Nový domov pro seniory v lokalitě Velké Losiny.
Seznamte se s projektem jak prožít neklidné stáří.
Kapacita 27 apartmánů.
SENZION
Záměr a motivace
Senzační penzion pro seniory
Senzion vychází z myšlenky jeho zakladatelů vytvořit senzační penzion pro seniory,
který poskytne bezpečný a komfortní domov seniorům, kteří chtějí prožít aktivní stáří
v atraktivním prostředí obce Velké Losiny a být v kontaktu se svými vrstevníky.
Senzion nabízí soukromí v samostatných nájemních bytech. Nejedná se o
zdravotnické zařízení. Projekt Senzion je v souladu s územním plánem obce Velké
Losiny.
Senzion je financován ze soukromých zdrojů a není zatížen žádnou půjčkou či jiným
dluhem.
Výstavba byla zahájena 12. 3. 2014 a předpokládaný termín zahájení provozu je
v září 2015.
Pro koho je SENZION určen
Prožijte s námi „neklidné stáří“
Klienty jsou senioři, kteří nejsou trvale
odkázání na péči cizí osoby a kteří se nechtějí
ve stáří nudit.
Prožijte s námi „neklidné stáří“. Myšlenka založení Senzionu vychází z principů
zahraničních modelů, kde se sami senioři ještě v aktivním věku zajímají o svůj osud
ve stáří. Bydlení a služby v těchto zařízeních si mohou dlouhodobě dovolit buď díky
vlastním úsporám, financím získaných z prodeje vlastní nemovitosti či díky podpoře
svých dětí.
2
SENZION
Co Senzion nabízí
Senzion nabízí
trvalý pronájem bytů v příjemném a bezpečném prostředí,
vysoký standard péče o své klienty,
základní i doplňkové služby, které seniorovi usnadňují péči o jeho osobu a
umožňují aktivní život,
jistotu bydlení pro seniory, kteří nevyžadují trvalou péči na lůžku,
dostupnost všech potřebných služeb v rámci obce Velké Losiny nebo z 10 km
vzdáleného Šumperka,
bydlení v atraktivní a rozvíjející se obci, která je proslulá především díky
lázeňství, překrásným parkem a dostatkem kaváren a cukráren, turistickým
ruchem a kulturními památkami,
domácí prostředí apartmánů, které si lze vybavit i vlastním nábytkem,
možnost krátkodobého pobytu vnoučat,
možnost být součástí malé komunity seniorů s aktivním přístupem k životu,
poradenství a asistenci při získávání všech nárokových sociálních a
zdravotních dávek a podpor.
Dispozice
Ubytování klientů
V rámci Senzionu nabízíme dlouhodobý pronájem v 16 jednopokojových a 11
dvoupokojových apartmánech. Dvoupokojové apartmány mohou být určeny pro
manželské páry nebo pro přátelské páry.
3
SENZION
Každý apartmán má svou předsíňku, bezbariérovou koupelnu a kuchyňský kout.
Komplex tvoří čtyři samostatné budovy, které mezi sebou vytváří bezpečnou klidovou
zónu s parkovou úpravou o ploše 1200 m2.
Z celkového počtu 27 apartmánů se v patře nachází 5; ty mají k dispozici balkón a
jsou dostupné výtahem. Ostatní apartmány jsou přístupné z centrálního parku, který
je určen k relaxaci a zajišťuje tak dostatečné soukromí.
Součástí areálu je také plně vybavený apartmán pro 4 osoby, který bude nabízen ke
krátkodobému nájmu pro rodinné příslušníky či návštěvy klientů Senzionu.
Společné prostory Senzionu
II. NP
Za společné prostory považujeme především společenskou místnost o rozloze
110 m2, kde si každý senior může pořádat vlastní oslavu či vymyslet vlastní aktivitu.
Zde se budou konat i volnočasové aktivity v rámci služeb Senzionu.
Na společenskou místnost navazuje kuchyňka, ve které lze připravovat pokrmy buď
na samotnou oslavu, nebo v rámci společné aktivity.
Na společenskou místnost navazují dvě terasy určené pro posezení.
I.NP
V přízemí je společenská místnost s malou kuchyňkou, kde lze připravit horké a
studené nápoje a donést si drobné občerstvení. Navazuje přízemní terasa
s posezením, umístěná směrem do centrálního parku.
V přízemí se dále nacházejí prostory pro personál: kancelář pro manažera Senzionu
a šatna personálu se sociálním zázemím.
Mezi technické místnosti patří sklad kol a vozíků, sklad sezónního ošacení, prádelna
a sušárna, hobby dílna.
Klimatizovaná místnost pro pohybové aktivity (cvičební stroje).
