Katalog
sredstava
za ishranu
bilja
VODOTOPIVA ĐUBRIVA ŠIROKE NAMENE
- Složena, mešana, kristalna NPK đubriva obogaćena
mikroelementima u helatnoj formi, superiornog
kvaliteta, bez hlorida i potpuno rastvorljiva u vodi.
Harvest 15-30-15+ME
• za početak sezone i bolje ukorenjavanje
Startno đubrivo sa visokim sadržajem fosfora koje ima
široku primenu u proizvodnji rasada povrća, cveća i ukrasnog bilja. Takođe, odlično za povrće, jagodasto i ostalo
voće u periodu od sadnje do cvetanja. Primenjuje se u
usevima koji su zahtevni za fosforom ili se nalaze u fazi
razvoja kada je fosfor neophodan – na početku porasta, pri
ukorenjavanju nakon presađivanja kao i tokom formiranja
pupoljaka i cvetova.
2
DOZIRANJE - PRIMENA - Folijarno: uopšteno sa rastvorom koncentracije 0,3 - 0,5 %
Usev
Vreme primene
Količina primene
Paradajz, paprika, plavi
patlidžan, krastavaci i
ostalo povrće
Od rasađivanja do cvetanja (u staklenicima i plastenicima koristiti najniže
preporučene doze).
200-300 g/100 l vode
Dinje, lubenice
Od rasađivanja do cvetanja
200 g /100 l vode
Voćne vrste
Na početku vegetacije
200 –300 g/100 l vode
Vinova loza
Na početku vegetacije
200 –250 g/100 l vode
Cveće i ukrasne biljke
Aplikacija se može ponoviti posle
oko 10 dana, poželjno u popodnevnim
satima.
200-250 g/100 l vode
(1 kašičica/ 1 l vode)
Primena putem zemljišta: u koncentraciji od 0,1%
Uopšteno: 15 - 30 kg/ha sa vodom za navodnjavanje.
Voćnjaci: 100-200 grama po stablu.
Aplikacija istim dozama može se ponoviti više puta u zavisnosti od potrebe.
Harvest 30-10-10+ME
• formulacija obogaćena azotom važna za rast i razvoj
vegetativnih organa
Upotrebljava se nakon ukorenjavanja biljke, u fazama
intenzivnog vegetativnog porasta. Formulacija obogaćena
azotom je pogodna za one biljke koje su zahtevne u
količini azota ili su u fazi rasta kada je potrebna veća
količina ovog elementa, na primer: kada postoji potreba
brzog porasta biljaka i tokom korektivne ishrane useva
koji zaostaju u porastu ili imaju slabiju bujnost.
3
DOZIRANJE - PRIMENA - Folijarno:
uopšteno sa rastvorom koncentracije 0,3 - 0,5 %
Usev
Vreme primene
Količina primene
Paradajz, paprika, plavi
patlidžan, krastavaci i
ostalo povrće
U periodu pojave prvog do trećeg cveta,
tokom intenzivnog porasta biljke (u
staklenicima i plastenicima koristiti
najniže preporučene doze).
200-300 g/100 l vode
Dinje, lubenice
U početnim fazama rasta
200 g /100 l vode
Voćne vrste
U fazi razvoja novog lišća
200 –300 g/100 l vode
Vinova loza
Na početku razvoja novog lišća
200 –250 g/100 l vode
Cveće i ukrasne biljke
Aplikacija se može ponoviti posle oko 10
dana, poželjno u popodnevnim satima.
200-250 g/100 l vode
(1 kašičica/ 1 l vode)
Primena preko zemljišta:
Opšte: 15 - 30 kg/ha. Voćnjaci: 100-200 gr. po stablu. Primena u navedenim dozama se
može ponoviti 2 do 3 puta u zavisnosti od potrebe.
Harvest 18-5-30+ME
• posle cvetanja, za plodonošenje
Proizvod sa višim sadržajem kalijuma idealan za primenu nakon cvetanja. Upotreba
ovog đubriva preporučuje se u drugom periodu vegetacije naročito kod kultura koje
zahtevaju veću količinu kalijuma. Takođe, primena ovog đubriva obezbeđuje da plodovi budu veći, lepše boje i arome kao i da se mogu skladištiti duže vreme.
DOZIRANJE - PRIMENA - Folijarno: uopšteno sa rastvorom koncentracije 0,3 - 0,5 %
Usev
Vreme primene
Količina primene
Paradajz, paprika, plavi
patlidžan, krastavaci i
ostalo povrće
Početkom pojave boje plodova u staklenicima i plastenicima koristiti najniže
preporučene doze.
200-300 g/100 l vode
Dinje, lubenice
Kada su plodovi 1/2 krajnje veličine
200-250 g /100 l vode
Voćne vrste
Početkom pojave boje plodova
200 –300 g/100 l vode
Vinova loza
Posle pojave prvih bobica
200 –250 g/100 l vode
Cveće i ukrasne biljke
Aplikacija se može ponoviti posle oko 10
dana, poželjno u popodnevnim satima.
200-250 g/100 l vode
(1 kašičica/ 1 l vode)
Primena preko zemljišta: fertigacijom sa rastvorom koncentracije 0,1 %
Uopšteno: 15 - 30 kg/ha sa vodom za navodnjavanje. Voćnjaci: 100-200 grama po
stablu. Aplikacija istim dozama može se ponoviti 2 do 3 puta u zavisnosti od potrebe.
