MERLIN
UPRAVLJA^KI
VENTILI
UPRAVLJA^KI
VENTILI
UPRAVLJA^KI
VENTILI
MERLIN
N SIATA
UPRAVLJA^KI
VENTILI
MERLIN
TRETMAN
VODE
ZA PIŠĐŠ]E
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
TRETMAN VODE ZA PIŠĐŠ]E
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
TRETMAN
ZA
A
PIĆ
]
E
ANSIATA
VODE ZA PIĆVODE
]E
TM
TM
TM
PIĆ]E
SIATA
ventili
su
dizajnirani
za
upotrebu
tretmanu
voda
iširok
širok
raspon
iiiprimen
SIATA
ventili
su
dizajnirani
za
upotrebu
uutretmanu
tretmanu
voda
inude
nude
raspon
primena
iraspon
SIATA
ventili
su
dizajnirani
za
upotrebu
uupotrebu
tretmanu
voda
inude
nude
širok
raspon
primena
SIATA
ventili
su
dizajnirani
za
upotrebu
tretmanu
voda
širok
SIATA
ventili
su
dizajnirani
za
upotrebu
u
tretmanu
iiširok
nude
širok
raspon
primena
ii primena
SIATA
SIATAventili
ventili
su
su
dizajnirani
dizajnirani
za
zaupotrebu
upotrebu
uupotrebu
tretmanu
voda
vodau
i u
ivoda
nude
širok
raspon
raspon
primena
primena
iprimena
i raspon
SIATA
SIATA
ventili
ventili
su
su
dizajnirani
dizajnirani
za
za
upotrebu
uu
utretmanu
tretmanu
voda
voda
i nude
nude
širok
širok
raspon
raspon
primena
primena
SIATA
SIATA
ventili
ventili
su
sudizajnirani
dizajnirani
za
za
upotrebu
u
tretmanu
tretmanu
voda
voda
i inude
i nude
nude
širok
širok
raspon
primen
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
se
za
ikontrolu
procesom
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
se
za
kontrolu
ikontrolu
procesom
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
se
za
kontrolu
iiupravljanje
upravljanje
procesom
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
kontrolu
ii upravljanje
proces
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
se
za
kontrolu
iza
upravljanje
procesom
mogućnosti
mogućnosti
prilagođavanja
prilagođavanja
potrebama
potrebama
korisnika.
korisnika.
Koriste
Koriste
se
se
za
za
kontrolu
kontrolu
ikontrolu
upravljanje
i upravljanje
upravljanje
procesom
procesom
mogućnosti
mogućnosti
prilagođavanja
prilagođavanja
potrebama
potrebama
korisnika.
korisnika.
Koriste
Koriste
se
se
za
za
kontrolu
iza
upravljanje
upravljanje
procesom
procesom
mogućnosti
mogućnosti
prilagođavanja
prilagođavanja
potrebama
potrebama
korisnika.
korisnika.
Koriste
Koriste
sese
se
za
kontrolu
i upravljanje
upravljanje
procesom
proces
SIATA
ventili
su
dizajnirani
za
voda
ii nude
širok
raspon
primena
SIATA ventili
dizajnirani
za upotrebu
u tretmanu
voda u
i nude
raspon
primena
i rasponii primen
SIATAsu
ventili
su ventili
dizajnirani
za upotrebu
upotrebu
u tretmanu
tretmanu
voda širok
nude
širok
raspon
primena
SIATA
su dizajnirani
za u
upotrebu
tretmanu
voda
i nude
širok
pročišćavanja
vode
idomaćinstvima.
pročišćavanja
vode
uindustriji
industriji
iza
domaćinstvima.
pročišćavanja
vode
iindustriji
domaćinstvima.
vode
iidomaćinstvima.
pročišćavanja
vode
uuuu
industriji
domaćinstvima.
SIATA
ventili
su
za
upotrebu
voda
širok
raspon
primena
pročišćavanja
pročišćavanja
vode
vode
upročišćavanja
udizajnirani
industriji
iindustriji
domaćinstvima.
ivode
domaćinstvima.
pročišćavanja
pročišćavanja
vode
vode
industriji
uindustriji
industriji
iindustriji
idomaćinstvima.
domaćinstvima.
pročišćavanja
pročišćavanja
vode
uiu
u
industriji
itretmanu
domaćinstvima.
domaćinstvima.
SIATA
SIATA
ventili
ventili
su
su
dizajnirani
dizajnirani
za
upotrebu
upotrebu
u uutretmanu
tretmanu
voda
vodai inude
i nude
nudeširok
širokraspon
rasponprimena
primenai ii
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
se
ii upravljanje
procesom
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste se
za kontrolu
i upravljanje
procesom
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
se za
za kontrolu
kontrolu
upravljanje
procesom proces
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
se za
kontrolu
i upravljanje
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
kontrolu
ii upravljanje
procesom
mogućnosti
mogućnosti
prilagođavanja
prilagođavanja
potrebama
potrebama
korisnika.
korisnika.
Koriste
Koriste
sese
se
zaza
za
kontrolu
kontrolu
i upravljanje
upravljanje
procesom
procesom
Sistem
zapročišćavanja
vode
Merlin,
bazirаn
tehnologiji
reverzne
osmoze,
tehnički
usavršen
sistem
pročišćavanja
vode
domaćinstvima.
pročišćavanja
vode
uprečišćavanje
industriji
i domaćinstvima.
pročišćavanja
vode uu industriji
industriji
domaćinstvima.
vode
uiiindustriji
ina
domaćinstvima.
SIATA
ventili
su
dizajnirani
za
upotrebu
u tretmanu
voda
i nude
širok jeraspon
primena
i
je tehnički
usavršen
sistem
pročišćavanja
vode
uindustriji
iidomaćinstvima.
pročišćavanja
pročišćavanja
vode
vode
u
uindustriji
industriji
i domaćinstvima.
domaćinstvima.
Merlin,
bazirаn
na tehnologiji
reverzne
osmoze,
je koji
tehnički
usavršen
sistem
za proces
profesionalnu
filtraciju
vode
koristi
pritisak
napojne
vode
da bi preokrenuo
prirodni
fizički proces
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
se za
kontrolu
i upravljanje
procesom
enuo prirodni
fizički
koji koristi
pritisak
napojne
vode
dajebiukusna
preokrenuo
prirodni fizički
osmoze.
voda oslobođena
svihproces
štetnih nečistoća, sa minimalnim sadržajem minerala i
pročišćavanja
vode
u industriji
i domaćinstvima.
malnim
sadržajem
minerala
i Proizvod
oda oslobođena svih
štetnih nečistoća,
minimalnim
minerala i za pijaću vodu.
higijenski
ispravna u sa
skladu
sa svimsadržajem
svetskim standardima
svim svetskim standardima za pijaću vodu.
karbonski pred-filter koji uklanja pesak, nečistoće, mulj, tragove rđe, sedimentne čestice i
ve rđe, sedimentneSistem
česticesadrži
i
filter
kojipod
uklanja
pesak,
mulj,pre
tragove
rđe,voda
sedimentne
i
hlor zatim
iz nečistoće,
napojne vode
nego što
dođe dočestice
membrana
reverzne osmoze. Voda pod pritiskom zatim
. Voda
pritiskom
što
voda
dođe
do
membrana
reverzne
osmoze.
Voda
pod
pritiskom
zatim
prolazi
kroz
polupropustljive
membrane
gde
se
uklanja
99.8%
minerala i sve prisutne rastvorene mateprisutne rastvorene štetne
membrane
gdevoda
se uklanja
99.8% minerala
i sve prisutne
rastvorene
rije.
Post-filter
finalno osigurava
besprekoran
mirisštetne
i ukus dobijene vode. Prečišćena voda izlazi na
e. Prečišćena
izlazi
na
guravapokazao
besprekoran
miris a
i ukus
dobijene
vode. iPrečišćena
voda
izlazi odvodom.
na
odstranjeni
minerali
nečistoće se
izbacuju
Uređaj se u praksi pokazao kao izuzetno
praksi
kaoslavinu,
izuzetno
ilanjanje
nečistoće
se
izbacuju
odvodom.
