Niskonaponska
oprema
Jednostavan vodič za izbor
2013
Da li znate da kompanija Schneider
Electric proizvodi 99% komponenti
potrebnih za jednostavno i efikasno
asembliranje vaših ormana ?
13
12
3
1
6
14
9
11
2
4
10
8
13
7
5
Sadržaj
1 Zaštitni uređaji
2 Sistemi za razvod električne energije
3 Napajanja i transformatori
4 Acti 9 i PK utičnice
5 Motorna zaštita
6 Upravljanje motorima
7 Releji
8 Bezbednost u radu
9 Programabilni kontroleri
10 Interfejsi i ulazi/izlazi
11 Komandno signalni uređaji
12 Univerzalni ormani
13 Kontrola temperature u ormanima
14 PowerLogic sistem - merni uređaji
Zaštitni uređaji
1
1/0
Zaštitni uređaji
Sadržaj
t1BOPSBNBQSPJ[WPEB
t3BTUBWMKBij5F4ZT7BSJP
t3BTUBWMKBij*OUFSQBDU
t0TJHVSBijJSBTUBWMKBijB5F4ZT(4
t1SFLJEBijJV$PNQBDU/49
t1SFLJEBijJ$PNQBDU/49
t1SFLJEBijJ$PNQBDU/49%$
TUS1/2
TUS1/3
TUS1/4
TUS1/5
TUS1/8
TUS1/32
TUS1/54
1/1
Zaštitni uređaji - Panorama proizvoda
3RPRüSULRGDELUX
)XQNFLMD
5DVWDYOMDþ
5DVWDYOMDþ
RVLJXUDþD
3UHNLGDþ
Izolacija
i Odvajanje
8NOMXþLYDQMH
Zaštita
Ponuda
TeSys Vario Interpact
TeSys GS
NG
Compact
Masterpact
/B[JWOBSBEOB
TUSVKB"
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
#SPKQPMPWB
EP
EP
6LMKVijFOKFOBLSBUBL
TQPKOB7
*DNL"
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
/B[JWQSPJ[WPEB
7
*/4
(4
/(
/(
/49/4
/5JMJ/8
tJednostavnost
tKompaktnost
#F[PC[JSBOBUPLPKJUJQ[BÝUJUFKFQPUSFCBOPWJQSPJ[WPEJOVEFQPUQVOV
CF[CFEOPTULPKBKFQPUSFCOBLPSJTOJLV
%J[BKOJSBOJTVUBLPEBQSVäBKVNBLTJNBMOFQFSGPSNBOTFJCF[CFEOPTUBTWBLJ
TWFPCVIWBUOJJIPNPHFOJBTPSUJNBOQSPJ[WPEBGVOLDJPOJÝFV[WFMJLJJ[CPS
EPEBUOFPQSFNFJEPEBUBLB
Rastavljač - TeSys Vario
1/L1
3/L2
5/L3
2/T1
4/T2
6/T3
«$
7LS
0LQL9DULR]DVWDQGDUGQHSULPHQH
Ugradnja na vrata
8JUDGQMDQD]DGQMXSORþXXNXüLãWX
IP20
IP20
1D]LYQLQDSRQL]RODFLMH(Ui)
690 V
'R]YROMHQDWHUPVWUXMDQDRWYRUHQRP(Ith) 12 A
9&'1
9%'1
9&&'1
20 A
9&'1
9%'1
9&&'1
5/L3
Ø 22.5 mm
6WHSHQ]DãWLWH
6/T3
Ø 22.5 mm
3/L2
60 x 60
)LNVLUDQMH
4/T2
'LPHQ]LMHSUHGQMHSORþH(mm)
1/L1
&UYHQDäXWD
2/T1
%RMD5XþLFH3UHGQMHSORþH
7LS
Crna / Crna
&UYHQDäXWD
60 x 60
690 V
9DULR]D]DKWHYQHSULPHQH
Ugradnja na vrata
8JUDGQMDQD]DGQMXSORþXXNXüLãWX
%RMD5XþLFH3UHGQMHSORþH
&UYHQDäXWD Crna / Crna
&UYHQDäXWD Crna / Crna
&UYHQDäXWD &UYHQDäXWD
'LPHQ]LMHSUHGQMHSORþH(mm)
60 x 60
60 x 60
90 x 90
60 x 60
)LNVLUDQMH
Ø 22.5 mm
4 šrafa
4 šrafa
Ø 22.5 mm 4 šrafa
4 šrafa
6WHSHQ]DãWLWH
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
1D]LYQLQDSRQL]RODFLMH(Ui)
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
'R]YROMHQDWHUPLþNDVWUXMDQDRWYRUHQRP(Ith) 12 A
9&'
9%'
9&)
9%)
–
9&&'
9&&)
–
20 A
9&'
9%'
9&)
9%)
–
9&&'
9&&)
–
'RGDWQLPRGXOL
690 V
90 x 90
25 A
9&'
9%'
9&)
9%)
–
9&&'
9&&)
–
32 A
9&'
9%'
9&)
9%)
–
9&&'
9&&)
–
40 A
9&'
9%'
9&)
9%)
–
9&&'
9&&)
–
63 A
–
–
9&)
9%)
–
–
9&&)
–
80 A
–
–
9&)
9%)
–
–
9&&)
–
125 A
–
–
–
–
9&)
–
–
9&&)
175 A
–
–
–
–
9&)
–
–
9&&)
=DPLQL9DULR
=D9DULR
0RGXOLJODYQRJSROD
.DUDNWHULVWLNLWHSUHNLGDþD
12 A
20 A
12 A
20 A
25 A
32 A
40 A
63 A
80 A
5HIHUHQFH
9=1
9=1
9=
9=
9=
9=
9=
9=
9=
0RGXOQHXWUDOQRJSRODVDNRQWDNWRP]DUDQLMHXNOMXþHQMHLNDVQLMHLVNOMXþHQMH
.DUDNWHULVWLNLWHSUHNLGDþD
12…20 A
12…40 A
63 i 80 A
125 i 175 A
5HIHUHQFH
9=1
9=
9=
9=
0RGXO]DX]HPOMHQMH
.DUDNWHULVWLNLWHSUHNLGDþD
12…20 A
12…40 A
63 i 80 A
125 i 175 A
5HIHUHQFH
9=1
9=
9=
9=
0RGXOLVDEORNRPSRPRüQLKNRQWDNWD
Tip kontakta
N/O
N/C
N/O + N/C
N/O + N/O
5HIHUHQFH
9=1
9=1
9=
9=
Rastavljač - Interpact
,QWHUSDFWWLSD,(&
INS 40
INS 63
INS 80
INS 80PV
(Photovoltaic)
INS 100
INS 125
INS 160
INS 250-100
INS 250-160
INS 250-200
INS 250
INS 320
INS 400
INS 500
INS 630
INS 630b
INS 800
INS 1000
INS 1250
INS 1600
INS 2000
INS 2500
,WK$
8H$&+]
500
500
500
600
6WDQGDUGQDYHU]LMD
VDFUQRPUXþLFRP
3
125
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
3
&UYHQDUXþLFD
VDåXWRPSUHGQMRPSORþRP
3
3
3ULERU
3RURGLFH
,3/LPHQR
6WDQGDUGQH 3ULNOMXþDN]D
SURGXåHQH
RJROMHQH&XLOL$O NXüLãWH
SUHGQMHUXþLFH NDEORYHVHWRG FUQDUXþLFD
INS 40 ... 80
INS 100 ... 160
INS 250-100 ... 250
INS 320 … 630
INS 630b … INS1600 INS 2000 - 2500
* Za više informacija pogledajte "Interpact" katalog / ** 4 pola
3RNORSDF 3RNORSFL 3UHJUDGH
SULNOMXþND SULNOMXþND L]PHÿX
VHWRG ID]D
/9
3RPRüQL
NRQWDNWLUDQR
XNOMXþHQMHLOL
LVNOMXþHQMH
Osigurači rastavljača - TeSys GS
5XþLFH
7LS
,3UXþLFH]DHNVWHUQHXSUDYOMDþHXJUDÿHQHQDSUHGQMRMVWUDQL
.DUDNWHULVWLNHSUHNLGDþD
32…63 A
100…400 A
630…800 A
1250 A
Crno/sivo
*6$+ (1)
*6$+ (1)
*6$+
*6$+
&UYHQRåXWR
*6$+ (1)
*6$+ (1)
*6$+
*6$+
5HIHUHQFH
=DHNVWHUQHXSUDYOMDþHXJUDÿHQHQDSUHGQMRMSORþLNRMLLPDMXPRJXüQRVWWHVWLUDQMDXEDFLWHVORYRT u referencu. Primer: GS2AH510 postaje GS2AHT510
7LS
,3UXþLFH]DHNVWHUQHXSUDYOMDþHXJUDÿHQHQDGHVQRMVWUDQL (2)
32…63 A
100…400 A
630…1250 A
Crno/sivo
*6$+
*6$+
*6$+
&UYHQRåXWR
*6$+
*6$+
*6$+
.DUDNWHULVWLNHSUHNLGDþD
5HIHUHQFH
=DHNVWHUQHXSUDYOMDþHXJUDÿHQHQDOHYRMVWUDQL]DPHQLWHEURMXUHIHUHQFLEURMHP. Primer: GS2AH210 postaje GS2AH10
7LS
2VRYLQH]DHNVWHUQHXSUDYOMDþH
32 A
50…400 A
630…1250 A
200 mm
*6$(
*6$(
*6$(
320 mm
*6$(
*6$(
*6$(
400 mm
*6$(
*6$(
*6$(
.DUDNWHULVWLNHSUHNLGDþD
5HIHUHQFH
'XåLQDRVRYLQH
7LS
5XþLFH]DGLUHNWQHXSUDYOMDþH
.DUDNWHULVWLNHSUHNLGDþD
32 A
50 i 63 A
100…400 A
630 i 800 A
1250 A
7LSXSUDYOMDþD
Prednji
Desni
Desni
Prednji
Prednji
5HIHUHQFH
*6$+
*6$+
*6$+
*6$+
*6$+
Osigurači rastavljača - TeSys GS
7LS
7HODRVLJXUDþDUDVWDYOMDþD]DXSRWUHEXVD1)&LOL',1RVLJXUDþLPD
1D]LYQLQDSRQL]RODFLMH8L
690 V
5XþLFDVHSRUXþXMHSRVHEQR (pogledati prethodnu stranu)
'R]YROMHQDWHUPLþNDVWUXMD,WK
32 A
50 A
63 A
100 A
9HOLþLQDRVLJXUDþD
10 x 38
14 x 51
9HOLþLQD&
22 x 58
(NVWHUQLXSUDYOMDþXJUDÿHQQDSUHGQMRM
3-polni
*6''
*6)
*6*
*6-
LGHVQRMVWUDQL
4-polni
*6'' (2)
*6)
*6*
*6-
(NVWHUQLXSUDYOMDþXJUDÿHQ
3-polni
*6''
*6)*
*6**
*6-*
QDOHYRMVWUDQL
4-polni
*6'' (2)
*6)*
*6**
*6-*
'LUHNWQLXSUDYOMDþXJUDÿHQ
3-polni
*6'' (3)
*6)'
*6*'
*6-'
QDGHVQRMVWUDQL
4-polni
*6'' (2) (3)
*6)'
*6*'
*6-'
.RPSDNWQLRVLJXUDþ]DWUåLãWH1HPDþNH
(2) 3-polni + prespojeni neutralni
(3) 'LUHNWQLXSUDYOMDþXJUDÿHQ na prednjoj strani
7LS
7HODRVLJXUDþDUDVWDYOMDþD]DXSRWUHEXVD%6RVLJXUDþLPD
5XþLFDVHSRUXþXMHSRVHEQR (pogledati prethodnu stranu)
1D]LYQLQDSRQL]RODFLMH8L
690 V
'R]YROMHQDWHUPLþNDVWUXMD,WK
32 A
32 A
63 A
100 A
9HOLþLQDRVLJXUDþD
A1
A1
A2-A3
A4 ‘”PP
(NVWHUQLXSUDYOMDþXJUDÿHQQDSUHGQMRM
3-polni
*6''%
*6'%
*6*%
*6-%
LGHVQRMVWUDQL
4-polni
*6''%(2)
*6'%
*6*%
*6-%
3ULERU
7LS
3RPRüQLNRQWDNWL
5DQRLVNOMXþHQMHLLOL2,LWHVWVLJQDOL]DFLMD 2L,VLJQDOL]DFLMD
.DUDNWHULVWLNH
32…1250 A
%URMNRQWDNDWD
1 NO
1 NC
1 NO + NC
2 NO + 2 NC
HNVWHUQLXJUDÿHQQDSUHGQMRMLOLGHVQRMVWUDQL
*6$0
*6$0
*6$1
*6$1
HNVWHUQLXJUDÿHQQDOHYRMVWUDQL
*6$0
*6$0
*6$1*
*6$1*
GLUHNWQLXJUDÿHQQDGHVQRMVWUDQL
–
–
*6$1
*6$1
GLUHNWQLXJUDÿHQQDSUHGQMRMVWUDQL
–
–
–
–
8SUDYOMDþ
7LS
3RPRüQLVLJQDOQLNRQWDNWL³SUHJRUHORJRVLJXUDþD´]DXSRWUHEXVD1)&L
',1RVLJXUDþLPD
%URMNRQWDNDWD
1 NO/NC
.DUDNWHULVWLNH
50 A
100 i 125 A
160 A
250 i 400 A
9HOLþLQDRVLJXUDþD
14 x 51
22 x 58
Size 0
Size 1 i Size 2
3-polni
*6$)
*6$)
*6$)
*6$)
4-polni
*6$)
*6$)
*6$)
*6$)
5HIHUHQFH
50…1250 A
125 A
160 A
250 A
400 A
630 A
1250 A
9HOLþLQD
9HOLþLQD
9HOLþLQD
9HOLþLQD
9HOLþLQD
9HOLþLQD
*6..
*6//
*6/
*61
*644
*66
*69
*6..
*6//
*6/
*61
*644
*66
*69
*6.*
*6..*
*6//*
*6/*
*61*
*644*
*66*
*69*
*6.*
*6..*
*6//*
*6/*
*61*
*644*
*66*
*69*
*6.'
*6..'
*6//'
*6/'
*61'
*644'
*66 (3)
*69 (3)
*6.'
*6..'
*6//'
*6/'
*61'
*644'
*66 (3)
*69 (3)
22 x 58
9HOLþLQD
*6.
*6.
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
630 A
800 A
A4
B1-B2
B1-B2
B1…B3
B1…B3
B1…B4
C1-C2
C1…C3
D1
*6//%
*6/%
*600%
*61%
*633%
*644%
*66%
*67%
*69%
*6//%
*6/%
*600%
*61%
*633%
*644%
*66%
*67%
*69%
2,LWHVWVLJQDOL]DFLMD
5DQRLVNOMXþHQMHL2L,VLJQDOL]DFLMD
50…400 A
32 A
1250 A
50…400 A
1 NO + NC
2 NO + 2 NC
1 NO/NC
2 NO/NC
1 NO/NC
2 NO/NC
*6$17
*6$17
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
*6$0
*6$0
–
–
*6$0
*6$0
–
–
2nd NO/NC
630 A
1250 A
9HOLþLQD
9HOLþLQD
50…1250 A
–
*6$)
*6$)
*6$)
*6$)
*6$)
*6$)
Compact NSX - NSX100/160/250B (25kA 380/415V)
.RPSOHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
&RPSDFW16;%
6DWHUPRPDJQHWQRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP70'
DB112222.eps
&RPSDFW16;%N$QD9
Nazivna struja (A) 32d
TM16D
/9
TM25D
/9
TM32D
/9
TM40D
/9
TM50D
/9
TM63D
/9
TM80D
/9
TM100D
/9
&RPSDFW16;%N$QD9
Nazivna struja (A) 3 2d
TM80D
/9
TM100D
/9
TM125D
/9
TM160D
/9
&RPSDFW16;%N$QD9
Nazivna struja (A) 3 2d
TM125D
/9
TM160D
/9
TM200D
/9
TM250D
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3 4d
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
3 4d
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
3 4d
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
3GGG1
/9
/9
3 3d
/9
/9
3GGG1
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
3GGG1
/9
/9
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF/6O,]DãWLWD
DB112223.eps
&RPSDFW16;%N$QD9
Nazivna struja (A)
40
100
&RPSDFW16;%N$QD9
Nazivna struja (A)
100
160
&RPSDFW16;%N$QD9
Nazivna struja (A)
100
160
250
DB112224.eps
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF$/6,]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
OK
Mode
&RPSDFW16;%N$QD9
Nazivna struja (A)
40
100
&RPSDFW16;%N$QD9
Nazivna struja (A)
100
160
&RPSDFW16;%N$QD9
Nazivna struja (A)
100
160
250
3 3d
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
3 3d
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(/6,]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF$/6,*]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(/6,*]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
Compact NSX - NSX100/160/250B (25kA 380/415V)
.RPSOHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
9LJLFRPSDFW16;%
DB112243.eps
6DWHUPRPDJQHWQRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP70'
9LJLFRPSDFW16;%N$QD9RSUHPOMHQVD0+9LJLPRGXORPGR9
Nazivna struja (A)
3 3d
3 3d
3 4d
TM16D
/9
/9
/9
TM25D
/9
/9
/9
TM32D
/9
/9
/9
TM40D
/9
/9
/9
TM50D
/9
/9
/9
TM63D
/9
/9
/9
TM80D
/9
/9
/9
TM100D
/9
/9
/9
9LJLFRPSDFW16;%N$QD9RSUHPOMHQVD0+9LJLPRGXORPGR9
Nazivna struja (A)
3 3d
3 3d
3 4d
TM80D
/9
/9
/9
TM100D
/9
/9
/9
TM125D
/9
/9
/9
TM160D
/9
/9
/9
9LJLFRPSDFW16;%N$QD9RSUHPOMHQVD0+9LJLPRGXORPGR9
Nazivna struja (A)
3 3d
3 3d
3 4d
TM125D
/9
/9
/9
TM160D
/9
/9
/9
TM200D
/9
/9
/9
TM250D
/9
/9
/9
DB115674.eps
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF/6O,]DãWLWD
9LJLFRPSDFW16;%N$QD9RSUHPOMHQVD0+9LJLPRGXORPGR9
Nazivna struja (A)
3 3d
3GGG1
40
/9
/9
100
/9
/9
9LJLFRPSDFW16;%N$QD9RSUHPOMHQVD0+9LJLPRGXORPGR9
Nazivna struja (A)
3 3d
3GGG1
40
/9
/9
100
/9
/9
160
/9
/9
9LJLFRPSDFW16;%N$QD9RSUHPOMHQVD0+9LJLPRGXORPGR9
Nazivna struja (A)
3 3d
3GGG1
100
/9
/9
160
/9
/9
250
/9
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF$LOL(/6,]DãWLWDPHUHQMHVWUXMHLOLHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
Compact NSX - NSX100/160/250F (36kA 380/415V)
.RPSOHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
&RPSDFW16;)
6DWHUPRPDJQHWQRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP70'
DB112222.eps
&RPSDFW16;)N$QD9
Nazivna struja (A) 3 2d
TM16D
/9
TM25D
/9
TM32D
/9
TM40D
/9
TM50D
/9
TM63D
/9
TM80D
/9
TM100D
/9
&RPSDFW16;)N$QD9
Nazivna struja (A) 3 2d
TM80D
/9
TM100D
/9
TM125D
/9
TM160D
/9
&RPSDFW16;)N$QD9
Nazivna struja (A) 3 2d
TM125D
/9
TM160D
/9
TM200D
/9
TM250D
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3 4d
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
3 4d
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
3 4d
/9
/9
/9
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF/6O,]DãWLWD
DB112223.eps
&RPSDFW16;)N$QD9
Nazivna struja (A)
40
100
&RPSDFW16;)N$QD9
Nazivna struja (A)
100
160
&RPSDFW16;)N$QD9
Nazivna struja (A)
100
160
250
3 3d
/9
/9
3GGG1
/9
/9
3 3d
/9
/9
3GGG1
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
3GGG1
/9
/9
/9
DB112224.eps
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF$/6,]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
OK
Mode
&RPSDFW16;)N$QD9
Nazivna struja (A)
40
100
&RPSDFW16;)N$QD9
Nazivna struja (A)
100
160
&RPSDFW16;)N$QD9
Nazivna struja (A)
100
160
250
3 3d
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
3 3d
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(/6,]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF$/6,*]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(/6,*]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
1/10
Compact NSX - NSX100/160/250F (36kA 380/415V)
.RPSOHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
&RPSDFW16;)
DB115664.eps
6DPDJQHWQRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0$
&RPSDFW16;)N$QD9
nazivna struja (A)
3 3d
MA2.5
/9
MA6.3
/9
MA12.5
/9
MA25
/9
MA50
/9
MA100
/9
&RPSDFW16;)N$QD9
nazivna struja (A)
3 3d
MA100
/9
MA150
/9
&RPSDFW16;)N$QD9
nazivna struja (A)
3 3d
MA150
/9
MA220
/9
DB112223.eps
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF0/6O,]DãWLWDPRWRUD
&RPSDFW16;)N$QD9
nazivna struja (A)
3 3d
25
/9
50
/9
100
/9
&RPSDFW16;)N$QD9
nazivna struja (A)
3 3d
100
/9
150
/9
&RPSDFW16;)N$QD9
nazivna struja (A)
3 3d
150
/9
220
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(0/6,*]DãWLWDPRWRUDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
1/11
Compact NSX - NSX100/160/250F (36kA 380/415V)
.RPSOHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
9LJLFRPSDFW16;)
6DWHUPRPDJQHWQRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP70'
DB112243.eps
9LJLFRPSDFW16;)N$QD9RSUHPOMHQVD0+9LJLPRGXORPGR9
Nazivna struja (A) 3 3d
3 3d
3 4d
TM16D
/9
/9
/9
TM25D
/9
/9
/9
TM32D
/9
/9
/9
TM40D
/9
/9
/9
TM50D
/9
/9
/9
TM63D
/9
/9
/9
TM80D
/9
/9
/9
TM100D
/9
/9
/9
9LJLFRPSDFW16;)N$QD9RSUHPOMHQVD0+9LJLPRGXORPGR9
Nazivna struja (A) 3 3d
3 3d
3 4d
TM80D
/9
/9
/9
TM100D
/9
/9
/9
TM125D
/9
/9
/9
TM160D
/9
/9
/9
9LJLFRPSDFW16;)N$QD9RSUHPOMHQVD0+9LJLPRGXORPGR9
Nazivna struja (A) 3 3d
3 3d
3 4d
TM125D
/9
/9
/9
TM160D
/9
/9
/9
TM200D
/9
/9
/9
TM250D
/9
/9
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF/6O,]DãWLWD
DB115674.eps
9LJLFRPSDFW16;)N$QD9RSUHPOMHQVD0+9LJLPRGXORPGR9
Nazivna struja (A) 3 3d
3GGG1
40
/9
/9
100
/9
/9
9LJLFRPSDFW16;)N$QD9RSUHPOMHQVD0+9LJLPRGXORPGR9
Nazivna struja (A) 3 3d
3GGG1
40
/9
/9
100
/9
/9
160
/9
/9
9LJLFRPSDFW16;)N$QD9RSUHPOMHQVD0+9LJLPRGXORPGR9
Nazivna struja (A) 3 3d
3GGG1
100
/9
/9
160
/9
/9
250
/9
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF$LOL(/6,]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
Compact NSX - NSX100/160/250N (50kA 380/415V)
.RPSOHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
&RPSDFW16;1
6DWHUPRPDJQHWQRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP70'
DB112222.eps
&RPSDFW16;1N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
TM16D
/9
TM25D
/9
TM32D
/9
TM40D
/9
TM50D
/9
TM63D
/9
TM80D
/9
TM100D
/9
&RPSDFW16;1N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
TM80D
/9
TM100D
/9
TM125D
/9
TM160D
/9
&RPSDFW16;1N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
TM125D
/9
TM160D
/9
TM200D
/9
TM250D
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3 4d
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
3 4d
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
3 4d
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
3GGG1
/9
/9
3 3d
/9
/9
3GGG1
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
3GGG1
/9
/9
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF/6O,]DãWLWD
DB112223.eps
&RPSDFW16;1N$QD9
Nazivna struja (A)
40
100
&RPSDFW16;1N$QD9
Nazivna struja (A)
100
160
&RPSDFW16;1N$QD9
Nazivna struja (A)
100
160
250
DB112224.eps
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF$/6,]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
OK
Mode
&RPSDFW16;1N$QD9
Nazivna struja (A)
40
100
&RPSDFW16;1N$QD9
Nazivna struja (A)
100
160
&RPSDFW16;1N$QD9
Nazivna struja (A)
100
160
250
3 3d
/9
/9
3GGG1261
/9
/9
3 3d
/9
/9
3GGG1261
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
3GGG1261
/9
/9
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(/6,]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF$/6,*]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(/6,*]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
Compact NSX - NSX100/160/250N (50kA 380/415V)
.RPSOHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
&RPSDFW16;1
6DPDJQHWQRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0$
DB115664.eps
&RPSDFW16;1N$QD9
Nazivna struja (A)
3 3d
MA2.5
/9
MA6.3
/9
MA12.5
/9
MA25
/9
MA50
/9
MA100
/9
&RPSDFW16;1N$QD9
Nazivna struja (A)
3 3d
MA100
/9
MA150
/9
&RPSDFW16;1N$QD9
Nazivna struja (A)
3 3d
MA150
/9
MA220
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF0/6O,]DãWLWDPRWRUD
DB112223.eps
&RPSDFW16;1N$QD9
Nazivna struja (A)
3 3d
25
/9
50
/9
100
/9
&RPSDFW16;1N$QD9
Nazivna struja (A)
3 3d
100
/9
150
/9
&RPSDFW16;1N$QD9
Nazivna struja (A)
3 3d
150
/9
220
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(0/6,*]DãWLWDPRWRUDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
Compact NSX - NSX100/160/250H (70kA 380/415V)
.RPSOHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
&RPSDFW16;+
6DWHUPRPDJQHWQRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP70'
DB112222.eps
&RPSDFW16;+N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
TM16D
/9
TM25D
/9
TM32D
/9
TM40D
/9
TM50D
/9
TM63D
/9
TM80D
/9
TM100D
/9
&RPSDFW16;+N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
TM80D
/9
TM100D
/9
TM125D
/9
TM160D
/9
&RPSDFW16;+N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
TM125D
/9
TM160D
/9
TM200D
/9
TM250D
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3 4d
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
3 4d
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
3 4d
/9
/9
/9
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF/6O,]DãWLWD
DB112223.eps
&RPSDFW16;+N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
40
/9
100
/9
&RPSDFW16;+N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
100
/9
160
/9
&RPSDFW16;+N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
100
/9
160
/9
250
/9
3GGG1
/9
/9
3GGG1
/9
/9
3GGG1
/9
/9
/9
DB112224.eps
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF$/6,]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
OK
Mode
&RPSDFW16;+N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
40
/9
100
/9
&RPSDFW16;+N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
100
/9
160
/9
&RPSDFW16;+N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
100
/9
160
/9
250
/9
3GGG1261
/9
/9
3GGG1261
/9
/9
3GGG1261
/9
/9
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(/6,]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF$/6,*]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(/6,*]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
Compact NSX - NSX100/160/250H (70kA 380/415V)
.RPSOHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
&RPSDFW16;+
6DPDJQHWQRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0$
DB115664.eps
&RPSDFW16;+N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
MA2.5
/9
MA6.3
/9
MA12.5
/9
MA25
/9
MA50
/9
MA100
/9
&RPSDFW16;+N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
MA100
/9
MA150
/9
&RPSDFW16;+N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
MA150
/9
MA220
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF0/6O,]DãWLWDPRWRUD
DB112223.eps
&RPSDFW16;+N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
25
/9
50
/9
100
/9
&RPSDFW16;+N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
100
/9
150
/9
&RPSDFW16;+N$QD9
Nazivna struja (A) 3 3d
150
/9
220
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(0/6,*]DãWLWDPRWRUDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
Compact NSX - NSX100/160/250NA
.RPSOHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
&RPSDFW16;1$UDVWDYOMDþ
DB112224.eps
6D1$MHGLQLFRP
OK
Mode
&RPSDFW16;1$
Nazivna struja (A) 2P
100
/9
&RPSDFW16;1$
Nazivna struja (A) 2P
160
/9
&RPSDFW16;1$
Nazivna struja (A) 2P
250
/9
3
/9
3
/9
3
/9
3
/9
3
/9
3
/9
Compact NSX - NSX100/160/250B/F/N/H/S/L
8UHÿDMXGHORYLPD¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
7HORSUHNLGDþD
DB112245.eps
&RPSDFW16;
NSX100B (25 kA 380/415 V)
NSX100F (36 kA 380/415 V)
NSX100N (50 kA 380/415 V)
NSX100H (70 kA 380/415 V)
NSX100S (100 kA 380/415 V)
NSX100L (150 kA 380/415 V)
&RPSDFW16;
NSX160B (25 kA 380/415 V)
NSX160F (36 kA 380/415 V)
NSX160N (50 kA 380/415 V)
NSX160H (70 kA 380/415 V)
NSX160S (100 kA 380/415 V)
NSX160L (150 kA 380/415 V)
&RPSDFW16;
NSX250B (25 kA 380/415 V)
NSX250F (36 kA 380/415 V)
NSX250N (50 kA 380/415 V)
NSX250H (70 kA 380/415 V)
NSX250S (100 kA 380/415 V)
NSX250L (150 kA 380/415 V)
3
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3
/9
/9
/9
/9
/9
/9
=DãWLWQDMHGLQLFD
DB112248.eps
DB112247.eps
DB112246.eps
6WDQGDUGQD]DãWLWD
OK
Mode
(1) Za NSX160.
