NABÍDKA
ŠKOLNÍCH PROGRAMŮ
PRO ROK 2014/2015
VIDA! science centrum
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po – Ne: 10.00 – 18.00
Objednané školní skupiny mohou přijít na program
už od 9:00.
VSTUPNÉ:
90 Kč – vstup do expozice + možnost navštívit science show
110 Kč – vstup do expozice + možnost navštívit science show
+ 1 libovolný program
30 – 50 Kč – zakoupení dalšího vybraného programu
Pedagog se školní skupinou má vstup zdarma. Při soukromé
návštěvě, po předložení průkazu ITIC, získává zlevněné
vstupné do expozice (110 Kč).
JAK SE K NÁM OBJEDNAT SE ŠKOLNÍ SKUPINOU?
Prostřednictvím kontaktního formuláře na www.vida.cz
Dotazem na emailovou adresu [email protected]
Specifická přání či dotazy směřujte prosím na:
[email protected] nebo +420 730 896 544
... jste pro nás nejdůležitějšími partnery. Chceme s vámi
úzce spolupracovat a naslouchat vám. Proč? Protože
bez vaší pomoci to zkrátka nepůjde. Společně můžeme
žákům a studentům ukázat, jak zajímavé je objevovat svět
kolem nás.
Přípravě programů pro školní skupiny jsme věnovali velké
úsilí. Na pořadech spolupracovali vědečtí odborníci
i pedagogové s mnohaletou praxí. Snažili jsme se, aby náš
program vhodně doplňoval výuku a žáci od nás odcházeli
nejen chytřejší, ale i opravdu nadšení.
V této brožuře naleznete naši první nabídku. Programy jsou
MILÍ
PEDAGOGOVÉ
A LEKTOŘI
určené pro věkové skupiny od mateřských škol až po střední
školy a vždy probíhají pod vedením našich
lektorů – animátorů, kterým říkáme VIDÁtoři.
Věříme, že si vy i vaši žáci návštěvu VIDA! užijete.
Lukáš Richter
ředitel VIDA! science centra
Zemětřesná deska, oceán v lahvi, kolo na laně, rotující
místnost, simulátor povodně, model lidského srdce
v nadživotní velikosti, společenství mravenců Atta,
archeologické pískoviště, vodní tiskárna – to jsou ukázky
interaktivních exponátů VIDA!
Pomocí našich 151 exponátů bude vysvětlení
nejrůznějších přírodních fenoménů hračka. Neviditelné
a těžce pochopitelné jevy se v science centru stanou
hmatatelné a zajímavé. Nechte své studenty prostřednictvím
hry objevit podstatu Archimedova zákona, fungování plic či
princip Pythagorovy věty.
Interaktivní expozice je tematicky rozdělena na čtyři
základní celky – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.
Součástí stálé expozice je i Dětské science centrum určené
pro děti od 2 do 6 let.
STÁLÁ EXPOZICE
151 interaktivních exponátů
= 4600 m2 chytré zábavy
SCIENCE SHOW
Co je to science show? Představení plné zábavných experimentů. Cena za návštěvu science show
je zahrnuta ve vstupném do expozice. Kapacita Divadla vědy, kde se show odehrávají, je však
omezena na 80 osob. Délka jedné science show je 40 minut.
OHNIVÁ SHOW
DĚLÁM TLAKY, DĚLEJ TAKY
MRÁZ A ŽÁR
Vhodné pro všechny věkové
Vhodné pro všechny věkové
Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
kategorie
kategorie
K hoření potřebujeme palivo, kyslík
Jedinečná show věnovaná atmosféře.
nacpat nafukovací balonek do malého
a jiskru. Anebo ne? Můžeme něco
Proč právě jí? Protože bez ní bychom
kelímku? Co všechno dokáže horký
zapálit bez jiskry nebo plamene? Do
nepřežili jediný den. Je všude kolem
vzduch? A jak vlastnostmi těles
jakého kapesníku smrkají draci? A je
nás. Působí na okolí svým tlakem.
zahýbá teplota? Mrazivě chladná
hořlavý náš VIDÁtor? Nedají vám tyto
Díky ní existuje řada fyzikálních jevů.
i pekelně horká show vás ani na
otázky spát? Přijďte a nechte se unést
Právě ty si během show představíme.
okamžik nenechá klidnými.
fascinujícími ohnivými pokusy.
