CHIRONAX INVEST, s.r.o.
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
Řezáčova 1
624 00 Brno
INFORMOVANÝ SOUHLAS K NÁVŠTĚVĚ REHABILIT. ODD.
- POUČENÍ A SOUHLAS KLIENTA K REHABILITAČNÍM PROCEDŮRÁM
- INFORMACE O REHABILITAČNÍCH PROCEDŮRÁCH




k rehabilitačním procedurám se dostavte bez zjevného nachlazení, bez teploty a jiných
příznaků onemocnění
pod vlivem alkoholu či omamných látek nebudete ošetřeni
děti do 10 let v doprovodu svého zákonného zástupce
na všechny procedury si prosím berte s sebou přezůvky
Pokud jsou ve Vašem rehabilitačním plánu tyto procedury, věnujte laskavě pozornost následujícím
bodům:
Elektroléčba: při pocitu pálení, nepříjemnosti nebo jakékoli změně, která Vám nebude vyhovovat,
volejte personál.
Přístrojová lymfodrenáž: berte si s sebou přiléhavé kalhoty (elas. kalhoty, punčocháče), ponožky
Vodoléčba: ručník, plavky (celotělová vířivka), při nevhodné teplotě vody informujte personál
Cvičení: pohodlný cvičební úbor
Pokud by se vyskytly jakékoli problémy či nejasnosti, ihned kontaktujte personál. Pokud máte
kardiostimulátor, jste v onkologickém léčení, pokud jste těhotná, prosím tuto skutečnost nahlaste
personálu - fyzioterapeutovi, lékaři.
Prohlašuji, že během navštěvování naší RHB už nenavštěvuji jinou RHB a ani za poslední 3 měsíce
jsem jinou nenavštěvoval (a). Pokud ano, prosím nahlaste na recepci RHB.
Beru na vědomí, že v rámci uskutečňování odborné praxe mohou být při mém ošetření/vyšetření
přítomni studenti Masarykovy univerzity, fakulty sportovních studií, studijního programu:
fyzioterapeut.
Svým podpisem stvrzujete seznámení s výše uvedenými pokyny.
V Brně dne 26. 10. 2012
………………………………………
Ing. Šárka Černá
Jednatel společnosti
IČO: 63488264
DIČ: CZ63488264
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Raiffeinsen Bank
č.ú. 1044031874/5500
TEL: +420-541 224 525-9
FAX: +420-541 224 471
e-mail: [email protected]
Krajský obchodní soud v Brně
odd.C vl. 21557
Download

Informovaný souhlas k návštěvě rehabilit. odd.