8
N AŠE
novine
Petak, 8. avgust 2014.
OBELEŽEN JUBILEJ POSTOJANJA UDRUŽENJA VRBLJANACA
Zavičajna spona za afirmaciju
Vrbljana i Udruženja Vrbljanaca
Udruženje Vrbljanaca 12. štinu Udruženja. Na Skupštini nute su akcije humanitarnog lokalne infrastrukture.
jula 2014. godine održalo je u je naliziran rad Udruženja u karaktera, akcije pomoći selu
Na Skupštini su podeljena
Vrbljanima 10 jubilarnu Skup- proteklih deset godina, istak- na izgradnji hrama i izgradnja priznanja za afirmaciju Vrbljana i Udruženja Vrbljanaca.
Priznanje “Zavičajnu sponu”
dobili su Dragiša Tomić iz
Beočina, Borislav Kojić iz
Temerina, Vojislav Jokić iz
Crvenke, Dušan Đurđević iz
Beograda, Dragan Lekić iz
Banja Luke, prof. dr Slobodan
Janković iz Banja Luke i
Milorad Janković iz Vrbljana,
kao i Opština Temerin, kao matična opština gde se nalazi
sedište Udruženja, Opština
Ribnik, kao zavičajna opština i
Mesna zajednica Staro Đurđevo u Temerinu.
Ovogodišnje obeležavanje
desetogodišnjice postojanja
Udruženja Vrbljanaca bilo je
na Petrovdan kada se inače održava tradicionalni Petrovdanski zbor pored Spomen
obeležja u Smrču u Vrbljanima. Preko tri hiljade Vrbljanaca prisustvovalo je ovom skupu. -O.R.
POJEKAT IPA SARADNJE MAĐARSKA- SRBIJA
Teretana, reflektori i
zalivni sistem na stadionu TSK
Prvog februara prošle godine počela je realizacija projekta
prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, kojom je ostvarena
neposredna saradnja fudbalskih klubova Zakanjsek iz Mađarske
i TSK iz Temerina. Za nešto manje godinu ipo ostvareni su kontakti i druženja svih generacija dva fudbalska kluba, nabavljena
je vredna oprema i uloženo više desetina hiljada evra u infrastrukturne objekte.
U okviru ovog projeta obeležen je vek postojanja FK TSK,
koji je uveličan gostovanjem Ferencvaroša iz Budimpešte,
Vojvodine iz Novog Sada i ekipe Zakanjseka.
-Nabavili smo lopte, dresove i trenerke, sprave za teretanu
koja treba da se dovrši, postavljeni su reflektori i novi zalivni
sistem, stotinu stolica za tribine. To će biti ogromna pomoć za
sve selekcije u našem klubu i rekreativce – ističe jedan od autora
projekta koji je uspešno priveden kraju, i kapiten FK TSK
Tamaš Varga.
Sredstvima lokalne samouprave ovog leta je postavljen novi
krov na upravnoj zgradi na stadionu u Temerinu. -M. Milojević
JAVNO PREDUZE]E
"DIREKCIJA ZA
IZGRADWU I URBANIZAM
OP[TINE TEMERIN"
TEMERIN, Novosadska 300
Tel.: 021/842-122, 842-133
[email protected]
-Izrada urbanisti~ke dokumentacije
planovi detaqne regulacije, urbanisti~ki projekti
parcelacije i preparcelacije
-Izrada tehni~ke dokumentacije
situacioni planovi, idejni projekti, glavni projekti za
novogradwu, projekti izvedenih objekata (legalizacija),
revizija projekata, tehni~ka kontrola projekata, tehni~ki uslovi
za privremene objekte
-Ure|ewe, komunalno opremawe i promet
gra|evinskog zemqi{ta
-Izgradwa i odr`avawe objekata komunalne infrastrukture
-Izgradwa i odr`avawe lokalnih i nekategorisanih puteva
-Stru~ni nadzor pri izgradwi objekata
-Geodetski radovi
Download

Zavičajna spona za afirmaciju Vrbljana i Udruženja Vrbljanaca