Çocuklarda
Tırnak
Yeme
Alışkanlığı
• Tırnak yeme davranışı, günümüzde çocukların
%33’ünde görülmektedir. Daha çok 3-4
yaşlarında başlar ve erişkinliğe kadar sürebilir.
En yoğun görüldüğü dönem ergenlik dönemidir.
Yapılan araştırmalara göre, çocukların ve
erişkinlerin ¼’ünde, ergenlerin ise yarısında
tırnak yeme davranışı görülüyor.
• Erkek çocuklarda, kız çocuklarından daha sık
görülür.
• Bu davranış kişiden kişiye çokça farklılık
gösterdiği gibi, bir kişinin çeşitli yaş evrelerinde
de değişikliklerle karşılaşılmaktadır.
• Tırnak yeme davranışının birden fazla nedeni
olabilir;
Gerginlik, huzursuzluk, sevgi ve ilgi
yetersizliği, aile içi şiddet, aşırı iş/ödev yükü,
büyük beklentiler ve sorumluluklar, sürekli
eleştirilme, aşırı koruyucu anne – baba tutumu,
aşırı sert öğretmen, çocuğun şiddet görmesi,
başkaları ile kıyaslanması, kötülenmesi, hor
görülmesi, kardeş kıskançlığı, dikkat çekme
çabası ve özgüven eksikliği bu davranışın
sebepleri olabilir
• Çocuğun ruhsal gerilim ve sıkıntılarda
hissettiklerini dışa vuramaması, iç
huzursuzluğuna çözüm bulamaması,
taşıdığı saldırganlığın saklı kalması,
kendini suçlaması, öfkesini içinde
bulundurması da yine bu nedenler
arasında görülebilir.
• Bunlardan sadece biri ya da birden fazlası
da çocuğun bu davranışı geliştirmesini
sağlayabilir. Tırnak yeme davranışı, tüm
bu nedenlerde geliştirilen stres ve kaygının
azalmasını için yapılan bir eylemdir.
• Bunların dışındaki bir diğer neden,
çocuğun bu davranışı taklit yoluyla
öğrenmesidir. Çevrede tırnak yiyen bir
kişiyi gören çocuk, merak edip bunu
deneyebilir.
• Çocuğun bu davranışından dolayı
cezalandırılması, eleştirilmesi, kızılması,
dövülmesi davranışı azaltma amacıyla
yapılsa da tam tersi sonuç veren
yöntemlerdir. Çocuk bu konuda
eleştirildikçe gerilmekte ve davranışı
arttırmaktadır. Kısacası, durum bir
kısırdöngü halini almaktadır.
• Çocuğun bu davranışının nedeni üzerinde
durulmalı, bu nokta araştırılmalıdır. Ceza
anlamına gelecek hiçbir davranışta
bulunmamalı; azarlama, korkutma, tehdit
etme, zorlama gibi yollardan uzak
durulmalıdır.
• Aksi durumda davranışı pekiştirmekle
kalmaz, geleceğe dair de daha derin ve
tamiri zor yaralar bırakabiliriz.
• Aslında tırnak yeme davranışını
azaltabilecek en etkili yöntem çocuğun
ilgisini başka yöne çekmek, eline
uğraşacağı bir şeyler vermektir.
• Davranış 3-4 yaşlarına görmezden
gelinmelidir. 5 yaştan sonrası için ise ilgi
dağıtmak ve oyalamak en doğru yol
olacaktır.
Çocuğun iç huzurunu sağlamak, onu bu
davranışa iten nedeni bulmak ilk aşamadır.
Bu noktadan sonra şu yöntemler kullanılabilir:
• Çocuğu endişelendirecek medya unsurlarına
maruz bırakmamalıyız. Özellikle entrikalı ve
aile içi şiddet içeren TV dizileri, savaş ve
kavga öğeli bilgisayar oyunları çocuğun
kaygısını arttırmakta, bu da tırnak yeme
davranışını güçlendirmektedir.
• Çocuğa tırnak yerken nasıl göründüğünü
ve tırnak yedikten sonra tırnaklarının nasıl
bir hal alacağı uygun biçimde
anlatılmalıdır. Bunu yaparken dikkatli
davranılmalı, korku ya da kaygı
oluşturmadan konuşulmalıdır.
• Diğer yöntemlerden sonuç alınamadığında,
şeffaf renkteki acı ojelerden sürmek birçok
çocuk ve yetişkinin tırnak yeme alışkanlığını
terk ettiği görülmüştür.
• Geceleri de tırnak yiyen çocuklar için
yatarken ince eldiven giydirmek de
hatırlatıcı olacak, tırnak yemeyi önleyecektir.
• Tırnak yemenin aslında felaket olmadığı,
bunun kişinin istemesi durumunda
rahatlıkla sonlandırılabileceği
anlatılmalıdır. Ebeveyn ve çocuk buna
gerçekten inandığında, bunu mümkün
gördüğünde alışkanlıktan vazgeçmek
daha kolay olacaktır.
• Unutmayalım! Çocuğun tırnak yeme
nedeni bir gerginlik durumu ise önce bunu
çözmeli, aynı süreçte onu ve ağzını
meşgul edecek şeyler bulmalı ve görevler
vermeli, kızmak ya da engellemek yerine
dikkati dağılmalıdır.
• Aksi davranışlar, tırnak yeme davranışını
arttırırken uzun vadeli psikolojik ve
fizyolojik sorunlara neden olabilir.
Teşekkürler…
Tedaş Kreş ve Anaokulu
İdaresi
Download

Slayt 1