Spisak članica Mreže "Sporazum plus"
No
Naziv organizacije
Humanitarna organizacija PARTNER
Grad
Banja Luka
Ime
Olivera
Prezime
Mastikosa
Udruženje "Žene to mogu"
Banja Luka
Sajma
Gajetić
Banja Luka
Svetozar
Nišić
Banja Luka
Milena
Obradović
Nevladina građanska organizacija "Krajina"
Banja Luka
Vlado
Cvijić
"Servis za trening,edukaciju i preduzetništvo"
Banja Luka
Nebojša
Ivanković
Banja Luka
Zdenko
Simonović
Banja Luka
Miroslav
Stanović
Partnerski omladinski pokret
Banja Luka
Nikolina
Čiča
Omladinski komunikativni centar-OKC
Banja Luka
Jugoslav
Jevđić
Numanitarna organizacija "Poenta"
Banja Luka
Radoslava
Kosorić
Helsinški parlament građana Banja Luka
Banja Luka
Aleksandar
Žolja
Društvo za zaštitu životinja NOA
Banja Luka
Dragomir, Bogdana Mijić
Udruženje građana Plava sfera
Banja Luka
Danijel
Malić
UDRUŽENJE GRAĐANA "POKRET"
Banja Luka
Nataša
Novaković
Banja Luka
Dragan
Trivun
Banja Luka
Dragutin
Bošković
Udruženje građana „Ceterum Censeo“
Banja Luka
Sead
Halilović
U.G. Dnevni centar za stare osobe
Banja Luka
Dubravka
Milobara
U.G. Nova generacija
Banja Luka
Maša
Mirković
Udruženje distrofičara USK
Bihać
Hasmir
Delić
Žene sa Une
Bihać
Aida
Behrem
Bihać
Selvedin
Bajrić
Bihać
Muharem
Lipovača
NVO "Donna"
Bihać
Fatima
Midžić
Udruženje poginulih boraca i šehida USK
Bihać
Indira
Dizdarević
Potpisan kodeks
ponašanja
1
DA
2
Udruzenje gradjana za povrat stare devizne
3 stednje u BiH i dijaspori
Savez paraplegičara RS
4
5
6
Udruženje oboljelih od hroničnih virusnih
7 hepatitisa "B18"
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno
8 razvijenim licima
9
10
11
12
13
14
15
Udruženje pacijenata ASOCIJACIJA " ILCO16 STOMA "RS
Pokret potrošača Republike Srpske
17
18
19
DA
20
21
DA
22
UNIJA STUDENATA UNIVERZITETA U
23 BIHAĆU
Udruženje roditelja u borbi protiv zloupotrebe
24 droga "Ruka Ruci" Bihać
25
26
DA
NVO "Glas žene"
Bihać
Enisa
Raković
NVO Novi put
Bihać
Damir
Hadžić
Kantonalno Udruženje ugostitelja"Una Bihać"
Bihać
Azerina
Junuzović
Bihać
Mohamed
Ben Messaud
Bihać
Vildana
Zulić
Bihać
Vera
Došenović
Bihać
Bilka
Žerić
Bihać
Mirsada
Hadžić
Jasmin
Osmankić
Bernardo
Vuković
Bihać
Senad
Okugić
Bihać
Dženana
Džerić
Bihać/Otoka
Samir
Halilović
Udruženje žena sa invaliditetom "Impuls"
Bijeljina
Tanja
Milinković
Organizacija Žena LARA
Bijeljina
Radmila
Žigić
Bijeljina
Branko
Todorović
Bijeljina
Đuja
Pejić
Udruženje Odlučna Žena
Bijeljina
Daniela
Radosavljević
Ekološko udruženje "Eko Put" Bijeljina
Bijeljina
Snežana
Jagodić Vujić
Bijeljina
Ljiljana
Rikić
Bijeljina
Irena
Pantić
DA
27
28
29
Kantonalno udruženje šumavlasnika "Tisa"
30 Bihać
Regionalna razvojna asocijacija za
31 sjeverozapadnu BiH
Udruženje - Klub povratnika "Dođi Vidi Ostani"
DA
32
Udruženje građana oštećenog sluha i govora
33 USK-a
Udruženje"Radosti druženja"
DA
34
Kantonalni savez udruženja-udruga Armije BiH Bihać
35 HVO liječenih od PTSP-a
Udruženje oboljelih pripadnika HVO-a
Bihać
"Jednakost"
36
JOB Unija veterna USK-a
DA
37
Udruženje nezaposlenih i socijalno ugroženih
38 građana
Demokratski centar Nove nade
39
40
41
HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U
42 RS
Udruzenje zena oboljelih od karcinoma dojke
43 GEA
44
45
Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječije
46 paralize i ostalih invalidnih lica Bijeljina
NVO Svijet za balkan
DA
47
Udruženje sportskih ribolovaca "Krušnica"
Bosanska Krupa Nijaz
Tatarović
BK2001
Bosanska Krupa Omer
Sulejmanović
Ekološki pokret "Zeleni"
Bosanska Krupa Alija
Salkić
Udruženje "Kruna"
Bosanska Krupa Dzevada
Štancl
Bosanska Krupa Zehida
Čirić-Mušeljić
Bosanski Novi
Vlado
Jelisavac
Udruženje mladih Monnet Centar
Bosanski
Petrovac
Ermina
Hidić
Klub ekstremnih sportova "Crni Vrh"
Bosanski
Petrovac
