www.okm.si
Katalog
korekcijskih sočiva
2014
SEIKO-EPSON digital surfacing |German production technology | made in EU
Sadržaj
str.
OKM group
3
Proizvodi
Ÿ
Monofokalna organska
Ÿ
Progresivna organska
Ÿ
Bifokalna organska
Monofokalna mineralna
Ÿ
Progresivna mineralna
Ÿ
Ÿ
Bifokalna mineralna
4 - 22
24 - 35
38
40 - 42
44
46
Dodaci
Ÿ
Cenovnik dodatnih obrada
Cenovnik izrade naočara
Ÿ
48
49
Specifikacije nanosa
TOPcoat,IONcoat, IONcoatFC
57
Farbanje
Ogledala
58
59
Individualizacija
Ÿ
Individual servis
60-63
Opis materijala
Ÿ
Organski
Ÿ
Mineralni
64 - 72
73
Opšta pojašnenja
Ÿ
Saradnja
Ÿ
Znak CE
Ÿ
Kontakti
74
75
76
OKM group
Cenjeni
partneri!
Cenjeni partneri!
OKM group, vodeći slovenački proizvođač Free-Form
korektivnih optičkih sočiva, je među prosperitetnim
srednje velikim preduzećima, koja sa svojim modernim
proizvodnim i uslužnim programom već drugu deceniju
uspešno i efikasno sarađuje sa svojim poslovnim
partnerima. U poslednjoj deceniji nam je uspelo da sa
vlastitom robnom markom postanemo prepoznatljiv
proizvođač i na tržištima srednje, južne i jugozapadne
Evrope.
Budući da znamo, da samo s pravom i uzajamnom
saradnjom možemo graditi uspešan i dugoročan
partnerski odnos, danas grupu OKM čine:
O.K.M. d.o.o. Slovenija - proizvodnja i distribucija
optičkih sočiva i laboratorija za izradu naočara;
O.K.M. GmbH Nemačka - distribucija optičkih sočiva i
laboratorija za izradu naočara;
O.K.M. d.o.o. Srbija - proizvodnja i distribucija optičkih
sočiva i laboratorija za izradu naočara;
O.K.M. d.o.o. Hrvatska - distribucija optičkih sočiva i
laboratorija za izradu naočara;
U katalogu su predstavljeni najnapredniji proizvodi i
usluge iz OKM-ovog aktuelnog prodajnog programa.
O mogućim novostima ili izmenama kataloga
pravovremeno ćemo Vas obavestiti.
-3www.okm.si
SATISLOH
spheric RX calc
SEIKO-EPSON
aspheric-atoric digital surface
Naša RX proizvodnja nudi tri vrste monofokalnih sočiva:
- Classic ekonomičan dizajn monofokalnih sočiva
- AsToric najnapredniji tip monofokalnih sočiva trenutno na tržištu
-AsSport najnapredniji tip monofokalnih sočiva s većom baznom krivinom
trenutno na tržištu
AsToric - asferično-atorična unutrašnja
površina sočiva
-4www.okm.si
klasično sferično sočivo
monofokalna
organska
Classic
AsToric
AsSport
dizajn
izrada
ZALIHA
sferična
NORMAL
sferična free-form
ASFERAL
asferična spoljašnja, unutrašnja sferična free-form
22
dizajn
izrada
str.
NORMAL
asferična-atorična free-form
14-15
LENTI
asferična-atorična free-form
16-17
dizajn
izrada
NORMAL
asferična-atorična free-form
18-19
LENTI
asferična-atorična free-form
20-21
str.
6-11
12-13
str.
-5www.okm.si
Zaliha CR-39
+5,00
+3,00
+4,00
+1,00
65
60, 65,
70
+3,00
+2,00
0,00
+1,00
+5,00
+4,00
+2,00
+3,00
+2,00
60, 65
65, 70
-2,00
-1,00
-3,00
-1,00
-4,00
-2,00
-3,00
-5,00
-3,00
-4,00
-6,00
-4,00
70
Cr-39 NC *
Cr-39 HC
materijali
65
+1,00
-1,00
0,00
-2,00
0,00
70
Cr-39 TOPcoat
Cr-39 IONcoat
Cr-39 NC *
07NC
Cr-39
HC
07ZA
Cr-39 TOPcoat
07TC
Cr-39 IONcoat
07IC
obrade
-6www.okm.si
TOPcoat
IONcoat
Farbanje do 30%
Farbanje preko 30%
Farbanje gradual
Farbanje po uzorku
Farbanje po uzorku gradual
+2,00
+2,00
+1,00
+5,00
+6,00
+4,00
+1,00
+6,00
+2,00
+1,00
+6,00
* Farbanje je moguće samo na artiklu
Cr-39 NC
Zaliha Transitions
+2,00
+3,00
+1,00
+4,00
+2,00
+1,00
65
0,00
-1,00
70
-2,00
70
-3,00
-4,00
Transitions 1,50 TOPcoat
Transitions 1,50 IONcoat
materijali
Transitions
1,50 TOPcoat
08TC 09TC
Transitions 1,50 IONcoat
08IC 09IC
-7www.okm.si
Zaliha Trivex
+2,00
+1,00
+2,00
65
0,00
+1,00
-1,00
70
70
Trivex
HC
12ZA
Trivex TOPcoat
12TC
Trivex IONcoat
12IC
-8www.okm.si
70
-2,00
-3,00
-3,00
-4,00
-4,00
Trivex HC
materijali
65
0,00
-1,00
-2,00
+2,00
+3,00
+1,00
+3,00
+2,00
+4,00
+1,00
+4,00
70
Trivex TOPcoat
Trivex IONcoat
Zaliha Hi-1,56
+4,00
+4,00
+4,00
+3,00
+3,00
+3,00
65
+5,00
65
65
+2,00
+2,00
+2,00
+1,00
+1,00
+1,00
0,00
0,00
0,00
-1,00
-1,00
-1,00
-2,00
70
-2,00
-2,00
70
-3,00
-3,00
-3,00
-4,00
-4,00
-4,00
-5,00
-5,00
-5,00
-6,00
-6,00
-6,00
HI-1,56 HC
+2,00
+2,00
+5,00
+1,00
+2,00
+1,00
+5,00
+6,00
+6,00
+1,00
+6,00
HI-1,56 HMC,EMI
70
HI-1,56 TOPcoat
HI-1,56 IONcoat
materijali
Hi-1,56
HC
15ZA
Hi-1,56 HMC,EMI
15ZEMI
Hi-1,56 TOPcoat
15TC
Hi-1,56 IONcoat
15IC
-9www.okm.si
+2,00
+3,00
+1,00
Zaliha Photo 1,56
+2,00
+1,00
65
0,00
-1,00
-2,00
70
-3,00
-4,00
-5,00
-6,00
Photo 1,56 SHMC
materijali
Hi-1,56
Photo SHMC
16SHMC 17SHMC
-10www.okm.si
Zaliha Hi-1,67
+200
+6,00
+1,00
Zaliha Hi-1,60
+5,00
+6,00
+2,00
+1,00
+4,00
+5,00
+3,00
65
+4,00
+2,00
+1,00
+2,00
0,00
0,00
-2,00
-1,00
-3,00
-2,00
-4,00
-3,00
-5,00
+2,00
65
+1,00
+3,00
70
-1,00
-2,00
-3,00
70,75
materijali
75
-4,00
-4,00
-5,00
-5,00
-7,00
-6,00
-6,00
-8,00
-7,00
-7,00
-9,00
-8,00
-8,00
-10,00
HI-1,60 TOPcoat
HI-1,60 IONcoat
HI-1,67 SHMC
HI-1,60 SHMC
-6,00
70,75
Hi-1,60 SHMC
18SHMC
Hi-1,60 TOPcoat
18TC
Hi-1,60 IONcoat
18IC
Hi-1,67
SHMC
21SHMC
-11www.okm.si
in A
cl ll
us
iv
e
Classic MONOFOKALNA
Classic važi za efikasan i ekonomičan dizajn
monofokalnih sočiva, gde su unutrašnja i spoljašnja
površina sferične.
Dostupna su u svim materijalima i verzijama
površinske obrade.
Karakteristike:
Karakteristike dizajna:
- monofokalni dizajn
- sferična kalkulacija
- sferična spoljna i unutrašnja površina sočiva
prizme
decentracija
specijalna baza
PD
OCHT
Tehničke informacije:
HBOX
maks. cyl
VBOX
maks. prizma
6 dpt
6 cm/m
15 10 5
-12www.okm.si
materijali
raspon proizvodnje
ø65
Cr-39
ø70
površinska obrada
ø75
HC
-10,50|+10,00
-10,00|+9,00
-8,00|+7,50
Transitions
08CL 09CL
-9,25|+8,00
-8,75|+8,00
-8,50|+7,50
Transitions
XTRActive
28CL
-9,25|+8,00
-8,75|+8,00
-8,50|+7,50
Polaroid
10CL
-8,50|+8,00
-7,50|+7,50
-7,00|+7,00
Drivewear
11CL
-8,50|+8,00
-7,50|+7,50
/|/
Trivex
12CL
-8,50|+8,75
-8,25|+8,50
-5,00|+4,00
Trivex
Transitions
13CL 14CL
-8,25|+7,50
-8,00|7,50
-8,00|+7,50
-10,00|+11,00
-9,50|+10,00
-5,00|+6,00
-8,50|+8,00
-8,00|+7,00
/|/
Hi-1.6
18CL
-12,75|+13,50
-12,25|+11,00
-9,50|+7,00
Tribrid
1.60
30CL
-12,75|+7,00
-12,25|+7,00
-8,00|+6,00
Transitions
1.60
19CL 20CL
-13,00|+9,00
-12,50|+9,00
/|/
Transitions
1.60 XTRActive
29CL
-13,00|+9,00
-12,50|+9,00
/|/
Polaroid
1.60
25CL
-8,50|+7,00
-8,50|+7,00
/|/
Hi-1.67
21CL
-15,00|+14,00
-12,00|+10,00
-11,00|+8,00
Transitions
1.67
22CL 23CL
-13,50|+10,00
-12,00|+6,50
/|/
Hi-1.74
24CL
-18,00|+18,00
-13,00|+10,00
/|/
Transitions
1.74
26CL 27CL
-15,00|+10,00
-12,00|+5,00
/|/
07CL
Hi-1.56
15CL
Photo
1.56
16CL 17CL
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
TOPcoat
IONcoat
obrade
Farbanje do 30%
Farbanje preko 30%
Farbanje gradual
Farbanje po uzorku
Farbanje po uzorku gradual
-13www.okm.si
in A
cl ll
us
iv
e
AsToric
prizme
decentracija
specijalna baza
AsToric dizajn korisniku nudi neuporedivo bolji optički
učinak od asferičnog dizajna na spoljašnjoj površini
sočiva. AsToric dizajn urađen je po unutrašnjoj površini
i omogućava optimizaciju kako sferne tako i
cilindrične vrednosti dioptrije. Asferični dizajn na
spoljašnjoj površini sočiva obezbeđuje samo
optimizaciju sferne dioptrijske vrednosti. Unutrašnji
asferični dizajn u poređenju sa spoljašnjim takođe
omogućava izradu tanjeg i estetski prefinjenog
sočiva.
AsToric dizajn, pravi izbor za bolji optički učinak i
estetski izgled!
