SOFTVERSKI PROIZVODI
Procesi rada usmereni su ka izradi softvera koji u
najkraćem vremenu koje je potrebno korisnicima
za razvoj i primenu, obezbeđuju pouzdanost.
Uspesi
proizvoda
kompanije
PROZONE
zasnovani su na primeni najmodernijih
tehnologija i profesionalnom odnosu u
poslovima upravljanja razvojem softvera i
podršci korisnicima u implementaciji razvijenih
aplikacija.
Novi Sad 21000, Srbija
Puškinova 26
Tel: 021 47 20 200
Fax: 021 45 12 16
e-mail: [email protected]
web: www.prozone.rs
ProZone d.o.o.
Puškinova 26, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
Phone: +381 21 47.20.200
Fax: +381 21 451.216
Sadržaj:
O kompaniji ..............................................................................................................................3
Softverski proizvodi ...............................................................................................................5
eDocumentus ..........................................................................................................................5
eArhiva – Document Scanning Client ..................................................................................8
eDocProcessEditor ................................................................................................................9
eDocumentusSigner ........................................................................................................... 11
eDocumentus for MS Outlook eDocumentus offline klijent ....................................... 12
eDocumentus for IBM Maximo ......................................................................................... 13
Elektronska pisarnica - ePisarnica ..................................................................................... 14
Mesto PROZONE softvera? ................................................................................................ 16
Strana 2 od 16
ProZone d.o.o.
Puškinova 26, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
Phone: +381 21 47.20.200
Fax: +381 21 451.216
O kompaniji
Kompanija PROZONE – IT Solutions uspešno posluje u oblasti razvoja softverskih
proizvoda i rešenja. Osnovana je 2002. godine u Novom Sadu, saradnjom sa velikim
brojem klijenata, investirajući u kadrove i infrastkturu razvila je sopstvene softverske
proizvode i tehnologije u oblastima Document Management i Business Proces
Management (DM, BPM).
Danas PROZONE izrađuje softver za domaće i strane kompanije iz sektora osiguranja,
bankarstva, elektrodistributivnih delatnosti kao i za državne organe i organizacije.
PROZONE se već deset godina u svom radu oslanja se na svetske standarde, rešenja svojih
partnera, opensource rešenja i sopstvena rešenja.
Procesi rada usmereni su ka izradi softvera koji u najkraćem vremenu koje je potrebno
korisnicima za razvoj i primenu, obezbeđuju pouzdanost. Uspesi proizvoda kompanije
PROZONE zasnovani su na primeni najmodernijih tehnologija i profesionalnom odnosu u
poslovima upravljanja razvojem softvera i podršci korisnicima u implementaciji razvijenih
aplikacija.
Najznačajnije oblasti koje pokriva delatnost PROZONE su:

razvoj proizvoda za upravljanje dokumentacijom (Document Management) i
upravljanje poslovnim procesima (Business Process Management),

implementacija rešenja za upravljanje poslovnim procesima i upravljanje poslovnim
sadržajima (Enterprise Content Management)

implementacija Enterprise Asset Management rešenja zasnovanih na IBM Maximo
sistemu

konsultantske usluge

izrada custom web aplikativnih rešenja po zahtevu korisnika
Među klijentima kompanije PROZONE su državni organi i velika predezeća u Srbiji:

Elektrovojvodina Novi Sad

Elektrodistribucija Beograd

Vlada Vojvodine

Gradska uprava Grada Novog Sada

JKP Informatika

DDOR Novi Sad

Razvojna banka Vojvodine
Strana 3 od 16
ProZone d.o.o.
Puškinova 26, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
Phone: +381 21 47.20.200
Fax: +381 21 451.216

Vojvođanska banka, Novi Sad

Institut za kardovaskularne bolesti, Sremska Kamenica

JP Poslovni prostor, Novi Sad

Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije

MUP Republike Srbije

Ministarstvo Pravde Republike Srbije

Zavod za izgradnju grada, Novi Sad

JKP Poslovni prostor, Novi Sad...
za koje je Prozone razvio i uspešno implementirao sledeća softverska rešenja:

