Pazartesi
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
TDB101
TÜRK DİLİ I
AMFİ
11:00-12:00
TDB101
TÜRK DİLİ I
AMFİ
T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Mühe dislik ve Mi arlık Fakültesi
Bilgisayar Mühe disliği Bölü ü
2014 – 2015Güz Yarıyılı
1. Sı ıf Ders Progra ı
Salı
Çarşa ba
Perşe be
BIL101
MAT111
ALGORİTMA VE
MATEMATİK I
PROGRAMLAMA
AMFİ
I
PELİTLİ
BIL101
ALGORİTMA VE
MAT111
PROGRAMLAMA
MATEMATİK I
I
AMFİ
PELİTLİ
BIL101
ALGORİTMA VE
PROGRAMLAMA
I
PELİTLİ
BIL101
ALGORİTMA VE
PROGRAMLAMA
I
PELİTLİ
Cuma
MAT111
MATEMATİK I
AMFİ
MAT111
MATEMATİK I
AMFİ
12:00-13:00
13:00-14:00
YDB101
İNGİLİZCE I
D 103
KIM111
GENEL KIMYA
AMFİ
14:00-15:00
YDB101
İNGİLİZCE I
D 103
KIM111
GENEL KIMYA
AMFİ
15:00-16:00
YDB101
İNGİLİZCE I
D 103
KIM111
GENEL KIMYA
AMFİ
16:00-17:00
17:00-18:00
KIM111
GENEL KİMYA
LABORATUVARI
FIZ111
FİZİK I
AMFİ
FIZ111
FİZİK I
AMFİ
BIL103
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİNE
GİRİŞ
D105
BIL103
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİNE
GİRİŞ
D105
FIZ111
FİZİK I
AMFİ
FIZ111
FİZİK I
LABORATUVARI
T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Mühe dislik ve Mi arlık Fakültesi
BilgisayarMühe disliği Bölü ü
2014 –
5 Güz Yarıyılı
2. Sı ıf Ders Progra ı
08:00-09:00
09:00-10:00
Pazartesi
AIT 201
ATATÜRK
İLKELERİ VE
İNKİLAP
TARİHİ I
AMFİ
AIT 201
ATATÜRK
İLKELERİ VE
İNKİLAP
TARİHİ I
AMFİ
Salı
Çarşa ba
BIL215
DEVRELER I
PELİTLİ B 5
BIL203
BİLGİSAYAR
MİMARİSİ
PELİTLİ
10:00-11:00
BIL215
DEVRELER I
PELİTLİ B 5
11:00-12:00
BIL215
DEVRELER I
PELİTLİ B 5
BIL203
BİLGİSAYAR
MİMARİSİ
PELİTLİ
BIL203
BİLGİSAYAR
MİMARİSİ
PELİTLİ
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
BIL201
AYRIK
YAPILAR
D103
BIL201
AYRIK
YAPILAR
D103
BIL201
AYRIK
YAPILAR
D103
MAT211
DİFERANSİYEL
DENKLEMLER
AMFİ
MAT211
DİFERANSİYEL
DENKLEMLER
AMFİ
MAT211
DİFERANSİYEL
DENKLEMLER
AMFİ
BIL219
SAYISAL
TASARIM
D103
BIL219
SAYISAL
TASARIM
D103
BIL219
SAYISAL
TASARIM
D103
BIL219
SAYISAL
TASARIM
D103
Perşe be
Cuma
T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Mühe dislik ve Mi arlık Fakültesi
BilgisayarMühe disliği Bölü ü
2014 –
5 Güz Yarıyılı
3. Sı ıf Ders Progra ı
Pazartesi
Salı
Çarşa ba
Perşe be
08:00-09:00
09:00-10:00
BIL311
SAYISAL ANALİZ
D202
10:00-11:00
BIL311
SAYISAL ANALİZ
D202
11:00-12:00
BIL311
SAYISAL ANALİZ
D202
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
BIL303
İŞLETİM
SİSTEMLERİ
PELİTLİ
BIL303
İŞLETİM
SİSTEMLERİ
PELİTLİ
BIL303
İŞLETİM
SİSTEMLERİ
PELİTLİ
16:00-17:00
MHS
FAKÜLTE