4
Harvest 20-20-20+ME
• opšti, univerzalni proizvod.
Njegova izbalansirana formulacija omogućava primenu u svim biljnim vrstama
tokom svih faza njihovog rasta i razvoja
i pogodna je kako za folijarnu tako i za
primenu preko zemljišta sistemima za navodnjavanje. Primenom ove formulacije
se značajno ubrzava cvetanje i poboljšava
proces zametanja plodova. Koristi se za
dodatnu ishranu svih vrsta useva, najčešće
kada su zahtevi biljaka za hranivima visoki.
DOZIRANJE - PRIMENA:
Kao uopštena doza može se uzeti količina od 200-300 g/100 l vode za folijarnu primenu i 15 - 30 kg/ha preko zemljišta sa vodom za navodnjavanje.
Folijarno: uopšteno sa rastvorom koncentracije 0,3 - 0,5 %
Usev
Vreme primene
Tokom vegetacije, više puta, prema
Paradajz, paprika, plavi patlidžan,
potrebi; (u staklenicima i plastenicima
krastavaci i ostalo povrće
koristiti najniže preporučene doze).
Količina primene
200-300 g/100 l vode
Dinje, lubenice
Tokom vegetacije,više puta, prema potrebi. 200-300 g/100 l vode
Jabuke, kruške, breskve, višnje
Tokom vegetacije,više puta, prema potrebi. 200-300 g/100 l vode
Ostale voćne vrste
Tokom vegetacije,više puta, prema potrebi. 200 –250 g/100 l vode
Vinova loza
Tokom vegetacije,više puta, prema potrebi. 200 –250 g/100 l vode
Cveće i ukrasne biljke
Aplikacija se može ponoviti posle oko 10
dana, poželjno u popodnevnim satima.
200-300 g/100 l vode
(1 kašičica/ 1 l vode)
Primena putem zemljišta: fertigacijom sa rastvorom koncentracije 0,1 %
Uopšteno: 15 - 30 kg/ha sa vodom za navodnjavanje.
Voćnjaci: 100-200 grama po stablu. Aplikacija istim dozama može se ponoviti
2-3 puta u zavisnosti od potrebe. Primeniti proizvod na kraju zalivanja.
5
Dopunska, mono i dvokomponentna vodotopiva
mineralna đubriva za ishranu biljaka
Harvest 13-0-46
Kalijum nitrat je vodorastvorljivo dvokomponentno mineralno đubrivo koje se
upotrebljava primenom savremenih sistema za navodnjavanje ili folijarno za prihranu
ratarskih i povrtarskih useva, voćnih vrsta, cveća u količini 50-300 kg/ha. Kalijum je
važan za zrenje i kvalitet plodova (boja, veličina, sadržaj šećera) kao i kontrolu odavanja vode (povećava sposobnost skladištenja) dok je azot u nitratnom obliku odmah
na raspolaganju biljci te se proizvod može primenjivati u svim fazama rasta biljke
uključujući i faze cvetanja, formiranja plodova i sazrevanja. Primenjuje se više puta
fertigacijom u koncentraciji od 0, 1% ili folijarno u koncentraciji od 0,5 – 1% tokom
vegetacije, od formiranja plodova do 20 dana pre zrenja.
DOZIRANJE - PRIMENA:
Usev
Doza
Fertigacija
Povrće
Pogledajte tabelu
Pamuk
150 kg/ha
Vinova loza
400 kg/ha
Voćke
0,5-1 kg / stablo
Limunovo drvo 250 - 300 kg/ha
Maslina
1-1,5 kg / stablo
Folijarna primena
Povrće
1-2% rastvor
Pamuk
3-5% rastvor
Vinova loza
1% rastvor
1-1,5% rastvor
Voćke
0,5-1% rastvor
Limunovo drvo 2% rastvor
Maslina
6
2-4% rastvor
Aplikacija
Svakodnevne aplikacije prema vrsti povrća date su u posebnoj tabeli.
2-3 primene, prva počinje 10-15 dana pre cvetanja.
U više aplikacija (ista količina po aplikaciji).
U više aplikacija (ista količina po aplikaciji).
U više aplikacija (ista količina po aplikaciji).
2 aplikacije. Prva primena u rano proleće i druga u leto.
2-4 aplikacije na 15 dana u fazama porasta.
3-4 aplikacija na 15 dana, prva primena je 15 dana posle cvetanja.
3 aplikacije na 15 dana, prva primena je posle cvetanja.
Aplikacije na 10-15 dana do sredine leta
1 primena 10-15 dana pre berbe.
1-2 aplikacije kada je lišće 2 / 3 konačne veličine
2-3 aplikacije na 15-20 dana u toku formiranja plodova i početkom
porasta plodova tokom leta.