Implementaciju DMS sistema

Elektronska pisarnica sa obradom predmeta

eNabavke - sistem za podršku nabavkama i komercijalnom poslovanju

eInvesticije - planiranje i praćenje investicija

eSudskiPredmeti /pravni poslovi/ - praćenje i evidentiranje sudskih predmeta

Implementacije
predmetima

eUgovori - evidencija i praćenje ugovora

Procedure sistema kvaliteta - ISO dokumentacija

Sistem za pripremu materijala i održavanje sednica državnih organa

Procedure odobravanja kredita

Softverska rešenja u osiguranju
elektronske
pisarnice
i
upravljanje
poštom
odnosno
PROZONE je realizovao i druga rešenja, koja se koriste i u inostranstvu: Austrija,
Slovenija, Holandija, Grčka, Kuvajt, Liban, UAE, SAD.
Od inostranih klijenata izdvajaju se:

Kuwait National Petroleum Company

Kuwait Oil Company

PIC Kuwait

Consolidated Constractors Company, Lebanon

Operators, Lebanon

Greco, Austria

RRC, Slovenia
Dayon, Holandija
Strana 4 od 16
ProZone d.o.o.
Puškinova 26, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
Phone: +381 21 47.20.200
Fax: +381 21 451.216
Softverski proizvodi
Kompanija PROZONE-a razvila je sistem za upravljanje dokumentima i poslovnim
procesima čije osnovne funkcije obuhvataju:

rukovanje fizičkim skladištenjem dokumenata

organizaciju dokumenata u logičke strukture

rukovanje životnim ciklusom dokumenata

pretraživanje dokumenata

kontrolu pristupa dokumentima

podršku za razmenu i deljenje podataka

podršku za kolaboraciju više učesnika

podršku za definisanje poslovnih procesa (workflow)

