ПОСЛОДАВЦИ И СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА НА САЈМУ ЗАПОШЉАВАЊА 29.10.2014.
НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА
АДРЕСА
КОНТАКТ ОСОБА
ТЕЛЕФОН
ДЕЛАТНОСТ
ТРАЖЕНА ЗАНИМАЊА
Мариора Андраш Томић
„ХЕМОФАРМ“ АД
Београдски пут бб
Вршац
Производња фармацеутских
производа
Дипл. технолози
Дипл. фармацеути
Дипл. хемичари
Дипл. биохемичари
013/803-100
„FRESENIUS MEDICAL
CARE SRBIJA“ D.O.O.
Београдски пут бб
Вршац
Драгана Маријан
013/802-505
Производња медицинских и
стоматолошких
инструмената и материјала
„SWISSLION“ d.o.o
Степе Степановића 6
Вршац
Александар Величковић
013/800-701
Производња какаоа,
чоколаде и кондиторских
производа
Екстравилан бб
Бела Црква
Виолета Симић
Олгица Атанасковић
013/852-230
Стевана Немање 4
Вршац
Милутин Мандић
Драгана Давидовић
013/400-211
ПИК
„ЈУЖНИ БАНАТ“ ДОО
„СББ“ доо Београд,
огранак Вршац
„EUROCONS GROUP“
DOO
Стеријина 19
Вршац
Страхиња Бућинац
013/801-460
Гајење воћа и грожђа
Телекомуникација
Консалтинг, инжењеринг,
затупање
СНИМАЊЕ ТРЖИШТА
Радници у производњи
III и IV ссс хемијске струке
Производни радници:
Електро струке
Машинске струке
Прехрамбене струке
Радници у производњи
Инсталатери
(електро струка)
Аквизитери
Дипл. инжењер машинства
(пожељан смер термотехника)
Дипл. инжењер технологије
Дипл. инжењер грађевине са
лиценцом; Електричар
Инсталатер централног грејања
Бравар вариоц (el. lučno CO2
argon)
„МЕГА-ПАК“ д.о.о.
ДОО „ВАЈАМИЛК“
ZZ „PIGFARM“
„FOKUS PROTEKT“ d.o.o.
„ЕЛЕКТРОМЕТАЛ ПЛУС“
ДОО
Руковаоц на машинама за
производњу амбалаже од
валовитог картона
Руковаоци машинама за прераду
папира
Картонажери
III или IV ссс
Београдски пут бб
Вршац
Ивана Илић
Иван Мартинов
013/837-292
Производња амбалаже од
папира и картона
Маршала Тита 39
Парта
Богдан Стојанов
013/822-310
Прерада сировог млека у
млечне производе
Радници у погону
III ссс или IV ссс
без обзира на занимање
Бранка Тодоровић
Месна индустрија
Дипл. ветеринар- приправник
Месари
Продавци
Комерцијалисти
Игор Тасић
Милица Лукићев
Антон Вокоун
Драгана Трбојевић
Физичко техничко
обезбеђење., против
пожарна заштита, транспорт
новца и вредности
Светосавска 9
Банатска Суботица
Банатска 4
Вршац
Војводе Книћанина 4
Вршац
Ненад Ђан
805-393
Продаја каблова и кабловско
конфекционирање
Радници на физичко техничком
обезбеђењу
Радници у производњи
(рад на норму)
Контролор у производњи
(Електротехничар, машински
техничар – ОБАВЕЗНО знање
енглеског или немачког језика –
напредни ниво)
„ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“
ДОО
„GOMEX“ d.o.o
„МЕСО МЕСО“ ДОО
TCS S.E. EUROPE D.O.O.
Војводе Путника 58
Пландиште
Магдалена Лекић
805-393
Милетићева 27а
Зрењанин
Марија Попов
023/315-0370
Светосавска 9
Банатска Суботица
Бранка Тодоровић
013/836-719
Васе Пелагића 22
Вршац
Момчило Ђукић
013/806-761
„EIPIX entertainment“
d.o.o.
Марка Миљанова 9а
Нови Сад
„MULTICATERING“
DOO
Булевар ослобођења бб
Вршац
Продаја каблова
Трговина на мало у
неспецијализованим
продавницама претежно
храном, пићима и дуваном
Производња и продаја
свежег меса и месних
производа
Истраживање и развој у
осталим природним и
технолоким наукама и
производња
Иван Француски
Рачунарско програмирање
Светлана Ћирић
013/808-068
кетеринг
Комерцијалиста
( предност имају кандидати са
завршеним:
Еконоским факултетом,
Правним факултетом или
Електротехничким факултетом
ОБАВЕЗНО знање једног страног
језика)
Продавци - касири
Продавци
Месари
Прехрамбени технолози
Комерцијалиста
Електроинжењер
VI или VII ссс
(ОБАВЕЗНО је искуство у
„EMBEDDED“ програмирању,
програмски језик „Ц“)
Game programmer
Game scripter
Game artist 2D
Game animator
Game designer
Technical artist
Кувар
Пекар
Месар
Лазе Нанчића 46а
Вршац
Павле Малушевић
Палинкаш Сузана
013/2824-660
Гундулићева 10/1
Вршац
Радица Грујић
013/806-805
ДОО „ЈАСМИЛ“
ПОГОН ПЛАНДИШТЕ
Војводе Путника 8
Пландиште
Славица Буљ
013/861-016
Производња и промет
текстила
DOO „ZONETI“
Војводе Путника 30
Пландиште
Немања Петковић
013/862-327
Производња рубља
Ђуре Јакшића 8
Вршац
Владимир Ћапин
Осигурање
Аквизитери неживотног осигурaња
Спортско рекреативни
екстремни клуб
„STRIKEBALL ADVENTURE
SERVICE“
Колонија 14
Јасеново
Стево Павловић
Спортско рекреативне
активности
Промотер
Аниматор
демонстратор
„ДАЛАМБЕР“
ДОО
Благоја Паровића 35/1
Нови Сад
Миодраг Ловчевић
Издавање књига
Теренски комерцијалисти
DOO „ŠANŽ CO“
ДОО „ФЕРОМИНГ“
ДДОР НОВИ САД
Производња млинских
производа - велетрговина
Увоз грађевинског
материјала
( спољнотрговински
послови)
Комерцијалиста – возач „Б“
категорија
Економиста – комерцијалиста
(књиговодство, спољнотрговински
послови)
Шивачи
Шивачи
Download

Listu o poslodavcima i slobodnim radnim mestima možete preuzeti