Download

danıştay geçici görevlendirmesi kaldırılarak son eğitimlerini yapmak