Budějovický
Šachklubáček
2
Obsah
Učíme se od dětí ......................................................................................................................... 1
Miniaturka: ................................................................................................................................. 3
Nové elo ..................................................................................................................................... 3
Cvičení pro malé hlavičky: ........................................................................................................ 3
Z učebnice: ................................................................................................................................. 4
Braní mimochodem ................................................................................................................ 4
Rošáda .................................................................................................................................... 4
Remíza .................................................................................................................................... 4
Cesta na turnaj – KP družstev mladších žáků ............................................................................ 5
Učíme se od dětí
V pátek 6. 5. 2011 dostaly děti na kroužku pět otázek. Zvláště u první otázky mě překvapil
široký rozhled u některých hráčů.
1) Kdo je pro Tebe nejlepší šachista?
 Kasparov (Honzík Šmíd, Honza Bártík)
 Filip a Lukáš (Tomáš Moravec)
1






Strejda (Jarda Burian)
David Navara (Lukáš Perina, Míša Lorencová)
Filip (Vítek Křivan)
Ivančuk (Patrik Neubauer)
Navara, Aljechin a Kasparov (Filip Steinbauer)
Kateřina Němcová (Lukáš Dolanský)
2) Co doma děláš pro šachy?
 Dělám diagramy. (Lukáš D.)
 Dělám si rozbory a diagramy, čtu si knihy a přehrávám si
v nich partie. (Filip S.)
 Probírám nějaké partie. (Míša L.)
 Hraji šachy na počítači. (Patrik N.)
 Hraju, dělám diagramy a hraju s počítačem. (Vítek K.)
 Hraju s počítačem. (Lukáš P.)
 Učím mamku šachy. (Jarda B.)
 Hraji a učím hrát šachy mámu. (Tomáš M.)
 Hraju je (Honza B.)
 Řeším diagramy a hraju je. (Honzík Š.)
Vasilij Ivančuk
Více na www.
Wikipedie.cz
3) Jaký je tajný recept na výhru?
 Musím mít plán a cíl. (Honzík Š.)
 Soustředit se. (Honza B.)
 Dát mat. (Tomáš M.)
 Hodně se učit. (Jarda B.)
 Věřit si. (Lukáš P.)
 Přemýšlet a věřit si. (Patrik N.)
 Bránit, bojovat, útočit a nedávat figury. (Míša L.)
 Musím mít plán, vývin figur, boj o střed. Mám útočit, až dokončím vývin. Musím
se řídit podle zásad zahájení. (Filip S.)
 Střední hra, zatlačím soupeře a dám mu mat. (Lukáš D.)
4) Proč hraješ šachy?
 Když jsem byl nemocný, tak mě je děda naučil. Šachy mě baví. (Lukáš D.)
 Já hraju šachy, protože mě to baví. Abych si procvičil mozek, abych potom měl
lepší známky v matematice, a chci sbírat více zkušeností. (Filip)
 Protože mě baví a chci se je naučit. Hraju je pro legraci. (Míša)
 Pro radost. (Patrik, Vítek, Lukáš P.)
 Protože mě baví. (Jarda, Honza B.)
 Protože je to dobrá hra a pro radost. (Tomáš)
 Abych je uměl. (Honza Š.)
5) Kam to chceš v šachu dotáhnout?
 Na šachistu. (Honzík Š.)
 Na mistra v ČB. (Honza B.)
 Chci to umět a být mistr. (Tomáš)
 Na mistra Evropy. (Patrik)
 Chci být moc dobrá v šachách. (Míša)
2
Tomáš Moravec


Chci to dotáhnout jako David Navara, být nejlepší, chci se překonávat v rekordech
a mít velké elo. (Filip)
Chtěl bych být alespoň na mistrovství Evropy na stupni vítězů, a když na
mistrovství světa v první trojce, tak ještě líp. (Lukáš D.)
Miniaturka:
Na kroužku si říkáme, že musíme přemýšlet již od začátku partie a také že musíme
sledovat tahy a myšlenky soupeře. Tady mám jednu krátkou partii, která ukazuje, co se
stane, když se nahraje tak, jak se má.
