Orjinal Kullanma Talimatı
Benzinli Zincirli Testere Makinesi
(Dal Budama)
Art.-Nr.: 45.016.30
I.-Nr.: 11011
BG-PC
2625 T
2
3
4
5
6
7
TR
Benzinli Dal Kesme
İçindekiler
1. Güvenlikle illgili bilgiler
2. Aletin krokisi ve aletle birlikte verilen ürünler
3. Kullanım alanı
4. Teknik bilgiler
5. Montaj
6. Aleti çalıştırmadan önce
7. Aletin çalıştırılması
8. Elektrikli testereyle çalışma
9. Bakım
10. Temizlik, muhafaza, taşıma ve yedek parça
siparişi
11. Atma ve geri dönüşüm
12. Sorun giderme kılavuzu
Önemli!
Aleti kullanırken oluşabilecek yaralanmaları ve
zararları önlemek için bazı güvenlik önlemlerinin
alınması gerekir. Lütfen kullanım kılavuzunun
tamamını dikkatle okuyun. Gerekli bilgilere her
zaman ulaşabilmek için bu kılavuzu güvenli bir yerde
saklayın. Aleti birisine verecek olursanız bu kullanım
kılavuzunu da aletle beraber verin.
Bu kılavuzdaki güvenlik bilgilerinin okunmamasından
kaynaklanan zararlar ya da kazalar için sorumluluk
kabul etmiyoruz.
1. Güvenlikle ilgili bilgiler
Güvenlikle ilgili bilgiler ekteki kitapçıktan edinilebilir.
UYARI!
Güvenlikle ilgili tüm önlemleri ve talimatları okuyun.
Güvenlik önlemlerini ve talimatları uygularken
yapılacak hatalar elektrik çarpmasına, yangına
ve/veya ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Güvenlik önlemleriyle ilgili talimatları her zaman
kolayca bulabileceğiniz bir yerde saklayın.
Aletin üzerindeki sembollerin açıklamaları (Şekil 30)
1. Uyarı!
2. Koruyucu başlık, gözlük ve kulaklık takın.
3. Koruyucu eldiven giyin
4. Düşen ve fırlayan parçalara karşı dikkatli olun.
5. Aleti çalıştırmadan önce kullanım talimatlarını
okuyun.
6. Altı kaymayan sağlam ayakkabılar giyin.
7. Aleti yağmurdan ve nemden koruyun.
8. Herhangi bir bakım çalışması yapmadan önce aleti
mutlaka kapatın ve buji fişini çıkartın.
9. Elektrik çarpması sonucu ölümle sonuçlanabilecek
kazalar olabilir. Güç kablolarıyla aranızda en az 10
metre mesafe bırakın.
10. Zincir hareketinin ve dişlilerin yönü.
11. Dikkat: Sıcak parçalar. Uzak durun.
8
2. Aletin krokisi ve aletle birlikte verilen
ürünler
2.1 Kroki
1. Kesici demiri
2. Testere zinciri
3a. Yağ deposu / kapağı
3b. Dişli ünitesi
4. İşletme çubuğu mekanizması
5. Bağlantı parçası
6. İlave tutacak
7. Kablo halkası
8. Tutacak
9. Açma kapama düğmesi
10. Gaz kolu kilidi
11. Gaz kilidi
12. Gaz kolu
13. Buji ateşleyicisi
14. Marş kablosu
15. Benzin deposu / kapağı
16. Hava filtresi yuvası kapağı
17. Jigle kolu
18. Kelepçe
19. Vida (x4)
20. Somun (x4)
21. Açık uçlu 8/10'luk anahtar
22. 4 mm'lik alyan
23. 5 mm'lik alyan
24. Kesici koruyucusu
25. Taşıma kayışı
26. Yağ/benzin karıştırma şişesi
27. Çok fonksiyonlu alet
28. Yağlama memesi
29. Yakıt pompası “ateşleme fitili”
2.2 Aletle birlikte verilen ürünler
Ÿ Ambalajı açın ve aleti dikkatli bir şekilde çıkartın.
Ÿ Ambalaj malzemelerini ve (eğer varsa) ambalaj
ve/veya nakliye iplerini kaldırın.
Ÿ Aletle birlikte verilen ürünlerin eksiksiz olarak gelip
gelmediğini kontrol edin.
Ÿ Alette ve aksesuarlarında nakliye esnasında bir
hasar oluşup oluşmadığını kontrol edin.
Ÿ Aletin ambalajını mümkünse garanti süresinin
sonuna kadar saklayın.
Önemli!
Ekipmanlar ve ambalaj malzemesi oyuncak değildir.
Çocukların plastik torbalarla, folyolarla ya da küçük
parçalarla oynamasına izin vermeyiniz. Parçaları
yutup nefes borularına kaçırabilirler!
