Odpovědi na často kladené otázky k akci Era účet s mobilem
Era je obchodní značka ČSOB
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
Jak se zúčastnit akce
Jak se mohu zařadit do akce „Era účet s mobilem“?
Stačí se zastavit na kterémkoli Era finančním centru a vybrat si, zda chcete zřídit Era osobní účet nebo
Era online účet (dále jen „ Era účet“). Pak se rozhodnete, jestli si chcete k účtu pořídit Era kreditku,
parťáka na nákupy, nebo Era kontokorent, a platit i s nulou na účtu. Pokud Vám bude žádost o vybraný
produkt schválena a budete souhlasit s podmínkami akce, dostanete od nás chytrý telefon Nokia Lumia
630 zdarma. Mobil rozdáváme k účtu prvním 1 000 zájemcům ten konkrétní týden.
Kde si můžu o Era účet s mobilem zažádat?
O Era účet s mobilem si můžete zažádat na kterémkoli Era finančním centru.
Proč si nemůžu Era účet založit přes internet nebo na České poště a musím jezdit
na FC, které mám daleko?
Chtěli jsme, abyste si mobil začali užívat co nejdříve, a všechny potřebné kroky k zařazení do akce
mohly proběhnout během jedné Vaší návštěvy. Tím Vám ušetříme čas a papírování.
Na Era finančním centru Vám najednou založíme účet, zřídíme Era kreditku nebo Era kontokorent
případně sjednáme pojištění karty. Také Vám klientský pracovník předvede, jaký mobil od nás
dostanete, a vyzkoušíte si aplikaci Era smartbanking, se kterou ušetříte spoustu času.
Co všechno si musím k Era účtu zřídit?
Můžete si vybrat mezi Era kontokorentem v minimální výši 2.000,- Kč a Era kreditkou v minimální výši
5.000,- Kč. Necháme na Vás, jestli chcete mít rezervu k účtu nebo oceníte spíše společníka na nákupy,
se kterým máte pojištěné vybrané nakoupené zboží.
Proč si musím k Era účtu sjednat i Era kreditku nebo Era kontokorent?
Zřízení jednoho z výše uvedených produktů je součástí podmínek marketingové akce. Rádi bychom,
abyste nový účet naplno využívali. Je na Vás, jestli si k němu pořídíte Era kreditku, a budete si užívat
pořádné nakupování, nebo Era kontokorent jako rezervu k účtu pro nečekané výdaje. Oba produkty si
můžete v prvním roce bezplatně vyzkoušet, a objevit tak všechny jejich výhody.
Jak zjistím, jestli se s novým Era účtem vejdu do týdenního limitu 1 000 mobilů?
Počet zbývajících telefonů v daném týdnu Vám řekne klientský pracovník na Era finančním centru,
Klientském centru na čísle 800 210 210 nebo počet telefonů zjistíte na internetové stránce www.erasoutez.cz.
Co když budu 1001. žadatel?
Na www.era-soutez.cz můžete online sledovat, kolik mobilů zbývá. Každý týden rozdáváme 1 000
mobilů k účtu, proto stačí přijít na Era finanční centrum hned další týden.
Kolik si můžu založit nových Era účtů s mobilem?
V průběhu akce můžete získat pouze jeden mobil, aby se dostalo na co nejvíc nových klientů nebo
našich stávajících klientů bez běžného účtu.
Když mám Era účet pro podnikatele nebo ČSOB podnikatelské konto, mohu se akce
zúčastnit?
Účet pro podnikatele není překážkou pro účast v akci. Založte si Era osobní účet nebo Era online účet a
požádejte si k vybranému účtu buď o Era kreditku nebo o Era kontokorent. Pokud Vám bude žádost o
vybraný produkt schválena, dostanete od nás mobil zdarma.
Era je obchodní značka ČSOB
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
2/6
Na letáku je uvedeno, že mi můžete nový mobil zdarma pojistit. Co pro to musím
udělat?
Je to tak, nový mobil Vám zdarma pojistíme proti poškození. Stačí si k debetní nebo kreditní kartě
sjednat pojištění ztráty a krádeže. Pojištění ochrání Vaši kartu, resp. peněžní prostředky na Era účtu,
když kartu ztratíte a někdo ji použije, a zároveň Váš nový mobil proti poškození. Zřiďte si pojištění ihned
při zakládání účtu a rozbitý displej už Vás nemusí trápit.
Průběh a podmínky akce
Založil jsem si účet uprostřed měsíce. Musím splnit podmínky už do konce tohoto
měsíce?
Ne, nemusíte. Sledujeme plnění podmínek až od 1. dne následujícího měsíce od založení účtu po dobu
24 měsíců.
Jaké další podmínky musím splnit, abych měl/a mobil k účtu zcela zdarma?
