MOTOKOPA^KA T20H
MOTOR
BENZINSKI, 4 TAKTEN,
SNAGA NA MOTOR
3 KS
ZAFATNINA
87 SM3
POGON
NAPRED
[IRINA NA FREZA
45 SM
DLABO^INA NA FREZIRAWE
150 MM
[email protected]
30 kgr
Download

motokopa^ka t20h motor benzinski, 4 takten, snaga na motor 3 ks