Uređaj
se
u
praksi
pokazao
kao
izuzetno
efikasan
i
dugoročno
pouzdan,
a
jedna
od
najvećih
prednosti
je
mogućnost
uklanjanje povišenog sadržaja
povišenog sadržaja
a jedna
najvećih
prednosti
je mogućnost
uklanjanje
arsena
iz vode.
Koncentracije
arsena,povišenog
barijuma, sadržaja
kadmijuma, hroma (VI), hroma (III), bakra, fluora, žive,
ma
(III), od
bakra,
fluora,
žive,
arsena,
barijuma,
kadmijuma,
hroma
(VI), hroma
(III),
bakra,
fluora,u žive,
nitrata,
nitrita,
radijuma
226/228,
selena
i TDS-a
napojnoj vodi su na izlazu iz sistema umanjene i do
u iz sistema
umanjene
i do
28,
selena
i
TDS-a
u
napojnoj
vodi
su
na
izlazu
iz
sistema
umanjene
i do
99,8
%
i
nalaze
se
u
okviru
granica
dozvoljenih
prema
standardima za kvalitet vode ili ispod njih.
njih.
anica dozvoljenih prema NSF/ANSI 58, ili ispod njih.
1
1
1
2za
2su
su
uskladu
skladu
sa
internacionalnim
idomaćim
standardima
za
tretman
pijaće
vode.
Primenjivi
za
sve
Ventili
uskladu
internacionalnim
i isa
domaćim
standardima
za
tretman
pijaće
vode.
Primenjivi
za
sve
Ventili
su
u
skladu
sa
internacionalnim
i idomaćim
domaćim
standardima
za
tretman
pijaće
vode.
Primenjivi
za
sve
Ventili
su
u
skladu
internacionalnim
istandardima
standardima
za
tretman
pijaće
vode.
Primenjivi
Ventili
uusa
sa
internacionalnim
ii domaćim
standardima
za
tretman
pijaće
vode.
Primenjivi
sve
Ventili
Ventili
susu
su
uVentili
uskladu
skladu
sa
sa
internacionalnim
internacionalnim
i sa
domaćim
domaćim
standardima
standardima
za
za
tretman
tretman
pijaće
pijaće
vode.
vode.
Primenjivi
Primenjivi
za
za
sve
sve
Ventili
Ventili
su
su
skladu
u
skladu
sa
sa
internacionalnim
internacionalnim
domaćim
standardima
za
za
tretman
tretman
pijaće
pijaće
vode.
vode.
Primenjivi
Primenjivi
za
za
sve
sve zaza
Ventili
Ventili
su
su
u
skladu
u
skladu
sa
internacionalnim
internacionalnim
i2
domaćim
idomaćim
domaćim
standardima
standardima
za
za
tretman
tretman
pijaće
pijaće
vode.
vode.
Primenjivi
Primenjivi
za
sv
6
vrste
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
idemineralozatore.
Napravljeni
su
od
specijalne
vrste
materijala
vrste
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
i i demineralozatore.
specijalne
vrste
materijala
vrste
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
i idemineralozatore.
demineralozatore.
Napravljeni
su
od
specijalne
vrste
materijala
vrste
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
i i demineralozatore.
Napravljeni
od
specijalne
vrste
materij
vrste
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
ii demineralozatore.
Napravljeni
su
od
specijalne
vrste
materijala
vrste
vrste
uređaja:
uređaja:
filtere,
filtere,
jonoizmenjivače
jonoizmenjivače
i demineralozatore.
demineralozatore.
Napravljeni
Napravljeni
susu
su
odod
od
specijalne
specijalne
vrste
vrste
materijala
materijala
vrste
vrste
uređaja:
uređaja:
filtere,
filtere,
jonoizmenjivače
jonoizmenjivače
demineralozatore.
Napravljeni
Napravljeni
su
su
od
od
specijalne
specijalne
vrste
vrste
materijala
materijala
vrste
vrste
uređaja:
uređaja:
filtere,
filtere,
jonoizmenjivače
jonoizmenjivače
i Napravljeni
demineralozatore.
demineralozatore.
Napravljeni
Napravljeni
susu
su
od
od
specijalne
specijalne
vrste
vrste
materija
materi
su
uu skladu
sa
internacionalnim
ii domaćim
standardima
za
tretman
pijaće
vode.
Primenjivi
za
sve
Ventili suVentili
u skladu
internacionalnim
i sa
domaćim
standardima
za tretman
vode.
Primenjivi
za sve
Ventili
susa
skladu
sa6
internacionalnim
domaćim
standardima
zapijaće
tretman
pijaće
vode.pijaće
Primenjivi
za
sve
Ventili
su
u
skladu
internacionalnim
i sve
domaćim
standardima
za
tretman
vode.
Primenjivi
za
koji
ine
ventil
je
otporan
na
gotovo
isve
koje
se
upotrebljavaju
itretmanu
tretmanu
koji
ne
korodira
ikorodira
svaki
ventil
je
otporan
na
gotovo
sve
kiseline
iza
baze
koje
se
upotrebljavaju
i ise
tretmanu
koji
ne
i isvaki
svaki
ventil
je
na
gotovo
sve
kiseline
ise
baze
koje
upotrebljavaju
isve
tretmanu
koji
ne
korodira
ije
ventil
je
otporan
na
gotovo
kiseline
ise
baze
koje
se
upotrebljavaju
i i tretma
koji
korodira
iventil
svaki
ventil
otporan
na
gotovo
sve
kiseline
iisve
baze
koje
se
upotrebljavaju
iisve
tretmanu
Ventili
su
u
skladu
sa
internacionalnim
iotporan
domaćim
standardima
za
tretman
pijaće
vode.
Primenjivi
za
koji
koji
ne
ne
korodira
korodira
iskladu
svaki
ikorodira
svaki
ventil
je
je
otporan
otporan
na
na
gotovo
sve
sve
kiseline
kiseline
ina
baze
ikiseline
baze
koje
koje
se
upotrebljavaju
upotrebljavaju
i tretmanu
tretmanu
koji
koji
ne
ne
korodira
korodira
iinternacionalnim
svaki
svaki
ventil
ventil
je
otporan
otporan
na
na
gotovo
gotovo
sve
sve
kiseline
kiseline
baze
ibaze
baze
koje
koje
upotrebljavaju
upotrebljavaju
isve
tretmanu
koji
koji
ne
korodira
korodira
i svaki
i svaki
svaki
ventil
ventil
je
je
otporan
otporan
na
gotovo
gotovo
sve
kiseline
kiseline
ise
baze
ise
baze
koje
koje
se
upotrebljavaju
upotrebljavaju
i tretman
tretm
Ventili
Ventili
su
su
une
skladu
une
sa
sa
internacionalnim
ije
domaćim
igotovo
domaćim
standardima
standardima
za
tretman
tretman
pijaće
pijaće
vode.
vode.
Primenjivi
Primenjivi
za
za
vrste
filtere,
jonoizmenjivače
ii demineralozatore.
Napravljeni
su
materijala
vrste uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
i demineralozatore.
Napravljeni
su od specijalne
vrste
vrste uređaja:
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
demineralozatore.
Napravljeni
su od
od specijalne
specijalne
vrste
materijala
vrste
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
ii demineralozatore.
Napravljeni
sumaterijala
odvrste
specijalne
vrste materij
vode.
Predstavićemo
Vam
najprimenjivanije
modele
ventila
i
kontrolera.
vode.
Predstavićemo
Vam
najprimenjivanije
modele
ventila
kontrolera.
vode.
Predstavićemo
Vam
najprimenjivanije
modele
ventila
i
kontrolera.
vode.
Predstavićemo
Vam
najprimenjivanije
modele
ventila
i
kontrolera.
vode.
Predstavićemo
Vam
najprimenjivanije
modele
ventila
i
kontrolera.
vrste
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
i
demineralozatore.