Ÿ Orijinal kullanım kılavuzu
Ÿ Güvenlikle ilgili bilgiler
3. Kullanım alanı
Boruya monte edilen benzinli budayıcı ağaç dallarını
budamak için tasarlanmıştır. Testere olarak, ağaç
TR
kesmek için ya da ağaç dışında bir malzemeyi
kesmek için uygun değildir.
Bu alet yalnızca kullanım alanı dahilindeki işler için
kullanılmalıdır. Bunun dışındaki kullanım biçimleri
yanlış kullanım olarak değerlendirilecektir. Yanlış
kullanım sonucunda oluşabilecek zararlar ya da
yaralanmalardan üretici firma değil kullanıcı
sorumludur.
Bu ürünün ticari veya endüstriyel kullanımlar için
tasarlanmadığını lütfen unutmayın. Eğer bu ürün
ticari, endüstriyel veya benzeri amaçlarla kullanılırsa
garanti belgesi geçersiz olacaktır
4. Teknik Bilgiler
Motor tipi
İki zamanlı, hava soğutmalı, Cr silindirli
Moto gücü(max.)
0.8 kW / 1.1 Hp
Silindir Hacmi
25.4 cm²
Motor boşta çalışma hızı
3200 d/dk
Max. motor hızı
8500 d/dk
Pala boyu
200 mm
Max. kesme boyu
180 mm
Kesme hızı
18 m/sn
Yağ tankı kapasitesi
120 ml
Ağırlık(bar ve zincir dahil)
5.9 kg
Zincir
Oregon 91P033X
Pala
Oregon 080SDEA318
Ateşleme
Elektronik
Yakıt Tankı
450ml
Ses ve Titreşim
LpA ses basınç seiyesi
KpA belirsizliği
LWA ses gücü seviyesi
KWA belirsizliği
102 dB(A)
3 dB
112 dB(A)
3 dB
Koruyucu kulaklık takın.
Ses seviyesi duyma bozukluğuna yol açabilir.
Çalışma esnasında
Titreşim yayım değeri ah = 14.8 m/s2
K belirsizliği = 3 m/s2
Gürültüyü ve titreşimi minimuma indirin!
Ÿ Yalnızca mükemmel durumda olan ekipmanları
kullanın.
Ÿ Alette düzenli olarak bakım ve temizlik yapın.
Ÿ Çalışma biçiminizi alete uydurun.
Ÿ Alete aşırı yükleme yapmayın.
Ÿ Gerekli durumlarda aleti kontrol ettirin.
Ÿ Kullanmadığınız zamanlarda aleti kapatın.
Ÿ Eldiven takın.
5. Montaj
Önemli!
Testereyi tamamen monte edilene ve zincir gerilimi
ayarlanana kadar çalıştırmayın. Testereyle çalışırken
kendinizi yaralanmalara karşı korumak için mutlaka
koruyucu eldivenler takın.
5.1 Dişli ünitesinin işletme çubuğu
mekanizmasına takılması (Şekil 4-6)
Gerekli aletler: 4mm'lik ve 5 mm'lik alyan anahtarları
(aletle birlikte verilmiştir).
Dişli ünitesini (Ürün 3b) ve işletme çubuğu
mekanizmasını (Ürün 4) birbirine geçirin. Vidayı
(Ürün K) çevirerek her ikisini de ortalayın. Önemli!
Vidanın (Ürün K) yuvasının (Ürün F) tam içinde
döndüğünden emin olun. Aksi takdirde çubuk
mekanizmasının üst kısmı zarar görebilir. İki alt
parçayı birbirine tam olarak kenetlemek için vidayı
(Ürün I) sıkıştırın. Birbirinden ayırmak için ise tam
tersi hareketi yapın.
5.2 İşletme çubuğu mekanizmasının bağlantı
parçasına takılması (Şekil 7-10)
Tutacak vidasını (Ürün G) çıkartın ve işletme çubuğu
mekanizmasını (Ürün 4) bağlantı parçasının (Ürün 5)
içine doğru ittirin. Ortalama kolunun (Ürün R)
yuvasına (Ürün H) tam olarak oturduğundan emin
olun. Koruyucu kapağı (Ürün N) kapatın ve vanasını
sıkıştırın. İşletme çubuğu mekanizmasını bağlantı
parçasından ayırmak için vanayı gevşetin ve
koruyucu kapağı açın. Ortalama koluna bastırın ve
aynı anda işletme çubuğu mekanizmasını bağlantı
parçasından çekip çıkartın.
