DEFERIZACIJA I DEMANGANIZACIJA
Kada u vodi ima rastvorenog u gvoždja i mangana u većim količinama dolazi do remećenja mnogih tehnoloških
procesa. U tom slučaju za njihovo uklanjanje koristimo deferizatore i demanganizatore. Princip njihovog rada je
zasnovan na katalitičkom svojstvu filterske ispune koja vrsi oksidaciju dvovalentnog i trovalentnog gvoždja i
mangana tako da je izlazni rezultat voda sa njihovim niskim sadržajem. Postoji više filterskih ispuna koje se
koriste u deferizatorima u zavisnosti od kvaliteta vode tj. da li u vodi ima više kiseonika ili manje. Takođe se
deferizatorima može efikasno otkloniti arsen i vodonik sulfid (H2S) koji vodi daje neprijatan miris. Filteri mogu biti
ručni izradjeni od Inox čelika ili automatski vremensko kontrolisani. Regeneracija je vremenski kontrolisana da se
odradi u noćnim satima ili satima kada se ne ugrožava kontinualno snabdevanje.
U slučaju da u vodi ima više gvožđa koje treba ukloniti a manje mangana možemo
koristiti deferizator sa filterskom ispunom BIRM. Potrebno je u odredjenim vremenskim
intervalima vršiti kontra ispiranje u filteru i tako osvežiti filtersku ispunu. Posle
odredjenog vremenskog perioda masa se mora zameniti jer je izgubila svoja adsorbciona
svojstva.
Ručni filter sa BIRM filterskom ispunom
BIRM
Model
lit
BlueSoft
1035BT-RX
Kontrolna
glava
/Priključak
Učinak
Površ.
m3/h
m2
0.4-0.8
0.05
RX-56F-MHF
24
Volumen
ispiranja
Težina
Mera(mm)
kg
dxšxv
55
300 x 300 x
1500
Težina
Mera(mm)
kg
dxšxv
70
300 x 300 x
1800
105
400 x 400 x
1800
140
420 x 420 x
2200
180
450 x 450 x
2200
305
600 x 600 x
2300
/vrijeme
1.6m3/h (7GPM)
1”
20-6 min.
Vremenski-automatski filter sa masom BIRM za odstranavanje gvožđa
Model
BlueSoft
1054BTRX
BlueSoft
1354BTRX
BlueSoft
1465BTRX
Pyrolox
lit.
Kontrolna
glava
/Priključak
Učinak
Površina
m3/h
m2
0.5-1.0
0.05
RX-67B-DTF
43
1.6m3/h (7GPM)
1”
20-6 min.
RX-67B-DTF
2.8m3/h
(12GPM)
71
0.8-1.6
0.08
1”
20-6 min.
RX-67B-DTF
85
1.0-2.0
0.1
1”
BlueSoft
1665BTRX
114
BlueSoft
2162BTRX
198
Volumen
ispiranja
/vrijeme
20-6 min.
RX-67B-DTF
1.3-2.6
0.13
1”
3.4m3/h
(15GPM)
20-6 min.
RX-75A-DTF
2.2-4.4
2”
3.4m3/h
(15GPM)
0.22
5.7m3/h
(25GPM) 20-6
min.
BlueSoft
2472BTRX
RX-75A-DTF
255
2.8-5.6
0.28
2”
BlueSoft
3072BTRX
397
BlueSoft
3672BTRX
566
RX-77A-DTF
4.4-8.8
0.44
2”
13.6m3/h
(60GPM)
385
700 x 700 x
2600
620
850 x 850 x
2600
20-6 min.
RX-77A-DTF
6.4-12.8
2”
8.4m3/h
(37GPM) 20-6
min.
0.64
19.3m3/h
(85GPM) 20-6
min.
950
950 x 950 x
2600
Da bi odredili koji nam je deferizator optimalan možemo se koristiti formulama
Ekvivalent gvožđa (mg/l) = 1x sadržaj Fe (mg/l) + 2 x sadržaj Mn (mg/l)
Brzina filtracije se temelji na količini gvožđa:
Ekvivalent gvožđa:
Brzina filtracije:
<0.2mg/l
18m/h
0.5mg/l
15m/h
1.0mg/l
12m/h
1.5mg/l
10m/h
2.0mg/l
8m/h
3.0mg/l
6m/h
Potreba filterske površine (m²) = protok (m³/h) / brzina filtriranja)
Kapacitet punjenja: 1.4gFe/l
Povratno ispiranje: 25-30 m/h
Visina punjenja: 75-90cm
pH vrijednost: 6,8-9,0
U sadržaju gvožđa može biti do 15% otopljenog kiseonika.