Napravljeni
su
od
specijalne
vrste
materijala
vode.
vode.
Predstavićemo
Predstavićemo
Vam
Vam
najprimenjivanije
najprimenjivanije
modele
modele
ventila
ventila
i
kontrolera.
i
kontrolera.
vode.
vode.
Predstavićemo
Predstavićemo
Vam
Vam
najprimenjivanije
najprimenjivanije
modele
modele
ventila
ventila
i
kontrolera.
i
kontrolera.
vode.
vode.
Predstavićemo
Predstavićemo
Vam
Vam
najprimenjivanije
najprimenjivanije
modele
modele
ventila
ventila
i
kontrolera.
i
kontrolera.
vrste
vrste
uređaja:
uređaja:
filtere,
filtere,
jonoizmenjivače
jonoizmenjivače
i demineralozatore.
i demineralozatore.
Napravljeni
Napravljeni
susu
odod
specijalne
specijalne
vrste
vrste
materijala
materijala
koji
ii svaki
ventil
je
otporan
gotovo
sve
ii baze
koje
se
upotrebljavaju
tretmanu
koji
ne korodira
ikorodira
svaki
je otporan
gotovo
sve
kiseline
baze
koje
se
upotrebljavaju
i tretmanu
kojiune
ne
korodira
svaki
ventil
jena
na
gotovo
sve
kiseline
baze
kojevode.
upotrebljavaju
tretmanu i tretma
koji
ne
korodira
i svaki
ventilna
je
otporan
nai kiseline
gotovo
sve
kiseline
ise
baze
koje
se upotrebljavaju
Ventili
su
skladu
saventil
internacionalnim
iotporan
domaćim
standardima
za tretman
pijaće
Primenjivi
za iisve
koji
korodira
i i svaki
ventil
otporan
gotovo
sve
kiseline
i i baze
koje
upotrebljavaju
i i tretmanu
koji
koji
nene
ne
korodira
korodira
i svaki
svaki
ventil
ventil
jeje
je
otporan
otporan
nana
na
gotovo
gotovo
sve
sve
kiseline
kiseline
i baze
baze
koje
koje
sese
se
upotrebljavaju
upotrebljavaju
i tretmanu
tretmanu
vode.
Vam
modele
ventila
ii kontrolera.
vode.
Predstavićemo
Vamjonoizmenjivače
najprimenjivanije
modele
ventila
i kontrolera.
vode. Predstavićemo
Predstavićemo
Vam najprimenjivanije
najprimenjivanije
modele
ventila
kontrolera.
vode.
Predstavićemo
najprimenjivanije
modele
ventila
i kontrolera.
vrste
uređaja:
filtere,
i Vam
demineralozatore.
Napravljeni
su od specijalne
vrste materijala
vode.
Predstavićemo
Vam
najprimenjivanije
modele
ventila
i i kontrolera.
vode.
vode.
Predstavićemo
Predstavićemo
Vam
Vam
najprimenjivanije
najprimenjivanije
modele
modele
ventila
ventila
i kontrolera.
kontrolera.
koji ne korodira
3 i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju i tretmanu 3
3
vode. Predstavićemo Vam najprimenjivanije modele ventila i kontrolera.
VENTILI
VENTILI
VENTILI
VENTILI
VENTILI
VENTILI
VENTILI
VENTILI
VENTILIVENTILI
VENTILI
4
SIATA
132
SIATA
132
SIATA
132
SIATA
132
SIATA
132
SIATA
SIATA
132
132
SIATA
SIATA
132
132
SIATA
SIATA
132
132
Priključak
za
kolonu
Priključak
za
kolonu
2½“
Priključak
za
kolonu
Priključak
kolonu
Priključak
za
kolonu
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu
2½“
2½“
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu zaza
VENTILI
Priključak
Priključak
za
kolonu
kolonu
VENTILI
VENTILI
VENTILI
4
VENTILI
VENTILI
VENTILI
33
3m
5
Maksimalni
protok
/h
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
/h
/h
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
77
m
7m
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
4
2½“
2½“
2½“
2½“
2½“
2½“
5
2½“
2½“
33
33
3m
3
3/h
3
3m
/h
/h
7
/h
777
m
m
7m
m
/h
/h
/h
/h
77
m
7m
SIATA
SIATA 132
SIATA 132
132SIATA
132
Priključak
za
kolonu
2½“
Priključak
za
kolonu
2½“
Priključak
za
kolonu
2½“
Priključak
za
kolonu
2½“
33
33
33
3m
3
3m
3/h
3
3m
3
m
/h
Max.
ispiranje
3
m
/h
Max.
ispiranje
3
Max.
ispiranje
/h
/h
3
m
Max.
ispiranje
3
m
Max.
ispiranje
3
m
3
/h
/h
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
/h
/h
3
m
3
m
3
m
3
/h
/h
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
SIATA
132
SIATA
SIATA
132
132
Priključak
kolonu
2½“
Priključak
Priključak
zaza
za
kolonu
kolonu
2½“
2½“
VENTILI
33/h
3/h
3/h
Maksimalni
protok
7
Maksimalni
protok
7
/h
Maksimalni
protok
7
Maksimalni
protok
7
-m
˚C
Radna
temperatura
-m
40
˚C
Radna
temperatura
Radna
temperatura
-m
40
˚C
-m
Radna
temperatura
555
-5
˚C
Radna
temperatura
55
-5740
-7
40
˚C
Radna
Radna
temperatura
temperatura
Radna
Radna
temperatura
temperatura
-540
40
-40
40
˚C
˚C
55
-540
-40
40
˚C˚C
˚C
Radna
Radna
temperatura
temperatura
3˚C
3m
3
Maksimalni
protok
m
/h
1.Kućišta
/h
/h
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
m
7
33/h
3/h
3/h
31.5
m
Max.
ispiranje
31.5
m2½“
Max.
ispiranje
31.5
Max.
ispiranje
31.5
m
Max.
ispiranje
SIATA 132
1.5
-6
6
Radni
pritisak
1.5
--m
Radni
pritisak
Radni
pritisak
--/h
6
bara
1.5
--6
Radni
pritisak
1.5
-m
bara
Radni
6
bara
63bara
bara
Radni
Radni
pritisak
pritisak
Radni
Radni
pritisak
pritisak
1.5
-6
bara
6bara
bara
1.5
-6
bara
6bara
bara
Radni
Radni
pritisak
pritisak1.5
Priključak
zapritisak
kolonu
36
3
1.Kućišta
2.Pred-filter
Max.
ispiranje
/h
3-3
m
3
m
/h
/h
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
er
5ABS
--i40
˚C
Radna
temperatura
5ABS
- i740
˚C
Radna
temperatura
Radna
temperatura
5ABS
˚C3.RO
5ABS
- i40
˚C
Radna
temperatura
3/h
ABS
ifiberglas
Materijal
izrade
ABS
i40
Materijal
izrade
Materijal
izrade
i fiberglas
ABS
i ifiberglas
Materijal
izrade
ABS
fiberglas
Materijal
izrade
ABS
i-fiberglas
fiberglas
Materijal
Materijal
izrade
izrade
Materijal
Materijal
izrade
izrade
ABS
i40
ifiberglas
fiberglas
2.Pred-filter
ABS
fiberglas
fiberglas
Materijal
Materijal
izrade
izrade
Maksimalni
protok
membrane
brane
Radna
temperatura
-m
40
˚C
55
-5fiberglas
40
˚C
˚C
Radna
Radna
temperatura
temperatura
1.5
-litara
6litara
Radni
pritisak
1.5
-litara
6 3bara
Radni
pritisak
Radni
pritisak
1.5
-litara
6 bara
bara
1.5
-litara
6 bara
Radni
pritisak
3.RO
membrane
4.Držač
300
Max.
količina
mase
300
Max.
količina
mase
Max.
količina
mase
300
300
Max.
količina
mase
300
litara
Max.
količina
mase
300
300
litara
Max.