(2) Za NSX250.
7HUPRPDJQHWQD70'
Nazivna struja (A)
3 3d
TM16D
/9
TM25D
/9
TM32D
/9
TM40D
/9
TM50D
/9
TM63D
/9
TM80D
/9
TM100D
/9
TM125D
/9
TM160D
/9
TM160D
/9
TM200D
/9
TM250D
/9
0LFURORJLF/6O,]DãWLWD
Nazivna struja (A)
3 3d
Micrologic 2.2 40 A
/9
Micrologic 2.2 100 A
/9
Micrologic 2.2 160 A
/9
Micrologic 2.2 250 A
/9
0LFURORJLF$/6,]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
Nazivna struja (A)
3P 3d
Micrologic 5.2 A 40 A
/9
Micrologic 5.2 A 100 A
/9
Micrologic 5.2 A 160 A
/9
Micrologic 5.2 A 250 A
/9
0LFURORJLF(/6,]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
Nazivna struja (A)
3 3d
Micrologic 5.2 E 40 A
/9
Micrologic 5.2 E 100 A
/9
Micrologic 5.2 E 160 A
/9
Micrologic 5.2 E 250 A
/9
0LFURORJLF$/6,*]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
Nazivna struja (A)
3 3d
Micrologic 6.2 A 40 A
/9
Micrologic 6.2 A 100 A
/9
Micrologic 6.2 A 160 A
/9
Micrologic 6.2 A 250 A
/9
0LFURORJLF(/6,*]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
Nazivna struja (A)
3 3d
Micrologic 6.2 E 40 A
/9
Micrologic 6.2 E 100 A
/9
Micrologic 6.2 E 160 A
/9
Micrologic 6.2 E 250 A
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3GGG1
/9
/9
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
/9
/9
3 4d
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
Compact NSX - NSX100/160/250B/F/N/H/S/L
8UHÿDMXGHORYLPD¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
=DãWLWQDMHGLQLFDQDVW
DB112248.eps
DB112247.eps
DB115666.eps
=DãWLWDPRWRUD
OK
Mode
0DJQHWQD0$,]DãWLWD
Nazivna struja (A)
3 3d
MA2.5
/9
MA6.3
/9
MA12.5
/9
MA25
/9
MA50
/9
MA100
/9
MA150
/9
MA220
/9
0LFURORJLF0/6O,]DãWLWD
Nazivna struja (A)
3 3d
Micrologic 2.2 M 25 A
/9
Micrologic 2.2 M 50 A
/9
Micrologic 2.2 M 100 A
/9
Micrologic 2.2 M 150 A
/9
Micrologic 2.2 M 220 A
/9
0LFURORJLF(0/6,*]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
Nazivna struja (A)
3 3d
Micrologic 6.2 E-M 25 A
/9
Micrologic 6.2 E-M 50 A
/9
Micrologic 6.2 E-M 80 A
/9
Micrologic 6.2 E-M 150 A
/9
Micrologic 6.2 E-M 220 A
/9
3 3d
/9
/9
/9
=DãWLWDJHQHUDWRWD
DB112247.eps
DB112246.eps
7HUPRPDJQHWQD70*
Nazivna struja (A)
TM16G
TM25G
TM40G
TM63G
0LFURORJLF*/6O,]DãWLWD
Nazivna struja (A)
Micrologic 2.2 G 40 A
Micrologic 2.2 G 100 A
Micrologic 2.2 G 160 A
Micrologic 2.2 G 250 A
3 3d
/9
/9
/9
/9
3 4d
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
/9
3GGG1
/9
/9
/9
/9
=DãWLWDMDYQLKGLVWULEXWLYQLKVLVWHPD
DB112247.eps
0LFURORJLF$%/6O,]DãWLWD
Nazivna struja (A)
Micrologic 2.2 AB 100 A
Micrologic 2.2 AB 160 A
Micrologic 2.2 AB 240 A
3GGG1
/9
/9
/9
DB112248.eps
+]]DãWLWDPUHåH
OK
Mode
0LFURORJLF$=/6,]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
Nazivna struja (A)
3 3d
Micrologic 5.2 A-Z 100 A
/9
Micrologic 5.2 A-Z 250 A
/9
9LJLPRGXOLOLPRGXO]DQDG]RUL]RODFLMH
DB112249.eps
9LJLGLIHUHQFLMDOQL
PRGXO
ME tipa za NSX100/160 (200 do 440 V)
MH tipa za NSX100/160 (200 do 440 V)
MH tipa za NSX250 (200 do 440 V)
MH tipa za NSX100/160 (440 do 550 V)
MH tipa za NSX250 (440 do 550 V)
3ULNOMXþDN]D39LJLQD3SUHNLGDþ
3
/9
/9
/9
/9
/9
3
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3
/9
3
/9
/9
DB112249.eps
0RGXO]DQDG]RUL]RODFLMH
200 do 440 V AC
3ULNOMXþDN]D3PRGXOD]DQDG]RU
L]RODFLMHQD3SUHNLGDþ
Compact NSX - NSX100/160/250
'RGDWQLSULERU
3ULERU]DãWLWQHMHGLQLFH
(NVWHUQL&7]DQXOX]D3SUHNLGDþVDMHGLQLFRPP0LFURORJLF
DB112733.eps
25-100 A
150-250 A
/9
/9
9'&SULERU]DRåLþDYDQMH]D0LFURORJLF
DB112730.eps
Konektor za 24 V DC napajanje
/9
=6,SULERU]DRåLþDYDQMH]D16E1:VD16;
DB115665.eps
ZSI modul
/9
DB112736.eps
0RGXOHNVWHUQRJQDSDMDQMD9'&$NODVD
24-30 V DC
48-60 V DC
100-125 V DC
110-130 V AC
200-240 V AC
380-415 V AC
9'&EDWWHU\PRGXO
DB112729.eps
%DWHULMVNLPRGXO
L4
L3
AD
220A
t
Inpu
24VDC
Output
24VDC G2
G1
Compact NSX - NSX100/160/250
8JUDGQMDLSRYH]LYDQMH
)LNVQDYHU]LMD]DGQMLSULNOMXþFL )LNVQDYHU]LMDSUHGQMLSULNOMXþFL.RPSOHW]DGQMLKSULNOMXþDND
DB112251.eps
.RPSOHWNUDWNLK]DGQMLKSULNOMXþDND
Komplet 3P
Komplet 4P
NRPSOHWPHãRYLWLK]DGQMLKSULNOMXþDND
Komplet 3P
.UDWNL]DGQMLSULNOMXþFL
'XJL]DGQMLSULNOMXþFL
Komplet 4P
.UDWNL]DGQMLSULNOMXþFL
'XJL]DGQMLSULNOMXþFL
3 x /9
4 x /9
2x
1x
2x
2x
/9
/9
/9
/9
8WLþQDYHU]LMD )LNVQDYHU]LMDSUHGQMLSULNOMXþFLNRPSOHW]DXWLþQXXJUDGQMX
.RPSOHW]D&RPSDFW
DB112252.eps
33
.RPSOHW]DXWLþXJU /9
Sastoji se od:
SRGQRåMD
= 1 x LV429265
(QHUJHWVNLKSULNOMXþDND
+ 2 x LV429268
.UDWNLKSRNORSDFDSULNOMXþND
+ 2 x LV429515
8UHÿ]DVLJXUQRVQRLVNOMXþHQMH + 1 x LV429270
3
/9
3
/9
= 1 x LV429266
+ 3 x LV429268
+ 2 x LV429515
+ 1 x LV429270
= 1 x LV429267
+ 4 x LV429268
+ 2 x LV429516
+ 1 x LV429270
3
/9
3
/9
= 1 x LV429266
+ 3 x LV429269
+ 2 x LV429515
+ 1 x LV429270
= 1 x LV429267
+ 4 x LV429269
+ 2 x LV429516
+ 1 x LV429270
DB112253.eps
.RPSOHW]D9LJLFRPSDFW
9LJLFRPSDFWNRPSOHW]DXWLþQXXJU
Sastoji se od:
SRGQRåMD
(QHUJHWVNLKSULNOMXþDND
.UDWNLKSRNORSDFDSULNOMXþND
8UHÿ]DVLJXUQRVQRLVNOMXþHQMH
,]YODþLYDYHU]LMD )LNVQDYHU]LMDSUHGQMLSULNOMXþFL.RPSOHW]DL]YODþLYXXJUDGQMX
DB112731.eps
.RPSOHW]D&RPSDFW
.RPSOHW]DXWLþXJU
¿NVQLGHRãDVLMH
SRPLþQLGHRãDVLMH
33
.RPSOHW]D&RPSDFW
3
.RPSOHW]D&RPSDFW
3
.RPSOHW]D&RPSDFW
1 x/9
+
1 x/9
+
1 x/9
1 x/9
+
1 x/9
+
1 x/9
1 x/9
+
1 x/9
+
1 x/9
3
.RPSOHW]D9LJLFRPSDFW
3
.RPSOHW]D9LJLFRPSDFW
1 x /9
+
1 x /9
+
1 x /9
1 x /9
+
1 x /9
+
1 x /9
DB112732.eps
.RPSOHW]D9LJLFRPSDFW
.RPSOHW]DXWLþXJU
%RþQHSORþHãDVLMH
]DED]X
%RþQHSORþHãDVLMH
]DSUHNLGDþ
Compact NSX - NSX100/160/250
3ULNOMXþQLSULERU
3ULNOMXþQLSULERU&XLOL$O
=DGQMLSULNOMXþFL
DB112225.eps
2 kratka
2 duga
/9
/9
DB112226.eps
ýHOLþQLSULNOMXþDN
DB112725.eps
$OXPLQLMXPVNLSULNOMXþDN
DB112726.eps
6WH]QLSULNOMXþFL
DB112227.eps
$OXPLQLMXPVNLSULNOMXþFL]DNDEOD
2 x (50 do 120 mm²) ; y 250 A
komplet od 3
komplet 4
/9
/9
DB112228.eps
$OXPLQLMXPVNLSULNOMXþFL]DNDEORYD
6 x (1.5 do 35 mm²) ; y 250 A
komplet od 3
komplet od 4
/9
/9
DB112724.eps
PPQDSRQVNLL]YRG]DþHOLþQHLDOXPLQLMXPVNHSULNOMXþNH
komplet od 10
/9
$ƒ&NDEORYD6y 10 mm²
$ƒ&NDEORYD6y 10 mm²
1P
3P
4P
DB112230.eps
ƒSURGXåHWDNSULNOMXþND
komplet od 3
komplet od 4
/9
/9
DB112231.eps
.UVWDVWLSURGXåHFLSULNOMXþND
komplet od 3
komplet od 4
/9
/9
DB112232.eps
3UDYRXJDRQLSURGXåHFLSULNOMXþDND
komplet od 3
komplet od 4
/9
/9
DB112233.eps
5DYQLSURGXåHFLSULNOMXþDND
komplet od 3
komplet od 4
/9
/9
DB112234.eps
'XSOL/SURGXåHFLSULNOMXþDND
komplet od 3
komplet od 4
/9
/9
DB112235.eps
3URãLULYDþLVDL]ROXGDOMHQRãüXRGGRPP
3P
4P
/9
/9
DB112236.eps
.DEORYVNLSULNOMXþFL
1 x (1.5 do 95 mm²) ; y 160 A
komplet od 3
komplet od 4
/9
/9
1 x (25 do 95 mm²) ; y 250 A
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
/9
/9
/9
/9
/9
-HGQRGHOQLSURãLULYDþVDL]ROXGDOMHQRãüXRGGRPP
3P
4P
3P/4P
/9
/9
/9
1 x (120 do 185 mm²) ; y 250 A
od 3
od 4
od 3
od 4
od 10
DB115613.eps
3RO\EORFUD]GHOQLEORN]DRJROMHQLNDEO
3URGXåHFLSULNOMXþND
%D]D]DSRUDYQDQMHXUHÿDMD]DMHGQRGHOQLSURãLULYDþ
(1),VSRUXþXMHVHVDLOLPHÿXID]QHEDULMHUH
Compact NSX - NSX100/160/250
3ULNOMXþQLSULERU
/9
/9
/9
/9
/9
/9
komplet od 3
komplet od 4
komplet od 3
komplet od 4
/9
/9
/9
/9
DB112239.eps
NUDWNLSRNORSDFSULNOMXþND]DSHNLGDþLOLXWLþQXED]X
3P
4P
/9
/9
DB112240.eps
GXJDþNLSRNORSDFSULNOMXþND]DSHNLGDþLOLXWLþQXED]X
3P
4P
/9
/9
DB112241.eps
0HÿXID]QHEDULMHUH]DSUHNLGDþLOLXWLþQXED]X
komplet od 6
/9
DB112734.eps
=DNDEORGPPð
3ULNOMXþQLDGDSWHU]DXWLþQXED]X
3P
4P
/9
/9
L]RODFLRQHSRGORãNH]DSUHNLGDþPPizolaciona udaljenost)
3P
4P
/9
/9
DB112237.eps
komplet od 3
komplet od 4
kompletod 3
Set od 4
komplet od 3
komplet od 4
DB112242.eps
6WRSLFH]DEDNDUQLNDEO
=DNDEORGPPð
=DNDEORGPPð
6WRSLFH]DDOXPLQLMXPVNLNDEO
DB112238.eps
=DNDEORGPPð
=DNDEORGPPð
,]RODFLRQLSULERU
(1),VSRUXþXMHVHVDLOLPHÿXID]QHEDULMHUH
Compact NSX - NSX100/160/250
(OHNWULþQLSULERU
(OHNWULþQLSULERU
3RPRüQLNRQWDNWLSUHNORSQL
DB112254.eps
OF ili SD ili SDE ili SDV
2)LOL6'LOL6'(LOL6'9]DPDODRSWHUHüHQMD
6'(DGDSWHUREDYH]DQ]D]DãWLWQXMHGLQLFX700$LOL0LFURORJLF
/9
6'[SURJUDPDELOQLSRPRüQLNRQWDNW
DB112275.eps
SDx modul 24/415 V AC/DC
/9
6'7$0PRGXO]DLVNOMXþHQMHNRQWDNWRUDVLJQDOUDQRJLVNOMXþHQMDXVOHGWHUPLþNHJUHãNH]D0LFURORJLF0(0
DB112276.eps
6'7$09$&'&LQGLNDFLMDJUHãHNHXVOHGSUHRSWHUHüHQMD
/9
DB115631.eps
DB111454.eps
2NLGDþL]DLVNOMXþHQMH
Napon
24 V 50/60 Hz
48 V 50/60 Hz
110-130 V 50/60 Hz
220-240 V 50/60 Hz i 208-277 V 60 Hz
380-415 V 50 Hz i 440-480 V 60 Hz
525 V 50 Hz i 600 V 60 Hz
DC
12 V
24 V
30 V
48 V
60 V
125 V
250 V
019+]VD¿NVQLPYUHPHQVNLPNDãQMHQMHP
Sastoji se od:
MN 48 V DC
AC
0;
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
Jedinice za podešavanje kašnjenja od 48 V 50/60 Hz
019+]VD¿NVQLPYUHPHQVNLPNDãQMHQMHP
Sastoji se od:
MN 250 V DC
Jedinice za podešavanje kašnjenja od 220-240 V 50/60 Hz
019'&$&+]VDSRGHVLYLPYUHPHQVNLPNDãQMHQMHP
Sastoji se od:
MN 48 V DC
Jedinice za podešavanje kašnjenja od 48 V 50/60 Hz
019'&$&+]VDSRGHVLYLPYUHPHQVNLPNDãQMHQMHP
Sastoji se od:
MN 125 V DC
Jedinice za podešavanje kašnjenja od 110-130 V 50/60 Hz
019+]VDSRGHVLYLPYUHPHQVNLPNDãQMHQMHP
Sastoji se od:
MN 250 V DC
Jedinice za podešavanje kašnjenja od 220-250 V 50/60 Hz
MN
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
Compact NSX - NSX100/160/250
(OHNWULþQLSULERU
0RWRUQLPHKDQL]DP
DB125554.eps
0RWRUQLPHKDQL]DPRSUHPOMHQVD6'(DGDSWHURP
AC
DC
1DSRQ
48-60 V 50/60 Hz
110-130 V 50/60 Hz
220-240 V 50/60 Hz i
208-277 V 60 Hz
380-415 V 50/60 Hz i
440-480 V 60 Hz
24-30 V
48-60 V
110-130 V
250 V
07
/9
/9
/9
07
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
DB112265.eps
.RPXQLNDFLRQL0RWRUQLPHKDQL]DPRSUHPOMHQVD6'(DGDSWHURP
Modul motornog mehanizma
+
Komunikacioni modul
VWDWXVDSUHNLGDþD
MTc 100/160
MTc 250
220-240 V 50/60 Hz
220-240 V 50/60 Hz
/9
/9
BSCM
/9
'XåLQDåLFH/ P
'XåLQDåLFH/ P
'XåLQDåLFH/ P
8!9$&GXåLQDåLFH/ P
/9
/9
/9
/9
+
16;NDEO
Compact NSX - NSX100/160/250
3ULERU
0HUQLLSRND]QLPRGXOL
$PSHUPHWDUVNLPRGXO
DB112256.eps
Nazivna struja (A)
3P
4P
100
/9
/9
160
/9
/9
250
/9
/9
100
/9
160
/9
250
/9
125
/9
/9
150
/9
/9
250
/9
/9
150
/9
/9
250
/9
/9
,PD[DPSHUPHWDUVNLPRGXO
DB112256.eps
Nazivna struja (A)
3P
0RGXOVDVWUXMQLPWUDQVIRUPDWRURP
DB112257.eps
Nazivna struja (A)
3P
4P
0RGXOVDVWUXMQLPWUDQVIRUPDWRURPLQDSRQVNLPL]OD]LPD
DB112257.eps
Nazivna struja (A)
3P
4P
125
/9
/9
,QGLNDWRUSULVXWQRVWLQDSRQD
DB112258.eps
3P/4P
/9
=DNUHWQHUXþLFH
DB112259.eps
'LUHNWQD]DNUHWQDUXþLFD
6DFUQRPUXþLFRP
/9
/9
/9
/9
6DFUYHQRPUXþLFRPQDåXWRMSR]DGLQL
0&&SULERU]DNRQYHU]LMX
&1202SULERU]DNRQYHU]LMX