5.3 Kesici demirinin ve zincirin takılması (Şekil
11-16)
Gerekli aletler: 5 mm'lik alyan anahtarı
Sıkıştırma vidasını (Ürün P) gevşeterek zincir çarkı
korumasını çıkartın (Şekil 13/ Ürün O). Zinciri
(Ürün 2) kesici demirinin (Ürün 1) etrafındaki yive
şekilde gösterildiği biçimde takın. Zincir dişinin
hizasını işaretleyin (Şekil 12). Kesici demirini dişli
ünitesindeki yuvanın içine Şekil 12'de gösterilen
biçimde yerleştirin. Zinciri çarkın (Ürün S) etrafına
takın. Zincir dişlerinin çarka tam olarak oturduğundan
emin olun. Kesici demir kelepçe cıvatasına (Ürün L)
geçmelidir. Zincir çarkı korumasını yerine takın.
Önemli! Zincirin gerginliğini ayarlamadan vidayı
tamamen sıkıştırmayın. (Bölüm 5.4'e bakın).
5.4 Zincirin gerginleştirilmesi (Şekil 14-16)
Önemli! Herhangi bir kontrol ya da ayar yapmadan
önce mutlaka bujiyi çıkartın. Zincir çarkı korumasının
vidasını (Ürün P) birkaç kez çevirerek gevşetin (Şekil
13). Zincir germe vidasıyla (Ürün M) zincirin
gerginliğini ayarlayın (Şekil 15). Vidayı saat yönünde
çevirirseniz zincirin gerginliği artar, saat yönünün
9
TR
tersine çevirirseniz gerginlik azalır. Zincir kesici
demirin orta noktasından 2 mm kaldırılabiliyorsa
gerginlik doğru ayarlanmış demektir (Şekil 14). Zincir
çarkı korumasının vidasını sıkıştırın (Şekil 16).
Önemli! Zincir baklalarının tamamı kesici demirinin
dişlerine tam olarak oturmalıdır.
Zincirin gerginliğini ayarlamayla ilgili notlar:
Budayıcıyı güvenli bir şekilde kullanabilmek için zincir
gerginliğinin doğru ayarlanması gerekmektedir. Zincir
kesici demirin orta noktasından yaklaşık 2 mm
kaldırılabiliyorsa gerginlik ideal demektir. Kesme
esnasında zincirin ısısı artar ve dolayısıyla uzunluğu
artar. Bu yüzden her on dakikada bir zincirin
gerginliğini kontrol etmeniz ve yeniden ayarlamanız
gerekmektedir. Bu durum özellikle yeni zincirler için
geçerlidir. Zincir soğuduğu zaman kısalacağı için
budayıcıyla işiniz bittiğinde zinciri gevşetin. Bu
sayede zincirin zarar görmesini önlemiş olursunuz.
5.5 İlave tutacağın takılması
İlave tutacağı Şekil 17-18'de gösterilen biçimde takın.
6. Aleti çalıştırmadan önce
Her kullanımdan önce aşağıdakileri kontrol edin:
Ÿ Yakıt sisteminde bir sızdırma olup olmadığını.
Ÿ Aletin mükemmel durumda, güvenlik ve kesme
parçalarının eksiksiz olup olmadığını.
Ÿ Tüm vidaların tam olarak sıkışık olup olmadığını.
Ÿ Tüm hareketli aksamın aksamadan çalışıp
çalışmadığını.
6.3 Zincirin yağlanması
Önemli! Eğer zincir yağıyla yağlanmamışsa zinciri
kesinlikle çalıştırmayın. Zincir yağı olmadan testere
zincirini kullanırsanız ya da yağ seviyesi “min”
ibaresinin altındaysa testereye zarar verirsiniz.
Önemli! Hava sıcaklığına çok dikkat edin: Farklı hava
sıcaklıklarında farklı viskozitelere sahip farklı yağların
kullanılması gerekir. Soğuk havalarda yeterli bir yağ
tabakası elde etmek için düşük viskoziteli yağlar
kullanmanız gerekir. Fakat aynı düşük viskozitedeki
yağı yaz aylarında kullanacak olursanız hava
sıcaklığı yüzünden yağ iyice incelecektir ve bunun
sonucunda yağ tabakası çatlayarak zincirin aşırı
ısınmasına ve zarar görmesine neden olacaktır.
Ayrıca yağ yanacaktır ve gereksiz kirliliğe neden
olacaktır.
Yağ deposunun doldurulması (Şekil 1):
Testereyi düz bir zemine koyun. Önce yağ deposu
kapağının etrafındaki bölgeyi (Şekil 3a), sonra yağ
deposu kapağını temizleyin.
Depoyu (Ürün 3a) tstere zinciri yağıyla doldurun. Bu
işlem esnasında yağ hotumunun tıkanmasını
önlemek için depoya hiç toz toprak girmediğinden
emin olun. Yağ deposunun kapağını kapatın.
