Foto: Robert Rohál
Vážení čtenáři!
Do rukou poprvé dostáváte první číslo našeho
občasníku s názvem Impuls pro Holešov. Proč
se tento časopis objevil a proč nese tento název?
Město Holešov má úžasnou historii, skvělý lidský
potenciál a velké možnosti dalšího rozvoje. Sama
znám spoustu Holešováků, kteří dokázali
vybudovat úspěšnou firmu, věnují se spolkové
činnosti nebo různým aktivitám či patří
ke známým osobnostem v oblasti sportu, kultury
či historie. Vím také o řadě nenápadných, ale
velmi šikovných lidí z nejrozmanitějších oblastí
činnosti, kteří mají skvělé nápady a snaží
se je prosazovat
a především realizovat. Tito lidé toho
už hodně dokázali a veřejnost o nich
přitom ani neví,
protože oni sami by
se svými aktivitami
jednoduše nepochlubili. Impuls pro Holešov chce s jejich
činností
seznámit
veřejnost, ale také
hledat odpovědi na
otázky či řešit problémy, které nás, obyvatele
tohoto města, trápí nebo zlobí. A věřte, že
budeme jen rádi, když nás na ně upozorníte i vy.
Vedle toho by měl náš občasník rovněž
informovat o zajímavých věcech, událostech
a akcích, které probíhají v Holešově v oblasti
kultury, ve spolcích, v charitativní oblasti nebo
ve sportu. Impuls by měl zkrátka přinášet
zajímavosti a nové informace z povícero oblastí,
které vytvářejí společenský život a ráz našeho
města.
Přeji vám všem příjemné počtení s Impulsem pro
Holešov!
Mgr. Svatava Ságnerová
Anketa: S čím jste v Holešově spokojeni a co vám
naopak chybí?
Jaroslav Radecki, kastelán, 48 let
Spokojen jsem se sítí obchodů a služeb, všude
to má člověk blízko, a tak se tu dobře bydlí. Navíc
jsou v dosahu i větší města. Chybí mi třeba
ohleduplnost u některých lidí, co se pořádku týče.
Ocitnou se třeba v parku a nevědí, kam patří
odpadky.
Ing. Jiří Vojáček, technik, 50 let
Ve srovnání s jinými obcemi obdobné velikosti
nabízí Holešov nadstandardní množství kulturních
akcí, ale pak je mi docela líto, že tyto akce nejsou
dostatečně navštíveny. Chybí mi nějaká pěkná
čajovna nebo podobný typ kavárny.
Mgr. Jana Ledinová, učitelka,
57 let
V Holešově se mi líbí, oceňuji třeba TYMY středisko s bohatým druhem vyžití pro děti.
Oceňuji i bohatý kulturní život. Moc se mi líbí
krásně upravené náměstí. Marně však
přemýšlím, co by mi tady chybělo. Já jsem tady
docela spokojená.
Holešov je skvělým místem pro život,
říká místní rodák Jaromír Tomšů
Podnikáte řadu let v Holešově, jak se vám daří? V čem podnikáte?
Jsem holešovský rodák, absolvent 1. Základní školy, která je pro mne
srdeční záležitostí. Původní profesí jsem stavební inženýr. Patřím ke generaci, kterou značně ovlivnila sametová revoluce – byla to velmi bouřlivá doba,
kdy snad každý Čech zkusil podnikat. Společně s kolegou jsme se zaměřili
na společné televizní antény v bytových domech a dnes provozujeme více
než 35 sítí v ČR. Od r. 1997 realizujeme systémy pro varování a vyrozumění obyvatel (bezdrátové rozhlasy), od r. 2006 se věnujeme vývoji
a inovacím v oblasti životního prostředí. Naše firma SATTURN HOLEŠOV
prošla za 22 let své existence obdobími radostnými i velmi těžkými .
Jaké jsou v Holešově podmínky pro podnikání ve vašem oboru ?