Max.
količina
količina
mase
mase
Max.
Max.
količina
količina
mase
mase
300
300
litara
300
300
litara
litara
Max.
Max.
količina
količina
mase
mase
Max.
ispiranje
31.5
m
Radni
pritisak
1.5
--/h
6
bara
1.5
-litara
6
bara
6
bara
Radni
Radni
pritisak
pritisak
ABS
i i16x65
fiberglas
Materijal
izrade
ABS
i-16x65
fiberglas
Materijal
izrade
Materijal
izrade
ABS
fiberglas
ABS
i uređaja
fiberglas
Materijal
izrade
4.Držač
5.Osnova
uređaja - Upravljačka jedinica
Max.
Za
kolone
Max.
kolone
Za
kolone
Max.
16x65
Max.
16x65
Za
kolone
Max.
16x65
Za
kolone
Max.
Max.
16x65
16x65
ZaZa
Za
kolone
kolone
Za
Za
kolone
kolone
Max.
Max.
16x65
16x65
Max.
Max.
16x65
16x65 - Upravljačka jedinica
Za
Za
kolone
kolone
Radna
temperatura
5
40
˚C
Materijal
izrade
ABS
i ifiberglas
ABS
ABS
i fiberglas
fiberglas 6.Kolena konekcije
Materijal
Materijal
izrade
izrade
5.Osnova
uređaja
Upravljačka
300
Max.
količina
3001.5
litara
Max.
količina
mase
Max.
količina-mase
mase
300 litara
litara
300 litara
Max.
količina jedinica
mase
konekcije
-litara
6 bara
Radni
pritisak
Max.
količina
mase
300
300
300
litara
litara
Max.
Max.
količina
količina
mase
mase
6.Kolena
konekcijeZa kolone
Max.
Za
kolone
Max.
16x65
Za Materijal
kolone
Za
kolone
Max. 16x65
16x65 Max. 16x65
izrade
ABS
i 16x65
fiberglas
kolone
Max.
Max.
Max.
16x65
16x65
ZaZa
Za
kolone
kolone
Max.
količina
mase
300
litara
4“
muški
navoj
4“
muški
navoj
4“
muški
navoj
muški
navoj
4“
muški
navoj
4“
4“
muški
muški
navoj
navoj
Priključak
za
kolonu
4“
4“
muški
muški
navoj
navoj
Priključak
za
kolonu
Priključak
za
kolonu
4“4“
4“
muški
muški
navoj
navoj
Priključak
za
kolonu
Priključak
za
kolonu
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu
Priključak
Priključak
za za
kolonu
kolonu
SIATA
250
SIATA
250
SIATA
250
SIATA
250
SIATA
250
SIATA
SIATA
250
250
SIATA
SIATA
250
250
SIATA
SIATA
250
250
Za kolone
Max.
16x65
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Ulaz/izlaz
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
4“
muški
4“
navoj
4“
muški
navoj
4“
33
33
33
Priključak
za
kolonu
Priključak
za
kolonu protok
Priključak
za
kolonu
3
3
3m
Priključak
zaprotok
kolonu
3/h
3
3m
SIATA
SIATA 250
SIATA 250
250SIATA
250
21
m
/h
m
/h
/h
21
m
m
/h
m
2121
21
mmuški
/h
/h21
Maksimalni
protok
/h
/hnavoj
21
21
m
m
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
2121
21
mmuški
/h
/h navoj
Maksimalni
Maksimalni
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
4“
muški
navoj
4“
4“
muški
muški
navoj
navoj
Priključak
za
kolonu
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu
SIATA
250
SIATA
SIATA
250
250
2¼“
muški
2¼“
muški
navoj
2¼“
navoj
2¼“
muški
3muški
33
3
33
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
3m
3
3m
Ulaz/izlaz
3/h
3
3m
12
m
/h
m
/h
12
/h
12
/h
12
m
12
m2¼“
/h
/h
Max.
ispiranje
12
12
m
m
/h
/h navoj
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
12
12
mm
/h
/h navoj
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje1212
muški
navoj
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
3održavanje.
3/h
3/h
3Filtere
Komponente RO
sistema
su predviđene
da
rade
uz
minimalno
je potrebno menjati
21
m
21
m
/h
21
m
21
m
/h
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
U zavisnosti
od potrošnje
5
40
˚C
5
40
˚C
5
40
˚C
5
40
˚C
5
40
˚C
5
5
40
40
˚C
˚C
Radna
temperatura
5
5
40
40
˚C
˚C
Radna
temperatura
Radna
temperatura
5
5
40
40
˚C
˚C
4“
muški
navoj
Radna
temperatura
Radna
temperatura
3
Radna
Radna
temperatura
temperatura
Radna
Radna
temperatura
temperatura
Radna
Radna
temperatura
temperatura
Priključak
za
kolonu
3
3
SIATA
250
m
2121
21
m
m
/h/h
/h
Maksimalni
protok
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
redviđene
da rade
minimalno
održavanje.
U
zavisnosti
od
potrošnje
33/h
3/h
3/h
u uz
zavisnosti
odRadni
potrošnje
prečišćene
vode
i
sadržaja
nečistoća
u
napojnoj
vodi.
12
m
12
m
12
m
/h
12
m
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
meniti
jednom
ili dva
puta
1.5
6
bara
1.5
6
bara
1.5
6
bara
1.5
6
bara
1.5
6
bara
1.5
1.5
6
bara
6
bara
Radni
pritisak
1.5
1.5
6
bara
6
bara
pritisak
Radni
pritisak
1.5
1.5
6
bara
6
bara
2¼“
muški
navoj
Radni
pritisak
Radni
pritisak
3
Radni
Radni
pritisak
pritisak
Radni
Radni
pritisak
pritisak
Radni
Radni
pritisak
pritisak 1212
Ulaz/izlaz
3m
12
mm
/h3/h
/h
Max.
ispiranje
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
čistoća u napojnoj vodi, filtere Materijal
je
potrebno
zameniti
jednom
iliizrade
dva
5ABS
--i40
˚C
5puta
- i21
40
˚C
5ABS
˚C ABS
5ABS
- i40
˚C
Radna
temperatura
Radna
temperatura
Radna
temperatura
Radna
temperatura
3ABS
ABS
ifiberglas
ABS
i40
i fiberglas
ABS
i ifiberglas
fiberglas
ABS
ABS
fiberglas
Materijal
izrade
ABS
i40
ifiberglas
fiberglas
Materijal
izrade
Materijal
izrade
fiberglas
fiberglas
m
/h
Materijal
Materijal
izrade
Materijal
izrade
izrade
Materijal
Materijal
izrade
izrade
Materijal
Materijal
izrade
izrade
Maksimalni
protok
-i-fiberglas
40
˚C
55
-5fiberglas
40
˚C
˚C
Radna
temperatura
Radna
Radna
temperatura
temperatura
1.5
-litara
6litara
1.5
-litara
6mbara
1.5
-litara
6 bara
bara500
1.5
-litara
6 bara
jednom u 2 do 4 godine.
