboť stoprocentně každý volil sám sebe, a tak jeden
hlas spravedlivě odpočítávám. To kdyby se stalo mně, asi bych ještě
ten samý den odjel do Prahy a skočil z Nuseláku!!! Vždyť co to je za
život, život bez lásky???
Takto zarytě vyzýval ortodoxní Odeesák Černý všechny své kamarády, aby dali hlas ve volbách Kuchařovi, paradoxně tím
pomáhal zcela jiné straně propadnuvší Bobošíkové. Ano, pokud
budou v ODS obdobní zrádci, jistě se ji podaří znovu vzkřísit…
Jeho zcela marným hloupým předvolebním aktivitám však voliči
neuvěřili…
„https://www.facebook.com/petr.cerny.96“ \t „_blank“ Petr Černý:
Věřím, že sportovci dají hlas Honzovi Kuchařovi. Proč? Protože také
díky Honzovi a jeho práci a jeho návrhům ve sportovním výboru MZ
Cheb je už druhý rok v Chebu preferována mládež v rámci podpory
sportu z grantového systému města Chebu. Už druhý rok dostane
nejméně 6 sportů v Chebu navíc 1 milion korun z příjmů za VLT
v rámci podpory nově vzniklých tzv. Prioritních sportů, ze kterých by
se do budoucna měl v Chebu vykrystalizovat sport na nejvyšší úro-
strana 3
veň. Chebu totiž chybí extraligový sport, na který by se dalo chodit
s rodinami atd.
Pavel K., Ještě by mne zajímalo, proč obdržel Váš bratr Ilja tak nelichotivý výsledek 28 preferenčních hlasů ve svém rodném městě?
I.M.: Víte, získat si přízeň, dnes již velmi pečlivých a kritických
voličů, vyžaduje o něco více, než sobě a své tchýni Bočkové polepit
auto s hlavou Kvasničky, Zemana, nebo svou a jezdit s ním demonstrativně po vsi. Více, než poslat svou starou matku, aby v autobusu
na hřbitov rozdávala letáky Zemanovců. Musíte také nejdřív něco
voličům ukázat, přesvědčit je, získat je na svou stranu, a to dlouhodobou pílí, výsledky a prací. Musíte udělat něco pro své město. Co
udělal doposud můj bratr pro naše město? Polepil načerno a bez
zaplacení naše výlepové městské plochy volebními plakáty Zemanovců, pověsil si na svůj a sousedův plot transparent se zoufalými
výkřiky do tmy, a to dnes bohudík našim občanům nestačí. Ale
jinak byl a je velmi šikovný a zručný, myslím manuálně…
Petra, F.L.: Byla jsem na posledním jednání MZ a zcela jsem nepochopila bod ohledně změny vyhlášky ve věci povolování ohňostrojů.
Můžete mi to dát nějak srozumitelněji? A proč jste do ustálené praxe vůbec zasahovali? Znamená to, že již nebude naše město při významnějších příležitostech pořádat ohňostroje, na které se naše děti
tolik těšívávaly?
I.M.: Jistě, mohu to blíže popsat. Ohňostroje a jiné pyrotechnické
produkce byly naší předešlou vyhláškou na území města zakázány,
a to z toho důvodu, abychom mohli tyto činnosti regulovat a aby
občané neprováděli neřízené množství těchto produkcí kdekoliv
a kdykoliv se jim zachce. Kdo chtěl tyto akce provádět, požádal
město o výjimku z této vyhlášky a město ji buď udělilo, nebo nikoliv. Celkem se ročně sešlo tak asi 10 žádostí a nikdy jsme ani jedinou neodmítli. V září tohoto roku si postěžoval občan Petr Švehla
(prodejna alkoholu a cigaret na Americké ulici ), a to přímo u Ministerstva Vnitra ČR, že povolujeme ohňostroje, které ruší pejsky,
kočičky a ptáčky… Z ministerstva nám dorazil dotaz, jak je tato
problematika v našem městě regulována a povolována.
Po prozkoumání naší více jak dvacetileté praxe povolování ohňostrojů pomocí výjimky ze zákazu vyhláškou nám bylo mírně řečeno
doporučeno, abychom tyto výjimky nepraktikovali a postupovali
jiným způsobem. Stáli jsme tedy před rozhodnutím, zda příležitostné ohňostroje v našem městě navždy a zcela zakázat, či vůbec je
neregulovat. A protože zákazů již bylo v naší skvělé republice více
než dost, rozhodli jsme se pro variantu ohňostroje neregulovat,
a tudíž v dnešní době si díky panu stěžovateli Švehlovi může v našem městě dělat ohňostroje kdokoliv a kdykoliv…
Od samotného pana stěžovatele Švehly bychom spíše očekávali, že
se bude daleko intenzivněji, než ohňostroji, zabývat jeho svévolným porušováním městské vyhlášky o zákazu požívání alkoholu
na veřejnosti a jeho podávání a prodávání podnapilým osobám,
kdy zcela bezostyšně, v rozporu s živnostenským zákonem a morálními vlastnostmi slušného člověka, prodává zcela opilým bezdomovcům a sociálně slabým občanům opakovaně chlast. Výše
jmenovaní jej pak velmi často konzumují (vsedě a místy i vleže)
před jeho obchodem! Zamezili bychom tak odporné každodenní
podívané našim vyděšeným dětem na ožralá individua, válející se
před Švehlovo „nálevnou“ a ostudě našeho města. Ano, to je myslím o něco palčivější problém, než ohňostrojem probuzený vrabec,
či kočička. Vyhnali jsme asociály z města zrušením heren a podobných doupat a „Švehlové“ nám je úspěšně do města zase vracejí.