Fikret
Muratović
UŽ “Struga”
Bosansko
Grahovo
Željka
Prša
NVO udruženje građanki Grahovo
Bosansko
Grahovo
Danka
Zelić
48
49
50
51
UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH
52 “MOSTOVI“ BOSANSKA KRUPA
KDAS
53
54
55
56
57
DA
EU "CAPADOCYA"
Bosansko
Grahovo
Pero
Jakšić
Udruženje žena "Maja"
Bratunac
Nada
Marković
Udruženje žena “Priroda” Bratunac
Bratunac
Željana
Pjevalica
Fondacija Mezarje Bratunac 92
Bratunac
Hiba
Ramić
Udruženje žena ''Jadar'' Konjević Polje
Bratunac
Ifeta
Mejremić
PRONI - Centar za omladinski razvoj
Brčko
Jasmin
Jašarević
Udruženje za uključivanje osoba sa
64 onesposobljenjem u zajednici "Inkluzija"
Omladinski centar Vermont
Brčko
Fehim
Halilović
Brčko
Damir
Radenković
Srpski omladinski savez
Brčko
Boro
Ristić
Forum građana o sigurnosti u zajednici
Brčko
Sead
Šadić
Udruženje za podršku i razvoj SISTEM
Brčko
Vesna
Katić
Omladinska organizacija MOST
Brčko
Stojan
Kašterović
U.G. Trka za život
Brčko
Boro
Ilić
Savez NVO LSG
Bugojno
Indira
Osmanagić
NVO .“Sunce“ Bugojno
Bugojno
Fatima
Šabić
Udruženje roditelja, građana i prijatelja za
Bugojno
73 pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama
"Leptir"
Planinarsko društvo "Koprivnica"
Bugojno
Biserka
Božić
Ziba
Bećirović
58
59
60
61
62
63
65
66
67
DA
68
69
70
71
72
DA
74
U.G. DNRPZ "Zlatni ljiljan"
Bugojno
Nihad
Dautbegović
Omladinski centar Busovača
Busovača
Maja
Krišto
Udruga "Eko mladi"
Busovača
Vlado
Marčić
Bužim
Hasan
Kovačević
Bužim
Agan
Skenderović
Udruženje "Izet Nanić"
Bužim
Nijaz
Nanić
Udruženje Ilmije
Bužim
Emin
Grošić
Kulturno umjetničko društvo "ČAVA"
Bužim
Mujo
Šahinović
Udruženje hor Ilahija i Kasida "Gazija" Bužim
Bužim
Vahidin
Veladžić
Taekwon-do klub "Asim Bajraktarević - Hamza"
84 Bužim
Humanitarna organizacija "Sadaka"
85
Udruženje Info kult Bužim
86
KUD Sevdah Bužim
87
Udruženje lovačko društvo "Lovac" Bužim
88
Bužim
Halid
Bajraktarević
Bužim
Nisvet
Porić
Bužim
Nedzib
Vučelj
Bužim
Nazmijan
Salkić
Bužim
Nijaz
Duranović
75
76
77
Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom78 amputacijom Amputirci Bužim
Udruženje "Stari grad" Bužim
DA
79
80
81
82
83
DA
Opštinska organizacija porodica šehida i
89 poginulih boraca
Ženski gradski hor
90
Asocijacija "Sport za sve"
91
Udruženje proizvođača Jagodičastog voća
92 Bužim 2011.
Udruženje "Mladi rijeke Krivaje"
93
Udruženje oboljelih od malignih oboljenja
94 općine Cazin
Organizatori otpora Krajine "Sove Krajine"
95
Udruženje mladih "Cazin.net"
96
Organizatori otpora Krajine OO Cazin
97
OCD PRUŽENA RUKA
98
Udruženje učesnika armije BiH BiH liječenih od
99 PTSP općine Cazin-"Fenix"
NVO "Respekt" Čapljina
100
Udruženje građana „BiosPLUS“ DERVENTA
101
Centar za lokalni i regionalni razvoj (CELOR)
102
Pax Christi
103
Udruženje poljoprivrednika u RS (UP u RS)
104
Organizacija za razvoj turizma regije Doboj
105
UG "Topeer"
106
"EUROPLUS"-Centar za promociju europskih
107 vrijednosti
Udruženje porodica sa četvoro i više djece
108 "Budućnost 4"
H.O"Merhamet -MDD"
109
UGM,,Šesto čulo'' Doboj
110
Udruženje žena "Žene Doboja"
111
Udruženje za pomoć djeci sa posebnim
112 potrebama
Udruženje distrofičara
113
Edukativno resursni centar
114
Centar za razvoj civilnog društva u BiH
115
Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječije
116 paralize i ostalih tjelesenih invalida regije Doboj
UG „Primanatura-Centar za zaštitu prava i
117 interesa žena“ Doboj
Nezavisna omladinska organizacija NOOD
118
UDRUŽENJE HRANITELJA u BOSNI I
HERCEGOVINI
119
Udruženje žena “Anima“
120
Izbjeglički servis za povratak –RRS
121
Bužim
Remzija
Ćatić
Bužim
Sultanija
Mulalić
Bužim
Minhad
Jusić
Bužim
Anel
Jusić
Careva Ćuprija - Fikret
Jelaške - Olovo
Cazin
Maida
Mahmutović
Cazin
Senad
Bajrić
Cazin