Jak? Samozřejmě netradičně a
zábavně.
Může být kyslík kapalina? Dá se
HUSTÝ PROGRAM
Výukový program je určen pro žáky 1. – 5. tříd ZŠ
T
ak to je hustý! Barevný koktejl, lávová lampa a suprová záložka do knížky. To vše čeká
na vaše žáky na našem „hustém“ programu.
Cílem programu je prostřednictvím experimentů s kapalinami seznámit žáky
s odlišným vnímáním slova „hustý“ a skutečným významem pojmu hustota. Jaké jsou
druhy kapalin? Jak zjistíme jejich hustotu? Jak můžeme hustotu porovnávat? Na všechny tyto
otázky získají žáci odpověď a ještě si domů odnesou originální záložku.
max. kapacita: 16 osob
délka: 60 minut
cena: Jeden program je součástí vstupenky za 110 Kč. Každý další je třeba doplatit.
V případě tohoto programu se jedná o příplatek 50 Kč za každého účastníka.
BARVY KOLEM NÁS
Výukový program je určen pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ
J
ak se skládají barvy? Jak vnímá světelné spektrum lidské oko? Jaké jsou vlastnosti
UV záření? To vše a mnohem víc se dozvědí žáci během „barevného“ programu.
Naše společné objevování zaměříme na rozklad světelného spektra, míchání barev či
vnímání jednotlivých odstínů. Součástí programu bude i možnost vyzkoušet si, jak své
okolí vidí hmyz.
Program navazuje na RVP VO „Člověk a jeho svět“. Dotýká se oblastí přírodovědy a výtvarné
výchovy.
max. kapacita: 16 osob
délka: 60 minut
cena: Jeden program je součástí vstupenky za 110 Kč. Každý další je třeba doplatit.
V případě tohoto programu se jedná o příplatek 40 Kč za každého účastníka.
ROZPOČTI SI TO!
Výukový program je určen pro žáky 3. – 5. tříd / 6. a 7. tříd ZŠ
P
roč bychom neměli utratit víc, než vyděláme? Jak rychle roste dluh? Odpovědi na tyto
otázky jsou stejně důležité jako schopnost sestavit rodinný rozpočet či zhodnotit vlastní
finanční možnosti. To vše se žáci během programu naučí, stejně jako používat základní
pojmy – příjem, výdaj, rozpočet, rezerva či dluh. Formou hry si vyzkouší vydělat své
vlastní peníze a zamyslí se nad jejich investováním.
Pro menší žáky je připravena variace her. Dozví se, proč vznikly peníze, poznají jejich hodnotu,
spočítají si, jak nejlépe využít své kapesné a získají představu o vlastním hospodaření.
Program volně navazuje na RVP VO „Matematika a její aplikace“ a „Člověk a společnost.“
max. kapacita: 16 osob
délka: 75 minut
cena: Jeden program je součástí vstupenky za 110 Kč. Každý další je třeba doplatit.
V případě tohoto programu se jedná o příplatek 30 Kč za každého účastníka.
MYSLI NA SMYSLY
Výukový program je určen pro žáky 5. – 7. tříd ZŠ
J
ak žáky nadchnout pro biologii člověka, konkrétně pro nervovou soustavu?
Například zkoumáním vlastních smyslů a jejich vzájemným porovnáváním. A také
zajímavými experimenty a jednoduchým měřením s překvapivými výsledky.
Žáci pracují ve skupinkách, postupně navštěvují stanoviště reprezentující jednotlivé
lidské smysly. Zde si vyzkouší a změří svá smyslová vnímání. Zjistí, jaké jsou v této oblasti mezi
lidmi rozdíly. Splněním úkolů na „smyslových stáncích“ získají dílčí indicie, které je v závěru
programu dovedou k názorné představě o nervové soustavě jako celku. Výsledný velký plakát
nervové soustavy může pedagog nadále používat v hodinách přírodovědy či přírodopisu.
max. kapacita: 16 osob
délka: 60 minut
cena: Jeden program je součástí vstupenky za 110 Kč. Každý další je třeba doplatit.
V případě tohoto programu se jedná o příplatek 40 Kč za každého účastníka.
