tento soubor je k dispozici na webu školy
KONČÍM STŘEDNÍ ŠKOLU, CO DÁL?
Co chci nebo mohu po maturitě dělat?
plně se věnovat studiu na VŠ nebo VOŠ
jít rovnou do praxe, o dalším studiu neuvaţuji
gap year - dát si rok pauzu před dalším studiem, rozkoukat se, vydělat peníze,
cestovat
nastoupit do nultého ročníku nějaké vysoké školy a přitom pracovat
nastoupit do zaměstnání a studovat kombinovanou formou
věnovat rok intenzivnímu jazykovému studiu, abych mohl studovat na VŠ v
cizím jazyce
Chci studovat – co mě zajímá?
1. Řeším otázku peněz
moţnost vyuţítí studentských půjček a úvěrů (KB, ČS, GE Money Bank, ČSOB,
Raiffeisenbank, UniCreditbank)
Bezplatná infolinka - Komerční banka 800111055
- úvěr Gaudeamus aţ do 600 000 Kč, při úvěru do 150 000 Kč moţnost odloţení
splátek na dobu po ukončení studia
- úvěr lze získat jiţ v prvním ročníku po předloţení potvrzení o studiu
- výhodné úrokové sazby
- doba splácení do 10 let
2. Jak si mám vybrat ten správný obor? Důležité je,
aby mě práce bavila,
abych se uplatnil/a na trhu práce,
abych měl/a přijatelný plat.
Výsledek? - Chci studovat obor, pro který mám předpoklady a se kterým se v praxi
uplatním. Koníčkům a zálibám se mohu věnovat ve volném čase.
http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/overvw.act?lh=0
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.finance.cz/zpravy/finance/230251-nejzadanejsi-obory-mezi-uchazeci-afirmami/
http://hn.ihned.cz/c1-38244250-nejzadanejsi-profese-obchodnik
http://www.platy.cz/
3. Na kterých školách v ČR mohu zvolený obor studovat? Kterou ze
škol si vybrat?
Vybrané obory a kde je studovat:
finance - f1.vse, bivs, econ.muni, ujep, savs,
fsv.cuni, tul, upce, ekf.vsb
ekonomie - fsv.cuni, nf.vse
účetnictví a finanční řízení podniku - ujep, muni, vse
ekonomika, management - muni, tul, savs, vsem, upce.cz/fes,
uhk, vse, vsfs, muvs.cvut.cz
doprava, logistika, telekomunikace - fd.cvut, upce, tf.czu, fs.vsb
systémové inţenýrství a informatika - upce.cz/fes
aplikovaná informatika - uhk.cz, vsfs, mff.cuni, tul, zcu, jcu
architektura a urbanismus - fa.cvut, tul, fce.vutbr
demografie s ekonomií, soc. geografií, sociologíí - natur.cuni
sportovní management - tul, uhk, ujep, ekon.muni, vutbr
tělesná výchova a sport + geografie - ftvs.cuni + natur.cuni
management těl. výchovy a sportu - ftvs.cuni
pedag volného času - TV a sport - uhk.cz, tf.jcu, pf.jcu, pdf.osu
mediální komunikace, PR - vsem, fss.muni, fsv.cuni, unyp
marketingová komunikace - vsfs, ekon.muni, ujep, fbm.vutbr
publicistika - vosp - moţnost souběţného studia na vš
cestovní ruch - uhk, esf.muni, fss.muni, fse1.ujep, vsh, vse
agricultural economics and management - czu
regional and social development - czu, vse
řízení výroby a kvality - ujep, uhk
ekonomika a řízení ve stavebnictví - cvut
automatizované systémy řízení ve stroj. - cvut, tul
Chci uspět u přijímaček
4. Co když mě nevezmou...?
Nic hrozného se neděje. Pokud u přijímaček letos neuspěji, zkusím to za rok znovu.
Mezitím se pustím do:
přípravného studia zaměřeného na daný obor
intenzivního studia cizího jazyka
práce (studovat budu ve volném čase)
cestování a zdokonalování svých jazykových znalostí
VEZMU VĚCI DO VLASTNÍCH RUKOU
A MŮJ ŢIVOT PO MATURITĚ
BUDE PROSTĚ PARÁDA !
Download

KONČÍM STŘEDNÍ ŠKOLU, CO DÁL?