SEÇİMLİK I
17:00-18:00
MHS
FAKÜLTE
SEÇİMLİK I
BIS311
WEB
PROGRAMLAMA
PELİTLİ
BIS311
WEB
PROGRAMLAMA
PELİTLİ
BIS311
WEB
PROGRAMLAMA
PELİTLİ
BIL319
SİNYALLER
SİSTEMLER
D103
BIL319
SİNYALLER
SİSTEMLER
D103
BIL319
SİNYALLER
SİSTEMLER
D103
Cuma
T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Mühe dislik ve Mi arlık Fakültesi
Elektrik Elektro ik Mühe disliği Bölü ü
2014 – 2015Güz Yarıyılı
1. Sı ıf Ders Progra ı
Pazartesi
Salı
Çarşa ba
Perşe be
Cuma
MAT111
MATEMATİK I
AMFİ I
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
TDB101
TÜRK DİLİ I
AMFİ I
11:00-12:00
TDB101
TÜRK DİLİ I
AMFİ I
EEM113
ALGORİTMA
TASARIMI VE
PROGRAMLAMAYA
GİRİŞ
PELİTLİ
EEM113
ALGORİTMA
TASARIMI VE
PROGRAMLAMAYA
GİRİŞ
PELİTLİ
EEM113
ALGORİTMA
TASARIMI VE
PROGRAMLAMAYA
GİRİŞ
PELİTLİ
MAT111
MATEMATİK I
AMFİ I
MAT111
MATEMATİK I
AMFİ I
MAT111
MATEMATİK I
AMFİ I
12:00-13:00
13:00-14:00
YDB101
İNGİLİZCE I
D103
KIM111
GENEL KIMYA
AMFİ I
14:00-15:00
YDB101
İNGİLİZCE I
D103
KIM111
GENEL KIMYA
AMFİ I
15:00-16:00
YDB101
İNGİLİZCE I
D103 I
KIM111
GENEL KIMYA
AMFİ I
16:00-17:00
17:00-18:00
EEM111
ELEKTRİKELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİNE
GİRİŞ
D105
EEM111
ELEKTRİKELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİNE
GİRİŞ
D105
KIM111
GENEL KİMYA
LABORATUVARI
FIZ111
FİZİK I
AMFİ I
FIZ111
FİZİK I
AMFİ I
FIZ111
FİZİK I
AMFİ I
FIZ111
FİZİK I
LABORATUVARI
AMFİ I
T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Mühe dislik ve Mi arlık Fakültesi
Elektrik Elektro ik Mühe disliği Bölü ü
2014 –
Güz Yarıyılı
2. Sı ıf Ders Progra ı
08:00-09:00
09:00-10:00
Pazartesi
AIT201
ATATÜRK
İLKELERİ VE
İNKİLAP
TARİHİ I
AMFİ
AIT
ATATÜRK
İLKELERİ VE
İNKİLAP
TARİHİ I
AMFİ
Salı
Çarşa ba
EEM217*
ELEKTRTİK
MÜHENDİSLİĞİNDE
MALZEME
D104
EEM215
DEVRELER I
PELİTLİ B 5
10:00-11:00
EEM215
DEVRELER I
PELİTLİ B 5
11:00-12:00
EEM215
DEVRELER I
PELİTLİ B 5
Perşe be
EEM217*
ELEKTRTİK
MÜHENDİSLİĞİNDE
MALZEME
D104
EEM217*
ELEKTRTİK
MÜHENDİSLİĞİNDE
MALZEME
D104
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
MAT211
DİFERANSİYEL
DENKLEMLER
AMFİ
MAT211
DİFERANSİYEL
DENKLEMLER
AMFİ
MAT211
DİFERANSİYEL
DENKLEMLER
AMFİ
EEM219
SAYISAL
TASARIM
D103
EEM219
SAYISAL
TASARIM
D103
EEM219
SAYISAL
TASARIM
D103
EEM219
SAYISAL
TASARIM
D103
EEM201
TEMEL ELEKTRİK
LABORATUVARI
ŞUBE I
EEM201
TEMEL ELEKTRİK
LABORATUVARI
ŞUBE I
EEM201
TEMEL ELEKTRİK
LABORATUVARI
ŞUBE II
EEM201
TEMEL ELEKTRİK
LABORATUVARI
ŞUBE II
17:00-18:00
*EEM
7ELEKTRİK MÜHENDSİLİĞİNDE MALZEME DERSİNİN GÜN VE SAATİ DEĞİŞEBİLİR.