DB112260.eps
3URGXåHQD]DNUHWQDUXþLFD
6DFUQRPUXþLFRP
6DFUYHQRPUXþLFRPQDåXWRMSR]DGLQL
6DWHOHVNRSVNRPUXþLFRP]DL]YODþLYLXUHÿDM
/9
/9
/9
3ULERU]DGLUHNWQXLOLSURGXåHQX]DNUHWQXUXþLFX
3RPRüQLNRQWDNWL
NRQWDNW]DUDQRLVNOMXþHQMH
NRQWDNWD]DUDQRXNOMXþHQMH
/9
/9
Compact NSX - NSX100/160/250
3ULERU
=DNOMXþDYDQMH
DB112261.eps
SURPHQOMLYLDGDSWHU]D]DNOMXþDYDQMH
DB112262.eps
8UHÿDM]D]DOMXþDYDQMHUXþLFHSUHNLGDþD]DGRNDWDQFD
¿NVQLDGDSWHU]D]DNOMXþDYDQMH
/9
DB112263.eps
=DNOMXþDYDQMH]D]DNUHWQXUXþLFX
$GDSWHU]DEUDYXEUDYDQLMHXNOMXþHQD
%UDYDDGDSWHU]DEUDYXQLMHXNOMXþHQ
Ronis 1351B.500
Profalux KS5 B24 D4Z
/9
DB112264.eps
=DNOMXþDYDQMHPRGXODPRWRUQRJPHKDQL]PD
$GDSWHU]DEUDYX5RQLVEUDYDVSHFLDOQD
/9
Compact NSX - NSX100/160/250
3ULERU
%ORNLUDQMH
DB111486.eps
6DUXþLFDPDSUHNLGDþD
/9
DB111487.eps
0HKDQLþNRPHGMXEORNLUDQMH]DSUHNLGDþH
6D]DNUHWQLPUXþLFDPD
/9
0HGMXEORNDGDSRPRüXEUDYLFDEUDYHNOMXþ]D]DNUHWQHUXþLFH
DB112268.eps
.RPSOHW]DEUDYXEUDYDQLMHXNOMXþHQD
VHWRGEUDYH
VDPRNOMXþNRPSOHW]DEUDYXQLMHXNOMXþHQ
Ronis 1351B.500
Profalux KS5 B24 D4Z
/9
3ULERU]DXJUDGQMX
DB112269.eps
0DVNH]DSUHGQMXSORþX
IP30 maska za sve tipove upravljanja
,3SULVWXSQDPDVND]DãWLWQRJXUHÿDMD]D
UXþLFXSUHNLGDþD
IP30 maska za Vigi modul
/9
/9
IP40 maska za sve tipove upravljanja
IP40 maska za Vigi modul
IP40 maska za Vigi ili ampermetar modul
/9
/9
/9
1 SRNORSDF]DUXþLFXSUHNLGDþD
/9
9UHüLFDVDSULERURP
/9
1 adapter
/9
3P Compact NSX100/250 IEC
4P Compact NSX100/250 IEC
/9
/9
/9
DB112737.eps
,3
IP40
DB112738.eps
,3JXPHQLSRNORSDF]DUXþLFXSUHNLGDþD
DB115615.eps
3ULERU]DSHþDüHQMH
DB112739.eps
$GDSWHU]D',1ãLQX
DB111428.eps
$GDSWHU]DPPãLQX
(1)VDPR]DXUHÿDM
Compact NSX - NSX100/160/250
3ULERU
3ULERU]DXWLþQRL]YODþLYXYHU]LMX
,]RODFLRQLSULERU
DB117159.eps
DGDSWHU]DXWLþQRSRVWROMH
3P
4P
/9
/9
DB117160.eps
åLOQL¿NVQLNRQHNWRU]DED]X
/9
DB117161.eps
åLOQLSRNUHWQLNRQHNWRU]DSUHNLGDþ
/9
DB117162.eps
QRVDþ]DSRNUHWQDNRQHNWRUD
/9
DB115885.eps
3RPRüQLSULNOMXþFL
åLOQLSRPRüQLNRQHNWRU¿NVQLSRNUHWQL
/9
3ULERU]DXWLþQXED]X
DB117164.eps
DB117165.eps
,3SRNORSFD]DED]X
DB117166.eps
SRGQRåMH
2P
3P
/9
/9
DB117167.eps
SRGQRåMH
4P
/9
DB117168.eps
HQHUJHWVNDSULNOMXþND
2/3/4P
/9
DB117169.eps
NUDWNLSRNORSDFSULNOMXþND
2/3P
/9
DB117170.eps
NUDWNLSRNORSDFSULNOMXþND
4P
/9
DB117171.eps
XUHÿDM]DVLJXUQRVQRLVNOMXþHQMH
2/3/4P
/9
DB117172.eps
/9
Maska za
UXþLFXSUHNLGDþD /9
DB117163.eps DB117173.eps
Set od 2
GXJDL]RORYDQDSURGXåHWNDSULNOMXþNDSRGSUDYLPXJORP
Maska za
Vigi modul
/9
3ULERU]DãDVLMX
.RPSOHW]D]DNOMXþDYDQMHEUDYDQLMHXNOMXþHQD
DB111426.eps
%UDYDDGDSWHU]DEUDYXQLMHXNOMXþHQ
NOL]QDSUHNLGDþDLQGLNDFLMDSR]LFLMHVSRMHQL]YXþHQ
/9
/9
Ronis 1351B.500
Profalux KS5 B24 D4Z
/9
Compact NSX - NSX100/160/250
3ULERU
DB111430.eps
DB115620.eps
9UHüLFDVD]DYUWQMLPD
DB111431.eps
PDWLFD]D¿NVQXYHU]LMXVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD M6 za NSX100N/H/L
M8 za NSX160/250N/H/L
DB111432.eps
16UHWUR¿WPDVND
DB111433.eps
,3PDVNDUXþLFHSUHNLGDþD
DB111438.eps
VHWRGLGHQWL¿NDFLRQLKQDOHSQLFD
DB111429.eps
ED]D]DSURGXåHQX]DNUHWQXUXþLFX
Zavrtnji sa limitiranjem zateznog momenta (Set od 12)
3P/4P Compact NSX100-250
/9
LCD displej za elektronsku zaštitnu jedinicu
Micrologic 5
Micrologic 6
Micrologic 6 E-M
/9
/9
/9
5 providnih poklopaca za zaštitnu jedinicu
700$1$
Micrologic 2
Micrologic 5/6
/9
/9
/9
OK
Mod
e
DB111436.eps
DB111435.eps
UH]HUYQLKQDVWDYDNDUXþLFHSUHNLGDþD16;
DB111434.eps
5H]HUYQLGHORYL
/9
/9
/9
/9
Mali izrez
/9
Compact NS tipa/mali izrez
/9
/9
2UPDQL
DB112270.eps
,3PHWDOQLRUPDQ
&RPSDFW16;VDFUQRPSURGXåHQRP]DNUHWQRPUXþLFRP
&RPSDFW16;VDFUYHQRåXWRPSURGXåHQRP]DNUHWQRPUXþLFRP
&RPSDFW16;LOL9LJLFRPSDFW16;VDFUQRPSURGXåHQRP]DNUHWQRPUXþLFRP
Compact NSX250 ili Vigicompact NSX100-250 VDFUYHQRåXWRPSURGXåHQRP]DNUHWQRPUXþLFRP
/9
/9
/9
/9
&RPSDFW1;6VDFUQRPSURGXåHQRP]DNUHWQRPUXþLFRP
9LJLFRPSDFW1;6VDFUQRPSURGXåHQRP]DNUHWQRPUXþLFRP
/9
/9
/9
/9
DB112271.eps
,3L]RODFLRQLRUPDQ
&RPSDFW1;6VDFUQRPSURGXåHQRP]DNUHWQRPUXþLFRP
9LJLFRPSDFW1;6VDFUQRPSURGXåHQRP]DNUHWQRPUXþLFRP
)XQNFLMDYLGOMLYRJRGYDMDQMHNRQWDNDWD
3RJOHGDMWHNDWDORJNRMLVHEDYLVD,QWHUSDFW,19SURL]YRGLPDYLGOMLYRRGYDMDQMHLSUDWHüLSULERU
)XQNFLMDYLGOMLYRJRGYDMDQMDNRQWDNDWDMHNRQSDWLELOQDVD&RPSDFW16;XUHÿDMLPD¿NVQRSULNOMXþHQLPVDSUHGQMH]DGQMHVWUDQH
Compact NSX - NSX100/160/250
1DG]RULNRQWUROD
1DG]RULNRQWURODGDOMLQVNRXSUDYOMDQMH
3ULERU]DSUHNLGDþH
DB111439.eps
Kontrolni modul za status i kontrolu
SUHNLGDþD
BSCM
/9
8/3GLVSOHMPRGXO
DB111440.eps
Prednji displej za vrata ormana FDM121
)'0SULERU]DXJUDGQMXSUHþQLNDPP
759
759
8/3NRPXQLNDFLRQLPRGXO
DB111441.eps
0RGEXVLQWHUIHMV
0RGEXV6/NRPXQLNDFLRQLLQWHUIHMVPRGXO
759
DB111442.eps
16;NDEO/ P
16;NDEO/ P
16;NDEO/ P
16;NDEO]D8!9$&/ P
/9
/9
/9
/9
DB115621.eps
10 rednih konektora za komunikacione interfejs module
759
DB115622.eps DB111443.eps
0RGEXV]DYUãQLKPRGXOD
9:$'5&
56UROQDNDEODåLFHGXåLQHP
DB115623.eps
5-NRQHNWRUDåHQVNLåHQVNL
759
DB111445.eps DB111444.eps
10 ULP završnih modula
759
5-5-PXãNLNDEO/ P
5-5-PXãNLNDEO/ P
5-5-PXãNLNDEO/ P
5-5-PXãNLNDEO/ P
5-5-PXãNLNDEO/ P
5-5-PXãNLNDEO/ P
åLFH56L]RORYDQHSRQRYOMHQH
759
759
759
759
759
759
759
DB112278.eps
Eksterni modul za napajanje 100-240 V AC 110-230 V DC / 24 V DC-3 A klasa 2
$%/536
DB112736.eps
8/3SULERU]DRåLþDYDQMH
Eksterni modul za napajanje 24 V DC-1 A OVC IV
24-30 V DC
48-60 V DC
100-125 V AC
110-130 V AC
200-240 V AC
380-415 V AC
9'&EDWHULMVNLPRGXO
0RGXOL]DQDSDMDQMH
DB112729.eps
0RGXOEDWHULMH
L4
L3
AD
220A
t
Inpu
24VDC
Output
24VDC G2
G1
(1)6'(DGDSWHUMHREDYH]DQ]D]DãWLWQHMHGLQLFH700$LOL0LFURORJLF/9
(2)]DPHUQLGLVSOHMVD0LFURORJLF$L(LOLVWDWXVQLGLVSOHMVD%6&0
Compact NSX - NSX400/630F (36kA 380/415V)
.RPSOHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
&RPSDFW16;)
DB111455.eps
(OHNWURQVND]DãWLWQDMHGLQLFD0LFURORJLF/6O,]DãWLWD
Compact NSX400F (36 kA na 380/415 V)
Compact NSX630F (36 kA na 380/415 V)
250 A
400 A
630 A
3 3d
/9
/9
/9
3GGG1
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
DB111456.eps
(OHNWURQVND]DãWLWQDMHGLQLFD0LFURORJLF$/6,]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
Compact NSX400F (36 kA na 380/415 V)
Compact NSX630F (36 kA na 380/415 V)
400 A
630 A
OK
Mode
DB111457.eps
(OHNWURQVND]DãWLWQDMHGLQLFD0LFURORJLF0,]DãWLWDPRWRUD
Compact NSX400F 1.3 M (36 kA na 380/415V)
Compact NSX630F 1.3 M (36 kA na 380/415V)
320 A
500 A
3 3d
/9
/9
DB111457.eps
(OHNWURQVND]DãWLWQDMHGLQLFD0LFURORJLF0/6O,]DãWLWDPRWRUD
Compact NSX400F 2.3 M (36 kA na 380/415V)
Compact NSX630F 2.3 M (36 kA na 380/415V)
320 A
500 A
3 3d
/9
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFD0LFURORJLF(/6,]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF$/6,*]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(/6,*]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(0/6,*]DãWLWDPRWRUDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
Compact NSX - NSX400/630F (36kA 380/415V)
.RPSOHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
9LJLFRPSDFW16;)
DB111458.eps
(OHNWURQVND]DãWLWQDMHGLQLFD0LFURORJLF/6O,]DãWLWD
Vigicompact NSX400F (36 kA na 380/415 V)
Vigicompact NSX630F (36 kA na 380/415 V)
400 A
630 A
3 3d
/9
/9
3GGG1
/9
/9
OK
Mode
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(/6,]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF$/6,*]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(/6,*]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(0/6,*]DãWLWDPRWRUDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
Compact NSX - NSX400/630N (50kA 380/415V)
.RPSOHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
&RPSDFW16;1
DB111455.eps
(OHNWURQVND]DãWLWQDMHGLQLFD0LFURORJLF/6O,]DãWLWD
Compact NSX400N (50 kA na 380/415 V)
Compact NSX630N (50 kA na 380/415 V)
250 A
400 A
630 A
3 3d
/9
/9
/9
3GGG1
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
DB111456.eps
(OHNWURQVND]DãWLWQDMHGLQLFD0LFURORJLF$/6,]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
Compact NSX400N (50 kA na 380/415 V)
Compact NSX630N (50 kA na 380/415 V)
400 A
630 A
OK
Mode
DB111457.eps
(OHNWURQVND]DãWLWQDMHGLQLFD0LFURORJLF0$,]DãWLWDPRWRUD
Compact NSX400N 1.3 M (50 kA na 380/415V)
Compact NSX630N 1.3 M (50 kA na 380/415V)
320 A
500 A
3 3d
/9
/9
DB111457.eps
(OHNWURQVND]DãWLWQDMHGLQLFD0LFURORJLF0/6O,]DãWLWDPRWRUD
Compact NSX400N 2.3 M (50 kA na 380/415V)
Compact NSX630N 2.3 M (50 kA na 380/415V)
320 A
500 A
3 3d
/9
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(/6,]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF$/6,*]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(/6,*]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(0/6,*]DãWLWDPRWRUDPHUHQMHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
Compact NSX - NSX400/630N (50kA 380/415V)
.RPSOHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
9LJLFRPSDFW16;1
DB111458.eps
(OHNWURQVND]DãWLWQDMHGLQLFD0LFURORJLF/6O,]DãWLWD
Vigicompact NSX400N (50 kA na 380/415 V)
Vigicompact NSX630N (50 kA na 380/415 V)
400 A
630 A
3 3d
/9
/9
3GGG1
/9
/9
OK
Mode
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(/6,]DãWLWDEURMLORHOHNWULþOQHHQHUJLMH
3RUXþXMHVHSXWHPNDWDORãNDEURMDED]D]DãWLWQDMHGLQLFD
Compact NSX - NSX400/630H (70kA 380/415V)
.RPSHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
&RPSDFW16;+
DB111455.eps
(OHNWURQVND]DãWLWQDMHGLQLFD0LFURORJLF/6O,]DãWLWD
Compact NSX400H (70 kA na 380/415 V)
Compact NSX630H (70 kA na 380/415 V)
250 A
400 A
630 A
3 3d
/9
/9
/9
3GGG1
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
DB111456.eps
(OHNWURQVND]DãWLWQDMHGLQLFD0LFURORJLF$/6,]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
Compact NSX400H (70 kA na 380/415 V)
Compact NSX630H (70 kA na 380/415 V)
400 A
630 A
OK
Mode
DB111457.eps
(OHNWURQVND]DãWLWQDMHGLQLFD0LFURORJLF0,]DãWLWDPRWRUD
Compact NSX400H 1.3 M (70 kA na 380/415V)
Compact NSX630H 1.3 M (70 kA na 380/415V)
320 A
500 A
3 3d
/9
/9
DB111457.eps
(OHNWURQVND]DãWLWQDMHGLQLFD0LFURORJLF0/6O,]DãWLWDPRWRUD
Compact NSX400H 2.3 M (70 kA na 380/415V)
Compact NSX630H 2.3 M (70 kA na 380/415V)
320 A
500 A
3 3d
/9
/9
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(/6,*]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
Dostupne su samo kao odvojene komponente.
6DHOHNWURQVNRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP0LFURORJLF(0/6,*]DãWLWDPRWRUDPHUHQMHHQHUJLMH
Dostupne su samo kao odvojene komponente.