Karakteristike dizajna:
-asferično-atorična unutrašnja površina
sočiva
- optička preciznost i visoke rezolucije
- šire i optički čisto vidno polje
- uključen je tvrdi sloj (HC)
- Free-Form izrada
AsToric napomene:
- optimalna asferičnost u svakom meridijanu
(sferičnom i cilindričnom);
- šire i optički čisto vidno polje;
- širok raspon izrade pozitivnih i negativnih
vrednosti dioptrije;
- optimalno smanjene debljine centra i ruba
sočiva;
- optimalno prilagođen dizajn za svaki od
željenih materijala.
PD
OCHT
Karakteristike:
Tehničke informacije:
HBOX
maks. cyl
VBOX
maks. prizma
6 dpt
6 cm/m
AsToric
-14www.okm.si
materijali
raspon proizvodnje
ø65
Cr-39
ø70
površinska obrada
ø75
HC
-10,50|+10,00
-10,00|+9,00
-8,00|+7,50
Transitions
08AT 09AT
-9,25|+8,00
-8,75|+8,00
-8,50|+7,50
Transitions
XTRActive
28AT
-9,25|+8,00
-8,75|+8,00
-8,50|+7,50
Polaroid
10AT
-8,50|+8,00
-7,50|+7,50
-7,00|+7,00
Drivewear
11AT
-8,50|+8,00
-7,50|+7,50
/|/
Trivex
12AT
-8,50|+8,75
-8,25|+8,50
-5,00|+4,00
Trivex
Transitions
13AT 14AT
-8,25|+7,50
-8,00|7,50
-8,00|+7,50
-10,00|+11,00
-9,50|+10,00
-5,00|+6,00
-8,50|+8,00
-8,00|+7,00
/|/
Hi-1.6
18AT
-12,75|+13,50
-12,25|+11,00
-9,50|+7,00
Tribrid
1.60
30AT
-12,75|+7,00
-12,25|+7,00
-8,00|+6,00
Transitions
1.60
19AT 20AT
-13,00|+9,00
-12,50|+9,00
/|/
Transitions
1.60 XTRActive
29AT
-13,00|+9,00
-12,50|+9,00
/|/
Polaroid
1.60
25AT
-8,50|+7,00
-8,50|+7,00
/|/
Hi-1.67
21AT
-15,00|+14,00
-12,00|+10,00
-11,00|+8,00
Transitions
1.67
22AT 23AT
-13,50|+10,00
-12,00|+6,50
/|/
Hi-1.74
24AT
-18,00|+18,00
-13,00|+10,00
/|/
Transitions
1.74
26AT 27AT
-15,00|+10,00
-12,00|+5,00
/|/
07AT
Hi-1.56
15AT
Photo
1.56
16AT 17AT
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
TOPcoat
IONcoat
obrade
Farbanje do 30%
Farbanje preko 30%
Farbanje gradual
Farbanje po uzorku
Farbanje po uzorku gradual
-15www.okm.si
in A
cl ll
us
iv
e
AsToric LENTI
prizme
decentracija
specijalna baza
AsToric Lenti predstavlja lentikularni asferično-atorični
dizajn, namenjen za visoke vrednosti negativnih
dioptrija. Korisniku nudi optičku preciznost i sliku visoke
rezolucije. Pored toga, odlikuje ga i značajno tanja
periferna debljina i široko vidno polje.
AsToric Lenti, optimalno rešenje za estetski prefinjenu
korekciju većih miopija!
Karakteristike:
Karakteristike dizajna:
- asferično-atorična unutrašnja površina
sočiva
- optimalna korekcija većih miopija
- stanjena periferna debljina i široko vidno
polje
- optička preciznost i visoka rezolucija
- uključeno farbanje i antirefleksni sloj (AR)
- Free-Form izrada
Vertex razdaljina
Razdaljina za čitanje
Pantoskopski ugao
Horizontalna zakrivljenost
PD
Tehničke informacije:
maks. cyl
VBOX
maks. prizma
Mogućnosti izrade:
LENTI 35
LENTI 40
LENTI 45
LENTI 50
-16www.okm.si
6 dpt
6 cm/m
65 mm (primer)
HBOX
50 mm (primer LENTI50)
OCHT
materijali
raspon proizvodnje
površinska obrada
ø75
ø65
ø70
Hi-1.6
18ATL
-15,50|+13,00
-12,00|+11,00
-9,00|+6,00
Tribrid
1.60
30ATL
-15,50|+13,00
-12,00|+11,00
-9,00|+6,00
Transitions
1.60
19ATL 20ATL
-15,00|+10,00
-13,00|+10,00
/|/
Transitions
1.60 XTRActive
29ATL
-15,00|+10,00
-13,00|+10,00
/|/
Polaroid
1.60
25ATL
-14,50|+11,50
-14,00|+11,50
-11,50|+10,50
Hi-1.67
21ATL
-16,00|+14,00
-12,00|+12,00
-11,00|+7,00
Transitions
1.67
22ATL 23ATL
-13,00|+9,00
-12,00|+8,00
-10,00|/
Hi-1.74
24ATL
-15,00|+10,00
-14,00|+9,00
/|/
Transitions
1.74
26ATL 27ATL
-15,00|+10,00
-14,00|+9,00
/|/
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
HC
TOPcoat
IONcoat
obrade
Farbanje do 30%
Farbanje preko 30%
Farbanje gradual
Farbanje po uzorku
Farbanje po uzorku gradual
-17www.okm.si
in A
cl ll
us
iv
e
AsSport
prizme
decentracija
specijalna baza
AsSport dizajn je optimalan izbor za izradu korekcijskih
sočiva sportskih i sunčanih naočara tj. za naočare s
visokim stepenom horizontalne zakrivljenosti okvira.
Odlikuje ga izuzetna optička preciznost, njegova
asferična svojstva, pa korisniku obezbeđuje sliku
visoke rezolucije s izrazito širokim vidnim poljem.
AsSport dizajn uvek garantuje optimalno stanjeno i
estetski prefinjeno sočivo.
AsSport, sinergija između sportskog duha i optičkog
savršenstva!
Za naručivanje personalizovanih sočiva upotrebite
preporučeni obrazac (str.61).
Karakteristike:
Karakteristike dizajna:
-asferično-atorična unutrašnja površina
sočiva
- optička preciznost i visoka rezolucija
- šire i optički čisto vidno polje
- uključeno farbanje i antirefleksni sloj (AR)
- Free-Form izrada
Za izradu optimalno personalizovanog
AsSport dizajna pored refrakcije korisnika
neophodni su i parametri naočarnog okvira:
- međuzenična razdaljina (IPD R, IPD L);
- vertex razdaljina (VERTEX);
- pantoskopski ugao (PANTO);
- horizontalna zakrivljenost okvira (WRAP).
Vertex razdaljina
Razdaljina za čitanje
Pantoskopski ugao
Horizontalna zakrivljenost
PD
OCHT
Tehničke informacije:
HBOX
maks. cyl
VBOX
maks. prizma
6 dpt
6 cm/m
AsSport
-18www.okm.si
materijali
raspon proizvodnje
ø65
ø70
površinska obrada
ø75
ø80
Cr-39
baza 6
baza 8
-3,75|+5,00
-2,25|+7,00
-3,25|+5,00
-1,50|+7,00
-2,50|+5,00
-1,00|+7,00
Polaroid
10AS
baza 6
baza 8
-3,50|+5,00
-2,00|+7,00
-2,75|+5,00
-1,50|+7,00
-2,00|+5,00
-1,00|+7,00
Drivewear
11AS
baza 6
baza 8
-3,50|+5,00
-2,00|+7,00
-2,75|+5,00
-1,50|+7,00
-2,00|+5,00
-1,00|+7,00
Trivex
12AS
baza 6
baza 8
-4,25|+5,00
-2,00|+7,00
-3,75|+5,00
-1,50|+7,00
/|/
/|/
Trivex
Polaroid
31AS
baza 6
baza 8
-4,25|+5,00
-2,00|+7,00
-3,75|+5,00
-1,50|+7,00
/|/
/|/
NXT
Varia
32AS
baza 6
baza 8
-4,25|+5,00
-2,00|+7,00
-3,75|+5,00
-1,50|+7,00
/|/
/|/
Trivex
Transitions
13AS-14AS
baza 6
baza 8
-4,25|+5,00
-2,00|+7,00
-3,75|+5,00
-1,50|+7,00
/|/
/|/
Hi-1.56
15AS
baza 6
baza 8
-4,50|+5,00
-3,00|+7,00
-4,00|+5,00
-2,50|+5,00
-2,50|+5,00
-1,50|+5,00
Hi-1.6
18AS
baza 6
baza 8
-4,75|+6,00
-3,50|+8,00
-4,00|+6,00
-3,00|+8,00
-3,50|+6,00
-2,50|+8,00
Tribrid
1.60
30AS
baza 6
baza 8
-4,75|+6,00
-3,50|+8,00
-4,00|+6,00
-3,00|+8,00
-3,50|+6,00
-2,50|+8,00
Polaroid
1.60
25AS
baza 6
baza 8
-4,75|+6,00
-3,50|+8,00
-4,00|+6,00
-3,00|+8,00
-3,50|+6,00
-2,50|+8,00
Hi-1.67
21AS
baza 6
baza 8
-5,00|+7,00
-4,00|+8,00
-4,50|+7,00
-3,50|+8,00
-4,00|+7,00
-3,00|+8,00
07AS
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
boja, HC, IONcoat
-2,50|+5,00
-1,00|+7,00
-3,50|+6,00
-2,50|+8,00
obrade
Dodatak:
Farbanje gradual
Farbanje po uzorku
Farbanje standard i antirefleksni sloj
IONcoat (na unutrašnjoj površini sočiva)
već su uključeni u cenu.
-19www.okm.si
in A
cl ll
us
iv
e
AsSport LENTI
prizme
decentracija
specijalna baza
AsSport Lenti dizajn je pravi izbor za izradu korekcijskih
sočiva viših vrednosti negativne dioptrije za sve
sportske i sunčane naočare ili naočare s visokim
stepenom horizontalne zakrivljenosti okvira. Pored
izuzetne optičke preciznosti i slike visoke rezolucije
odlikuju ga znatno tanja periferna debljina i široko
vidno polje (do 50mm). AsSport Lenti tako korisniku
pruža optičku i estetsku prefinjenost.
AsSport Lenti, optimalno rešenje za estetski prefinjenu
korekciju visokih miopija!
Za naručivanje personalizovanih sočiva upotrebite
preporučeni obrazac (str.61).
Vertex razdaljina
Razdaljina za čitanje
Pantoskopski ugao
Horizontalna zakrivljenost
PD
Tehničke informacije:
maks. cyl
VBOX
maks. prizma
Mogućnosti izrade:
LENTI 35
LENTI 40
LENTI 45
LENTI 50
-20www.okm.si
6 dpt
Karakteristike dizajna:
- asferično-atorična unutrašnja površina
sočiva
- optimalna korekcija većih miopija
- stanjena periferna debljina i široko vidno
polje (do 50mm)
-izuzetna optička preciznost i visoka
rezolucija
- raspon izrade do visokih baznih krivina (B8)
- uključeno farbanje i antirefleksni sloj (AR)
- Free-Form izrada
Za izradu optimalno personalizovanog
AsSport Lenti dizajna, pored refrakcije
korisnika, neophodni su i parametri
načarnog okvira:
- međuzenična razdaljina (IPD R, IPD L);
- vertex razdaljina (VERTEX);
- pantoskopski ugao (PANTO);
- horizontalna zakrivljenost okvira (WRAP).