Většinou pracujeme mimo naše město; působíme v celé ČR a od loňska i v Německu. V Holešově zajišťujeme jen servis
společných TV antén a realizovali jsme i výstavbu systému pro varování a vyrozumění obyvatel a dodali jsme úsporné
osvětlení sportovní haly 1. ZŠ a gymnázia.
Jak hodnotíte vaši spolupráci s úřady, městem Holešov a lidmi vůbec?
Naši firmu tvoří kolektiv zkušených pracovníků, kteří vytvářejí pozitivní obraz směrem k veřejnosti a zákazníkům,
a mě práce v kolektivu baví. Naše vztahy s městem Holešov a s úřady jsou korektní.
Jak se vám v Holešově žije, co vás trápí a co byste změnil?
Město Holešov je skvělé místo pro osobní i pracovní život. Se zámkem se vrátil společenský a kulturní život, který nám
závidí lidé z okolních měst. Mám ale problém všechny akce časově zvládnout, a pro občany je rozhodující i hledisko
finanční. Trápí mě vandalství, zejména sprejerství. Velmi často pracuji v zahraničí a s takovou činností sprejerů jsem
se nesetkal snad ani na Balkáně. Tzv. projev „hrdinství“ se dostal i do Smetanových sadů před základní školy
a na fasádu kapličky. Nelze najít universální řešení, ale nečinnost a přezírání usnadňuje život stávajícím i novým
„výtečníkům“. Nejsem hrdý ani na herny - na náměstí jich je více než pekáren. Není správné, aby na existenci heren
v Holešově byl závislý rozpočet města, a aby vedení města jejich existenci přímo na náměstí obhajovalo.
Co jste schopen udělat, aby se vám i ostatním lidem v Holešově lépe žilo?
Chci podporovat aktivity typu regenerace Amerického parku, který znám už od svého dětství. Dříve to byl zanedbaný
prostor, kde se člověk bál projít; dnes se zde vrací život, park neslouží jen pejskařům, ale všem lidem bez rozdílu věku
a zájmů. Uznávám i smysluplné volnočasové aktivity, rozvíjející dovednosti a pohybovou zdatnost dětí - ty dnes tráví
svůj volný čas u počítačů a mobilů. Rovněž je potřeba myslet na potřeby seniorů, kteří patří k Holešovu stejně jako
sportovci, umělci či handicapovaní lidé.
(lsg)
Pro letošní rok nachystala Nelly Billová tři výstavy, první z nich je v Lednici
Co všechno vystavujete v zámecké kavárně lednického zámku?
Na zámku v Lednici v Chateau Caffe vystavuji dvě témata. Mám zde k dispozici dvě
místnosti - jedna je zaměřena hudebně; jsou zde totiž vystaveny i historické strunné
nástroje, tak zde vystavuji grafické koláže s hudební tematikou. V druhé místnosti
vystavuji koláže s přírodní tématikou. Výstava zde potrvá do konce července.
Pokud vím, nejste v Lednici poprvé...
Lednici jsem navštívila poprvé loni někdy na začátku podzimu na zájezdu
s holešovským sdružením Castellum. A zámek a okolí mě natolik fotograficky
okouzlily, že jsem se tu ještě asi dvakrát na podzim se svou fotovýbavou vypravila.
A co mě upoutalo nejvíc? Hlavně bohatá květena zámeckých zahrad, ale i ukázky
dravých ptáků skupiny Zayferus, které jsem zde již párkrát navštívila. V krajině plné
rozlehlých zahrad, vodních ploch a krásných zákoutí najdu vždy něco nového.
Jaké výstavy vás letos ještě čekají? Kde všude budete svou tvorbu prezentovat?
Letos chystám ještě dvě výstavy. V srpnu ve Valašských Kloboukách, což bude
společná prezentace s mladým fotografem Jarkem Tomšů. Právě tato výstava, která bude částečně tematicky
zaměřena na valašskou přírodu, bude uvedena v rámci mezinárodního Setkání muzikantů v Bílých Karpatech. A v září
budu vystavovat společně s holešovskou malířkou Libuší Matulovou v galerii Elektra v Luhačovicích.