Compact NSX - NSX400/630NA
.RPSOHWDQXUHÿDM¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
&RPSDFW16;1$UDVWDYOMDþ
DB111459.eps
6D1$MHGLQLFRPUDVWDYOMDþD
Compact NSX400 0.3 NA
&RPSDFW16;1$PPL]RODFLRQDXGDOMHQRVW
3
/9
/9
3
/9
/9
Compact NSX - NSX400/630F/N/H/S/L
8UHÿDMXGHORYLPD¿NVQHYHU]LMHVDSUHGQMLPSULNOMXþFLPD
7HORSUHNLGDþD
3
/9
/9
/9
/9
/9
3
/9
/9
/9
/9
/9
3
/9
/9
/9
/9
/9
3
/9
/9
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
/9
3GGG1
/9
/9
/9
3 3d
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
3 3d
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
3 3d
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
3 3d
/9
/9
3GGG1G261
/9
/9
DB111463.eps
0LFURORJLF0,]DãWLWD
Klasa
Micrologic 1.3 M 320 A
Micrologic 1.3 M 500 A
3 3d
/9
/9
3 3d
/9
/9
DB111461.eps
0LFURORJLF0/6O,]DãWLWD
Klasa
Micrologic 2.3 M 320 A
Micrologic 2.3 M 500 A
3 3d
/9
/9
DB111462.eps
DB111460.eps
&RPSDFW16;
0LFURORJLF(0/6,*]DãWLWDEURMLORHOHNWULþOQHHQHUJLMH
Klasa
3 3d
Micrologic 6.3 E-M 320 A
/9
Micrologic 6.3 E-M 500 A
/9
NSX400F (36 kA 380/415 V)
NSX400N (50 kA 380/415 V)
NSX400H (70 kA 380/415 V)
NSX400S (100 kA 380/415 V)
NSX400L (150 kA 380/415 V)
&RPSDFW16;
NSX630F (36 kA 380/415 V)
NSX630N (50 kA 380/415 V)
NSX630H (70 kA 380/415 V)
NSX630S (100 kA 380/415 V)
NSX630L (150 kA 380/415 V)
=DãWLWQDMHGLQLFD
2VQRYQD]DãWLWD
DB111462.eps
DB111461.eps
0LFURORJLF/6O,]DãWLWD
Klasa
Micrologic 2.3 250 A
Micrologic 2.3 400 A
Micrologic 2.3 630 A
0LFURORJLF$/6,]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
Klasa
Micrologic 5.3 A 400 A
Micrologic 5.3 A 630 A
OK
DB111462.eps
Mode
OK
Mode
0LFURORJLF(/6,]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
Klasa
Micrologic 5.3 E 400 A
Micrologic 5.3 E 630 A
0LFURORJLF$/6,*]DãWLWDPHUHQMHVWUXMH
Klasa
Micrologic 6.3 A 400 A
Micrologic 6.3 A 630 A
0LFURORJLF(/6,*]DãWLWDPHUHQMHHQHUJLMH
Klasa
Micrologic 6.3 E 400 A
Micrologic 6.3 E 630 A
=DãWLWDPRWRUD
OK
Mode
=DãWLWDMDYQLKGLVWULEXWLYQLKVLVWHPD
0LFURORJLF$%/6O,]DãWLWD
Klasa
Micrologic 2.3 400 A
3GGG1
/9
+]]DãWLWDPUHåH
0LFURORJLF$=/6,]DãWLWDDPSHUPHWDU
Klasa
Micrologic 5.3 A-Z 630 A
3 3d
/9
Compact NSX - NSX400/630
'RGDWQLSULERU
9LJLPRGXOLOLPRGXO]DQDG]RUL]RODFLMH
DB111464.eps
9LJLPRGXO
Tipa MB
200 do 440 V
440 do 550 V
3
/9
/9
3
/9
/9
/9
3
/9
3
/9
/9
3ULNOMXþDN]D39LJLQD3SUHNLGDþ
DB111464.eps
0RGXO]DQDG]RUL]RODFLMH
200 do 440 V AC
3ULNOMXþDN]D3PRGXOD]DQDG]RU
L]RODFLMHQD3SUHNLGDþ
3ULERU]DãWLWQHMHGLQLFH
(NVWHUQL&7]DQXOX]D3SUHNLGDþVDMHGLQLFRPP0LFURORJLF
DB112277.eps
400-630 A
/9
9'&SULERU]DRåLþDYDQMH]D0LFURORJLF
DB112730.eps
Konektor za 24 V DC napajanje
/9
=6,SURELU]DRåLþDYDQMH]D16E1:VD16;
DB115665.eps
ZSI modul
/9
DB112736.eps
0RGXOHNVWHUQRJQDSDMDQMD9'&$NODVD
24-30 V DC
48-60 V DC
100-125 V DC
110-130 V AC
200-240 V AC
380-415 V AC
9'&PRGXOEDWHULMH
DB112729.eps
%DWHULMVNLPRGXO
L4
L3
AD
220A
t
Inpu
24VDC
Output
24VDC G2
G1
Compact NSX - NSX400/630
3ULERU]DSRYH]LYDQMH
)LNVQDYHU]LMD]DGQMLSULNOMXþFL )LNVQDYHU]LMDSUHGQMLSULNOMXþFL.RPSOHW]DGQMLKSULNOMXþDND
.RPSOHWPHãRYLWLK]DGQMLKSULNOMXþDND
DB111465.eps
Komplet 3P
Komplet 4P
.UDWNL]DGQLSULNOMXþFL
'XJDþNL]DGQLSULNOMXþFL
.UDWNL]DGQLSULNOMXþFL
'XJDþNL]DGQLSULNOMXþFL
2x
1x
2x
2x
/9
/9
/9
/9
)LNVQDYHU]LMDSUHGQMLSULNOMPPLOLPPL]ROXGDOMHQRVWL )LVNQDYHU]LMDSUHGQMLSULNOMXþFLVDPPL]RO
XGDOMHQRVWLSURãLUHQLSULNOMXþFL
,]RODFLRQDXGDOMHQRVWVYLK&RPSDFWL9LJLFRPSDFW16;XUHÿDMDMHPP3URãLULYDþLVXGRVWXSQL]DSULNOMXþLYDQMHVDSUHGQMHVWUDQHXWLþQRLL]YODþLYR
SULNOMXþLYDQMHVDL]RODFLRQRPXGDOMHQRãüXRGPPLOLPP
3URãLULYDþLJRUQMLLOLGRQML
DB111466.eps
52.5 mm
70 mm
3P
4P
3P
4P
/9
/9
/9
/9
8WLþQDYHU]LMD )LNVQDYHU]LMDSUHGQMLSULNOMXþFLNRPSOHW]DXWLþQXXJUDGQMX
DB111467.eps
.RPSOHW]D&RPSDFW
3
/9
3
/9
3RGQRåMD
(QHUJHWVNLKSULNOMXþDND
.UDWNRJSRORSFDSULNOMXþND
8UHÿ]DVLJXUQLVNOMXþHQMH
= 1 x LV432516
+ 3 x LV432518
+ 2 x LV432591
+ 1 x LV432520
= 1 x LV432517
+ 4 x LV432518
+ 2 x LV432592
+ 1 x LV432520
9LJLNRPSOHW]DXWLþXJU
3
/9
3
/9
= 1 x LV432516
+ 3 x LV432519
+ 2 x LV432591
+ 1 x LV432520
= 1 x LV432517
+ 4 x LV432519
+ 2 x LV432592
+ 1 x LV432520
.RPSOHW]DXWLþXJU
Sastoji se od:
DB111469.eps
.RPSOHW]D9LJLFRPSDFW
Sastoji se od:
3RGQRåMD
(QHUJHWVNLKSULNOMXþDND
.UDWNRJSRORSFDSULNOMXþND
8UHÿ]DVLJXUQLVNOMXþHQMH
(1),VSRUXþXMHVHVDLOLPHÿXID]QHEDULMHUH
Compact NSX - NSX400/630
3ULERU]DSRYH]LYDQMH
,]YODþLYDYHU]LMD )LNVQDYHU]LMDSUHGQMLSULNOMXþFLNRPSOHW]DL]YODþLYXXJUDGQMX
DB111468.eps
.RPSOHW]D&RPSDFW
.RPSOHW]DXWLþXJU
Fiksni deo šasije
3RPLþQLGHRãDVLMH
3
3
.RPSOHW]D&RPSDFW
.RPSOHW]D&RPSDFW
1 x /9
+
1 x /9
+
1 x /9
1 x /9
+
1 x /9
+
1 x /9
3
3
.RPSOHW]D9LJLFRPSDFW
.RPSOHW]D9LJLFRPSDFW
1 x /9
+
1 x /9
+
1 x /9
1 x /9
+
1 x /9
+
1 x /9
DB117174.eps
.RPSOHW]D9LJLFRPSDFW
.RPSOHW]DXWLþXJU
Fiksni deo šasije
3RPLþQLGHRãDVLMH
Compact NSX - NSX400/630
3ULNOMXþQLSULERU
3ULNOMXþQLSULERU&XLOL$O
=DGQMLSULNOMXþFL
DB111471.eps
2 kratka
2 duga
/9
/9
DB115625.eps DB115624.eps
$OXPLQLMXPVNLSULNOMXþFL
1 x (35 do 300 mm²)
Set od 3
Set od 4
/9
/9
$OXPLQLMXPVNLSULNOMXþFL]DNDEOD
2 x (35 do 300 mm²)
Set od 3
Set od 4
/9
/9
DB112724.eps
PPQDSRQVNLL]YRG]DþHOLþQHLDOXPLQLMXPVNHSULNOMXþNH
Set od 10
/9
DB115649.eps
ƒSURGXåHFLSULNOMXþND
Set od 3
Set od 4
/9
/9
DB115650.eps
.UVWDVWLSURGXåHFLSULNOMXþND
Set od 3
Set od 4
/9
/9
DB115652.eps DB115651.eps
.DEORYVNLSULNOMXþFL
3UDYRXJDRQLSURGXåHFLSULNOMXþDND
Set od 3
Set od 4
/9
/9
3P
4P
3P
4P
/9
/9
/9
/9
Set od 3
Set od 4
Set od 3
Set od 4
/9
/9
/9
/9
Set od 3
Set od 4
Set od 3
Set od 4
/9
/9
/9
/9
3URGXåHFLSULNOMXþND
3URãLULYDþL
52.5 mm
70 mm
6WRSLFH]DEDNDUQLNDEO
DB112237.eps
=DNDEORGPPð
=DNDEORGPPð
6XSSOLHGVDLOLLQWHUSKDVHEDUULHUV
6WRSLFH]DDOXPLQLMXPVNLNDEO
DB112238.eps
=DNDEORGPPð
=DNDEORGPPð
,VSRUXþXMXVHVDLOLPHÿXID]QHEDULMHUH
(1),VSRUXþXMXVHVDLOLPHÿXID]QHEDULMHUH
Compact NSX - NSX400/630
3ULNOMXþQLSULERU
DB111472.eps
.UDWNLSRNORSDFSULNOMXþNDPPNRPDG
3P
4P
/9
/9
DB111473.eps
'XJDþNLSRNORSDFSULNOMXþNDPPNRPDG
3P
4P
/9
/9
DB115626.eps
'XJDþNLSRNORSDFSULNOMXþND]DSURãLULYDþHPPNRPDGLVSRUXþXMHVHVD
L]RODFLRQRPSORþRP
3P
/9
4P
/9
DB115632.eps
Pregrade izmedju polova
Set od 6
/9
DB115627.eps
3ULNOMXþQLDGDSWHU]DXWLþQRSRVWROMH
3P
4P
/9
/9
DB115628.eps
,]RODFLRQLSULERU
2 izolacione podloške (70 mm izolaciona udaljenost)
3P
4P
/9
/9
Compact NSX - NSX400/630
(OHNWULþQLSULERU
(OHNWULþQLSULERU
3RPRüQLNRQWDNWLSUHNORSQL
DB112254.eps
OF ili SD ili SDE ili SDV
2)LOL6'LOL6'(LOL6'9]DPDODRSWHUHüHQMD
6'[SURJUDPDELOQLSRPRüQLNRQWDNW
DB112275.eps
SDx modul 24/415 V AC/DC
/9
6'7$0PRGXO]DLVNOMXþHQMHNRQWDNWRUDVLJQDOUDQRJLVNOMXþHQMDXVOHGWHUPLþNHJUHãNH]D0LFURORJLF0(0
DB112276.eps
6'7$09$&'&LQGLNDFLMDJUHãHNHXVOHGSUHRSWHUHüHQMD
/9
DB115631.eps
DB111454.eps
2NLGDþL]DLVNOMXþHQMH
Napon
24 V 50/60 Hz
48 V 50/60 Hz
110-130 V 50/60 Hz
220-240 V 50/60 Hz i 208-277 V 60 Hz
380-415 V 50 Hz i 440-480 V 60 Hz
525 V 50 Hz i 600 V 60 Hz
DC
12 V
24 V
30 V
48 V
60 V
125 V
250 V
019+]VD¿NVQLPYUHPHQVNLPNDãQMHQMHP
Sastoji se od:
MN 48 V DC
AC
0;
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
Jedinice za podešavanje kašnjenja od 48 V 50/60 Hz
019+]VD¿NVQLPYUHPHQVNLPNDãQMHQMHP
Sastoji se od:
MN 250 V DC
Jedinice za podešavanje kašnjenja od 220-240 V 50/60 Hz
019'&$&+]VDSRGHVLYLPYUHPHQVNLPNDãQMHQMHP
Sastoji se od:
MN 48 V DC
Jedinice za podešavanje kašnjenja od 48 V 50/60 Hz
019'&$&+]VDSRGHVLYLPYUHPHQVNLPNDãQMHQMHP
Sastoji se od:
MN 125 V DC
Jedinice za podešavanje kašnjenja od 110-130 V 50/60 Hz
019+]VDSRGHVLYLPYUHPHQVNLPNDãQMHQMHP
Sastoji se od:
MN 250 V DC
Jedinice za podešavanje kašnjenja od 220-250 V 50/60 Hz
MN
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
Compact NSX - NSX400/630
(OHNWULþQLSULERU
0RWRUQLPHKDQL]DP
DB111475.eps
0RWRUQLPHKDQL]DP
AC
Ø5...8
DC
auto
u
man
Napon
48-60 V 50/60 Hz
110-130 V 50/60 Hz
220-240 V 50/60 Hz i 208-277 V 60 Hz
380-415 V 50 Hz
440-480 V 60 Hz
24-30 V
48-60 V
110-130 V
250 V
07
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
MTc 400/630
/9
%URMDþRSHUDFLMD
.RPXQLNDFLRQLPRWRUQLPHKDQL]DP
DB111476.eps
Modul motornog mehanizma
220-240 V 50/60 Hz
Ø5...8
auto
u
man
+
Komunikacioni modul
VWDWXVDSUHNLGDþD
BSCM
/9
'XåLQDåLFH/ P
'XåLQDåLFH/ P
'XåLQDåLFH/ P
8!9$&GXåLQDåLFH/ P
/9
/9
/9
/9
+
16;NDEO
Compact NSX - NSX400/630
3ULERU
0HUQLLSRND]QLPRGXOL
DB111477.eps
$PSHUPHWDUVNLPRGXO
Nazivna struja (A)
3P
4P
400
/9
/9
630
/9
/9
Nazivna struja (A)
3P
400
/9
630
/9
400
/9
/9
600
/9
/9
400
/9
/9
600
/9
/9
A
DB111477.eps
,PD[DPSHUPHWDUVNLPRGXO
A
0RGXOVDVWUXMQLPWUDQVIRUPDWRURP
DB117179.eps
Nazivna struja (A)
3P
4P
0RGXOVDVWUXMQLPWUDQVIRUPDWRURPLQDSRQVNLPL]OD]LPD
DB117179.eps
Nazivna struja (A)
3P
4P
DB111479.eps
,QGLNDWRUSULVXWQRVWLQDSRQD
3P/4P
/9
6DFUQRPUXþLFRP
/9
/9
/9
/9
=DNUHWQHUXþLFH
DB111480.eps
'LUHNWQD]DNUHWQDUXþLFD
6DFUYHQRPUXþLFRPQDåXWRMSR]DGLQL
0&&SULERU]DNRQYHU]LMX
&1202SULERU]DNRQYHU]LMX
DB111481.eps
3URGXåHQD]DNUHWQDUXþLFD
6DFUQRPUXþLFRP
6DFUYHQRPUXþLFRPQDåXWRMSR]DGLQL
6DWHOHVNRSVNRPUXþLFRP]DL]YODþLYLXUHÿDM
/9
/9
/9
3ULERU]DGLUHNWQXLOLSURGXåHQX]DNUHWQXUXþLFX
3RPRüQLNRQWDNWL
NRQWDNW]DUDQRLVNOMXþHQMH
NRQWDNWD]DUDQRXNOMXþHQMH
/9
/9
Compact NSX - NSX400/630
3ULERU
=DNOMXþDYDQMH
DB111483.eps
SURPHQOMLYLDGDSWHU]D]DNOMXþDYDQMH
DB111482.eps
8UHÿDM]D]DOMXþDYDQMHUXþLFHSUHNLGDþD]DGRNDWDQFD
¿NVQLDGDSWHU]D]DNOMXþDYDQMH
/9
DB111484.eps
=DNOMXþDYDQMH]D]DNUHWQXUXþLFX
$GDSWHU]DEUDYXEUDYDQLMHXNOMXþHQD
%UDYDDGDSWHU]DEUDYXQLMHXNOMXþHQ
Ronis 1351B.500
Profalux KS5 B24 D4Z
/9
Ronis 1351B.500
Profalux KS5 B24 D4Z
/9
DB111485.eps
=DNOMXþDYDQMHPRGXODPRWRUQRJPHKDQL]PD
$GDSWHU]DEUDYXEUDYDQLMHXNOMXþHQD
%UDYDDGDSWHU]DEUDYXQLMHXNOMXþHQ
Compact NSX - NSX400/630
3ULERU
%ORNLUDQMH
DB111487.eps DB111486.eps
0HKDQLþNRPHÿXEORNLUDQMH]DSUHNLGDþH
6DUXþLFDPDSUHNLGDþD
/9
6D]DNUHWQLPUXþLFDPD
/9
0HÿXEORNDGDSRPRüXEUDYLFDEUDYHNOMXþ]D]DNUHWQHUXþLFH
DB112268.eps
.RPSOHW]DEUDYXEUDYDQLMHXNOMXþHQD
VHWRGEUDYH
VDPRNOMXþNRPSOHW]DEUDYXQLMHXNOMXþHQ
Ronis 1351B.500
Profalux KS5 B24 D4Z
/9
3ULERU]DXJUDGQMX
DB111488.eps
0DVNH]DSUHGQMXSORþX
IP30 maska za sve tipove upravljanja
IP30 maska za pristup zaštitnoj jedinici
IP30 maska za Vigi modul
/9
/9
/9
IP40 maska za sve tipove upravljanja
IP40 maska za Vigi modul
IP40 maska za Vigi ili ampermetar modul
/9
/9
/9
DB111489.eps
,3
IP40
DB111490.eps
,3JXPHQLSRNORSDF]DUXþLFXSUHNLGDþD
1 SRNORSDF]DUXþLFXSUHNLGDþD
/9
9UHüLFDVDSULERURP
/9
3P Compact NSX400/630 IEC
4P Compact NSX400/630 IEC
/9
/9
DB115615.eps
3ULERU]DSHþDüHQMH
DB111491.eps
PPSOORþD
L3
L2
L1
20 Nm
L2
20 Nm
L3
20 Nm
L3
2
L2
L1
(1)VDPR]DXUHÿDM
Compact NSX - NSX400/630
3ULERU
3ULERU]DXWLþQRL]YODþLYXYHU]LMX
,]RODFLRQLSULERU
DB117159.eps
DGDSWHU]DXWLþQRSRVWROMH
3P
4P
/9
/9
DB117160.eps
åLOQL¿NVQLNRQHNWRU]DED]X
/9
DB117161.eps
åLOQLSRNUHWQLNRQHNWRU]DSUHNLGDþ
/9
DB116368.eps
QRVDþ]DSRNUHWQDNRQHNWRUD
/9
DB115885.eps
3RPRüQLSULNOMXþFL
åLOQLSRPRüQLNRQHNWRU¿NVQLSRNUHWQL
/9
3ULERU]DXWLþQXED]X
DB117180.eps DB117165.eps DB117164.eps
3RGQRåMH
3P
/9
DB117181.eps
3RGQRåMH
4P
/9
DB117183.eps DB117182.eps
(QHUJHWVNLSULNOMXþDN
3/4P
/9
.UDWNLSRNORSDFSULNOMXþND
3P
/9
DB117184.eps
.UDWNLSRNORSDFSULNOMXþND
4P
/9
DB117171.eps
8UHÿDM]DVLJXUQRVQRLVNOMXþHQMH
3/4P
/9
DB117172.eps
/9
Maska za
UXþLFXSUHNLGDþD /9
DB117163.eps DB117173.eps
Set od 2
'XJLL]RORYDQLSURGXåHWDNSULNOMXþNDSRGSUDYLPXJORP
Maska za
Vigi modul
,3SRNORSFD]DEDVH
/9
DB111426
3ULERU]DãDVLMX
/9
.RPSOHW]D]DNOMXþDYDQMHEUDYDQLMHXNOMXþHQD
/9
%UDYDDGDSWHU]DEUDYXQLMHXNOMXþHQ
Ronis 1351B.500
Profalux KS5 B24 D4Z
NOL]QDSUHNLGDþDLQGLNDFLMDSR]LFLMHVSRMHQL]YXþHQ
/9
Compact NSX - NSX400/630
3ULERU
DB115633.eps
DB111430.eps
UH]HUYQLKQDVWDYDNDUXþLFHSUHNLGDþD
DB115620.eps
9UHüLFDVD]DYUWQMLPD
DB111493.eps
16UHWUR¿WPDVND
Mali izrez
/9
DB111433.eps
,3PDVNDUXþLFHSUHNLGDþD
Compact NS tipa/mali izrez
Zavrtnji sa limitiranjem zateznog momenta (Set od 12)
3P/4P Compact NSX400-630
/9
DB111436.eps DB111435.eps
'RGDWQLQDVWDYDNUXþLFHSUHNLGDþD]D16;
DB111495.eps DB111438.eps DB111434.eps
5H]HUYQLGHORYL
/9
/9
VHWRGQDWSLVQLKSORþLFD
/9
ED]D]DSURGXåHQX]DNUHWQXUXþLFX
/9
LCD displej za elektronsku zaštitnu jedinicu
Micrologic 5
Micrologic 6
Micrologic E-M
/9
/9
/9
5 providnih poklopaca za zaštitnu jedinicu
Micrologic 5/6
Micrologic 2
/9
/9
OK
Mod
e
2UPDQL
,3PHWDOQLRUPDQ
&RPSDFW16;VDFUYHQRåXWRPSURGXåHQRP]DNUHWQRPUXþLFRP
&RPSDFW16;LOL9LJLFRPSDFW16;VDFUQRPSURGXåHQRP]DNUHWQRPUXþLFRP
&RPSDFW16;LOL9LJLFRPSDFW16;VDFUYHQRåXWRPSURGXåHQRP]DNUHWQRPUXþLFRP
/9
/9
/9
/9
&RPSDFW16;VDFUQRPSURGXåHQRP]DNUHWQRPUXþLFRP
9LJLFRPSDFW16;VDFUQRPSURGXåHQRP]DNUHWQRPUXþLFRP
/9
/9
DB111496.eps
&RPSDFW16;VDFUQRPSURGXåHQRP]DNUHWQRPUXþLFRP
DB111497.eps
,3L]RODFLRQLRUPDQ
)XQNFLMDYLGOMLYRJRGYDMDQMHNRQWDNDWD
3RJOHGDMWHNDWDORJNRMLVHEDYLVD,QWHUSDFW,19SURL]YRGLPDYLGOMLYRRGYDMDQMHLSUDWHüLSULERU
)XQNFLMDYLGOMLYRJRGYDMDQMDNRQWDNDWDMHNRQSDWLELOQDVD&RPSDFW16;XUHÿDMLPD¿NVQRSULNOMXþHQLPVDSUHGQMH]DGQMHVWUDQH
Compact NSX - NSX400/630
1DG]RULNRQWURODRSUHPD]DWHVWLUDQMH
1DG]RULNRQWURODGDOMLQVNRXSUDYOMDQMH
3ULERU]DSUHNLGDþH
DB111439.eps
0RGXO]DVWDWXVLNRQWUROXSUHNLGDþD
BSCM
/9
8/3GLVSOHMPRGXO
DB111440.eps
Prednji displej za vrata ormana FDM121
)'0SULERU]DXJUDGQMXSUHþQLNDPP
759
759
8/3NRPXQLNDFLRQLPRGXO
DB111441.eps
0RGEXVLQWHUIHMV
0RGEXV6/NRPXQLNDFLRQLLQWHUIHMVPRGXO
759
DB111442.eps
16;NDEO/ P
16;NDEO/ P
16;NDEO/ P
16;NDEO]D8!9$&/ P
/9
/9
/9
/9
DB111445.eps DB111444.eps DB115623.eps DB115622.eps DB111443.eps DB115621.eps
10 rednih konektora za komunikacione interfejs module
759
0RGEXV]DYUãQLKPRGXOD
9:$'5&
56UROQDNDEODåLFHGXåLQHP
5-NRQHNWRUDåHQVNLåHQVNL
759
10 ULP završnih modula
759
5-5-PXãNLNDEO/ P
5-5-PXãNLNDEO/ P
5-5-PXãNLNDEO/ P
5-5-PXãNLNDEO/ P
5-5-PXãNLNDEO/ P
