Синдикална организација
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" Бијељина
Мајевичка 97, 76300 Бијељина, Тел./Факс: +387(0)55/208-032; e-mail: [email protected]
ЈИБ 4401001560041; Жиро-рачун: 555-001-00127075-51 Нова Банка, Бања Лука
Број: 35-4/2015
Датум: 12.03.2015. година
Огласне табле
ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д.
Бијељина
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Обавјештавам чланове Синдикалне организације да је, дана 24.02.2015. године
у Бијељини, одржана 14. сједница Синдикалног одбора.
Због неизмирених обавеза према радницима, на сједницу су позвани сви
чланови Управе како би заједнички покушали ријешити нагомилане проблеме.
Састанку су испред Управе присуствовали Извршни директори за техничке и правне
послове.
Према мишљењима која су изнијели чланови Синдикалног одбора, иначе
повјереници Синдикалних подружница, радници се распитују када ће бити
измирене заостале обавезе, али нема већег незадовољства у њиховим
подружницама.
Једини изузетак је Синдикална подружница Угљевик, гдје је дан раније одржан
састанак са чланством које је изразило велико незадовољство постојећим стањем у
Предузећу. На том састанку су готово једногласно усвојена два закључка:
1. Да се заустави даљи пријем радника, осим електромонтера,
2. Да Синдикални одбор изађе у јавност са информацијом о стању у Предузећу.
Ни један од ових закључка остали чланови одбора нису подржали, па су исти
остали неусвојени, те по том питању нисе преузете никакаве даље активности.
Сугерисао сам свим члановима Синдикалног одбора да до краја марта одрже
састанке са чланством у својим Синдикалним подружницама, па да на сљедећи
састанак дођу са ставовима чланства које их је изабрало и које они
представљају, а не са својим личним ставовима.
Молим сво чланство да присуствује састанцима Синдикалних подружница, и на
истим слободно изнесе своје мишљење како би се већином гласова усвојили
закључци, које ће ваши повјереници износити на састанцима одбора. Ово је једини
начин да сазнамо шта мисли наше чланство, како би могли да их адекватно заступамо.
С поштовањем!
Доставити:
1. Наслову,
2. а/а-.
Предсједник СО:
__________________________________
(Бранислав Секулић, дипл.инж.ел.тех.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download

Комплетан документ.