Emina
Sivić
Cazin
Munib
Muranović
Cazin
Haris
Bajrić
Cazin
Damir
Topić
Čapljina
Željko
Raič
Derventa
Drago
Tadić
Derventa
Čedomir
Ćorić
Derventa
Annett
Werner
Derventa
Slavko
Inić
Doboj
Miodrag
Bosić
Doboj
Svetlana (Snežana) Šešlija
Doboj
Dejan
Stević
Doboj
Sanela
Manjić
Doboj
Faketa
Avdić
Doboj
Admira
Mahmutović
Doboj
Milka
Stojanović
Doboj
Rajko
Todorović
Doboj
Sadra
Džigomović
Doboj
Dragana
Moldovan
Doboj
Esad
Bećirović
Doboj
Dragica
Bekanović
Doboj
Džemil, Jagoda
Vejzović, Nedić
Doboj
Miloš
Stjepanović
Doboj istok
Ferid
Maleškić
Donji Vakuf
Fatima
Opardija
Drvar
Bogdan Nebojša
Runić Jovičić
Kovačević
DA
DA
DA
DA
LASTA
Drvar
Živana
Sabljić
Drvar
Mladen
Glogonja
Drvar
Bojana
Karanović
Foča
Milan
Dragičević
Foča
Radmilo
Marić
Foča
Vitomir
Vilotić
Foča
Dragan
Milanović
Foča
Branka
Matović
Foča
Milenko
Vuković
Foča
Lenka
Gagović
Foča
Mehmed
Bradarić
Foča
Jelena
Vilotić
Gacko
Vasilije
Lažetić
Glamoč
Nurka
Bašić
Glamoč
Zorica
Babić
Goražde
Rešid
Alihodžić
Goražde
Vildana
Kadrić
Goražde
Ernad
Metaj
Goražde Mravinjac
Gornji VakufUskoplje
Gračanica
Mirela
Dragolj
Jasminka
Drino-Kirlić
Hamdija
Kujundžić
Gradačac
Hasina
Šaldić
Gradačac
Hajrudin
Imširović- Učo
Gradiška
Desanka
Rađević
Hadžići
Adis
Dupovac
Hadžići
Mehmed
Musić
Hadžići
Emir
Ćović
Ilidža
Jesenko
Osmanagić
Ilidža
Jasmin
Bešić
Ilidža
Šejla
Hadžikadić
Jablanica
Haris
Halilhodžić
Jablanica
Alija
Šuko
Jablanica
Indira
Čilić
122
EKOLOŠKO
123 UDRUŽENJE"KLEKOVAČA",DRVAR
UDRUŽENJE MADLIH DRVAR
124
Udruženje pčelara "Polen"
125
Zanatsko-preduzetničko udruženje
126
Savez invalida rada Foča
127
Sportski savez opštine Foča
128
Udruženje porodica sa 4+ djece "Opstanak"
129
Sportsko-ribolovno društvo "Mladica"
130
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno
131 razvijenih lica
Udruženje građana povratnika i raseljenih lica u
132 opštini Foča
Udruženje za pomoć djeci i omladini sa
133 posebnim potrebama Tračak nade
Centar za razvojne inicijative
134
Udruga IEK "DOM" Glamoč
135
Humanitarno društvo "Korak naprijed"
136
UP "Biznis centar"
137
Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI
138
Udruženje " Građanska Afirmacija društva"
139 GRAD
Udruženje mladih "Most"
140
Omladinski centar
141
Osmijeh Gračanica -Društvo za psihosocijalnu
142 pomoć i razvijanje doborovoljnog rada
Udruženje invalida Gradačac
143
CPCD- Gradačac
144
Udruženje „Žena i porodica“
145
Udruženje „HUMUS“
146
Udruženje za nestale Hadžići
147
Udruženje mladih " 4 decembar"
148
FONDACIJA ZA KREATIVNI RAZVOJ
149
Udruženje KULT
150
Udruženje "Centar savremenih inicijativa"
151
OMLADINSKI KLUB POD ISTIM SUNCEM
152
B.Z.K. PREPOROD
153
UG Međunarodni centar za djecu i omladinu
154 "Fortis"
DA
DA
DA
Eko-pokret
Jajce
Goran
Franjić
UG "Dijamant"
Jajce
Šekib
Makić
Viktorija 99 Jajce
Jajce
Senka
Zulum
Udruženje proizvođača i potrošača zdrave
158 hrane
Udruženje građana oboljelih od karcinoma
159 „Nada“
Udruženje „Lokalna akciona grupa-Janja“
160
UDRUGA BATA-JASENICA
161
NVO Alternative
162
EUR Romalen
163
Udruženje Romkinja Centar za majke"NADA"
164 Kakanj
UDRUŽENJE GRAĐANA
165 POLJOPRIVREDNIKA AGRO RAZVOJ
Jajce
Halil
Varenikić
Jajce
Zagorka
Hamza
Janja
Mustafa
Hrustanbegović
Jasenica
Damir
Čović
Kakanj
Maksuma
Topalović
Kakanj
Mujo
Fafulić
Kakanj
Razija
Fafulić
Kalesija
Milisav
Garić
Udruženje građana civilnih žrtava rata Općine
166 Kalesija
Eko udruga "Izvor" Kiseljak
Kalesija
Hamdija
Pejzić
Kiseljak
Rafaelo
Musa
NVO "Ključ budućnosti"
Ključ
Šefika
Muratagić
Udruženje žena Ključki biseri
Ključ
Elbisa
Hafizović
Koordinaciono tijelo NVO Općine Ključ
Ključ
Hađija
Bajrić
Ključ
Jasminka
Filipović
Kneževo
Mirjana
Saveljić
Konjic
Mirjana
Guska
Adis
Muhibić
Alija
Halilović
155
156
DA
157
167
168
169
170