automatske procedure za vođenje poslovnih procesa

izveštavanje o poslovnim procesima

administraciju sistema
eDocumentus
je aplikativni sistem i softverska platforma razvijena od strane
projektnog i razvojnog tima PROZONE-a. Osnovna namena proizvoda je upravljanje
elektronskim dokumentima i automatizacija poslovnih procesa (Document Management
& Workflow Management System).
eDocumentus je moderan poslovni sistem projektovan koji je u mogućnosti da zadovolji
sve potrebe korisnika za rad sa dokumentima, pored osnovne funkcije Document
Management System, integriše i Record Management i Workflow Management sisteme.
eDocumentus je namenjen korisnicima koji imaju potreba da organizuju, kreiraju,
distribuiraju i vrše pregled poslovnih dokumenata. Pored toga sistem omogućava i
dokumentovanje poslovnih procesa u toku 'životnog ciklusa' dokumenta: od kreiranja do
arhiviranja u elektronskoj formi. U funkcije ovaj sistem za upravljanje dokumentima
uključena je identifikacija dokumenata, snimanje, pregled, praćenje promena,
verzioniranje, upravljanje poslovnim procesima, predstavljanje dokumenata.
Korisnici eDocumentus sistema imaju mogućnost korišćenja više paralelenih pogleda u
edocumentus. Za početak, moguće je koristiti web aplikaciju (grupu web aplikacija),
odnosno pristupati edocumentusu pomoću bilo kojeg internet pretraživača. Prozone
testira i unapređuje web aplikaciju sa svim internet pretraživačima kao što su Firefox,
Strana 5 od 16
ProZone d.o.o.
Puškinova 26, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
Phone: +381 21 47.20.200
Fax: +381 21 451.216
Internet Explorer, Opera i Chrome, ali ne postoje ograničenja, tako da je moguće koristiti
bilo koji pretraživač koji podržava standarde.
Korišćenjem WebDAV
protokola moguće je
pristupiti eDocumentus
skladištima dokumenata
jer eDocumentus
podržava ovaj protokol.
Ovaj vid komunikacije je
podržan u modernim
poslovnim aplikacijama
uključujući MS Office,
Open/LibreOffice i
omogućuje najbrži i
najlakši
pristup sadržaju
dokumenta.
Korisnici mogu odabrati da svoje zadatke i dokumente pregledaju pomoću MS Outlook
programa. Uz pomoć Prozone dodatka, MS Outlook postaje snažan offline klijent
eDocumentus. Dodatak omogućava korisnicima da naprave lokalnu kopiju željenog dela
skladišta dokumenata i brine se o sinhronizaciji između skladišta i lokalnih kopija.
Pored korišćenja eDocumentus
aplikacija, sistem omogućava
integraciju sa drugim sistemima
(webservices, tool-agents...) tako
da korisnik radeći u svom
sistemu,
zapravo
radi
u
eDocumentusu a da toga nije ni
svestan.
eDocumentus
je
procesno
orjentisan sistem za upravljanje
dokumentima. Logika poslovnih procesa u potpunosti je povezana sa upravljanjem
dokumentacijom koja se generiše u toku njihovih izvršavanja. Glavni cilj ovakvih sistema je
omogućavanje automatske realizacije poslovnih procesa prema aktivnostima koje su za
taj proces definisane – workflow.
Workflow omogućava korisnicima da definišu radne procese u okviru čijih aktivnosti se
generišu dokumenti kojima sistem upravlja. Jednostavno rečeno, workflow definiše „ko,
šta, kada i kako“ radi. Korisnik koji ima privilegije da kreira workflow proces može da
definiše novi ili izabere neki od postojećih templejta koji će odgovarati workflow procesu
koji će biti izvršen.
Strana 6 od 16
ProZone d.o.o.