Cuma
T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Mühe dislik ve Mi arlık Fakültesi
Elektrik Elektro ik Mühe disliği Bölü ü
2014 –
Güz Yarıyılı
3. Sı ıf Ders Progra ı
Pazartesi
Salı
Çarşa ba
Perşe be
08:00-09:00
EEM311
SAYISAL ANALİZ
D202
09:00-10:00
EEM311
SAYISAL ANALİZ
D202
10:00-11:00
EEM311
SAYISAL ANALİZ
D202
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
EES311
ELEKTROMANYETİK
DALGALAR
D105
EES311
ELEKTROMANYETİK
DALGALAR
D105
EES311
ELEKTROMANYETİK
DALGALAR
D105
16:00-17:00
MHS
FAKÜLTE SEÇİMLİK
I
17:00-18:00
MHS
FAKÜLTE SEÇİMLİK
I
EEM317
ELEKTRONİK II
PELİTLİ B 5
EEM317
ELEKTRONİK II
PELİTLİ B 5
EEM317
ELEKTRONİK II
PELİTLİ B 5
EEM317
ELEKTRONİK II
PELİTLİ B 5
EEM319
SİNYALLER
SİSTEMLER
D103
EEM319
SİNYALLER
SİSTEMLER
D103
EEM319
SİNYALLER
SİSTEMLER
D103
Cuma
T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Mühe dislik ve Mi arlık Fakültesi
Elektrik Elektro ik Mühe disliği Bölü ü
2014 –
Güz Yarıyılı
. Sı ıf Ders Progra ı
Pazartesi
Salı
Çarşa ba
Perşe be
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
EES407
GÖRÜNTÜ İŞLEME
Pelitli
Bilgisayar Sınıfı
EES407
GÖRÜNTÜ İŞLEME
Pelitli
Bilgisayar Sınıfı
EES407
GÖRÜNTÜ İŞLEME
Pelitli
Bilgisayar Sınıfı
EEM411
MİKROİŞLEMCİLER
D103
EEM411
MİKROİŞLEMCİLER
D103
12:00-13:00
13:00-14:00
EEM411
MİKROİŞLEMCİLER
Pelitli
Bilgisayar Sınıfı
14:00-15:00
EEM411
MİKROİŞLEMCİLER
Pelitli
Bilgisayar Sınıfı
15:00-16:00
16:00-17:00
EES415
GÜÇ
SİSTEMLERİNDE
KORUMA
D102
EES415
GÜÇ
SİSTEMLERİNDE
KORUMA
D102
EES415
GÜÇ
SİSTEMLERİNDE
KORUMA
D102
17:00-18:00
*EES
SAYISAL HABERLEŞME DERSİNİN GÜN VE SAATİ DEĞİŞEBİLİR.