Udruženje građana oštećenog sluha i govora
171 općine Ključ
Mladi aktivisti Kneževo
172
HO žena "Centar života"
173
NEFORMALNA GRUPA AKTIVISTA GRAĐANA-Konjic
174 VOLONTERA GRADA KONJICA
Udruženje građana poljoprivrednih proizvođača Koraj
175 "Behar"
Odred Izviđača KOJOTI
Kotor Varoš
Dragan
Tesić
UG Korak
Kozarska Dubica Branko
Savić
UG Putevi mira
Kozarska Dubica Ćima
Zdenac
176
177
178
Društvo za zaštitu kulturnopovijesnih i prirodnih Kreševo
179 vrijednosti "Kreševo"
Udruženje omladine za medije,umjetnost i
Laktaši
kulturu
"Muk"
180
Anto
Buzuk
Zlata
Veselinović
Laktaši
Valentina
Vujinić
Livno
Šemsija
Dželadin
Livno
Jasminka
Borković
Neovisna udruga nezaposlenih HBŽ - Livno
Livno
Boško
Šeremet
Centar za građansku suradnju
Livno
Sonja
Garić
Omladinski centar Laktaši
181
Udruga paraplegičara i oboljelih od dječije
182 paralize "Korak"
Udruženje žena "LI-WOMAN"
183
184
185
DA
CENTAR MLADIH LIVNO
Livno
Andrija
Vrdoljak
Livno
Slavica
Gotovac
Livno
Ruza
Rimac
Livno
Mato
Čičak
Livno
Miroslav
Liović
SPORTSKO-EKOLOŠKO DRUŠTVO ŽABLJAK Livno
Benislav
Vrdoljak
CENTAR ZA LOKALNI RAZVOJ CLRBiH
Livno
Mirko
Stoisavljević
Merhamet MDD Maglaj
Maglaj
Atif
Spahić
Kulturno umjetničko društvo "GFA" Maglaj
Maglaj
Ašir
Mehinagić
OŠ 21. MART Matuzići
Matuzići, Doboj- Dževad
Jug
Hopić
U.G. MILIĆANIN
Milići
Mladen
Mimić
UŽ „Zora“
Milići
Stana
Mimić
Udruženje nezavisni biro za razvoj
Modriča
Enver
Sarvan
Mostar
Tomislav
Majić
Mostar
Saja
Čorić
La Strada BiH
Mostar
Fadila
Hadžić
Udruženje Žena BiH
Mostar
Azra
Hasanbegović
Udruženje raseljenih "Moj dom" Mostar
Mostar
Muradif
Kurtović
NVO CUPIDO
Mostar
Džemal
Šunje
H.O. "Izvor"
Mostar
Sonja
Karačić
Pomorsko društvo BiH
Mostar
Hasan
Hadžović
NDC - Nansen dijalog centar Mostar
Mostar
Dženita
Omerika
UG Kuća otvorenog Srca Mostar
Mostar
Jasna
Jugo
Udruženje mladih "Ružičnjak - Los Rosales"
Mostar
Jasminka
Rebac
Agencija lokalne demokratije LDA
Mostar
Dženana
Dedić
Humanitarna organizacija „Altruist“
Mostar
Dubravka
Andrić
TERCA
Mostar
Zlatko
Sarić
Udruga/udruženje Forma F
Mostar
Mirjana
Penava
Udruženje "Novi Put"
Mostar
Aida
Karabeg
Omladinska organizacija"Centar"
Mrkonjić Grad
Borislav
Đurić
186
UDRUŽENJE ŽENA OBOLJELIH OD
187 KARCINOMA DOJKE "BISTRICA"
H:O:U:Ž: "Viktorija" Livno
188
UDRUGA GRAĐANA ZAŠTITA
189 VODA"STOŽER"KUPRES
CRVENI KRIŽ LIVNO
190
191
192
193
194
195
196
DA
197
198
LINK-UDRUŽENJE ZA PODUZETNIŠTVO I
199 POSAO
GERC «Sumejja»-Centar žrtava logora Vojno
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
DA
JU OŠ Ćamil Sijarić
Nemila
Elvedin
Hasanbašić
Nevesinje
Branimir
Tamindžija
Novi Grad
Saša
Gojić
Ekološko društvo "Stari most"
Novi Travnik
Fimka
Filipović
Centar "DUGA"
Novi Travnik
Malina
Kvasina
Novo Goražde
Vanja
Jovanović
Pale
Milenko
Vujinović
Omladinski savjet
Pale
Šekara
Batrić
Udruženje Ekološki pokret Drinić
Petrovac Drinić
Dušanka
Pećanac
Udruga umirovljenika Posušje
Posušje
Vinko
Zovko
NVO "Eko Leonardo"
Priboj,Lopare
Boško
Nikolić
Prijedor
Milena
Šljokavica
Prijedor
Zvonko
Mann
UG DON Prijedor
Prijedor
Murisa
Marić
NVO - Omladinski centar
Prijedor
Suad
Kazaferović
Prijedor
Slavko
Stupar
Prijedor
Snježana
Latinčić
Udruženje žena „Nada“
Prijedor
Radenka
Karajica
Udruženje građana VIZIJA
Prijedor
Rada
Divjak
Savez logoraša sarajevsko romanijske regije
Rogatica
Dragan
Mutabdžija
Udruženje mladih LUNA
Rudo
Svetlana
Vuković
Rudo
Milena
Kujundžić
Sanski Most
Refik
Ibragić
Azemina
Bulić
Almira
Selimović
Sanski Most
Adisa
Hotić
Sarajevo
Hasena
Brko
Sarajevo
Jasenko
Jovačić
Udruženje poljoprivrednika
Sarajevo
Sead
Jeleč
U.G. “Budimo aktivni”
Sarajevo
Ismet
Kapetanović
216
Udruzenje Multiple Skleroze regije "Istocna
217 Hercegovina"
„S.E.T. – Servis za edukaciju i trening”