5-5-PXãNLNDEO/ P
åLFH56L]RORYDQHSRQRYOMHQH
759
759
759
759
759
759
759
DB112278.eps
Eksterni modul za napajanje 100-240 V AC 110-230 V DC / 24 V DC-3 A klasa 2
$%/536
DB112736.eps
8/3SULERU]DRåLþDYDQMH
Eksterni modul za napajanje 24 V DC-1 A OVC IV
24-30 V DC
48-60 V DC
100-125 V AC
110-130 V AC
200-240 V AC
380-415 V AC
9'&EDWHULMVNLPRGXO
0RGXOL]DQDSDMDQMH
DB112729.eps
0RGXOEDWHULMH
L4
L3
AD
220A
t
Inpu
24VDC
Output
24VDC G2
G1
(1)]DPHUQLGLVSOHMVD0LFURORJLF$L(LOLVWDWXVQLGLVSOHMVD%6&0
Compact NSX - NSX400/630
1DG]RULNRQWURODRSUHPD]DWHVWLUDQMH
$ODW]DWHVWLUDQMHVRIWYHUGHPR
/9
.RPSOHW]DRGUåDYDQMH
Sastoji se od:
86%LQWHUIHMV]DRGUåDYDQMH
- Napajanje
0LFURORJLFNDEO
86%NDEO
5-5-PXãNLNDEO
759
DB111450.eps
5H]HUYQL86%LQWHUIHMV]DRGUåDYDQMH
759
DB111452.eps
Rezervno napajanje 110-240 V AC
759
5H]HYQL0LFURORJLFNDEO]D86%LQWHUIHMV]DRGUåDYDQMH
759
%OXHWRRWK0RGEXVRSFLMD]D86%LQWHUIHMV]DRGUåDYDQMH
9:$
568VRIWYHU]DNRQ¿JXULVDQMHLSRGHãDYDQMH
Test softver LTU
RCU softver za nadzor
/967
/967
/960
DB111451.eps DB111449.eps
'åHSQDEDWHULMD]D0LFURORJLF16;
DB111448.eps DB111453.eps
$ODW]DWHVWLUDQMH
Test
0
DB117158.eps
6RIWYHU
'HPRDODW
Demo kofer za Compact NSX
(1) 3RJOHGDMWHNDWDORJ7HOHPHKDQLNH
(2)0RåHVHSUHX]HWLVDKWWSVFKQHLGHUHOHFWULFFRP
/9
Compact NSX - Uputstva za upotrebu
8SXWVWYD
8SXWVWYR]DXSRWUHEX
3UHNLGDþ
Micrologic 5.6
0RGEXV
ULP
(Francuski)
(Engleski)
(Francuski)
(Engleski)
(Francuski)
(Engleski)
(Francuski)
(Engleski)
/9
/9
/9
/9
/9
/9
759
759
Compact NSX DC - NSX100 DC-NSX630 DC
Za jednosmernu struju
,]ERUXUHÿDMD
&RPSDFW16;)1033
6DWHUPRPDJQHWQRP]DãWLWQRPMHGLQLFRP70'
DB404343.eps
&RPSDFW16;)$&'&
TM16D
TM20D
TM25D
TM30D
TM40D
TM50D
TM63D
TM80D
TM100D
&RPSDFW16;)$&'&
DB404344.eps
TM125D
TM160D
&RPSDFW16;1$&'&
TM16D
TM20D
TM25D
TM30D
TM40D
TM50D
TM63D
TM80D
TM100D
&RPSDFW16;1$&'&
TM125D
TM160D
&RPSDFW16;0$&'&
TM16D
TM20D
TM25D
TM30D
TM40D
TM50D
TM63D
TM80D
TM100D
&RPSDFW16;0$&'&
TM125D
TM160D
3G,FX N$9'&
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3G,FX N$9'&
/9
/9
3G,FX N$9'&
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3G,FX N$9'&
/9
/9
3G,FX N$9'&
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3G,FX N$9'&
/9
/9
&RPSDFW16;)$&'&
3G,FX N$9'&39'&3
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
&RPSDFW16;)$&'&
3G,FX N$9'&39'&3
/9
/9
&RPSDFW16;0$&'&
3G,FX N$9'&39'&3
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
&RPSDFW16;0$&'&
3G,FX N$9'&39'&3
/9
/9
&RPSDFW16;6$&'&
3G,FX N$9'&39'&3
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
&RPSDFW16;6$&'&
3G,FX N$9'&39'&3
/9
/9
&RPSDFW16;'&33
DB115910.eps
7HORSUHNLGDþD
NSX100F DC
NSX160F DC
NSX250F DC
push
to
trip
NSX100S DC
NSX160S DC
NSX250S DC
3
3
,FX N$9'&39'&39'&3
/9
/9
/9
/9
/9
/9
,FX N$9'&39'&39'&3
/9
/9
/9
/9
/9
/9
DB404345.eps
=DãWLWQDMHGLQLFD
6WDQGDUGQD]DãWLWD]DãWLWQDMHGLQLFD70''&
3G
TM16D
/9
TM25D
/9
TM32D
/9
TM40D
/9
TM50D
/9
TM63D
/9
TM80DC
/9
TM100DC
/9
TM125DC
/9
TM160DC
/9
TM200DC
/9
TM250DC
/9
=DãWLWD*WLSD]DãWLWQDMHGLQLFD70*
.ODVD
3G
TM16G
/9
TM25G
/9
TM40G
/9
TM63G
/9
3G
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3G
/9
/9
/9
/9
Compact NSX DC - NSX100 DC-NSX630 DC
Za jednosmernu struju
DB404342.eps
&RPSDFW16;'&VD]DãWLWQRPMHGLQLFRP03
=DãWLWQDMHGLQLFD03
Compact NSX400F DC (36kA)
Compact NSX400S DC (100kA)
&RPSDFW16;)'&PPL]ROXGDOMN$
&RPSDFW16;6'&PPL]ROXGDOMN$
=DãWLWQDMHGLQLFD03
Compact NSX400S DC (100kA)
&RPSDFW16;6'&PPL]ROXGDOMN$
=DãWLWQDMHGLQLFD03
&RPSDFW16;6'&PPL]ROXGDOMN$
3
3
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
DB104731.eps
3ULERU]DSDUDOHQRLOLVHULMVNRSRYH]LYDQMH
16;'& 16;'&
3ULERU]DSRYH]LYDQMH
3ULERU]DSDUDOHQRLOLVHULMVNRSRYH]LYDQMHSROD
SORþD]DSRYH]LYDQMH
/9
opremljena sa hladnjakom
PHÿXID]QDEDULMHUD
/9
VHWRGSORþH]D
povezivanje
/9
1 par
2 para
1 set
1 set
1 set
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
3ORþH]DSRYH]LYDQMH
3ORþH]DSDUDOHQRSRYH]LYDQMHSROD
3ORþH]DSRYH]LYDQMH]DSDUDOHQRSRYH]LYDQMHSROD
3NUDWNLSRNORSFL]DSULNOMXþDN
3NUDWNLSRNORSFL]DSULNOMXþDN
3P SRNORSFL]DSULNOMXþDN]DVHULMVNRSRYH]LYDQMHSRORYD
4P SRNORSFL]DSULNOMXþDN]DVHULMVNRSRYH]LYDQMHSRORYD
4P SRNORSFL]DSULNOMXþDN]DSDUDOHOQRSRYH]LYDQMH
polova (2P/4P)
2x
(1) 6HULMVNRSRYH]LYDQMHSROD SORþD]DSRYH]LYDQMH
SROD SORþH]DSRYH]LYDQMH
SROD SORþH]DSRYH]LYDQMH
3DUDOHOQRSRYH]LYDQMHSROD SORþH]DSRYH]LYDQMH
SROD VHWRGSORþH]DSRYH]LYDQMH
[SROD SORþH]DSRYH]LYDQMH
(2) 2YDMSULERU]DSRYH]LYDQMHVHLVSRUXþXMHVDPHÿXID]QRPEDULLMHURP
(3) 7UHEDGDEXGHL]YUãHQRRGVWUDQHNRULVQLND
Compact NSX DC - NSX100 DC-NSX630 DC
Za jednosmernu struju
3ULERU]DSRYH]LYDQMH
3ULNOMXþQLSULERU&XLOL$O
16;'& 16;'&
=DGQMLSULNOMXþFL
DB404346.eps
2 kratka
2 duga
/9
/9
/9
/9
.DEORYVNLSULNOMXþFL
DB404347.eps
6WH]QL]DNDEO
1.5 do 95 mm2 ; y 160 A
Set od 2
Set od 3
Set od 4
Set od 2
Set od 3
Set od 4
Set od 2
Set od 3
Set od 4
Set od 3
Set od 4
Set od 3
Set od 4
Set od 2
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
Set od 2
Set od 3
Set od 4
/9
/9
/9
/9
/9
5DYQLSURGXåHFLSULNOMXþND
Set od 2
Set od 3
Set od 4
/9
/9
/9
.UVWDVWLSURGXåHFL
Set od 3
Set od 4
25 do 95 mm2 ; y 250 A
120 do 185 mm2 ; y 250 A
DB404348.eps
=DNDEORGGRPP2
DB404349.eps
=$NDEORGGRPP2
1DSRQVNLL]YRG]DNDEORYVNLSULNOMXþDN
185 mm2 ili 1 x 300 mm2 ili 2 x 240 mm2
3URGXåHFLSULNOMXþND
DB104806.eps
DB104884.eps
DB104885.eps
3UDYRXJDRQLSURGXåHFLSULNOMXþND
/9
/9
6WRSLFH]DEDNDUQLNDEO (LVSRUXþXMXVHVDLOLPHÿXID]QHEDULMHUH
DB404350.eps
=DNDEORGPP2
=DNDEORGPP2
=DNDEORGPP2
=DNDEORGPP2
=DNDEORGPP2
Set od 3
Set od 4
Set od 3
Set od 4
Set od 3
Set od 4
Set od 3
Set od 4
Set od 3
Set od 4
/9
/9
/9
/9
/9
/9
Set od 3
Set od 4
Set od 3
Set od 4
Set od 3
Set od 4
Set od 3
Set od 4
/9
/9
/9
/9
Set od 6
/9
/9
/9
/9
/9
6WRSLFH]DDOXPLQLMXPVNLNDEO (LVSRUXþXMXVHVDLOLPHÿXID]QHEDULMHUH
DB404351.eps
=DNDEORGPP2
=DNDEORGPP2
=DNDEORGPP2
=DNDEORGPP2
/9
/9
/9
/9
DB115920.eps
%DULMHUH
Pregrade izmedju polova
/9
Compact NSX DC - NSX100 DC- NSX630 DC
Za jednosmernu struju
(OHNWULþQLSULERU
(OHNWULþQLSULERU
3RPRüQLNRQWDNWLSUHNORSQL
DB404352.eps
OF ili SD ili SDE ili SDV
2)LOL6'LOL6'(LOL6'9]DPDODRSWHUHüHQMD
6'(DGDSWHUREDYH]DQ]D]DãWLWQXMHGLQLFX
/9
2NLGDþL]DLVNOMXþHQMH
0;
24 V 50/60 Hz
/9
48 V 50/60 Hz
/9
110-130 V 50/60 Hz
/9
220-240 V 50/60 Hz 208-277 V 60 Hz
/9
380-415 V 50 Hz 440-480 V 60 Hz
/9
525 V 50 Hz - 600 V 60 Hz
/9
DC
12 V
/9
24 V
/9
30 V
/9
48 V
/9
60 V
/9
125 V
/9
250 V
/9
019+]VD¿NVQLPYUHPHQVNLPNDãQMHQMHP
Sastoji se od:
MN 48 V DC
Jedinice za podešavanje kašnjenja od48 V 50/60 Hz
019+]VD¿NVQLPYUHPHQVNLPNDãQMHQMHP
Sastoji se od:
MN 250 V DC
Jedinice za podešavanje kašnjenja od 220-240 V 50/60 Hz
019'&$&+]VDSRGHVLYLPYUHPHQVNLPNDãQMHQMHP
Sastoji se od:
MN 48 V DC
Jedinica za podešavanje kašnjenja od 48 V 50/60 Hz
019'&$&+]VDSRGHVLYLPYUHPHQVNLPNDãQMHQMHP
Sastoji se od:
MN 125 V DC
Jedinice za podešavanje kašnjenja od110-130 V 50/60 Hz
019+]VDSRGHVLYLPYUHPHQVNLPNDãQMHQMHP
Sastoji se od:
MN 250 V DC
Jedinice za podešavanje kašnjenja od 220-240 V 50/60 Hz
DB115631.eps
DB404353.eps
AC
MN
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
0RWRUQLPHKDQL]DP
DB112265.eps
0RWRUQLPHKDQL]DPRSUHPOMHQVD6'(DGDSWHURP
AC
DC
1DSRQ
48-60 V 50/60 Hz
110-130 V 50/60 Hz
220-240 V 50/60 Hz
208-277 V 60 Hz
380-415 V 50/60 Hz
440-480 V 60 Hz
24-30 V
48-60 V
110-130 V
250 V
07
/9
/9
/9
07
/9
/9
/9
07
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
%URMDþRSHUDFLMD
.RPXQLNDFLRQLPRWRUQLPHKDQL]DPRSUHPOMHQVD6'(DGDSWHURP
DB112265.eps
Modul motornog mehanizma
+
Komunikacioni modul
SUHNLGDþDLVWDWXVD
+
16;NDEO
MTc 100/160
MTc 250
220-240 V 50/60 Hz
220-240 V 50/60 Hz
/9
/9
BSCM
/9
'XåLQDåLFH/ P
'XåLQDåLFH/ P
'XåLQDåLFH/ P
8!9$&'XåLQDåLFH/ P
/9
/9
/9
/9
(1)6DPR16;'&
Compact NSX DC - NSX100 DC-NSX630 DC
Za jednosmernu struju
(OHNWULþQLSULERU
.RPXQLNDFLRQLSULERU
8/3NRPXQLNDFLRQLPRGXO
DB111441.eps
0RGEXVLQWHUIHMV
0RGEXV6/NRPXQLNDFLRQLLQWHUIHMVPRGXO
759
DB111443.eps
DB115621.eps
DB111442.eps
8/3SULERU]DRåLþDYDQMH
16;NDEO/ P
16;NDEO/ P
16;NDEO/ P
16;NDEO]D8!9$&/ P
/9
/9
/9
/9
10 rednih konektora za komunikacione interfejs module
759
0RGEXV]DYUãQDPRGXOD
9:$'5&
DB111445.eps
DB111444.eps
DB115623.eps
DB115622.eps
56UROQDNDEODåLFHGXåLQHP
5-NRQHNWRUDåHQVNLåHQVNL
759
10 ULP završnih modula
759
5-5-PXãNLNDEO/ P
5-5-PXãNLNDEO/ P
5-5-PXãNLNDEO/ P
5-5-PXãNLNDEO/ P
5-5-PXãNLNDEO/ P
5-5-PXãNLNDEO/ P
åLFH56L]RORYDQHSRQRYOMHQH
759
759
759
759
759
759
759
Eksterni modul za napajanje 100-240 V AC 110-230 V DC / 24 V DC-3 A klasa 2
$%/536
DB112736.eps
DB112278.eps
0RGXOL]DQDSDMDQMH
Eksterni modul za napajanje 24 V DC-1 A OVC IV
24-30 V DC
48-60 V DC
100-125 V AC
110-130 V AC
200-240 V AC
380-415 V AC
(1)6DPR16;'&
(2)6'(DGDSWHUMHREDYH]DQ]D]DãWLWQHMHGLQLFH7070*
(3)3RJOHGDMWHNDWDORJWHOHPHKDQLþNHRSUHPH
Compact NSX DC - NSX100 DC-NSX630 DC
Za jednosmernu struju
3ULERU
=DNUHWQHUXþLFH
16;'& 16;'&
DB115918.eps
'LUHNWQH]DNUHWQHUXþLFH
6DFUQRPUXþLFRP
6DFUYHQRPUXþLFRPQDåXWRMSR]DGLQL
0&&SULERU]DNRQYHU]LMX
&1202SULERU]DNRQYHU]LMX
ON
I
O
OFF
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
1 NRQWDNW]DUDQRLVNOMXþHQMH /9
2 NRQWDNWD]DUDQRXNOMXþHQMH /9
/9
/9
DB115917.eps
3URGXåHQD]DNUHWQDUXþLFD
ON
I
O
OFF
ON
I
6DFUQRPUXþLFRP
6DFUYHQRPUXþLFRPQDåXWRMSR]DGLQ
6DWHOHVNRSVNRPUXþLFRP]DL]YODþLYLXUHÿDM
OFF
3ULERU
3RPRüQHLQGLNDFLMH
=DNOMXþDYDQMH
16;'& 16;'&
DB115916.eps
DB115913.eps
8UHÿDM]D]DOMXþDYDQMHUXþLFHSUHNLGDþD]DGRNDWDQFD
SURPHQMLYLDGDSWHU]D]DNOMXþDYDQMH
¿NVQLDGDSWHU]D]DNOMXþDYDQMH
/9
/9
/9
/9
/9
/9
push
to
trip
push
to
trip
DB115914.eps
=DNOMXþDYDQMH]D]DNUHWQXUXþLFX
$GDSWHU]DEUDYXEUDYDQLMHXNOMXþHQD
%UDYDDGDSWHU]DEUDYXQLMHXNOMXþHQ
ON
I
Ronis 1351B.500
Profalux KS5 B24 D4Z
O
OFF
DB115919.eps
=DNOMXþDYDQMHPRWRUQRJPHKDQL]PD
2
/auto
manu
O
push
OFF
1
I
push
$GDSWHU]DEUDYX5RQLVEUDYDVSHFLDOQD
%UDYDDGDSWHU]DEUDYXQLMHXNOMXþHQ
Ronis 1351B.500
Profalux KS5 B24 D4Z
ON
%ORNLUDQMH
DB111486.eps
16; 16;
6DUXþLFRPSUHNLGDþD
/9
/9
DB111487.eps
0HKDQLþNRPHÿXEORNLUDQMH]DSUHNLGDþH
6D]DNUHWQLPUXþLFDPD
/9
/9
/9
/9
DB112268.eps
0HÿXEORNDGDSRPRüXEUDYLFDEUDYHNOMXþ]D]DNUHWQHUXþLFH
.RPSOHW]DEUDYXEUDYDQLMHXNOMXþHQD
VHWRGEUDYH
VDPRNOMXþNRPSOHW]DEUDYXQLMHXNOMXþHQ
Ronis 1351B.500
Profalux KS5 B24 D4Z
Compact NSX DC - NSX100 DC-NSX630 DC
Za jednosmernu struju
3ULERU
3UERU]DXJUDGQMX
DB112269.eps
0DVND]DSUHGQMXSORþX
16; 16;
IP30 maska za sve tipove upravljanja
IP30 aska za pristup zaštitnoj jedinici
/9
/9
/9
/9
IP40 maska za sve tipove upravljanja
/9
/9
SRNORSDF]DUXþLFXSUHNLGDþD
/9
/9
9UHüLFDVDSULERURP
/9
/9
1 adapter
/9
3PPDGDSWHU]DVDELUQLFX
3PPDGDSWHU]DVDELUQLFX
/9
/9
DB112737.eps
,3
IP40
DB112738.eps
,3JXPHQLSRNORSDF]DUXþLFXSUHNLGDþD
DB115615.eps
3ULERU]DSHþDüHQMH
DB112739.eps
$GDSWHU]D',1ãLQX
DB111428.eps
$GDSWHU]DPPãLQX
(1)VDPR]DXUHÿDM
/9
/9
Compact NSX DC - NSX100 DC- NSX630 DC
Za jednosmernu struju
3ULERU
3ULERU]DXWLþQXL]YODþLYXYHU]LMX
/9
/9
DB117160.eps
åLOQL¿NVQLNRQHNWRU]DED]X
/9
/9
DB117161.eps
åLOQLSRNUHWQLNRQHNWRU]DSUHNLGDþ
/9
/9
DB116368.eps
QRVDþ]DSRNUHWQDNRQHNWRUD
/9
/9
DB115885.eps
åLOQLSRPRüQLNRQHNWRU¿NVQLSRNUHWQL
/9
/9
DB117164.eps
GXJDL]RORYDQDSURGXåHWNDSULNOMXþNDSRGSUDYLPXJORP
/9
/9
DB117165.eps
,3SRNORSFD]DED]X
/9
/9
DB117180.eps
SRGQRåMH
2P
3P
/9
/9
/9
DB117181.eps
SRGQRåMH
4P
/9
/9
DB117182.eps
HQHUJHWVNDSULNOMXþND
2/3/4P
/9
/9
DB117183.eps
DGDSWHU]DVSDMDQHM]DXWLþQXED]X
NUDWNLSRNORSDFSULNOMXþND
2/3P
/9
/9
NUDWNLSRNORSDFSULNOMXþND
4P
/9
/9
XUHÿDM]DVLJXUQRVQRLVNOMXþHQMH
2/3/4P
/9
/9
Komplet za Compact
3P
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
/9
DB117159.eps
/9
/9
DB117184.eps
16; 16;
DB117171.eps
,]RODFLRQLSULERU
3P
4P
3RPRüQLSULNOMXþFL
3ULERU]DXWLþQXED]X
Set od 2
8JUDGQMDLSRYH]LYDQMH
4P
Compact NSX DC - NSX100 DC- NSX630 DC
Za jednosmernu struju
3ULERU
5H]HUYQLGHORYL
DB115633.eps
DB111430.eps
DB115620.eps
9UHüLFDVD]DYUWQMLPD
DB111431.eps
PDWLFD¿NVQH)&
DB111432.eps
16UHWUR¿WPDVND
DB111433.eps
,3PDVNDUXþLFHSUHNLGDþD
DB111438.eps
VHWRGQDWSLVQLKSORþLFD
DB111429.eps
ED]D]DSURGXåHQX]DNUHWQXUXþLFX
Zavrtnji sa limitiranjem zateznog momenta (Set od 12)
3P/4P Compact NSX100-630
/9
5 providnih poklopaca za zaštitnu jedinicu
700$1$
/9
DB111436.eps
UH]HUYQLKQDVWDYDNDUXþLFHSUHNLGDþD16;
UH]HUYQLKQDVWDYDNDUXþLFHSUHNLGDþD
DB111434.eps
16; 16;
'RGDWQLQDVWDYDNUXþLFHSUHNLGDþD]D16;
/9
/9
/9
/9
M6 za NSX100N/H/L
M8 za NSX160/250N/H/L
/9
/9
Mali izrez
/9
/9
Compact NS tipa/mali izrez
/9
/9
/9
/9
/9
%HOHãNH
Sistemi za razvod električne energije
2
Sistemi za razvod el. energije
Sadržaj
t1BOPSBNBQSPJ[WPEB
t/BQBKBOKFTBEPWPEOFMJOJKF
t4BCJSOJijLJTJTUFNJ
t/BQBKBOKFKFEOPHSFEBVSFĶBKB
t/BQBKBOKFKFEOPHSFEBNPUPSOJIQPLSFUBijB
t3FEOFTUF[BMKLF
t*[PMPWBOJLBCMPWTLJ[BWSÝFDJ
TUS2/2
TUS2/4
TUS2/5
TUS2/10
TUS2/11
TUS2/12
TUS2/13
2/1
Sistemi za razvod električne energije - Panorama proizvoda
058930d
055034d
DB404935
Napajanje sa dovodne linije
PG132021
Kompanija Schneider
Asortiman
Electric nudi bezbedne i
jednstavne proizvode za
SUHQRVLUD]YRGHOHNWULþQH
energije i ugradnju
komponenti.
Snaga
Od 63 do 250 A
Od 40 do 125 A
Od 160 do 400 A
Standard
IEC
IEC
IEC
7LSWHKQRORJLMHSULNOMXþND
BRZI
9,-$ý1,
9,-$ý1,
Broj mesta povezivanja
Od 6 do 52
Od 4 do 64
52
Ugradnja
1DPRGXODUQXãLQX
1DPRGXODUQXãLQX
1DPRQWDåQX
SORþX
Vreme instaliranja*
Kratko
Dugo
Dugo
Fleksibilnost*
Srednja
Slaba
Slaba
Kompaktnost*
1LVND
Visoka
Visoka
Reference
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Detalji
Strana 2/4
Strana 2/4
Strana 2/4
(*) Vreme instaliranjaYUHPHSRWUHEQR]DLQVWDOLUDQMHNRPSRQHQWLLRåLþHQMD
(kratko/srednje/dugo).
FleksibilnostMHGQRVWDYQRVWGRGDYDQMDXNODQMDQMDNRQHNFLMDLLOLL]PHQHNRQ¿JXUDFLMH
(velika/srednja/slaba).