Ptal se Robert Rohál
2
Proud Holešov informuje - aktuality
z Amerického parku
Sdružení Proud Holešov se neustále snaží zlepšovat stav veřejného
Amerického parku. Letošní rok jsme zprůchodnili kompletně zadní část parku
za horním hřištěm. Tuto lokalitu objevuje čím dále více lidí. Kromě brigád
se v parku uskutečnila akce „Zasaď si svůj strom“. Po dvou letech kácení
poškozených stromů bylo v letošním roce městem vysazeno 30 nových
stromků. Z těchto si místní školy a mateřské školky vybraly každá jeden
stromek, který si přišly symbolicky zasadit a označit. Děti si stromky přihrnuly,
od zástupců sdružení Proud a města se dozvěděly informace nejen o jejich
stromku, ale o parku celkově a poté následovala naučná stezka s úkoly a malým pokladem na konci.
Další akcí byla „Jízda zručnosti“ - tuto akci zde organizovala Praktická škola
Holešov, děti plnily různé úkoly a opět dokázaly svou radost z pohybu a šikovnost.
U pomníku se objevilo nové moderní světlo a samotný pomník by letos měl projít
opravou. Jsme rádi, že se městu podařilo najít prostředky na opravu, neboť
toto pietní místo si jistě zaslouží důstojnější vzhled a okolní úpravu. Horní hřiště
budeme předělávat na jednoduché dopravní hřiště - bude potřeba jej zamést
a uklidit. Po vyznačení tras bude hřiště sloužit každému malému jezdci,
ať už na odrážedle, kole nebo kolečkových bruslích a děti budou mít možnost
si kdykoliv přijít do parku zajezdit.
Doufáme, že se nám postupně bude dařit realizovat i další plánované akce, ale k jejich uskutečnění je třeba
ještě hodně práce. Proto také zveme občany Holešova na II. veřejnou brigádu, které se uskuteční 28. 6. 2014
od 09:30 do 11:30. Další informace o naší činnosti naleznete na www.proudholesov.cz, nebo na facebook.com/
proudholesov.
Za občanské sdružení Proud Holešov Jakub Nevřala
Holešovský zámek zve na výstavu Spolku výtvarných umělců Mánes
V holešovském zámku byl zahájen největší projekt v jeho historii - unikátní výstava Spolku výtvarných umělců
Mánes. Tato rozsáhlá expozice s celorepublikovým významem představí veřejnosti více než 300 děl největších
osobností české umělecké scény. Prohlédnout si můžete nejen díla Josefa Mánesa, Emila Filly, Maxe Švabinského,
Adama Hoffmeistera nebo Jaromíra Rybáka, ale i spousty dalších.
Podle Ivana Exnera, zástupce představenstva Spolku výtvarných umělců
Mánes je tato výstava skutečně unikátní, protože spolek v takovém rozsahu
na Moravě nikdy nevystavoval. V interiérech holešovského zámku visí například
obrazy Emila Filly, Václava Špály, Oldřicha Koníčka, Antonína Slavíčka, Josefa
Čapka, Miloše Jiránka, Františka Muziky a dalších. Ze současných členů tady
vystavují například grafici Adam Hoffmeister a Jan Švankmajer, sochaři Stanislav
Hanzík, Jasan Zoubek, Josef Klimeš a Peter Oriešek, malíři Martin Zálešák, Eva
Chmelová, Aleš Knotek, Michael Rittstein a Markéta Jírová, architekti Jiří Lasovský
a Tomáš Novotný a sklář Jaromír Rybák. Díla jsou zapůjčena ze sbírek spolku
a pojišťovny Kooperativy, od soukromých sběratelů a z majetku autorů.
