TÜRKİYENİN İLK BEBEK DOSTU
EĞİTİM DİŞ HASTANESİ
PLAKET TÖRENİNE
HOŞGELDİNİZ
TÜRKİYENİN İLK BEBEK DOSTU
EĞİTİM DİŞ HASTANESİ
BEBEK DOSTU HASTANE
• Sağlık Bakanlığı; WHO ve UNICEF' in anne sütünün
özendirilmesi ve annelere emzirme konusunda bilgi
ve doğru alışkanlıkların kazandırılması kapsamında
“Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler”
projesi başlatmıştır.
BEBEK DOSTU HASTANE
Sağlık Bakanlığının çalışmaları sonucu ; ilk 6 ay
sadece anne sütü ile beslenen bebek oranı 2003’te
%21 iken, bu oran artarak %42’ye çıkmıştır.
• Çocuğun en iyi beslenme şekli doğal yol olan anne
sütüdür. Bu tür beslenme ile çocuk gerekli vitaminleri
alır. Örneğin anne sütünde C vitamini 100 ml'de 4-7
mg olmasına karşın inek sütünde bu miktar 100 ml'de
1 mg'dır. Buna ilaveten anne sütünde bulunan
antikorlar çocuğun bağışıklığını sağlayacaktır.
• C vitamini dişlerin gelişimi
esnasında dişin dentin
yapısının oluşumu üzerinde de
etkilidir. Dentinin oluşumu
esnasında vitamin C'ye olan
ihtiyaç kemik dahil diğer tüm
vücut dokularından daha
fazladır. C vitamini eksikliğinde
dentin oluşumu azalacağından
daha ince duvarlı geniş pulpalı
diş yapısı olacağından, çürüğe
direnci düşük olacaktır.
• Çocuğun anne göğsünden
süt emmesi, beslenmesi
kadar dudak kaslarının
gelişmeleri ve alt çenenin
geri konumdan normal
konuma gelmesi için çok
önemlidir. Çünkü çocuğun
sütü anne göğsünden
ağzına aktarabilmesi için;
alt çeneyi ileri konuma
getirmesi, alt-üst dudak ve
yanaklarını kasarak sıkıca
anne göğsüne kapatması
gereklidir.
• Ayrıca dil ve ağız tabanının
peristaltik hareketleri ile
ağız içi havasını boşaltarak
negatif bir basınç
oluşturması gereklidir.
Bütün bu olaylar ağız
çevresi yapılarının tümü ile
normal gelişmelerini kas
tonuslarının normal
değerlere ulaşmalarını ve
diş dizilerinin normal
oluşmasını sağlar.
• Diş sürmesindeki
gecikmeler genellikle
beslenme ve genetik
kaynaklıdır. Anne sütü
alan çocuklarda süt
dişlerinde sürme
bozuklukları daha az
gözükmektedir. Düzgün
gelişen bir çenede çıkan
dişler daha düzgün ve
sağlıklı olur.
• Çocuk emme fonksiyonunu yerine getiremez ise
emme ile gelişecek kasların hipotonisitesine neden
olur.
• Dudak, yanak atonileri ve alt çenenin distal durumu
gibi bozukluklar ortaya çıkabilir. Ayrıca içerden dilin
sürekli itici rolü ile üst ileri itim ve overjet mesafesinin
artışı kaçınılmaz olur.
• Yeni doğmuş bir bebekte oldukça gelişmiş bir emme
mekanizması vardır. Emme içgüdüsü tatmin
edilmemiş bir bebek, bu ihtiyacını gidermek için
bazı kötü alışkanlıklar (parmak emme) edinir. Anne
sütü ile 9-18 ay beslenen çocuklarda çoğunlukla bu
alışkanlık görülmez.
• Doğumda alt çene geridedir. Bunun ileri yönde gelişip
normale gelmesi için çocuğun çenesini ileri alması
gerekir. Uygulaması ise çocuğun doğru ve bilinçli
emme fonksiyonu ile başlar.
• Bu durum çocuğun vücudun yere dik tutularak,
memenin çocuğun ağzına 45 derecelik açı ile
vermesidir. Bu durumda alt çene yatarak emmede
olduğundan daha ileri doğru gelecek ve çeneyi ileri
alan kasların etkisi ile alt çene bu duruma uyuma
çalışacaktır.
Hastanemiz anne sütü ve başarılı emzirme ile ilgili eğitim
çalışmalarını ve emzirme odalarının etkinliğini artırmak amacıyla
Bebek Dostu Eğitim Ekibini oluşturmuştur
BEBEK DOSTU EĞİTİM EKİBİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dr. Ümit CANDAN (Başhekim Yard.)
F. Şükran Ercan KAYGUSUZ (Sağlık Bakım Hiz. Müdürü)
Uzm. Dr. Süleyman COŞKUN (Çocuk Dişhekimi)
Uzm. Dr.Özlen İÇÖZ (Çocuk Dişhekimi)
Uzm. Dr. F.Gülçin BULUT( Çocuk DişHekimi)
Selma USLU (Hemşire)
Betül BAŞOĞLU (Hemşire)
Özlem ÖNLÜ (Hemşire)
Özlem BÜYÜK (Hemşire)
BEBEK DOSTU EĞİTİM EKİBİ
EMZİRME ODAMIZ
PEDODONTİ KLİNİĞİMİZ
ORTODONTİ KLİNİĞİMİZ
BEBEKLER İÇİN EN MÜKEMMEL BESLENME ŞEKLİ
ANNE SÜTÜDÜR.
ANNE SÜTÜNÜN ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI İÇİN PEK ÇOK YARARI
BULUNMAKTADIR. ÇOCUKLARIMIZIN BUGÜNKÜ VE
YARINLARDAKİ SAĞLIKLARI İÇİN ANNE SÜTÜ GEREKLİDİR
BİBERON VE EMZİK KULLANILMAMALIDIR
Sonuç Olarak;
• EMZİRME MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM GEREKTİRİR,
TOPLUMDA HER KESİM ANNE SÜTÜ İLE BESLENMEYİ
DESTEKLEYEREK SORUMLUĞUNU YERİNE GETİRMELİDİR.
• ÇALIŞAN ANNELER ÇALIŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRADA
EMZİRMEYE, BEBEKLERİNİ ANNE SÜTÜ İLE BESLEMEYE DEVAM
ETMELİDİR. BUNUN İÇİN İŞYERLERİNİN, KURUMLARIN BEBEK
DOSTU UYGULAMALARINI YERİNE GETİRMELERİ
BEKLENMEKTEDİR.
GURUR DUYUYORUZ
Download

türkiyenin ilk bebek dostu eğitim diş hastanesi plaket törenine