KAKO PROVERITI DA LI JE SATA PIŠTOLJ KOJI STE KUPILI ORIGINAL + GARANCIJA
Svaki pištolj ( oprema ) koji SATA proizvede nalazi se u bazi podataka na SATA sajtu sa tačnim
podacima.
1.Idite na SATA sajt prateći sledeći link
http://www.sata.de/index.php?id=sal-check&L=1
2. Izaberite drzavu u kojoj ste kupili dati SATA pištolj ili opremu
3. Unesite kodni broj koji se nalazi na samom pištolju ( opremi ) . Nove varijante imaju 10 slovno brojnih
oznaka ( imate primer unetog broja pištolja MINIJET 3000 B HVLP koji je bio na jednom našem uvozu
152 – MJW – J1R7 ). Ovo se moze uraditi samo “ JEDNOM “ za dati broj pistolja.
4. Nakon toga kliknite na dugme “ Check number “ I ako u ruci držite originalni SATA proizvod pojaviće
vam se poruka kao na donjem prozoru “ YES, you are holding an original SATA product ”.
Nakon ovoga možete se registrovati za dobijanje garancije direktno na SATA sajtu :
http://www.sata.de/index.php?id=garantie&L=1
Naime SATA garantuje da je oprema koja je napravljena u njihovim pogonima izrađena od materijala koji
su tačno definisani I odobreni ( tu nema nikakvih odstupanja ). Garancija kod SATA proizvoda ne
obuhvata potrošne delove ( dizne , set dizne , iglu , diznu za boju , diznu za vazduh , filtere, ambalažu ,
membrane , opruge ). Šta garantuje SATA u periodu od 3 godine :
SATA GARANTUJE da će proizvod perfektno raditi ako je održavan i korišćen po uputstvima koje daje
sam proizvođač ( pran i čišćen na vreme i radi se s njim po uputstvu za upotrebu ). Ovo podrazumeva I
zamenu potrošnih delova koje smo napomenuli (oni se kupuju I zamenjuju da bi pištolj savršeno radio –
kupuje ih sam korisnik pištolja ).
Download

" sata " pištolja i garancija - uputstvo na srpskom