Radni
Radni
pritisak
Radni pritisak
pritisakRadni pritisak 500
3500
500
500
500
500
litara
500
litara
litara
500
500
litara
500
litara
litara
12
/h
Max.
ispiranje
1.5
--6
1.5
1.5
-6
bara
6bara
bara
Radni
pritisak
Radni
Radni
pritisak
pritisak
ABS
i-i-fiberglas
ABS
i- fiberglas
ABS
fiberglas
ABS
i-fiberglas
Materijal
Materijal
izrade
Materijal izrade
izrade
Materijal izrade
18x65
-30x72
18x65
-fiberglas
18x65
--30x72
30x72
18x65
--30x72
30x72
18x65
18x65
30x72
-i 30x72
30x72
18x65
18x65
30x72
18x65
18x65
30x72
30x72
5ABS
˚C
Radna
temperatura
ABS
fiberglas
ABS
i40
i18x65
fiberglas
Materijal
izrade
Materijal
Materijal
izrade
izrade
500
litara
500
litara
500
litara
500 litara
1.5
6
bara
Radni
pritisak
500
litara
500
500
litara
litara
Merlin
sistem
za
reverznu
osmozu
se
postavlja
ispod
sudopere
ili lavaboa (može se
pere ili
lavaboa
(može
se
SIATA
360
SIATA
360
SIATA
360
SIATA
360
SIATA
360
SIATA
SIATA
360
360
SIATA
SIATA
360
360
SIATA
SIATA
360
360
18x65
-- 30x72
18x65
-i 30x72
18x65
30x72
18x65
- 30x72
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
Priključak
za
kolonu
Priključak
za
kolonu
2¼“
muški
navoj
Priključak
za
kolonu
Priključak
kolonu
2¼“
muški
navoj
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Priključak
za
kolonu
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu zaza
Priključak
Priključak
za
kolonu
kolonu
ABS
Materijal
izrade
za reverznu
osmozu
ispod
sudopere
ili
lavaboa
se
18x65
--30x72
18x65
18x65
-fiberglas
30x72
30x72 se sa sopstvenom slavinom koja se
postaviti
i u posebnu
kutiju –(može
kabinet)
i isporučuje
stvenom
slavinom
kojasesepostavlja
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
2¼“
muški
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
2¼“
muški
navoj
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
500
litara
osebnu
kutiju
kabinet)
i isporučuje
se sa
sopstvenom
slavinom
koja
se
SIATA
360
SIATA
SIATA
360
SIATA
360
2¼“
muški
2¼“
muški
navoj
2¼“
navoj
Priključak
za
kolonu
montira
iznad
lavaboa
ili
neke
radne
površine
pored
Priključak
za
kolonusudopere,
2¼“
muški
navoj Na ovaj način
Priključak
za
kolonu
3muški
33
3
Priključak
zaprotok
kolonu
33
3m
3
3m
3/h
3
3m
red
odvoda.
Na–360
ovaj
način
21
m
/h
m
/h
21
/h
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
21
m
/h
Maksimalni
protok
Maksimalni
21
m
2121
21
m18x65
/h
/h
/h
/h navoj
21
21
m
m
Maksimalni
protok
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
21
21
m
/h
/h odvoda.
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
SIATA
360
SIATA
SIATA
360
360
30x72
2¼“
muški
navoj
Priključak
za
kolonu
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu
ddolazi
sudopere,
lavaboa ili neke
površine
pored
odvoda.
Na
ovaj
način
2¼“
muški
2¼“
muški
navoj
2¼“
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
2¼“
muški
Ulaz/izlaz
3muški
33
3
Ulaz/izlaz
3
3m
3
3m
3/h
3
3m
3
potrošači
sami
određuju
kada
koriste
prečišćenu
vodu
koja
dolazi
sa Merlina.Uređaj se
12
m
/h
12
m
/h
12
/h
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
12
/h
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
12
m
12
12
m2¼“
/h
/h
12
12
m
m
/h
/h navoj
Max.
ispiranje
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
12
12
mm
/h
/h navoj
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
sa Merlina.Uređaj
se radne
muški
navoj
Ulaz/izlaz
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
33/h
3/h
3/h
mi
određuju
kada
koriste
prečišćenu
vodu
koja
dolazi
sa
Merlina.Uređaj
21
21
m
21
m
/h
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
21
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
SIATA
360
-40
˚C
5
-se
40
5
-m
40
˚C
Radna
temperatura
Radna
temperatura
--m
40
˚C
Radna
temperatura
Radna
temperatura
isporučuje
uprotok
kompletu
sa temperatura
dodatnim
i5
jednostavno
se instalira.
-veoma
˚C
5 delovima
-521
40
-21
40
˚C
˚C
5/h
-540
-40
40
˚C
˚C
Radna
temperatura
Radna
Radna
temperatura
temperatura
55
-540
40
˚C
˚C
Radna
Radna
temperatura
temperatura
2¼“
muški
navoj
Radna
Radna
temperatura
Priključak
za
kolonu
35
3˚C
3
no se instalira.
m
/h
Maksimalni
21
m
m
/h
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
33/h
3/h
3/h
12
12
m
12
m
/h
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
12
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
ompletu sa dodatnim delovima i veoma
jednostavno
se instalira.
1.5
-6
1.5
-m
bara
1.5
--6
6
bara
Radni
pritisak
Radni
pritisak
1.5
--6
Radni
pritisak
Radni
pritisak
1.5
--m
6
bara
1.5
-12
6
-6
bara
6
bara
1.5
1.5
bara
6bara
bara
Radni
pritisak
Radni
Radni
pritisak
pritisak
1.5
1.5
-m
6
bara
6bara
bara
Radni
Radni
pritisak
pritisak
2¼“
muški
navoj
Radni
Radni
pritisak
pritisak1.5
Ulaz/izlaz
3
3m
3
m
/h
Max.
ispiranje
12
12
/h
/h
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
5ABS
--i40
˚C
5ABS
- i21
40
˚C
5ABS
40
˚C ABS
Radna
temperatura
Radna
temperatura
5ABS
- i40
˚C
Radna
temperatura
Radna
temperatura
3ABS
ABS
i
fiberglas
ABS
i
fiberglas
i
fiberglas
Materijal
izrade
Materijal
izrade
ABS
i
Materijal
izrade
Materijal
izrade
fiberglas
ABS
fiberglas
i
fiberglas
ABS
i
fiberglas
i
fiberglas
Materijal
izrade
Materijal
Materijal
izrade
izrade
fiberglas
ifiberglas
fiberglas
Materijal
Materijal
izrade
izrade
m
/h
Materijal
Materijal
izrade
izrade
Maksimalni
protok
--40
Radna
temperatura
55
-540
40
˚C˚C
˚C
Radna
Radna
temperatura
temperatura
1.5
-litara
6litara
1.5
-litara
6mbara
1.5
-litara
6 bara
bara500
Radni
pritisak
Radni
pritisak
1.5
-litara
6 bara
Radni
pritisak
Radni
pritisak
3500
500
500
500
Max.
količina
mase
Max.
količina
mase
500
Max.
količina
mase
Max.
količina
mase
litara
500
500
litara
500
500
litara
Max.
količina
mase
Max.
Max.
količina
količina
mase
mase
500
litara
litara
Max.
Max.
količina
količina
mase
mase
12
/h
Max.
Max.
količina
količina
mase
mase
Max.
ispiranje
1.5
--6
bara
Radni
pritisak
1.5
1.5
-litara
6
bara
6
bara
Radni
Radni
pritisak
pritisak
ABS
i-i-fiberglas
ABS
i- fiberglas
ABS
fiberglas
Materijal
izrade
Materijal
izrade
ABS
i-fiberglas
Materijal
izrade
Materijal
izrade
18x65
30x72
18x65
30x72
18x65
30x72
18x65
--30x72
Za
kolone
18x65
30x72
Za
kolone
18x65
18x65
30x72
30x72
Za
kolone
18x65
18x65
30x72
30x72
Za
kolone
18x65
18x65
30x72
30x72
Za
kolone
Za
Za
kolone
kolone
Za
Za
kolone
kolone
5
40
˚C
Za
Za
kolone
kolone
Radna
temperatura
TM
ABS
i ifiberglas
MERLINTM
Materijal
izrade
ABS
ABS
i fiberglas
fiberglas
Materijal
Materijal
izrade
izrade
MERLIN
500
5001.5
litara
500 litara
litara
Max.
količina
Max.
količina
mase
500 litara
Max.
količina mase
masekoličina
Max.
mase
TRETMAN VODE ZA PIĆ]E
-litara
6 bara
Radni
pritisak
MERLINTM
TRETMAN VODE ZA PIĆ]E
500
Max.
količina
mase
500
500
litara
litara
Max.
