13. Kongres DGKS
Zlatibor 22-24.09.2010.
Aleksandar Bojović, Vukan Njagulj:
IDEJNI PROJEKT
ŽELEZNIČKO-DRUMSKOG MOSTA
PREKO DUNAVA U NOVOM SADU
Delegacija
Evropske
komisije za
Srbiju
Italferr s.p.a.
Rim
IRD
Engineering
Rim
IIPP Institut za
istraživanja i
projektovanja u
privredi, d.o.o.,
Beograd
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
DEL ING d.o.o.
Beograd
(ex Delfin
Inženjering)
Saobraćajni
institut CIP
d.o.o., Beograd
1
Železničko-drumski most u Novom Sadu
Sadržaj
1 Uvod
2 Dispozicija mosta
3 Konstrukcija mosta – izbor rešenja
4 Temelji i stubovi
5 Proračun konstrukcije uz osvrt na EN
6 Zaključak
7 Učesnici u izradi projekta
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
2
1 Uvod
Osnovno o projektu
• Projekt – donacija EU.
• Konkurs EU dobijaju Italferr i IRD Engineering.
• Ugovor: Idejno rešenje + Idejni projekt + Glavni projekt + Tenderski dokumenti,
12.06.2007-12.03.2009, crveni FIDIC.
• Projektni zadatak 2006: 1 kolosek + 2 drumske trake.
Urađeno Idejno rešenje, počet Idejni projekt.
• Železnice Srbije izdaju TU ≠ PZ: 3 koloseka.
Urađeni 2. idejno rešenje i Idejni projekt.
•
•
Projektni zadatak ŽS≠TU: 2 koloseka + 2 drumske trake.
Urađeni 3. idejno rešenje, novi - obiman Idejni projekt, Tenderski dokum.
Finalni rezultat:
8 meseci uzaludnog rada,
9 meseci čekanja,
12 meseci kašnjenja, žuti FIDIC.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
3
Projektni zadatak
• Lokacija = Lokacija starog mosta.
• Saobraćaj na mostu = 2 koloseka (e = 4,20m) +
2 drumske trake (2 x(3,50+0,35)m) + 2 pešačkobiciklističke staze (2 x 2,50m).
• Brzine vozova = 160 i 120 km/h (putn. i teretni)
• Urbanistički uslov = Lučni, čelični most.
• Fundiranje = Stari temelji, koliko je moguće.
• Instalacije na mostu = Po posebnim zahtevima.
• Norme za projektovanje: nemačke Ri804:2003 +
prateće DIN-Fb 101do104 = EN 1991do1994.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
4
2 Dispozicija mosta
Stari i novi most
Stari most
1961-1999.
Novi most
2010.
Saobraćaj
1kol. + 2d.
2kol. + 2d.
Sistem
Uklješteni
lukovi
Lukovi sa
zategama
Lukovi
Armirani
beton
Čelik
Kolovozna
konstrukcija
Prednapr.
beton
Spregnuta
Vešaljke
Prednapr.
beton
Kablovi
Spregovi
između luk.
Pred. beton
(Čelik)
Čelik
Dužina
466,450 m
474,000 m
Širina
20,150 m
31,600 m
Pokrivena
površina
9400 m2
15000 m2
Norme za
projekt.
??
DIN-Fb i
EN, 2009.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
5
Razmatrane varijante sistema konstrukcije mosta
Luk+rešetkasta greda.
Rešetka – element kog
nema u urbanističkim
uslovima.
Odbačeno.
Luk sa zategom.
Odgovara urbanističkim
uslovima.
Usvojeno.
Dvostruki lukovi.
Nedovoljno racionalno
za ovaj most.
Odbačeno.
Rešetkasti lukovi sa
zategom.
Ne odgovara urb. usl.
Odbačeno.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
6
Rešetkasti luk sa zategom. Ne odgovara urbanističkim uslovima. Odbačeno.
Racionalna i verovatno estetski najlepša varijanta.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
7
Dispozicija mosta
Niveleta prilagođena što kraćoj
vezi sa postojećim kolosekom.
Razdvojene
konstrukcije
Kolovozna konstrukcija
Raspored ležišta
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
8
Dispozicija mosta – poprečni presek
Asfaltni
kolovozni zastor
80 mm
Pešačka staza sa anti-skid
sistemom, t=6 mm
Instalacije i reviziona staza
zaštićeni maskom
Tucanički zastor ≥ 350 mm
Spregnuta kolovozna
konstrukcija, tc = 250 mm
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
9
Osnovni elementi dispozicije poprečnog preseka mosta
Dve drumske trake sa
zaštitnim ogradama
H4b-W2-B.