6 cm/m
50 mm (primer LENTI50)
HBOX
65 mm (primer)
OCHT
Karakteristike:
AsSport LENTI
materijali
raspon proizvodnje
ø65
ø70
ø75
ø80
Cr-39
baza 6
baza 8
-5,25|+5,00
-3,75|+7,00
-4,75|+5,00
-3,00|+7,00
-4,00|+5,00
-2,50|+7,00
Polaroid
10ASL
baza 6
baza 8
-5,00|+5,00
-3,50|+7,00
-4,25|+5,00
-3,00|+7,00
-3,50|+5,00
-2,50|+7,00
Drivewear
11ASL
baza 6
baza 8
-5,00|+5,00
-3,50|+7,00
-4,25|+5,00
-3,00|+7,00
-3,50|+5,00
-2,50|+7,00
Trivex
12ASL
baza 6
baza 8
-5,75|+5,00
-3,50|+7,00
-5,25|+5,00
-3,00|+7,00
/|/
/|/
Hi-1.56
15ASL
baza 6
baza 8
-6,00|+5,00
-4,50|+7,00
-5,50|+5,00
-4,00|+5,00
-4,00|+5,00
-3,00|+5,00
Hi-1.6
18ASL
baza 6
baza 8
-6,25|+6,00
-5,00|+8,00
-5,50|+6,00
-4,50|+8,00
-5,00|+6,00
-4,00|+8,00
Tribrid
1.60
30ASL
baza 6
baza 8
-6,25|+6,00
-5,00|+8,00
-5,50|+6,00
-4,50|+8,00
-5,00|+6,00
-4,00|+8,00
Polaroid
1.60
25ASL
baza 6
-6,25|+6,00
-5,00|+8,00
-5,50|+6,00
-4,50|+8,00
-5,00|+6,00
-4,00|+8,00
-6,50|+7,00
-5,50|+8,00
-6,00|+7,00
-5,00|+8,00
-5,50|+7,00
-4,50|+8,00
07ASL
baza 8
Hi-1.67
21ASL
baza 6
baza 8
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
površinska obrada
boja, HC, IONcoat
-4,00|+5,00
-2,50|+7,00
-5,00|+6,00
-4,00|+8,00
obrade
Farbanje standard i antirefleksni sloj IONcoat (na
unutrašnjoj površini sočiva) već su uključeni u cenu.
Dodatak:
Farbanje gradual
Farbanje po uzorku
-21www.okm.si
in A
cl ll
us
iv
e
ASFERAL
prizme
decentracija
specijalna baza
Asferal predstavlja lentikularni asferični dizajn,
namenjen za visoke vrednosti pozitivne dioptrije.
Korisniku nudi optičku preciznost i sliku visoke
rezolucije. Pored toga, odlikuje ga optimizovan
srednji deo i široko vidno polje.
Asferal, optimalno rešenje za estetsku sofisticiranu
korekciju većih hiperopija!
Tehničke informacije:
maks. cyl
6 dpt
maks. prizma
Karakteristike:
Karakteristike dizajna:
- asferična spoljašnja površina sočiva
- optimalna korekcija većih hiperopija
- optimizovan srednji deo i široko vidno polje
- optička preciznost i visoka rezolucija
- uključen tvrdi sloj (HC)
- Free-Form izrada
6 cm/m
42 mm
65 mm
materijali
raspon proizvodnje
ø65
Cr-39
07HA
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
-22www.okm.si
+9,00/+18,00
površinska obrada
ø75
ø70
-/|/
obrade
Farbanje do 30%
Farbanje preko 30%
Farbanje gradual
Farbanje po uzorku
Farbanje po uzorku gradual
HC
-/|/
TOPcoat
IONcoat
Strana
rezervisana za
novosti
-23www.okm.si
SEIKO-EPSON
progressive digital surface
Personalizovan progresivni dizajn, optimalno prilagođen individualnoj
sklonosti i vizuelnoj strategiji, kako optički tako i trendovski. Sa
najmodernijom Free-Form tehnologijom, tehnologijom
neograničenih mogućnosti, korisnik može sebi da obezbedi dizajn po
svojoj meri. Pogodan za sve one koji se zaklinju na optimalan optički i
estetski učinak.
InLogic SOFT
InLogic INDIVIDUAL
-24www.okm.si
InLogic HARD
InLogic SPORT
Progresivna
organska
daljina
sr. daljina
blizina
min. visina
str.
SOFT
18,20,22
26-27
HARD
18,20,22
28-29
16,18,20,22
30-31
18,20,22
32-33
18 mm
34-35
INDIVIDUAL
SPORT
PROFESSIONAL
-25www.okm.si
progresivna
organska
dizajn
in A
cl ll
us
iv
e
InLogic SOFT
Tehnološki superioran progresivni dizajn, koji svakom
korisniku pruža prirodan i oštar vid na sve razdaljine.
Korisniku nudi ekstremno mekan prelaz iz daljine na
blizinu, široko vidno polje za daljinu i optimalno
raširen deo za blizinu. Pogodan za nove korisnike i
iskusne presbiope.
prizme
decentracija
specijalna baza
PD
Karakteristike:
Karakteristike dizajna:
- asferični i atorični progresivni dizajn, izrađen
sa najmodernijom Free-Form tehnologijom
(Seiko-Epson)
- korekcija u svim smerovima gledanja
-mekan prelaz između vidnog polja za daljinu
i vidnog polja za blizinu
- vrlo široko vidno polje za daljinu
- optimalno raširen deo za blizinu
- široko optički čisto polje
-obezbeđuje potpunu stabilnost tokom
kretanja
»SEIKO-EPSON progressive digital surface«
Pogodan za:
-nove korisnike, koji žele brzo i udobno
prilagođavanje na progresivni dizajn sočiva
-iskusne presbiope, koji više vole superioran
dizajn sa širokim vidnim poljem za daljinu i
udobnim prelazom.
Tehničke informacije:
add
HBOX
maks. cyl
VBOX
maks. prizma
od 0,75 do 3,50
6 dpt
6 cm/m
-26www.okm.si
18 mm
InLogic SOFT
20 mm
22 mm
8 mm
OCHT
S18
S20
S22
materijali
raspon proizvodnje
ø65
Cr-39
ø70
površinska obrada
ø75
HC
-10,50|+10,00
-10,00|+9,00
-8,00|+7,50
Transitions
08CX-SX-MX 09CX-SX-MX
-9,25|+8,00
-8,75|+8,00
-8,50|+7,50
Transitions
XTRActive
28CX-SX-MX
-9,25|+8,00
-8,75|+8,00
-8,50|+7,50
Polaroid
10CX-SX-MX
-8,50|+8,00
-7,50|+7,50
-7,00|+7,00
Drivewear
11CX-SX-MX
-8,50|+8,00
-7,50|+7,50
/|/
Trivex
12CX-SX-MX
-8,50|+8,75
-8,25|+8,50
-5,00|+4,00
Trivex
Transitions
13CX-SX-MX 14CX-SX-MX
-8,25|+7,50
-8,00|7,50
-8,00|+7,50
-10,00|+11,00
-9,50|+10,00
-5,00|+6,00
-8,50|+8,00
-8,00|+7,00
/|/
Hi-1.6
18CX-SX-MX
-12,75|+13,50
-12,25|+11,00
-9,50|+7,00
Tribrid
1.60
30CX-SX-MX
-12,75|+7,00
-12,25|+7,00
-8,00|+6,00
Transitions
1.60
19CX-SX-MX 20CX-SX-MX
-13,00|+9,00
-12,50|+9,00
/|/
Transitions
1.60 XTRActive
29CX-SX-MX
-13,00|+9,00
-12,50|+9,00
/|/
Polaroid
1.60
25CX-SX-MX
-8,50|+7,00
-8,50|+7,00
/|/
Hi-1.67
21CX-SX-MX
-15,00|+14,00
-12,00|+10,00
-11,00|+8,00
Transitions
1.67
22CX-SX-MX 23CX-SX-MX
-13,50|+10,00
-12,00|+6,50
/|/
Hi-1.74
24CX-SX-MX
-18,00|+18,00
-13,00|+10,00
/|/
Transitions
1.74
26CX-SX-MX 27CX-SX-MX
-15,00|+10,00
-12,00|+5,00
/|/
07CX-SX-MX
Hi-1.56
15CX-SX-MX
Photo
1.56
16CX-SX-MX 17CX-SX-MX
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
TOPcoat
IONcoat
obrade
Farbanje do 30%
Farbanje preko 30%
Farbanje gradual
Farbanje po uzorku
Farbanje po uzorku gradual
-27www.okm.si
in A
cl ll
us
iv
e
InLogic HARD
prizme
decentracija
specijalna baza
Još jedan iz društva InLogic-a, izrađen s
najmodernijom Seiko-Epson Free-Form
tehnologijom, koji zbog svog optičkog savršenstva
zadovoljava i najzahtevnijeg korisnika. Tvrđi prelaz iz
daljine prema delu za blizinu korisniku nudi
značajno raširen progresivni kanal i šire polje za
blizinu, sa očuvanim i optički čistim područjem za
daljinu. Pogodan za iskusne presbiope i zahtevne
korisnike.