Max.
količina
količina
mase
mase
18x65
18x65 -- 30x72
30x72
18x65 - 30x72
kolone
Za Materijal
kolone Za
Za
kolone
Za kolone
TRETMAN VODE18x65
ZA PIĆABS
]E -i 30x72
izrade
18x65
--30x72
kolone
18x65
18x65
-fiberglas
30x72
30x72
ZaZa
Za
kolone
kolone
500 litara
Max. količina mase
18x65 - 30x72
Za kolone
SIATA
SIATA
SIATA
SIA
SIATA
SIATA SIATA
SIATA
SIATA SIATA
SIA
SIATA
SIATA
SIA
SIATA
SIATA
SIATASIATA
PREDNOSTI MERLINA U ODNOSU NA KLASI^ČNE RO URE\ĐAJE:
P R E H R A M BENA
I N D U S T RI J A
Najnovija
Najnovija
Najnovija
tehnologija
tehnologija
tehnologija
omogućava
omogućava
omogućava
dada
da
sesese
primenom
primenom
primenom
reverzne
reverzne
reverzne
osmoze
osmoze
osmoze
uklanja
uklanja
uklanja
iz izvode
izvode
vode
i preko
i ipreko
preko
99%
99%
99%
prisutnih
prisutnih
prisutnih
Kompaktnost
smanjuje
mogućnosti
curenja,
pucanja
cevi
iprolaz
poplave
soli.
soli.
soli.
Membranski
Membranski
Membranski
elementi
elementi
elementi
predstavljaju
predstavljaju
predstavljaju
molekulska
molekulska
molekulska
sita
sita
sita
i predstavljaju
i predstavljaju
i predstavljaju
fizičku
fizičku
fizičku
barijeru
barijeru
barijeru
zaza
za
prolaz
prolaz
rastvorenih
rastvorenih
rastvorenih
vode
nema
dodatnih
rezervoara
i od
problema
mikrobiološkom
soli,
soli,
soli,
virusa,
virusa,
virusa,
bakterija
bakterija
bakterija
i dr.
iKapacitet
idr.
dr.
teteje
tejeiz
jeizprečišćene
tog
iztog
tog
razloga
razloga
razloga
potrebno
potrebno
potrebno
primeniti
primeniti
primeniti
veliki
veliki
veliki
pritisak
pritisak
pritisak
od
od
više
više
više
odod
od
10sa
10
10
bara
bara
bara
(koji
(koji
(koji
sesese
postiže
postiže
postiže
višestepenom
višestepenom
višestepenom
pumpom
pumpom
pumpom
zazaza
sirovu
sirovu
sirovu
vodu)
vodu)
vodu)
dada
da
bibise
bi
sese
voda
voda
voda
primorala
primorala
primorala
dada
da
prođe
prođe
prođe
kroz
kroz
kroz
ove
ove
ove
fine
fine
fine
otvore.
otvore.
otvore.
ispravnošću
vode
Opis
Osnovna
primena
Vrsta
tm
Zbog
Zbog
Zbog
ovih
ovih
ovih
karakteristika
karakteristika
karakteristika
najfinijeg
najfinijeg
oblika
oblika
filtracije
filtracije
neophodno
neophodno
neophodno
jejeprethodno
jeprethodno
prethodno
uraditi
uraditi
uraditi
kvalitetan
kvalitetan
kvalitetan
predtretman
predtretman
predtretman
SAC,
unajfinijeg
obliku oblika
gela
Omekšavanje
inapojne
dekatjonizacija
Resinex
KW-8
Mogućnost
rada
ufiltracije
uslovima
niskog
pritiska
vode
nema
potrebe
za booster
tm
WAC,
makroporozna
Dekarbonizacija
KW-H
Resinex
sirove
sirove
sirove
vode
vode
vode
neposredno
neposredno
neposredno
pre
pre
pre
njenog
njenog
njenog
ulaska
ulaska
ulaska
u
u
sistem
u
sistem
sistem
reverzne
reverzne
reverzne
osmoze.
osmoze.
osmoze.
Predtretman
Predtretman
Predtretman
je
je
od
je
od
od
suštinske
suštinske
suštinske
važnosti
važnosti
važnosti
pumpama,
što
doprinosi
pouzdanosti
uređaja
tm
SBA,
uuređaja
obliku
gela
Desulfatacija
Resinex
AW-4
za
zadugoročno
zadugoročno
dugoročno
efikasan
efikasan
efikasan
rad
rad
rad
uređaja
uređaja
i
stabilnost
i
stabilnost
i
stabilnost
kvaliteta
kvaliteta
kvaliteta
proizvedene
proizvedene
proizvedene
vode.
vode.
vode.
Iskorišćenje vode je čak do 30 % za razliku od klasičnih sistema sa rezervoarima
Resinextm NR-1
SBA, makroporozna
permeata (manje od 5 %)
Uklanjanje nitrata
Sistem
reverznu
reverznu
reverznu
osmozu
osmozu
osmozu
predstavlja
predstavlja
predstavlja
idealnu
idealnu
idealnu
opciju
opciju
opciju
zaza
za
pripremu
pripremu
pripremu
vode
vode
vode
za:
za:
za:
TSistem
EŠSistem
[ KzaAzaza
Napojnu
kotlovsku
kotlovsku
vodu
vodu
PERFORMANSE
SISTEMA:
I N Napojnu
DNapojnu
U Svodu
Tvodu
Rkotlovsku
I J A vodu
Pijaću
Pijaću
Pijaću
vodu
Proizvodnja permeata:
2 815 l/dnevno
OPIS
VRSTA
Prehrambenu
Prehrambenu
Prehrambenu
industriju
industriju
industriju
Osnovna primena
Prosečan
učinak:
23.80%
tm
SAC, u obliku gela
Resinex
K-8
Farmaceutsku
Farmaceutsku
Farmaceutsku
industriju
industriju
industriju
Omekšavanje, dekatjonizacija, demineralizacija
tm učinak pri svakodnevnoj
Prosečan
upotrebi:
23.80%
WAC, makroporozna
K-H
Resinex
Hemodijalizu
Hemodijalizu
Hemodijalizu
Dekarbonizacija
tm
SAC, makroporozna
Mereno
naKP3.44
bar,
25°C,
750vode
mg/l,
58.
Resinex
Tretman kondenzata,
industrija električnih provodnika
Dobijanje
Dobijanje
Dobijanje
demineralizovane
demineralizovane
demineralizovane
vode
vode TDS prema NSF/ANSI
P R E H R A M BE NA
P R E H R A M BENA
I Resinex
N D U SA-4T RI J A SBA, u obliku gela
IVrsta
N D UA-7
S T RI J AOpis
SBA, u obliku gela
Resinex
tm
Demineralizacija, u kombinaciji sa Resinextm K-8
Demineralizacija,
povećana mehanička i hemijska otpornost
Osnovna primena
tm
SBA, u obliku gela, tip 2
A-25
Resinextm
Demineralizacija
SAC,
u
obliku
gela
Omekšavanje
i
dekatjonizacija
Opis
Osnovna
primena
Resinex
KW-8
Vrsta
Reverzna
osmoza
obezbeđuje
vodu:
Reverzna
Reverzna
osmoza
osmoza
obezbeđuje
obezbeđuje
vodu:
vodu:
tm
SBA,
makroporozna
Resinex
tmtm AP
Tretman
kondenzata,
industrija električnih provodnika
WAC,
Dekarbonizacija
SAC, makroporozna
u obliku gela
Omekšavanje
i dekatjonizacija
KW-H
Resinex
Resinex
KW-8
tm
SPECIFIKACIJE
SISTEMA
I
RADNI
PARAMETRI
WBA,
makroporozna
Resinex
AB-1
tmtm
Demineralizacija
SBA,
u
obliku
gela
Desulfatacija
WAC,
makroporozna
Dekarbonizacija
AW-4
Resinex
KW-H
Resinex
Hemijski
Hemijski
Hemijski
kvalitetnu
kvalitetnu
kvalitetnu
u uskladu
skladu
skladu
sa
sazahtevanim
saregeneriše
zahtevanim
zahtevanim
karakteristikama
karakteristikama
karakteristikama
gotovo
gotovo
gotovo
svakog
svakog
svakog
procesa
procesa
procesa
tm
Mixed
bed,
gel,
se
Resinextm
tm MX-1
Minimalni
iAW-4
maksimalni
radni
uslovi
Sistemi
za
fiiltraciju,
demineralizacija
makroporozna
Uklanjanje
nitrata
SBA,
u obliku
gela i bezbednu
Desulfatacija
Resinex
NR-1
Resinex
Mikrobiološki
Mikrobiološki
Mikrobiološki
i zdravstveno
i zdravstveno
i SBA,
zdravstveno
ispravnu
ispravnu
ispravnu
i bezbednu
i bezbednu
zazasvaku
za
svaku
svaku
vrstu
vrstu
vrstu
primene
primene
primene
tm
Mixed
bed,
gel,
ne
regeneriše
se
MX-11
Resinex
Sistemi
za filtraciju,
upotrebu
Parametri
napojne vode
(ulaz)
Min.