Puškinova 26, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
Phone: +381 21 47.20.200
Fax: +381 21 451.216
Zahvaljujući svom modularnom dizajnu kao i dokumentovanom i jasno definisanom API u
eDocumentus-u je moguće veoma lako implementirati nove opcije ili omogućiti drugačiju
funkcionalnost već postojećih, a sve to prema specifičnim zahtevima klijenata.
Izvršavanje poslovnih procesa u eDocumentusu modulu za upravljanjem poslovnim
procesima je u skladu sa standrima propisanim od WfMC tako da omogućuje definisanje
svih standardnih elementa i preporučuje modelovanje procesa prema standardnima
WfMC.
Procese je zgodno dekomponovati na više manjih celina, čime se dobija mogućnost
ponovnog korišćenja već modelovanih procesa, ali i kasniju lakšu izmenu manjeg dela celog
procesa. Ovako definisani procesi se uključuju kao podprocesi u „glavnim“ procesima.
Pored definisanja osnovih varijabli procesa u eDocumentus procesima moguće je korisiti
direktno i same objekte edocumentusa i njihove atribute. Za izbor grananja procesa
moguće postaviti uslov statusa dokumenta na određenoj vrednosti ili da, na primer, naziv
dokumenta počinje određenim prefiksom i slično.
Na mestima gde je potrebno, procese je moguće modelovati tako da se određene
aktivnosti mogu ponavljati od strane drugog korisnika (revizija dokumenta, npr.) odnosno
moguće je definisati ciklične procese. Sam eDocumentus poseduje veliki set već
definisanih poslovih procesa i šablona za pravljenje standardnih zahteva nad
aktivnostima, kao što su petlje, slanje elektronske pošte, delegiranje zadatka, postavljanja
alarama za određene aktivnosti u procesu i slično.
Prilikom izvršavanja procesa, korisnici sa odgovarajućim pravima mogu pronaći trenutne
aktivnosti nekog korisnika i izvršiti preraspodelu zadatka, odnosno, delegirati zadatak
drugom korinisku.
Strana 7 od 16
ProZone d.o.o.
Puškinova 26, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
Phone: +381 21 47.20.200
Fax: +381 21 451.216
eArhiva – Document Scanning Client
eArhiva je klijentska desktop aplikacija za masovno skeniranje, indeksiranje
dokumenata i njihovo učitavanje (za čiji rad je potreban samo .NET framework i instaliran
drajver odgovarajućeg skenera). Aplikaciju je moguće koristiti i samo kao aplikaciju za
klasifikaciju, indeksiranje i učitavanje (upload) dokumenata u sistem, dok se samo
skeniranje može vršiti pomoću bilo kog programa za skeniranje.
eArhiva se odlikuje jednostavnim, preglednim i lakim za rukovanje korisničkim
interfejsom koji uz nezaobilaznu multijezičku podršku jednostavno nameće intuitivan
način korišćenja aplikacije odnosno njenih osnovnih funkcionalnosti.
Skeniranjem dokumenata kreiraju se slike dokumenata u željenom formatu. Slikama
dokumenata će u fazi obrade biti pridružen set atributa koji ih čini spremnim za slanje na
eDocumentus server.
eArhiva omogućava podešavanje opcija skeniranja tako da je omogućeno skeniranje u crno
beloj boji, nijansama sive ili u koloru. Podešavanja se vrše na nivou profila koji se definiše
za određenu vrstu tipa skeniranja i samog skenera.
eArhiva omogućava napredan sistem skeniranja sa integrisanom podrškom za brze
skenere uz mogućnost naprednog podešavanja procesa skeniranja definisanjem
profila skeniranja koji enkapsuliraju set konfiguracionih parametara:








Format skenirane slike dokumenta
Veličina skenirane stranice
Vrsta/Format transfera slike sa skenera
Rezolucija skeniranja
Mogućnost skeniranja više stranica u jedinstveni dokument
Detekcija i odstranjivanje belih stranica
Detekcija dokument-separator stranice
Mogućnost dodatnog (finog) podešavanja parametara skeniranja
Ovim opcijama eArhiva podržava masovno skeniranje na takav način da se može
odjednom skenirati više dokumenata, koji su višestranični kao i dvostranično napisani.
eArhiva će uz pomoć definisanih separatora dokumenata i predmeta, automatski
odvajati skenirane dokumente i predmete u posebne strukture, uz automatsko
prepoznavanje belih stranica i njihovo brisanje iz sistema.
Poseban dodatak eArchive sistemu predstavlja njena OCR funkcionalnost. OCR služi kako
bi ubrzao proces popunjavanja atributa dokumenata, omogućava definisanje oblasti
dokumenta sa kojih će se čitati atributi i automatski popunjavati. Oblasti definiše
administrator i one se automatski snimaju na server ili u lokalni konfiguracioni fajl, u
zavisnosti od podešenih opcija.
Strana 8 od 16
ProZone d.o.o.
Puškinova 26, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
Phone: +381 21 47.20.200
Fax: +381 21 451.216
eArhiva integiše ovaj napredni sistem donoseći funkcionalnost konverzije formata
dokumenata na osnovu napredne jezičke i OCR tehnologije.
Modul za automatsko prepoznavanje bar-kodova podržava kodove. Nakon skeniranja
dokumenta modul automatski pretražuje sliku i vrši prepoznavanje bar-kodova bilo da su
orijentisani horizontalno ili vertikalno. Vrednosti prepoznatih bar-kodova mogu se
pridružiti atributima dokumenta. U slučaju da se na skeniranom dokumentu nalazi samo
jedan bar-kod, pridruživanje se može izvršiti automatski unapred definisanom atributu.
Kada se na dokumentu nalazi više od jednog bar-koda korisniku je omogućeno ručno
pridruživanje vrednosti bar kodova atributima dokumenta korišćenjem jednostavnog i
intuitivnog interfejsa.
eDocProcessEditor
GRAFIČKI ALAT ZA DEFINISANJE POSLOVNIH PROCESA
eDoc Proces Editor je grafički alat pomoću kojeg se na jednostavan i intuitivan način
kreiraju definicije procesa spremne i prilagođene za izvršavanje u okviru
eDocumentus sistema. Editor je u potpunosti baziran na standardu donešenom od strane
WfMC-a (Workflow Management Coalition), organizacije koja je odgovorna za donošnje
standarda u oblasti workflow-a. Jedan od standarda ove organizacije jeste i standard za
modelovanje poslovnih procesa (XPDL standard) kojega se eDocumentus Proces Editor u
potpunosti pridržava. Rezultat modelovanja je XML fajl koji se potom uvozi u eDocumetus
sistem, nakon čega je moguće kreirati instance poslovnih procesa baziranih na ovoj
definiciji.
Strana 9 od 16
ProZone d.o.o.
Puškinova 26, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
Phone: +381 21 47.20.200
Fax: +381 21 451.216
Grafički interfejs eDocumentus Proces Editor-a omogućava jednostavno modelovanje
poslovnog toka umetanjem grafičkih elemenata koji predstavljaju učesnike u procesu,
podprocese, aktivnosti procesa i tranzicije koje ih povezuju. Dodatni podaci o tipovima
varijabli, varijablama procesa, definicijama aplikacija koje se izvršavaju, itd. modeluju se
kroz veoma moćan sistem panela gde je moguće opisati svaki detalj izvršavanja procesa.
Editor poseduje velik skup šablona i već definisanih procesa koje je moguće iskoristiti i
time rešiti standardne zadatke kao što je slanje email-a, vraćanje procesa na prethodni
korak, delegiranje zadatka i slično. Korišćenjem i unapređivanjem ovog skupa, vreme
izvršenja svakog sledećeg procesa se skraćuje, jer se modelovani delovi ne moraju ponovo
modelovati.
eDoc Proces Editor omogućuje direktno povezivanje sa pokrenutom verzijom
eDocumentus i učitavanje novog ili modifikovanje postojećeg porcesa. Pored mogućnosti
učitavanja procesa, povezivanje sa edocumentus sistemom omogućuje i korišćenje
objekata eDocumentusa direktno u editoru, čime se postiže bolja validacija definicija
procesa.