7. Aletin çalıştırılması
Gürültü azaltımıyla ilgili düzenleyici yönetmeliklerin
bölgeden bölgeye değişiklik gösterebileceğini lütfen
unutmayın.
6.1 Yakıt ve yağ
Tavsiye edilen yakıtlar
Yalnızca kurşunsz benzin ve özel iki zamanlı motor
yağlarını kullanın. Yakıtı yakıt karışımı tablosunda
belirtilen şekilde karıştırın.
Önemli: 90 günden fazla beklemiş yakıt karışımlarını
kullanmayın. Önemli: İki zamanlı motor yağını tavsiye
edilen 100:1'lik oranla kesinlikle kullanmayın. Yanlış
yağlama yüzünden motorda hasar oluşursa garanti
belgesi geçersiz olacaktır. Önemli: Yalnızca yakıtları
taşımak ve muhafaza etmek için tasarlanmış onaylı
kapları kullanın.
Karışım şişesine doğru miktarlarda benzin ve iki
zamanlı motor yağını dökün (şişenin üzerindeki
ölçeğe bakın). Daha sonra şişeyi iyice sallayın.
6.2 Yakıt karışımı tablosu
Karışım yöntemi: 40 ölçü benzine 1 ölçü yağ
Benzin
1 lt
5 lt
10
İki zamanlı motor yağı
25 ml
125 ml
7.1 Soğuk motorla çalıştırma
Depoyu gerekli miktarda yağ/benzin karışımıyla
doldurun (“Yakıt ve yağ” bölümüne bakın).
1. Aleti sert ve düzgün bir zemine koyun.
2. Yakıt pompasına (ateşleme fitili) (Ürün 29) 10 kez
basın (Şekil 2).
3. Açma kapama düğmesini (Ürün 9) “1” konumuna
getirin (Şekil 2).
4. Gaz kolunu sabitleyin. Bunun için önce gaz kolu
kilidine (Ürün 11) bastırın (Şekil 2), sonra gaz koluna
(Ürün 12) bastırın (Şekil 1) ve aynı anda kilide (Ürün
10) bastırarak (Şekil 2) gaz kolunu kilitleyin.
5. Jigle kolunu (Ürün 17) “ø” konumuna getirin (Şekil
2).
6. Aleti sıkı bir şekilde tutun ve marş kablosunu (Ürün
14) size direndiğini hissedene kadar çekip çıkartın
(Şekil 2). Sonra marş kablosunu 4 kere sertçe
çekin.Aletin çalışmaya başlaması gerekir. Önemli:
Marş kablosunun kesinlikle aniden elinizden
bırakmayın. Zarar görebilirsiniz. Motor çalışmaya
başladıktan sonra jigle kolunu hemen “ϕ” konumuna
getirin ve aletin yaklaşık 10 dakika boyunca
ısınmasını bekleyin.
Önemli: Gaz kolu sabitlendikten sonra kesici kısım
TR
motor çalıştırıldığı anda dönmeye başlayacaktır.
Daha sonra bir kez bastırarak gaz kolunu serbest
bırakın.
7. Eğer motor çalışmazsa 4-6. aşamaları tekrar edin.
Lütfen unutmayın: Birkaç denemeden sonra bile
motor çalışmıyorsa “Motorla ilgili sorun giderme”
kısmını okuyun.
Lütfen unutmayın: Marş kablosunu mutlaka düz bir
hareketle çekin. Eğer kablo açılı bir hareketle
çekilirse kablo halkasında sürtünme oluşur. Bu
sürtünmenin sonucu olarak da kablo aşınır ve daha
çabuk yıpranır. Kablo geri kaçacak gibi olursa
mutlaka marş kablosu tutacağını tutun.
Çekip çıkarttıktan sonra marş kablosunun geri
kaçmasına kesinlikle izin vermeyin.
7.2 Sıcak motorla çalıştırma
(Eğer alet en fazla 15-20 dakika çalıştırılmamışsa)
1. Aleti sert ve düzgün bir zemine koyun.
2. Açma kapama düğmesini “1” konumuna getirin.
3. Gaz kolunu sabitleyin (“Soğuk motorla çalıştırma”
bölümünde anlatıldığı şekilde).
4. Aleti sıkı bir şekilde tutun ve marş kablosunu size
direndiğini hissedene kadar çekip çıkartın. Sonra
marş kablosunu sertçe çekin. Aletin 1-2 çekişten
sonra çalışmaya başlaması gerekir. Eğer alet 6
çekişten sonra çalışmıyorsa soğuk motorla çalıştırma
işlemindeki 1 ila 7. aşamaları tekrar edin.
