SOOP[TENIE
ZA ZAPI[UVAWE NA ZIMSKIOT
SEMESTAR
VO U^EBNATA 2012/2013 godina ZA SITE
STUDENTI NA FAKULTETOT ZA ZEMJODELSKI
NAUKI I HRANA VO SKOPJE
Pravilata i re`imot na studirawe za site studenti, na site
studiski programi na Fakultetot za zemjodelski nauki i hrana
se utvrdeni vrz osnova na odredbite na Zakonot za visokoto
obrazovanie, Statutot i Pravilnikot za studirawe na prv i
vtor ciklus studii na Univerzitetot "Sv.Kiril i Metodij" vo
Skopje, Pravilnicite i drugite akti doneseni od strana na
Fakultetot koi ja ureduvaat ovaa materija, a se
konkretizirani so posebni odluki na Nastavno-nau~niot sovet
na Fakultetot, i se objaveni vo posebni soop{tenija na
oglasnite mesta na Fakultetot.
1. Zapi{uvawe na zimskiot semestar, odnosno godina vo
u~ebnata 2012/2013 godina, za site studenti: redovni vo
dr`avna kvota, redovni so kofinansirawe i vonredni
studenti, na site studiski programi }e se vr{i na
17, 18,
19, 20 i 21 SEPTEMVRI 2012 godina.
- Zapi{uvawe posle predvideniot rok (vo period od
najmnogu 7 rabotni dena) }e se vr{i so nadomestok
od 10 Evra (vo denarska protivvrednost) uplateni na
`iro smetka na Fakultetot.
- Studentite koi od opravdani pri~ini zadocnile
pomalku od 30 dena od po~etokot na redovniot rok za
zapi{uvawe na studentite, istoto mo`at da go
napravat so zadol`itelno podnesuvawe na barawe,
potkrepeno
so
soodvetna
dokumentacija
za
opravdanoto otsustvo.
1
- Posle
predvideniot
rok,
studentite
nemo`at da zapi{at semestar.
2. Redovnite studenti, zapi{ani na site studiski programi,
koi imaat ostvareno uslov za zapi{uvawe na nareden semestar
(minus eden predmet od prethodniot semestar) imaat obvrska
pri zapi{uvaweto na zimskiot semestar da uplatat 1/2 od
100,00
participacijata, odnosno nadomestok vo visina od
Evra, (vo denarska protivvrednost) na `iro smetka na
Fakultetot.
3. Redovnite studenti na site studiski programi, koi ne gi
ispolnuvaat uslovite od to~ka 2, zaklu~no so septemvriskata
ispitna sesija, mo`at da zapi{at nareden
III, V
i
VII
10,00
semestar, so nadomest od
Evra, (vo denarska
protivvrednost), za sekoj prezapi{an i nepolo`en predmet od
prethodniot semestar, uplateni na `iro smetka na
Fakultetot.
4.
Redovnite
studenti
(zapi{ani
po
starite
studiski
programi-pred u~ebnata 2009/2010 godina) so zaveren VIII
semestar, mo`at da zapi{at po prv pat apsolventski sta` so
10,00
nadomest od
Evra, (vo denarska protivvrednost) za
sekoj prezapi{an i nepolo`en predmet od prethodniot
semestar, uplateni na `iro smetka na Fakultetot.
5. Apsolventite po vtor ili pove}e pati, mo`at da zapi{at
apsolventski sta` so participacija od
50,00
Evra od
10,00
semestar i po
Evra (vo denarska protivvrednost) za
sekoj prezapi{an i nepolo`en predmet od prethodniot
semestar, uplateni na `iro smetka na Fakultetot.
2
6. Redovnite studenti so kofinansirawe i vonrednite
studenti, zapi{uvaat naredna godina i apsolventski sta` so
400,00
nadomestok od
Evra, so pla}awe na dve ednakvi rati,
vo (denarska protivvrednost) uplateni na `iro smetka na
Fakultetot.
7. Vonrednite studenti prilo`uvaat i potvrda za uplateni
1.000,00
denari na `iro smetka na Fakultetot, so
naznaka za uslugi za vonredni studenti.
@IRO SMETKATA NA FAKULTETOT E:
FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-
160010454578810, so TREZORSKA
SMETKA 100000000063095 i POVIKUVA^KI BROJ
723012, PROGRAMA 41, NA^IN 2, SO NAZNAKA: ZA
SKOPJE, @.S.
ZAPI[UVAWE, PRIMA^: NARODNA BANKA NA RM.
1. Redovnite
studenti
i
studentite
so
kofinansirawe na studiski programi, so
zapi{uvaweto na zimskiot semestar imaat
obvrska za uplata i na slednive nadomestoci:
1.850,00
a) POTVRDA za uplateni
denari, na `iro smetka
na Fakultetot, so naznaka: za AUS na FZNH - Skopje.
750,00
b) POTVRDA za uplateni
denari, na `iro smetka na
Univerzitetot "Sv.Kiril i Metodij" vo Skopje, so naznaka: za
IKSA na UKIM za FZNH - Skopje.
250,00
v) POTVRDA za uplateni
denari, na `iro smetka na
SP pri FZNH - Skopje, so naznaka: za aktivnosti na SP pri
FZNH ( plava uplatnica ).
3
100,00
g) POTVRDA za uplateni
denari so naznaka: za
li~no osiguruvawe na `iro smetka 370011100031098, Banka na
prima~ot: EURO-STANDARD BANKA, naziv na prima~ot:
EURO LINK - OSIGURUVAWE od FZNH - Skopje ( plava
uplatnica ).
9. Studentite vo site godini i apsolventi zapi{ani po
studiski programi od pred 2002
godina koi treba da diplomiraat
zaklu~no so 31.12.2012 godina za u~ebnata
2012/2013 godina }e mo`at da se zapi{at vo istite
rokovi so nadomest od 100,00 Evra (vo denarska
protivvrednost) po semestar uplateni na `iro smetka na
Fakultetot i 10,00 Evra (vo denarska protivvrednost) za
polagawe na sekoj prijaven ispit uplateni na `iro smetka na
Fakultetot.
PRI ZAPI[UVAWE, STUDENTITE POTREBNO
E DA [email protected]:
- IZJAVA ZA IZBORNI PREDMETI (se popolnuva vo
studentski paralament, soba br. 38A-SPFZN)
- POTVRDA ZA OSTVARENA PRAKTI^NA NASTAVA
(samo za studentite zapi{ani od u~ebnata 2010/2011 i
2011/2012 godina)
- PRIJAVEN i BEL LIST ([V 20 ) za zapi{uvawe na
godina so T.M. od 50,00 denari;
- POTREBNITE DOKUMENTI ZA ZAPI[UVAWE
STUDENTITE [email protected] DA GI NABAVAT VO
FOTOKOPIRNICATA NA VLEZOT NA FAKULTETOT
ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA VO SKOPJE.
OD DEKANATOT NA FZNH VO SOSTAV NA UKIM
4
Download

Sopshtenie za zaverka na zimski i upis na leten semestar 2012