Pri modelovanju procesa eDoc Process Editor svodi na minimum rad potreban za izradu
korisničkog interfejsa radnih zadatka. Pri definisanju ovih aktivnosti, postavljanjem
predefinisanih zadataka definiše se sadržaj, izgled i ponašanje korisničkog interfejsa
(odnosno formi koje će biti prikazane).
eDocumentus sadrži veći broj predefinisanih zadataka koji se odnose na rad sa
folderima, dokumentima, predmetima i njihovim atributima, zadaci postavljanja odluka,
odabira i potpisivanja, kao i zadaci za rad sa listama, kolekcijama itd. Napredne opcije
radnih zadataka odnose se na unos krajnjih rokova izvršavanja, prioriteta i opisa zadatka, a
definišu se postavljanjem dodatnih atributa aktivnosti, kroz grafički interfejs. Rokovi
izvršenja mogu se definisati kako za pojedine aktivnosti, tako i za grupe aktivnosti i za ceo
proces.
Strana 10 od 16
ProZone d.o.o.
Puškinova 26, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
Phone: +381 21 47.20.200
Fax: +381 21 451.216
eDocumentusSigner
APLIKACIJA ZA ELEKTRONSKO POTPISIVANJE DOKUMENATA
eDocumentusSigner je klijentska aplikacija (instalirana na korisnikovom računaru)
koja služi za elektronsko potpisivanje dokumenata u eDocumentus sistemu. Sposobna
je da preuzme dokument sa eDocumentus servera, po potrebi ga pretvori u pdf format,
prikaže sadržaj i informacije o dokumentu, potpiše dokument i vrati ga na server. Ovaj
dokument smatra da je eDocumentusSigner aplikacija uspešno instalirana.
Potpisivanje dokumenata se vrši pomoću klijentske aplikacije. Potpisani dokument je u
pdf formatu koji je odabran iz razloga što podržava sve potrebne tehnologije za
potpisivanje, validiranje i arhiviranje. Takođe, dokument potpisan pomoću klijentske
aplikacije je u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, kao i sa PAdES standardom
(Part 2). PAdES standard je kompatibilan sa standardom ISO 32000-1 (predstavlja njegov
podskup) i kao takav pruža napredne mogućnosti kao što su višestruko potpisivanje,
validacija potpisnikovog sertifikata itd.
Kada korisnik eDocumentus aplikacije pokrene akciju digitalnog potpisivanja dokumenta,
pokreće se klijentska aplikacija koja preuzima dokument sa servera. Ukoliko preuzeti
dokument nije u pdf formatu on se prebacuje taj format. Nakon promene formata (ukoliko
je bilo potrebe za tim) dokument se validira i prikazuju se informacije o samom dokumentu
kao i informacije o postojećim potpisima uz prikaz sadržaja otvorenog dokumenta.
Nakon ovog kratkog procesa, korisnik je u mogućnosti da potpiše dokument sa nekim od
ključeva instaliranih na svom računaru. Kad se dokument potpiše on se ponovo validira
(uključujući i novokreirani potpis). Sada je korisnik u mogućnosti da pokrene akciju
otpremanja dokumenta na server. Tom prilikom se kreira nova verzija dokumenta na
serveru.
Strana 11 od 16
ProZone d.o.o.
Puškinova 26, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
Phone: +381 21 47.20.200
Fax: +381 21 451.216
Za sve potpisane dokumente u eDocumentus aplikaciji je moguće validirati potpise
kao i pregledati informacije o potpisima.
Zbog korišćenja PadES formata potpisanih pdf dokumenata, validacija potpisa, kao i prikaz
informacija o potpisima na dokumentu je moguć i iz Adobe Acrobat Reader aplikacije, čime
je pojednostavljena upotreba potpisanih dokumenata, jer se potpisani dokumenti mogu
slati i korisnicima izvan sistema, koji uz korišćenje standarde aplikacije za pregled pdf
dokumenata, mogu pročitati dokument i validirati sve informacije o potpisnicima
dokumenta
eDocumentus for MS Outlook
eDocumentus offline klijent
eDocumentus addOn za Microsoft Outlook
omogućava rad sa edocumentus dokumentima
i zadacima korišćenjem Microsoft Oulook-a.
Instalacijom dodatka, Outlook postaje korisnički
interfejs za rad sa dokumentima, gde je
omogućena sinhronizacija, čitanje, modifikacije,
itd. kao i korisnički interfejs za pregled
dodeljenih zadataka. Nakon instalacije, pojaviće
se novi outlook korenski folder - eDocumentus,
na čiji desni klik dobijamo eDocumentus opcije.
Dodavanjem i sinhornizacijom foldera sa
