HOBBÝKŮV ZPRAVODAJ
2014/2015
Jak se nám vede a co nového chystáme?
Nahlédněte k nám prostřednictvím těchto stránek
Petra Picková, U obory 723, 250 91 Zeleneč, IČ:76579425.
www.hobbyk.cz, www.hobbyk.ultraweb.cz, e-mail:[email protected],
tel.:777899368
MLADÝ PŘÍRODOVĚDEC A BADATEL
Na kroužku Mladý přírodovědec a badatel byly děti během I. pololetí seznámeny
s jedlými a nejedlými houbami našich lesů, vytvořily si i svůj kreslený atlas hub. Dále
jsme si řekli o listnatých a jehličnatých stromech rostoucích v Zelenči a vytvořili si i
malé ukázky herbářů ze spousty přírodního materiálu. Vědecky jsme na to mrkli i
lupou. Vysvětlili si, proč na podzim padá listí.
Vysvětlili jsme si koloběh vody v přírodě a proč je moře slané. Ukázali si, jak
krystalizuje sůl a jak slaná voda nadnáší vajíčka i mince.
A protože se v naší obci tak úspěšně třídí odpad, s dětmi jsme si o třídění odpadu
popovídali a názorně třídili na papíře i skutečný odpad.
Ukázali jsme si na domácím planetáriu, jak to vypadá ve vesmíru, jaké planety jsou
kolem nás, jak je pro nás důležité sluníčko, co to je kometa atd.
S dětmi jsme si zahráli na stopaře v lese, jaké stopy zvířat tam můžeme najít, poznat
je a odlít do sádry.
Každá hodina je doplněna nějakým pokusem jako třeba proč se šiška ve vodě opět
zavře, vytvoření modelu sopky s následným povedeným soptěním, proč „tančí „
barvy na mléku, zbarvování lakmusových papírků, velmi efektní ukázky hoření „na
měsíci“, ukázka „vodní čočky“ a atd.
V dalším pololetí máme připravené další zajímavé témata a samozřejmě i pokusy,
jako třeba „faraonův had“, protáhne se vejce hrdlem sklenice?, modrý narcis atd.
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK
Na fotografickém kroužku jsme se seznámili se základním vybavením fotografa,
ateliérovým zařízením, pravidly kompozice a druhy fotografií. Probrali jsme
jednoduché funkce fotoaparátu, zaměřili jsme se na nastavení délky expozice, clony
a ISO. Vyzkoušeli jsme fotografování portrétů v exteriéru s využitím odrazné desky a
v ateliéru za pomoci zábléskových světel. Vyrobili jsme velmi originální novoročenku
metodou zvaná "kresba světlem".
KERAMICKÝ KROUŽEK
Na prvních hodinách jsme si s dětmi při práci stále opakovali, jak zpracovat
hrnčířskou hlínu, než začneme modelovat, jak lepit, aby nám nic po zaschnutí
neupadlo, ukázali jsme si jaké různé pomůcky můžeme používat, abychom dosáhli,
co nejlepšího efektu. Na podzim jsme si vytvořili skřítky Podzimníčky, mističky z listů,
sovičky a pak už jsme se věnovali vánoční tvorbě. Vyrobili jsme si čerty, anděli a
vánoční stromečky jako svícny.
PÍSKÁME PRO ZDRAVÍ
Začátečníci:
Během prvního pololetí jsme se naučili dobře znát náš hudební nástroj. Víme, jak se
jmenuje, jak se na něj správně hraje, a jak se o flétničku máme starat. Úspěšně jsme
zvládli prstoklad tří základních tónů Honzík, Amálka a Gustík a umíme zapískat
několik jednoduchých písniček a zhudebněných říkanek. Učíme se vnímat rytmus a
různé délky not.
Pokročilí:
Na flétničku už nehrajeme pouze levou rukou, ale zvládáme už další tři tóny, při
jejichž prstokladu jsou už potřeba i prsty pravé ruky. Zvládneme už zahrát celou
oktávu od Dášenky po Davídka. Hrajeme mnoho českých, moravských a
slovenských lidových písniček. Začali jsme nacvičovat složitější skladby – pochod a
valčík.
HOBBÝKOVA VŠESTRANNOST
Perfektně už zvládáme nástup na zahájení a ukončení hodiny. Moc se nám líbí
tematické hodiny třeba Cesta za polární kruh nebo Indiánská hodina.
Rádi hrajeme „Koulovačku“, „Chodí pešek okolo“, „Škatulata, hejbejte se“, „Pavoučí
honěnou“, „Cukr-káva-limonáda“, „Včelí schovávačku“, „Padákovou podlejzačku“ a
mnoho dalších.
Jsme šikovní na opičích drahách a zrychlujeme se v soutěžích, kdy jsme rozdělení
do družstev.
HOBBÝKOVO BATOLENÍ
Z malých miminek se nám postupně, z jednoho po druhém, vyloupla šikovná batolata
a někteří už udělaly první krůčky. Známe už cvičení s různými pomůckami a
přibíráme postupně další a další. Naše cvičení je stále složitější. Rozvíjíme hrubou i
jemnou motoriku, cvičením podporujeme silný a pevný korpus našeho tělíčka.
V závěru pololetí již někteří cupitají s obručí. Všichni mají v oblibě nové molitanové
„nářadí“. Zdolávání schodů a skluzavky je pro nás velká výzva.