Karakteristike:
Karakteristike dizajna:
- asferični i atorični progresivni dizajn, izrađen
sa najnovijom Free-Form tehnologijom
(Seiko-Epson)
- korekcija u svim smerovima gledanja
-tvrđi prelaz između vidnog polja za daljinu i
vidnog polja za blizinu
- raširen progresivni kanal
-veća površina polja za blizinu
- sačuvano vidno polje za daljinu
- oštar i prirodan vid na sve razdaljine
-obezbeđuje potpunu stabilnost tokom
kretanja
»SEIKO-EPSON progressive digital surface«
PD
Pogodan za:
-Iskusne presbiope, kojima tvrđi prelaz pri
svakodnevnim aktivnostima nudi više
-zahtevnije korisnike koji u »hard« dizajnu
prepoznaju dodanu vrednost
Tehničke informacije:
add
HBOX
maks. cyl
VBOX
maks. prizma
od 0,75 do 3,50
6 dpt
6 cm/m
-28www.okm.si
18 mm
InLogic HARD
20 mm
22 mm
8 mm
OCHT
H18
H20
H22
materijali
raspon proizvodnje
ø65
Cr-39
ø70
površinska obrada
ø75
HC
-10,50|+10,00
-10,00|+9,00
-8,00|+7,50
Transitions
08CY-SY-MY 09CY-SY-MY
-9,25|+8,00
-8,75|+8,00
-8,50|+7,50
Transitions
XTRActive
28CY-SY-MY
-9,25|+8,00
-8,75|+8,00
-8,50|+7,50
Polaroid
10CY-SY-MY
-8,50|+8,00
-7,50|+7,50
-7,00|+7,00
Drivewear
11CY-SY-MY
-8,50|+8,00
-7,50|+7,50
/|/
Trivex
12CY-SY-MY
-8,50|+8,75
-8,25|+8,50
-5,00|+4,00
Trivex
Transitions
13CY-SY-MY 14CY-SY-MY
-8,25|+7,50
-8,00|7,50
-8,00|+7,50
-10,00|+11,00
-9,50|+10,00
-5,00|+6,00
Photo
1.56
16CY-SY-MY 17CY-SY-MY
-8,50|+8,00
-8,00|+7,00
/|/
Hi-1.6
18CY-SY-MY 17CY-SY-MY
16CY-SY-MY
-12,75|+13,50
-12,25|+11,00
-9,50|+7,00
Tribrid
1.60
30CY-SY-MY
-12,75|+7,00
-12,25|+7,00
-8,00|+6,00
Transitions
1.60
19CY-SY-MY 20CY-SY-MY
-13,00|+9,00
-12,50|+9,00
/|/
Transitions
1.60 XTRActive
19CY-SY-MY 20CY-SY-MY
-13,00|+9,00
-12,50|+9,00
/|/
Polaroid
1.60
25CY-SY-MY
-8,50|+7,00
-8,50|+7,00
/|/
Hi-1.67
21CY-SY-MY
-15,00|+14,00
-12,00|+10,00
-11,00|+8,00
Transitions
1.67
22CY-SY-MY 23CY-SY-MY
-13,50|+10,00
-12,00|+6,50
/|/
Hi-1.74
24CY-SY-MY
-18,00|+18,00
-13,00|+10,00
/|/
Transitions
1.74
26CY-SY-MY 27CY-SY-MY
-15,00|+10,00
-12,00|+5,00
/|/
07CY-SY-MY
Hi-1.56
15CY-SY-MY
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
TOPcoat
IONcoat
obrade
Farbanje do 30%
Farbanje preko 30%
Farbanje gradual
Farbanje po uzorku
Farbanje po uzorku gradual
-29www.okm.si
in A
cl ll
us
iv
e
InLogic INDIVIDUAL
prizme
decentracija
specijalna baza
Personalizovan progresivni dizajn, optimalno
prilagođen individualnoj vizuelnoj strategiji i
prioritetima, kako optičkim tako i trendovskim. Sa
najnovijom Free-Form tehnologijom, neograničenih
mogućnosti, korisnik lakše ostvaruje dizajn po svojoj
meri. Pogodan za sve one koji žele optimalan optički
i estetski efekat.
»SEIKO-EPSON progressive digital surface«
Vertex razdaljina
Razdaljina za čitanje
Pantoskopski ugao
Horizontalna zakrivljenost
PD
Tehničke informacije:
add
HBOX
maks. cyl
VBOX
maks. prizma
od 0,75 do 3,50
Karakteristike dizajna:
-asferični i atorični progresivni dizajn,
proizveden po najnovijoj Free-Form
tehnologiji (Seiko-Epson)
-personalizacija dizajna temelji se na pet
parametara
-polje za blizinu, područje za daljinu i
progresivni kanal su oblikovani u skladu sa
individualnim optičkim potrebama i
estetskim potrebama korisnika
-prirodan i čist vid u svim pravcima gledanja
-obezbeđuje potpunu stabilnost tokom
kretanja
Pogodan za:
-nove korisnike progresivnih sočiva, koji žele
optimalno ugoditi svojim optičkim i estetskim
potrebama
-iskusne presbiope, koji su svesni prednosti
individualnog progresivnog dizajna.
6 dpt
6 cm/m
10 mm
OCHT
Karakteristike:
InLogic INDIVIDUAL
I16
I18
I20
I22
-
-30www.okm.si
+
materijali
raspon proizvodnje
ø65
Cr-39
ø70
površinska obrada
ø75
HC
-10,50|+10,00
-10,00|+9,00
-8,00|+7,50
Transitions
08ID 09ID
-9,25|+8,00
-8,75|+8,00
-8,50|+7,50
Transitions
XTRActive
28ID
-9,25|+8,00
-8,75|+8,00
-8,50|+7,50
Polaroid
10ID
-8,50|+8,00
-7,50|+7,50
-7,00|+7,00
Drivewear
11ID
-8,50|+8,00
-7,50|+7,50
/|/
Trivex
12ID
-8,50|+8,75
-8,25|+8,50
-5,00|+4,00
Trivex
Transitions
13ID 14ID
-8,25|+7,50
-8,00|7,50
-8,00|+7,50
-10,00|+11,00
-9,50|+10,00
-5,00|+6,00
-8,50|+8,00
-8,00|+7,00
/|/
Hi-1.60
18ID
-12,75|+13,50
-12,25|+11,00
-9,50|+7,00
Tribrid
1.60
30ID
-12,75|+7,00
-12,25|+7,00
-8,00|+6,00
Transitions
1.60
19ID 20ID
-13,00|+9,00
-12,50|+9,00
/|/
Transitions
1.60 XTRActive
29ID
-13,00|+9,00
-12,50|+9,00
/|/
Polaroid
1.60
25ID
-8,50|+7,00
-8,50|+7,00
/|/
Hi-1.67
21ID
-15,00|+14,00
-12,00|+10,00
-11,00|+8,00
Transitions
1.67
22ID 23ID
-13,50|+10,00
-12,00|+6,50
/|/
Hi-1.74
24ID
-18,00|+18,00
-13,00|+10,00
/|/
Transitions
1.74
26ID 27ID
-15,00|+10,00
-12,00|+5,00
/|/
07ID
Hi-1.56
15ID
Photo
1.56
16ID 17ID
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
TOPcoat
IONcoat
obrade
Farbanje do 30%
Farbanje preko 30%
Farbanje gradual
Farbanje po uzorku
Farbanje po uzorku gradual
-31www.okm.si
in A
cl ll
us
iv
e
InLogic SPORT
Kad sportske aktivnosti postanu još veći užitak.
InLogic Individual Sport je nov personalizovani
progresivni dizajn, koji sportskim zanesenjacima nudi
optimalan optički učinak i stabilnost pri bilo kojoj
aktivnosti. Sa Seiko-Epson Free-Form tehnologijom
smo doprineli da progresivni dizajn uđe „pod kožu“
svakom pravom sportskom entuzijasti.
prizme
decentracija
specijalna baza
Karakteristike:
Karakteristike dizajna:
-asferični i atorični progresivni dizajn, izrađen
sa najnovijom Free-Form tehnologijom
(Seiko-Epson)
-individualizacija dizajna temelji se na pet
parametara
-polje za blizinu, područje za daljinu i
progresivni kanal su oblikovani u skladu sa
individualnim optičkim potrebama i
estetskim potrebama korisnika
-prirodan i čist vid u svim pravcima gledanja
-obezbeđuje potpunu stabilnost tokom
kretanja
»SEIKO-EPSON progressive digital surface«
Vertex razdaljina
Razdaljina za čitanje
Pantoskopski ugao
Pogodan za:
-nove korisnike progresivnih sočiva koji žele
optimalno ugoditi svojim optičkim i estetskim
potrebama
-iskusne presbiope, koji su svesni prednosti
individualizovanog progresivnog sočiva
Horizontalna zakrivljenost
PD
Tehničke informacije:
add
HBOX
maks. cyl
VBOX
maks. prizma
od 0,75 do 3,50
6 dpt
6 cm/m
-32www.okm.si
18 mm
InLogic SPORT
20 mm
22 mm
8 mm
OCHT
18
20
22
materijali
raspon proizvodnje
ø65
ø70
ø75
ø80
Cr-39
baza 6
baza 8
-3,75|+5,00
-2,25|+7,00
-3,25|+5,00
-1,50|+7,00
-2,50|+5,00
-1,00|+7,00
Polaroid
10IDS
baza 6
baza 8
-3,50|+5,00
-2,00|+7,00
-2,75|+5,00
-1,50|+7,00
-2,00|+5,00
-1,00|+7,00
Drivewear
11IDS
baza 6
baza 8
-3,50|+5,00
-2,00|+7,00
-2,75|+5,00
-1,50|+7,00
-2,00|+5,00
-1,00|+7,00
Trivex
12IDS
baza 6
baza 8
-4,25|+5,00
-2,00|+7,00
-3,75|+5,00
-1,50|+7,00
/|/
/|/
Trivex
Polaroid
31IDS
baza 6
baza 8
-4,25|+5,00
-2,00|+7,00
-3,75|+5,00
-1,50|+7,00
/|/
/|/
NXT
Varia
32IDS
baza 6
baza 8
-4,25|+5,00
-2,00|+7,00
-3,75|+5,00
-1,50|+7,00
/|/
/|/
Trivex
Transitions
13IDS-14IDS
baza 6
baza 8
-4,25|+5,00
-2,00|+7,00
-3,75|+5,00
-1,50|+7,00
/|/
/|/
Hi-1.56
15IDS
baza 6
baza 8
-4,50|+5,00
-3,00|+7,00
-4,00|+5,00
-2,50|+5,00
-2,50|+5,00
-1,50|+5,00
Hi-1.60
18IDS
baza 6
baza 8
-4,75|+6,00
-3,50|+8,00
-4,00|+6,00
-3,00|+8,00
-3,50|+6,00
-2,50|+8,00
Tribrid
1.60
30IDS
baza 6
baza 8
-4,75|+6,00
-3,50|+8,00
-4,00|+6,00
-3,00|+8,00
-3,50|+6,00
-2,50|+8,00
Polaroid
1.60
25IDS
baza 6
baza 8
-4,75|+6,00
-3,50|+8,00
-4,00|+6,00
-3,00|+8,00
-3,50|+6,00
-2,50|+8,00
Hi-1.67
21IDS
baza 6
baza 8
-5,00|+7,00
-4,00|+8,00
-4,50|+7,00
-3,50|+8,00
-4,00|+7,00
-3,00|+8,00
07IDS
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
površinska obrada
farba, HC, IONcoat
-2,50|+5,00
-1,00|+7,00
-3,50|+6,00
-2,50|+8,00
obrade
Dodatak:
Farbanje gradual
Farbanje po uzorku
Farbanje standard i antirefleksni sloj
IONcoat (na unutrašnjoj površini
sočiva) već su uključeni u cenu.
-33www.okm.si
in A
cl ll
us
iv
e
InLogic PROFESSIONAL
Vrhunski dizajn i najbolji izbor za rad u prostoriji (u
kancelariji, za mašinom, za računarom…). Odlične
optičke osobine, korisniku nudi optimalno
ergonomično rešenje za potpun vid na radnom
mestu. Pogodan za sve aktivne presbiope, koji zbog
prirode posla žele optimalnu oštrinu i široko vidno
polje na srednjim i bližim razdaljinama.
Karakteristike:
Karakteristike dizajna:
-asferični i atorični progresivni dizajn
-široko i optički čisto vidno polje za srednje
razdaljine (do 4m)
-mekan prelaz između područja za srednje
razdaljine i vidnog polja za blizinu
-široko i optički čisto vidno polje za blizinu
(od 33cm)
prizme
decentracija
specijalna baza
Tehničke informacije:
deg.