Primena fertigacijom u povrću:
Povrće
Faza rasta (dana)
Paradajz
0-21
22-45
46-70
71-110
111-do kraja
0-30
31-60
61-90
91-кraj
0-10
11-30
31-50
51-75
76-kraj
0-40
40-крај
Sadnja-cvetanje
Cvetanje-pojava ploda
Pojava ploda-pocetak sazrevanja
Zrenje-berba
Prvih 4-8 nedelja
Ostali period
0-15
16-30
31-45
46-60
61-крај
Sadnja- 3 list
Rast lišća
Kraj rasta lišća
Početak razvoja lukovice
Plavi patlidžan
Krastavac
Tikvice
Paprika
Krompir
Dinja
Lubenica
Jagode
Zelena salata
Luk
Dnevna doza
(gr / ha / dan)
60
80
75
150
50
75
120
150
150
25
40
50
65
100
50
65
37
50
75
20
40
50
10
65
150
130
0
50
70
100
35
7
Harvest 12-61-0 (MAP)
Monoamonijum fosfat (MAP) je kristalno vodorastvorljivo mineralno đubrivo namenjeno za ishranu različitih biljnih kultura u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu,
posebno na zemljištima koja su siromašna fosforom. U zavisnosti od ukupnih potreba
biljaka tokom godine se može primeniti u količini od 50-150 kg/ha u zavisnosti od
plodnosti zemljišta i supstrata, od rasađivanja do formiranja plodova. Primenjuje se
fertigacijom sa rastvorom koncentracije 0,1% i folijarno u koncentraciji 0,3-0,5%.
DOZIRANJE - PRIMENA:
Usev
Doza
Fertigacija na otvorenim poljima
400-500 gr/m3 vode
za navodnjavanje
Povrće, ukrasno 15-20 kg/ha
bilje
150-300 gr/m3 vode
za navodnjavanje ili
5-15 kg/ha
Aplikacija
Može se koristiti u prihrani zajedno sa kalijum nitratom
i azotom (urea i amonijum nitrat), ili
u prvim fazama nakon rasađivanja i
Svaka 1-2 dana u narednim fazama, zajedno sa kalijumom i azotom.
Pazvijeno drveće : 1-2 primene tokom perioda maj – jul
zajedno sa 500 grama kalijum nitrata i 1,5 kg / stablu
Limun
400 gr/stablu
amonijum nitrata ukoliko nije primenjivano azotno
đubrivo.
Voćna stabla
500 gr/stablu
1 aplikacija pri prvom navodnjavanju.
Folijarna primena na otvorenim poljima: na novom, mladom lišću 0, 5% rastvor može biti
dovoljan za većinu useva, na starijem i čvrstom lišću se mogu primeniti i doze od 1% ili više bez
pojave fitotoksičanih efekata.
Kada plodovi imaju 2-2,5 cm u prečniku. Koristi se
Limun
1,5% rastvor
najčešće u kombinaciji sa 10 ppm giberellina (GA) u
istom rastvoru.
Voćna stabla
1-2% rastvor
U fazi cvetanja (za veći broj i kvalitet plodova).
Povrće
0,5% rastvor
Svakih 10-15 dana (za veći broj i kvalitet plodova).
Maslina
1,5-2% rastvor
Tokom faze cvetanja.
Harvest 0-52-34 (MKP)
Kalijum fosfat (MKP) kristalno vodorastvorljivo mineralno đubrivo koje se upotrebljava primenom savremenih sistema za navodnjavanje za đubrenje ratarskih i povrtarskih useva (naročito krompira i šećerne repe) voćnih vrsta, cveća, kao i kod gajenja
useva u zaštićenom prostoru u svim fenofazama od ukorenjavanja i zametanja, do
plodonošenja i zrenja, u količinama od 50-200 kg/ha. Primenjuje se više puta fertigacijom tokom vegetacije sa koncentracijom od 0,1%, dok se kod hidroponskog načina
ishrane primenjuje više puta dnevno, putem sistema za mikro navodnjavanje: kapanjem, kapilarnim putem i mikroorošavanjem. Folijarno se primenjuje u koncentraciji od
0,3-0,5 %. Meša se skoro sa svim vrstama đubriva osim sa magnezijum nitratom.
8
DOZIRANJE - PRIMENA:
Usev
Doza
Fertigacija na otvorenim poljima
100-500 gr/m3
navodnjavanjem
Povrće, ukrasno
0,5-1 kg/m3 vode
bilje
za navodnjavanje
(20-40 kg/ha)
Krompir
40-60 kg/ha
1-1,5 kg/m3 vode
(40 kg/ha)
Jagde
0,5-1 kg/m3 vode
(20-60 kg/ha)
Aplikacija
Može se koristiti u ishrani zajedno sa kalijum-nitratom i
azotom (uree, amonijum-nitrat), ili
kada želimo da smanjimo jak vegetativni porast biljke
ili da izazovemo “mekoću” ploda (na primer, paradajz) i
zdrav cvet.
1-3 aplikacije od faze pojave krtola i nadalje
Odmah posle rasađivanja i
u narednim fazama. Može se koristiti samostalno ili u
mešavini sa vodorastvorljivim đubrivima (kalijum-nitrat,
urea, amonijum-nitrat, itd).
Pamuk
15-20 kg/ha
2-3 primene nakon cvetanja do nekoliko dana pre berbe.
300-400 gr/stablo Razvijena stabla: 1-2 aplikacije tokom leta
Limun
100-200 gr/stablo nekoliko dana pre sazrevaju od voća.
Prva primena sa prvim navodnjavanjem (jedna aplikacija)
300-400 gr/stablo
i
Voćna stabla
Druga primena nekoliko dana pre početka zrenja voća
150-200 gr/stablo
(jedna aplikacija)
2-3 aplikacije od početka razvoja bobica do pojave
Vinova loza
40-50 kg/ha
“sjaja” bobica. Ovakva primena omogućava ranije zrenje
i povećanje sadržaja šećera.