DA
218
219
220
Udruženje žena Viva - Ustiprača - Novo
221 Goražde
Udruženje SUNCE
222
223
224
225
DA
226
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno
227 razvijenim licima
Udruženje Čeha
228
229
230
Udruženje roditelja četvoro i više dijece Roda"
231 Prijedor
Udruženje za zaštitu i očuvanje tradicije
232 narodnog blaga Potkozarja Teodora Prijedor
DA
233
234
235
236
Udruzenje osoba sa posebnim potrebama
237 “Nada” Rudo
Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije
238 paralize
Udruženje za ekonomski razvoj i zaposljavanje Sanski Most
239 TERRA SANA
Udruženje "Krajiška suza"
Sanski Most
DA
240
Centar Fenix
241
Udruženje majki i djece sa posebnim
242 potrebama UMDPP "Radost života"
Demokratski omladinski pokret
243
244
245
DA
Fondacija lokalne demokratije
Sarajevo
Jasmina
Mujezinović
Udruženje slijepih građana Kantona Sarajevo
Sarajevo
Fikret
Zuko
Udruženje "Žene Ženama"
Sarajevo
Memnuna
Zvizdić
Sarajevo
Sevdija
Kujović
Sarajevo
Elvira
Halilović
Udruženje oboljelih osoba od PTSP-a
Sarajevo
Branislava
Novaković
"Inicijativa za razvoj i saradnju" u BiH
Sarajevo
Danijela
Jakovljević
Udruženje Djeca - stubovi svijeta
Sarajevo
Fatima
Hukić
Sarajevo
Mirhunisa
Zukić
Sarajevo
Sanja
Horvat
BoHeMSA Udruženje studenata medicine u BiH Sarajevo
Mirza
Palo
UDRUŽENJE ''NAŠA SNAGA'' -UNS
Sarajevo
Šaćir
Sobo
SOS - Kinderdorf International
Sarajevo
Semir
Omanović
Udruženje oboljelih od epilepsije
Sarajevo
Jasmin
Halilović
Sarajevo
Haris
Haverić
Sarajevo
Biserka
Sabljaković
Sarajevo
Zoran
Petrovski
Udruženje "Život sa Down syndromom"
Sarajevo
Sevdija
Kujović
Udruženje logoraša Novi grad
Sarajevo
Amir
Smječanin
Sarajevo
Asim
Zulić
Sarajevo
Radoslav
Ćorlija
Sarajevo
Bojan
Pavlović
Sarajevo
Nataša
Kovačević
Bezdan - Sprofondo
Sarajevo
Hajrija
Javornički
Udruženje "HO Altius"
Sarajevo
Marija
Milović
Udruženje BH Novinari
Sarajevo
Amra
Crvenjak
Centar za okolišni razvoj
Sarajevo
Tarik
Kupusović
Crveni križ
Sarajevo
Ajnija
Omanić
Sarajevo
Halida
Vuković
Sarajevo
Mensura
Jahić
Sarajevo
Milan
Mirić
246
247
248
Udruženje za pomoć osobama sa Down
249 sindromom "Život sa Down sindromom"
Hope and Homes for Children BiH
DA
250
251
252
253
Unija za održivi razvoj povratak i integracije u
254 BiH
Caritas biskupske konferencije BiH
DA
255
256
257
258
259
Savez organizacija za podršku osobama s
260 intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i
Hercegovine
Asocijacija informacijskih stručnjaka 261 bibliotekara, arhivista i muzeologa
Udruženje ZGRADE
262
263
264
ACCTS Savez Udruženja Logoraša Kantona
265 Sarajevo
U.G. "Muzičari bez granica u BiH"
266
SINAPSA Studentska institucija napretka
267 psihologije - Sarajevo
Partnerstvo za javno zdravlje
268
269
270
271
272
273
Udruženje za podsticanje uravnoteženog
274 razvoja i kvalitet života "Fondeko"
Foto klub "Sarajevo"
275
Inicijativa i civilna akcija - ICVA
276
DA
Centar za sociološka i pravna istraživanja
277 "Impuls"
Inicijativa mladih za ljudska prava
Sarajevo
Aida
Spahić - Zekić
Sarajevo
Nihad
Penava
Fondacija Krila Nade - Foundation Wings of
Sarajevo
Hope
BiH
279
Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE Sarajevo
Enisa
Mešić
Alma
Hadžiskakić
278
280
Udruženje "Obrazovanje gradi BiH"
Sarajevo
Jovan
Divjak
Privredna komora Kantona Sarajevo
Sarajevo
Kemal
Grebo
Haris
Čaušević
Ramiz
Medić
281
282
NVO Altruista za pomoć osobama s umanjenim Sarajevo
283 sposobnostima "Svjetlo"
Udruženje pomoć i zaštita siromašnih
Sarajevo
284
Centar za mlade - Youth house Sarajevo
Sarajevo
Jasminka
Kalmar
Udruženje Žene Ženama
Sarajevo
Memnuna
Zvizdić
proMENTE, socijalna istraživanja
Sarajevo
Stephen
Powell
HKO „Kruh sv. Ante“
Sarajevo
Mirela
Ždralović
Udruženje Info house
Sarajevo
