Fiskalna kasa
HCP Ultima
Ultima objedinjuje dosadašnja iskustva i buduće
zahteve tržišta.
Brzi tasteri olakšavaju prodaju i mogu se definisati
zasebno, dok grafički displej daje vizuelnu
preglednost u radu.
Integrisana baterija omogućava autonoman rad i
izdavanja do 300 isečaka nakon prestanka
napajanja.
Integrisani GPRS modem omogućava daljinsku
administraciju, očitavanje i ažuriranje baze
podataka, slanje izveštaja Poreskoj Upravi,
praćenje protoka novca itd.
TEHNIČKE
OSOBINE
GLAVNE
KARAKTERISTIKE
ŠTAMPAČ
INTERFEJSI
• Napon napajanja DC 9V
• Interna baterija
• Dimenzije (ŠxDxV): 235 x 220 x 100 mm
• 32 bit-ni procesor
• 32 000 artikala
• 2000 dnevnih izveštaja
• Do 34 karaktera u nazivu artikla
• Max. vrednost po računu 11+2 cifre
• Cene u formatu 7+2 cifre
• 200 stavki po računu
• PLU kod
• PLU bar kod do 18 cifara (EAN8, EAN 13)
• Seiko LTPD345
• Termalni linijski štampač
• Rezolucija 8 tačaka/mm
• Brzina štampe 60 mm/s
• Easy loading zamena papira
• Širina trake 38+38mm
• 2 X RS232 od 9.600 bps do 230400 bps
• Displej za prodavca: grafički 128x64 px
• Displej za kupca: 2x16 karaktera
• “Cherry” tastatura
• Konektor za fioku
• Integrisani GPRS modem
• Konektor za napajanje
Download

HCP Ultima