4
SENZION
Okolí Senzionu
Senzion se nachází na pozemku o rozloze 15 000 m2, z nichž zastavěná plocha je
4 140 m2. Kolem tedy zbývá dostatečně veliký prostor na venkovní aktivity. Pozemek
bude mít parkovou úpravu s možností posezení v přírodě s výhledem na panorama
Jeseníků. Na pozemku bude vyčleněn prostor pro individuální malé zahrádky.
V areálu je k dispozici parkoviště s 27 parkovacími stáními pro obyvatele Senzionu,
ale i pro jejich návštěvy.
Základní služby
Jaké základní služby Vám nabízíme?
Základní služby jsou spojené s celou filozofií fungování Senzionu jako bezpečného
ostrova pro všechny jeho obyvatele. Poskytují záruky za bezstarostné užívání všech
prostor Senzionu, za bezpečí seniorů, za trvalé zajištění komfortního bydlení i údržbu
okolí a za podporu a zprostředkování nezbytných služeb pro všechny seniory. Proto i
platba za tyto služby je rozvržena adekvátně na všechny apartmány. Ostatní služby
jsou nabízeny individuálně, dle potřeb a požadavků klientů.
Služby zajišťované zaměstnanci Senzionu:
-
pomoc při úklidu v domácnosti, při vaření apod.,
-
dovoz léků či nákupu,
-
drobné úpravy a opravy v bytech, které přímo nesouvisí s běžnou údržbou
domu a bytů,
-
pomoc při organizaci vlastních aktivit klientů,
-
organizace výletů,
-
zprostředkování kontaktu s organizacemi poskytujícími pečovatelské
služby,
-
poradenství v oblasti získávání sociálních podpor vyplývající ze zákona,
-
úklid a údržba společných prostor a venkovních prostorů.
5
SENZION
Využívání společných prostor pro soukromé účely jako je např. oslava
narozenin, rodinné setkání.
Parkování v areálu Senzionu.
Možnost zřízení malého zookoutku a záhonku.
Volné využití PC s internetem v prostoru kavárničky.
Připojení k internetu s rychlostí 20 Mbit/s v každém apartmánu.
Doplňkové služby
Služby zprostředkujeme za nejvýhodnějších podmínek
Klient si doplňkové služby hradí sám podle aktuálního ceníku poskytovatelů těchto
služeb, pokud nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. V rámci těchto služeb
spolupracujeme především s neziskovými organizacemi z regionu Šumperka.
Zajištění ošetřovatelské a pečovatelské služby – veškerou zdravotní péči, péči
o osobní hygienu a sociální práce zajišťují oprávnění školení pracovníci.
Dovoz obědů.
Půjčování kompenzačních pomůcek.
Zajištění výletů přizpůsobených potřebám seniorů.
Poradenství v oblasti zdravého životního stylu.
Využívání společné prádelny a sušárny – jde především o spotřebu energie a
pracích prostředků.
6
SENZION
Volnočasový program
Plánované volnočasové aktivity
V rámci volnočasových aktivit pro Vás připravujeme bohatý program a věříme, že si
z něj vybere opravdu každý. Samotná obec Velké Losiny a její okolí nabízí široké
množství činností, které uspokojí sportovce i Vás všechny, co máte rádi kulturu.
Některé aktivity jsou zahrnuty v ceně
základních služeb, takže za ně není
třeba hradit žádné další poplatky,
některé jsou poskytovány externě
dle aktuálního ceníku těchto
poskytovatelů.
Trénování paměti
Mezi základní aktivity podporující trénování paměti pro Vás ve společných
prostorách Senzionu zařazujeme:
-
hraní stolních her (scrabble, karetní hry, šachy, dáma aj.),
-
práci s PC (Internet, Skype, Word, úpravy fotografií…),
-
hru a zpěv s klavírem.
(Tyto aktivity jsou poskytovány v rámci základních služeb Senzionu.)
Dále Vám rádi zprostředkujeme kontakt na jazykové či pokročilejší PC kurzy.
V případě zájmu více účastníků kurzy zorganizujeme v prostorách Senzionu.
(Kurzy budou hrazeny dle aktuálního ceníku poskytovatelů.)
Cvičení v Senzionu, relaxace
Připravujeme pro Vás následující sportovní aktivity uzpůsobené pohybovým
možnostem seniorů. Nabídku budeme rádi rozšiřovat dle preferencí našich
nájemníků.
7
SENZION
-
cvičení s FLEXI-BARY ,
-
cvičení s míči,
-
rotoped,
-
šipky,
-
badminton,
-
pétanque,
-
vycházky do okolí,
(Zahrnuto v rámci základních služeb.)
-
canisterapie
-
jóga
(Hrazeno dle aktuálního ceníku poskytovatelů služeb.)
Kroužek rukodělných a výtvarných prací
-
háčkování,
-
pletení,
-
keramika.