7.3 Motorun durdurulması
Acil durdurma işlemi
Eğer aletin hemen kapatılması gerekiyorsa açma
kapama düğmesini “Stop” ya da “0” konumuna getirin
Normal kapama işlemi
Gaz kolunu bırakın ve motorun rölanti devrine
düşmesini bekleyin. Sonra açma kapama düğmesini
“Stop” ya da “0” konumuna getirin.
7.4 Omuz askısının takılması
Önemli! Aleti kullanırken mutlaka omuz askısını
takın. Omuz askısını çıkartmadan önce aleti kapatın
(yaralanma riski).
1. Omuz askısını omzunuza geçirin.
2. Omuz askısının uzunluğunu askının bağlantı
noktası belinize gelecek şekilde ayarlayın.
7.5 Çalışma şekli
Aleti kullanmaya başlamadan önce, çalışırken
yapacağınız hareketlerin motor kapalı haldeyken
alıştırmasını yapın.
8. Testereyle çalışma
Hazırlıklar
Güvenli bir şekilde çalışabileceğinizden emin olmak
için her kullanımdan önce aşağıda belirtilen hususları
kontrol edin:
Testerenin durumu
Çalışmaya başlamadan önce testerenin
korumasında, zincirinde ve kesici demirinde bir hasar
olup olmadığını kontrol edin. Belirgin bir şekilde
hasar görmüş olan testereyi kesinlikle kullanmayın.
Yağ deposu
Depodaki yağ seviyesi: Çalışma öncesinde ve
esnasında sistemde yeterli seviyede yağ olduğundan
mutlaka emin olun. Testereye zarar vermemek için,
sistemde yağ kalmamışsa veya yağ seviyesi “min”
işaretinin altına düşmüşse testereyi kesinlikle
çalıştırmayın. Deponun tek bir dolduruluşunda yağ,
alet kesme esnasında ne kadar durdurulduğuna ve
çalışma esnasında ne kadar yük bindirildiğine bağlı
olarak ortalama yaklaşık 10 dakika yetecektir.
Zincir
Zincir gerginliği, kesme birimlerinin durumu: Zincir ne
kadar keskin olursa testereyi kontrol etmek o kadar
kolay olur. Aynı şey zincir gerginliği için de geçerlidir.
Daha güvenli bir şekilde çalışmak için çalışmadan
önce ve çalışma esnasında her on dakikada bir
zincirin gerginliğini kontrol etmeniz gerekir. Özellikle
yeni zincirler daha fazla genleşir.
Güvenlik giysileri
Vücudunuzu sıkı bir şekilde saran özel pantalonlar,
koruyucu eldivenler ve güvenli ayakkabılar giymeniz
gerekmektedir.
Koruyucu kulaklıklar ve gözlükler
Hem yüz hem de kulak koruması olan kasklar takın.
Bu kasklar sizi düşen ve geri tepen ağaç dallarından
koruyacaktır.
Güvenli çalışma
Kesinlikle keceğiniz dalın altında durmayın. Ağırlıkla
gergin bir hal almış ve parçalanabilecek dalları
keserken özellikle dikkatli olun. Düşen dallar ve
sıçrayan odun parçaları yaralanma riski doğurabilir.
Alet çalışır haldeyken diğer kişileri ve hayvanları
tehlike bölgesinden uzak tutun.
Alet yüksek gerilimli kablolara temasa karşı
korumaya sahip değildir. Elektrik yüklü kablolarla
aranızda en az 10 metre mesafe bırakın. Elektrik
çarpmaları ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalara
neden olabilir.
Eğimli zeminlerde çalışırken kesmek istediğiniz dalın
mutlaka sağ ya da sol üst kısmında durun.
Aleti mümkün olduğu kadar vücudunuza yakın tutun.
Bu sayede dengenizi daha rahat sağlayabilirsiniz.
11
TR
Kesme teknikleri
Budamaya ağacın alt dallarından başlayın. Bu
sayede kesilen dallar aşağı daha kolay düşecektir.
Kesme işlemi tamamlandıktan sonra testere artık
daldan destek almayacağı için bir anda
ağırlaşacaktır. Bu yüzden testerenin kontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Testereyi kestiğiniz daldan yalnızca zincir hala döner
haldeyken geri çekin. Bu sayede testerenin tutukluk
yapmasını önlemiş olursunuz.
Kesinlikle testerenin ucuyla kesmeyin.
Dalları kesinlikle ağaçla birleştikleri şişkin bölgeden
kesmeyin. Aksi takdirde ağaç kesilen bölgeyi
iyileştiremez.
Küçük dalların kesilmesi (Şekil 22)
Testerenin temas yüzeyini dalın üzerine koyun. Bu
sayede testerenin kesme işlemi esnasında dengesiz
hareketler yapmasını önlersiniz. Hafifçe bir baskı
uygulayarak testereyi dalın üst kısmından altına
doğru hareket ettirin.