S. V. U. Mánes, založený studenty uměleckých škol v roce 1887, sdružil
dlouhý zástup generací českých malířů, sochařů, architektů i teoretiků a historiků
umění. Spolek patřil k progresivním uměleckým hnutím, která do našeho kulturního
prostředí přinášela nové proudy a otevírala „okna do Evropy“. V letech 1949
až 1989 byla spolková činnost zakázána. Od roku 1990 spolek znovu pokračuje
ve své veřejné činnosti a zahrnuje široké spektrum umělců různých generací
a různého oborového zaměření.
Rozsáhlá výstava, která je umístěna jak na chodbě, tak v několika zámeckých sálech a která potrvá do konce
letošního září, je veřejnosti přístupná od úterý do neděle, a to vždy od 9 do 12 a o 13 do 17 hodin.
Robert Rohál
HOLEŠOVSKÁ
ZÁKOUTÍ
V HLEDÁČKU
ROBERTA
ROHÁLA
3
I letos dostali motorkáři
požehnání a mohli
poprvé vyjet
Už popáté přivítala první květnová
sobota v Holešově příznivce jedné
stopy na společné jarní vyjížďce
spojené s požehnáním. I když tentokrát celé akci úplně nepřálo počasí,
přesto byl její průběh opět vydařený.
Před chrámem Nanebevzetí Panny
Marie se během dopoledne sjelo přes
160 motorek nejrůznějších značek,
stáří i barev a jejich majitelé společně
absolvovali program připravený pořadateli, jimiž byli opět holešovští
Býkeři – Moravian Bikers Club.
Na úvod se slova ujali zástupci
holešovských Býkerů a poté se uskutečnil tradiční pozdrav přítomných
motorkářů zaburácením jejich strojů.
Nás ledovalo pos věcení vš ech
motocyklů zástupcem holešovské
farnosti, panem farářem Jerzy
Walczakem. Zahájení sezony pak
pokračovalo spanilou jízdou všech
přítomných motorkářů po městě
Holešov a bylo zakončeno tradičním
a velmi oblíbeným posezením
v areálu v Žopích.
v celkové výši 3 759,- Kč. Michalka
p ř í s p ě ve k v y u ž i je n a n á k up
zdravotních pomůcek, které
pro svou léčbu potřebuje.
Každý může pomáhat – tentokrát
pomohli motorkáři s dobrým srdcem
malé Michalce. Je dobré si uvědomit,
mít na paměti a neustále si připomínat, že do obtížné životní či zdravotní
situace se může dostat kdokoliv z nás
nebo našich příbuzných; i my můžeme
potřebovat podat pomocnou ruku.
Nebuďme proto lhostejní k tomu,
I v letošním roce se rozhodli motorkáři co se děje kolem nás – pomáhejme
pomoci formou finančního daru si, můžeme-li…
potřebnému člověku – tentokrát
to byla nemocná Michalka Láníková,
Za Býkery - Moravian Bikers Club
pro kterou vybrali a věnovali jí částku
Markéta Ehrlichová
Na slovíčko s Ivanou Bozděchovou, ředitelkou Centra pro seniory v Holešově
S ředitelkou Centra pro seniory v Holešově Ivanou Bozděchovou jsme si chvíli povídali o rekonstrukci zařízení,
která byla začátkem června zahájena.
Ve vašem centru se začali pohybovat dělníci a technici - a vypadá to na rekonstrukci. Proč se tak děje?
Ze dvou důvodů. Jednak z důvodu odstranění závad zjištěných hasiči,
což znamená zajištění protipožárních opatření, vybudování evakuačních výtahů
a chráněných únikových cest, jednak z důvodu odstranění bariérovosti
rekonstrukcí sociálních zařízení na pokojích. Současně se provádí výměna
zastaralé elektroinstalace a slaboproudých rozvodů, budou se pokládat nové
podlahové krytiny, odstraní se dřevěné podhledy na chodbách a nahradí
se požárně odolnými materiály. V rámci této etapy se provádí také oprava
prádelny podle hygienických požadavků a oprava prostor v rehabilitaci.
Vzhledem k finančním prostředkům, které město mohlo uvolnit na tento projekt,
však opravy nebudou kompletní a bude se muset ještě pokračovat.