Nabídku rádi rozšíříme dle přání obyvatel Senzionu.
(Aktivity jsou zahrnuty v ceně základních služeb.)
Drobné kulturní a společenské akce
V prostorách Senzionu pro Vás připravíme tyto drobné kulturní a společenské
akce:
-
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ,
-
přednášky, besedy,
(Aktivity jsou zahrnuty v ceně základních služeb.)
-
posezení na zahradě s grilováním,
-
společenské večery, oslavy narozenin,
-
společné pečení a posezení u kávy.
(Tyto akce jsou spíše v režii obyvatel Senzionu. Velmi rádi Vám pomůžeme
vše zorganizovat. Na společné večery zajistíme muziku.)
8
SENZION
Sportovní a relaxační aktivity v obci
Využijte bohaté nabídky obce a jejího krásného okolí:
-
koupání a relaxace v termálním bazénu, plavání v krytém bazénu,
-
komplexní rehabilitace v areálu lázní,
-
zapůjčení elektrokol i jízdních kol,
-
rybaření v okolí,
-
jízda na koni,
-
stolní tenis, tenis, fotbal pro starší pány, jóga, kalanetika, cvičení pro
seniory,
-
houbaření,
-
pro aktivní lyžaře – lyžařský areál Kouty n. Desnou, Červenohorské sedlo,
Přemyslov,
-
pro aktivní turisty – hřebenové túry, Karlova Studánka, Praděd, Skřítek,
Šerák,
-
cykloturistika,
-
Nordic Walking.
(Cena za tyto služby je dle aktuálního ceníku poskytovatelů.)
Kulturní akce v okolí
Obec Velké Losiny nabízí bezpočet aktivit, které Vám zaručí dostatečné
kulturní vyžití. Zde jsou příklady kulturních organizací a akcí, které se
v Losinách či jejich blízkém okolí konají pravidelně. O těchto akcích Vás
budeme vždy informovat a pomůžeme s případnou dopravou či rezervací míst,
vstupenek atd.:
-
kino
-
knihovna
9
SENZION
-
Informační centrum – ubytování v Losinách, turistické trasy, zájezdy, výlety
-
plesová sezona v Areálu zdraví
-
Zpěváček v Lázních Velké Losiny - celorepublikové finále soutěže dětských
zpěváků lidových písní
-
Losinské kulturní léto – divadlo v zámku - červenec, srpen
-
lázeňské koncerty – letní sezona, v prostorách lázní
-
Svatojánské slavnosti – 3 dny plné hudby v prostorách školy, kostela
-
Maršíkovská pouť
-
seniorská odpoledne v prostorách Areálu zdraví
-
Ruční papírna – muzeum, tvořivá odpoledne – program pro veřejnost
-
Pekařovská pouť – setkání flašinetářů
-
domácí zabíjačky – zimní období
-
Zámek Velké Losiny – akce celou turistickou sezonu
-
zámecký bál
-
Vánoční koncerty – Lázně Velké Losiny, škola, kostel
-
kostel sv. Jana Křtitele – bohoslužba 2x týdně
-
Divadlo Šumperk
-
šachový turnaj
-
TJ Sokol Lázně Velké Losiny - kopaná – krajský přebor
Tuzemské výlety
V průběhu roku Vám nabídneme možnost účastnit se zájezdů po krásách naší
země. Podle zájmu obyvatel Senzionu se bude jednat o výlety či vícedenní
zájezdy.
Výlety do zahraničí
Pro ty, kteří rádi cestují, nabízíme možnost zúčastnit se zahraničních zájezdů,
které jsou uzpůsobeny pro specifické potřeby starších turistů. Zájezd buď dle
zájmu zorganizujeme sami, nebo využijeme nabídky cestovní kanceláře.
10
SENZION
Cena
Nájem a služby
Cena za pobyt v Senzionu je rozdělena na fixní částku, ze které je hrazen nájem
apartmánu, vycházející z investičních nákladů na Senzion a na částku, která pokrývá
náklady na základní služby.
Vedle těchto plateb je nutné počítat se zálohami na spotřebu energií v apartmánech i
ve společných prostorech – prozatím vycházíme ze statistiky průměrných spotřeb na
obyvatele a domácnost. Skutečnost se může lišit podle individuálních potřeb seniorů.
Skutečné náklady pak budou jednou ročně vyúčtovány a v případě přeplatků bude
záloha individuálně snížena nebo naopak.
Nabízíme fixaci nájmu po dobu pěti let od jeho započetí, pokud roční míra inflace
zveřejňovaná ČSÚ nepřekročí 3%.
Nabízíme také to, že vyjednáme vždy ty nejlepší podmínky poskytovatelů energií v
rámci celé skupiny investora.
