Rezultati u takmičarskom i izložbenom dijelu, te rezultate u digitalnoj fotografiji i reviji amaterskog
filma.
Takmičarski dio:
U stručnim zvanjima – tehničke škole najbolje rezultate su postigli sljedeći učenici:
Stručna zvanja
Učenik
Škola
JU
Mješovita
Amel
Hodžić
 Elektrotehničar energetike
 Elektrotehničar elektronike
Haris Šikić
 Elektrotehničar
računarske
tehnike i automatike
 Tehničar mehatronike
Almedin Mrnđić
 Elektrotehničar telekomunikacija
Mirnes Kavgić
 Tehničar računarstva
Mirza Muharemović
 Mašinski tehničar – opći smjer
Hajrudin Kadrić
 Mašinski
tehničar
za
kompjutersko projektovanje
 Mašinski tehničar operater za
CNC mašine
 Građevinski tehničar
Slavenko Aleksić
 Arhitektonski tehničar
Adnan Kadić
 Tekstilni tehničar
Kristina Todorović
 Veterinarski tehničar
Pojskić Arnela
 Tehničar drumskog saobraćaja
Džananović Ajdin
 Šumarski tehničar
Petar Mitrović
 Prehrambeni tehničar
Belma Šabanović
 Poljoprivredni tehničar
Benjamin Golub
 Ekonomski tehničar – ekonomski
tehničar
–
finansijsko
računovodstveni smjer
 Poslovno pravni tehničar
Jasmina Kavgić
 Turistički tehničar - hotelsko
turistički tehničar
 Geodetski tehničar
Emina Vukalić
Zoran Leto
srednja
elektro-mašinska
škola
Lukavac
JU Srednja elektrotehnička
škola Sarajevo
JU Srednja elektrotehnička
škola Sarajevo
JU Tehnička škola Brčko
Distrikt BiH
JU
Mješovita
srednja
elektrotehnička škola Tuzla
JU Srednja elektrotehnička
škola Sarajevo
JU Srednjoškolski centar
"Nedžad Ibrišimović" Ilijaš
JU Srednja škola "Nikola
Tesla" Teslić
Kenan Tendžo
JU
Srednja
mašinska
tehnička škola Sarajevo
Jasmina Mehmedbegović
JU
Mješovita
srednja
građevinsko-geodetska
škola Tuzla
JU Srednjoškolski centar
Hadžići
JU Škola učenika u privredi
Banja Luka
JU Mješovita srednja škola u
Zenici
JU I SŠ „Dr. Husein Džanić“
Velika Kladuša
JU Škola učenika u privredi
Banja Luka
JU Mješovita srednja škola u
Zenici
JU Mješovita srednja škola u
Zenici
JU Mješovita srednja škola
Srebrenik
Kešetović Menusr
Sijačić Eldar
JU Mješovita srednja škola
Srebrenik
JU "Mješovita srednja škola"
Sanski Most
JU
Mješovita
srednja
građevinsko-geodetska
škola Tuzla
Zanimanja
1. Električar – elektroinstalater
Alija Fočaković
2. Elektromehaničar
Hasančević Selmir
3. Elektroničar
telekomunikacija
4. Elektroničar mehaničar
Izudin Bakija
5. Bravar
Emir Karić
6. Autolimar
Eldin Kadrić
7. Zavarivač
Fikret Mehmedbegović
Dalibor Stanivković
8. Instalater
centralnog Bajro Durić
grijanja
9. Plinski i vodoinstalater
Benaris Talalović
10. Metalostrugar – obrađivač Enes Sarajčić
metala rezanjem
11. Kuhar
Emir Repeša i Admira Šuta
12. Konobar
Daniel Brnić
13. Autoelektričar
Suljić Selvedin
14. Vozač motornih vozila
Huso Šiljković
15. Automehaničar
16. Frizer – vlasuljar
Milenko Vukojević
Šemsa Ibranović
17. Zidar
Ismail Mujčinović
18. Keramičar
Zijad Kozarić
19. Trgovac
Mersime Dečaj
20. Stolar
Kadrić Senad
21. Voćar – vinogradar
Karić Šefik
22.Cvjećar – vrtlar
Mediha Mustafi
JU Mješovita srednja škola
Živinice
JU Mješovita srednja škola
Srebrenik
JU Srednja elektrotehnička
škola Sarajevo
JU Škola učenika u privredi
Banja Luka
JU
Mješovita
srednja
mašinska škola Tuzla
JU
Srednja
škola
za
saobraćaj i komunikacije
Sarajevo
JU Mješovita srednja škola
Teočak
JU Mješovita srednja škola
"Bužim"
JU
Mješovita
srednja
industrijska škola Zenica
JU "Mješovita srednja škola"
Novi Travnik
JU Srednja ekonomska i