eDocumentus sistemom, outlook preuzima fajlove i postaje puni offline klijent. Pored
standardnog korišćenja dokument sistema, Outlook predstavlja i offline klijenta jer su
dokumenti nakon sinhronizacije dostupni i bez direktne veze sa sistemom.
Pored rada sa dokumentima, dodatak omogućuje i
rad sa zadacima, odnosno outlook taskovima.
Ukoliko korisnik ima dodeljene zadatake u
poslovnim procesima edocumentus sistema, nakon
sihnornizacije, zadataka će se pojaviti u outlook
taskovima.
Na ovaj način korisnik ima pregled ne samo lično
definisanih taskova već i zadataka dobijenih e
edocumentus poslovnim procesima u cilju bolje
organizacije vremena i bržeg izvršavanje svih
zadataka.
Strana 12 od 16
ProZone d.o.o.
Puškinova 26, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
Phone: +381 21 47.20.200
Fax: +381 21 451.216
eDocumentus for IBM Maximo
KOMPONENTA ZA ASSET MANAGEMENT
eDocumentus addOn za IBM Maximo, aplikativni sistem za Enterprise Asset Management
rad sa eDocumentus dokumentima u okviru IBM Maximo sistema. Komponenta
omogućava Maximo korisnicima da čuvaju i organizuju dokumente u bezbednom
repozitorijumu – eDocumentus. Repozitorijum dokumenata može biti kriptivan i na taj
način se značajno poboljšava bezbednost čuvanja dokumenata u IBM Maximo u odnosu
na standardnu Maximo document komponentu.
eDocumentus for Maximo komponenta omogućava korisnicima organizovanje
dokumenata u foldere, snimanje dodatnih atributa o dokumentima korišćenjem atributa i
tipova dokumenata, jednostavnu pretragu dokumenata po atributima ili sadržaju istih,
praćenje verzija dokumenta kao i beleženje svih informacija o izmenama dokumenta.
eDocumentus for Maximo je standardna Maximo komponenta koja se po svojoj arhitekturi
u potpunosti integriše u sistem i kao takva, nakon istalacije, pojavljuje se u okviru
Application Designer-a. Komponenta se integriše u Control Palette i može se koristiti na
standardan način za definisanje izgleda forme kao i ostale Maximo komponente.
Strana 13 od 16
ProZone d.o.o.
Puškinova 26, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
Phone: +381 21 47.20.200
Fax: +381 21 451.216
Elektronska pisarnica - ePisarnica
ePisanirca u potpunosti obezbeđuje upravljanje dokumentacijom i arhivskom
dokumentacijom prema pravilima kancelarijskog poslovanja i zakonskoj regulativi,
omogućava dobijanje standardnih kancelarijskih izveštaja (delovodne knjige, prijemne
knjige, listinga računa, vođenje ekspedicione knjige...), rad sa reversima, arhivskom
knjigom, popisom akata itd.
Elektronski dokumenti se čuvaju u sistemu za upravljanje dokumentima čime se postiže
brzo, jednostavno i efikasno pretraživanje i pregled postojećih elektronskih
dokumenata. U cilju obezbeđivanja bezbednosti informacija modul elektronske pisarnice
dozvoljava definisanje različitih nivoa pristupa u zavisnosti od organizacione strukture i
funkcije korisnika, a po potrebi i enkripciju sadržaja dokumenata. Modul elektronske
pisarnice obezbeđuje jedinstvenu evidenciju svih dokumenata. Pored evidencije
predmeta, ePisarnica obezbeđuje praćenje statusa i kretanja predmeta. U slučaju da
ulazni i izlazni dokumenti postoje u elektronskom obliku ePisarnica omogućava
automatsko vezivanje dokumenata za odgovarajući predmet.
Osnovne funkcionalnosti Elektronske pisarnice:
 Primanje, evidentiranje i dostavljanje u rad akata i predmeta
 Arhiviranje predmeta i njihovo čuvanje po propisanim pravilima
 Praćenje efikasnosti i ažurnosti organa državne uprave kroz veći broj izveštaja ili
uvidom u predmete
 Propisani šifarnici i registri
 Praćenje promena i dopune predmeta uz brzu i jednostavnu pretragu dokumenata
 Funkcionalnosti koje su propisane Uredbom i uputstvom o kancelarijskom
poslovanju
 Popisi akata i definisanje rokova za rešavanje predmeta
 Rešavanje predmeta i žalbi
 Rokovi čuvanja i arhivske knjige sa rokovnikom
Strana 14 od 16
ProZone d.o.o.
Puškinova 26, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
Phone: +381 21 47.20.200
Fax: +381 21 451.216
Funkcionalne prednosti Elektronske pisarnice:

