Nýdek 150, 739 95
+420 734 753 840
[email protected]
Dřevěné kostely v Beskydech - polská strana Beskyd
Istebna - Andziłówka
23,8 km
kaple Nejsvětější Panny Marie Královny Polské koruny
Tato kaple vznikla zásluhou Ludowika Konarzewského st. malíře a řezbáře jako
poděkování za jeho šťastný návrat z Ruska, kde byl v období 1. světové války
ve vyhnanství. Poblíž kaple zásluhou Konarzewského a jeho ženy Jadwigy byly
postaveny penzion, dům s pracovnou, regionální muzeum a škola pro umělecky nadané
žáky.
Až na kapli byly všechny ostatní budovy rozebrány Němci v průběhu 2. světové války.
Istebna - Kubalonka
23,8 km
kostel Povýšení sv. Kříže
Kostel Povýšení sv. Kříže byl do Kubalonky převezen z Przystowic v roce 1779. Mnoho
let sloužil jako muzeum - původní interiér kostela byl obohacen o lidové dřevořezby
z různých kostelů v okolí.
Ozdobou interiéru je hlavní oltář z 18. století a kazatelna z roku 1697.
Istebna - Mlaskawka
23,8 km
kostel sv. Josefa
Tento kostel byl původně postaven v Javořince - Trzycatku. Mezi lety 1947 - 1948 byl
kostel převezen na okraj Istebné na místo původního kostela Panny Marie Frýdecké
z roku 1866 jako poděkování místních občanů za přečkání války.
Istebna - Stecówka
23,8 km
kostel Panny Marie Fatimské
Kostel Panny Marie Fatimské byl postaven původně jako horská kaple v letech 1957 1958 místními tesaři.
Kostel má srubovou konstrukci bez odděleného presbytáře, s malou boční sakristií.
-1-
Nýdek 150, 739 95
Nierodzim
+420 734 753 840
[email protected]
25,6 km
kostel sv. Anny
V 2. pol. 16. století kostel postavili místní protestanti, ale roku 1654 jim byl odebrán a
následně sloužil pouze jako kaplička, ve které se bohoslužby konaly pouze jednou
v roce - v den jména patronky kostela svaté Anny.
V roce 1769 byl vystavěn nový dřevěný kostel zasvěcený stejné svaté.
Kostel je vyzdoben vzácnými dřevořezbami - dřevěná plastika sv. Antonína
Paduánského a sv. Jana Nepomuckého, 2 velké obrazy Ježíše Krista a sv. Augustina.
Wisła - Czarne
34,1 km
kaple sv. Hedviky Slezské
Pod vrcholem Baraní hora nechal kapli roku 1989 vystavět arcikníže Bedřich
Habsburský.
Byla navržená jako malá, jednoduchá roubená stavba v alpském stylu. Stavba má
vysokou šindelovou střechu a na čelní straně se zvedá sanktusník.
Kaple se může pyšnit neobyčejně vzácným vybavením - manýristický oltář, obraz
„Křížová cesta” datovaný do roku 1638 nebo dřevěný kříž, kterému byly přičítány
mnohé zázraky v okolí Bystřice.
Wisła - Głębce
34,1 km
kostel Nalezení sv. Kříže
Kostel byl postaven mezi lety 1981 - 1983, tedy v době, kdy byla výstavba svatostánků
značně omezena.
Kostel měl sloužit lidem z okolí a dětem přijíždějícím zde na letní tábory.
Laliki - Pochodzita
34,6 km
kostel Nejsvětější Panny Marie Pomocné
Kostel Nejsvětější Panny Marie Pomocné je postaven na místě, kde před ním stály
3 kapličky.
První z nich vznikla roku 1890. Druhá kaple zde byla postavena roku 1917. Ta během
2. světové války vyhořela. Po válce, roku 1947 byla na místě postavena třetí kaplička.
Ta byla v roce 1965 přestavěna na kostel.
-2-
Nýdek 150, 739 95
Kaczyce
+420 734 753 840
[email protected]
36 km
kostel Povýšení sv. Kříže
Tento kostel byl postaven po roce 1620. Až roku 1972 byl převezen z Ruptawy
do Kaczyc. U této příležitosti byl dřevěný kostel přejmenován ze sv. Bartoloměje
na Povýšení sv. Kříže.
V kostele se nachází původní barokní vybavení z 18. století.
Bielowicko
48 km
kostel sv. Vavřince Diakona
Kostel sv. Vavřince je jedním z nejzajímavějších příkladů dřevěných sakrálních staveb
v Těšínském Slezsku.
Pochází z roku 1701. Během let prošel kostel několika opravami. Poslední restaurování
proběhlo v roce 1951.
Od roku 1756 je Bielowický kostel sv. Vavřince cílem každoroční poutě obyvatel
Skočova.
Mikuszowice Krakowskie 69,1 km
kostel sv. Barbory
Kostel sv. Barbory byl vystavěn na místě vyhořelého dřevěného kostela z roku 1690.
Na západní straně kostela se k nebi tyčí masivní věž sloupové konstrukce, stejně široká
jako kostelní loď, s mírně se zužujícími stěnami. Věž byla ke kostelu přistavěna až
v roce 1851, poté, kdy byla zbourána zvonice stojící vedle kostela. Interiér je zdoben
pozdně barokními polychromiemi.
Stara Wieś
69,6 km
kostel Povýšení sv. Kříže
Kostel Povýšení sv. Kříže patří mezi nejstarší dřevěné kostely na Osvětimsku.
Dokument nalezený v gotické ampulce udává rok 1530 jako datum vysvěcení kostela.
Interiér kostela zdobí barokní a rokokové oltáře se vzácnými malbami - pozdně
gotickým obrazem Ukřižování, pocházejícím z triptychu ze 16. století a podobiznu
Bohorodičky se sv. Kateřinou a sv. Barborou na hlavním oltáři, který je rovněž
fragmentem nedochované menzy.
-3-
Nýdek 150, 739 95
Jawiszowice
+420 734 753 840
[email protected]
74,4 km
kostel sv. Martina
Původní kostel sv. Martina je zmiňován již roku 1598. Naneštěstí koncem 17. století
kompletně vyhořel a na jeho místě byl roku 1692 vystavěn nový, jednolodní kostel.
Na západní straně kostela se tyčí věž o sloupové konstrukci se šikmými stěnami
zužujícími se ke čtyřboké zvonici, ukončené prolamovanou lucernou s cibulovitou
helmicí.
Łodygowice
77,4 km
kostel sv. Šimona a sv. Judy Tadeáše
Již roku 1373 stála v Lodygowicích kaple sv. Stanislava biskupa a mučedníka. Mezi lety
1634 - 1635 byla přestavěna na kostel, který byl roku 1636 přesvěcen na kostel sv.
apoštolů Šimona a Judy Tadeáše.
Kostel je postaven z modřínových trámů na návrší, ke kterému vedou příkré schody.
Szczyrk
79,1 km
kostel sv. Jakuba
Ke kostelu vedou příkré schody procházející zastřešenou branou v dřevěném oplocení.
V minulosti prý o každý segment pečovali obyvatelé různých městských čtvrtí.
Kostel byl postaven v letech 1797 - 1800.
Mezi cennosti kostela patří boční oltář s obrazem Jana Nepomuckého z 18. století
s relikviářem daného světce.
Zdroj informací: POLÁŠEK Jaromír, 2009, Dřevěné kostely a kaple v Beskydech a okolí,
Vyd.1., Český Těšín: Warf, ISBN 978-80-254-55005
-4-
Download

dřevěné kostely v beskydech