Folijarna primena na otvorenim poljima: na novom, mladom lišću 0,5% rastvor može biti
dovoljan za većinu useva, na starijem i čvrstom lišću se mogu primeniti i doze od 1% ili više bez
pojave fitotoksičanih efekata.
Paradajz
0,5-3% rastvor
Primena svakih 7 -10 dana pre berbe.
“Industrijski“
1-5% rastvor
2 aplikacije na 15 dana nakon pojave treće bočne grane
paradajz
2-6 primena omogućavaju ranije zrenje i povećavaju
Lubenica,dinja
1-3% rastvor
količinu šećera u plodovima
Krompir
1-3% rastvor
2 aplikacije pre i 2 nakon formiranja krtola na10-15 dana.
Jagode
0,5-1% rastvor
2-3 aplikacija, 2-3 nedelje pre berbe.
3-4 aplikacija, svake 2 nedelje, počev od 15 dana od 50%
Pamuk
3-4 kg/m3 vode
cvetanja.
2 aplikacije (1 mesečno)početkom leta.
Limun
0,5-1% rastvor
2-4 aplikacije od formiranja plodova do pojave boje
Voćna stabla
1-2% rastvor
plodova.
Vinova loza
1-2% rastvor
2-4 aplikacije, od pojave bobica
Primena u vreme cvetanja (dobri rezultati u formiranju
Maslina
1-5% rastvor
plodova), 2-3 aplikacije tokom porasta plodova i jedna
krajem leta omogućavaju više plodova.
9
Harvest 11-0-0 +16 MgO
Magnezijum nitrat je vodorastvorljivo mineralno đubrivo koje se primenjuje u fazama rasta i zrenja plodova, odnosno formiranja i porasta produktivnih organa gajenih
ratarskih i povrtarskih biljaka. Zahvaljujući izuzetnoj pristupačnosti omogućuje brzo
usvajanje nitratne forme azota kao i katjona Mg iz zemljišnog rastvora. Magnezijum
je izuzetno važan u ishrani paradajza, paprike, krastavca, lubenica, krompira, mrkve i
drugih vrsta povrća, kao i u ishrani jabučastog i sitnog jagodičastog voća. Bele flekice
ovog đubriva mogu se primenjivati na klasičan način za prihranjivanje useva koji imaju
velike zahteve za magnezijumom, posebno na zemljištima siromašnim u Mg, u količini
od 150-250 kg/ha. Mnogo precizniji način primene je putem sistema za navodnjavanje
fertigacijom, kapanjem i mikroorošavanjem (u koncentraciji od 0,1%), dok se u folijarnoj priimeni koriste sve vrste prskalica i koncentracije od 0,5-1 %. Ne meša se u
istom tanku sa đubrivima koja u sebi sadrže fosfor i fosfornu kiselinu, Harvest 12-61-0
i 0-52-34. U folijarnoj primeni meša se uspešno sa većinom pesticida. Izbegavati visoke
temperature i nisku relativnu vlažnost vazduha u vreme tretiranja.
DOZIRANJE - PRIMENA:
Usev
Doza
Fertigacija na otvorenim poljima
Aplikacija
U principu za useve u polju (gde je supstrat zemlja) 100-300 gr/m3 preko sistema za navodnjavanje je dovoljno.
Za većinu useva koji se gaje na supstratima koji nisu zemlja treba koristiti 50-70 ppm (MgO)
(30-40 ppm Mg).
Doze više od 20-60 ppm Mg smatraju se previsokim. Primena ovih doza se preporučuje ukoliko
postoje posebni razlozi.
Folijarna primena u otvorenim poljima:
Stabala jabuke
0,8-1,5% rastvor
Limun
1-1,5% rastvor
Voćna stabla
0,5% rastvor
0,5-1% rastvor
Vinova loza
0,5-1% rastvor
Krompir
0,7-1,5% rastvor
Paradajz
Krastavac
0,5-1,5% rastvor
0,5% rastvor
Ozima pšenica
0,5% rastvor
Ječam
0,5% rastvor
Maslina
0,5% rastvor
10
3-4 aplikacije svakih 14 dana od cvetanja i na dalje
1-4 aplikacije u proleće, tokom vegetativnog “talasa”,
kada su listovi 2 / 3 konačne veličine i još uvek “mekani”.
3-4 aplikacije svakih 14 dana od cvetanja i na dalje.
1-3 primene na svakih 10 dana tokom razvoja bobica.
1-3 primene svakih 10 dana nakon razvoja bobica kako bi
se izbegla pojava hloroze.
3 aplikacije, u drugoj, trećoj i četvrtoj nedelji nakon
nicanja.
Primena na početku pojave plodova.
Primena na početku pojave plodova.
4 aplikacije: na početku razvoja stabla, tokom razvoja
internodija, prilikom pojave lista zastavičara i na kraju
cvetanja.
Primena tokom faze bokorenja.
2 aplikacije: nedelju dana pre cvetanja i tri nedelje posle
formiranja plodova.