Andrea Odehnalová – Martin Tomandl 1-0
1. e4
e5
2. Jf3
Jc6
3. Sc4 Sc5
4. c3
Jf6
5. d4
Sb6
6. dxe5 Jxe4
7. Dd5 Jf6
8. Dxf7#
Nové elo
Začátkem května vyšla elo listina na které se poprvé objevili i hráči, kteří navštěvují šachový
kroužek na ZŠ Dukelská.
Dolanský Lukáš 1479
Steinbauer Filip 1516
Oběma hráčům blahopřeji a věřím, že brzy k nim přibudou další
kamarádi.
Více informací na webu: elo.miramal.com
Cvičení pro malé hlavičky:
Protože jsou šachy také o logickém myšlení, přidávám několik
logických úloh z knihy Veselá matematika od Jiřího Loukoty.
Lukáš Dolanský
1) Husy jdou po cestě jedna za druhou. Kolik jich jde?
2) Kdyby mi bylo osmkrát víc a ještě 12 let, bylo by mi 100 let. Kolik mi je teď?
3
3) Jiné hejno hus přechází přes most tak, že jedna jde přede dvěma, druhá mezi dvěma a
třetí za dvěma. Kolik hus jde přes most?
4) Kolik koček je v místnosti, jestliže v každém za čtyř rohů sedí jedna kočka, proti
každé z nich sedí tři kočky a na ocase každé z nich sedí jedna kočka.
Z učebnice:
Listuji Učebnicí šachu pro samouky od Karla Plisky a musím říci, že se mi tato kniha
zamlouvá.
Každá kapitola se skládá ze tří částí:výklad, ukázkové
příklady a testové diagramy.
Braní mimochodem
Pravidlo pro braní mimochodem zní: Postoupí-li pěšec ze
základního postavení o dvě pole a dostane se tím do
bezprostředního sousedství soupeřova pěšce (přitom
překročil pole napadené soupeřovým pěšcem), může být
tímto pěšcem okamžitě v příštím tahu (později již ne)
sebrán tak, jako by postoupil pouze o jedno pole. Může, ale
nemusí vzít pika.
(z knihy Učebnice šachu pro samouky od Karla Plisky)
diagram z knihy
Rošáda
Každý používá v partiích rošádu, ale jen málokdo zná přesná pravidla, kdy se rošáda smí
použít.
Rošádu je možno provést za následujících podmínek:
1) Všechna pole mezi králem a věží jsou volná. Nejsou obsazena žádnou figurou.
2) Král v okamžiku rošády a okamžitě po ní nestojí v šachu.
3) Král ani věž dosud natáhli.
4) Pole, přes které král přechází, není pod palbou soupeřovy figury.
(z knihy Učebnice šachu pro samouky od Karla Plisky)
Remíza
Kdy končí patrie nerozhodně?
1) Na šachovnici zůstanou jen oba králové, nebo figury, kterými nelze vynutit mat.
2) Jeden z hráčů dává věčný šach.
3) Soupeři se na remíze dohodnou.
4) Dojde-li k patu.
5) Byla-li opakována třikrát stejná pozice.
6) Jestli-že za posledních 50 tahů nebylo taženo pěšcem a nabyla vzata žádná figura.
(z knihy Učebnice šachu pro samouky od Karla Plisky)
4
Cesta na turnaj – KP družstev mladších žáků
A je to tu! Turnaj družstev mladších žáků. Sice jsem si představovala
v týmu více hráčů za zkušené skupiny “A“, ale okolnosti rozhodly
jinak.
A tak po 14-ti dnes usilovného hledání jsem našla 6 statečných, kteří
jedou vlakem reprezentovat náš oddíl. Někteří sice nemají tolik
zkušeností a odehraných partií, ale nahrazují to velkou odvahou.
Například pro Jardu je to jeho první turnaj, a to vyžaduje opravdu velké
odhodlání.
A nejen Jarda obětoval volnou sobotu na cestu na turnaj. Ukazuje to
jeho dobrosrdečnou povahu, která nenechá kamarády v nesnázích.
Sraz máme v hale na vlakovém nádraží v 6:45 a jako první přibíhá
Míša s Filipem. Po chvilce přichází Jarda, těsně za ním Honzík a přesně v tři čtvrtě doráží
Patrik. A jsme kompletní!