Reviziona kolica u 2-3 i 3-4.
Pešačke staze
sa ogradama
h=1,40m.
Zaštićene revizione staze.
Instalacije: vodovod, E- i
PTT-kablovi.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
Odvodnjavanje kolovoza
cevima.
10
3 Konstrukcija mosta – izbor rešenja
Osnovni elementi dispozicije
Usaglašenost dilatiranja
šina i mosta.
Razdvojene konstrukcije
zbog jednostavnije
montaže.
Prelazna konstrukcija
3A-3B.
Podužno fiksni oslonci.
Iskorišćenje velike
nosivosti srednjeg stuba.
Osa 3: Stopa starog mosta.
Vodeća
Osa 2: Oporac starog mosta.
ležišta, M
Ose 1, 4, 5: Iz uslova uređenja obala.
Osa 4: Iz položaja oporca starog mosta.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
11
Konstrukcija mosta – izbor rešenja
Razdvojene konstrukcije:
lakša montaža;
prelazna konstrukcija u 3, povoljno za Θ .
Veličina strele H = H(Θ)
H/L = 5,21 = Optimalan odnos
H 2-3 = 34 m, H3-4 = 42 m
h =6,0m
h =5,5m
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
12
Konstrukcija mosta – izbor rešenja
Vešaljke.
Prednosti kablova nad krutim zategama:
• bez potrebe za montažnim nastavcima;
• bitno viša otpornost na zamor;
• bitno viša zatezna čvrstoća;
• znatno više prigušenje oscilacija;
Kolovozna konstrukcija. Prednosti
spregnute konstrukcije nad čeličnom OP:
OP: 200kg/m2x3€/kg=600€/m2.
• bitno niže koštanje;
Spregnuta konstrukcija:
• veća otpornost na zamor;
150kg/m2x1,50€/kg +
• manja buka;
0,25m3/m2x400€/m3 = 325€/m2.
• manja opasnost zaleđivanja;
• jednostavnije održavanje.
• adekvatna obrada spoljnih površina za
aeroelastičnu stabilnost.
Zatege. Visina i širina preseka:
• gornja ivica – iz položaja GIŠ;
• donja ivica – iz polovidbenog profila;
• širina – iz uslova stabilnosti lukova i
prohodnosti;
• h/b = 2,300/2,000 m.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
13
Pojedinosti konstrukcije mosta (1)
Veza lukova i zatega, zatega i kolovozne konstrukcije.Stalni i privremeni oslonci.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
14
Pojedinosti konstrukcije mosta (2)
Lukovi i rigla za vezu
Elementi
preseka
lukova
konstruisani
da odgovore
zahtevima
izbočavanja.
Kablovi od paralelnih
strukova.
Prednaprezanje iz lukova.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
15
Pojedinosti konstrukcije mosta (3)
Veličina nH je vrlo bitna (EN 1990:2002).
Velika širina mosta – povoljna okolnost!
Sprezanje i bočno – sa zategama, zbog
nH ≥ nH,0 = 1,2 Hz .
Moždanici sa glavom φ25, EN ISO 13918:1998
Beton: C40/50, EN 1992-1-1:2004.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
16
4 Temelji i stubovi
Rotirana osa mosta oko 5/M da
bi se smanjila ekscentričnost
opterećenja stubova.
1
2
3
4
5
M
Osa 1:
Osa 3:
Osa 5:
Novi stub na bušenim šipovima.
Stopa starog mosta velikih
dimenzija – pogodna za RX.
Novi stub na
bušenim šipovima.
Osa 2:
Koristi se kao zamena tla.
Osa 4:
Novi stub na starom oporcu.
Injektiranje tla po celom obimu.
Novi stub na bušenim šipovima.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
17
Stubovi na desnoj obali - u osama 1 i 2.
1
2
1
Bušeni šipovi φ1500
mm primaju i velike
poprečne H-sile.
2
Efekat većih nizvodnih reakcija
poništen ekscentricitetom stuba u
odnosu na osu mosta M. e = 0,823 m
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
18
Stubovi na levoj obali - u osama 4 i 5.