Kompaktnost: obim prostora koji je zauzet u razvodnom ormanu (niska/srednja/visoka).
2/2
DB404942
DB404942
DB123467
DB400244
DB123592
AK5
DB404936
1DSDMDQMHMHGQRJUHGDXUHÿDMD
Do 630 A
160 A
Od 63 do 200 A
Do 125 A
Do 115 A
IEC
UL
IEC
UL
IEC
IEC
IEC
UL
BRZI
%5=,PRJXüHSRYH]LYDQMH
pod naponom)
BRZI
9,-$ý1,
9,-$ý1,
8VNODGXVDGXåLQRP
Od 48 do 216
(grananje od 12 do 54)
Od 40 do 81
8VNODGXVDGXåLQRP
Od 2 do 5
1DPRQWDåQXSORþX
1DPRGXODUQXãLQXLOL
PRQWDåQXSORþX
1DPRGXODUQXãLQXLOL
PRQWDåQXSORþX
1DSUHNLGDþH
(Acti 9, C120, C60…)
1D7HV\VXUHÿDMH
Kratko
Kratko
Srednje
Srednje
Srednje
Velika
Velika
Velika
Slaba
Slaba
Srednja
1LVND
1LVND
1LVND
1LVND
/$=ƔƔƔ
$.ƔƔƔ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
*9ƔƔƔ
*9ƔƔƔ
Strana 2/5
Strana 2/9
Strana 2/10
Strana
Strana 2/11
2/3
Sistemi za razvod el. energije - Napajanje sa dovodne linije
Višepolni razdelni blokovi
%U]LSULNOMXþDN
35 mm2
50 mm2
Karakteristike
9HOLþLQD
kod 9 mm modula
kod 18 mm
modula
.DWDORãNLEU
PG123021
E101264d
4 mm2
6 mm2
10 mm2
16 mm2
25 mm2
160 A
4P
160 A
3P
6
NDEORYVNLSULNOMXþDN
-
054947
Snaga
Broj polova
Ukupan kapacitet
SULNOMXþLYDQMDSUHþ
]DÀHNVLELOQH
kablove)
PD390657
Polybloc
PB104499
Distribloc
PB104500
Tip
63 A
4P
12 po fazi + 12 neutralih
NDEORYVNDSULNOMXþNDSRID]L
+ 1 neutralni
Spajanje sa
Spajanje sa
gornje strane donje strane
XWLþQRQDãLQX XWLþQRQDãLQX
125 A
4P
7
3
2
NDEORYVNLSULNOMXþDN
NDEORYVNLSULNOMXþDN
Komplet od 4 35 mm²
ÀHNLVELOQDSULNOMXþNDGXåLQH
210 mm koji se posebno
SRUXþXMHSRVHEQRNDWEU
04047)
XWLþQRQDãLQX
.RPSOHWRGIDEULþND
ÀHNVLELOQDSULNOMXþNDNRMLVH
LVSRUXþXMX]DVSDMDQMHQD
,16XJUDÿHQDQD
desnoj ili levoj strani
XWLþQRQDãLQX
8
4
8
4
12
6
12
6
4.5
2.5
04040
04041
04045 + 04047
04046
04031
XWLþQRQDãLQX
9LMDþQLSULNOMXþDN
6 mm2
10 mm2
16 mm2
25 mm2
35 mm2
50 mm2
Karakteristike
100 A
3
3
1
4
1
4
1
XWLþQRQDãLQX
058930d
80 A
055034
4P
058923
Snaga
Ukupan kapacitet
SULNOMXþLYDQMDSUHþ
]DÀHNVLELOQH
kablove)
2P
DB123464
Broj polova
125 A
5
5
2
1
XWLþQRQDãLQX
40 A
11
2
100 A
3
3
1
125 A
5
5
2
1
160 A
250 A
400 A
7
7
2
1
4 + 13
âUD¿VHVD]DGQMHVWUDQH
XWLþQRQDãLQX
13 M6 otvora sa urezanim navojem
RELþQDRWYRUDSUHþPP
9HOLþLQD
kod 9 mm modula
kod 18 mm
modula
.DWDORãNLEU
2/4
14937
14939
13506
13507
13508
13510
13512
13514
04052
04053
04054
DB400244
Sistemi za razvod električne energije - Sabirnički sistemi
1RVDþLLSULERU]D,(&VDELUQLFX
DB400258
DB400390
1RVDþVDELUQLFH
Prod. u Referenca
nazn.kol
3-polna
4-polna
10
LA9ZX01495
3RNORSFL]DQRVDþSROQHVDELUQLFH
10
LA9ZX01573
Za 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm2 sabirnice
10
LA9ZX01485
3RNORSFL]DQRVDþSROQHVDELUQLFHOHYLKGHVQLK
10
LA9ZX01131
LA9ZX01495
DB400242
DB400239
LA9ZX01573
Za 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm2 sabirnice
1RVDþLLSULERU]D8/VDELUQLFX
Prod. u Referenca
nazn.kol
3-polna
LA9ZX01131
Za 12, 20, 30 x 5/10 mm sabrinice
10
LA9ZX01508
%D]QDSORþD[
2
LA9ZX01515
3RNORSFL]DQRVDþVDELUQLFH
10
LA9ZX01573
LA9ZX01485
DB400241
DB400390
Ostali pribor
Prod. u Referenca
nazn.kol
3RNORSFLGXåLQHP
LA9ZX01573
Za 12-30 x 5 mm2 sabirnice
10
LA9ZX01244
Za 12-30 x 10 mm2 sabirnice--
10
LA9ZX01245
LA9ZX01508
2/5
Sistemi za razvod električne energije - Sabirnički sistemi
TeSys starteri i uređaji
=D7H6\V*9PRWRUQHSUHNLGDþH
DB400235
DB400234
*[CPSNPOUBäOJIQMPijB
Radna struja
$&
440 V
Zaštita preko
motornog
SUHNLGDþD
Za kontaktor
0RQWDåQD Prod. u Referenca
SORþD,[K nazn.
kol.
0RQWDåQDSORþDVWUDQD
LA9ZA32434
DB400232
DB400233
LA9ZA32621
GV2 ME
GV2 P
GV2 LE
LC1 D
LC1 K
LP4 K06-K12
45 x 200
4
LA9ZA32621
32 A
GV2 ME
GV2 P
GV2 LE
LC1 D
45 x 200
4
LA9ZA32434
0RQWDåQDSORþDVWUDQD(3)
25 A
GV2 ME
GV2 P
GV2 LE
LC1 D
LC1 K
LP4 K06-K12
90 x 200
2
LA9ZA32622
32 A
GV2 ME
GV2 P
GV2 LE
LC1 D
90 x 200
2
LA9ZA32623
LA9ZA32623
=D7H6\V8VWDUWHUNRQWUROHU
DB400236
LA9ZA32622
DB400237
25 A
Radna struja
$&
0RQWDåQD Prod. u Referenca
SORþD,[K nazn.
Zaštita preko
baze
kol.
440 V
0RQWDåQDSORþDVWUDQD
32 A
LUB12, LUB32
45 x 200
4
LA9ZA32427
45 x 260
4
LA9ZA32428
0RQWDåQDSORþDVWUDQD
32 A
LUB12, LUB32
LA9ZA32427
=D7H6\V*9PRWRUQHSUHNLGDþH
DB400230
DB400231
LA9ZA32428
Radna struja
$&
Zaštita preko
baze
Za kontaktor
0RQWDåQD Prod. u Referenca
SORþD,[K nazn.
kol.
440 V
0RQWDåQDSORþDVWUDQD(1)
63 A
GV3 P
–
54 x 200
4
LA9ZA32624
GV3 P
LC1 D40A…65 A
54 x 260
4
LA9ZA32625
LC1 D40A…65 A
117 x 260
4
LA9ZA32626
0RQWDåQDSORþDVWUDQD(1) (2)
63 A
LA9ZA32624
DB400229
LA9ZA32625
LA9ZA32626
2/6
GV3 P
(1).RPELQDFLMDNRQWDNWRUSUHNLGDþEH]GRGDWQRJGHOD
(2)8SRWUHEOMDYDMWH/$'5SULERU]DL]YRÿHQMHSURPHQHNRQWDNWRUD
TeSys starteri i uređaji i osigurač-rastavljač ISFT
5F4ZT*[CPSNPOUBäOJIQMPijB
DB400228
DB400388
=D7H6\VLQWHJULVDQHNRQWDNWRUSUHNLGDþH
Radna
VWUXMD$&
440 V
Zaštita preko
NRQWDNWRUSUHNLGDþD
0RQWDåQD
SORþD,[K
Prod. u
nazn.
kol.
Referenca
108 x 260
1
LA9ZA32627
0RQWDåQD
SORþD,[K
Prod. u
nazn.
kol.
Referenca
104 x 190
1
LV429372
0RQWDåQD
SORþD,[K
Prod. u
nazn.
kol.
Referenca
0RQWDåQDSORþDVWUDQD
63 A
LD1, LD4 LD
=D7H6\V*9PRWRUQHSUHNLGDþH
LA9ZA32627
LV432623
Radna
Zaštita preko
VWUXMD$& NRQWDNWRUSUHNLGDþD
V
DB4003887
0RQWDåQDSORþDVWUDQD
80 A
GV7
=D&RPSDFW16;SUHNLGDþH
Radna
struja
$&9
100-250 A
400-630 A
LV432624
0RQWDåQDSORþD]D3SUHNLGDþH
104 x 190
1
LV429372
0RQWDåQDSORþD]D3SUHNLGDþH
139 x 251
1
LV429373
0RQWDåQDSORþD]D3SUHNLGDþH
139 x 270
1
LV432623
0RQWDåQDSORþD]D3SUHNLGDþH
184 x 284
1
LV432624
*4'5EP*4'5QPMOJmLTOJPTJHVSBijJSBTUBWMKBijJQPWF[BOJTBQSFEOKF
TUSBOF
2VQRYQLXUHÿDM]DPRQWLUDQMHQDVDELUQLFH
Spajanje na 60 mm sabirnice pritiskom
6SDMDQMHQDPPVDELUQLFHYHãDQMHP
ISFT160
49805
ISFT250
49814
ISFT160
49806
ISFT250
49815
ISFT400
49820
ISFT630
49826
2/7
Sistemi za razvod električne energije - Sabirnički sistemi
3ULNOMXþFLPRGXO]DVSDMDQMH
DB400227
DB400243
3ULNOMXþFL
,PDNV
LA9ZX01285
Prod. u nazn. Referenca
kol.
-HGQRSROQL]DUDYQHSORþH 270 A Kapacitet 4-35 mm2
5 mm2
400 A Kapacitet 16-70 mm2
50
LA9ZX01285
25
LA9ZX01287
3P poklopac, širine 84 mm
10
LA9ZX01413
LA9ZX01287
DB400226
DB400240
3ULNOMXþFLQDPRQWDåQRMSORþL
,PDNV
Prod. u nazn. Referenca
kol.
3QDPRQWDåQRMSORþL
440 A Kapacitet 35-120 mm2
SRNORSDF]D[GR[
sabirnice
1
LA9ZX01243
Modul za spajanje
,PDNV
LA9ZX01243
2/8
LA9ZX01563
3RSUXåQDSULNOMXþQDYH]D 80 A
+ poklopac za sabirnice od
[WR[
Prod. u nazn. Referenca
kol.
Kapacitet 1,5-16 mm²
8
LA9ZX01563
Prefabrikovani panelni sistem sabirnica AK5
Snaga
160 A
%URMJUDQDQMDQDVYDNLKPP
12
Referenca
AK5 JB143 AK5 JB144 AK5 JB145 AK5 JB146 AK5 JB149 AK5 JB1410
18
24
30
48
54
Pribor
Upotreba
,]YODþLYH
XWLþQLFH
31
2P
3P
31
Br.
mesta
1
1
2
2
Prodaje se u
setovima od
6
[1/
[1/
HW[1/
6
(2 x L1+L2,
2 x L1+L3
et 2 x L2+L3)
6
6
7HUPLþND
struja
16 A
'XåLQH
kablova
200 mm
$.3&
32 A
1000 mm
$.3&/
16 A
200 mm
$.3&3+
32 A
1000 mm
$.3&/3+
16 A
200 mm
$.3&
32 A
250 mm
$.3&
1000 mm
$.3&/
16 A
200 mm
$.3&
32 A
250 mm
$.3&
1000 mm
3P +
zajed.
2
Maksimalni br.
SULNOMXþDND
Kablovska Maksimalo 4 kabla
YRÿLFD
6
Referenca
16 A
200 mm
10 A (zajed.)
32 A
250 mm
10 A (zajed.)
Prodaje se u 3RSUHþQLSUHVHNPP2)
setovima od
20
od 2,5 do 4 mm2
$.3&/
$.3&
$.3&
Referenca
AK5 GF1
2/9
Sistemi za razvod el. energije - Napajanje jednog reda uređaja
Tip
Multiclip
Snaga
63 A
80 A
160 A
PD390660
DB123592
PD390661
Razdelni blokovi
24
12
.DEORYVNLSULNOMXþFL]DNDEORYH
do 25 mm²
2
4
2
4
10 of 4 mm² + 6 of 6 mm²
(L=100 mm)
04008
96
48
.DEORYVNLSULNOMXþFL]D
kablove do 25 mm²
18
18
12 plavih + 12 crnih
48
24
'XåLQD
kod 9 mm modula
kod 18 mm modula
.DSDFLWHWSULNOMXþLYDQMDLVSUHG
napajanja
Kapacitet
Maks.
Faza
SULNOMXþLYDQMDL]D 4 mm²
1XOD
napajanja
Maks.
Faza
6 mm²
1XOD
Maks.
Faza
10 mm²
1XOD
8NOMXþHQLSULERU Unapred ogoljene
bakarne veze
=DãWLWQLSRNORSDF
Vijci i matice
Kat. br.
2P
3P
4P
04000
200 A
48
24
72
36
'LUHNWQRQDNRQWDNWQXSRYUãLQXSXWHPPPðNDEORYDLOLSXWHP[
ÀHNVLELOQHWDEOHVDXQDSUHGVDVWDYOMHQRPYH]RPVDVDELUQLFH
6
12
6
18
20 of 4 mm² + 6 of 6 mm²
(L=100 mm)
=DSORþLFH,3[[%
=DSORþLFH
04012
04013
04018
04014
18
27
04026
Pribor
Tip
Veze
Kat. br.
-
-
04030: 160 A
L]PHÿX0XOWLFOLS
sabirnice i
UD]YRGQRJXUHÿDMD
$L]PHÿX0XOWLFOLSVDELUQLFHL
04021: Powerclip sabirnice
04029:VDELUQLFDQD]DGQMRMSORþL
04024: sabirnice u vodu
ýHãOMDVWHVDELUQLFH
=DL&L&
=D&
Snaga
80 / 100 A
125 A
'XåLQD
.ROLþLQDSRNDWEU
8NOMXþHQLSULERU
kod 9 mm modula
kod 18 mm modula
%RþQHSORþH
3RNORSFL]DQHLVNRULãüHQH
SULNOMXþNH
7LSPRGXODXUHÿDMDSRGQDSRQRP
Karakteristike
Kat. br.
1P
2P
3P
4P
24
12
1
2
-
DB123467
DB123466
Tip
48
24
2
18 mm
80 A sa 1 mestom napajanja
100 A sa 2 mesta napajanja
14881
14891
14882
14892
14883
14893
14884
14894
45
48
22.5
24
1
2
]D3LOL3þHãOMDVWHVDELUQLFH
]D3LOL3þHãOMDVWHVDELUQLFH
27 mm
makismalno 63 A po odvodnoj liniji
14813
-
14811
14812
14814
Pribor
Tip
%RþQHSORþH
3RNORSFL]DQHLVNRULãüHQHSULNOMXþNH
.RPSOHWRGERþQLKSORþD
SRNORSDFD]DQHLVNRULãüHQHSULNOMXþNH
14886: 1P, 2P
14887: 3P, 4P
.RPSOHWRGSRNORSDFD]DQHLVNRUãüHQH
SULNOMXþNH14888
14818: .RPSOHWRGERþQHSORþH
SRNORSDFD]DQHLVNRULãüHQHSULNOMXþNH333
ýHãOMDVWHVDELUQLFH
Snaga
Broj izvoda
Referenca
po 45 mm
po 54 mm
po 64 mm
po 72 mm
0RWRUQLSUHNLGDþ
7H6\V*9LOL/8%
0RWRUQLSUHNLGDþ
TeSys GV3 P
63 A
115 A
2
3
4
5
2
3
GV2 G245
GV2 G254
GV2 G272
GV2 G345
GV2 G354
-
GV2 G445
GV2 G454
GV2 G472
GV2 G254
-
GV3 G264
-
GV3 G364
-
Pribor
1DSDMDQMHUHGD
3ULNOMXþQLEORN]DQDSDMDQMH
MHGQRJLOLYLãH*9*VDELUQLþNLKNRPSOHWD
Poklopac “za velike razmake” UL 508 tipa E
(Potreban je samo jedan poklopac na strani napajanja)
Spajanje odozgo: GV1 G09
GV3 G66
Spajanje sa strane: GV1 G05
0RåHGDSULKYDWLGRGDWQLOLPLWDWRU*9/*90(L*93
Veza sa kontaktorom
Kombinovani blokovi
2PRJXüDYDMXGDVHNRQWDNWRULQVWDOLUDQD*9
GV2 AF01 za LC1 K ili LP1 K kontaktor
Set sabirnica S-oblika
=D*93SUHNLGDþHL
LC1 D40A…D65A kontaktore
GV3 S
GV2 AF3 za LC1 D09…D38 kontaktor
2/11
Sistemi za razvod električne energije - Redne stezaljke
$%7HKQRORJLMDRSUXåQRJSULNOMXþND
8WLþQDPRQWDåDQDPPãLQH
Nominalni presek
Redne stezaljke
(prodaju se u kompletima od 100)
Poklopci za krajeve
Spojnica
(prodaju se u kompletima od 100) (prodaju se u kompletima od 100)
Standardne
$%5518*5
$%551$&*5
6D]DãWX]HPOMHQMHP
$%551738
$%55173$&
–
4 mm2
Standardne
$%5518*5
$%551$&*5
AB1RRAL42 (1)
6D]DãWX]HPOMHQMHP
$%551738
$%55173$&
–
6 mm2
Standardne
$%5518*5
$%551$&*5
AB1RRNAL62 (2)
6D]DãWX]HPOMHQMHP
$%551738
$%55173$&
–
Standardne
$%5518*5(3)
$%551$&*5
AB1RRNAL102
6D]DãWX]HPOMHQMHP
$%551738(3)
$%55173$&
–
Standardne
$%5518*5(3)
$%551$&*5
AB1RRNAL162
6D]DãWX]HPOMHQMHP
$%551738(3)
$%55173$&
–
Standardne
$%5518*5 (4)
–
AB1RRAL352
6D]DãWX]HPOMHQMHP
$%551738 (4)
–
–
2.5 mm2
10 mm2
16 mm2
35 mm2
AB1RRAL22 (1)
=DLOLSROQHVSRMQLFHRGJRYDUDMXüH]DPHQLWLSRVOHGQMLEURMUHIHUHQFHVD3, 4, 5 ili 10. (Primer: AB1RRAL22 postaje A1BRRAL23)
=DLOLSROHVSRMQLFHRGJRYDUDMXüH]DPHQLWLSRVOHGQMLEURMUHIHUHQFHVD3, 4, 5 ili 103ULPHU$%551$/SRVWDMH$%551$/
(3) Prodaje se u kompletima od 50
(4) Prodaje se u kompletima od 10
7HKQRORJLMDSULNOMXþNDQD]DYUWDQM
8WLþQDPRQWDåDQDPPãLQH
Nominalni presek
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2
10 mm2
16 mm2
Redne stezaljke
Poklopci za krajeve
Spojnica
(prodaju se u kompletima od 100) (prodaju se u kompletima od 100) (prodaju se u kompletima od 100)
Standardne
AB1VV235U
$%$&
AB1ALN22 (1)
6D]DãWX]HPOMHQMHP
AB1TP235U
$%$&
–
Standardne
AB1VV435U
$%$&
AB1ALN42 (1)
6D]DãWX]HPOMHQMHP
AB1TP435U
–
–
Standardne
AB1VV635U
$%$&
AB1ALN62 (1)
6D]DãWX]HPOMHQMHP
AB1TP635U
–
–
Standardne
$%9918
$%$&1
AB1ALN102 (1)
6D]DãWX]HPOMHQMHP
AB1TP1035U (2)
–
–
Standardne
$%9918
$%$&1
AB1ALN162 (1)
6D]DãWX]HPOMHQMHP
AB1TP1635U (2)
–
–
Standardne
$%9918
_
AB1ALN352 (1)
6D]DãWX]HPOMHQMHP
AB1TP3535U (3)
–
–
70 mm2
Standardne
$%9918
_
AB1ALN702
150 mm2
Standardne
$%9918
_
AB1ALN1502 (1)
35 mm2
=DLOLSROHVSRMQLFHRGJRYDUDMXüH]DPHQLWLSRVOHGQMLEURMUHIHUHQFHVD3, 4, 5 ili 103ULPHU$%$/1SRVWDMH$%$/1
(2) Prodaje se u kompletima od 50
(3) Prodaje se u kompletima od 20
(2) Prodaje se u kompletima od 10
7HKQRORJLMDRåLþDYDQMDEH]
uklanjanja izolacije
8WLþQDPRQWDåDQDPPãLQH
Nominalni presek
1 mm2
2.5 mm2
VWUDQLSULNOMXþQLEORNRYL
Završni poklopci
2-polna spojnica (1)
(prodaju se u kompletima od 100) (prodaju se u kompletima od 100) (prodaju se u kompletima od 100)
Standardne
$%$$8*5
$%$$$&*5
AB1RRAL22
6D]DãWX]HPOMHQMHP
$%$$738
$%$$$&9(
–
Standardne
$%$$8*5
$%$$$&*5
AB1RRAL22
6D]DãWX]HPOMHQMHP
$%$$738
$%$$$&9(
–
=DLOLSROQLVSRMQLFDRGJRYDUDMXüH]DPHQLWLSRVOHGQMLEURMUHIHUHQFHVD3, 4, 5 ili 10. (Primer: AB1RAL22 postaje AB1RAL23).