Kupuji jízdenku a paní v okénku mě důrazně upozorňuje, že desetileté děti musí mít
průkazku s fotkou na prokázání věku. A vyrážíme na nástupiště.
Ve vlaku zabíráme první kupé a hráči vyndávají knížky a hry.
Filip jede vlakem poprvé, ale cesta ho příliš nezajímá. Listuje si ve svém atlase zvířat. Zato
pro Aleše je za oknem mnoho nového a zvláštního,
přestože tvrdil, že vlakem jezdí běžně.
Velký zájem je o exkurzi toalet ve vlaku. Zkušená Míša,
která vlaky dobře zná, všem ukazuje, kde jsou a popisuje
jejich používání.
Ještě ve vlaku Honzík tipuje, že skončíme 3. Byl by to
opravdu úspěch, který já ale neočekávám. Tak uvidíme!
Filip si věří na 6,5 bodu, Honzík na 5,5 , Míša je
skromnější, jen 3,5 , zato Aleš nešetří, přesně 4 body, Patrik odhaduje svůj výkon také na 4
body a Jarda na 2 body.
cesta vlakem
Cestou hrajeme šachového „Černého Petra“ a Honzík tento náš experiment vyhrál. Děti si tím
opakovaly teoretické prvky šachu.
Konečně jsme v Táboře. Došli jsme do hrací místnosti, kde hráči ihned začali obhlížet terén.
Ještě než začalo první kolo, musela jsem ošetřit Aleše. Někde si odřel prstík a to vyžadovalo
náplast. Šachista přeci potřebuje mít ruce zdravé.
Doufám, že více zranění nebude.
Jarda před prvním kolem zjistil, že si vzal málo pití
a musel si do prázdné lahvičky napustit vodu.
1. Kolo s QCC „C“
 Filip – bez rošády, ale vyhrál
 Honzík – bojoval déle než zbytek týmu,
ale bez dámy jeho boj neměl šanci na
velký úspěch
5
cesta vlakem



Míša – stále přehlíží šachy
Patrik – daroval soupeři dámu a prohrál
Jarda – sice si povídá se soupeřkou, ale zároveň jí obral o všechny figurky, škoda,
že neumí matit se dvěma věžema a střelcem, ale nakonec se rozhodl dojít si pikem
pro další figuru, postavil si dámu a dal pat, soupeřce ale hrdě zahlásil mat a ona
mu věřila, proto Jarda vyhrál.
Všechny partie byly uspěchané, a proto jsme prohráli 2:4.
O pauze mezi kolem to vypadalo, jako by náš tým vyhlásil
soutěž o nejzelenější kolena od trávy. Vítězem byl Filip. Už teď
lituji jeho maminky.
2. Kolo s Veselím
 Filip – výměna dam, a pak trápení jak remízovou pozici vyhrát
 Honza – šahá na figuru a neví, kam by jí dal – příště to chce
nejdřív nápad a pak táhnout. Prohrál po 5 minutách hry.
 Míša – brzy prohrává o figuru, škoda, že v koncovce nebere
figury, které jí soupeř dává zdarma. Ach ta zbrklost!



Aleš – dobrý vývin, ale rozbouraná rošáda život krále
Míša a Táborský
maskot
nezachrání
Patrik – komentuje soupeřovy tahy a opět věnoval dámu, asi mu na šachovnici
překážela, tak se jí zbavil. Ani bez dámy se nevzdává a přemlouvá soupeře
k remíze. Ale marně.
Jarda – opět proti dívce, sice materiálně prohrává, ale hraje pomalu, což mu
zajistilo remízu
Honza a Aleš opět velmi rychle prohráli, jeto škoda, protože vím, že Honzík hraje
krásné šachy, když u nich přemýšlí.
Zatímco Míše soupeř rychle zbořil rošádu, Filip se svou rošádou dlouho váhá.
Patrik má zajímavý styl hry – hraje nejdéle z družstva, houpe se na židli a
sebejistým tónem se snaží přemluvit soupeře k remíze. Opět marně. Kdyby méně
mluvil a více přemýšlel, třeba by to pomohlo.
Opět všichni hráli rychle. Na hodinách mají kolem 20
minut a začínali na 25 minutách.