V jakém časovém horizontu bude rekonstrukce trvat?
Opravy začaly 2. června a podle smlouvy je jejich konec do 31. května 2015.
My ale věříme, že práce budou postupovat rychleji.
Kdo rekonstrukci provádí a kde máte klienty?
Opravy provádí firma RAPOS. Klienty máme v provizorních prostorách vedlejší
budovy a někteří jsou ubytovaní v pokojích po třech. Vzhledem k tomu,
že v Holešově není možnost náhradního ubytování pro seniory, je to jediná
možnost.
Ptal se Robert Rohál
4
Castellum Holešov slaví
deset let od svého založení
V červnu letošního roku uplyne deset let od založení
spolku Castellum Holešov - společnosti pro obnovení
kulturního centra v holešovském zámku. Měla jsem to štěstí
být při tom - dohadovat se nad smyslem společnosti,
nad jejími stanovami, vymýšlet její název; a hlavně
se setkávat s úžasnými lidmi, zapálenými pro dobrou věc.
Setkávat se s patrioty, kterým nechyběla důslednost, píle
a energie, ale taky láska k městu a znalost jeho historie.
Měla jsem navíc i štěstí prožívat spolu s nimi euforii
spojenou s dosažení vytčeného cíle. Pro ty, kteří
u toho nebyli, připomínám několik údajů a vzpomínek.
První cíl sdružení Castellum byl tímto dosažen. Jeho dalším
Na základě restitučních zákonů získala v roce 1992 posláním bylo vytvořit na zámku ve spolupráci s majitelem
holešovský zámek spolu se zahradou a oborou kulturní a společenské centrum pro občany města
paní Anděla Dohnalová. V roce 2003 vstoupilo a pořádat nebo spolupořádat akce, které přispějí
do jednání s majitelkou zámku město Holešov. Paní k obohacení kulturního a společenského života ve městě.
Dohnalová byla ochotna prodat městu předmětné Na návrh společnosti Castellum Holešov proběhl na zámku
nemovitosti za dvacet milionů korun, avšak zastupitelstvo již 1. května 2005 Den otevřených dveří, který
města tuto nabídku neakceptovalo. V té době jsem organizačně zajistili členové sdružení. Obyvatelé města
působila na pozici místostarostky města Holešov a byla a regionu se tak mohli po mnoha letech znovu podívat do
jsem pověřena zastupitelstvem dalším jednáním všech prostor tohoto historického klenotu. Následovalo
s majitelkou zámku.
vypsání veřejné sbírky, pořádání kulturních akcí na podporu obnovy zámku za účasti našich předních umělců Hany
Maciuchové, Gabriely Filippi, Rudolfa Pellara, Milana
Friedla, Bohumila Švarce, Máši Málkové a dalších.
Společnost uspořádala několik koncertů, předjubilejní
koncerty k 300. výročí narození F. X. Richtera, klasickou
operetu Orfeus v podsvětí, vernisáž výstavy Adolfa Borna
grafičky Hany Čápové. Od roku 2009 společnost každoročně pořádá zámecké plesy, které si získaly svůj věhlas
stejně jako zájezdy za památkami naší vlasti. Navštívili
jsme Potštejn, Častolovice, Rychnov nad Kněžnou,
Štramberk, Hradec nad Moravicí, Raduň, Český Krumlov,
Moravský Krumlov (ještě se Slovanskou epopejí),
Jaroměřice nad Rokytnou i Lednicko-valtický areál.
Poděkování za obrovské úsilí, pevné odhodlání, čest
i rozum patří těm, kteří stáli u zrodu společnosti. Byli
to zakladatel společnosti, její předseda a neúnavný aktér
hodnotných kulturních vystoupení Mgr. Jiří Zapletal, dále
JUDr. Lubomír Bartošek, Mgr. Jaromír Gogela, Miroslav
Olšina, RNDr. Miroslav Dědič a Mgr. Rudolf Seifert.
V prvním předsednictvu
společnosti a jeho kontrolním orgánu pak
s plným nasazením a
nadšením působili Mgr.