Ključne prednosti Harvest đubriva u prihrani preko sistema za navodnjavanje
• 100% rastvorljiva u vodi
• Visok sadržaj aktivnih materija
• Lako usvajanje makro i mikro elemenata
• Nizak nivo soli
• Snižavanjem pH vrednosti zakiseljuju hranljivi rastvor
• Neutralizacijom karbonata poboljšavaju kvalitet vode
• Štite sistem za navodnjavanje od začepljenja
• Različiti odnosi hraniva pogodni su za sve razvojne stadijume gajenih biljaka
• Mogućnost mešanja sa drugim vodotopivim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja
• Lako skladištenje
• Tolerantnost na niske temperature
• Ekološki ispravna – nisu opasna po životnu sredinu
Ključne prednosti Harvest đubriva u folijarnoj ishrani biljaka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preventiva nedostataka mikro i makro elemenata
Brz razvoj i bolji rast useva
Poboljšavanje zametanja i sazrevanja plodova
Preventiva stresnih situacija - mraz, suša, visoke temperature, primena pesticida
Povećavaju otpornost biljaka na bolesti
Povećavaju prinos i kvalitet plodova
Veoma lako usvajanje putem lista
Maksimalno iskorištenje hranljivih materija, nema gubitaka
Mogućnost mešanja sa drugim đubrivima i sredstvima za ishranu bilja
Za visok prinos i dobru žetvu - HARVEST!
11
Složena kompleksna, tečna NPK đubriva
Calcophos
Tečno PK đubrivo koje sadrži 7% kalcijuma (Ca) i 30%
fosfora (P), pogodno za folijarnu primenu u usevima
paradajza, krastavca, jagoda i ostalim vrstama zahtevnim
prema navedenim elementima kao što su crveni varijeteti
jabuke, breskve, višnje kod kojih je boja značajan faktor
za komercijalnu vrednost. Povoljno deluje na zrenje plodova, štiti plodove nektarine, breskve, višnje od pucanja,
produžava vreme čuvanja plodova nakon berbe i sprečava
pojavu gorke pegavosti ploda jabuke i suve truleži vrha
ploda paprike i paradajza. Količina primene je 7 – 10 l
/1000 l vode. Dostupan u pakovanjima od 250 ml i 1 l.
Folijarna primena Calcophos-a:
Usev
Paradajz, paprika,
plavi patlidžan
Dinje, lubenice
Jabuke, kruške
Breskve, šljive, višnje,
trešnje
Jagode
Vinova loza
12
Vreme primene
Količina primene
Polovinom cvetanja i nadalje na svakih 15 dana
200-300 ml/100 l vode
Od pojave ploda, na svakih 20 dana
Po opadanju prašnika, svakih 15 -20 dana
150-250 ml /100 l vode
200-400 ml / 100 l vode
Po opadanju prašnika, svakih 15-20 dana
150-300 ml / 100 l vode
Nakon cvetanja a zatim još dve nakon 10-15 dana 200-300 ml / 100 l vode
Na početku pojave bobica i nakon 20 dana
200 – 400 ml / 100 l vode
Primena Calcophos-a fertigacijom:
Usev
Paradajz, paprika,
plavi patlidžan
Dinje, lubenice
Jagode
Vreme primene
Količina primene
Polovinom cvetanja i nadalje na svakih 15 dana
2,5 l / 1000 m2
Od pojave ploda, na svakih 20 dana
Nakon cvetanja a zatim još dve nakon 7 -10 dana
1-1,5 l / 1000 m2
1-2 l /1000 m2
Maxiphos
Tečno NP đubrivo koje sadrži 5 % azota (N), 70 %
fosfora (P) i 0,5 % magnezijuma (Mg). Primenjuje se folijarno u svim usevima koji imaju visoke
zahteve prema fosforu (voće, povrće, mahunarke)
kao i za obezbeđivanje useva ovim elementom
u određenim fazama razvoja kada je fosfor neophodan – presađivanje, razvoj korena, diferenciranje pupoljaka, cvetanje. Količina primene
je 10 – 20 l/ha putem sistema za navodnjavanje
odnosno 200 – 400 ml/100 l vode folijarno. Dostupan u pakovanjima od 250 ml i 1 l.
Folijarna primena Maxiphos-a:
Usev
Paradajz, paprika, plavi
patlidžan i ostalo povrće
Dinje, lubenice
Krompir
Pasulj
Vreme primene
Količina primene
Nakon rasađivanja i nakon cvetanja
200-300 ml/100 l vode
Nakon rasađivanja
U fazi 4 lista
Nakon rasađivanja
200-300 ml /100 l vode
200-300 ml / 100 l vode
200 – 300 ml / 100 l vode
Primena Maxiphos-a fertigacijom:
Usev
Paradajz, paprika, plavi
patlidžan i ostalo povrće
Dinje, lubenice
Krompir
Pasulj
Vreme primene
Količina primene
Nakon rasađivanja
1-2 l / 1000 m2
Nakon rasađivanja
U fazi 4 lista
Nakon rasađivanja
1-2 l / 1000 m2
2-3 l / 1000 m2
1,5 -3 / 1000 m2
13
Iron Plus
Jednokomponentno NPK đubrivo sa dodatkom mikroelemenata predstavlja potpuno rešenje u obezbeđivanju biljke
gvožđem koje je neophodno za normalan rast i razvoj. Glavni
poremećaj usled nedostatka gvožđa je pojava hloroze (žutila
listova) koje može voditi opadanju listova i direktno uticati
na prinos. Izbalansiran odnos od 6,5 % gvožđa(Fe) u obliku helata i 6% azota(N) omogućava da se pozitivni efekti primene
i povlačenje hloroze mogu uočiti 10-15 dana nakon primene.