O pauze Míša přiznala, že proti dívkám se jí daří víc.
A skutečně! Při přátelské partii s jinou dívenkou Míša
ukázala, že šachy opravdu umí.
Filip zatím svou roli kapitána příliš neplní, Více ho
zajímají klacky a větve. To Patrik má jiný přehled.
Vždy ví, kde je tým, co hrají soupeři a kdy začíná
další kolo. Z takového hráče bude dobrý kapitán.
škoda, že Věžák namůže
hrát s námi
6
3. Kolo s Táborem „B“
 Filip – v první minutě vyměnil dámy a pak musel čarovat, aby partii vyhrál
 Honza – tvrdě zaútočil na rošádu soupeře a úplně ji zničil, přesto prohrál dříve,
než jsem k němu opět došla. Tyto rychlé prohry mě u Honzíka mrzí, protože vím,
že umí hrát lépe.
 Míša – krásně rozehrála partii, ale pak se to nějak zvrtlo.
 Aleš – prohrál dřív, než jsem k němu přišla
 Patrik – jako každé kolo, i teď se trápí s vazbami,
opět sahá na figury a neví kam je dávat. Chce to
zpomalit, ale když jsem to Páťovi říkala, tak
nesouhlasil.
Patrik dovoluje soupeřovým figurám, aby se
usadily na jeho půlce šachovnice, a to dává
soupeři velkou výhodu. V tomto kole Patrik
neúspěšně bojuje proti dvěma soupeřům: silná
hráčka Anička Tůmová a Patrikova velká zbrklost.
Toto spojení ho rychle ničí. Patrik doufá, že když
nebude mačkat hodiny, že ho pochválím za
spotřebovaný čas. Ale já všechno vidím a tato
finta jeho zbrklost nezakryje. Kdyby méně mluvil
a více přemýšlel, byla by ta patrie hezčí.
 Jarda – věnoval soupeři dámu, a proto prohrál
velký hlad vyžaduje velké činy
O pauze jsme zašli pro jídlo do blízkého obchodu. Největší svačinu si nakoupil Filip.
Nejdéle ovšem nakupoval Jarda s Patrikem.
4. Kolo s QCC “B“
 Míša – co může, tak vymění, ale pro zbrklost ztratila dámu
 Aleš – šachový sprinter, bez dámy to jde špatně, to nemusel zkoušet, to bych mu
prozradila
 Honza – soupeř potřeboval jen dvě minuty na to, dát mu mat
 Patrik – bojuje jen piky a šetří si své figurky v domečku, to se ale nevyplatilo,
celá partie trvala jen 5 minut


Po 5 minutách prohráváme 0:4
Filip – soupeře zaskočil svým brilantním zahájením, ovšem ta střední hra – bez
rošády, výměna dam, neaktivní figury,
trápí se a doufá, že soupeři dojde čas
Jarda – další hráč s neobvyklou
taktikou – když udělá chybu, hned jí
oznámí soupeřce a v zápětí udělá ještě
větší chybu. Kdyby nic neoznamoval,
soupeřka by si této chyby ani nevšimla.
Nechával soupeřce figury ve svém
království a to mu přineslo prohru.
neohrožený tým
7
O pauze většina družstva pod vedením svého kapitána se pustila do bezhlavého
ničení mraveniště, které u lesíka nikomu jinému nepřekáželo.
5. Kolo s Táborem „A“
 Filip – tradiční výsledek s Honzou Miesbauerem
 Aleš – jeho soupeř Ben troják ukazuje Aleškovi, jak je lehké ztratit jednu figuru za
druhou.
 Honzík – zbrklost se proti Lukáši Dolanskému nevyplácí a po závěrečné
bleskovce Honza vzdal
 Míša – odpovědně vzdoruje a snaží se
zachránit, co se dá, ale na soupeře nestačí
 Patrik – jako všechny, i Ladu Doležalovou
přesvědčoval o remíze, ale soupeřka je tvrdá a
neústupná. Patrikův král si udělal výlet přes
celou šachovnici, než umřel vyčerpáním.
