Naziv organizacije
Vrsta organizacije
Omladinski centar Ljubija/ OCLJ
: Omladinski centar Ljubija / OCLJ je humanitarna, nevladina i
neprofitabilna organizacija, cije se organizovanje, djelovanje i
ciljevi zasnivaju na demokratskim principima i u skladu sa
Ustavom i Zakonom.
pruzanje direktne pomoci djeci i mladima
Polje djelovanja
Područje djelovanja
1. psihosocijalna podrska svim mladima od 12 do 25
godina a posebno traumatizovanim mladima (
raseljenim, izbjeglicama mladima iz razorenih porodica,
mladima sa problemima u adaptaciji i drugo)
2. Podrska i afirmacija mladih sa kreativnim
sposobnostima a sve u cilju unaprijedjenja kulturnih
vrijednosti drustva,
3. Prikupljanje donacija kojima bi mladi pomagali jedni
drugima kroz razne eduktivne, kreativne i rekreativne
aktivnosti ili donacija kojima bi mladi pomagali druge
specificne grupe stanovnistva ( stari i iznemogli ,
invalidi)
4. Angazovanje strucnjaka raznih profila za rad na
problemima mladih
5. Saradnja sa slicnim organizacijama kod nas kao i u
svijetu u cilju unaprijedjenja komunikacije medju
mladima,
6. predstavljanje aktivnosti mladih u vidu programa za
roditelje, skole, gradjane i medije,
7. Predstavljanje rada OCLJ i aktivnosti mladih
izdavanjem brosura, postera i drugog materijala koji
takodje doprinose realizaciji ciljeva OCLJ a sve u skladu
sa zakonom o izdavackoj djelatnosti.
8. Aktivnosti na sprovodjenju Medjunarodne konvencije o
djecijim pravima
9. Aktiviranje maldih i djece na zastitu zivotne sredine.
Podrucje mjesne zajednice Ljubija
Podrucje okolnih mjesnh zajednica zavisno od predvidjenih
projekata.
Adresa
Ul Hasana Kikica bb. 79206 LJubija
Grad, Opština, poštanski broj
79206 Ljubija, Prijedor
Telefon
052 360 135
Fax
052 360 135
E-mail
[email protected]
Web
////
Datum, broj i mjesto registracije
OC. Ljubija je registrovan 10.06.2004.
u Osnovnom sudu u Banja Luci
broj F-1-122/04,
Zajednica iskustava razlicitosti humanosti, razvijena snagom i
idejama mladih Ljubije i svijeta.
Vizija
Misija
Ciljne grupe
Vrijednosti rada Udruženja
Aktuelno
Omladinski centar Ljubija pomaze mladima i djeci pruzajuci im
prostor za humani i kreativan rad kroz edukaciju, razvoj
volonterizma te medjunarodnu razmijenu iskustava
mladi za mlade, mladi za zajednicu!
Djeca i mladi
Volonteri lokalni i inostrani
Gradjani Ljubije i okoline
Humanost, raznolikost, razmjena iskustava, mir, volonterizam,
znanje i usavršavanje ,pomoć i podrška drugima, zajedništvo
Edukativne i kreativne radionice za djecu i mlade
radionice o djecijim pravima
radionice o nenasilnoj komunikciji
art radionice
radionice o prevenciji nasilja u porodici , radionice o prevenciji
alkoholizma, narkomanije AIDSa i sportske radionice,
Kursevi Engleskog i Italijanskog jezika,
Skola gitare i glume
Projekat sa Deltom iz Portugala “Kultura religija i tolerancije”
Priprema za medjunarodni ljetnji kamp IPP project gdje ce nasa
organizacija u biti domacin kampa u periodu 24 juli./ 20 .avgust
Download

Omladinski centar Ljubija