CAMERA OBSCURA
Dílna je určena pro žáky 2. stupně ZŠ
C
amera obscura neboli dírková komora je předchůdcem fotoaparátu, který
funguje díky jednoduchým fyzikálním zákonům. Žáci si tuto „cameru“ v naší
konstrukční dílně sami vyrobí a tak si tyto základní principy o šíření světla a jeho
odrazu dokonale zažijí. Během programu se také naučí správně nasvítit objekt
nebo používat expozimetr. Následně ve skupinách zkombinují „cameru“ s polaroidem a tímto
vlastním fotoaparátem se vyfotí. Výsledek si mohou na místě vyvolat.
max. kapacita: 16 osob
délka: 90 minut
cena: Jeden program je součástí vstupenky za 110 Kč. Každý další je třeba doplatit.
V případě tohoto programu se jedná o příplatek 50 Kč za každého účastníka.
R.O.B.O.T.
Výukový program je určený žákům 2. stupně ZŠ
K
do by si nechtěl vyrobit svého vlastního pohyblivého robůtka? Právě tento sen může
vašim žákům splnit program R.O.B.O.T. Jak bude robůtek vypadat? Třeba jako vážka,
brouk či beruška. Na závěr programu se uskuteční netradiční závod, při kterém se
ukáže, který robůtek vydrží nejdéle a který je nejrychlejší.
Program volně navazuje na RVP VO „Člověk a svět práce“. Žáci se učí pracovat s technickým
materiálem, provádí jednoduché technologické postupy a zlepšují si svou manuální zručnost.
Rovněž zde zapojují kreativní myšlení a částečně projeví i svůj umělecký talent.
max. kapacita: 16 osob
délka: 60 minut
cena: Jeden program je součástí vstupenky za 110 Kč. Každý další je třeba doplatit.
V případě tohoto programu se jedná o příplatek 50 Kč za každého účastníka.
VYNÁLEZCI
Výukový program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ
Ž
áky čeká zábavná mechanicko-konstrukční dílna. Vyzkouší si různé působení
fyzikálních sil. Setkají se s Newtonovými zákony v praxi a pokusí se sestrojit
jednoduché stroje, jako je páka či kladka. Téma programu je inspirováno principem
„Rube Goldberg machine“, tedy zřetězením jednoduchých strojů vykonávajících různé
funkce.
Program navazuje na RVP VO „Člověk a příroda“. Zaměřuje se na poznávání vzájemného
působení těles, experimentování s působením základních fyzikálních principů – Newtonových
pohybových zákonů, gravitační a třecí síly.
max. kapacita: 16 osob
délka: 90 minut
cena: Jeden program je součástí vstupenky za 110 Kč. Každý další je třeba doplatit.
V případě tohoto programu se jedná o příplatek 30 Kč za každého účastníka.
MLADÝ DETEKTIV
Detektivní hra pro žáky 8. – 9. tříd ZŠ a 1. ročník SŠ
P
rostřednictvím hry se žáci seznámí se základními kriminalistickými expertízami
a metodami. Vyzkouší si, jak probíhá výslech. Zjistí, co obnáší daktyloskopie, trasologie
či genetická expertiza. Cílem programu je vyřešit případ vraždy mladé vychovatelky
Megan. Žáci jsou do příběhu aktivně zapojeni a spolupodílí se na vyšetřování.
Program formou hry přibližuje žákům práci kriminalistů. Rozvíjí jejich kritické a logické
myšlení, podporuje komunikační dovednosti. Navazuje na učivo genetiky, molekulární i obecné
biologie a chemie.
max. kapacita: 30 osob
délka: 60 minut
cena: Jeden program je součástí vstupenky za 110 Kč. Každý další je třeba doplatit.
V případě tohoto programu se jedná o příplatek 30 Kč za každého účastníka.
NEBEZPEČNÁ PLANETA ZEMĚ
Výukový program je určený žákům 2. stupně ZŠ a SŠ
C
o je to sopečná činnost? Jak vzniká zemětřesení? Proč dochází k povodním?
Cílem programu je ukázat žákům a studentům geologické procesy, které představují
potenciální rizika pro lidskou společnost. Pojmenujeme nebezpečné události, budeme
hledat jejich příčiny a ukážeme si možnosti ochrany před nebezpečnými přírodními
katastrofami. Svojí pohotovost a nápaditost si vyzkoušíme na modelových situacích přírodních
katastrof.
max. kapacita: 16 osob
délka: 60 minut
cena: Jeden program je součástí vstupenky za 110 Kč. Každý další je třeba doplatit.