Kalın ve uzun dalların kesilmesi (Şekil 23)
Kalın dalları keserken yön değiştirin. Önce dalın üst
kısmının 1/3'ünü kesici demirin üst kısmıyla aşağıdan
yukarıya doğru kesin (a). Daha sonra kesici demirin
alt kısmıyla yukarıdan aşağıya bir hareketle, açmış
olduğunuz ilk kesiğe doğru kesin (b).
Kestiğiniz dal üzerindeki kontrolü kaybetmemek için
uzun dalları birkaç aşamada kesin.
Geri tepme
“Geri tepme” çalışan testerenin aniden yukarıya ve
geriye doğru bir hareket yapması anlamına
gelmektedir. Bu durum genellikle kesici demirin
ucunun kesilen dala temas etmesi veya zincirin
sıkışması sonucunda oluşur. Testere geri teptiği
zaman bir anda ve kontrolsüz bir şekilde büyük bir
güç ortaya çıkar. Bunun sonucu olarak da testere
kontrol edilemez bir hal alır. Bu da testereyle çalışan
kişide veya yakında bulunan kişilerde çok ciddi
yaralanmalara neden olabilir. Kesme hareketi
testerenin kesme demirinin ucuyla yapılırsa, kaldıraç
etkisi orada en yüksek seviyede olacağından geri
tepme riski çok yüksektir. Bu yüzden en güvenlisi
kesmeye başlamadan önce testereyi olabildiğince
düz bir şekilde konumlandırmaktır.
Önemli!
Ÿ Zincir gerginliğinin doğru ayarlandığından
mutlaka emin olun.
Ÿ Testereyi yalnızca kusursuz bir şekilde çalışır
durumdayken kullanın.
Ÿ Yalnızca kullanım kılavuzundan belirtilen şekilde
keskinleştirilmiş testere zincirleriyle çalışın.
Ÿ Kesici demirin üst kısmıyla ya da ucuyla kesinlikle
kesmeyin.
Ÿ Testereyi daima iki elinizle sıkı bir şekilde tutun.
12
Gergin durumdaki dalların kesilmesi
Gergin durumdaki dallar kesilirken özel bir dikkat
gösterilmesi gerekmektedir. Gergin durumdaki dallar
kesildiğinde gerilim bir anda serbest kalır ve dalın
kontrolsüz bir şekilde tepki vermesine neden olur. Bu
en kötü durumda ciddi, hatta ölümcül yaralanmalara
neden olabilir. Bu çalışma biçimi yalnızca özel
eğitimli kişiler trafından gerçekleştirilmelidir.
9. Bakım
9.1 Zincirin ve kesici demirinin değiştirilmesi
Dişlileri aşınmışsa kesici demirin değiştirilmesi
gerekir. “Kesici demirinin ve zincirin takılması”
kısmında belirtilen işlemleri yapın.
9.2 Otomatik zincir yağlama sisteminin kontrol
edilmesi
Aşırı ısınmaya ve aşırı ısınma sonucunda kesici
demirinin ve zincirin zarar görmesine karşı önlem
almak için otomatik zincir yağlama sistemini düzenli
olarak kontrol etmeniz gerekmektedir. Kesici
demirinin ucunu düz bir zemine (bir levhaya ya da
kesilmiş bir ağaç gövdesine) yöneltin ve testereyi
çalıştırın. Eğer yüzeyde giderek artan bir yağ lekesi
görürseniz otomatik zincir yağlama sistemi düzgün
bir şekilde çalışıyor demektir. Eğer hiç temiz yağ
lekesi görmüyorsanız lütfen “Sorun giderme”
kısmında bu konuyla ilgili talimatlara bakın. Bu
kısımda verilen bilgiler sorunu gidermeye yetmiyorsa
lütfen servis departmanımızla ya da benzer bir yetkili
servisle temasa geçin.
Önemli! Bu kontrolü yaparken testereyi bahsi geçen
düz zemine değdirmeyin. Zeminle testere arasında
güvenli (yaklaşık 20 cm'lik) bir mesafe bırakın.
9.3 Zincirin keskinleştirilmesi
Testereyi etkili bir şekilde kullanabilmek için zincirin
iyi durumda ve keskin olması gerekmektedir. Bu aynı
zamanda geri tepme riskini de azaltır. Zincir bu aletin
satıldığı tüm noktalarda keskinleştirilebilir. Eğer
elinizde gerekli özel aletler yoksa ve bu konuda
deneyimsizseniz zinciri kendi başınıza
keskinleştirmeyi denemeyin.