4
5
4
5
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
19
Stubovi na levoj obali - u osama 4 i 5.
4
Stub u osi 4
5
Stub u osi 5
Bušeni šipovi φ1500 mm
primaju i velike popr. H-sile.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
20
Centralni stub – u osi 3.
Ukupna opterećenja V,H(G+Q) i pritisci na tlo σ:
max V = 115952 kN, corr. H = 35653 kN → σ ≤ 361 kN/m2
corr. V = 107232 kN, max H = 50234 kN → σ ≤ 457 kN/m2
corr. V = 105182 kN, min H = 17139 kN → σ ≤ 467 kN/m2
3
Zaštitna
zavesa
injektiranjem
Temelj
starog
mosta
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
21
5 Proračun konstrukcije uz osvrt na EN
Stanje srpskih normi za čelične železničke mostove 2009/2010.
Tema
Srpske norme
Evropske norme
Komentar
Saobr. železnička optereć.
Šeme LM71, SW/2
DS 804:1982
Šeme LM71,SW/2 + Trains
EN 1991-2:2003
SRPS bez opt. za zamor.
Saobr. drumska optereć.
V600,V300,p1,p2
DIN 1072:1985
LM1(TS,UDL), LM2, LM4
EN 1991-2:2003
Različita opterećenja.
Vetar, toplota, seizmika
ISO 4854:1987, -----,
ruski SNiP iz ’80.
EN 1991-1-4:2004, EN
1991-5:2003, EN 1998:’04
Drugačije definisana ili
nedefinisana.
Čelični materijal
EN 10025:1993
Ostalo ne postoji
EN 10025:2005-2008
EN 1993-1-10:2005
Izbor mater. neupotrebljiv.
Ostalo – ne postoji.
Opšti koncept proračuna
Dopušteni naponi
Granična stanja ULS,SLS
SRPS zastareo.
Gran. stanje nosivosti ULS
σdop DIN 18800-1:1981
Stabilnost: Prep.CECM:’80
Serija EN 1993
SRPS zastareo.
Gran. st. upotrebljivosti
SLS
EN 1990:2002
EN 1993-2:2006
U SRPS ne postoji.
SLS pri vetru na konstruk.,
kablove
EN 1991-1-4:2004
Preporuke zemalja EU
U SRPS ne postoji.
Δσ = |σp,max – σp,min|
EN 1993-9:2005
SRPS zastareo.
Zamor
r = σmax/σmin
DIN 4132:1980
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
22
Opterećenja
Težine ukupno, karakteristične vrednosti:
• težina čelične konstrukcije: ΣG1,s,k = 120.000 kN
• težina betonske kolov. ploče: ΣG1,c,k = 66.000 kN
• težina stalnih tereta: ΣG2,k = 110.000 kN
• ukupno: ΣGk ≈ 300.000 kN
Saobraćajna železnička opterećenja:
Saobraćajna drumska opterećenja:
• pojedinačno: LM71, SW/2;
• pojedinačno: LM1, LM2, LM4;
• za dinamičke proračune: voz tipa 2, voz tipa 5;
• za proračun zamora: LM3;
• grupe opterećenja za ULS: gr11-gr17, gr21-gr27;
• grupe opterećenja: gr1, gr2, gr3, gr4, gr6.
• dinamički koeficijent Φ za lukove, zatege, vešaljke,
kolovoznu konstrukciju.
Ostala opterećenja (kratak izvod):
Dinamički koef. kao Φ(n0(G)),
• vetar, EN 1991-4:2005 : vb = 21,60 m/s;
ili iz Voz tipa 2 i 5 iz proračuna
• toplota, EN 1991-5:2005; čelična konstrukcija
ΔTN,neg= -36K, ΔTN,pos= +41K; kablovi ΔTN,neg = 51K, ΔTN,pos = +56K; 2 komb. ΔTN+ΔTM;
time history F(x,t).
• zemljotres, EN 1998-2:2005: nelinearna direktna
dinamička analiza, 7 zapisa g(X,Y,t).
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
23
Redosled proračuna konstrukcije
(1) N,V,M za sve opterećenja koja nisu saobraćajna:
Gk, Qlac, Qlbk, F**W, FW, ΔTN, ΔTM ;
(2) max/min (N,V,M) od saobraćajnih opterećenja, za
svako opterećenje i svaki štap (element):
LM71/Tr1,Tr2, SW/0/Tr1,Tr2, LM1/Lane 1,2, LM4/R,L,
Qlb, Qs, FW,X,Y,Z, ∆TN, ∆TM.