EES403*
SAYISAL
HABERLEŞME
D102
EES403*
SAYISAL
HABERLEŞME
D102
EES403*
SAYISAL
HABERLEŞME
D102
Cuma
/
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI
Gün ve Saatler
1.SINIF
2.SINIF
3.SINIF
8-9
PAZARTESİ
9-10
10-11
11-12
13-14
TDB 101 Türk Dili-I
Amfi1
END 305 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
D202
14-15
15-16
16-17
8-9
9-10
TDB 101 Türk Dili-I
Amfi1
END 305 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
END 305 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
D202
D202
YDB 115 İngilizce- 1
10-11
11-12
YDB 115 İngilizce- 1
YDB 115 İngilizce- 1
14-15
15-16
16-17
17-18
8-9
END 113 Endüstri Müh. Giriş
END 113 Endüstri Müh. Giriş
D 105
D 105
MAK 111 Mühendislik Çizimi
D201
9-10
10-11
MAK 111 Mühendislik Çizimi
MAK 111 Mühendislik Çizimi
11-12
AIT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
AIT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Amfi1
Amfi1
Amfi1
MHN 223 Malzeme Bilimi
D204
Amfi1
Amfi1
MHN 223 Malzeme Bilimi
MHN 223 Malzeme Bilimi
D204
D204
MAT 211 Diferansiyel Denklemler
Amfi1
END 303 İŞ ETÜDÜ
D202
MAT 211 Diferansiyel Denklemler
MAT 211 Diferansiyel Denklemler
Amfi1
Amfi1
END 303 İŞ ETÜDÜ
END 303 İŞ ETÜDÜ
D202
D202
D201
D201
BIL 205 Bilgisayar Programlama
BIL 205 Bilgisayar Programlama
PELİTLİ
PELİTLİ
D201
BIL 205 Bilgisayar Programlama
PELİTLİ
MAK 305Üretim Yöntemleri
MAK 305Üretim Yöntemleri
D105
MAK 111 Mühendislik Çizimi
13-14
KIM 111 GENEL KİMYA
Amfi1
MHN 213 İstatistik
D 202
END 301 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I
D204
14-15
15-16
KIM 111 GENEL KİMYA
KIM 111 GENEL KİMYA
Amfi1
Amfi1
MHN 213 İstatistik
MHN 213 İstatistik
D 202
D 202
END 301 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I
END 301 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I
D204
D204
END 301 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I
D204
MAT 111 Matematik-I
MAT 111 Matematik-I
Amfi1
Amfi1
MAK 305Üretim Yöntemleri
MAK 305Üretim Yöntemleri
D204
D204
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMB
SALI
13-14
16-17
8-9
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
8-9
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
KIM 111 GENEL KİMYA LAB.
Lab.
MAT 111 Matematik-I
MAT 111 Matematik-I
FİZ 111 FİZİK-I
FİZ 111 FİZİK-I
FİZ 111 FİZİK-I
FIZ 111 Fizik-I Lab.
Amfi1
Amfi1
Amfi1
Amfi1
Amfi1
MHN 227 Mühendislik Mekaniği
MHN 227 Mühendislik Mekaniği
D103
D103
MHN 227 Mühendislik Mekaniği
D103
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN
D105
TC AVRASYA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
GÜN
DERS
SAATİ
08.00-08.50
09.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
1. YARIYIL
GDM 103 GIDA MÜH. GİRİŞ
Yrd. Doç. Dr. Başak SUNGUR
D103
TDB 101 TÜRK DİLİ I
AMFİ1
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
08.00-08.50
09.00-9.50
SALI
ÇARŞAMBA
14.00-14.50
15.00-15.50
AIT 201 ATATÜRK İLKELERİ VE
INKİLAP TARİHİ I
AMFİ 1
GDM 201 FİZİKOKİMYA
Yrd. Doç. Dr. Usama ALSHANA
D 203
GDM 301
TEMEL İŞLEMLER I
Yrd. Doç. Dr. Başak SUNGUR
D 102
GDM 203
GIDA KİMYASI I
Yrd. Doç. Dr. Başak SUNGUR
D103
GDM 203
GIDA KİMYASI I LAB.
Yrd. Doç. Dr. Başak SUNGUR
YDB 101 İNGİLİZCE I
Öğr. Gör. Halis Yaşar CANİK
D103
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
08.00-08.50
09.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
5. YARIYIL
MHS XXX FAKÜLTE SEÇMELİ
DERS I (GİRİŞİMCİLİK)
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
3. YARIYIL
MAK 111 MÜH. ÇİZİMİ
D201
MAK 111 MÜH. ÇİZİMİ UYG.
D201
GDM101 GENEL KİMYA (2. Grup)
Yrd. Doç. Dr. Usama ALSHANA
AMFİ 1
MAT 211 DİFERANSİYEL
DENKLEMLER
Prof. Dr. Muhammet KAMALİ
AMFİ 1
MHN 211 SAYISAL ANALİZ
Prof. Dr. Muhammet KAMALİ
D202
MHN 213 İSTATİSTİK
D202
GDM307 ENSTRÜMENTAL
GIDA ANALİZLERİ
Yrd. Doç. Dr. Usama ALSHANA
D 102
GDM307 ENSTRÜMENTAL
GIDA ANALİZLERİ LAB.
Yrd. Doç. Dr. Usama ALSHANA
GDM 303 ISI VE KÜTLE
TRANSFERİ UYG.