HBOX
maks. cyl
VBOX
maks. prizma
od 0,75 do 2,25
6 dpt
6 cm/m
16 mm
2 mm
OCHT
6 mm
PD
-34www.okm.si
InLogic PRO
ADD
+1.00 D
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+1.25 D
+1.50 D
+1.75 D
+2.00 D
+2.25 D
+2.50 D
+2.75 D
+3.00 D
materijali
DEG
0,75 D
0,75 D
1,00 D
0,75 D
1,00 D
1,25 D
1,00 D
1,25 D
1,50 D
1,25 D
1,50 D
1,75 D
1,50 D
1,75 D
2,00 D
1,75 D
2,00 D
2,25 D
2,00 D
2,25 D
2,25 D
WD
33 cm - 4 m
33 cm - 2 m
33 cm - 4 m
33 cm - 1,3 m
33 cm - 2 m
33 cm - 4 m
33 cm - 1,3 m
33 cm - 2 m
33 cm - 4 m
33 cm - 1,3 m
33 cm - 2 m
33 cm - 4 m
33 cm - 1,3 m
33 cm - 2 m
33 cm - 4 m
33 cm - 1,3 m
33 cm - 2 m
33 cm - 4 m
33 cm - 1,3 m
33 cm - 2 m
33 cm - 1,3 m
raspon proizvodnje
ø65
ø70
ø75
Cr-39
07PR
-10,00|+10,00
-9,00|+9,00
-8,00|+8,00
Trivex
-9,00|+8,00
-8,00|+7,00
-7,00|+6,00
-11,00|+10,00
-10,00|+9,00
-9,00|+8,00
površinska obrada
HC
TOPcoat
IONcoat
12PR
Hi-1,60
18PR
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
obrade
Farbanje do 30%
Farbanje preko 30%
Farbanje gradual
Farbanje po uzorku
Farbanje po uzorku gradual
-35www.okm.si
Strana
rezervisana za
novosti
-36www.okm.si
izrada
str.
BIFO
sferična free-form
38
bifokalna
organska
Bifokalna
organska
dizajn
-37www.okm.si
Classic BIFOKAL
Organsko bifokalno sočivo.
Karakteristike:
Tehničke informacije:
add
od 0,75 do 3,50
maks. cyl
6 dpt
maks. prizma
Karakteristike dizajna:
- bifokalni dizajn
- sferična spoljna i unutrašnja površina sočiva
- velika tačnost
- Free-Form izrada
6 cm/m
2,5 mm
materijali
raspon proizvodnje
ø65
ø70
površinska obrada
ø75
HC
Cr-39
-8,00|+7,00
-7,00|+6,00
/ |/
Transitions*
-8,00|+5,00
-7,00|+5,00
/ |/
07FT-CT
08FT 09FT
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
-38www.okm.si
obrade
Farbanje do 30%
Farbanje preko 30%
Farbanje gradual
Farbanje po uzorku
Farbanje po uzorku gradual
TOPcoat
IONcoat
izrada
str.
SFERIČNA
sferično sočivo iz zalihe
40
SFERIČNA
sferična
41
ELITIKA
sferična
42
monofokalna
mineralna
Monofokalna
mineralna
dizajn
-39www.okm.si
Zaliha Mineral 1,523 i Photo G-B
+4,00
+4,00
+3,00
+3,00
+2,00
+2,00
+1,00
65
+1,00
0,00
0,00
-1,00
-1,00
-2,00
-2,00
65
-3,00
-4,00
-4,00
materijali
Mineral
1,523
01ZA
Photo G-B
02ZA 03ZA
obrade
-40www.okm.si
65
-3,00
Mineral 1,523
IONcoat
65
Photo G-B
MONOFOKALNA MINERALNA
Classic važi za ekonomičan i efikasan dizajn
monofokalnih sočiva, gde su spoljašnja i unutrašnja
površina sferične. Na raspolaganju je u svim
mineralnim belim i fotoosetljivim materijalima.
Karakteristike dizajna:
- monofokalni dizajn
- sferična kalkulacija
-sferična spoljašnja i unutrašnja površina
sočiva
Tehničke informacije:
maks. cyl
6 dpt
maks. prizma
materijali
6 cm/m
raspon proizvodnje
ø65
Mineral 1,523
ø70
površinska obrada
ø75
bez AR
-8,00|+6,00
-7,00|+5,00
/|/
Photo G-B
-8,00|+6,00
-7,00|+5,00
/|/
Photo B 1,60
-12,00|+6,00
-11,00|+5,00
/|/
-15,00|+10,00
-12,00/-3,00
/|/
-20,00/-4,00
-19,00/-4,00
/|/
01CL
02CL 03CL
04CL
Titanio 1,70
05CL
Titanio 1,80
06CL
Karakteristike:
IONcoat
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
-41www.okm.si
ELITIKA MINERAL
Stanjeno monofokalno mineralno sočivo visokog
indeksa. Pogodno za visoke vrednosti negativnih
dioptrija. Njegova efikasnost se optimalno
manifestuje kod sočiva sa nižim stepenom bazne
krivine. Sa antirefleksnim nanosom IONcoat,
odbojnost svetla je skoro ništavna, vid čistiji i boljeg
kontrasta.
Tehničke informacije:
maks. cyl
6 dpt
maks. prizma
6 cm/m
Karakteristike:
Karakteristike dizajna:
-monofokalni dizajn, pogodan za visoke
negativne vrednosti dioptrije
- sferična spoljna i unutrašnja površina sočiva
-antirefleksni sloj IONcoat efikasno minimizuje
bleštavilo
- klasična izrada
42 mm
65 mm
materijali
raspon proizvodnje
ø65
Titanio 1,70
05EL
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
-42www.okm.si
-25,00/-12,00
površinska obrada
ø75
ø70
/|/
bez AR
/|/
IONcoat
izrada
str.
PROGRESIV
spoljašnja progresivna, unutrašnja sferična površina
44
progresivi
mineralni
Progresivi
mineralni
dizajn
-43www.okm.si
PROGRESIV MINERALNI
Progresivno mineralno sočivo.
Karakteristike:
Tehničke informacije:
add
od 0,75 do 3,50
maks. cyl
6 dpt
maks. prizma
10 mm
6 cm/m
Karakteristike dizajna:
z
progresivna površina na spoljašnjoj strani
sočiva
z
sferična unutrašnja površina sočiva
z
velika tačnost
z
klasična izrada
22 mm
INSIGHT
materijali
raspon proizvodnje
ø65
Mineral 1,523
ø70
površinska obrada
ø75
bez AR
-6,00|+6,00
-5,00|+5,00
/|/
Photo G-B
-6,00|+6,00
-5,00|+5,00
/|/
Titanio 1,70
-10,00/-3,00
-9,00/-13,00
/|/
01IN
02IN 03IN
06IN
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
-44www.okm.si
IONcoat
izrada
str.
BIFO
sferična
46
bifokalna
mineralna
Bifokalna
mineralna
dizajn
-45www.okm.si
BIFOKAL MINERALNI
Mineralno bifokalno sočivo.
Karakteristike:
Tehničke informacije:
add
od 0,75 do 3,50
maks. cyl
6 dpt
maks. prizma
Karakteristike dizajna:
- bifokalni dizajn
- sferična spoljna i unutrašnja površina sočiva
- velika tačnost
- klasična izrada
6 cm/m
2,5 mm
Ft28
materijali
raspon proizvodnje
ø65
Mineral 1,523
ø70
površinska obrada
ø75
bez AR
-4,00|+5,00
-3,00|+4,00
/|/
-4,00|+5,00
-3,00|+4,00
/|/
01FT
Photo G-B
02FT 03FT
Raspon proizvodnje je informativnog
karaktera. Za više informacija o opsegu
izrade slobodno se obratite našem
stručnom osoblju.
-46www.okm.si
IONcoat
AR
Dodaci
propusnost postojanost
hidrof.
str.
TOPcoat
57
IONcoat
57
nanos
str.
FARBANJE
58
OGLEDALA
59
-47www.okm.si
dodaci
razno
nanos
CENOVNIK dodatnih obrada
Antirefleksni sloj
TOPcoat
IONcoat
IONcoatFC
Farbanje
do 30%
preko 30%
gradual
po uzorku
4,5
po uzorku gradual
Ogledalo
varijanta A (blago ogledalo)
varijanta B (jače ogledalo)
Ostale obrade
HC (tvrdi sloj) 2
UV (za materijale koji nemaju 100% UV zaštitu)
Iz tehničkih razloga nije moguće:
- izrada HC ili AR sloja na sočivima tuđih proizvođača
- izrada HC ili AR sloja na izbrušenim sočivima
- farbanje već površinski oplemenjenih sočiva
Napomena:
- obrade sočiva drugih proizvođača se rade na odgovornost naručioca
-48www.okm.si
CENOVNIK izrade naočara
Izrada naočara
standard
šraf 4
laks 3
sunčane naočare
Individual
Dodaci i
popravke
sočiva drugog proizvođača
menjanje oblika okulara 3
laser lotanje
ronilačka maska
-49www.okm.si
InLogic SOFT (S18-S20-S22)
40 35 30 25
25 30 35 40
75
70
65
60
75
70
65
60
InLogic SOFT
S18
S20
S22
S18
S20
S22
S18
S20
S22
75/67
70/62
65/57
60/52
75/67
70/62
65/57
60/52
InLogic SOFT
S18
S18
S20
S22
-50www.okm.si
S20
S22
S18
S20
S22
InLogic HARD (H18-H20-H22)
40 35 30 25
25 30 35 40
75
70
65
60
75
70
65
60
InLogic HARD
H18
H20
H22
H18
H20
H22
H18
H20
H22
75/67
70/62
65/57
60/52
75/67
70/62
65/57
60/52
InLogic HARD
H18
H18
H20
H22
H20
H22
H18
H20
H22
-51www.okm.si
InLogic INDIVIDUAL
40 35 30 25
25 30 35 40
75
70
65
60
75
70
65
60
InLogic INDIVIDUAL
I16
I16
I18
I20
I22
-
I18
I20
I22
+
I16
I18
I20
I22
+
75/67
70/62
65/57
60/52
-
75/67
70/62
65/57
60/52
InLogic INDIVIDUAL
I16
I16
I18
I20
I22
-
-52www.okm.si
+
I18
I20
I22
I16
I18
I20
I22
+
-
InLogic SPORT (Sp18-Sp20-Sp22)
40 35 30 25
25 30 35 40
75
70
65
60
75
70
65
60
InLogic SPORT
Sp18 Sp 20 Sp22
Sp18
Sp20
Sp22
Sp18
Sp20
Sp22
75/67
70/62
65/57
60/52
75/67
70/62
65/57
60/52
InLogic SPORT
Sp18 Sp20
Sp18
Sp20
Sp22
Sp22
Sp18
Sp20
Sp22
-53www.okm.si
InLogic PROFESSIONAL
40 35 30 25
25 30 35 40
75
70
65
60
75
70
65
60
InLogic PROFESSIONAL
18 mm
75/67
70/62
65/57
60/52
75/67
70/62
65/57
60/52
InLogic PROFESSIONAL
18 mm
-54www.okm.si
RX Classic
40 35 30 25
25 30 35 40
75
70
65
60
75
70
65
60
5 10 15
15 10 5
75/67
70/62
65/57
60/52
75/67
70/62
65/57
60/52
5 10 15
15 10 5
-55www.okm.si
OPLEMENJIVANJE
propusnost
č i s t o ć a
izdržljivost
-56www.okm.si
Dodatne obrade:
Praćenjem najnovijih tehnoloških i modnih trendova
korisniku OKM-ovih optičkih sočiva uvek se garantuje
optimalan optički i estetski učinak. Moderna oprema
i napredni tehnički postupci nam omogućavaju, da
krajnjem korisniku ponudimo visokokvalitetan i
raznolik spektar tretmana tj. oplemenjivanja površine
optičkih sočiva. Visoka postojanost tvrdog sloja (hard
coat), izuzetno otpornog antirefleksa TOPcoat i
najnovijeg IONcoat, kvalitetan nanos farbe, efekat
ogledala i optimalno tanjenje obezbeđuju optičko
savršenstvo i estetsku prefinjenost svakog OKM-ovog
sočiva.