(3) Preliminarno dimenzionisanje delova konstrukcije.
(4) Uticajne linije za N i M svih razmatranih preseka
lukova, zatega i vešaljki. Razmatrani preseci na ΔX = 3,00
m. Ukupno oko 4.600 uticajnih linija!
(8) Proračun dinamičkog koeficijenta
Φ od modela pokretnih sila od vozova
tipa 2 i 5.
Poređenja rezultata:
N,V,M(Φ x Train Type 2 i 5)/
/N,V,M(Φ=1 x LM71).
Dva modela za proračun konstrukcije:
Model 1: svi elementi su štapasti,
Model 2: kolovozna ploča u FE.
(5) Ekstremne presečne sile max/min N,V,M i N,V,
max/min M od 8 saobraćajnih grupa delovanja pomoću
odgovarajućih UL. Ukupno oko 37.000 sila!
(6) Ekstremne presečne sile:
• od grupa opterećenja gr21-gr27 i gr1-gr4;
• od toplotnih delovanja ΔTN, ΔTM i njihovih kombinacija;
(7) Ekstremne deformacije za SLS.
Ekstremna vertikalna ubrzanja od vozova tipa 2 i 5.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
24
Pregled proračuna za ULS
ULS = Granično stanje nosivosti za gr21-gr27
ULS = Granično stanje nosivosti za gr1-gr6
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
25
Pregled proračuna za ULS
SLS = Granično stanje upotrebljivosti za konstrukciju
SLS = Aerodinamički efekti na konstrukciju
Konstrukcija
Vešaljke (kablovi)
Odvajanje vrtloga od grede
Odvajanje vrtloga
Galopirajući flater
Galopiranje
Klasični flater
Vibracije izazvane kišom i vetrom
Divergencija
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
26
Rezultati proračuna (1)
Primer: Luk: max/min My,ser od težine i grupa železničkih opterećenja G, gr26, gr27.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
27
Rezultati proračuna (2)
Primer: Luk 3-4: Kontrola napona σx,Ed/σx,Rd ≤ 0,88 .
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
28
Rezultati proračuna (3)
Luk 3-4.
Kontrola izbočavanja pojaseva:
[σx,Ed /(ρx fy /γM1 )]2 ≤ 0,94
Luk 3-4.
Kontrola izbočavanja vertikalnih limova:
[σx,Ed /(ρx fy /γM1 )]2 + 3[τEd /(χvfy /γM1 )]2 ≤ 0,87
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
29
Rezultati proračuna (4)
Vertikalni limovi
Luk 2-3. Kontrole izbočavanja po
EN 1993-1-5:2005, SRPS U.E7.121:1986,
DASt-Ri 012:1978.
Pojasevi.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
30
Rezultati proračuna (5)
Kontrole kablova u graničnim stanjima ULS i
SLS i pri zamoru (Fat) pri LM71/Tr1+LM71/Tr2.
Kontrola kablova pri delovanju kiše i vetra.
Gk
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
31
Rezultati proračuna (6)
Dinamički proračun. Vozovi tipa 2 i 5 (EN 1991-2:2005). Funkcija istorije opterećenja P(t).
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
32
Rezultati proračuna (7)
Dinamički proračun. Voz tipa 2 na 1-2-3. Dinamički i statički ugibi tačaka zatege kod vešaljki δ(t).
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
33
Rezultati proračuna (8)
Dinamički proračun. Voz tipa 2 na 1-2-3. Dinamički koeficijent Φ(V).
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
34
Rezultati proračuna (9)
Dinamički proračun. Voz tipa 2. Zaključak o merodavnom proračunu – statički ili dinamički.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
35
Rezultati proračuna (11)
Kolovozna spregnuta konstrukcija. Kolovozna ploča. Presečne sile
NX(G2,k) [kN/m]
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
36
Rezultati proračuna (11)
Kolovozna spregnuta konstrukcija. Kolovozna ploča. Presečne sile
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
37
Rezultati proračuna (10)
Kolovozna spregnuta konstrukcija. Kontrola napona (EN 1994-2:2005, DIN-Fb 104-2:2003).