Rádi bychom, abyste nový účet naplno využívali. Nechte si na účet každý měsíc zasílat příjem ve výši
nejméně 10 000 Kč a plaťte kartou u obchodníků v minimální celkové výši 3 000 Kč. Když se Vám splnit
podmínky v jednom měsíci nepodaří, bude Vám poslední sobotu následujícího měsíce z účtu odečtena
částka 200 Kč. Na výpisu k účtu částku najdete pod názvem „smluvní pokuta – účet s mobilem“.
Co když nesplním v daném měsíci podmínku příjmu a transakcí?
Pokud se Vám daný měsíc nepodaří splnit některou z podmínek akce uvedených v předchozí otázce,
bude Vám poslední v sobotu následujícího měsíce z účtu odepsána částka 200 Kč. Na výpisu k účtu
částku najdete pod názvem „smluvní pokuta – účet s mobilem“.
Je možné splnit podmínku příjmu 10 000 Kč měsíčně vložením hotovosti na účet?
Ano, tímto způsobem můžete splnit podmínku příjmu.
Co když platbu kartou provede disponent, započítá se částka do celkové výše plateb?
Ano, započítá.
Co znamená „smluvní pokuta – účet s mobilem“ v mém výpisu k účtu?
Smluvní pokutou ve Vašem výpisu k účtu označujeme částku, která Vám bude z účtu stržena, když
daný měsíc nesplníte některou z podmínek akce – příjem nejméně 10 000 Kč a platby kartou v celkové
výši minimálně 3 000 Kč.
Proč se mi nezapočítala transakce kartou provedená v sázkové kanceláři/směnárně?
Dle podmínek akce se tyto transakce pro splnění podmínek nezapočítávají.
Co když se rozhodnu účet zrušit? Musím vrátit telefon?
Telefon nám vracet nemusíte, už je Váš. Na Era finančním centru s Vámi vyplníme výpověď a za
několik dní Vám přijde dopis, ve kterém Vás požádáme o vyrovnání závazku spojeným s předčasným
uzavřením účtu. Závazek bude ve výši 200 Kč za každý měsíc, které zbývaly do období 24 měsíců od
následujícího měsíce od založení Era účtu.
Splnil/a jsem obě podmínky – příjem i platby kartou, přesto mi účtujete 200 Kč za
jejich nedodržení. Co jsem udělal/a špatně?
Pravděpodobně se Vám příjem nebo platba kartou nestihly zaúčtovat v daném měsíci.
Era je obchodní značka ČSOB
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
3/6
Pokud budu platit v obchodě kartou a navíc využiji službu CashBack, bude se
vybíraná částka započítávat do celkového objemu plateb placených u obchodníka?
Ano, vybíraná částka se do objemu plateb započte.
Proč se nemůžu akce zúčastnit
Proč mi nebylo umožněno se akce zúčastnit?
Je to možné z několika důvodů. Už Era účet máte, ale jako náš klient si můžete zdarma aktivovat
věrnostní program Svět odměn a o mobil si od 7. října zasoutěžit. Více informací o věrnostním
programu a soutěži naleznete www.svetodmen.cz. Nebo jste účet zrušila/a v období kratším, než je 12
měsíců. Případně Vám nebyla schválena žádost o Era kontokorent nebo Era kreditku. V obou zbylých
případech Vám Era účet rádi založíme, ale už k Vám k němu nemůžeme dát mobil.
Mám účet u Ery/ČSOB, můžu získat telefon?
Akce je určena pouze pro osoby, které nemají Era ani ČSOB platební účet pro fyzické osoby (Era
osobní účet, Era online účet, Eurokonto pro fyzické osoby, ČSOB Konto, ČSOB Aktivní konto, ČSOB
Exkluzivní konto, ČSOB Studentské konto, ČSOB běžný devizový účet).
Pro stávající Era klienty s Era účtem jsme ale připravili věrnostní program Svět odměn, kde Vás
odměníme už jen za to, že jste s námi (více na www.svetodmen.cz). Se spuštěním věrnostního
programu si také od 7. října můžete zasoutěžit o stejné mobily, které získá nový klient v akci „Era účet
s mobilem“. Stačí si Svět odměn aktivovat a zodpovědět na tipovací otázku.
Nebyla mi schválena žádost o Era kreditku/ Era kontokorent, ale chtěl/a bych získat
telefon. Co musím udělat?
Schválení žádosti o Era kreditku nebo Era kontokorent je jedna z podmínek, abyste se mohl/a akce
zúčastnit. Pokud Vám žádost nebyla schválena, pak Vám rádi založíme Era účet, ale už k Vám k němu
nemůžeme dát mobil. Pro klienty s Era účtem jsme ale připravili věrnostní program Svět odměn, ve
kterém si mimo jiné můžete zasoutěžit o stejný mobil, jaký získá nový klient v akci „Era účet s mobilem“.
Stačí si Svět odměn aktivovat a zodpovědět na tipovací otázku. Více na www.svetodmen.cz.
Zrušil/a jsem účet u Ery/ČSOB před půl rokem, ale chtěl/a bych získat telefon. Co
musím udělat?