Proizvod se primenjuje folijarno u količini od 200-300 ml / 100 l
vode ili 3 – 5 l/ha fertigacijom u povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu u svim kulturama koje rastu na zemljištima deficitarnim u lako pristupačnom gvožđu. Dostupan u pakovanjima
od 100 ml i 1 l.
Primena Iron Plus:
Usev
Paradajz,paprika,plavi
patlidžan i ostalo povrće
Vinova loza
Krompir
Vreme primene
Količina primene
Tokom kretanja vegetacije.
200-300 ml/100 l vode
Početkom vegetacije i tokom faza bubrenja
pupoljaka i porasta mladara
U fazi 4 lista
150-350 ml/100 l vode
2-3 l / 1000 m2
Primena Iron plus fertigacijom: generalna preporuka je 5-10 l/ha.
Phoscal Liquid
Jednokomponentno NPK đubrivo sa dodatkom sekundarnih elemenata za folijarnu primenu u različitim povrtarskim i voćarskim kulturama (paradajz, salata, dinje,
lubenice, jagode, jabuke...). Pozitivno utiče na razvoj
klice, klijanje, oprašivanje, povećanje prinosa i produžava
vreme čuvanja plodova nakon berbe. Proizvod sadrži 6%
fosfora (P) i 18% kalcijuma (Ca). Primenjuje se 3-5 puta
tokom vegetacije u količini od 6 l/ha sa 1000 l vode u
povrću i 5-7 puta u količini od 8 l/ha sa 1000 l vode u
voćarstvu u periodu nakon formiranja cvetova i cvasti.
Dostupan u pakovanjima od 250 ml i 1 l.
Folijarna primena Phoscal liquid:
Usev
Šljive, breskve, trešnje,
višnje
Jabuke
(i u cilju smanjenja pojave
gorke pegavosti)
Povrće
Krompir
Vreme primene
1-3 aplikacije, prva od pojave pupoljaka
1-3 aplikacije, druga i treća na 15-20 dana
1-3 aplikacije, prva od pojave pupoljaka
Količina primene
150-250 ml/100 l vode
250-300 ml / 100 l vode
150-200 ml/100 l vode
1-3 aplikacije, druga i treća na 15-20 dana
200-300 ml / 100 l vode
U 5- 7 aplikacija tokom sezone
U fazi 4 lista
200-300 ml/100 l vode
2-3 l / 1000 m2
Primena Phoscal liquid fertigacijom: 1-2 l / 1000m2.
14
Liquid fertilizer 12-6-4
Kompleksno tečno NPK đubrivo za folijarnu
primenu u svim usevima, naročito u početnim
fazama porasta. Primenu nalazi u žitaricama
i kukuruzu, pamuku, duvanu, povrću, voćnim
vrstama i ukrasnim biljkama u količini od 200400 g/100 l vode. Dostupan u pakovanjima od
250 ml i 1 l.
Usev
Žitarice, kukuruz
Voćnjaci
Hortikultura i ukrasne
biljke
Povrće
Količina primene
200-400 ml / 100 l vode
250-400 ml / 100 l vode
Duvan
100-200 ml / 100 l vode
Pamuk
200-250 ml/100 l vode
150-250 ml /100 l vode
200-300 ml / 100 l vode
Liquid fertilizer 12-6-4 + 2Cao
Kompleksno tečno NPK đubrivo za prihranu
ratarskih, povrtarskih i voćarskih kultura i
ukrasnih biljaka. Proizvod sadrži i 3% kalcijuma (Ca) koji je važan u u procesima deobe
ćelija, razvoja lisne mase i korenovog sistema
i respiratornim procesima biljke. Primena je
folijarna u količini od 200-400 g/100 l vode
tokom početnih faza razvoja biljaka. Dostupan u pakovanjima od 250 ml i 1 l.
Usev
Žitarice, kukuruz
Voćnjaci
Hortikultura i ukrasne
biljke
Povrće
Količina primene
200-300 ml / 100 l vode
250-400 ml / 100 l vode
Duvan
100-200 ml / 100 l vode
Pamuk
200-300 ml/100 l vode
150-250 ml /100 l vode
200-300 ml / 100 l vode
15
Đubriva na bazi mikroelemenata:
Ferrostrene premium – 6% Fe EDDHA
FERROSTRENE Premium je korektor nedostatka gvožđa u bilo kom usevu (vinova
loza, voće, povrće, ukrasne biljake, jagode, itd ...) na alkalnim zemljištima. Koristi
se preventivno ili kurativno od pojave prvih simptoma hloroze (žutilo lišća biljaka).
Vreme primene: kod drvenastih biljaka se primenjuje početkom proleća. U citrusima pre početka letnjeg perioda. Za povrće, voće i ukrasno bilje od momenta
rasađivanja i tokom vegetativnog perioda. Efekat nakon primene uočava se već u prvim
nedeljama posle primene kada lišće dobija novu homogenu zelenu boju.