Max.
SBA, makroporozna
Uklanjanje
nitrata za jednokratnu
Resinextm NR-1
Mixed bed, gel, regeneriše se
Resinextm MX-2
Poliranje
nakon demineralizacije 5.52 bar
Pritisak
2.76
bar
Mixed bed, gel, ne regeneriše se
Resinextm MX-21
Za jednokratnu upotrebu
tm
TEŠ[KA
TEŠ[KA
I ND U S T R I J A
PEC
ISND
UISFTI ^NE
RIJA
P R E H R A M BE NA
PRIMENE
I N D U S T RI J A
Svaki
Svaki
Svaki
sistem
sistem
sistem
zaza
za
reverznu
reverznu
reverznu
osmozu
osmozu
osmozu
sastoji
sastoji
sastoji
sese
se
izizsledećih
iz
sledećih
sledećih
vitalnih
vitalnih
delova:
delova:
delova:
Temperatura
37.78 °C
4.44
°C vitalnih
TDS
2000 mg/l
50 mg/l
Mehaničkog
predfiltera
1.1.1. Mehaničkog
Mehaničkog
predfiltera
predfiltera
OPIS
VRSTA
Tvrdoća
171 mg/l
0
mg/l
Osnovna
primena
Višestepene
pumpe
visokog
pritiska
2.2.2. Višestepene
Višestepene
pumpe
pumpe
visokog
visokog
pritiska
pritiska
SAC,
u obliku gela
OPIS
Resinex
VRSTAtm K-8
Osnovna primena
Omekšavanje,
dekatjonizacija,
demineralizacija
Hlor
1.0 mg/l
0
mg/l
Membrana
koje
susrce
sistema
3.3.3. Membrana
koje
koje
su
susrce
srce
sistema
tm
tmMembrana
WAC,
makroporozna
SAC,
u sistema
obliku
gela
K-H
Resinex
K-8
Resinex
Dekarbonizacija
Omekšavanje,
dekatjonizacija,
demineralizacija
Gvožđe
0.1 mg/l
0
mg/l
4.4. Membranskih
Membranskih
kućišta
4.
kućišta
kućišta
tm
tmMembranskih
Opismakroporozna
Osnovna
primena industrija električnih provodnika
SAC,
Vrsta
WAC,
makroporozna
KP
Resinex
Resinex
K-H
Tretman
kondenzata,
Dekarbonizacija
Mangan
0.05 mg/l
0
mg/l
5.
CIP
sistem
za
pranje
tm
5.
5.
CIP
CIP
sistem
sistem
za
pranje
za
pranje
SBA,
umakroporozna
obliku smole
gela
CH-23
SAC,
Opis
Osnovna
primena
Resinex
Selektivno
uklanjanje
teških metala
Vrsta tm A-4
KP
Resinex
Želatinozne
K-8
Demineralizacija,
u kombinaciji
sa
Resinextmprovodnika
Tretman kondenzata,
industrija
električnih
tmtm
tm CH-80
pH
4.0
tm
SBA,
uuobliku
gela
SBA,
SAC,
oblikusmole
gela
Omekšavanje
i povećana
dekatjonizacija
Resinex
Selektivno
uklanjanje
žive
Resinex A-7
KW-8
A-4
Resinex
Želatinozne
Demineralizacija,
mehanička
i hemijska
otpornost
K-8
Demineralizacija,
u kombinaciji
sa 10.0
Resinex
tmtm
tm CAT-1
A-25
Resinex
KW-H
Resinex
A-7
Resinex
tmtm
tm CAT-2
AP
Resinex
AW-4
Resinex
Resinex
A-25
tmtm
tm
Resinex
AB-1
NR-1
Resinex
AP
Resinex
tmtm
MX-1
Resinex
AB-1
Resinex
tmtm
MX-11
Resinex
Resinex
MX-1
tmtm
MX-2
Resinex
MX-11
Resinex
tmtm
Resinex
MX-21
MX-2
Resinex
Resinextm MX-21
VRSTA
Vrsta tm K-8
Resinex
tm
NC-10
Resinextm
K-H
Resinex
tm
NC-11
Resinextm
KP
Resinex
tm
Resinextm
NC-20
A-4
Resinex
Vrsta
tm
tm NC-21
Resinex
Resinex
A-7
Resinex
Vrsta tmtm
tmCH-23
NC-22
Resinex
Resinex
tmtm A-25
Resinex
Resinex
CH-23
tmCH-80
tm NC-3010
Resinex
AP
Resinex
tmtm
Resinex
CH-80
Resinex
tmCAT-1
tm NC-5010
Resinex
Resinex
tmtm AB-1
CAT-2
Resinex
CAT-1
Resinex
tm
Resinex
tm MX-1
Resinextm
CAT-2
Resinex MX-11
Resinextm MX-2
Resinextm MX-21
SBA,
obliku
SBA,
oblikugela,
gela tip 2
WAC,
makroporozna
Dekarbonizacija
Katalizator
za MTBE/TAME
SAC,uu
makroporozna
Demineralizacija
Demineralizacija,
povećana mehanička i hemijska otpornost
SBA,
gela,
SBA,
uu obliku
Desulfatacija
Katalizator
za sintetičku
industriju
SAC,makroporozna
obliku gela
gela tip 2
Tretman
kondenzata,
industrija
električnih provodnika
Demineralizacija
WBA,
SBA,
makroporozna
Uklanjanje
nitrata
Selektivno
uklanjanje
bora
WBA,makroporozna
makroporozna
Demineralizacija
Tretman kondenzata,
industrija
električnih provodnika
Mixed
gel, regeneriše se
WBA,bed,
makroporozna
Sistemi
za fiiltraciju, demineralizacija
Demineralizacija
Mixed
regeneriše
Mixedbed,
bed,gel,
gel,ne
regeneriše
sese
Sistemi
jednokratnu upotrebu
Sistemiza
zafiltraciju,
fiiltraciju,zademineralizacija
Mixed
se se Poliranje
Mixedbed,
bed,gel,
gel,regeneriše
ne regeneriše
nakon
demineralizacije
Sistemi za
filtraciju,
za jednokratnu upotrebu
Mixed
regeneriše
Mixedbed,
bed,gel,
gel,ne
regeneriše
sese
Za
jednokratnu
Poliranje
nakonupotrebu
demineralizacije
Mixed bed, gel, ne regeneriše se
Za
jednokratnu
upotrebu
OPIS
Osnovna primena
Opisu obliku gela
Osnovna
primena
SAC,
Omekšavanje,
dekatjonizacija, demineralizacija
SAC, u
obliku gela
Priprema
ultra čiste vode, za jednokratnu upotrebu
WAC,
makroporozna
Dekarbonizacija
SAC, makroporozna
makroporozna
Priprema
ultra čiste vode,
poliranje
kondenzata
SAC,
Sistem
jeelektričnih
testiran
Tretman kondenzata,
industrija
provodnika
prema
NSF/ANSI 58
SBA, uu obliku
obliku gela
gela
Priprema
ultra čiste
vode,
za jednokratnu
upotrebu
tm
SBA,
K-8
Demineralizacija,
u
kombinaciji
sa
Resinex
Opis
Osnovna primena
i ima odgovarajući
SBA, u obliku gela
gela
Tretman
radioaktivnih
otpadnih
voda,i hemijska
priprema ultra
čiste vode
SBA,
sertifikat
Demineralizacija,
povećana
mehanička
otpornost
Opis u obliku
Osnovna uklanjanje
primena
Selektivno
teških
metala
Želatinozne
smole
SBA, umakroporozna
Poliranje
kondenzata, priprema ultra čiste vode
SBA,
obliku gela, tip 2
Demineralizacija
Selektivno
Selektivnouklanjanje
uklanjanježive
teških metala
Želatinozne
Želatinozne
smole
Mixedmakroporozna
bed, smole
gel
Poliranje
u mixed bed industrija
sistemima,
priprema provodnika
ultra čiste vode
SBA,
Tretman
kondenzata,
električnih
Katalizator
za
MTBE/TAME
Selektivno
uklanjanje
žive uređaja
SAC,
makroporozna
Želatinozne
smole
U
postupku
smo
verifikacije
i kod domaćih
Mixed
bed,
makroporozna
Poliranje
u mixed bed sistemima,
priprema
ultra čiste organa.