V případě tohoto programu se jedná o příplatek 40 Kč za každého účastníka.
HRAJEME SI S MAGNETICKÝM POLEM
Výukový program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ
Ú
častníci programu si mohou prostřednictvím krátkých pokusů „osahat“
magnetické pole a vyzkoušet si magnetičnost různých materiálů. Pomocí extra
silných neodymových magnetů si studenti zkonstruují Gaussovo dělo a na závěr si
vyrobí magnetickou plastelínu.
Program navazuje na RVP VO „Člověk a příroda“ s cílem zajímavě propojit znalosti z chemie
a fyziky.
max. kapacita: 16 osob
délka: 60 minut
cena: Jeden program je součástí vstupenky za 110 Kč. Každý další je třeba doplatit.
V případě tohoto programu se jedná o příplatek 50 Kč za každého účastníka.
OD ZVUKU K HUDBĚ
Výukový program je určený žákům 2. stupně ZŠ a SŠ
J
aká je fyzikální podstata vzniku zvuku? Co určuje jeho barvu a charakter? Jaký je
rozdíl mezi hudbou a hlukem? Zajímá vás, proč některé souzvuky jsou lidskému uchu
příjemné a jiné nikoliv? To vše se žáci a studenti v rámci programu dozvědí
a samozřejmě si také vyzkouší. Na závěr je pro ně připravena hudební hra a možnost
natočit si vlastní improvizovanou skladbu.
max. kapacita: 16 osob
délka: 60 minut
cena: Jeden program je součástí vstupenky za 110 Kč. Každý další je třeba doplatit.
V případě tohoto programu se jedná o příplatek 30 Kč za každého účastníka.
PRVNÍ POMOC
Výukový program je určený pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
P
rvní pomoc je ve skutečnosti velmi jednoduchá záležitost. Stačí umět několik
základních dovedností a nebát se zvednout telefon. Pomocí simulací a tréninku se tyto
základní dovednosti společně naučíme. Žáci se osobně vžijí do situací, kde bude potřeba
první pomoci. Společně si pak ukážeme, jak správně postupovat.
Program vedou zkušení lektoři první pomoci a je možné jej přizpůsobit všem věkovým
kategoriím.
max. kapacita: 16 osob
délka: 60 minut
cena: Jeden program je součástí vstupenky za 110 Kč. Každý další je třeba doplatit.
V případě tohoto programu se jedná o příplatek 40 Kč za každého účastníka.
NENÍ HRA JAKO HRA
Výukový program určený studentům SŠ
V
ycházet lidem vstříc nebo hledět jen na své dobro? Spolupracovat nebo podvádět?
Podobné dilema se může vyskytnout ve spoustě reálných situací od osobních vztahů,
přes ekonomiku až po geopolitiku světových mocností.
Pomocí série her a simulací se společně podíváme na to, jak se mezi racionálně
uvažujícími sobci může vyvinout spolupráce, jaké strategie jsou v různých situacích úspěšné
a proč je „oko za oko“ stále aktuální i po téměř čtyřech tisících letech. Během turnaje a následné
diskuse využijí studenti své logické myšlení, schopnost abstrakce i argumentace a naučí se lépe
reflektovat vlastní chování i chování svého okolí.
max. kapacita: 16 osob
délka: 60 minut
cena: Jeden program je součástí vstupenky za 110 Kč. Každý další je třeba doplatit.
V případě tohoto programu se jedná o příplatek 30 Kč za každého účastníka.
Aktuální nabídku všech programů VIDA! science centra
najdete na www.vida.cz. V sekci určené školám se pak
můžete přihlásit k odběru newsletteru určeného speciálně
pro pedagogy s důrazem na učitele přírodovědných
předmětů.
Máte-li jakékoliv dotazy či specifické požadavky,
kontaktujte manažerku vzdělávacích programů
Zuzanu Hanzelkovou:
[email protected]
+420 730 896 544
Slyšel jsem a zapomněl.
Viděl jsem a pamatuji.
Dělal jsem a pochopil.
(Čínské přísloví)
Science centrum je středisko neformálního vzdělávání zaměřené na popularizaci
přírodních věd a techniky. Výstavba centra byla podpořena z prostředků Evropské
unie.
Download

Nabídka programů pro školy