U slučaju da imamo povećani sadržaj mangana u sirovoj vodi za njegovo otklanjane koristimo
demanganizator sa filterskom ispunom Pyrolox. Pri tom se uklanja gvoždje ali i vodonik sulfid.
Potrebno je u odredjenim vremenskim intervalima vršiti kontra ispiranje u filteru i tako osvežiti
filtersku ispunu. Posle odredjenog vremenskog perioda masa se mora zameniti jer je izgubila svoja
adsorbciona svojstva.
Ručni filter sa filterskom ispunom Pyrolox za odstranivanje željeza i mangana
Model
BlueSoft
1035PTRX
Pyrolox
lit.
Uprav.
glava/priključak
Telj.
Površina
m3/h
m2
0.4-0.8
0.05
RX-56F-MHF
23
Volumen
ispiranja/vrijeme
Težina
Mera(mm)
Kg
dxšxv
60
300 x 300 x
1500
3.4m3/h (15GPM)
1”
20-6 min
Vremensko kontrolisani automatski filter sa filterskom ispunom Pyrolox za odstranivanje
željeza I mangana
Model
Pyrolox
lit.
BlueSoft
1054PTRX
23
BlueSoft
1354PTRX
46
BlueSoft
1465PTRX
57
BlueSoft
2162PTRX
114
BlueSoft
2472PTRX
148
BlueSoft
3072PTRX
227
BlueSoft
3672PTRX
329
Uprav.
glava/priključak
Telj.
Površina
m3/h
m2
0.5-1.0
0.05
RX-67B-DTF
Težina
Mera(mm)
kg
dxšxv
75
300 x 300 x
1800
130
400 x 400 x
1800
200
420 x 420 x
2200
290
600 x 600 x
2300
410
700 x 700 x
2600
680
850 x 850 x
2600
1040
950 x 950 x
2600
3.0m3/h (15GPM)
1”
20-6 min.
RX-67B-DTF
4.8m3/h (25GPM)
0.8-1.6
0.08
1”
20-6 min.
RX-67B-DTF
6.0m3/h (25GPM)
1.0-2.0
0.1
1”
20-6 min.
RX-75A-DTF
13.2m3/h (49GPM)
2.2-4.4
0.22
2”
20-6 min.
RX-77A-DTF
16.8m3/h (60GPM)
2.8-5.6
0.28
2”
20-6 min.
RX-77A-DTF
22.7m3/h (100GPM)
4.4-8.8
0.44
2”
RX-78SM-DTF 2
1/2”
Volumen
ispiranja/vrijeme
20-6 min.
6.412.8
31.2m3/h (140GPM)
0.64
20-6 min.
Da bi utvrdili koji nam je filter potreban možemo se koristiti sledećim formulama
Ekvivalent gvožđa (mg/l) = 1 x sadržaj Fe (mg/l) + 2 x sadržaj Mn (mg/l)+5 x H2S (mg/l)
Brzina filtracije se temelji na količini gvožđa:
Ekvivalent gvožđa:
Brzina filtracije:
<0.2mg/l
18m/h
0.5mg/l
15m/h
1.0mg/l
12m/h
1.5mg/l
10m/h
2.0mg/l
8m/h
Potreba filterske površine (m²) = protok (m³/h) / brzina filtriranja
Pogonski uslovi Pyroloxa:
Inspiranje mase: 60-70m/h
pHvrijednost: 6,5-9,0
Slobodan volumen: min. 40% smjese
Demanganizatori mogu biti i sa filterskom ispunom Green Sand koja se može regenerisati
3% rastvorom kalijum permanganata KMnO4. Takvi demanganizatori su automatski sa
svojom posudom za reagens. Vremenski automatski filter sa Green Sand ispunom za
odstranjivanje željeza i mangana s gl. RX, KMnO4 spremnikom
Model
Gree
n
Sand
lit.