Dženana
Alađuz
Omladinska informativna agencija
Sarajevo
Jan Zlatan
Kulenović
Karitas Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo
Sarajevo
Nina
Kovačević
Crveni kriz/krst Stari grad Sarajevo
Sarajevo
Mubera
Begović
Udruženje Aktiva
Sarajevo
Varja
Nikolić
Udruzenje oboljelih od kronove bolesti
Sarajevo
Alma
Hadžić
LA Benevolencija
Sarajevo
JAkob
Finci
IBHI
Sarajevo
Žarko
Papić
Crveni Križ/krst Federacije
Sarajevo
Namik
Hodžić
Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo
Sarajevo
Snježana
Ivandić
Sarajevo
Emina
Osmanagić
Sarajevo
Dragiša
Radić
Centar za političko istraživanje i razvoj - CPIR
Sarajevo
Jasmina
Ivanović
ACIPS asocijacija Centra za Interdisciplinarne
302 postdiplomske studije
Ornitološko Društvo «Naše ptice»
Sarajevo
Sara
Nikolić
Sarajevo
Ena
Šimić
Sarajevo
Suada
Peštek
Sarajevo
Bojan
Mirkov
Sarajevo
Sabra
Kolenović
Alma, Nihad
Mašić, Penava
Zahid
Kunić
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
Asocijacija za seksualno i reproduktivno
299 zdravlje XY sarajevo
Udruženje roma ROMAS Sarajevo
300
301
303
Udruženje IDEA
304
Udruženje rukometni klub - rukometaša BSD
305 Grada Sarajeva
Udruženje pokret majki Enklava Srebrenica i
306 Žepa
Youth initiative for human rights BiH (YIHR BH) Sarajevo
307
Udruženje ratnih vojnih invalida sa 100% vojnim Sarajevo
308 invaliditetom BiH
DA
Nansen dijalog centar
Sarajevo
Ljuljjeta
Goranci Brkić
Istraživačko dokumentacioni centar
Sarajevo
Merdžana
Subašić
Udruzenje oboljelih od polomyelitisa,povrede
mozga i kicmene mozdine Kantona Sarajevo
Sarajevo
Dzevad
Kamber
Centar za promociju civilnog društva CPCD
Sarajevo
Aida
Daguda
Udruženje kulturno društvo "Stup"
Sarajevo
Naida
Kurdija
Udruženje potrošača Putokaz
Sarajevo
Meho
Mujetić
Srpsko humanitarno udruženje "Dobrotvor"
Sarajevo
Aleksa
Ćebić
Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti
Sarajevo
Sandra
Zlotrg
Udruženje sportskih ribolovaca Sarajevo 1906
Sarajevo
Miroslav
Misita
Udruženje "Green Art"
Sarajevo
Alma
Hrasnica
Jedan svijet - platforma za jugoistočnu evropu
(owpsee) fondacija/zaklada
Sarajevo
Valentina
Pellizzer
Udruženje OPTIMIZAM Sarajevo
Sarajevo
Sadik
Hasanović
Udruženje studenata prava
Sarajevo
Ernad Deni
Čomaga
Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini
Sarajevo
Kada
Delić Selimović
Udruženje - Žrtve opkoljenog grada Sarajeva 92 Sarajevo
- 96
Fadil
Hadžić
„Udruženje roditelja maloljetne djece u BiH“
Sarajevo
Adil
Mr Žigić
HKD Napredak Sarajevo
Sarajevo
Frano
Milić
SOS-DRUŠTVENI CENTAR HERMANN
GMEINER
SARAJEVO
AZRA
BAŠČELIJA
Udruženje "Srce za djecu koja boluju od raka u Sarajevo
FBiH"
Lejla
Kamerić
NVO "Društvo prijatelja grada Sarajeva"
Sarajevo
Fatima-Beba
Ramić
Udruženje za građanska prava UGP
Sarajevo
Hasna
Ljubović
Udruženje za rane u Bosne i Hercegovine
(URuBiH)
Sarajevo
Jasmina
Begić
MEDIJSKE INICIJATIVE – UDRUŽENJE ZA
RAZVOJ MEDIJA I
331
PROMOCIJU PROFESIONALNOG
Udruženje za psiho-socijalnu i humanu pomoć
Koridor
332
Fondacija BH Inicijativa Žena
Sarajevo
Bojana
Šutvić
Sarajevo
Indira
Čečo-Hidić
Sarajevo
Marijana
Dinek
ŽAR CENTAR ZA ŽENE
Sarajevo
Nafa
Dizdarević
GLOBAL RIGHTS
Sarajevo
Fedra
Idžaković
MEĐUNARODNI CENTAR ZA MIR
Sarajevo
Ibrahim
Spahić
UG "Topli Dom"
Sarajevo
Nikola
Vujnović
309
310
311
DA
312
313
DA
314
315
316
317
318
319
DA
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
333
334
335
336
337
DA
Fondacija za socijalno uključivanje u BiH
Sarajevo
Ranka
Ninković-Papić
Centri civilnih inicijativa
Sarajevo
Adis
Arapović
Asocijacija informatičara u Bosni i Hercegovini
Sarajevo
Mensura
Beganović
Sarajevo
Ivana Ina
Mostarac
Sarajevo
Milan
Mioković
Sarajevo
Sadmir
Teskeredžić
Sarajevo
Mirza
Kulagić
Sarajevo
Ifeta
Nezirović
Sarajevo