Milan Krejčí, Bc. Irena
Železná, Jiřina Šašková
a Stanislav Štěpán.
Mnozí z nich už nejsou
mezi námi a velmi nám
všem chybějí. Snad se
podaří i do budoucna naplňovat stanovy společnosti a
pořádat akce, které obohatí život v našem městě. Zázraky
se
někdy
dějí,
je
ale
třeba
pro ně nesmírně tvrdě pracovat.
V roce 2004 jsem iniciovala několik setkání
a jednání s pracovníky Národního památkového ústavu
Praha a o těchto jednáních jsem informovala zastupitele.
Zastupitelstvo na základě těchto informací vydalo souhlas
se zpracováním studie možného využití zámku a vyčíslení
finančních nákladů na jeho opravu a rekonstrukci.
O budoucnost holešovské dominanty se zajímala většina
občanů a ti nejaktivnější založili v polovině roku 2004
právě občanské sdružení Castellum Holešov,
jehož posláním bylo dosažení převedení zámku
do majetku a správy města. Zastupitelstvo města
na podzim roku 2004 skutečně rozhodlo o nabytí zámku
včetně pozemků do vlastnictví města a pověřilo starostu
a místostarosty zabezpečit zpracování právních
dokumentů k realizaci tohoto rozhodnutí. V březnu 2005
byla konečně mezi smluvními stranami uzavřena kupní
a darovací smlouva, ve které majitelka převedla budovu
zámku včetně přilehlých nemovitostí-zámeckého parku
a obory-do vlastnictví města Holešova. Výše kupní ceny
byla dohodnuta na 13 milionů 450 tisíc korun českých.
JUDr. Jarmila Pokorná, předsedkyně společnosti
5
Finále Holešovských dětí v pohybu 2014 se opět vydařilo!
Chcete se hýbat, bavit se a smát se s dětmi? Pak jistě
sledujete program Holešovské děti v pohybu, který vyvrcholil
v pátek 23. května celoměstským finále v hale 1. Základní školy
Holešov. Již pátý ročník úspěšného pohybového projektu
byl zakončen vydařeným setkáním 212 dětí z holešovských
mateřských a základních škol a za podpory řady osobností
tak gradovalo letošní cvičení dětí. Záštitu městského finále
převzal radní pro školství, mládež a sport Zlínského kraje
PaedDr. Petr Navrátil, Zdeněk Grygera – úspěšný fotbalový
reprezentant a osobnost našeho města a zastupitelé města
Holešov Josef Smýkal a Mgr. Svatava Ságnerová, kteří program
rovněž finančně podpořili. Dalšími podporovateli této akce
byl Český olympijský výbor (v rámci programu Česko se hýbe), Krajská rada Asociace školních sportovních klubů
ČR Zlínského kraje, Olympia o.s., Každý může pomáhat o.s., pořádající 1. Základní škola Holešov a zástupci firem
Plastika a.s. a Satturn Holešov – za jejich pomoc a podporu jim patří obrovské poděkování.
Známé písničky v podání populárního zpěváka Standy Hložka zněly během pátečního
dopoledne sportovní halou a barevné hemžení dětí v jejich rytmu bylo jasnou
odpovědí na otázku, zda a jak se děti chtějí hýbat. Před přítomnými diváky předvedli
malí cvičenci zdolávání překážkové dráhy, cvičení na žíněnkách či různé kombinace skoků a poskoků a jejich nadšení z pohybu bylo cítit při všech aktivitách. Vydatnými pomocníky jim při cvičení byli žáci všech tří holešovských základních škol, kteří opět působili v roli cvičitelů a výrazně se podíleli na zdárném chodu celé akce. Finále
se zúčastnil i Roman Trefil, pro kterého všechny školy v Holešově pořádají sbírku víček,
a i na vozíčku se s pomocí pořadatelů zapojil do programu a společně s dětmi
si zatancoval.
Zapojili se prvňáčci i předškoláci...