Kontrolna
glava
/Priključa
k
Učina
k
Površin
a
m3/h
m2
Volumen
ispiranja/vrijem
e
Volumen
spremnik
a
Teži
-na
Mera(mm
)
kg
dxšxv
BlueSoft
1054GT
-RX
43
RX-63B-DTS
0.5-1.0
0.05
1.6m3/h (7GPM)
20 Lit.
107
300 x 300
x 1800
BlueSoft
1354GT
-RX
71
RX-63B-DTS
0.8-1.6
0.08
2.8m3/h (12GPM)
20 Lit.
161
400 x 400
x 1800
BlueSoft
1465GT
-RX
85
RX-63B-DTS
1.0-2.0
0.1
3.4m3/h (15GPM)
20 Lit.
198
420 x 420
x 2200
BlueSoft
1665GT
-RX
114
RX-63B-DTS
1.3-2.6
0.13
3.4m3/h (15GPM)
136 Lit.
266
450 x 450
x 2200
BlueSoft
2162GT
-RX
198
RX-74A-DTS
2.2-4.4
0.22
5.7m3/h (25GPM)
136 Lit.
380
600 x 600
x 2300
BlueSoft
2472GT
-RX
255
2.8-5.6
0.28
8.4m3/h (37GPM)
Tečna reg.
516
700 x 700
x 2600
BlueSoft
3072GT
-RX
397
4.4-8.8
0.44
13.6m3/h (60GPM)
Tečna reg.
790
850 x 850
x 2600
BlueSoft
3672GT
-RX
566
6.412.8
0.64
19.3m3/h (85GPM)
Tečna reg.
1016
950 x 950
x 2600
RX-75A-DTF
2”
RX-77A-DTF
2”
RX-77A-DTF
2”
Da bi utvrdili koji nam je filter potreban možemo se koristiti sledećim formulama
Ekvivalent gvožđa (mg/l) = 1 x sadržaj Fe (mg/l) + 2 x sadržaj Mn (mg/l)
Brzina filtracije se temelji na količini gvožđa:
Ekvivalent gvožđa:
Brzina filtracije:
<0.2mg/l
18m/h
0.5mg/l
15m/h
1.0mg/l
12m/h
1.5mg/l
10m/h
2.0mg/l
8m/h
Potreba filterske površine (m²) = protok (m³/h) / brzina filtriranja
Pogonski uvjeti: pH vrijednost: 6,2-8,5
Visina punjenja: 600-900mm
Slobodni volumen: min.polovina visine punjenja
Kontraispiriranje mase: min. 30m/h
Za regeneraciju: 2,5 – 3 g KMnO4 / filterska masa
KMnO4 rastvaranje:voda 10ºC 30g KMnO4 / lit. H2O
odstranjivač željeza i mangana
Možemo koristiti i demanganizatore sa filterskom ispunom Crystal Right koji pri tom što
uklanja gvožđe i mangan uklanja i amonijak i omekšava vodu. Takvi demanganizatori su
automatski sa svojom posudom za reagens.Regeneracija se vrši sa tabletiranom kuhinjskom
soli
Radni uslovi:
Brzina filtracije: 10 m/h
pH-vrijednost: 5 – 14,0
Tvrdoća vode: > 2,9 nk
TDS: > 80 mg/l
Kapacitet punjenja: 980mgNH3+/Crystal Right liter
Regeneracija uređaja čini se sa regenerarinom solnom tabletom.
Rok trajanje mase je 10 godina.
BlueSoft CR-RX ili BlueSoft NI-RX
Odstranjivači amonijaka, željeza, mangana s punjenjem Crystal Right i
omekšivači vode
Crystal
Right
lit.
Kontrolna
glava
/Priključak
Učinak
m3/h
BlueSoft
1044CR-RX
28
RX-63B-DVS
+GYAF / 1”
0.5
0.05
0.9m3/h
BlueSoft
1054CR-RX
43
RX-63B-DVS
+GYAF / 1”
0.6
0.05
BlueSoft
1354CR-RX
71
RX-63B-DVS
+GYAF / 1”
0.9
BlueSoft
1465CR-RX
85
RX-63B-DVS
+GYAF / 1”
1.0
Model
Površi Volumen
Teža
na ispiranja/vri
kg
m2
jeme
Volumen
sprem.
Mera(mm)
dxšxv
60
80 liter
800 x 600 x
1400
1m3/h
75
80 liter
800 x 600 x
1600
0.08
1.7m3/h
110
130 liter
900 x 600 x
1600
0.1
2m3/h
145
190 liter
950 x 650 x
1800
Download

DEFERIZACIJA I DEMANGANIZACIJA