2/12
Sistemi za razvod električne energije
- Izolovani kablovski završeci
8VNODÿHQRVWVD',1'=$=
mm2
Øb
Øb1 c
0.5
3
1.4
13
0.75
3.1
1.6
13
1
3.4
1.8
13.5
1.5
4
2.1
13.5
2.5
4.6
2.7
14.5
Tip
3RMHGLQDþQLNDEORYVNL]DYUãHFL
Pakovanje
3RMHGLQDþQLLOLX³QL]X´YUHüLFD
Prodaju se u kompletima od 10 x 100
Kutija
7UDNHRGXYUHüLFL
Provodnik
0.5
Beli
'=&('
$=&('
'=&(%'
u mm2
0.75
Sivi
'=&('
$=&('
'=&(%'
1
Crveni
'=&('
$=&('
'=&(%'
1.5
Crni
'=&('
$=&('
'=&(%'
2.5
Plavi
'=&('
$=&('
'=&(%'
mm2
Øb
Øb1 c
0.75
2.8 x 5
1.8
15
8
1
3.4 x 5.4 2.05 15
8
1.5
3.6 x 6.6 2.3
15
8
2.5
4.2 x 7.8 2.9
18.5 10
c1
Tip
Dupli kablovski završeci
Prodaju se u kompletima od 5 x 100
Kutija
Pakovanje
Provodnik
[
Sivi
$='('
u mm2
[
Crveni
$='('
[
Crni
$='('
[
Plavi
$='('
=DXVNODÿHQRVWL]RORYDQLKNDEORYVNLK]DYUãHWDNDVDVWDQGDUGRP1)&PROLPRREUDWLWHVHYDãHP6FKQHLGHU(OHFWULFSUHGVWDYQLãYX
Pribor za kablove
Tip
6HþLFHVDGHORP]D
stezanje
Funkcije
Ogoljivanje
6HþHQMH2JROMLYDQMH
Savijanje
Savijanje (]DSLQMDþ
6HþHQMH2JROMLYDQMH6DYLMDQMH
Za kabl
0.08 do 4 mm2
0.4 td 4 mm2
0.5 do 16 mm2
0.25 do 6 mm2
0.5 do 2.5 mm2
Reference
AT1PA7
$73(
AT1PA2
AT2PA5
$775,)
(2)
=DXSRWUHEXVDNDEORYVNLP]DYUãHFLPDXSDNRYDQLPXWUDNDPDRG
2/13
Napajanja i transformatori
3
Napajanja i transformatori
Sadržaj
t1IBTFPOBQBKBOKB1BOPSBNBQSPJ[WPEB
t1IBTFPOBQBKBOKB"#-"#-"#-
t1IBTFPOBQBKBOKB'VOLDJKTLJNPEVMJ[BOBQBKBOKB
TBSFHVMJTBOJNSFäJNPNVLMKVijFOKB
t1IBTFPUSBOTGPSNBUPSJ"#-"#5
TUS3/2
TUS3/4
TUS3/6
TUS3/7
3/1
Phaseo napajanja - Panorama proizvoda
1POVEB
3FHVMJTBOJSFäJNVLMKVDFOKB
$PNQBDU
*[MB[OBTOBHB
y8
8
8
8
6MB[OJOBQPO
y7
y7
y7
y7
7
5JQVMB[B
NPOPGB[OJ
JMJGB[F
USPGB[OJ
JMJGB[F
USPGB[OJ
*[MB[OJOBQPO
TUSVKB
7y"
7"
7"
7"
7"
7"
7"
7"
7"
7"
7"
7"
7"
7"
7"
7"
7"
7"
3FGFSFODF
"#-.
"#-3&.
"#-31
"#-81
"#-34
"#-84
tUpotreba u celom svetu:
7
6-$4"$&TFSUJmLBUJ
t7FMJLJSBTQPOPE"EP"J[MB[OFTUSVKF
t4NBOKFOKFUSPÝLPWBQSFLPNFSOPEJNFO[JPOJTBOKFWJÝFOJKFQPUSFCOP
[BIWBMKVKVDJJOUFHSJTBOPKFOFSHFUTLPKSF[FSWJ
t+FEOPTUBWOPTUJOTUBMJSBOKB
6NFUBOKFOB%*/ÝJOV
7FMJLJLBQBDJUFUQPWF[JWBOKB
(*) u zavisnosti od referenci.
3/2
1POVEB
+FEOPTUSVLJLBMFN¡$
+FEOPTUSVLJLBMFN¡$
%WPTUSVLJLBMFN¡$
6MB[OJOBQPO
7±7)[
7±7)[
7±7)[
*[MB[OJOBQPO
7
777
77
Y7
Y7
4OBHB
7"y7"
7"y7"
7"y7"
3FGFSFODF
"#5&4.
"#-54
"#51%6"#55%6
(MBWOFQSFEOPTUJ
t*TQMBUJWPTU
t,PNQBLUOPTU
t,PNQBLUOPTU
t7FMJLJJ[CPS
t3BEOBUFNQFSBUVSB¡$
tKFEOPTUBWOPTFPäJijBWB
t+FEOPTUBWOPTUJOTUBMJSBOKB
6NFUBOKFOB%*/ÝJOV
JMJmLTJSBOKFQVUFN[BWSUOKB
7JMJ7VMB[
3FEOP1BSBMFMOPPäJijFOKFQPNPıVVNFUBLB[BTQBKBOKF
t4BWSÝFOBJOUFHSBDJKBVPSNBOF
;BÝUJUOJQPLMPQBD
-&%i0/w
*[CPSJ[NFEKV¡$¡$¡$USBOTGPSNBUPSB
(*) u zavisnosti od referenci.
3/3
Phaseo napajanja
5HJXOLVDQD8JUDGQMDQDãLQX
Tip napajanja
7 do 60 W jednofazno
Nazivni ulazni napon
100…240 V AC
Nazivni izlazni napon
24 V
Nazivna snaga / nazivna izlazna struja
7.5 W / 0.3 A
Resetovanje
Automatsko
8VNODÿHQRVWVD,(&
bez
15 W / 0.6 A
5V
12 V
30 W / 1.2 A
60 W / 2.5 A
20 W / 4 A
25 W / 2 A
54 x 59 x 90
72 x 59 x 90
54 x 59 x 90
6HUWL¿NDWL
cULus, cCSAus, TUV, CE, C-Tick
Dimenzije Š x D x V (mm)
36 x 59 x 90
Fiksiranje (mm)
',1ãLQD[LOL[LOLQDSORþXSXWHPQDYUWQMD
Reference
$%/0(0
Tip napajanja
GR:MHGQRID]QRâLURNXOD]QLRSVHJ
Nazivni ulazni napon
100…120 V AC i 200…500 V AC
Nazivni izlazni napon
24 V
Nazivna snaga / nazivna izlazna struja
72 W / 3 A
Dozvoljena trenutna udarna struja (skok)
1.5 In tokom 4 s
Resetovanje
Automatsko ili manuelno
$%/0(0 $%/0(0 $%/50 $%/0(0 $%/0(0
120 W / 5 A
8VNODÿHQRVWVD,(&
Da
'LMDJQRVWLþNLUHOHM(izlazni napon > 21.6 V)
Ne
6HUWL¿NDWL
cCSAus, CB šema, CE
Dimenzije Š x D x V (mm)
44 x 120 x 143
Fiksiranje (mm)
DIN šina 35x7.5 ili 35x15
Reference
$%/536
240 W / 10 A
Da
56 x 120 x 143
85 x 140 x 143
$%/536
$%/536
5HJXOLVDQD&RPSDFWPRQWDåDQDãLQX
Tip napajanja
GR:MHGQRID]QL
1D]LYQLXOD]QLQDSRQ$&
120…230 V 50/60 Hz
120/230 V
1D]LYQLXOD]QLQDSRQ'&
100…370 V
300…350 V
Nazivni podesivi izlazni napon
23…27.5 V
Nazivna snaga / nazivna izlazna struja
84 W / 3.5 A
120 W / 5 A
240 W /10 A
480 W / 20 A
Dozvoljena trenutna snaga udarne struje
6 A za 30 s
8 A za 30 s
15 A za 30 s
30 A za 5 s
64 x 140 x 139
80 x 127 x 146
$%/560
$%/560
$%/560
5HVHWRYDQMHQDNRQSUHRSWHUHüHQMD
Auto
'LMDJQRVWLþNLUHOHM(izlazni napon > 21.6 V)
Da
Fiksiranje (mm)
DIN šina 35x7.5
Dimenzije Š x D x V (mm)
39 x 115 x 134
Reference
$%/560
24…28 V
GR:MHGQRID]QR
100…240 V AC
24 V
72 W / 3 A
120 W / 5 A
12 V
48 V
60 W / 5 A
144 W / 2.5 A
Automatsko
Automatsko ili manuelno
Ne
Da
cULus, cCSAus, TUV, CE, C-Tick
27 x 120 x 120
54 x 120 x 120
DIN šina 75x7.5, 35x7.5 ili 35x15
$%/5(0
$%/5(0
$%/53
$%/53
GR:PRQRID]QRLOLWURID]QR
Tip modula
.RQYHUWRUL'&'&
100…120 V AC i 200…240 V AC
Kompatibilnost
Sa ABL8RPS24…, ABL8WPS24…, ABL4RSM24... i
3 x 380…500 V AC
ABL4WSR24...
24 V
480 W / 20 A
960 W / 40 A
Nazivni izlazni napon
5V
12 V
Nazivna izlazna struja
6A
2A
1.5 In tokom 4 s
Automatsko ili manuelno
Da
Da
cCSAus, CB šema, CE
145 x 140 x 143
95 x 155 x 143
165 x 155 x 143
$%/:36
$%/:36
DIN šina 35x7.5 ili 35x15
$%/530
6HUWL¿NDWL
cCSAus, CB šema, CE
Dimenzije Š x D x V (mm)
44 x 140 x 146
Fiksiranje (mm)
DIN šina 35x7.5 ili 35x15
Reference
$%/'&&
$%/'&&
Tip napajanja
GR:ID]QL
1D]LYQLXOD]QLQDSRQ$&
400 … 500 V 50/60 Hz
5DGQDID]H
0RJXüVDL]OD]QRPVWUXMRP QRPLQDOQHL]OD]QHVWUXMH
,]OD]QLQDSRQ
24 V
Nazivna snaga / nazivna izlazna struja
480 W / 20 A
720 W / 30 A
960 W / 40 A
Dozvoljena trenutna snaga udarne struje
30 A za 5 s
45 A za 5 s
60 A za 5 s
5HVHWRYDQMHQDNRQSUHRSWHUHüHQMD
Automatsko
$%/:65
$%/:65
'LMDJQRVWLþNLUHOHM
Da
Fiksiranje (mm)
DIN šina 35x7.5
Dimenzije Š x D x V (mm)
80 x 127 x 146
Reference
$%/:65
Phaseo napajanja - Funkcijski moduli za napajanja sa regulisanim
režimom uključenja
3,2AH 7AH 12AH
20
h
4
2
60
40
mn
TEMPS DE MAINTIEN
10
20
10
40
200
mA
1000
COURANT DE MAINTIEN
10
A
20
40
Tip modula
0LFURFXWVLFXWVPUHåQDUHãHQMD (1)
Kompatibilnost
Sa ABL8RPS24…, ABL8WPS24…, ABL4RSM24..., ABL4WSR24...
Tehnologija
%XIIHUPRGXO
UH]HUYQLPRGXOEDWHULMHEDWHULMD
Nazivni izlazni napon
40 A
20 A
9UHPHGUåDQMD$
VWLSLþQR
SRGHVLYRRGVGRKX]DYLVQRVWLRGEDWHULMH
9UHPHGUåDQMDSULPDNVLPDOQRPRSWHUHüHQMX
PVWLSLþQR
6HUWL¿NDWL
cCSAus, CB šema, CE
Dimenzije Š x D x V (mm)
85 x 140 x 146
Fiksiranje (mm)
DIN šina 35x7.5 ili 35x15 (1)
SRGHVLYRRGVGRPQ
SRGHVLYRRGGRPQ
(X]DYLVQRVWLRGEDWHULMH
(X]DYLVQRVWLRGEDWHULMH
86 x 175 x 143
86 x 175 x 143
$%/%%8
$%/%8)
$%/%%8
$K
–
$%/%3.$
$%/%3.$
$K
–
$%/%3.$
$%/%3.$
$K
–
$%/%3.$
$%/%3.$
Reference kontrolni modul
Reference beterija
40 A
0RGXOEDWHULMHRVLP]D$KL$K=DPRGXOEDWHULMH$KVD$%/$NRPSOHWRP
%DWHULMDVHPRåHRGDEUDWLXVNODGXVDJUD¿NRQRP
Tip modula
5HãHQMD]DUHGXQGDWQDQDSDMDQMD
Tip modula
5HãHQMH]D]DãWLWXVWDUWHUD
Kompatibilnost
6D$%/LOL$%/53$%/:3GR$
Kompatibilnost
Sa ABL8RPS24100...,
ABL8RPM24200..., ABL8WPS24..., ABL4RSM24... i
ABL4WSR24...
QDSDMDQMH$
Nazivni izlazni napon
24 V
Nazivna izlazna struja
40 A
Nazivna izlazna struja
$SDUYRLH
6HUWL¿NDWL
cCSAus, CB šema, CE
&DOLEUHV
1 / 2.5 / 4 / 5 / 7 / 8 / 10 A
Dimenzije Š x D x V (mm) 44 x 140 x 146
Broj kanala
4
Fiksiranje (mm)
DIN šina 35x7.5 ili 35x15
'LMDJQRVWLþNLUHOHM
Da
Reference
$%/5('
0DQXHOQRLVNOMXþLYDQMHSRNDQDOX
'YRSROQR
6HUWL¿NDWL
cCSAus, CB šema, CE
Dimenzije (mm)
71 x 109 x 110
Fiksiranje (mm)
',1ãLQD[LOL[LOLQDSORþXSRPRüX
Reference
QDYUWQMD
$%/353
Phaseo transformatori
Tip transformatora
Dvostruki kalem radna temperatrura
ƒ&
Nazivni ulazni napon
230/400 V AC (±15 V) monofazni
6HUWL¿NDWL
c
Nazivna snaga / Nazivna izlazna struja
25 VA
Vizualizacija
/('GLVSOHMSULND]XMHSULVXVWYRQDSRQDQDSULPDUX
us, ENEC
40 VA
63 VA
100 VA
160 VA
Fiksiranje (mm)
',1ãLQD[LOLQDSORþXSRPRüXQDYUWQMD
Reference
$%73'8‡‡‡(1)
1D]LYQLL]OD]QLQDSRQ
ƒ&
250 VA
320 VA
400 VA
630 VA
1000 VA
bez
QDSORþXSRPRüXQDYUWQMD
$%77'8‡‡‡(1)
24/48 V
%
%
006B
%
%
%
%
%
%
%
115/230 V
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
'RSXQLWHUHIHUHQFXXVNODGXVDVQDJRPLQDSRQRPX]SRPRüWDEHOHXQDVWDYNXSULPHU$%73'8*)
Tip transformatora
-HGQRVWUXNLNDOHPUDGQDWHPSHUDWUXUDƒ&
Nazivni ulazni napon
230/400 V AC (±15 V) monofazni
6HUWL¿NDWL
Nazivna izlazna snaga
25 VA
Fiksiranje (mm)
QDSORþXSRPRüX]DYUWQMD
40 VA
63 VA
100 VA
160 VA
250 VA
400 VA
630 VA
1000 VA
$%/76‡‡‡(2)
Reference
1D]LYQLL]OD]QLQDSRQ
24 V
%
%
06B
%
%
%
%
%
%
115 V
*
*
*
*
*
*
*
*
*
230 V
8
8
06U
8
8
8
8
8
8
'RSXQLWHUHIHUHQFXXVNODGXVDVQDJRPLQDSRQRPX]SRPRüWDEHOHXQDVWDYNXSULPHU$%/76*)
Tip transformatora
-HGQRVWUXNLNDOHPUDGQDWHPSHUDWUXUDƒ&
Nazivni ulazni napon
230 V AC (±15 V) 1-fazni
6HUWL¿NDWL
bez
Nazivna snaga / Nazivna izlazna struja
40 VA
Fiksiranje (mm)
QDSORþXSRPRüXQDYUWQMD
63 VA
100 VA
160 VA
250 VA
320 VA
400 VA
%
%
%
%
%
$%7(60‡‡‡(3)
Reference
1D]LYQLL]OD]QLQDSRQ 24 V
%
006B
'RSXQLWHUHIHUHQFXXVNODGXVDVQDJRPLQDSRQRPX]SRPRüWDEHOHXQDVWDYNXSULPHU$%7(60%)
Acti 9 i PK utičnice
4
/BKCF[CFEOJKJOBKKFEOPTUBWOJKJJOBKFmLBTOJKJTJTUFN
[BSFÝFOKB[BSB[WPEFMFLUSJDOFFOFSHJKF
Acti 9
> Bezbedniji
> Efikasniji
> Jednostavniji i
pametniji
> Nadzor i
prilagođavanje
specifičnih
opterećenja
t7JTJ4BGFJ,MBTBQSVäBKV
QPUQVOVCF[CFEOPTUUPLPN
ijJUBWPHWFLBUSBKBOKBWBÝF
JOTUBMBDJKF
t7JTJ5SJQJBVUPNBUTLJ
QSFLJEBijJQPCPMKÝBWBKV
LPOUJOVJSBOPTUVTMVHBJ
QPWFıBWBKVQPV[EBOPTU
t%WBTFSUJGJLBUB[BKFEBO
QSPJ[WPEQSPDFOUOB
.$#J3$%LPPSEJOBDJKBJ
KFEOPTUBWOPQPSVijJWBOKFJ
EJ[BKO
t6QSBWMKBKUFPQUFSFıFOKJNB
4NBOKJUFPQFSBUJWOF
USPÝLPWFJMJUSPÝLPWF
QSPKFLUBJQSFDJ[OP
QMBOJSBKUFPESäBWBOKF
Acti 9 i PK utičnice
Sadržaj
t"VUPNBUTLJQSFLJEBijJ
t%JGFSFODJKBMOJ[BÝUJUJOJVSFĶBKJ
t,POUSPMBVQSBWMKBOKFJOBE[PS
t;BÝUJUBLPMBVJOEJTUSKJ
t0EWPEOJDJQSFOBQOB
t%PEBUOBPQSFNBJQSJCPS
t$"VUPNBUTLJQSFLJEBijJ
t/("VUPNBUTLJQSFLJEBijJ
t1,JOEVTUSJKTLJVUJLBijJJVUJijOJDF
TUS4/6
TUS4/12
TUS4/21
TUS4/34
TUS4/36
TUS4/47
TUS4/62
TUS4/66
TUS4/72
4/1
Panorama proizvoda Acti 9
Prekidači
1 polni
1 polni + neutral
2 polni
3 polni
4 polni
Prekidač
rezidualne stuje
2 polni
4 polni
Električni
pribor
Okidanje, obaveštenje,
indikacija i daljinska
indikacija statusa
Instalaconi sistemi
IP20B priključci, razdelni blok,
kompletan asortiman pribora za
ugradnju i ožičavanje,
komunikaciona arhitektura
Vigi modul uređaja
za rezidualnu struju
2 polni
3 polni
4 polni
Kontrola
Kontaktori, impulsni releji,
signalne lampice, tasteri,
merači kilovolt sata i izborni
prekidači, itd.
Integrisani daljinski
prekidač
2 polni
3 polni
4 polni
Pribor
automatskog
prekidača
Odvodnici
prenapona
Tip 2 ili 3
1 polni
1 polni + neutral
2 polni
3 polni
3 polni + neutral
4 polni
4/3
Sadržaj
Uvod
Princip dodele kataloških brojeva
5
$XWRPDWVNLSUHNLGDþL
iC60N
6
iC60H
8
iC60L
10
'LIHUHQFLMDOQL]DãWLWQLXUHÿDML
,]ERUGLIHUHQFLMDOQLK]DãWLWQLKXUHÿDMD
iID
14
Vigi iC60
L'319LJL
17
Kontrola, nadzor i upravljanje
L&7NRQWDNWRUL
L7/LPSXOVQLUHOHML
L,/LQGLNDWRUVNHODPSLFH
L3%WDVWHUL
L66:OLQHDUQLL]ERUQLSUHNLGDþL
iSW izborne sklopke
30
5&$GDOMLQVNRXSUDYOMDQMH
$5$DXWRPDWVNRSRQRYQRXNOMXþHQMH
Zaštita kola u industriji
67,QRVDþLRVLJXUDþD
6%,QRVDþLRVLJXUDþDVDLQGLNDWRURP
Odvodnici prenapona
iPF
36
iPRD
38
i Quick PRD
40
L4XLFN3)
i PRF Master, i PRD Master
44
Dodatna oprema i pribor
'RGDWQDRSUHPD3RPRüQLNRQWDNWLL,'L&9LJLL&$5$L5&$ 4/4
L&L,'SRPRüQLNRQWDNWL
iC60, iID dodatna oprema
50
L7/SRPRüQLNRQWDNWL
L&7SRPRüQLNRQWDNWL
3ULNOMXþQLSULERU]D&'319LJL&+'&L6:
&+'&
&DXWRPDWVNLSUHNLGDþL
1*DXWRPDWVNLSUHNLGDþL
66
Princip dodele kataloških brojeva iID, iC60, Vigi iC60
Legenda
A9 R 15 2 63
Ponuda
Grupa proizvoda
Kod
Interni kod
Broj
Kod
polova
$FWL$
Nazivna
Kod
struja (A)
iID
R
0
0
0
00
Vigi iC60
iC60
V
F
1P
1
3
0.5
0.75
70
71
iK60
K
3P
3
1
01
Dodatna oprema i pribor
A
4P
4
1.6
Sklopke
S
1N
5
2
1P+N
6
2.5
73
3P+N
7
3
03
4
04
6
06
6.3
76
8
08
10
10
12.5
16
16
20
25
32
40
40
50
50
63
63
80
80
100
125
Automatski prekidači - iC60N prekidači (kriva B, C, D)
,(&(1
,(&(1
Ɣ L&1SUHNLGDþLSRVHGXMXGYDVWDQGDUGDLNRPELQXMXVOHGHüHIXQNFLMH
ż ]DãWLWDNRODRGNUDWNRJVSRMD
ż ]DãWLWDNRODRGSUHRSWHUHüHQMD
ż SRJRGQL]DSULPHQXXLQGXVWULMLSUHPD,(&(1VWDQGDUGX
ż &UYHQD]DVWDYLFDNDRPHKDQLþNDLQGLNDFLMDRNLGDQMDXVOXþDMXJUHãNHQDSUHGQMRM
VWUDQLSUHNLGDþD.