Jedinstvena evidencija svih predmeta bez obzira da li su organizacione jedinice
dislocirane sa praćenjem statusa i kretanjem predmeta kao i zaduženog obrađivača;

Digitalizacija dokumenata i njihovo čuvanje u elektronskom obliku uz automatsko
vezivanje za odgovarajući predmet;

Efikasnost i ekonomičnost organa državne uprave ili drugih državnih organozacija i
javnih preduzeća smanjenjem ukupnog vremena obrade predmeta;

Korisnički orijentisana web aplikacija prilagođena intenzivnom unosu i produktivnom
radu, organizovano i centralizovano smeštanje dokumenata u eDocumentus;

Dodatni izveštaji specifični za konkretnu lokalnu upravu (naručioca) koji obuhvataju
celokupnu evidenciju lokalne uprave kao i konkurentni rad velikog broja korisnika;

Bezbednost informacija i dozvole pristupa obezbeđene su na različitim nivoima
organizacione strukture i funkcija, a po potrebi i enkripcijom sadržaja dokumenata.
Softver elektronske pisarnice je integrisan sa eDocumentus-om tako, da se dokumenti koji
su vezani za određeni predmet prikazuju na istoj prezentacionoj formi (HTML stranici) u
softveru, a čuvaju se u sistemu za upravljanje dokumentima.
Dokumenti koji se generišu u softveru se smeštaju u eDocumentus automatski bez
intervencije korisnika. Softver elektronske pisarnice omogućava čitanje, unošenje,
menjanje i brisanje dokumenata. Sve izmene dokumenata se automatski snimaju u
eDocumentus-u.
Elektronska pisarnica podržava i akcije rada sa dokumentima: prelistavanje, čitanje,
editovanje, copy/paste, import, kreiranje novog dokumenta, kreiranje dokumenta iz
obrasca, kreiranje foldera.
ePisarnica omogućava i unos i smeštanje skeniranih dokumenata u strukture koji je
automatizovan. Dokumenti su snimljeni u eDocumentus i logički povezani sa predmetima
na koje se odnose. Integracija ovih sistema zasnovana je na web servisima.
Softver elektronske pisarnice je integrisan sa postojećim sistemom za upravljanje
procesima. Korisnik aplikacije mora ima jasnu informaciju o svojim zadacima i rokovima.
Lista zadataka koja nastaje na osnovu dodeljenih zadataka i aktivnosti iz procesa koji se
izvršavaju u eDocumentusu je prikazana korisniku. Za svaki zadatak koji je korisniku
dodeljen, a koji on prihvati, u elektronskoj pisarnici se prikazuje aplikativna forma koju
korisnik mora da popuni u zavisnosti od tipa zadatka.
Strana 15 od 16
ProZone d.o.o.
Puškinova 26, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
Phone: +381 21 47.20.200
Fax: +381 21 451.216
Klasični informacioni sistemi imaju velike mogućnosti za rad sa podacima ali su obično
ograničeni na osnovni set funkcionalnosti kada je u pitanju rad s dokumentima.
Softverski proizvodi i rešenja kompanije PROZONE bazirani su na sistemu za upravljanje
dokumentima i poslovnim procesima eDocumentus i mogu se integrisati s postojećim
sistemima tako da im omogućavaju funkcionalnosti definisanja i izvršavanja poslovnih
tokova, njihovog praćenja i modifikacije, čime se postiže visoka fleksibilnost i brz odgovor
na promene u poslovnom okruženju.
Iz svih ovih razloga, softver koji je PROZONE razvio pronošao je svoje mesto:

gde treba definisati ili već postoje jasno opisani poslovni procesi,

gde je potrebno da se dokumenti, informacije i podaci kreću od jednog do drugo
dela organizacije,

gde se radi s velikom količinom papirne dokumentacije,

gde se radi s tipizaranim obrascima i dokumentima, koje je potrebno popunjavati
podacima,

gde je potrebno postojeće aplikacije oplemeniti mogućnostima upravljanja
poslovnim procesima i upravljanja dokumentima,

gde je potrebno brzo i efikasno rešenje i dobra podrška korisnicima,

gde je potrebno prilagoditi softversko rešenje realnim procesima i potrebama
korisnika.
Strana 16 od 16
Download

eDocumentus – Softverski proizvodi