Biblické školení pracovníků
2014 / 2015
ÚVODNÍ KONFERENCE
Bůh je pro-life l 20. 9. 2014 od 8:00 hod. l Středisko Hutník, Třinec
PROGRAM JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ
11.10.
2014
Kniha Jób
Kam patří Kniha Jób?
Je to opravdu „kniha naučná“?
Proč je Kniha Jób psána veršem?
Neubírá jí to na věrohodnosti
a autenticitě?
Historické zasazení
Ji Yun Jang
Jób a bohatství
25.10.
Křesťan a peníze
Jób a nemoc
8.11.
Luther a manželství
Jób a „vztahy“
22.11.
2014
Dva extrémy: Život v dostatku
2014
(nadbytku) a pak ztráta všeho.
Jde to vůbec zvládnout?
Bohdan Taska
Štěpán Rucki
2014
Je nemoc pouze a jenom zlá?
Prokletí?
Boleslav Taska
Jerzy Sojka
Smysl nemoci a utrpení.
Jeho přátelé anebo rádobypřátelé…
Pastorace Jóbových přátel
Stanislav Kaczmarczyk
Jób a teodicea
Kdo za to může?
Bůh anebo Satan?
Co o něm učil a jak
prožíval své vlastní
Přátelství
Proč je dobré mít přátele?
Proč není jedno, jaké máme přátele?
Jiří Chodura
Duchovní svět
13.12.
2014
Stanislav Piętak
Jób a příroda
Popis přírody v knize Jób…
Znal Jób brontosaura?
Martin Piętak
Jeho rozhovor s Bohem
(v čem nás může inspirovat?)
Andělé a démoni.
Štěpán Rucki
10.1.
2015
Jób a modlitba
Příroda
Jak máme spravovat Boží dar přírody
Křesťanská ekologie vs. modlářský
ekologismus?
Marek Říčan
Služba vlastním dětem
24.1.
2015
Michal Klus
Jóbova víra
Boží řešení, svrchovaný vstup do situace
Vyznání: „Vím, že Vykupitel žije“
Jan Fojcik
Desátky a dávání
Jak přivádět své děti ke Kristu?
Jan Tomala
14.2.
2015
O ustanovování
služebníků v církvi
Luterský pohled na správu církve.
Stanislav Piętak
Jób a Kristus
Na Jóbovy otázky Kristovy odpovědi
(Jób jako předobraz Krista)
28.2.
2015
Edward Mitręga
Dietrich Bonhoeffer
Křesťan v opozici? Kdy můžeme anebo
dokonce musíme být neposlušní?
Zbyszek Kaleta
Francis Schaeffer
Obhájce křesťanství ve jménu
záchrany společnosti i jednotlivce
Marek Říčan
14.3.
2015
Jan Hus
Čím nás může inspirovat četba
Husových spisů a dopisů?
Daniel Spratek
Začátek vždy v 17.00 hodin. l Místo: Ústředí SCEAV, Na Nivách 259/7, Český Těšín
ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE
Vladislav Santarius – svobodný v nesvobodě (ke 100. výročí narození)
28. 3. 2015 od 16:00 hod. l Středisko Karmel, Smilovice
Změna programu vyhrazena.
Co je BŠP?
BŠP čili Biblické školení pracovníků je dlouhodobý projekt
Křesťanského společenství, z. s.,
jehož cílem je nabídnout kvalitní
biblické vzdělávání věřícím
ve SCEAV.
Cíle BŠP
• budovat bratry a sestry, kteří
slouží slovem Božím na nedělních
besídkách, biblických hodinách,
mládežích, v domovech důchodců,
na evangelizacích a u jiných
příležitostí
• seznamovat s věroučnými pravdami vycházejícími z Božího slova
• učit se správným způsobem
vykládat Písmo svaté
Více informací na www.ks-sch.cz
Heslo BŠP
Celoživotním biblickým vzděláváním naplňujeme reformační odkaz
o všeobecném kněžství všech
věřících v Ježíše Krista. Usilujeme
o duchovní, teoretickou i praktickou přípravu následovníků Ježíše
Krista ke kvalitní službě v církvi
i mimo ni.
Pro koho je BŠP určeno?
Pro každého bez rozdílu pohlaví,
věku a předchozího vzdělání.
Pro každého, kdo chce více vědět
o biblických pravdách.
BŠP chce být duchovně i intelektuálně poctivým pokusem „poprat
se“ s otázkami dneška.
Download

Program BSP 2014-15.pdf - Křesťanské společenství, zs