O co při tomto programu vlastně jde? Již pátým rokem se setkávají děti z předškolních
tříd mateřských škol a prvňáčci ze základních škol při zábavném cvičení během roku,
kdy se s pomocí žáků z vyšších ročníků seznamují s novými cviky, sportovním nářadím a náčiním
a nacházejí svou vlastní cestu k pohybu coby aktivnímu způsobu vyplnění volného času. Že dnešní svět počítačů
a moderní techniky snížil zájem dětí o pohyb na minimum, to vnímáme všichni – neúprosné statistiky o obezitě dětí,
zdravotních komplikacích či špatném životním stylu od útlého věku jsou toho alarmujícím dokladem. Jak zastavit nástup
pasivní domácí zábavy a přesvědčit mládež o prospěšnosti sportu a cvičení? Autoři programu Holešovské děti
v pohybu našli jednoduchý recept – nabídli malým cvičencům jednoduché pohybové aktivity bez hodnocení
a soutěžení, kdy vítězi a těmi nejlepšími jsou všichni žáci bez rozdílu věku, fyzických či pohybových předpokladů.
Motivace hýbat je v tomto programu vysoká – pozitivní atmosféra spolupráce a kladné hodnocení všech provedení
cvičení jsou dětmi vděčně kvitovány a malí sportovci se na další
cvičení a vzájemné setkávání velmi těší.
Holešovské děti v pohybu probíhají již pátým rokem
a „poznamenaly“ více než 1300 holešovských žáků pozitivní
pohybovou stopou. Co učinit pro další úspěšné pokračování
programu? Kromě skvělé spolupráce ředitelek škol
a pedagogických pracovnic, jimž patří obrovský dík za úspěšnost
cvičení, je potřeba zvýšit morální a také finanční podporu města
Holešov, kterému tento projekt vychovává s minimálními náklady
budoucí zdravou generaci občanů; a pokusit se rozšířit program do
dalších měst Zlínského kraje.
Všichni účastníci si odnesli pamětní medaili, cukrovinky a cvičení pomůcky – ale nejdůležitější byly unavené,
ale rozzářené tváře dětí – všechny se společně pobavily a zároveň se hýbaly!!! Těším se na 6. ročník Holešovských
dětí v pohybu!
Mgr. Svatava Ságnerová, Koordinátorka pohybového programu
6
Holešovští zahrádkáři jsou aktivní a rozhodně se nenudí
Základní organizace Českého svazu zahrádkářů Holešov a členové jejího výboru stále organizují akce
pro své členy; zároveň však nabízejí své služby dalším občanům Holešova a sousedním základním organizacím.
Na začátku června uskutečnili holešovští zahrádkáři zájezd za odbornými informacemi, ale také za poznáním
krás našeho kraje. Na programu byla návštěva ISABELIA - Bonsai centra v Uherském Hradišti. Milovníci tohoto zahradnického umění si opravdu přišli na své; množství malých i velkých vytvarovaných rostlin v keramice, kamenech i v půdě
bylo rozmístěno na několika částech zahrady.
Po procházce Luhačovicemi jsme měli domluvenu exkurzi v Borůvkové farmě Roberta Hustého v Provodově. Ten nám vysvětlil princip úspěchu pěstování borůvek.
Všem poradil, jak rostliny hnojit a ošetřovat, jak dělat správný řez
a zodpověděl všechny naše dotazy. Na této farmě rovněž od července
probíhá po domluvě s majitelem samosběr plodů borůvek, a mnozí naši
členové se už teď s majitelem domlouvali a této možnosti využijí.
Posledním cílem našeho výletu byla návštěva hradu Brumov, který byl
po mnoha letech v roce 2000 znovu zpřístupněn turistům. Po obětavém
a usilovném archeologickém výzkumu doktora Jiřího Kohoutka se podařilo obnovit nejen hradby, studnu a sklepení, ale také zavést kulturní dění
na nádvoří hradu. My jsme měli navíc to štěstí, že nás provázel průvodce, který nás svým výkladem tak zaujal, že se
jeho průpovídky u mnohých zachytí v paměti dlouhou dobu.