Mirela
Ćulmarević
Sarajevo
Nina
Radosavljević
Sarajevo
Nadža
Pušilo
Sarajevo
Kršo, Aganović, Vico
Sarajevo
Elmira, Hajrudin,
Ante
Šimo
Sarajevo
Bisera
Turković
Sarajevo
Almir
Čehajić
Sarajevo
Slavica
Radović
Sarajevo
Bojana
Šutvić
Sokolac
Gordana
Vuković
Sokolac
Snježana
Bašević
Srebrenica
Željka
Katanić
Srebrenica
Vesna
Jovanović
Srebrenica
Senaid
Smajić
Srebrenica
Dragana
Jovanović
Srebrenica
Slobodanka
Ilić
Srebrenica
Valentina
Gagić
Srebrenica
Muharem
Hakić
Srebrenica
Hakija
Meholjić
Šamac
Slobodan
Maslić
Šekovići
Đorđe
Radanović
Teslić
Aldin
Sivić
Tešanj
Mirsada
Mujagić
Tešanj
Bernadeta
Galijašević
Tomislavgrad
Dražana
Perković
Tomislavgrad
Miroslav
Matić
338
339
340
NVO "Dječiji pokret mira, ljubavi, prijateljstva" 341 Djeca Sarajeva
Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske
342 medicine FBiH
IRS BiH
343
Opšte udruženje samostalnih zanatlija Sarajevo
344
Udruženje pomozi sebi i drugima RIVER
345
Udruženje hranitelja KS "Perspektiva"
346
Mreža za razvoj omladinskog turizma "Otvoreni
347 put"
Udruženje umjetnika "Bellarte
348
Udruženje građana pogođenih ratnom štetom
349 1991 do 1996 u Bosni i Hercegovini
Nadbiskupijski centar za pastoral mladih "Ivan
350 Pavao II"
Centar za sigurnosne studije
351
NVO Otvorena Mreža
352
Kolo srpskih sestara Sveta velikomučenica
353 Tekla
Medijske inicijative - Udruženje za razvoj medija
354 i promociju profesionalnog novinarstva
Društvo srpsko-norveškog prijateljstva RS
355
Udruženje za pomoć licima sa posebnim
356 potrebama "Podrška" Sokolac
Udruženje roditelja hendikepirane djece i
357 omladine ,,Leptir,,Srebrenica
H.O. Amica-Prijateljice
358
Udruženje Drina-Srebrenica
359
Prijatelji Srebrenice
360
Udruženje "Srebrenica 99"
361
Udruženje "Sara Srebrenica"
362
Udruženje roma "Romska Suza"
363
Za Srebrenicu
364
Za zdrav život i ekologiju svijesti
365
Centar za afirmaciju mladih
366
OMLADINSKI SAVEZ DONJI RUŽEVIĆ
367
Udruženje "Žena-Ženi"
368
OŠ Rešad Kadić
369
Duhovno humanitarna udruga KAP LJUBAVI
370
Udruga poljoprivrednika HBŽ
371
Maršić
DA
DA
DA
DA
DA
EKO udruga "Naša baština"
Tomislavgrad
Miro
Šumanović
UPUT - Udruženje privrednika Travnik
Travnik
Kenan
Filipović
Centar za edukaciju mladih
Travnik
Adis, Nedim
Arnautović, Pripoljac
Travnik
Emir
Lendo
Trebinje
Nikola
Sekulović
Trebinje
Blažo
Stevović
Trebinje
Dražen
Bošković
Trebinje
Nebojša
Ratković
Trebinje
Nedeljka
Ilijić
Trebinje
Slobodan
Vulešević
Trebinje
Anica
Ramić
Tuzla
Enisa
Bratanović
Tuzla
Sanela
Šehic
Tuzla
Merima
Salihbegović
Tuzla
Jasminka
Tadić Husanović
Tuzla
Jasminka
Jukić
Tuzla
Muhamed
Azabagić
Tuzla
Vahid
Đulović
Tuzla
Jasna
Jašarević
Tuzla
Danijel
Senkić
Tuzla
Edina
Malkić
Tuzla
Tifa
Tučić
Tuzla
Sajda
Arnautović
Tuzla
Amra
Selesković
Tuzla
Safija
Jahić
Tuzla
Mevlida
Altumbabić
Tuzla
Darko
Tišma
Tuzla
Avdija
Đonlić
Tuzla
Mirel
Čeliković
Tuzla
Merima
Šehić
Tuzla
Alma
Hukić-Muminović
Tuzla
Denis
Dedajić
Tuzla
Amir
Mujanović
372
373
374
Udruženje za pomoć i potporu djeci osnovno375 školskog uzrasta "Osnovac"
Liga za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava
376
ALTERNATIVNI KLUB I SCENA ZORAN
377 RADMILOVIĆ
Forum mladih Trebinje
378
Odred izviđača Trebinje
379
Udruženje građana OAZA
380
Centar za razvoj Hercegovine
381
Stop Mobbing
382
Udruženje "HO Lotosice"
383
Referentna grupa Tuzla
384
Udruženje" Prijateljice obrazovanja-Amica
385 Educa"
Udruženje humanitarno društvo Prijateljice
386
Humanitarna organizacija Horizonti
387
Savez veterana rata 1992 - 1995 liječenih od
388 PTSP "Stećak" FBiH
Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj
389 nevolji TK "Fenix" Tuzla
Fondacija tuzlanske zajednice
390
UG Front
391
Medjunarodno udruženje "Interaktivne otvorene
392 škole".