9.4 Hava filtresinin bakımı (Şekil 24-26)
Kirlenmiş hava filtrelerinden karbüratöre çok az hava
gittiği için motor gücü azalır. Bu yüzden hava filtresini
düzenli oılarak kontrol etmek çok önemlidir. Hava
filtresi (T) her 25 saatlik kullanımdan sonra kontrol
edilmelidir ve gerekirse temizlenmelidir. Eğer hava
çok tozluysa, hava filtresinin daha sık kontrol
edilmesi gerekir.
1. Hava filtresi kapağını çıkartın (Şekil 24).
2. Hava filtresini çıkartın (Şekil 25/26).
3. Hava filtresini hafifçe vurarak veya üfleyerek
temizleyin.
TR
4. Hava filtresini çıkartırken yaptığınız işlemleri
tersten yaparak filtreyi yerine takın.
(Ürün 28) az bir miktar (Yaklaşık 10 gr) dişli gresi
ekleyin (Şekil 4).
Önemli! Hava filtresini kesinlikle benzinle ya da
tutuşabilir çözücü maddelerle temizlemeyin.
10. Temizlik, saklama, taşıma ve yedek
parça siparişi
9.5 Bujinin bakımı (Şekil 27)
Buji ateşleme boşluğu = 0.6 mm. Bujiyi 12 ila 15
Nm'lik bir dönme momentiyle sıkıştırın. Her 10 saatlik
çalıştırmadan sonra bujinin üzerinde kir ve toz olup
olmadığını kontrol edin ve eğer gerekliyse bakır telli
bir fırçayla temizleyin. Daha sonra da her 50 saatlik
çalıştırmadan sonra bujiyi yetkili servise gösterin.
1. Buji ateşleme kablosunu çekip çıkartın (Şekil 13).
2. Bujiyi size verilen çok işlevli aletle (27) yerinden
çıkartın (Şekil 27).
3. Bujiyi yerine takmak için bu işlemleri tersinden
gerçekleştirin.
9.6 Karbüratör ayarları
Önemli! Karbüratör ayarı yalnızca yetkili servis
elemanları tarafından yapılmalıdır. Karbüratör
üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce hava
filtresi kapağı Şekil 24 ve 25'te gösterilen biçimde
çıkartılmalıdır.
9.7 Gaz kablosunun takılması
Eğer aletin maksimum hızı zaman içinde azalırsa ve
“Sorun giderme” bölümünün 12. kısmındaki bütün
muhtemel nedenleri gözden geçirmenize rağmen
sorunu gideremiyorsanız gaz kablosunu ayarlamanız
gerekebilir. İlk olarak gaz kolu tamamen
bastırıldığında karbüratörün tamamen açılıp
açılmadığını kontrol edin. Gaz tam olarak verildiğinde
karbüratör sürgüsü (Şekil 28) aynı bu şekilde
tamamen açılmalıdır. Şekil 28'de doğru ayar
görülmektedir. Eğer karbüratör sürgüsü tamamen
açılmıyorsa ayarlanması gerekir. Gaz kablosunu
ayarlamak için aşağıdaki işlemlerin yapılması
gerekmektedir:
Kilit somununu (Ürün C) birkaç kez döndürerek
gevşetin (Şekil 29). Ayar vidasını (Ürün D) karbüratör
sürgüsü Şekil 28'deki gibi tam gaz verildiğinde
olacağı şekilde tamamen açılana kadar çevirin (Şekil
29). Kilit somununu yeniden sıkıştırın.
9.8 Rölanti hızının ayarlanması
Önemli! Rölanti hızını alet sıcakken ayarlayın.
Eğer gaz verilmdiğinde motor duruyorsa ve “Sorun
giderme” bölümünün 12. kısmındaki bütün muhtemel
nedenleri gözden geçirmişseniz, rölanti hızının
ayarlanması gerekebilir. Bunun için rölanti hızı
vidasını (Ürün E) alet rölanti hızında teklemeden
çalışana kadar saat yönünde döndürün (Şekil 29).
Eğer rölanti hızı kesici kısmı da döndürecek kadar
hızlıysa, rölanti hızı vidasını kesici kısım dönmeyi
bırakana kadar çevirerek rölantiyi düşürmek gerekir.
9.9 Dişli ünitesinin yağlanması
Her 20 saatlik kullanımdan sonra yağlama memesine
10.1 Temizlik
Ÿ Gerginleştirme mekanizmasını basınçlı hava
tutarak veya bir fırçayla silerek düzenli olarak
temizleyin. Temizlik için hiçbir alet kullanmayın.
Ÿ Aleti sıkı bir şekilde tutabilmek için tutacakların
yağlanmasını önleyin.
Ÿ Aleti nemli bir bezle ve eğer gerekirse sıvı bulaşık
deterjanıyla temizleyin.