Ale prachy jsou prachy, že pane Švehlo, ty nesmrdí, viďte???
strana 4
Františkovy Lázně - Sdružení místních
Takto vypadá náš nový projekt na vybudování a zasíťování stavebních parcel
k výstavbě 21 rodinných domů, které budou vystavěny na krásném místě na
Slatině, v blízkosti hotelu Pyramida. Velkorysé stavební parcely budou o výměrách od 1000 do 1750 m2 a předpokládáme, že jejich prodej přinese městu
zisk ve výši cca 13-15mil Kč. Získané finance z prodeje pak budeme moci použít na budování další potřebné občanské vybavenosti. Ano, i takto se získávají
prostředky do městské kasy, jen se to musí umět…
6. prosinec 2013
6. prosinec 2013
Františkovy Lázně - Sdružení místních
strana 5
strana 6
Františkovy Lázně - Sdružení místních
6. prosinec 2013
Dobrá práce se opět podařila, děkujeme…
Tak toto jsou fotografie naší nově vznikající autobusové zastávky ze dne 23. listopadu. Až budete tyto řádky číst, bude již s největší pravděpodobností dokončena, neboť termín je stanoven na
7. prosince. Velké množství našich občanů se dotazovalo, jak bude
vypadat a kdy bude celé dílo dokončeno. Škarohlídi opět tvrdili,
že ji nepotřebujeme. Potřebovali jsme? Posuďte sami… Zálivy na
zajíždění ke krajům vozovky pro autobusy MHD značným způsobem zvýší bezpečnost projíždějících řidičů i chodců a sám optický dojem pro přijíždějící lázeňské hosty nebude také zanedbatelný. Velký dík patří všem, kteří na akci pracovali a také našemu
skvělému stavebnímu dozoru Janu Novotnému, bez kterého si již
neumíme žádnou naší významnější stavbu představit. Celá akce
by se zřejmě letos ani neuskutečnila bez osobního nasazení místostarosty Milana Ščisláka, proto i jemu patří velký dík. Rozhodně
zastáváme všichni v koalici ten názor, že je lepší pro naše občany
neustále něco budovat a zlepšovat, než jen hloupě čumět, žvanit,
zhola nic neprodukovat a odčerpávat městu zcela zbytečný plat,
za který nebyla odvedena vůbec žádná práce. Tak tomu bylo za
předešlého vedení. Další větší akce přijdou hned zjara, bude to rekonstrukce ulice Klostermannova na Slatině, kde bude vybudován
konečně i nový chodník pro občany žijící v okolí Nezvalovy ulice
a vůbec největší akce v příštím roce bude příprava a zasíťování 21
krásných stavebních pozemků na rodinné domy v těsné blízkosti
hotelu Pyramida. Prodejem těchto stavebních parcel uvažujeme
vytvořit zisk v rozpětí cca 13-15mil Kč. Samozřejmě pracujeme
i na opačném konci našeho krásného města v Horních Lomanech.
Uvažujeme již konečně s vybudováním chodníku po straně Americké ulice, aby se občané této městské části nemuseli brodit blátem
a závěji. I na tomto projektu se již začalo pracovat. Zveme postupně
všechny dotčené majitele pozemků a jednáme o jejich odkoupení.
Plánů máme jistě více, ale až čas ukáže, „Kdo to s naším městem
myslí dobře“, jak přednesla na ustavujícím zasedání ZM dne 6. 11.
2006 „odejitá“ starostka Chrástová. Myslíme, že čas to již dostatečně ukázal… (Vaši koaliční zastupitelé)
6. prosinec 2013
Františkovy Lázně - Sdružení místních
Pomáháme všude, kde se dá - potřebným i dětem…
strana 7
Již druhým rokem se můžou všichni návštěvníci parků ve Františkových Lázních setkat se skupinkou pěti mužů, kteří se zaujetím
hrabou listí, odklízejí klestí či přihrabují azalky. Protože s tak skvělou pracovní morálkou se jen tak často nesetkáváme, oslovili jsme
pana starostu, abychom zjistili, kdo jsou oni nadšenci.
Pane starosto, mnozí z návštěvníků i obyvatel města se v dopoledních hodinách setkávají v parcích a lesích lázeňského města
Františkovy lázně s partou cca 5 mužů, kteří pracující s velkým
nasazením a práce je za nimi opravdu znát, můžete nám k tomu
něco říci?
Ano máte pravdu, již druhým rokem město Františkovy Lázně zaměstnává klienty z Domova pro zdravotně postižené Pata v Hazlově. S jejich prací jsme všichni velmi spokojeni. Je s podivem, jak
zodpovědně přistupují ke svým pracovním úkolům. Mnozí z našich spoluobčanů by si z nich mohli brát příklad.
Jaké práce pro město klienti z Domova pro zdravotně postižené
Pata v Hazlově vykonávají?
Díky jejich pomoci byly v loňském roce renovovány lavičky a bylo
odklizeno klestí z lesa. V letošním roce také pomáhali s úklidem
lesa, s údržbou v parcích a se zazimováním keřů.
Počítáte pane starosto s jejich uplatněním v budoucnu?
S jejich pracovním přístupem jsme velmi spokojeni a věřím, že
v následujícím roce našemu městu klienti z Domova Pata opět
pomohou při zkrášlování a údržbě naší zeleně.
strana 8
Františkovy Lázně - Sdružení místních
Vydavatel: Františkovy Lázně - SdRužeNí míSTNích, Francouzská 206/6, 351 01 Františkovy Lázně,
E-mail: [email protected], www.frantiskovylazne.org, DIČ: CZ27014142
MK ČR E - 16 706
6. prosinec 2013
Download

číslo 73