Način primene: direktno na zemljište rastvoren u vodi, kako otvorenim sistemima:
kanalima, prekrivanjem površine i prskanjem, tako i u zatvorenim sistemima: kap po
kap, ubrizgavanje, fertigacija(u koncentraciji od 0,01-1%) ali i folijarno (sa koncentracijom od 0,1-0,3%)
Sigurnosne mere: proizvod se može mešati sa bilo kojim vrstama đubriva, ukoliko karakteristike oba proizvoda to dozvoljavaju. Pokušajte da izbegnete mešanje sa
đubrivima koja sadrže bakar (Cu) ili olovo (Pb).
KOLIČINE PRIMENE: Za potpunu ishranu biljaka preko zemljišta, fertigacijom, mogu
se preporučiti količine od 5 - 15 kg/ha
16
Količina primene 5-15 kg/ha
Drvenaste biljke (voćke, citrusi, lešnik, itd…)
Mlade biljke
4 – 12 gr / biljci
Na početku eksploatacije
12 – 20 gr / biljci
Odrasle biljke u punoj eksploataciji
24 – 40 gr / biljci
Veoma razvijene biljke
40 – 80 gr / biljci
Rasadnici
Po biljci
0,8 – 2,4 gr
Po m2 površine
2,4 – 4,0 gr
Vinova loza
Mladi zasadi
2,4 – 4,0 gr / biljci
Zasad u punoj eksploataciji
4 – 8 gr / biljci
Povrće i ukrasno bilje
0,8 – 4,0 gr / m2
Upotrebom tokom navodnjavanja količina primene se može smanjiti 40 %.
Obilnije zalivanje nakon primene pomaže prodiranju proizvoda u zemljište i lako
dospevanje do korenova biljaka.
Vanguard
4,5 % Fe EDDHA + 1% Mn EDDHA + 0,5% Zn EDDHA
VANGUARD® je jedinstven proizvod sa tri osnovna mikroelementa važna za enzimske procese koje biljka, zahvaljujući visokom nivou helatizacije, može najoptimalnije da iskoristi. Orto-orto EDDHA izomer je jedini helatni agens stabilan i postojan u
zemljištu i jedini helatni agens u stanju da garantuje stabilnost metalnih jona Fe i Mn
u zemljištu a samim tim i laku dostupnost za biljke. VANGUARD® znači maksimalnu efikasnost u brzini i postojanosti, jer je snabdevanje elementima koji su uključeni u proces ishrane biljke gvožđem u potpunosti harmonično i uravnoteženo od samog početka
zahvaljujući raspoloživom Mn i Zn. Ovi elementi se fiziološki dopunjuju sa Fe i delujući
združeno zadovoljavaju sve potrebe biljke za njima tokom cele vegetativne sezone.
Preporučuje se upotreba i pri pojavi bilo kog simptoma nedostatka mikroelemenata ili
vidljivog simptoma hloroze biljaka. Proizvod je zamišljen kao sredstvo za povećanje
biljne proizvodnje,kako kvaliteta tako i kvantiteta, kao i za unapređenje opšteg zdravlja biljaka. VANGUARD® je lak za korišćenje. Formulacija u obliku mikrogranula je u
potpunosti rastvorljiva u vodi i može se koristiti u bilo kom usevu.
Period korištenja:
Za povrće i ukrasno bilje od momenta rasađivanja.
Na kraju zime, pre početka vegetativnog perioda u voćarstvu i pre početka letnjeg
perioda u citrusima.
U toku vegetacionog perioda može se koristiti od momenta prve pojave simptoma
žućkastih listova. Ponovno ozelenjavanje listova i povlačenje simptoma dešava se nakon dve nedelje od primene proizvoda.
17
Način primene:
VANGUARD® se koristi direktnom primenom po površini zemljišta; potpuno je rastvorljiv u vodi i može se primeniti putem bilo kog sistema za navodnjavanje - kap po
kap, ubrizgavanje, fertigacija ( sa koncentracijom od 0,01-0,1 %) ali i folijarno sa
koncentracijom od 0,1-0,3 %.
Može se primeniti i pojedinačno po stablu, kopanjem 15-20 cm duboke jame u senci
stabla i primenom proizvoda rastvorenog u vodi. Nakon toga jamu pokriti zemljom.
Uopšteno govoreći, preporučuje se obilno zalivanje površine nakon primene.
Rastvorljivost proizvoda je 120 g / l u normalnim uslovima ali ipak nije preporučljivo
koristiti veće koncentracije od 80 g / l vode.
Mere opreza i upozorenja:
VANGUARD® se može mešati sa bilo kojim vrstama đubriva, ukoliko karakteristike
oba proizvoda to dozvoljavaju. Pokušajte da izbegnete mešanje sa đubrivima koja
sadrže bakar (Cu) ili olovo (Pb).
KOLIČINE PRIMENE: Za potpunu ishranu biljaka preko zemljišta, fertigacijom, mogu
se preporučiti količine od 5 -20 kg/ha
Količina primene 5-15 kg/ha
Drvenaste biljke ( voćke, citrusi, lešnik, itd…)
Mlade biljke
4 – 12 gr / biljci
Na početku eksploatacije
12 – 20 gr / biljci
Odrasle biljke u punoj eksploataciji
24 – 40 gr / biljci
Veoma razvijene biljke
40 – 80 gr / biljci
Rasadnici
Po biljci
0,8 – 2,4 gr
2,4 – 4,0 gr
Po m2 površine
Vinova loza
Mladi zasadi
2,4 – 4,0 gr / biljci
Zasad u punoj eksploataciji
4 – 8 gr / biljci
Povrće i ukrasno bilje
0,8 – 4,0 gr / m2
Upotrebom tokom navodnjavanja količina primene se može smanjiti 40 %.