Akce je určená především osobám, které s Era účty nemají žádnou zkušenost, nebo Era účet zrušily
před delším obdobím než 12 měsíců. A protože Era je obchodní značka ČSOB, tak jsme tuto podmínku
vztáhli i na ČSOB účty. Rádi Vám Era účet založíme, ale už Vám k němu nemůžeme dát mobil. Pro
klienty s Era účtem jsme však připravili věrnostní program Svět odměn, ve kterém si mimo jiné můžete
zasoutěžit o stejný mobil, jaký získá nový klient v akci „Era účet s mobilem“. Více na
www.svetodmen.cz.
Proč, když mám ČSOB účet, se nemůžu zúčastnit akce „Era účet s mobilem“ od Ery?
Akce je určená především osobám, které s Era účty nemají žádnou zkušenost nebo účet zrušily před
delším obdobím než 12 měsíců. A protože Era je obchodní značka ČSOB, tak jsme tuto podmínku
vztáhli i na ČSOB platební účty pro fyzické osoby. Účty, které jsou z akce vyjmuty, jsou Era osobní
účet, Era online účet, Eurokonto pro fyzické osoby, ČSOB Konto, ČSOB Aktivní konto, ČSOB
Exkluzivní konto, ČSOB Studentské konto a ČSOB běžný devizový účet.
Era je obchodní značka ČSOB
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
4/6
Vše o mobilu
Jaký mobil k Era účtu získám?
Získáte od nás mobilní telefon Nokia Lumia 630 ve verzi pro jednu SIM kartu s operačním systémem
Windows Phone 8.1, předinstalovanou aplikací Smartbanking a bílým zadním krytem.
Kdy dostanu mobil? Proč ho nedostanu rovnou při zřízení Era účtu na Era finančním
centru?
Mobil Vám doručíme jako balík do ruky přes Českou poštu, s.p. nejpozději do 10 pracovních dnů od
založení účtu. Doručování mobilních telefonů zajišťuje distributor mobilních telefonů - společnost Setos,
spol. s.r.o. se sídlem se sídlem Horoměřice 84, Praha - západ. Z logistických důvodů není možné
předat mobil klientovi přímo na Era finančním centru.
Na koho se mám obrátit, pokud bude potřeba mobil reklamovat?
S mobilem obdržíte i záruční list. Pokud byste mobil museli reklamovat, obraťte se prosím na servisní
místa Microsof Mobile Oy – Nokia Care (www.nokia.com/cz-cs/vyhledavac-prodejen) nebo ho poštou
zašlete na adresu Setos, spol. s.r.o. Reklamační oddělení, V Lužích 818, 142 00, Praha 4.
Co když se mi pojištěný mobil rozbije a mám ho pojištěný?
Pojistnou událost je možné oznámit telefonicky na lince ČSOB pojišťovny 800 100 777, elektronicky
na stránkách www.csobpoj.cz a nebo písemně na adrese ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu CŠOB,
Odbor likvidace pojistných událostí neživotního pojištění, Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice.
Při oznámení pojistné události je třeba mít připraveno číslo pojistné smlouvy (najdete na Informaci
k pojištění, kterou jste dostal při uzavření pojištění karty) a Vaše identifikační údaje. Při nahlašování
uveďte, že se jedná o nárok na pojistné plnění z pojištění mobilního telefonu Nokia Lumia 630.
Má mobil výměnný kryt?
Ano, má.
Co mám dělat, pokud mobil ztratím nebo mi ho ukradnou?
Pokud telefon ztratíte nebo Vám byl odcizen, zavolejte svému mobilnímu operátorovi a nechte si
zablokovat SIM kartu. Jestli Vám byl telefon odcizen, nahlaste krádež telefonu rovněž na policii České
republiky.
Bude mít mobil něco navíc?
Mobilní telefon dostanete s předinstalovanou uvítací obrazovkou s logem Era, Era welcome screen a s
přednastavenými odkazy na některé webové stránky, např. na www.erasvet.cz a prostor.erasvet.cz.
Můžu si z mobilu smazat Era smartbanking?
Ano, smazat aplikaci Era smartbanking lze. Ale pokud uvedete mobil do továrního nastavení, pak ji
v mobilu opět budete mít.
Můžu si z mobilu smazat úvodní obrazovku s logem Era?
Ne, úvodní obrazovku smazat nelze.
Můžu si v mobilu přejmenovat nebo smazat přednastavené odkazy na
www.erasvet.cz a prostor.erasvet.cz?
Ano, odkazy lze přejmenovat i smazat.
Era je obchodní značka ČSOB
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
5/6
Co se stane, když uvedu mobil do továrního nastavení?
Po uvedení telefonu do továrního nastavení budete mít v telefonu přednastavené odkazy na Era svět a
Era prostor a aplikaci Era smartbanking ze září 2014. Vzápětí se objeví aktualizace, pokud budou
k dispozici, a aplikace bude aktualizována na nejnovější verzi.
Era je obchodní značka ČSOB
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
6/6
Download

Odpovědi na často kladené otázky