Info:
Ugradnja sočiva s antirefleksnim slojem:
Izuzetno glatka površina sočiva s TOPCOAT
slojem smanjuje mogućnost idealnog
lepljenja nalepnice za brušenje. Iz tog
razloga, kako bi sigurnije i čvršće stajala
nalepnica, zarad neometane obrade
sočiva, nanosimo poseban zaštitni sloj protiv
klizanja nalepnice. Taj sloj se po završetku
ugradnje na veoma jednostavan način
odstrani.
Garancija:
Na antirefleksni sloj TOPCOAT, nanesen na Rx
sočiva, nudimo 2 godine garancije. Pri
kupovini Rx sočiva korisnik dobija »AR
garancijsku karticu«, koja mu za navedeni
period (pri pravilnom korišćenju) garantuje
da će antirefleksni sloj funkcionisati bez
greške.
Ukoliko korisnik u garancijskom roku, pri
pravilnoj upotrebi, na antirefleksnom sloju
primeti neku deformaciju, uz priloženu »AR
garancijsku karticu« reklamirani par sočiva
zameniće se novim parom. Reklamacije na
antirefleksni sloj će se razmatrati samo ako
se uz reklamirani par sočiva priloži i »AR
garancijska kartica« na kojoj je vidljiv datum
početka garantnog roka.
IONcoat
5.
4.
3.
2.
1.
Sastav IONcoat-a:
1. HC (tvrdi sloj)
2. Sloj za adheziju
3.Patentiran IONcoat K+ postupak, sastavljen iz 16
naizmeničnih naparavanja
različitih slojeva sa
antistatičkim slojem
4. HIDRO i OLEO-fobni sloj
5. Zaštitni sloj
(za bolje prijanjanje nalepnice kod izrade naočara)
Potpuno rešenje
OKM hard coat posebno razvijen i usklađen sa novim
antirefleks procesom IONcoat K+ i super hidrofobnim
slojem, koji produžava životni vek celokupnog
antirefleksnog sloja, obezbeđuje potpuno i efikasno
rešenje za naočarna sočiva.
Hardcoat/antirefleks proces IONcoat K+: posebno
razvijena kombinacija tvrdog sloja i antirefleksnog
sloja za bolju tvrdoću i otpornost na ogrebotne.
IONcoat K+/ Super hidrofobic: izuzetna otpornost na
ogrebotine, duži životni vek sočiva, efikasan “easy to
clean”(lako čeišćenje) učinak, uključena
antistatička komponenta
koja odbija čestice
prašine.
Karakteristike:
Tehničke informacije:
farba
zelena
propusnost
98,9
kontaktni ugao
114°
114°
IONcoatFC
5.
4.
3.
2.
1.
Sastav IONcoatFC-a:
1. HC (tvrdi sloj)
2. Sloj za adheziju
3.Patentiran IONcoat K+ postupak, sastavljen iz 16
naizmeničnih naparavanja
različitih slojeva sa
antistatičkim slojem
4. HIDRO i OLEO-fobni sloj
5. Zaštitni sloj
(za bolje prijanjanje nalepnice kod izrade naočara)
5.
IONcoatFC (FC-frequency control)
Antirefleksni sloj sa kontrolisanom refleksijom
neprijatne plave svetlosti, koja je sve prisutnija zbog
korišćenja LED tehnologije (monitori, TV aparati, noviji
mobilni telefoni, moderna rasveta...)
IONcoatFC je optimalno rešenje za one korisnike koji
su veći deo dana izloženi ovom zračenju.
Pri antirefleksnom sloju IONcoat, u spektru vidljive
svetlosti, od površine sočiva se reflektuje samo
svetlost zelene boje (refleksija 0,3%). Kod IONcoatFC
antirefleksnog sloja, refleksija je optimizovana tako,
da zaštiti korisnika od štetne plave svetlosti. Zato boja
ovog antirefleksnog sloja, koja je vidljiva na površini
sočiva, i jeste plava.
2.
1.
Sastav TOPcoat-a:
1. HC (tvrdi sloj)
2. Sloj za adheziju
3.Patentiran TOP-AR nanos, sastavljen od 12 naizmeničnih
slojeva
4. HIDRO i OLEO-fobni sloj
5. Zaštitni sloj (za bolje prijanjanje nalepnice kod izrade
naočara)
farba
plava
propusnost
98,9
kontaktni ugao
114°
114°
TOPcoat
Tehničke informacije:
4.
3.
Tehničke informacije:
Antirefleksni sloj TOPcoat se sastoji od 12 tankih
slojeva metalnih oksida, visokih i niskih indeksa, na
spoljašnjoj i unutrašnjoj površini sočiva. Deluje tako,
da svetlost pri dodiru sa sočivom se ne odbija, već
prolazi kroz njega. TOPcoat sloj obezbeđuje 99,7%
propusnosti, i time daje sočivu odličnu
transparentnost i estetski izgled.
Visoka otpornost na ogrebotine i optimalna
tvrdoća TOPcoat-a je još jedna od bitnih
karakteristika, za koju je zaslužan tvrdi sloj tj. hard
coat.
farba
zelena
propusnost
98,9
kontaktni ugao
112°
112°
-57www.okm.si
Farbanje
Stalne promene modnih trendova nas obavezuju
da sa najnaprednijim tehnološkim postupcima
bojanja optičkih sočiva ugodimo specifičnim
željama i estetskim zahtevima korisnika. Široka
paleta najkvalitetnijih boja, neograničene
mogućnosti kombinovanja i vrhunska tehnologija
su garancija, da će Vaš kupac pored
visokokvalitetnih OKM-ovih optičkih rešenja uvek
dobiti i optimalni estetski učinak. Sa novim,
naprednim postupcima postižemo odlične
rezultate i kod bojanja sočiva visokih indeksa.
kat. filtra:
-58www.okm.si
4
3
2
1
Karakteristike:
standardne boje: smeđa, siva, zelena
bojanje po uzorku
0
3
2
1
Ogledala
Kao što treba preko leta, tako je potrebno i zimi
zaštititi oči od štetnog UV zračenja. To se postiže
nošenjem sunčanih naočara, a oni koji žele imaju
mogućnost nošenja i modnih korekcijskih sunčanih
naočara.
Prateći modne trendove, u OKM-u smo pripremili
široku ponudu ogledala u jarkim bojama. Sočiva sa
ogledalom smanjuju bleštavilo za 10%-60% u odnosu
na obična obojena sočiva. Standardne boje
ogledala su srebrna, plava, zelena, crvena i zlatna.
OKM ogledala pored toga što Vas štite od bleštavila,
brinu se i za Vaš jedinstveni izgled, a i da budete u
koraku sa modnim trendovima.
Lako se nanose na sve materijale: prozirne,
fotoosetljive, obojena sočiva, gradual obojena
sočiva, polarizovana sa dioptrijom ili bez.
Karakteristike:
Poboljšajte Vaše obojene sunčane naočare
ogledalom na prednjoj površini sočiva.
-sloj je efikasan i postojan
-širok izbor boja ogledala za praćenje
modnih trendova
-individualni izbor kombinacija boja za
usaglašavanje sa okvirom
-hidrofobni sloj kao gornji sloj omogućava
lakše čišćenje i duži vek trajanja sočiva
zlatna
zelena
plava
crvena
srebrna
-59www.okm.si
INDIVIDUAL Servis
wrap, tilt,
vertex
kompenzacija
Najmoderniji kalkulacijski softver i Seiko-Epson FreeForm tehnologija nam omogućavaju izradu
najboljeg optimalno individualizovanog sočiva do
sada, čime izlazimo u susret svim kriterijumima
individualnosti. Uz pomoć individualnih podataka o
korisniku i nočarnom okviru refrakcijski efekat sočiva
optimalizujemo tako, da je potpuno prilagođena
vizuelnoj strategiji pojedinca. To znači sposobnost
udovoljavanja zahtevnim potrebama korisnika u
optičkom i estetskom smislu. Individualizovan dizajn
nudi sliku visoke rezolucije u oba meridijana, kako u
sferičnom tako i u cilindričnom, optička
funkcionalnost sočiva je raširena na celu površinu.
Individualizacija znači dodanu vrednost ne samo u
optičkom, već i u trendovskom smislu. U gotovo
neograničenim mogućnostima izbora naočarnih
okvira praćenje modnih smernica je najlakše do
sada.
Parametri:
Za izradu optimalno individualizovanog
dizajna su pored refrakcije korisnika potrebni
i parametri naočarnog okvira:
-razmak zenica za daljinu (IPD R,IPD L);
-vertex razdaljina (VERTEX);
-pantoskopski ugao(PANTO);
-horizontalna zakrivljenost okvira (ZTILT);
-razmak zenica za čitanje (NWD).
Za narudžbu individualizovanog sočiva
koristite preporučen obrazac (str.61), ili sve
potrebne podatke unesite u web narudžbu
(www.okm.si/rs/narocilo ).
-60www.okm.si
Optičar:
INDIVIDUAL
servis
Ref.:
Geometrija - Tip - Dodaci
fi
sph
cyl
axis
add
prizma smer p.
D
Materijal:
Farba
L
AR
Razno
IPD
OCHT
DBL
HBOX
VBOX
PANTO
ZTILT
BVD
NWD
DEC H
DEC V
D
L
PANTO
ZTILT
oblik okulara
BC
BVD
DBL
OCHT
V BOX
H BOX
NASAL
IPD R
Tip naočara:
BC
Standard
Laks
Šraf
IPD L
Sport
O.K.M. d.o.o.
Iriški put 28, 21208 Sremska Kamenica
tel/fax: +381 (0)21 2 461 756; 2 464 621; 2 447 121
www.okm.si [email protected]
-61www.okm.si
Izrada naočara Individual
t a č n o s t
b r z i n a
v i s o k
kvalitet
Ugradnja sočiva velikih baznih zakrivljenja
zbog tehničkih ograničenja standardnih
brusnih mašina ne uspeva baš uvek.
Poverite izradu Vaših naočara našoj laboratoriji
koja je opremljena sa najnovijom 3D tehnologijom
frezanja (glodanja), koja omogućava optimalnu
optičku i estetsku ugradnju AsSport i InLogic SPORT
sočiva u najzahtevnije sportske ramove.
Info:
Zašto izradu naočara poveriti nama.
- baza podataka sportskih ramova
obrađena s CAD tehnologijom
- optimizacija dizajna sočiva prema formi
i karakteristikama rama
- testirani modeli
Napomena: radi se u Sloveniji
-62www.okm.si
RoboTrace
RoboTrace - Sistem za daljinsko
naručivanje korekcijskih sočiva
Karakteristike:
“spremno za
ugradnju”
“ready to fit”
Moguće da ste se već više puta pitali, kako bi
povezali Vaš lični računar sa sistemom za izradu
sočiva.
Upravo to Vam omoguća naša nova aplikacija. Ako
ste vlastnik OMA/VCA kompatibilnog uređaja, sada
ga možete jednostavno spojiti.