HRAJEME SI S PÍSNIČKOU
V obou skupinkách pokročilé dětičky rozvíjejí dále své dovednosti. Procvičujeme
hrubou i jemnou motoriku velkých i malých kloubů. Máme rádi jednoduché pohybové
choreografie na říkanky a písničky. Trénujeme skoky, hody, stoj na jedné noze,
soustředěnou chůzi, lezení i plazení. Zvládáme navlékání kroužků i velkých korálků,
stavění vysokých věží a umíme rozlišovat barvy, uklízíme balonky podle barev.
Umíme také napodobit cvikem mnoho zvířátek.
HOBBÝKOVA TANČÍRNA
Naše malé roztleskávačky nacvičují sestavu, kterou nám určitě rády a opět v plném
lesku předvedou na nějaké společenské akci v Zelenči. Mimoto se během hodin
věnují základům baletu, skoky, jednoduché piruety, správné držení těla. Dále se učí
protahovací cviky a jejich správné provedení, základům gymnastiky (válení sudů,
svíčky, kotouly..) a pro zpestření si vždy na konci zahrají nějakou pohybovou hru. Už
se těšíme na vystoupení.
ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA
Seznámili jsme se s atletikou, naučili jsme se základní běžeckou abecedu,
startovací pozice.
Vyzkoušeli jsme si některé atletické disciplíny a sporty vč. nácviku správné
metody – skok do dálky, skok do výšky, hod oštěpem, hod míčem na cíl,
překážkový běh, slalomový běh, skok přes švihadlo, rovinky, sprinty, vytrvalostní
běh, člunkový běh, kruhy, míčové hry.
Trénujeme koordinaci a posilujeme stabilizační systém pomocí fitness
trampolínek v pravidelném 14 - denním intervalu (zábavnou formou).
Pro zpestření si vždy zahrajeme nějaké hry na rozvoj postřehu, rychlosti, orientaci
v prostoru.
Na Mikuláše jsme si udělali soutěžní pětiboj – překážkový běh, skok do dálky,
člunkový běh, hod oštěpem a hod raketkou na cíl.
Naše heslo:
BĚHEJ, SKÁKEJ, HÁZEJ RÁD, atletem se můžeš stát.
VŠESTRANNOST S PRVKY
GYMNASTIKY
Na lekcích přípravky sportovní gymnastiky se s děvčátky učíme správnému držení
těla, průpravnými cvičeními zlepšujeme koordinaci pohybů, rozsah kloubní
pohyblivosti, posílení jednotlivých svalových partií, rozvíjíme rychlost, dynamiku a
obratnost.
Na začátku každé lekce si zahrajeme hru na "zahřátí organizmu", následuje vždy
rozcvičení zaměřené na důkladné protažení celého těla a poté se věnujeme
vlastnímu cvičení,
při němž využíváme všech dostupných nářadí (žíněnky, rybstole, lavičky, kladinku,
švédskou bednu, odrazový můstek, kruhy, tyče na šplh, ...) a také různé tělocvičné
náčiní, jako jsou švihadla, obruče, balanční podložky, gymbolly, atp.
Děvčátka jsou velice šikovná - od začátku školního roku je na všech znát velký
pokrok.
VÝTVARNÝ KROUŽEK a
POHÁDKOVÉ TVOŘENÍ
Na kroužku si děti vyzkoušely různé výtvarné techniky - malbu vodovými i
temperovými barvami, kresbu fixy, pastelkami i tuší, stříhali jsme, lepili, sestavovali
papírové koláže. K tvorbě jsme používali nalezené přírodniny, vyráběli jsme si vlastní
razítka a otiskovali různé materiály (otisk bublinkové fólie nám posloužil jako hadí
kůže, razítka z korkových zátek jsou listy stromů, s většími dětmi jsme využili
práškové barvy a suchý pastel na otisky žilkování listů). Děti se učily
míchat barvy, správně držet tužku a štětec, trhat a stříhat papír.
Před Vánoci jsme vyráběli vánoční dekorace, andělíčky a svícny.
CO NOVÉHO PRO VÁS CHYSTÁME
V II.POLOLETÍ 2014/2015?
úterý od 10,00 hod. Hrajeme si s písničkou pro děti 1-2 roky, 123Kondice, Zeleneč
úterý od 15,15 hod. Jóga pro děti od 6let, 123Kondice, Zeleneč
úterý od 15,00 hod. Atletická přípravka, velká tělocvična ZŠ Zeleneč
středa od 9,00 hod. Batolení, Šestajovice
čtvrtek od 15,00 hod. Mladý stavitel pro školáky a předškoláky, dílna MŠ Zeleneč,
Faltusova
čtvrtek od 17,00 hod. Dance Aerobik pro slečny od 8let, malá tělocvična ZŠ Zeleneč
Připraveno je také víkendové Atletické soustředění, nejen pro děti z naší přípravky, a
to 17.4.-19.4, atletický stadión Houšťka (podrobnosti již brzy na našich stránkách).
Rádi bychom Vám nabídli i sobotní workshopy, kde si budou moci děti něco
jednorázově vyrobit, či se něco nového a zajímavého naučit a vyzkoušet.
Děkujeme Všem a Těšíme se na našich kroužcích i v II.pololetí
Váš
Hobbýk
Download

HOBBÝKŮV ZPRAVODAJ