Udruženje studenata sa posebnim potrebama
393 (volontera)
UG"Majke hendikepirane djece TK-a"
394
Udruženje VESTA
395
Udruženje građana oštećenog vida Tuzla
396
Udruženje nastavnika Tuzlanskog kantona
397
Udruženje Centar za razvoj i podršku
398
Centar za ekologiju i energiju
399
Referentna grupa Tuzla
400
Udruženje za sprečavanje okrutnosti nad
401 životinjama i zaštitu životinja "Opstanak"
Udruženje BOSPO
402
Asocijacija Margina
403
Inicijativa preživjelih od mina - IMP
404
DA
U.G. Tetraplegičara, Paraplegičara Općine
405 Tuzla
U.G. Civilne žrtve rata Tuzlanskog kantona
406
U.V.R. Stećak
407
Udruženje potrošača "Klub potrošača! TK Tuzla
408
Eko Zeleni Tuzla
409
Crveni križ Tuzlanskog kantona
410
Savjet mladih Srebrenice
411
IPAK Tuzla
412
Future Code
413
Udruženje prijatelja knjige Mali princ Tuzla
414
Udruženje građana oboljelih od Morbus Crohna
i ulceroznog kolitisa Tuzlanskog kantona
415
Međunarodni forum Bosna – Regionalni centar
416 Tuzla
Fondacija/zaklada "Interprimus" Tuzla
417
Udruženje za razvoj hraniteljstva, zaštitu djece i
418 porodice ''Familija''
Omladinski resursni centar Tuzla
419
U.G.R.R.I.Z. u BiH (Udruženje gradjana za
razvoj ruralne i informatičke zajednice u Bosni i
Hercegovini)
420
Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla
421
Udruženje roditelja i prijatelja djece ovisnika o
422 drogama ,, NADA''
Udruženje „Mladi antifašisti“ BiH
423
Udruga "Hrvatska Žena" Tuzla
424
U.G. Tuzlanska antikriminalna organizacija
425
Udruženje žena romkinja "Bolja Budućnost"
426
Udruga "Eko - turist"
427
Dječiji konzulat Vareš
428
Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u
429 BiH Ogranak Vareš
NVO Susjedima do mira
430
Omladinska romska inicijativa Budi mi prijatelj
431
Forum građana Visoko
432
UGORI "Budi moj prijatelj"
433
Udruženje "Damar omladine"
434
NVO "Šansa" Novo Goražde
435
Udruženje logoraša Višegrad
436
Ekološko udruženje "DRIN - TIM"
437
KUD "Bikavac"
438
Tuzla
Božana
Kubinek
Tuzla
Meliha
Osmanović
Tuzla
Alija
Muratović
Tuzla
Gordana
Bulić
Tuzla
Ratko
Banović
Tuzla
Tanja
Bijedić
Tuzla
Milena
Nikolić
Tuzla
Ismet
Sejfija
Tuzla
Vedad
Duraković
Tuzla
Jozo
Tunjić
Tuzla
Nevzeta
Hodžić
Tuzla
Jasmina
Jovanović- Mešković
DA
Tuzla
Mirjana
Kramar
DA
Tuzla
Jasmina
Selimović
DA
Tuzla
Miralem
Tursinović
Tuzla
Sabina
Mujezinović
Tuzla
Miralem
Tursinović
Tuzla
Nermina
Hrvić
Tuzla
Suzana
Hrustić
Tuzla
Marica
Vikić
Tuzla
Arnel
Rahmanović
Tuzla
Indira
Bajramović
Vareš
Boško
Andrić
Vareš
Zlatko
Prkić
Vareš
Zlatko
Prkić
Velika Kladuša
Irma
Abdić
Visoko
Melina, Belmin
Halilović Debelac
Visoko
Mirza
Memišević
Visoko
Melina
Halilović
Visoko
Adnan
Mević
Višegrad
Slavko
Heleta
Višegrad
Dragiša
Andrić
Višegrad
Dragan
Glogovac
Višegrad
Zoran
Gacić
DA
DA
Udruženje za mlade "Vizije"
Vitez
Belma
Varupa
Referentna grupa Centralna Bosna
Vitez
Enes
Varupa
U.G. "invalida Zavidovići"
Zavidovići
Nisveta
Topalović
Evropski kulturni centar
Zavidovići
Predrag
Praštalo
U.G. Invalida Zavidovići
Zavidovići
Svetlana
Taletović
Udruženje žene Romkinja
Zavidovići
Nusreta
Bajrić
Udruženje Roma "Srce istine"
Zavidovići
Muhamed
Tahirović
U.G. "Sadnice mira - Peace Trees"
Zavidovići
Milan
Šćekić
ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ LEDA
Zenica
Adela
Mehinagić
Centar za njegu i dnevne aktivnosti
Zenica
Salem
Rudić
UHO Ruhama
Zenica
Hatidža
Rudić
Udruženje "Učitelj bez granica"
Zenica
Hadžira
Dračo
Šahovski klub "Preporod"
Zenica
Midhat
Kasap
Asocijacija Margina
Zenica
Nermin
Golub
Centar za socijalni rad - Zenica
Zenica
Nurka
Brbović
Udruženje oboljelih od multiplaskleroze
Zenica
Lucija, Ljiljana
Šimunović, Smreko
Zenica
Aladin
Ormanović
Zenica
Dejana
Opačak
Zenica
Sanja
Hođić - Nadarević
Zenica
Dženana
Čerimić
Ahmedin Adi
Salčinović
Suada
Agić
Predrag
Praštalo
439
440
441
442
443
444
445
DA
446
447
448
449
450
451
452
453
454
REZ Regionalna razvojna agencija Centralna
455 BiH
Lokalni evanđeoski razvojni centar LERC
456
Regionalna razvojna agencija za region
457 Centralna BiH
Udruzenje Humanost societas humanitatis
458 Zenica
Udruženje za afirmaciju informatičke pismenosti Zenica
459 „input“
UDRUŽENJE OBOLJELIH OD MORBUS
Zenica
CHRONA I ULCEROZNOG KOLITISA
460 ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Evropski pokret u BiH
Zenica
461
Udruženje građana MEDICA Zenica
Zenica
Irma, Sabiha
Ahmić Husić
UG "Centar informativno-pravne pomoći"
Zvornik
Milena
Savić
obrazovanje budućnost mladih BiH
Zvornik
Vanja
Vuković
Humano drustvo "OSVIT"
Zvornik
Zorana
Petković
Udruzenje potrosaca Zlatica
Zvornik
Slobodanka
Jović
Kajak kanu rafting klub Drina Zvornik Divić
Zvornik
Mustafa
Tuhčić
"Romano drom" Živinice
Živinice
Muradif
Biberović
Ekološko udruženje Jezero
Živinice
Amir
Tursanović
462
463
464
465
466
467
468
469
DA
Download

Spisak članica Mreže "Sporazum plus"