Aplikacija Vam omogućava snimanje oblika,
automatsko snimanje svih dodatnih mera okvira
(zakrivljenost okulara, širina mostića, naklon okvira...),
tačnu kalkulaciju prečnika željenog sočiva u odnosu
na visinu i razmak zenica i slanje narudžbe u sistem
OKM_RoboTrace (sistem za daljinsko automatsko
brušenje sočiva) .
Korišćenje RoboTrace sistema će Vam
uštedeti vreme, novac za kupovinu skupog
brusnog automata, izbeći ćete rizik prilikom
ugradnje ili rizik brušenja sočiva.
Tested
tracers
OMA
3.08
windows
xp,7,8
Nidek Satellite tracer LT-900
Nidek Satellite tracer LT-910
Sola-Zeiss remote system
Essilor Kappa
Essilor E-TESS
Essilor TESS
Hoya GT-3000
OKM_tracer
Napomena: radi se u Sloveniji
-63www.okm.si
MATERIJALI
p o s e b n a
pažnja pri
i z b o r u
materijala
Izboru sirovine uvek posvećujemo ozbiljnu pažnju.
Uzimajući u obzir dioptrijske vrednosti i pravilan
izbor materijala, postižemo za korisnika optimalan
efekat. Osoblje OKM-a Vas savetuje, pomaže i
traži za Vas i krajnjeg korisnika optimalno rešenje.
Izbor materijala:
Donja tabela Vam pomaže da lakše
izaberete najoptimalniji materijal gledano
na potrebnu dioptriju i željeni indeks loma.
Cr-1,50 HI-1,56 Hi-1,60 Hi-1,67 Hi-1,74
+17
+16
+15
+14
+13
+12
+11
+10
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-64www.okm.si
-13
-14
-15
-16
-17
-18
Menja se od providnog u
zatvorenom prostoru, do
tamnog na otvorenom
prostoru. Međutim, ne samo
svetlo ili tamno - radi se i o
svim nijansama između.
Transitions Signature
- Potpuno providno u zatvorenom prostoru i noću
- Najbrže se vraća iz tamne varijante u providnu, i
obrnuto
- Blokira 100% UVA & UVB zračenje
- Dizajniran je za izradu bilo koje recepture i okvira
- Pogodan za sva starosna doba, uključujući i decu
Indeks loma:
spec. težina:
abbe:
UV:
kat. filtra:
Bez obzira gde se nalazite i u
kojoj situaciji, Transitions
sočiva se prilagođavaju
savršenoj nijansi, tako da su
Vaše oči izložene optimalnoj
količini svetlosti.
1,501
1,32 g/cm3
57
100%
0-3
braon & sivo
Transitions XTRActive 1,50 -1,60
- Tamni iza vetrobranskog stakla automobila
- Prijatno je zatamnjen u zatvorenom prostoru kako
bi zaštitio oči od oštre unutrašnje svetlosti
- Naša najtamnija sočiva na otvorenom, čak i pri
najvišim temperaturama
- Blokira 100% UVA & UVB zračenje
- Dizajniran za izradu većine recepture i okvira
Indeks loma:
spec. težina:
abbe:
UV:
kat. filtra:
1,501
1,32
57
100%
0-3
1,600
1,30 g/cm3
42
100%
0-3
sivo
-65www.okm.si
NXT Varia
Raspoloživi artikli
AsSport NXT Varia
InLogic SPORT NXT Varia
TM
Svako NXT® sočivo se karakteriše posebnom
fotoosetljivom tehnologijom—neverovatna
kombinacija revolucionarnog materijala i
fotoosetljive tehnologije koja omogućava
maksimalno zadovoljstvo korisnika i koje
obezbeđuje besprekornu jasnoću slike,
pojačava detalje i optimizuje sliku u svim
svetlosnim uslovima.
Gotovo uvek ste izloženi promenljivoj svetlosti.
Ukoliko ne obraćate pažnju na te promene, teško
je napraviti jedna sočiva koja će idealno
odgovarati u svim situacijama i različitim
svetlosnim uslovima. NXT Varia™ fotoosetljiva
sočiva prate promene intenziteta svetlosti i
automatski reaguju podešavanjem nivoa
zatamnjenja. Umesto dosadašnjih sunčanih
sočiva koja ne mogu menjati nivo zatamnjenja, a
koja su nekad previše tamna, a nekad previše
svetla, NXT Varia fotoosetljiva sočiva poboljšavaju
vizuelni utisak dinamičkom kontrolom
propustljivosti, dozvoljavajući prolazak onolikoj
svetlosti koliko je potrebno za maksimalni ugođaj i
performanse u tom momentu.
-66www.okm.si
tehničke karakteristike
indeks loma:
spec. težina:
abbe:
UV:
kat. filtra:
1,53
1,11 g/cm3
45
100%
1-3
Raspoloživi artikli
Classic tribrid
AsToric tribrid
AsToric LENTI tribrid
AsSport tribrid
AsSport LENTI tribrid
InLogic S/H tribrid
InLogic IND tribrid
InLogic SPORT tribrid
Tribrid, revolucionaran materijal, koji uz pomoć
hibridne tehnologije, kombinuje osobine Trivex-a i
svojstva materijala visokog indeksa.
Tribrid je pogodan za zahtevne ametrope sa višim
korekcijama, koje žele nelomljivo sočivo sa
svojstvima Trivexa, a istovremeno traže i tanje, lakše i
optički čistije sočivo.
Materijal je posebno pogodan za decu, sportiste,
aktivne seniore... Pogodan je i za sve vrste montaža i
dodatnih površinskih dorada.
tehničke karakteristike
indeks loma:
spec. težina:
abbe:
UV:
kat. filtra:
1,6
1,23 g/cm3
41
100%
0
-67www.okm.si
Trivex Polaroid
Raspoloživi artikli
AsSport Trivex Polaroid
InLogic Trivex Polaroid
V i š i n i v o
z a š t i t e u
j e d n o m
polarizovanom
sočivu za
s u n c e
Trivex Polaroid donosi nam sunčana sočiva po
recepturi, koja obezbeđuju bolji vid tako što
blokiraju zaslepljujući odsjaj, poboljšavaju
kontrast, boju, dubinu percepcije i ukupnu oštrinu
vida.
Trivex Polaroid sočiva nude naprednu
kombinaciju dobrog vida i dobre zaštite.Trivex
Polaroid sočiva mogu se ugraditi u gotovo svaki
ram koji je dostupan u optičkoj radnji. Konsultujte
se sa svojim očnim specijalistom da li Trivex
Polaroid sočiva odgovaraju Vašem receptu.
tehničke karakteristike
Indeks loma:
spec. težina:
abbe:
UV:
kat. filtra:
1,53
1,11 g/cm3
45
100%
3
dostupan u braon i sivoj boji
-68www.okm.si
CR-39
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
1,501
1,32 g/cm3
58
355 nm
Transitions
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
kat. filtra:
1,501
1,32 g/cm3
57
390 nm
0-3
Standardan i izuzetno ekonomičan organski materijal, u optičkoj industriji u
primeni više od šest decenija. S nanosom tvrdog sloja očvršćavamo površinu i
sočivo štitimo od mehaničkih oštećenja.
Efikasan, dobrih optičkih osobina i odlično se farba.
Fotoosetljiva organska sočiva najnaprednije generacije.
Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (80%*).
U zatvorenom prostoru potpuno transparentan.
Nudi potpunu UVA, UVB zaštitu.
Štiti od neprijatnog bleštavila.
Dostupno u sivoj i braon boji.
(*stepen zatamnjenja zavisi od svetlosnih i temperaturnih uslova)
Transitions
XTRActive
Najtamnija fotoosetljiva Transitions sočiva za svakodnevno korišćenje.
Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (90%*).
Malo zatamnjena i u zatvorenom prostoru (15%).
Dobro tamnjenje i u vozilu (do 50%).
Nudi potpunu UVA, UVB zaštitu.
Štiti od neprijatnog bleštavila.
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
kat. filtra:
Dostupno u sivoj boji.
1,501
1,32 g/cm3
57
390 nm
0-3
Polaroid
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
kat. filtra:
1,501
1,32 g/cm3
58
380 nm
3
DriveWear
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
kat. filtra:
1,501
1,32 g/cm3
45
390 nm
1-3
(*stepen zatamnjenja zavisi od svetlosnih i temperaturnih uslova)
Polarizovano organsko sočivo, koje eliminiše odsjaj od horizontalnih površina i
sprečava neprijatno bleštavilo. Štiti od opasnih UVA (315-390 nm) i UVB (280-315
nm) zračenja. Omogućava preciznije i oštrije percepcije boja, a samim tim i
komforno gledanje. Namenjeno za sve aktivnosti napolju (jedrenje, ribolov,
zimski sportovi...).
Dostupno u zelenoj, sivoj i braon boji.
Ugradnja: sočivo ugrađujemo u naočare po horizontalnim oznakama (po osi 0-180°).
Naručivanje: kod cilindričnih sočiva uvek navedite ose cilindra.
Fotoosetljivo polarizovano sočivo, namenjeno za sve sunčane naočare i
odlično optičko rešenja za vozače, pomorce, sportske entuzijaste... Tamni
brzo i ravnomerno po celoj površini (od 40% do 80%), kako na svetlu u
području vidnog spektra, tako i na svetlosti sa sadržajem UV zračenja. Štiti od
neprijatnog bleštavila i obezbeđuje bolji kontrast u svim svetlosnim uslovima.
Nudi potpunu UV zaštitu. Odlično potamni i u vozilu.
Dostupno u braon boji (braon pri potpunom zatamnjenju).
Ugradnja: sočivo ugrađujemo u naočare po horizontalnim oznakama (po osi 0-180°).
Naručivanje: kod cilindričnih sočiva uvek navedite ose cilindra.
-69www.okm.si
Trivex
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
1,530
1,11 g/cm3
43
395 nm
Trivex
Transitions
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
kat. filtra:
1,530
1,11 g/cm3
43
395 nm
0-3
Trivex Polaroid
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
kat.filtra:
1,530
1,11 g/cm3
43
395 nm
0-3
NXT Varia
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
kat.filtra:
1,530
1,11 g/cm3
45
400 nm
1-3
Hi-1,56
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
1,560
1,28 g/cm3
40
380 nm
Photo 1,56
-70www.okm.si
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
kat. filtra:
1,560
1,28 g/cm3
40
380 nm
0-3
Izuzetno konzistentan i tvrd organski materijal, praktično nelomljiv i zato je
namenjen za zaštitne naočare. Otporan je na udarce i agresivne hemijske
supstance. Lagan je, odličnih optičkih osobina i dobro se farba.
Nudi 100% UV zaštitu.
Zbog svojih osobina idealan je za naočare na šrafove i laks.
Izuzetno konzistentno fotoosetljivo organsko sočivo, otporno na udarce i
agresivne hemijske supstance. Zbog svojih osobina idealan je za naočare na
šrafove i laks.
Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (80%*).
U zatvorenom prostoru je potpuno transparentan.
Nudi potpunu UVA, UVB zaštitu.
Štiti od neprijatnog bleštavila.
Dostupno u sivoj i braon boji.
(*stepen zatamnjenja zavisi od svetlosnih i temperaturnih uticaja)
Odlična kombinacija zaštite i izuzetno kompaktnog i optički čistog materijala.