Öğr. Gör. Serhat GÜN
D105
GDM 303 ISI VE KÜTLE
TRANSFERİ
Öğr. Gör. Serhat GÜN
16.00-16.50
PERŞEMBE
08.00-08.50
09.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
CUMA
MAT 111 MATEMATİK I
Prof. Dr. Muhammet KAMALİ
AMFİ 1
08.00-08.50
09.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
GDM101 GENEL KİMYA LAB.
(2. Grup)
Yrd. Doç. Dr. Usama ALSHANA
MAT 111 MATEMATİK I
Prof. Dr. Muhammet KAMALİ
AMFİ 1
FIZ 111 FİZİK I
AMFİ 1
FIZ 111 FİZİK I LAB.
GDM 305 GENEL
MİKROBİYOLOJİ
Öğr. Gör. Seda BAĞBANCI
D 203
GDM 305 GENEL
MİKROBİYOLOJİ LAB.
Öğr. Gör. Seda BAĞBANCI
TC AVRASYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
GÜN
DERS
SAATİ
08.00-08.50
09.00-9.50
1. YARIYIL
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
09.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
TDB 101 TÜRK DİLİ I
AMFİ 1
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
08.00-08.50
09.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
3. YARIYIL
AIT 201 ATATÜRK İLKELERİ VE INKİLAP
TARİHİ I
AMFİ 1
HRT 201 GNSS ÖLÇMELERİ
Prof. Dr. Ertan GÖKALP
D 104
HRT 103 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Prof. Dr. Nihat AKYOL
D 104
YDB 101 İNGİLİZCE I
Öğr. Gör. Halis Yaşar CANİK
D 103
MAT 211 DİFERANSİYEL DENKLEMLER
Prof. Dr. Muhammet KAMALİ
AMFİ 1
KIM 111 GENEL KİMYA
Yrd. Doç. Dr. Usama ALSHANA
AMFİ 1
MHN 211 SAYISAL ANALİZ
Prof. Dr. Muhammet KAMALİ
D 202
HRT 101 ÖLÇME BİLGİSİ I
Prof. Dr. Celalettin KARALİ
D 104
HRT 101 ÖLÇME BİLGİSİ I UYG.
D104
MHN 215 İSTATİSTİK
D 202
PERŞEMBE
16.00-16.50
08.00-08.50
09.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
CUMA
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
08.00-08.50
09.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
MAT 111 MATEMATİK I
Prof. Dr. Muhammet KAMALİ
AMFİ 1
GDM101 GENEL KİMYA LAB.
Yrd. Doç. Dr. Usama ALSHANA
MAT 111 MATEMATİK I
Prof. Dr. Muhammet KAMALİ
AMFİ 1
FİZ 111 FİZİK I
AMFİ 1
FIZ 111 FİZİK I LAB.
MHN 227 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Nurcan AŞÇI DEMİRÖZ
D 103
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZYARIYILI DERS PROGRAMI
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
GÜN DERSSAATİ
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
1.YARIYIL
3.YARIYIL
INS 101 MÜH. ÇİZİMİ
D201
5.YARIYIL
7.YARIYIL
INS301 ZEMİN
MEKANİĞİ
INS401 PROJE
TDB101TÜRK DİLİ I
Amfi 1
AIT 201 ATA.
İLK.İ.TAR.Amfi 1
YDB 101 İNGİLİZCE I
Amfi 1
MAT211
DİF.DENKLEMLER
D202
MHS FAKÜLTE
SEÇMELİ DERS 1
INS 303 YAPI
STATİĞİ I, D201
INS403 SU
KAYNAKLARI
MHN 225
MUKAVEMET I
D201
INS405
TEMELLER
KIM111 G.KİMYA
Amfi 1
FİZ111 FİZİK I
D203
FİZ111 FİZİK I LAB
MAT 111 MATEMATİK I
Amfi 1
KIM111 G.KİMYA LAB.