 Jarda – prohrál dámu a trápil se až do matu
6. Kolo s Táborem „C“
 Honzík – rozbořil soupeři rošádu a snaží se o
útok, škoda, že nevidí dvojúder na soupeřovu
dámu a krále, o dva tahy později nevidí
neohrožený tým
jednotahový mat. Když přestal útočit, ukázalo
se, že má soupeř materiální převahu. Nakonec dal mat, ale prozradit mu to musel
soupeř. Honzík ani netušil, že vyhrál.
 Míša – dostala šustr-mat
 Aleš – nepoužívá zásady zahájení, což zmátlo soupeře natolik, že Aleš dává rychlý
mat
 Jarda – krásný vývin, ale trápí se v komplikované střední hře. Ale nakonec
vyhrává.
 Patrik – soupeřovy figury nechává na své půlce. Přemlouvá soupeře k remíze a
nesoustředí se na hru. Nehlídá dráhy figur a zapomněl na rošádu.
 Filip – s materiální převahou
se vyhrává snadněji
7. Kolo s QCC „A“
 Jarda – proti dívence zahájil
tvrdě, ale pak se to nějak
zamotalo a nevyšlo to.
 Patrik – dobře rozehrál a
jeho patrie trvala velmi



dlouho. Díky nedostatku
neohrožený tým
zkušeností se výsledek
nezdařil.
Míša – zkusila šustr-mat, ale přišla o dámu
Honzík – pro boj s Jonášem je zapotřebí mít víc než jen odvahu.
Aleš – snaží se vyhrát pikama a figury nechává doma, to moc nezabralo.
8

Filip – špatně zvolené zahájení proti Martinu Novákovi ho stálo asi v 5. tahu
dámu. Martin ukázal Filipovi, jak se šachy nehrají.
Cestou domů jsme odpočívali po náročném dni. Ve
vlaku se zaháněla nuda kartami. Míša s Alešem neměli
šachu dost a hráli jednu partii za druhou.
Závěr:
Sice jsme skončili poslední, ale věřím, že se každý z nás
něčemu přiučil.
U Filipa mě mrzí remíza ve čtvrtém kole, která byla
úplně zbytečná. A odstrašující výkon v kole 7. Jinak byl
jeho výkon podle mého očekávání. Kde mě ale nemile
překvapil, to byla jeho role kapitána. Jako kapitán
naprosto selhal. Myslím, že příště zvolím více
příště bude náš
zodpovědnějšího kapitána.
Honzík si hodně věřil. Sebedůvěra je dobrá věc, ale kdyby se skombinovala
s domácím tréninkem, bylo by to lepší. Honzík sice pravidelně jezdí na turnaje, ale
pokud se nezvětší pozornost na kroužku a domácí přípravy, tak se medaile vozit
domů nebudou. To by byla škoda, protože by Honzíkovi taková kulatá medaile
slušela.
Míša měla opravdu těžké soupeře. Věřím, že potrénuje a za rok si odplatu pěkně
vychutná. Míše patří náš veliký dík, bez ní bychom se nemohli zapojit do turnaje.
Aleš si také velmi věřil. Ale soupeře musíš umatovat a ne upovídat.
Patrik si chyby příliš nepřipouštěl, moje rady odmítal. Kdyby hrál pomaleji,
věřím, že by v pozici našel ty nejlepší tahy, které se tam skrývaly. Ovšem jeho
přehled o situaci a zájem o turnaj byl ohromný. Chce to více trénovat diagramy a
více jezdit na turnaje.
Pro Jardu to byl první turnaj a myslím, že může být na sebe pyšný. Vždyť dopadl
lépe, než odhadoval. Pomalá hra mu svědčí více.
Všem hráčům velice děkuji za účast na turnaji a těším se na další spolupráci.
1.kolo
Filip
1
Honzík
0
Míša
0
Aleš
0
Patrik
0
Jarda
1
2.kolo
1
0
0
0
0
1/2
3.kolo
1
0
0
0
0
0
4.kolo
1/2
0
0
0
0
0
5.kolo
0
0
0
0
0
0
9
6.kolo
1
1
0
1
0
1
7.kolo
0
0
0
0
0
0
celkem
4,5
1
0
1
0
2,5
odhad
6,5
5,5
3,5
4
4
2
Download

ŠACHklubáček č.2