Za skvělý zájezd musíme poděkovat i panu Šťastnému – řidiči-majiteli pohodlného autobusu, který jsme
naplnili do posledního místa, a k dobré náladě a spokojenosti přispělo i krásné počasí.
Vlasta Čablová, ZO ČZS
Robert Rohál představuje
Životní příběh Ivety Bartošové
Životní příběh Ivety Bartošové přináší nová kniha, kterou
pro Ottovo nakladatelství Praha napsal holešovský autor
Robert Rohál - autor řady publikací o osobnostech
z oblasti pop music, filmu i divadla, je navíc známým
fotografem.
Impuls vzniku nové knihy netřeba vysvětlovat, zajímavé
je, co hrálo roli v rozhodování autora, zda nabídku Ottova
nakladatelství přijmout. „Byla to výzva, kterou jsem
zvažoval asi hodinu a pak si řekl, že do toho jdu. Ivetu
jsem poznal, když jí bylo sedmnáct. Během jednodenní
přípravy jsem se ponořil
i do historie fan klubu, který
jsem Ivetě před třiceti lety
v Holešově zakládal. Byl jsem
s ní v kontaktu deset let, dělal
jsem s ní rozhovory pro noviny,
párkrát jsme se sešli mezi čtyřma očima. Byl jsem
svědkem mnoha jejích besed či koncertů a byl i u toho,
když vyhrála prvního zlatého slavíka,“ říká Robert Rohál
a dodává, že kniha není rozhodně dalším bulvárním dílem.
Vedle řady fotografií nechybějí ani citace z recenzí,
osudoví muži ani dobové rozhovory ať už s Ivetou
Bartošovou, jejími rodiči a třídní profesorkou
z éry Ivetiných začátků. „Využil jsem i její korespondence,
kdy mi sděluje různé věci týkající se hlavně její práce
a spolupráce s fan klubem. Je tam třeba pohled, který
mi psala v létě 1985 z Frenštátu, kde pobývala u svých
rodičů po smrti Petra Sepešiho a přemítala, jestli
se ke zpívání vrátí, anebo lístek, kdy mi sděluje, že začíná
spolupracovat se skupinou Balet,“ tvrdí o publikaci,
v níž nechybí ani zpěvaččina diskografie a filmografie, její
autor Robert Rohál.
Dana Ehlová
7
DVD TIP: NĚŽNÉ VLNY
Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek
z něj chce mít závodního plavce a milující maminka v něm vidí
talentovaného pianistu. Jenže Vojta má jiné priority – především rusovlasou spolužačku Elu, která má odjet do Paříže.
Jestli Vojta nepodnikne něco zásadního, zmizí mu Ela navždy.
Něžné vlny, ČR 2014, komedie, 96 min., režie: Jiří Vejdělek, hrají:
Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar, Vojtěch Dyk, Jan Hartl
- sudová vína
- přívlastková vína
- ledová a slámová vína
- dárkové kazety a doplňky k vínu
+420 724247464
Palackého 1634 , 76901 Holešov
Email— [email protected]
Své náměty na zajímavé články, dotazy i připomínky
nám pošlete na e-mail [email protected]
Na další číslo Impulsu pro Holešov ve vašich schránkách
se můžete těšit na konci letních prázdnin!
Impuls pro Holešov - Regionální občasník. Číslo 1, datum vydání: 20. června
2014. Vydává Mgr. Svatava Ságnerová. Registrováno u MK ČR pod reg.
číslem MK ČR E 21683. Tisk: TG TISK s.r.o., náklad 4500 ks. Redakcí
nevyžádané rukopisy a neotištěné příspěvky nevracíme. Adresa redakce:
Mgr. Svatava Ságnerová, Tyršova 1561, Holešov 76901. Tel.: 573 334
741 20. 6. 2014 č.1
8
Download

Anketa: S čím jste v Holešově spokojeni a co vám naopak chybí?