ugostiteljsko-turistička škola
Mostar
Srednja strukovna škola
Silvija Strahimira Kranjčevića
Livno
JU
Mješovita
srednja
saobraćajna škola Tuzla
JU Mješovita srednja elektromašinska škola Lukavac
JU Mašinska škola Prijedor
JU
Poljoprivredna
i
medicinska
škola
Brčko
Distrikt BiH
JU Mješovita srednja škola
Sapna
JU
Mješovita
srednja
građevinsko-geodetska
škola Tuzla
JU Mješovita srednja škola u
Zenici
JU Mješovita srednja škola
Živinice
JU Mješovita srednja škola
"Hasan Kikić" Gradačac
JU
Poljoprivredna
i
medicinska
škola
Brčko
Distrikt BiH
Najbolje rezultate u ukupnom plasmanu u takmičarskom dijelu postigle su škole:
 JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac
 JU Mješovita srednja škola Srebrenik
 JU Škola učenika u privredi Banja Luka
 Srednja strukovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Livno
 JU Mješovita srednja škola u Zenici
 JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo
 JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla
 JU Poljoprivredna i medicinska škola Brčko Distrikt BiH
 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac.
Film i fotografija:
U kategoriji fotografija najbolji rezultat je postigao: Snježan Đukić, JU Elektrotehnička škola Prijedor.
U kategoriji dokumentarnog filma najbolji je: Mario Ilić, JU Opća gimnazija "Sv.Franjo" Tuzla
U kategoriji igranog filma najbolji je: Boris Andrejević, JU Opća gimnazija "Sv.Franjo" Tuzla
U kategoriji spot najbolji je: Mario Ilić, JU Opća gimnazija "Sv.Franjo" Tuzla
U kategoriji crtanog filma najbolji je: Nazif Šeta i Zeid Lušija, JU Srednja škola metalskih zanimanja
Sarajevo.
U ukupnom plasmanu u fotografiji i filmu najbolje rezultate su postigle:
 JU Elektrotehnička škola Prijedor
 JU Opća gimnazija "Sv.Franjo" Tuzla
 JU Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo
 Tehnološka škola Banja Luka
 JU Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać
 JU Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo.
Izložba radova:
Najbolje škole u izložbi radova su:
 JU Srednja tehnička škola "Hasib Hadžović" Goražde
 JU Mješovita srednja škola Živinice
 JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla
 JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 Srednja strukovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Livno
 JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla
 JU Mješovita srednja škola Sapna
 Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo
 JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica
 JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla
 JU Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo
 JU Mješovita srednja škola "Bužim"
 JU "I srednja škola" Cazin
 JU Željeznički školski centar Sarajevo
 JU Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo
 JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla
 JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo
 JU Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać
 JU Mješovita srednja škola Busovača
 JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac
 JU Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola Bihać
 JU Srednja mašinsko-saobraćajna škola Mostar
 JU Mješovita srednja škola Teočak
 JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac
 JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla.
Download

Rezultati u takmičarskom i izložbenom dijelu, te rezultate u digitalnoj