MARTIN HEJLEK
7. B
SLOHOVÁ PRÁCE
SLEPÁ SPRAVEDLNOST
Slepá spravedlnost - tato dvě slova mě vedou k zamyšlení
nad současným stavem naší společnosti, ale i nad tím, co
mnozí uvádějí jako to nejcennější, co mají, nad zdravím.
Slepou spravedlnost zde vnímám spíše jako velice smutnou
záležitost. Do jisté míry i pro mě zatím mnohdy těžko
pochopitelnou. Často se na názor ptám svých rodičů, abych
lépe pochopil, proč je spravedlnost slepá.
Je mi dvanáct let a myslím si, že svět není spravedlivý.
Vnímám spoustu nespravedlností, které se kolem nás dějí.
V encyklopedii jsem našel, že „spravedlnost je jeden ze
základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů,
regulativní idea pro uspořádání společnosti a zejména pro
právo“. Podle Aristotela je to nejdůležitější z ctností, protože
se vztahuje ke druhému a „nazývá se také dobro pro druhé“.
Symbolem spravedlnosti je dáma, která drží váhu, meč a má
zavázané oči. Misky váhy symbolizují, že spravedlnost váží
všem stejně, že nikomu nenadržuje.
Proč je spravedlnost slepá? Již několik let pravidelně
sleduji televizní zprávy, diskusní pořady a další pořady typu
jako je například „Na vlastní oči“. Různé reportáže potvrzují,
že se lidé spravedlnosti jen těžko dovolávají.
Bývají vznesena obvinění, která jsou následně rychle
stažena, přestože bylo zřejmé, že byla oprávněná. Dochází
k rychlým výměnám státního zástupce či vyšetřovatele nebo
k nečekaným odvoláním z funkcí. Proč bývají zamítány
žádosti svědků, aby byli zbaveni mlčenlivosti?
Na spravedlnost mívají vliv peníze. Pokud je člověk bohatý,
může si zaplatit schopné právníky a pak se může stát, že
spravedlnost je nejen slepá, ale i hluchá.
Ještě smutnější je ale, když se slepá spravedlnost vyskytuje
tam, kde chybí lidem zdraví. S maminkou jsme byli nedávno
v Motolské nemocnici na běžné kontrole. Cestou jsme potkali
dvě malé děti s rouškou na puse a bez vlasů na hlavě.
„To je strašné neštěstí, a jak hrozně nespravedlivé, tak malé
děti a tak moc nemocné,“ řekla maminka. Maminka mi
vysvětlila, jak moc jsou ty děti nemocné a že se může stát, že
se neuzdraví. Kdyby nebyla spravedlnost slepá, pak by
nemohly být těžce nemocné malé děti, které za nic nemůžou,
nikomu neublížily a mají celý život teprve před sebou.
Na závěr ale musím říci, že přesto, že bývá spravedlnost
slepá, tak se mi líbí některá přísloví, jako jsou: „Boží mlýny
melou pomalu, ale jistě“, „Na každého jednou dojde“ a „Věř a
víra tvá tě uzdraví“. Já jim věřím. A kdo ví, třeba jednou
získám diplom na právnické fakultě.
Download

Martin Hejlek - Slepa spravedlnost.pdf