Informacija više-briga manje
INTERNET
ŠKOLSKI DNEVNIK
CILJ PROJEKTA “INTERNET ŠKOLSKI DNEVNIK”







Dostupnost informacija u bilo koje vreme i na bilo kom mestu
Smanjenje neopravdanih izostanaka u školi
Podizanje nivoa opšteg znanja
Smanjenje nasilja u školi i oko nje
Veće poverenje izmeĎu nastavnika, roditelja i dece
Bolja, lakša i brza komunikacija na relaciji nastavnik-roditelj
I hiljadu drugih razloga koji se ovde ne mogu nabrojati
KAKO REALIZOVATI ?



Upis podataka sa jednog ili više računara svakog dana
Edukacijom prosvetnih radnika
Savetovanjem roditelja
KORISNIČKE GRUPE






Ministarstvo prosvete
Načelnici školskih uprava
Direktori škola
Prosvetni radnici
Roditelji
Učenici
PROSVETNI RADNICI






Besplatna edukacija u radu sa internet školskim dnevnikom
Automatsko voĎenje broja odraĎenih časova i praćenje uspeha
učenika
Automatsko voĎenje Matične knjige i statistike razreda
Olakšana komunikacija sa roditeljima korišćenjem masovnog emaila ili SMS-a
Besplatan e-mail sa 5 MB prostora
Olakšano praćenje nastavnog gradiva
RODITELJI

Uvid u ocene samo svog deteta uz pomoć korisničkog imena i
šifre

Uz svaku ocenu roditeljima je dostupno i obrazloženje

Informacije iz škole dostupne su 24 časa dnevno sa bilo kog
mesta u bilo koje vreme

Informacije o ocenama, izostancima, domaćim zadacima,
roditeljskim sastancima itd. putem e-maila i mogućnost primanja
istih na mob.telefon u vidu SMS poruke

Besplatna e-mail adresa na stranicama školskog dnevnika i 5 MB
prostora

Forum

Chat

Besplatna on-line podrška roditeljima od strane administratora
int.školskog dnevnika

Svake nedelje Pohvalnica najboljem učeniku

Mesečna članarina za korišćenje inter.školskog dnevnika je
150,00 dinara
DIREKTORI ŠKOLA








Kompletan uvid u rad škole
Uvid u rad svakog zaposlenog u školi
Uvid u uspeh škole, razreda i učenika
Evidencija užine u školi
VoĎenje školske biblioteke
Evidencija i organizacija ekskurzija
Automatsko štampanje svedočanstva, izveštaja, potvrda, prevodnica...
Automatsko voĎenje evidencije svih podataka i mogućnost štampanja
istih

UvoĎenjem internet školskog dnevnika u škole priključujemo se svetskom
trendu sticanja znanja i načina edukacije.
Osiguraćemo generacijama moderniji odnos prema školi kao instituciji, a
prosvetnim radnicima neophodno znanje za rad na računaru.

Internet svakim danom postaje neophodan u životu i radu modernog sveta i
kao tako bitan segment naših života ne sme biti izostavljen.
Informacija vise- briga manje
Kontakt telefoni : 035/243-974 063/824-99-99
Download

INTERNET ŠKOLSKI DNEVNIK