Ÿ Eğer testereyi uzun bir süre kullanmayacaksanız
zincir yağını deposundan boşaltın. Testere
zincirini ve kesici demirini hafifçe yağa batırın ve
yağ kağıdına sarın.
Önemli!
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce mutlaka
buji ateşleme kablosunu çıkartın. Aleti temizlemek
için kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
Testereyi çocukların ulaşamayacağı güvenli ve kuru
bir yerde saklayın.
10.2 Saklama
Önemli: Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeden aletin
bir yerde 30 günden fazla kalmasına kesinlikle izin
vermeyin.
Aletin saklanması
Eğer aleti 30 günden fazla bir süre bir yerde
muhafaza etmek istiyorsanız, aletin buna göre
hazırlanması gerekmektedir. Aksi takdirde
karbüratörün içinde kalan yakıt buharlaşır ve lastiksi
bir tortu bırakır. Bu da aleti çalıştırırken sorunlara
neden olabilir ve pahalı tamirat işlemleri gerektirebilir.
1. Deponun içinde oluşmuş olabilecek basıncı
serbest bırakmak için yakıt deposu kapağını yavaşça
açın. Depoyu dikkatli bir şekilde boşaltın.
2. Karbüratördeki yakıtı boşaltmak için motoru alet
durana kadar çalıştırın.
3. Motorun soğumasını bekleyin (yaklaşık 5 dakika).
4. Bujiyi çıkartın (Bölüm 9.5'e bakın).
5. Ateşleme bölmesine bir çay kaşığı iki zamanlı
motor yağı ekleyin. Bujinin içindeki tüm kısımlara yağ
gitmesi için çalıştırma kablosunu birkaç kez yavaşça
çekin. Buji kapağını yerine geri takın.
Not: Aleti kuru bir yerde ve ocak, gazla çalışan su
ısıtıcısı, gazla çalışan kurutucu vs. gibi muhtemel
ateşleme kaynaklarından mümkün olduğunca uzakta
muhafaza edin.
Aletin yeniden çalıştırılması
1. Bujiyi çıkartın (Bölüm 9.5'e bakın).
2. Ateşleme bölmesindeki fazla yağı çıkartmak için
çalıştırma kablosunu hızlıca çekin.
13
TR
3. Bujiyi temizleyin ve buji tırnak açıklığının doğru
olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse doğru tırnak
açıklığı olan yeni bir buji takın.
4. Aleti çalışmaya hazırlayın.
5. Depoyu yakıt ve yağ karışımıyla doldurun. “Yakıt
ve yağ” bölümüne bakın.
10.3 Taşıma
Aleti taşımak için benzin deposunu 10. bölümde
anlatılan şekilde boşaltın. Aletin üzerindeki kaba kiri
bir fırçayla temizleyin. İşletme çubuğu
mekanizmasını Bölüm 5.2'de anlatılan şekilde sökün.
10.4 Yedek parça siparişi
Lütfen tüm yedek parça siparişleriniz için aşağıdaki
bilgileri bize iletin:
ŸÜrünün modeli/tipi
ŸÜrünün seri numarası
ŸÜrünün parça numarası
Ÿİstenen yedek parçanın parça numarası
En son fiyatlarımızı öğrenmek ve bilgi edinmek için
lütfen www.isc-gmbh.info adresini ziyaret edin.
11. Atma ve geri dönüşüm
Bu alet nakliye esnasında zarar görmemesi için size
bir ambalaj içinde gönderilmiştir. Bu ambalajın ham
maddesi yeniden kullanılabilir ya da geri
dönüştürülebilir. Makine ve aksesuarları metal ve
plastik gibi çeşitli malzemelerden üretilmiştir. Zararlı
parçaların özel atık kategorisinde atılması
gerekmektedir. Bu konuda ithalatçı firmayla ya da
belediyenizle irtibata geçin.
14
TR
12. Sorun giderme tablosu
Aşağıdaki tabloda bir takım hata belirtileri ve alet doğru bir şekilde çalışmıyorsa sorun gidermek için yapmanız
gereken işlemler bulunmaktadır. Bütün işlemleri gerçekleştirmenize rağmen sorun hala devam ediyorsa lütfen
en yakın yetkili servisle temasa geçin.
KULLANIM ÖMRÜ: 5 YIL
İTHALATÇI FİRMA
EINHELL İNTRATEK MÜHENDİSLİK VE DIŞTİCARET A.Ş.
Atatürk Mah. Girne Cad. No.45 34758
Ataşehir / İSTANBUL - Türkiye
Tel : 0216 456 60 60
Fax : 0 216 456 60 84
www.intratek.com.tr
15
16
TR
17
Download

BG-PC 2625 T Kullanım Kılavuzu - Einhell İntratek Mühendislik ve