Energie
Ceny energií jsou účtovány dle aktuální spotřeby každého nájemníka. Každý byt je
vybaven individuálním elektroměrem, vodoměrem a podružným měřením
spotřebovaného tepla. Náklady na osvětlení, vytápění a spotřebu vody ve
společných prostorech a budou rozpočítány mezi jednotlivé nájemníky opět dle
aktuální spotřeby.
Doplňkové služby
Doplňkové služby jsou hrazeny dle aktuálního ceníku dodavatelů.
www.sumperk.charita.cz
www.pontis.cz
11
SENZION
Senzion
Kdo se o Vás bude starat?
Správní rada
Správní rada je tvořená zástupci zřizovatele – majitelé, ekonom a personální
manažer. Hlavní funkcí správní rady je stanovit a dozorovat hlavní cíle Senzionu,
úkolovat manažera a předkládat jedenkrát za půl roku výsledky hospodaření a
ostatní činnosti Senzionu všem klientům.
Sociální pracovník / Manažer Senzionu
Zajišťuje chod Senzionu po organizační a administrativní stránce. Vykonává činnosti
spojené se zajištěním základních a doplňkových služeb.
Pokojská
Zajišťuje úklid v apartmánech a úklid společných prostor apod. Asistuje při zajištění
doplňkové služby – praní a sušení prádla.
Krátkodobě najímaní pracovníci
Pro zajištění společenských akcí, pravidelné údržby objektu i jeho okolí i
mimořádných úklidových či údržbářských prací, případně podle individuálních potřeb
klientů.
12
SENZION
Investor
Smluvní partner
Kontaktní údaje investora
Kontaktní údaje poskytovatele služeb
SHM Investice s.r.o.
SHM Služby s.r.o.
Průmyslová 3020/3
Průmyslová 3020/3
787 01 Šumperk
787 01 Šumperk
Email: [email protected]
Tel:
777 482 739
Obec Velké Losiny
Krásné prostředí, velká občanská vybavenost
Obec Velké Losiny se nachází v podhůří Jeseníků. Vysokou turistickou atraktivitu jí
dává především lázeňství a historie spojená s čarodějnickými procesy v sedmnáctém
století. Obec je známa díky svému renesančnímu zámečku, dále unikátní technické
památce, kterou je ruční papírna, kde se dodnes vyrábí ruční papír a termálním
lázním, kde jsou léčena především neurologická onemocnění. Velkým lákadlem bude
také unikátní termální park s celoročním provozem, jehož stavba byla zahájena v
Lázních Velké Losiny na podzim roku 2013. Šest bazénů naplněných léčivou
termální vodou nabídne lidem nejen příjemnou relaxaci, ale také úlevu unaveným
svalům, kloubům či nemocné kůži.
Infrastruktura obce je uzpůsobena turistům a lázeňským hostům. Je zde dostatek
restauračních zařízení i ubytovacích kapacit. Velmi dobrá je i dopravní dostupnost
autobusem či vlakem.
13
SENZION
Okresní město Šumperk s 35 000 obyvateli a všemi službami je vzdáleno 10 km.
Ve vzdálenosti 35 km se nachází světoznámé Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník.
V obci Velké Losiny jsou dostupné všechny potřebné služby v maximální vzdálenosti
1 km od Senzionu. Přímo u Senzionu se nachází autobusová zastávka, kde ve
všední dny jezdí do centra obce více než 20 spojů. Cesta trvá dvě minuty. Pro ty,
kteří by do centra chtěli dojít pěšky, je možná bezpečná cesta po chodníku.
V obci se nacházejí tyto služby:
Lékaři, lékárna * Kadeřnictví, kosmetika * Lázeňství / masáže / rehabilitace
Restaurace, kavárny, cukrárny * Kino, knihovna * Turistické informační centrum
Cvičení pro seniory, aqua aerobic, venkovní a vnitřní bazén
Prodejny potravin * Pošta * Vlak, autobus
Zde se dozvíte o obci více:
Informační centrum: www.iclosiny.cz
Oficiální stránky obce: www.losiny.cz
Termální lázně: www.lazne-losiny.cz
Zámek Velké Losiny: www.zamek-losiny.cz
Ruční papírna Velké Losiny: www.rucnipapirna.cz
Zámek Velké Losiny
14
SENZION
Uvítáme Vaše dotazy či připomínky, na které vždy písemně odpovíme, a
které mohou být i podnětem k dopracování organizace Senzionu.
Doufáme, že Vás naše nabídka oslovila a že se rozhodnete prožít
"neklidné stáří" v našem Senzionu.
Pavel Holubář - zakladatel projektu SENZION
15
16
Směr Šumperk
lázeňský park
Směr Jeseník
SENZION
SENZION
Download

Obsah webu SENZION