vode
WBA, makroporozna
Demineralizacija
Katalizator
industriju
Katalizatorza
zasintetičku
MTBE/TAME
SAC,
obliku gela
SAC,umakroporozna
Mixed bed, gel, regeneriše se
Sistemi
za
fiiltraciju,
demineralizacija
Selektivno
bora
WBA,
Katalizatoruklanjanje
za sintetičku
industriju
SAC, makroporozna
u obliku gela
Mixed bed, gel, ne regeneriše se
Sistemi
za filtraciju,
zabora
jednokratnu upotrebu
Selektivno
uklanjanje
WBA, makroporozna
Mixed bed, gel, regeneriše se
Poliranje nakon demineralizacije
Mixed bed, gel, ne regeneriše se
Za jednokratnu upotrebu
TNEŠU[KL
KAE A RNA
IIN
ND
DU
USSTTRI
RIJJAA
S P E C I F I ^ NE
S P E C I F I ^ NE
P R IM E N E
PRIMENE
N U K L E A RNA
N U KL E A RNA
ISND
USTRIJA
PE
IVrsta
N
DCUI SFTI ^RINE
J AOpis
P
RI
M
E
N
E
Resinex
Vrsta NC-10
SAC,
Opisu obliku gela
tm
tmtm
NC-11
Resinex
NC-10
Resinex
Vrsta
tmtm
Resinex
NC-11
Resinex
ResinextmNC-20
CH-23
tmtm
tmNC-21
Resinex
NC-20
Resinex
CH-80
Resinex
tmtm
tmNC-22
Resinex
NC-21
Resinex
Resinex
CAT-1
tmtm
tmNC-3010
Resinex
NC-22
Resinex
CAT-2
Resinex
tmtm
NC-5010
Resinex
Resinex
NC-3010
Resinextm NC-5010
SAC,
SAC,makroporozna
u obliku gela
Opis
SBA,
oblikusmole
gela
SAC,umakroporozna
Želatinozne
SBA,
u
obliku
gela
SBA,
u
obliku
gela
Želatinozne smole
SBA,
SBA,makroporozna
u obliku gela
SAC,
makroporozna
Mixed
bed,
gel gela
SBA, u
makroporozna
SAC,
obliku
Mixed
Mixedbed,
bed,makroporozna
gel
WBA,
makroporozna
Mixed bed, makroporozna
Osnovna primena
Priprema
ultra
čiste vode, za jednokratnu upotrebu
Osnovna
primena
Priprema
ultra
čiste
kondenzata
Priprema
ultra
čistevode,
vode,poliranje
za jednokratnu
upotrebu
Osnovna
primena
Priprema
ultra
čiste
za
jednokratnu
upotrebu
Priprema
ultra
čistevode,
vode,
poliranje
Selektivno
uklanjanje
teških
metalakondenzata
Tretman
radioaktivnih
otpadnih
voda, priprema
ultra čiste vode
Priprema
ultra
čiste vode,
upotrebu
Selektivno
uklanjanje
žive za jednokratnu
Poliranje
kondenzata,
priprema
čiste
vode ultra čiste vode
Tretman
radioaktivnih
otpadnihultra
voda,
priprema
Katalizator
za MTBE/TAME
Poliranje
ukondenzata,
mixed
bed sistemima,
priprema
ultra čiste vode
Poliranje
priprema
ultra
čiste vode
Katalizator
za sintetičku
industriju
Poliranje
uumixed
priprema
Poliranje
mixedbed
bedsistemima,
sistemima,
pripremaultra
ultračiste
čistevode
vode
Selektivno
uklanjanje
bora
Poliranje u mixed bed sistemima, priprema ultra čiste vode
N U KL E A RNA
I N D U S T RI J A
CWG Balkan d.o.o.
Vojvode Stepe 482B
T: + 381 (0) 11 39 46 187
www.cwg.rs
11 CWG
000Balkan
Beograd,
SRB
F:
+
381
(0)
11
39
46
207
d.o.o. Bul.
271
SRB
11000
W : www.cwg.rs
T : + 381
(11)[email protected]
24
F : +F:
381
(11) 11
39 80
M :M:
office”
” @cwg.rs
CWG Balkan
dooOslobo|enja
A: Bul.Osloboðenja
271 SRB
11Beograd
000 Beograd
W: www.cwg.rs
T: +381
1177
24949
77 949
+381
39 249
80 249
offi[email protected]
Vrsta
Opis
Osnovna primena
tm
Resinex
NC-10
SAC,
u
obliku
gela
Priprema
ultra
vode,
za381
jednokratnu
CWG Balkan
d.o.o. Bul. Oslobo|enja 271
SRB 11000 Beograd W : www.cwg.rs
T : + 381
(11)čiste
24 77 949
F:+
(11) 39 80 249 upotrebu
M : office”” @cwg.rs
tm
NC-11
Resinex
SAC, makroporozna
Priprema
ultra
čiste
vode,
poliranje
kondenzata
CWG
CWG
CWG
Balkan
Balkan
Balkan
d.o.o.
d.o.o.
d.o.o.
Bul.
Bul.
Bul.
Oslobo|enja
Oslobo|enja
Oslobo|enja
271
271
271
Srbija
Srbija
Srbija
11000
11000
11000
Beograd
Beograd
Beograd
www.cwg.rs
www.cwg.rs
www.cwg.rs
Tel:
Tel:
Tel:
+T:
+
381
+
381
381
(11)
(11)
(11)
24
24
77
24
77
949
77
949
949
Fax:
Fax:
Fax:
+949
+
381
+
381
381
(11)
(11)
(11)
39
80
39
80
249
80
249
24980
CWG
CWG
Balkan
Balkan
d.o.o.
d.o.o.
Bul.
Bul.
Oslobo|enja
Oslobo|enja
271
271
SRB
SRB
11000
11000
Beograd
Beograd
www.cwg.rs
www.cwg.rs
+381
T:
+381
(11)
(11)
24
77
24
949
77
F:
+F:
381
+39
381
(11)
(11)
39
39 249
80 249
tm
Resinex NC-20
SBA, u obliku gela
Priprema ultra čiste vode, za jednokratnu upotrebu
Resinextm NC-21
SBA, u obliku gela
Tretman radioaktivnih otpadnih voda, priprema ultra čiste vode
Resinextm NC-22
SBA, makroporozna
Poliranje kondenzata, priprema ultra čiste vode
Resinextm NC-3010
Mixed bed, gel
Poliranje u mixed bed sistemima, priprema ultra čiste vode
Download

MERLIN TRETMAN VODE ZA PIĆ]E VODE ZA PIĆ]E VODE ZA PIĆ]E