Gymnázium – to byla jednoznačně dobrá volba
Na léta prožitá na broumovském gymnáziu rád vzpomínám a dodnes si myslím, že podání přihlášky
na tuto školu byla jednoznačně správná volba. I po deseti letech si vybavím jména snad všech učitelů,
jejichž předměty jsem během let strávených na gymnáziu absolvoval. Některé předměty mne bavily
více (čeština, dějepis, základy společenských věd, estetická výchova výtvarná), některé pak méně
(fyzika) a některé dle probírané látky (matematika, biologie a chemie). I výuka jazyků, především
angličtiny a němčiny, byla na vysoké úrovni. Díky profesionálnímu výkladu vyučujících broumovského
gymnázia jsem se při žádné hodině nenudil a něco jsem si snad i odnesl a později zúročil během svých
vysokoškolských studií ať na filozofické či právnické fakultě. Na gymnáziu jsme měli vynikající
kolektiv. S některými spolužáky jsme společně trávili většinu školního i mimoškolního dne a domů
jsme se vraceli až na večeři. Občas docházelo i k vtipným situacím, a to když jsme sabotovali snahy
učitelů o naši zdárnou výchovu a vzdělání. Třeba když bylo stanoveno datum čtvrtletní prověrky
z chemie, všichni kluci ve třídě jsme se k tomuto datu zaregistrovali na šachový turnaj, který probíhal
v Sokolovně nad Střelákem. Z akce se jim (učitelům) nás odvolat nepodařilo a dodnes si myslím, že se
i oni nakonec zasmáli. I když byla naše třída považována tak trochu za černou ovci, procenty
vyjádřená úspěšnost v přijímacích řízeních na vysokou školu byla do toho roku zdaleka nejvyšší.
Z Káhiry zdraví
Jaromír Vejrych, kariérní diplomat, absolvent GB z roku 2005
Od října 2011 v pracovním poměru na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Absolvent
Diplomatické akademie MZV ČR.
leden – červenec 2013: konzul pro Sýrii, Velvyslanectví ČR v Bejrútu
září 2013 – dosud:
kulturní a tiskový tajemník, Velvyslanectví ČR v Káhiře
Download

Jaromír Vejrych z Káhiry