Obilnije zalivanje nakon primene pomaže prodiranju proizvoda u zemljište i lako
dospevanje do korenova biljaka.
Svi mikroelementi su u obliku helata što garantuje stabilnost metalnih jona Fe, Zn
i Mn u zemljištu i njihovo lako usvajanje od strane biljke. Proizvodi su u potpunosti
rastvorljivi u vodi i mogu se mešati sa većinom agrohemikalija.
Gvožđe je najčešće deficitarni mikroelement na terenu. Nedostatak je češće uzrokovan nerastvorljivošću nego nedostatkom gvožđa u zemljištu. Karakteristike tla
koje izazivaju nedostatak uključuju povišenu alkalnost, visoku količinu organskih
materija, lošu drenažu ili visok nivo Mn, P, Zn i As. Simptomi nedostataka uključuju
međunervalnu hlorozu (žućenje) mladih listova koji mogu postati i beličasti u uznapredovalom stadijumu. Nekrotične lezije su povremeno prisutne. Ovo najčešće rezultira
slabijim porastom gajene biljke. Mangan je važan u sintezi hlorofila kao i za mnoge
druge fiziološke funkcije biljaka. Njegova funkcija je tesno povezana sa gvožđem u
biljkama. Mangan je najčešće deficitaran u alkalnim ili visoko izluženim,peskovitim
zemljištima. Simptomi nedostataka su međunervalna hloroza pri čemu nervi listova
ostaju zeleni, pojava odvojenih nekrotičnih pega na listovima i klonulo lišće.
Proizvodi sadrže helate koji stabilizuju mikroelemente i pojačavaju njihovu apsorpciju i translokaciju unutar biljaka. Kompatibilni su sa većinom pesticida i đubriva
i mogu se sa njima primenjivati istovremeno, sa izuzetkom formulacija koje sadrže
amino kiseline i đubrivima sa visokim udelom fosfata.
18
Orijentaciona preporuka folijarne prihrane
ratarskih kultura
Usev
Vreme
primene
Količina
primene
Bokorenje
Harvest
20-20-20
Harvest
20-20-20
Harvest
20-20-20
Harvest
20-20-20
Harvest
13-0-46
Harvest
20-20-20
PŠENICA
1 ili 2
KUKURUZ
1 ili 2
ŠEĆERNA
REPA
2 ili više
SUNCOKRET
1 ili 2
8 – 10 listova
SOJA
1 ili 2
Cvetanje –
Harvest
pojava mahune 13-0-46
Faza porasta
2 – 9 listova
6 -8 listova
16 listova,
sa zaštitom
3 – 5 kg/ha
Prinos, kondicija useva
3 – 5 kg/ha
Prinos, kvalitet zrna
3 – 5 kg/ha
3 – 5 kg/ha
Prinos, otpornost na
stresne uslove
Povećanje prinosa i
otpornosti na bolesti
3 – 5 kg/ha
Povećanje digestije
5 kg/ha
Povećanje prinosa
5 kg/ha
Povećanje prinosa
19
Osnovna delatnost nam je trgovina bio hranom (rinfuza ili pakovanje po želji),
žitaricama, uljaricama, stočnom hranom i komponentama, suncokretovim
rafinisanim uljem, veštačkim đubrivom na teritoriji Srbije pretežno Vojvodine
kao i Mađarske, te pomoć poljoprivrednicima u plasiranju istih na tržište. Zbog
položaja naše regije naši glavni poslovni partneri su iz Mađarske, Bosne i
Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore kao i zemalja Evropske
Unije.
Žitarice i agrarni proizvodi u Panonskoj regiji su dobrog i prepoznatljivog
kvaliteta, te zbog dobre lokacije veoma su tražene od strane naših Evropskih i
Balkanskih partnera.
Osnivači AGRO BIO GRAIN d.o.o. zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u
poslovanju, imaju dobre odnose sa nekoliko velikih međunarodnih kompanija i
njihovim podružnicama, te poseduju i široku mrežu proizvođača iz svih krajeva
Srbije i Mađarske.
Posebno imajući u vidu povezanost sa proizvođačima poljoprivrednih proizvoda
i njihovim potrebama, negujemo međusobne odnose i pomažemo ih prilikom
distribucije proizvoda.
Za nas je svaki posao jedinstveni izazov. Fleksibilni smo u svakom pogledu,
kako sa našim dobavljačima tako i sa našim kupcima. Obraćamo izuzetnu
pažnju na međuljudske odnose i obostrani interes. Trudimo se da stvaramo i
realizujemo vrednosti za kupce, dobavljače, vlasnike, zaposlene, partnere i
sve druge relevantne partnere koji direktno ili indirektno dola­ze u dodir sa
našim preduzećem.
Kontakt:
AGRO BIO GRAIN d.o.o.
Korzo 6/4, 24000 Subotica
Vojvodina, Srbija
tel: +381 24 600 322, fax: +381 24 600 323
mob: + 381 62 511 666
e-mail: [email protected], [email protected]
web: www.agrobiograin.com
Download

HARVEST vodotopiva đubriva