MHS FAKÜLTE
SEÇMELİ DERS 2
MHN 223 MALZEME
BİLİMİ,
D201
INS 305 ULAŞIM I
INS103 İNŞ.MÜH.GİRİŞ
D201
MAT 111 MATEMATİK I
Amfi 1
MHN 213 İSTATİSTİK,
ISS4.. SEÇMELİ
DERS 2
D203
MHN211 SAYISAL
ANALİZ, D201
Prof.Dr.İ.İlhan SUNGUR
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
2014/2015 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYLI DERS PROGRAMI
Günler ve
saatler
1.SINIF
2.SINIF
3.SINIF
4. SINIF
MAK 405 TASARIM PROJESİ
D203
MHN 225 Mukavemet-I
D204
MAK 405 TASARIM PROJESİ
D203
MHN 225 Mukavemet-I
D204
MAK 405 TASARIM PROJESİ
D203
MHN 225 Mukavemet-I
D204
MAS 407 İMALAT TEKNOLOJİSİ
“
“
D203
D203
D203
8-9
9-10
10-11
MAK113 Makine Müh. Giriş
D202
MAK 113 Makine Müh. Giriş
D202
PAZARTESİ
11-12
13-14
TDB 101 Türk Dili-I
14-15
TDB 101 Türk Dili-I
Amfi1
MAK303MakineElemanları-I
D201
MAK 303 MakineElemanları-I
D201
15-16
AIT 201 Atatürk llk.veİnk. Tar
Amfi 1
MAK 303 MakineElemanları-I
D201
16-17
AIT 201 Atatürk llk.veİnk. Tar
Amfi 1
MHS-I (16.00-18.00)
Amfi1
8-9
9-10
YDB 115 İngilizce- 1
Amfi1
MHN 223 MALZEME BİLİMİ
D204
10-11
YDB 115 İngilizce- 1
Amfi1
MHN 223 MALZEME BİLİMİ
D204
Amfi1
MHN 223 MALZEME BİLİMİ
D204
MAT 211 DİF. DENKLEMLER
MAT 211 DİF. DENKLEMLER
MAT 211 DİF. DENKLEMLER
AMFİ 1
AMFİ 1
AMFİ1
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
11-12
YDB 115 İngilizce- 1
13-14
14-15
15-16
16-17
8-9
MAK 111 Mühendislik Çizimi
D201
9-10
MAK 111 Mühendislik Çizimi
D201
MHN 211 SAYISAL ANALİZ
D202
10-11
MAK 111 Mühendislik Çizimi
D201
MHN 211 SAYISAL ANALİZ
D202
MAK 305 Üretim Yöntemleri
D105
11-12
MAK 111 Mühendislik Çizimi
D201
MHN 211 SAYISAL ANALİZ
D202
MAK 305 Üretim Yöntemleri
D105
13-14
KIM 111 GENEL KİMYA
Amfi1
MHS Fakülte Seçmeli-I
MAK 403 MAKİNE LABORATUVARI
14-15
KIM 111 GENEL KİMYA
Amfi1
MHS Fakülte Seçmeli-I
MAK 403 MAKİNE LABORATUVARI
15-16
KIM 111 GENEL KİMYA
Amfi1
8-9
MAT 111 Matematik-I
Amfi1
9-10
MAT 111 Matematik-I
Amfi1
MAK 403 MAKİNE LABORATUVARI
16-17
MHS-II (16.00-18.00)
MHN 215 Müh, Termo.-I
MAS 419 TAHRİBATSIZ MALZ. MUAY.
D105
//
D105
“
D202
11-12
//
D105
“
D202
13-14
14-15
15-16
KIM 111 GENEL KİMYA LAB.
16-17
MAK 301 Akışkanlar Mekaniği
//
//
D202
//
D202
D202
D202
8-9
CUMA
D202
10-11
9-10
10-11
MAT 111 Matematik-I
Amfi1
MAK 311 Sistem Din.ve Kon.
MAK 311 Sistem Din.ve Kon.
D201
D201
11-12
MAT 111 Matematik-I
Amfi1
MAK 311 Sistem Din. veKon.
D201
13-14
FIZ 111 Fizik-I
Amfi1
14-15
FIZ 111 Fizik-I
Amfi1
15-16
FIZ 111 Fizik-I
Amfi1
MAK 305Üretim Yöntemleri
D204
16-17
FIZ 111 Fizik-I
Lab.
MAK 305 Üretim Yöntemleri
D204
17-18
FIZ 111 Fizik-I LAB
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN
Download

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Mühe dislik ve Mi arlık Fakültesi