Zbog svojih osobina idealan je za naočare na šrafove i najlon.
Nudi potpunu UVA i UVB zaštitu.
Štiti od neprijatnog bleštavila.
Dostupno u sivoj i braon boji.
Fotoosetljiva organska sočiva pogodna za zahtevnije kupce koji žele punu
zaštitu i prednosti Transitions fotoosetljivih sočiva i beskompromisnu čvrstoću i
izdržljivost materijala.
Zbog svojih osobina idealan je za naočare na šrafove i najlon.
Nudi potpunu UVA i UVB zaštitu.
Štiti od neprijatnog bleštavila.
Dostupno u sivoj, braon i braon - crvenoj (bakarnoj) boji.
Organsko sočivo srednjeg indeksa, optimalnih optičkih osobina i vrlo dobro se
farba.
Namenjeno za korekciju umerenih dioptrijskih vrednosti.
Fotoosetljivo organsko sočivo srednjeg indeksa.
Tamni brzo od 15% do 80%.
Stepen zatamnjenja na debljem delu sočiva je neznatno jači nego na tanjem.
Nudi potpunu UVA i UVB zaštitu. Štiti od neprijatnog bleštavila.
Dostupno u sivoj i braon boji .
(*stepen zatamnjenja je zavisan od svetlosnih i temperaturnih uslova)
Hi-1,60
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
1,600
1,30 g/cm3
42
400 nm
Tribrid1,60
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
1,600
1,23 g/cm3
41
400 nm
Transitions 1,60
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
kat. filtra:
1,600
1,30 g/cm3
42
400 nm
0-3
Transitions
XTRActive 1,60
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
kat. filtra:
1,600
1,30 g/cm3
42
400 nm
1-3
Polaroid 1,60
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
kat. filtra:
1,600
1,30 g/cm3
42
400 nm
3
Stanjeno organsko sočivo višeg indeksa, odličnih optičkih osobina i dobro se
farba. Namenjeno za korekciju većih dioptrijskih vrednosti.
Nudi dobru UV zaštitu.
Zbog svoje konzistentnosti i tvrdoće namenjeno je takođe za naočare na
šrafove i laks, ali nije nelomljivo. Zbog svojih odličnih estetskih i optičkih
predispozicija najčešće je optimalan izbor za sportske i sunčane naočare
kao i naočare sa visokim stepenom horizontalne zakrivljenosti okvira.
S najnovijim postupkom moguće ih je odlično farbati.
Tribrid sočiva su izrađena pomoću hibridne tehnologije, koja udružuje svojstva
Trivex-a i materijala visokih indeksa.
Tribrid možete preporučiti ametropu s višom korekcijom, koji želi nelomljivo
sočivo sa osobinama Trivexa, a istovremeno zahteva tanje, lakše i optički čistije
sočivo.
Tribrid materijal je posebno pogodan za decu, sportiste, aktivne seniore...
Pogodan je za sve vrste montaža i dodatnih obrada.
Stanjeno fotoosetljivo organsko sočivo najnaprednije generacije.
Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (80%*).
U zatvorenom prostoru potpuno je transparentno.
Nudi potpunu UVA, UVB zaštitu.
Štiti od neprijatnog bleštavila.
Dostupno u sivoj i braon boji.
(*stepen zatamnjenja zavisi od svetlosnih i temperaturnih uslova)
Najtamnija stanjena fotoosetljiva Transitions sočiva za svakodnevnu upotrebu.
Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (90%).
Malo zatamnjena u zatvorenom prostoru (15%).
Dobro potamni u vozilu (50%).
Nudi potpunu UVA, UVB zaštitu.
Štiti od neprijatnog bleštavila.
Dostupno u sivoj boji.
(*stepen zatamnjenja zavisi od svetlosnih i temperaturnih uslova)
Stanjeno polarizovano organsko sočivo, koje eliminiše odsjaje od horizontalnih
površina i sprečava neprijatno bleštavilo. Nudi 100% UV zaštitu.
Omogućava precizno i oštrije raspoznavanje boja a samim tim i komfornije
gledanje. Namenjeno za sve aktivnosti napolju (jedrenje, ribolov, zimske
sportske aktivnosti...).
Dostupno u sivoj i braon boji.
Ugradnja: sočiva ugrađujemo u naočare po horizontalnim oznakama (po osi 0-180°).
Naručivanje: kod cilindričnih sočiva obavezno navedite ose cilindra.
-71www.okm.si
Hi-1,67
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
1,670
1,35 g/cm3
32
380 nm
Transitions 1,67
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
kat. filtra:
1,670
1,35 g/cm3
32
400 nm
0-3
Hi-1,74
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
1,738
1,47 g/cm3
33
390 nm
Transitions 1,74
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
kat. filtra:
-72www.okm.si
1,738
1,47 g/cm3
33
390 nm
0-3
Izuzetno tanko organsko sočivo visokog indeksa, odličnih optičkih osobina i
dobro se farba.
Nudi dobru UV zaštitu.
Zbog svojih tehničkih osobina i estetskih predispozicija namenjen za korekciju
visokih dioptrijskih vrednosti.
Izuzetno tanko fotoosetljivo organsko sočivo najnaprednije generacije.
Zatamnjuje brzo i ravnomerno po celoj površini (80%*).
U zatvorenom prostoru potpuno transparentno.
Nudi potpunu UVA, UVB zaštitu.
Štiti od neprijatnog bleštavila.
Dostupno u sivoj i braon boji.
(*stepen zatamnjenja je zavisan od svetlosnih i temperaturnih uslova)
Najtanje organsko sočivo do sada. Zbog svojih tehničkih i estetskih osobina
namenjeno je za korekciju vrlo visokih dioptrijskih vrednosti, posebno negativnih.
Nudi dobru UV zaštitu.
Farbanje nije moguće.
Najtanje fotoosetljivo organsko sočivo najnaprednije generacije.
Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (80%*).
U zatvorenom prostoru potpuno je transparentno.
Nudi potpunu UVA, UVB zaštitu.
Štiti od neprijatnog bleštavila.
Dostupno u sivoj i braon boji.
(*stepen zatamnjenja je zavisan od svetlosnih i temperaturnih uslova)
Mineral 1,523
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
1,523
2,54 g/cm3
58,3
330 nm
Photo G-B
indek lomas:
spec. tež.:
abbe:
UV:
kat. filtra:
1,523
2,41 g/cm3
56,2
340 nm
0-3
Photo B 1,60
indeks: loma
spec. tež.:
abbe:
UV:
kat. filtra:
(*stepen zatamnjenja zavisi od svetlosnih i temperaturnih uslova)
Stanjeno fotoosetljivo mineralno sočivo*,
Dostupno u braon boji.
(*stepen zatamnjenja zavisi od svetlosnih i temperaturnih uslova)
Izuzetno tanko mineralno sočivo.
1,705
3,21 g/cm3
35
330 nm
Titanio 1,80
lomni indeks:
spec. tež.:
abbe:
UV:
Fotoosetljivo mineralno sočivo*,
Dostupno u sivoj i braon boji.
1,604
2,80 g/cm3
45,5
340 nm
0-3
Titanio 1,70
indeks loma:
spec. tež.:
abbe:
UV:
Standardno mineralno sočivo.
Izuzetno tanko mineralno sočivo.
Dostupno samo u minus dioptrijama.
1,807
3,65 g/cm3
34,4
330 nm
-73www.okm.si
SARADNJA
Vrhunska
sočiva,
brzina
izrade,
umerene
cene i
odličan
»servis«!
Uslovi prodaje
Veleprodajne cene su prikazane u EUR-ima (bez PDVa) po komadu. Navedene su u katalogu.
Maloprodajne cene, iskazane u katalogu, su
preporučene cene u EUR-ima po komadu, uključujući
i PDV.
Zadržavamo pravo za izmenu cena, o čemu ćete biti
blagovremeno obavešteni.
Uslovi plaćanja
Iznos, način i rok plaćanja su uvek navedeni na
računu. Ukoliko primetite bilo kakvu grešku ili
nepravilnost molimo Vas da nas odmah kontaktirate.
Reklamacije
U želji za konstantnim poboljšanjem kvaliteta naših
proizvoda i usluga, a i u skladu sa zahtevima
standarda ISO 9001:2008, reklamacijama
posvećujemo posebnu pažnju. Reklamirano sočivo
ćemo Vam odmah nadomestiti s novim, a po prijemu
spornog sočiva i napravljenoj analizi
ustanoviti
opravdanost reklamacije i o tome Vas obavestiti.
Reklamacijski zahtev priznajemo za neizbrušena
sočiva, vraćena u originalnoj ambalaži.
Mehanička oštećenja sočiva, koja su posledica
nepravilne upotrebe ili neodgovarajućeg održavanja
korekcijskih naočara, nisu predmet reklamacije.
-74www.okm.si
OPŠTA OBJAŠNJENJA
OZNAKA CE
Oznaka CE, odštampana na ambalažnim
kesicama, označava usklađenost OKM-ovih
proizvoda s evropskom direktivom 93/92 CEE, koja
pokriva područje medicinskih sredstava klase I.
Skladno s navedenom direktivom kupcu je
zagarantovana potpuna sigurnost, istovremeno se
osiguravaju potpune i tačne informacije, za
naručen tj. kupljen proizvod. Odgovornost za izbor
dodatne obrade i dorade na našim sočivima
snose kupci sami tj. korisnici naočara.
ISO STANDARD
U skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008
smo obavezni pratiti naše proizvode i po prodaji. Iz
tog razloga Vas molimo da nam ukažete na sve
nepravilnosti proizvoda ili usluga kako bi Vam
ponudili još bolji kvalitet proizvoda i usluga.
Pažnja:
VAŽNE INFORMACIJE ZA KRAJNJEG
KORISNIKA
-U skladu s evropskim propisima optičar je
dužan da krajnjeg korisnika tj.kupca upozna
sa osobinama sočiva i s pravilnom
upotrebom naočara
-UV zaštita je dovoljna za normalnu
upotrebu, za drugačiju upotrebu (npr. na
planinama, na velikim nadmorskim
visinama) potrebno je korisniku preporučiti
sočiva koja zadovoljavaju nove zahteve.
-Kod sočiva sa specifičnim doradama (npr.
prizme, veće bazne zakrivljenosti, veći
stepen zatamnjenja, bojeno po uzorku....),
napravljena po želji kupca, lako se može
dogoditi da takve naočare ne
zadovoljavaju propisane standarde.
-Korektivne naočare, izrađene po meri, su
namenjene jednom korisniku. Korektivne
naočare, ako nisu tako napravljene, nisu
zaštitne naočare.
-Za brzo i efikasno rešavanje mogućih
reklamacija savetujemo čuvanje svih
identifikacionih podataka (npr. »AR
garancijske kartice«) kupljenog proizvoda.
-75www.okm.si
O.K.M. d.o.o.
Iriški put 28,
21208 Sremska Kamenica,
Srbija
tel/fax:
00 381 21 246 1 756
00 381 21 246 4 621
00 381 21 244 7 121
00 381 21 270 1 070
00 381 21 270 1 187
Mobilni telefoni:
00 381 62 800 9 382
00 381 62 800 9 383
00 381 62 800 9 385
00 381 62 800 9 386
Radno vreme:
ponedeljak - petak: 08 - 16 časova
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.okm.si
Download

Katalog korekcijskih sočiva