Ploča C40/50
Poprečni
nosač
S355J2G3
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
38
Rezultati proračuna (11)
Kolovozna spregnuta konstrukcija. Kolovozna ploča. ULS –armatura. SLS – prsline.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
39
Rezultati proračuna (12)
Glavni noseći sistem. Deformacije. Vertikalni ugibi (Gk).
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
40
Rezultati proračuna (12)
Glavni noseći sistem. Deformacije. Vertikalni ugibi (LM71).
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
41
Rezultati proračuna (12)
Glavni noseći sistem. Deformacije. Vertikalni ugibi (Gk+LM71).
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
42
Rezultati proračuna (13)
Glavni noseći sistem. Deformacije. Rotacije (LM71).
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
43
Rezultati proračuna (14)
Vertikalni ugib, LM71/Tr1:
2-3: L/δ = 2332 > 800
3-4: L/δ = 1842 > 800
Rotacije u 3:
3A. LM71/Tr1+Tr2 +ΔTN : Θ ≤ 0,0036 < 0,0050 rad
3B: LM71/Tr1+Tr2 +ΔTN : Θ ≤ 0,0052 ≈ 0,0050 rad
Uvrtanje kolovozne konstrukcije:
t < 1 mm/3m < 3 mm/3m pri V = 160 km/h
Frekvencije oscilacija:
Ravan
Deo 1-2-3
Deo 3-4-5
Vertikalna
n1,V = 0,76 Hz
n1,V = 0,53 Hz
Horizontalna
n1,H = 1,47 Hz
n1,H = 1,03 Hz
Torzija
n1,T = 1,98 Hz
n1,T = 2,03 Hz
Aeroelastična stabilnost. Greda i kablovi OK.
ULS. Naponi i izbočavanje – OK.
Fat pri LM71/Tr1+Tr2 > LM71/Tr1 > voz.2 i 5 OK.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
44
6 Zaključak
Glavni noseći sistem. Racionalnost projekta. Masa čelične konstrukcije.
Očekivane mase čeličnih
lučnih mostova prema
međunarodnoj literaturi.
Železnički: V ≥ 200 km/h
Železnički: V < 200 km/h
Drumski mostovi
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
45
Primeri masa izvedenih čeličnih lučnih drumskih mostova.
16 mostova izvedenih 1973-2007.
u Holandiji, Nemačkoj, Francuskoj,
Japanu, Slovačkoj, Luksemburgu,
Srbiji, SAD, Mađarskoj, Češkoj,
Kini.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
46
Železnički, greda: V ≥ 200 km/h
Železnički, luk: V ≥ 200 km/h
Železnički, greda: V < 200 km/h
Železnički, luk: V < 200 km/h
Želez., greda bez zastora: V < 200 km/h
Očekivane mase čeličnih lučnih mostova
(t/m)/kolosek prema međunarodnoj
literaturi.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
47
Zaključak
Mase lukova 2-3 i 3-4 su optimalne i
tačno u očekivanim vrednostima za
vozove sa V < 200 km/h.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
48
Izgledi mosta (1)
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
49
Izgledi mosta (2)
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
50
Izgledi mosta (3)
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
51
Izgledi mosta (4)
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
52
Izgledi mosta (5)
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
53
Izgledi mosta (6)
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
54
7 Učesnici izrade projekta mosta
Organizacije
Odgovorna lica
Donacija za projekt
Delegacija Evropske komisije za Srbiju
Rukovodilac Projekta
Projektanti
Italferr S.p.A., Roma
IRD Engineering S.r.I., Roma
Odgovorni projektant konstrukcije mosta
Lokalni partner
Institut IIPP d.o.o., Beograd
Podizvođač za projekt konstrukcije mosta
DEL ING d.o.o. (ex Delfin Inženjering), Bg
Projektant po zakonima Rep. Srbije
Saobraćajni institut CIP d.o.o., Beograd
Prof. Mario Paolo Petrangeli
Aleksandar Bojović, dipl.ing.građ.
Odgovorni projektant stubova i temelja
Vukan Njagulj, dipl.ing.građ.
Projektanti (svi dipl.ing.građ.)
Dejan Srejić, Slobodan Jaćović, Uroš
Kostić, Kristijan Koložvari, Zoran Canić.
Projektanti ostalih struka
svi iz Saobraćajnog instituta CIP d.o.o.
Bojović,A., Njagulj,V.: Železničkodrumski most u Novom Sadu
55
Download

the presentation.