T.C.
ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI
…/…/2014
İdaremizce 4734 sayılı K.İ.K.'nun 22.maddesine göre aşağıda cinsi,özellikleri ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır,
/ yaptırılacaktır.İlgilenmeniz halinde KDV hariç olmak üzere teklifinizi kapalı zarf içerisinde veya faks numaramıza
Faks çekerek bildirmenizi rica ederiz.
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF
EDİLEN FİYAT (KDV
HARİÇ)
SATIN ALINACAK / YAPTIRILACAK MALZEMENİN
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
CİNSİ
KASET TEYP KASETİ (Küçük 60’lık)
EVRAK RAFİ (ŞEFFAF) 3 GÖZLÜ
KALEMLİK
PİLOT KALEM MAVİ 12 ‘Lİ
PİLOT KALEM SİYAH 12’Lİ
PİLOT KALEM KIRMIZI 12’Lİ
TÜKENMEZ KALEM MAVİ 50’Lİ
TÜKENMEZ KALEM SİYAH 50’Lİ
BANT İZOLABANT 12’Lİ
BANT KOLİ BANDİ
MAKAS
FOTOKOBİ KAĞIDI A-4 5’Lİ
DOSYA PLASTİK TELLİ 50’Lİ
DOSYA POŞET 100’LÜ
ZIMBA MAKİNESİ KÜÇÜK
ZIMBA TELİ KÜÇÜK 10’LU
DELGEÇ ARŞİV TİPİ
HOPARLÖR
ÇÖP KOVASI
YAPIŞTIRICI PİRİT 12’Lİ
DAKSİL ŞERİTLİ
ISTAMPA MÜREKKEBİ (SİİYAH)
ÇÖP POŞETİ ORTA BOY 50’Lİ
ATAÇ BÜYÜK BOY
ÖZELLİĞİ
MİKTARI
BİRİM FİYAT
(TL.)
TOPLAM FİYAT (TL.)
100 ADET
1 ADET
2 ADET
5 KUTU
5 KUTU
5 KUTU
20 KUTU
2 KUTU
2 PAKET
24 ADET
5 ADET
20 KOLİ
10 PAKET
10 PAKET
2 ADET
5 ADET
2 ADET
2 ADET
1 ADET
5 ADET
5 ADET
5 ADET
50 ADET
5 ADET
TOPLAM (kdv hariç) :
Yukarıda belirtilen ve idarenizce satınalınacak olan malların / hizmetlerin cinsi,özellikleri,miktarı ve diğer şartlarını okudum.
KDV hariç toplam (...............................- TL.) bedelle, (yazı ile) .............................................TL. ......................... KR.
bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Teklif eden
Çukurova
Çukurova
Belediyesi
Belediyesi
Fax:0322
Fax:0322
239 95 48
239 95 48
Tel :0322
Tel239
:0322
11 30
239 11 30
Adı soyadı / ticaret ünvanı / imza /
kaşe
T.C
ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
TEKLİF MEKTUBU
Sayın…………………………………………………………………
…..
…/…/2014
Aşağıda cins,marka ve miktarı yazılı malzemeler Belediyemizce satın alınacaktır / yaptırılacaktır.
1- Opsiyon süresi belirtilecektir………………Gün
2- Teklif edilen malzemelerin markası yazılacaktır.(Teklif mektubunda marka belirtilmiş ise,
başka bir marka teklif edilmeyecektir.)
3- Okunaklı olarak yazılacaktır.Düzeltme paraf edilecektir.
4- Kaşe ve imza edilecektir.
5- Eksik teklif verilmeyecektir.
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6- Teklif mektupları kapalı zarf içinde olacaktır.
7- Teslim yeri Destek hizmetleri Müdürlüğü ambarıdır.
Not : Yukardaki şartlara uymayan teklif mektupları değerlendirilmeyecektir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
MARKA
BİRİM
SI
MİKTARI FİYATI
MALZEMENİN CİNSİ
S.NO:
KASET TEYP KASETİ (Küçük 60’lık)
EVRAK RAFİ (ŞEFFAF) 3 GÖZLÜ
KALEMLİK
PİLOT KALEM MAVİ 12 ‘Lİ
PİLOT KALEM SİYAH 12’Lİ
PİLOT KALEM KIRMIZI 12’Lİ
TÜKENMEZ KALEM MAVİ 50’Lİ
TÜKENMEZ KALEM SİYAH 50’Lİ
BANT İZOLABANT 12’Lİ
BANT KOLİ BANDİ
MAKAS
FOTOKOBİ KAĞIDI A-4 5’Lİ
100 ADET
1 ADET
2 ADET
5 KUTU
5 KUTU
5 KUTU
20 KUTU
2 KUTU
2 PAKET
24 ADET
5 ADET
20 KOLİ
DOSYA PLASTİK TELLİ 50’Lİ
DOSYA POŞET 100’LÜ
ZIMBA MAKİNESİ KÜÇÜK
ZIMBA TELİ KÜÇÜK 10’LU
DELGEÇ ARŞİV TİPİ
HOPARLÖR
ÇÖP KOVASI
YAPIŞTIRICI PİRİT 12’Lİ
DAKSİL ŞERİTLİ
ISTAMPA MÜREKKEBİ (SİİYAH)
ÇÖP POŞETİ ORTA BOY 50’Lİ
ATAÇ BÜYÜK BOY
10 PAKET
10 PAKET
2 ADET
5 ADET
2 ADET
2 ADET
1 ADET
5 ADET
5 ADET
5 ADET
50 ADET
5 ADET
Yukarıda cinsi,marka ve miktarı yazılı malzemeleri karşılarındaki
fiyatlarla vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.
Firma yetkilisi
Çukurova Belediyesi
Fax:0322 239 95 48
Tel :0322 239 11 30
isim-imza-kaşe
TOPLAM
:
K.D.V.%...........
:KDV%
G.TOPLAM
TOPLAM FİYATI
Download

tc eskişehir osmangazi üniversitesi eğitim fakültesi pedagojik