3UHNLGQDPRü,FXSUHPD,(&(1
3%
3%
1DL]PHQLþQDVWUXMD$&+]
Napon (Ue)
)D]DID]D333
GR9 GR 380 do 415
V
V
Faza/nula (1P, 1P+N)
GR9
Nazivna
struja (In)
100 do 133
V
440 V
Radna
prekidna
PRü,FV
GR V
0.5 do 4 A
50 kA
50 kA
50 kA
25 kA
RG,FX
6 do 63 A
36 kA
20 kA
10 kA
6 kA
RG,FX
3UHNLGQDPRü,FQSUHPD,(&(1
Napon (Ue)
Faza/faza
400 V
9
Faza/nula
0.5 do 63 A 6000 A
Nazivna
struja (In)
Jednosmerna struja (DC)
3UHNLGQDPRü,FXSUHPD,(&(1
Napon (Ue)
,]PHÿX
GR9
100 do 133 V
Broj polova
1P
3UHGQR
3P (redno)
4P (redno)
6 kA
6 kA
6 kA
6 kA
Nazivna
struja (In)
0.5 do 63
A
GR9
Kataloški brojevi
L&1SUHNLGDþ
Tip
1P
1
2
3RPRüQLNRQWDNWL
Daljinsko okidanje i indikacija, strana 48
Vigi iC60
Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu zaštitu,
strana 17
Nazivna
struja (In)
Kriva
0.5 A
1A
2A
3A
4A
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
âLULQDXPRGXOLPDRGPP
Dodatna oprema
4/6
B
C
D
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
2
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
Strana 50
Radna
prekidna
PRü,FV
RG,FX
3%
Ɣ ,]RORYDQHNOHPH,3
9LVLWULSSUR]RU
Ɣ &UYHQD]DVWDYLFDQDSUHGQMRMVWUDQL
NDRPHKDQLþNDLQGLNDFLMDXVOHGSRMDYH
NUDWNRJVSRMDLSUHRSWHUHüHQMD
Ɣ 9HOLNDSRYUãLQD]D
REHOHåDYDQMHNROD
Indikacija pozicije kontakata
Ɣ 3RJRGQL]DXSRWUHEXXLQGXVWULMLSUHPD
,(&(1VWDQGDUGX
Ɣ 9LGOMLYRVW]HOHQHWUDNHJDUDQWXMHGDVX
NRQWDNWL¿]LþNLUD]GYRMHQLLREH]EHÿXMHSRWSXQR
EH]EHGDQUDGQDVYLPRGYRGQLPGHORYLPD
LQVWDODFLMH
Ɣ 'YRVWUXNLVLVWHPQDNOLN
]DMHGQRVWDYQX
GHPRQWDåXEH]XNODQMDQMD
þHãOMDVWHVDELUQLFH
3
Ɣ 3URGXåHQHNVSORDWDFLRQLYHNXUHÿDMD]DKYDOMXMXüL
ż RWSRUQRVWQDRãWHüHQMDXVOHGSRMDYHSUHQDSRQD]DKYDOMXMXüLYLVRNRPQLYRX
SHUIRUPDQVLSULSULPHQLXLQGXVWULMLVWHSHQ]DJDÿHQMDQD]LYQLXGDUQLQDSRQLQDSRQ
L]RODFLMH
ż YLVRNHSHUIRUPDQVHXSRJOHGXOLPLWDFLMHSRJOHGDMWHNULYHOLPLWDFLMH
ż EU]R]DWYDUDQMHNRQWDNDWDQH]DYLVQRRGEU]LQHNRMRPVHSRPHUDUXþLFD
SUHNLGDþD
Ɣ GDOMLQVNDLQGLNDFLMDRWYRUHQRVWL]DWYRUHQRVWLRNLGDQMDGRGDYDQMHPRSFLRQLK
GRGDWQLKNRQWDNDWD
Ɣ QDSDMDQMHVDJRUQMHLOLGRQMHVWUDQH
3P
1
3
2
4
4P
1
3
5
2
4
6
1
3
5
7
2
4
6
8
Daljinsko okidanje i indikacija, strana 48
Daljinsko okidanje i indikacija, strana 48
Daljinsko okidanje i indikacija, strana 48
Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu zaštitu,
strana 17
Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu zaštitu,
strana 17
Vigi iC60 dodatni blok za diferencijalnu zaštitu,
strana 17
Kriva
Kriva
Kriva
B
C
D
B
C
D
B
C
D
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
4
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
6
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
8
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
Strana 50
Strana 50
Strana 50
4/7
Automatski prekidači - iC60H prekidači (krive B, C, D)
,(&(1
,(&(1
1DL]PHQLþQDVWUXMD$&+]
3%
3%
Ɣ L&+SUHNLGDþLSRVHGXMXGYDVWDQGDUGDLNRPELQXMXVOHGHüHIXQNFLMH
ż ]DãWLWDNRODRGNUDWNRJVSRMD
ż ]DãWLWDNRODRGSUHRSWHUHüHQMD
ż SRJRGQL]DSULPHQXXLQGXVWULMLSUHPD,(&(1VWDQGDUGX
ż FUYHQD]DVWDYLFDNDRPHKDQLþNDLQGLNDFLMDRNLGDQMDXVOXþDMXJUHãNHQDSUHGQMRM
VWUDQLSUHNLGDþD
3UHNLGQDPRü,FXSUHPD,(&(1
Napon (Ue)
)D]DID]D333 GR9 GR 380 do 415
V
V
Faza/nula (1P, 1P+N) GR9
Nazivna
struja (In)
440 V
Nazivna
prekidna
PRü,FV
100 do 133
V
GR V
0.5 do 4 A 70 kA
70 kA
70 kA
50 kA
RG,FX
6 do 40 A
42 kA
30 kA
15 kA
10 kA
RG,FX
$
42 kA
15 kA
10 kA
RG,FX
3UHNLGQDPRü,FQSUHPD,(&(1
Napon (Ue)
Faza/faza
400 V
9
Faza/nula
0.5 do 63
A
Nazivna
struja (In)
10000 A
Jednosmerna struja (DC)
3UHNLGQDPRü,FXSUHPD,(&(1
Napon (Ue)
,]PHÿX
GR9
100 do 133 V
Broj polova
1P
3UHGQR
3P (redno)
4P (redno)
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
Nazivna
struja (In)
0.5 do 63
A
GR9
Kataloški brojevi
L&+SUHNLGDþ
Tip
1P
1
2
3RPRüQLNRQWDNWL
Daljinsko okidanje i indikacija, strana 48
Vigi iC60
Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 17
Nazivna
struja (In)
Kriva
0.5 A
1A
2A
3A
4A
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
âLULQDXPRGXOLPDRGPP
Dodatna oprema
4/8
B
C
D
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
2
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
Strana 50
Nazivna
prekidna
PRü,FV
RG,FX
3%
Ɣ ,]RORYDQHNOHPH,3
9LVLWULSSUR]RU
Ɣ &UYHQD]DVWDYLFDQDSUHGQMRMVWUDQL
NDRPHKDQLþNDLQGLNDFLMDXVOHG
SRMDYHNUDWNRJVSRMDLSUHRSWHUHüHQMD
Ɣ 9HOLNDSRYUãLQD]D
REHOHåDYDQMHNROD
Indikacija pozicije kontakata
Ɣ 3RJRGQL]DXSRWUHEXXLQGXVWULMLSUHPD
,(&(1VWDQGDUGX
Ɣ 9LGOMLYRVW]HOHQHWUDNHJDUDQWXMHGDVX
NRQWDNWL¿]LþNLUD]GYRMHQLLREH]EHÿXMHSRWSXQR
EH]EHGDQUDGQDVYLPRGYRGQLPGHORYLPD
LQVWDODFLMH
Ɣ 'YRVWUXNLVLVWHPQDNOLN
]DMHGQRVWDYQX
GHPRQWDåXEH]XNODQMDQMD
þHãOMDVWHVDELUQLFH
Ɣ 3URGXåHQHNVSORDWDFLRQLYHNXUHÿDMD]DKYDOMXMXüL
ż RWSRUQRVWQDRãWHüHQMDXVOHGSRMDYHSUHQDSRQD]DKYDOMXMXüLYLVRNRPQLYRX
SHUIRUPDQVLSULSULPHQLXLQGXVWULMLVWHSHQ]DJDÿHQMDQD]LYQLXGDUQLQDSRQLQDSRQ
L]RODFLMH
ż YLVRNHSHUIRUPDQVHXSRJOHGXOLPLWDFLMHSRJOHGDMWHNULYHOLPLWDFLMH
ż EU]R]DWYDUDQMHNRQWDNDWDQH]DYLVQRRGEU]LQHNRMRPVHSRPHUDUXþLFD
SUHNLGDþD
Ɣ GDOMLQVNDLQGLNDFLMDRWYRUHQRVWL]DWYRUHQRVWLRNLGDQMDGRGDYDQMHPRSFLRQLK
GRGDWQLKNRQWDNDWD
Ɣ QDSDMDQMHVDJRUQMHLOLGRQMHVWUDQH
3
3P
1
3
2
4
Daljinsko okidanje i indikacija, strana 48
4P
1
3
5
2
4
6
Daljinsko okidanje i indikacija, strana 48
1
3
5
7
2
4
6
8
Daljinsko okidanje i indikacija, strana 48
Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu,
strana 17
strana 17
strana 17
Kriva
Kriva
Kriva
B
C
D
B
C
D
B
C
D
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
4
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
6
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
8
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
Strana 50
Strana 50
Strana 50
4/9
Automatski prekidači - iC60L prekidači (krive B, C, K, Z)
,(&(1
,(&(1GR$
Ɣ L&/SUHNLGDþLSRVHGXMXGYDVWDQGDUGDLNRPELQXMXVOHGHüHIXQNFLMH
ż ]DãWLWDNRODRGNUDWNRJVSRMD
ż ]DãWLWDNRODRGSUHRSWHUHüHQMD
ż SRJRGQL]DSULPHQXXLQGXVWULMLSUHPD,(&(1VWDQGDUG
ż &UYHQD]DVWDYLFDNDRPHKDQLþNDLQGLNDFLMDRNLGDQMDXVOXþDMXJUHãNHQDSUHGQMRM
VWUDQLSUHNLGDþD
3UHNLGQDPRü,FXSUHPD,(&(1
Napon (Ue)
3%
3%
1DL]PHQLþQDVWUXMD$&+]
GR9 380 do 415 V 440 V
Nazivna
prekidna
PRü,FV
GR9
100 kA
100 do 133 V GR9 100 kA
100 kA
70 kA
RG,FX
70 kA
25 kA
20 kA
RG,FX
70 kA
20 kA
15 kA
RG,FX
70 kA
15 kA
10 kA
RG,FX
)D]DID]D33 GR9
4P)
Faza/nula (1P)
Nazivna 0.5 do 4 A
struja 6 do 25 A
(In)
$
$
3UHNLGQDPRü,FQSUHPD,(&(1
Napon (Ue)
Faza/faza
400 V
Faza/nula
Nazivna 0.5 do 40
struja A
(In)
9
15000 A
Jednosmerna struja (DC)
3UHNLGQDPRü,FXSUHPD,(&(1
Napon (Ue)
Nazivna
prekidna
GR9 PRü,FV
,]PHÿX
GR9
Broj polova
1P
3UHGQR
3P (redno)
4P (redno)
15 kA
15 kA
15 kA
15 kA
Nazivna
struja (In)
0.5 do 63
A
100 do 144 V
RG,FX
Kataloški brojevi
L&/DXWRPDWVNLSUHNLGDþ
Tip
3
1
1
3
2
2
4
3RPRüQLNRQWDNWL
Daljinsko okidanje i indikacija, strana 48
Vigi iC60
Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 17 Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 17
Nazivna
struja (In)
0.5 A
1A
1.6 A
2A
3A
4A
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
âLULQDXPRGXOLPDRGPP
Dodatna oprema
1P
Daljinsko okidanje i indikacija, strana 48
Kriva
Kriva
B
C
K
Z
B
C
K
Z
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
2
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
4
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
Strana 50
Strana 50
3%
Ɣ ,]RORYDQHNOHPH,3
9LVLWULSSUR]RU
Ɣ &UYHQD]DVWDYLFDQDSUHGQMRMVWUDQL
NDRPHKDQLþNDLQGLNDFLMDXVOHG
SRMDYHNUDWNRJVSRMDLSUHRSWHUHüHQMD
Ɣ 9HOLNDSRYUãLQD]D
REHOHåDYDQMHNROD
Indikacija pozicije kontakata
Ɣ 3RJRGQL]DXSRWUHEXXLQGXVWULMLSUHPD
,(&(1VWDQGDUGX
Ɣ 9LGOMLYRVW]HOHQHWUDNHJDUDQWXMHGDVX
NRQWDNWL¿]LþNLUD]GYRMHQLLREH]EHÿXMHSRWSXQR
EH]EHGDQUDGQDVYLPRGYRGQLPGHORYLPD
LQVWDODFLMH
Ɣ 'YRVWUXNLVLVWHPQDNOLN
]DMHGQRVWDYQX
GHPRQWDåXEH]XNODQMDQMD
þHãOMDVWHVDELUQLFH
Ɣ 3URGXåHQHNVSORDWDFLRQLYHNXUHÿDMD]DKYDOMXMXüL
ż RWSRUQRVWQDRãWHüHQMDXVOHGSRMDYHSUHQDSRQD]DKYDOMXMXüLYLVRNRPQLYRX
SHUIRUPDQVLSULSULPHQLXLQGXVWULMLVWHSHQ]DJDÿHQMDQD]LYQLXGDUQLQDSRQLQDSRQ
L]RODFLMH
ż YLVRNHSHUIRUPDQVHXSRJOHGXOLPLWDFLMHSRJOHGDMWHNULYHOLPLWDFLMH
ż EU]R]DWYDUDQMHNRQWDNDWDQH]DYLVQRRGEU]LQHNRMRPVHSRPHUDUXþLFD
SUHNLGDþD
Ɣ GDOMLQVNDLQGLNDFLMDRWYRUHQRVWL]DWYRUHQRVWLRNLGDQMDGRGDYDQMHPRSFLRQLK
GRGDWQLKNRQWDNDWD
Ɣ VDJRUQMHLOLGRQMHVWUDQHQDSDMDQMH
3P
4P
1
3
5
1
3
5
7
2
4
6
2
4
6
8
Daljinsko okidanje i indikacija, strana 48
Daljinsko okidanje i indikacija, strana 48
Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 17
Vigi iC60 dodatni moduli za diferencijalnu zaštitu, strana 17
Kriva
Kriva
B
C
K
Z
B
C
K
Z
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
4
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
6
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
$)
Strana 50
Strana 50
4/11
Diferencijalni zaštitni prekidač - Vodič za izbor
Izbor osetljivosti
,]ERURVHWOMLYRVWLXUHÿDMD]DGLIHUHQFLMDOQX]DãWLWX]DYLVLRGYUVWHVWUXMQRJNRODNRMHãWLWLPRNDRLRGYUVWH]DãWLWHNRMXWUHEDREH]EHGLWL
Tip zaštite
Obaveze
Nacionalni standard Internacionalni standard
IEC 60364
3UHSRUXþHQR
od strane
Schneider
Electric
2VHWOMLYRVW,ǻQ
30 mA (*)
100 mA do 300 mA
]DYLVQRRGWLSD
X]HPOMHQMD
300 mA (ili 500 mA)
=DãWLWDRGHOHNWULþQRJXGDUD]DãWLWDRGGLUHNWQRJGRGLUD
DB123167
1DSDMDQMH]D
Ɣ 2VYHWOMHQMHX
Ɣ 8WLþQLFHRSãWHQDPHQHGR GRPDüLQVWYLPD
20 A
Ɣ 6YLXUHÿDMLNRMLVHQDOD]HX
EOL]LQLNDGHWXãDEXQDUDLOL
bazena
Ɣ 3UHQRVLYLXUHÿDML]D
VSROMDãQMXXSRWUHEXGR$
Ɣ 5DVYHWD]DVDMDPVNH
ãWDQGRYHLOLQDVWXSH
Ɣ 6SROMDãQMDUDVYHWD
Postavlja se u
razvodnoj tabli
Ɣ 'LIHUHQFLMDOQL
SUHNLGDþãWLWL
MHGDQRGYRG
Ɣ 'LIHUHQFLMDOQL
SUHNLGDþãWLWL
JUXSXRGYRGD
=DãWLWDRGHOHNWULþQRJXGDUD]DãWLWDRGLQGLUHNWQRJGRGLUD
DB123168
&HRUD]YRGQLVLVWHPRVLP]D –
XUHÿDMH
Ɣ VDL]RODFLMRPNODVH,,
Ɣ .RMLUDGHQD6(/9NODVD,,,
Postavlja se u
razvodnoj tabli
Ɣ 'LIHUHQFLMDOQL
]DãWLWQLSUHNLGDþQD
GRYRGX
Postavlja se u
razvodnoj tabli ili
glavnom
razvodnom ormanu
Ɣ 'LIHUHQFLMDOQL
]DãWLWQLXUHÿDMãWLWL
RGYRG
Ɣ 'LIHUHQFLMDOQL
]DãWLWQLXUHÿDMLOL
DXWRPDWVNLSUHNLGDþ
ãWLWLJUXSXRGYRGDLOL
VHQDOD]LQDGRYRGX
=DãWLWDRGSRåDUDXVOXþDMXSRMDYHVWUXMHFXUHQMD
'%
Ɣ 3URVWRULYLVRNRJUL]LND
ż HNVSOR]LMH%(
ż SRåDUL%(
Ɣ Staklene bašte
Ɣ 2SUHPD]DVDMPRYH
L]ORåEHLOLQDVWXSH
Ɣ 3ULYUHPHQHLQVWDODFLMH]D
UHNUHDFLMXQDRWYRUHQRP
Ɣ 5XLQLUDQH]JUDGHLOL
HOHNWULþQDLQLVWDODFLMD
Ɣ 9ODåQLDWPRVIHUVNL
XVORYLVWDNOHQHEDãWH
MDYQLED]HQL
Ɣ 3ULVXVWYRKHPLMVNLK
DJHQDVD
Postavlja se u
razvodnoj tabli
Ɣ 'LIHUHQFLMDOQL
]DãWLWQLSUHNLGDþQD
GRYRGX
Postavlja se u
razvodnoj tabli ili
glavnom
razvodnom ormanu
Ɣ 'LIHUHQFLMDOQL
]DãWLWQLSUHNLGDþãWLWL
VYDNLRGYRGGR
YLVRNRUL]LþQH]RQH
Ɣ 'LIHUHQFLMDOQL
]DãWLWQLSUHNLGDþLOL
DXWRPDWVNLSUHNLGDþ
ãWLWLJUXSXRGYRGD
Ɣ 1DGRYRGX
'LIHUHQFLMDOQL]DãWLWQL
SUHNLGDþ
8UHÿDMLRVHWOMLYRVWLRGP$VHNRULVWH]DQHNHVSHFL¿þQHDSOLNDFLMHJGHSRVWRMLUL]LNGDQHNRGRÿHXNRQWDNWVDVWUXMRPNRMDQLMHWROLNRRSDVQDGRP$
EH]PRJXüQRVWLGDRWSXVWLL]YRU3ULPHU]GUDYVWYHQDRSUHPD]DEROQLþNHNUHYHWH8GUXJLPVOXþDMHYLPDSRVWDYOMDQMHRYDNRRVHWOMLYLKXUHÿHMDPRåHGRYHVWLGRSUH
þHVWRJL]EDFLYDQMD]ERJPDOHVWUXMHFXUHQMDNRMDPRåHSRVWRMDWLXRYDNYLPLQVWDODFLMDPD
Otpornost na interferenciju
6FKQHLGHU(OHFWULFREH]EHÿXMHGRGDWQXRSUHPXLWHKQRORJLMXNRMRPVHPRJXSUHYD]LüLSRVOHGLFHVYLKYUVWDLQWHUIHUHQFLMD
5DGQRRNUXåHQMH
Primeri
Tipovi
AC
A
Si
B
Ɣ 8WLþQLFHRSãWHQDPHQH
Ɣ ,QNDGHVFHQWQRRVYHWOMHQMH
Ɣ .XüQLDSDUDWLPLNURWDODVQDUHUQDPDãLQD]DVXGRYH
PDãLQD]DVXãHQMHYHãD
Ɣ (OHNWULþQLJUHMDþLERMOHU
Ɣ .XüQLDSDUDWLLQGXNFLRQLãSRUHWLPDãLQH]DVXGRYHIUHNYHQWQL
UHJXODWRUL
Ɣ 0RQRID]QLIUHNYHQWQLUHJXODWRUL
Ɣ )OXRUHVFHQWQDUDVYHWDQDSDMDQD6(/9WUDQVIRUPDWRURPVD
HOHNWURQVNLPEDODVWLPD
Ɣ 5DVYHWDSURPHQOMLYHMDþLQH
Ɣ ,7RSUHPD
Ɣ 0RQRID]QLLQGXVWULMVNLIUHNYHQWQLUHJXODWRUL
Ɣ .OLPDXUHÿDML
Ɣ 7HOHNRPXQLNDFLRQDRSUHPD
Ɣ 6LVWHPLVDPLNURNRPSMXWHULPD
Ɣ 3HULIHUQDRSUHPDãWDPSDþLVNHQHULLWG
Ɣ 7URID]QLLQGXVWULMVNLIUHNYHQWQLUHJXODWRUL
Ɣ 7URID]QDEHVSUHNLGQDQDSDMDQMD
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ
–
–
–
Ɣ
Ɣ
–
–
Ɣ
Ɣ
–
–
–
Ɣ
Ɣ 8UHÿDMLVDYHOLNLPSUHNLGQLPPRüLPD
Ɣ .RPSHQ]DFLMDUHDNWLYQHHQHUJLMH
Ɣ 0UHåHVDEHVSUHNLGQLPQDSDMDQMHP
–
–
Ɣ
Ɣ
–
–
Ɣ
Ɣ
–
–
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ 2EMHNWLVDJURPREUDQVNRP]DãWLWRP
Ɣ 3ODQLQVNLLUHJLRQLVDSRYHüDQRPYODåQRãüXYD]GXKD
–
–
Ɣ
Ɣ
–
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
–
Ɣ
–
9UVWHRSWHUHüHQMD
DB123165
%H]VSHFL¿þQLKNDUDNWHULVWLND
0RQRID]QDNRMDVDGUåH
LVSUDYOMDþH
.RMDJHQHULãXVPHWQMHYLVRNLK
IUHNYHQFLMDVWUXMQLSLNRYL
KDUPRQLFL
2SWHUHüHQMDNRMDVDGUåH
KDUPRQLMVNL¿OWDUXQDSDMDQMX
7URID]QDNRMDVDGUåHLVSUDYOMDþ
(OHNWULþQRRNUXåHQMH
DB123166
8EOL]LQLRSUHPHNRMDJHQHULãH
prolazne nadnapone
.RODNRMDVHQDSDMDMXVD
EHVSUHNLGQLKQDSDMDQMD
,]RORYDQDQXOD,7VLVWHPL
X]HPOMHQMD
9HOLNLUL]LFLRGXGDUDJURPD
Atmosferski uslovi
DB123164
8VOXþDMHYLPDGDWHPSHUDWXUD
GRVHåHƒ&
3ULVXVWYRNRUR]LYQLKDJHQDVD
$)GR$)LOLSUDãLQH
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Bazeni
0DULQHNDPSQDVHOMD
9RGRYRGL
+HPLMVNDLQGXVWULMDWHãNDLQGXVWULMDSLODQH
5XGQLFLSRGUXPLWXQHOL
3LMDFHLQGXVWULMDKUDQHLSLüD
Potpuna selektivnost
'LIHUHQFLMDOQLSUHNLGDþLSURVHþQHRVHWOMLYRVWP$LYLãHVXGRVWXSQLXRSFLMLVDVHOHNWLYQRãüXVLOLVDNDãQMHQMHP5
2YDRSFLMDREH]EHÿXMHGDXVOXþDMXSRMDYHGLIHUHQFLMDOQHVWUXMHXRGYRGQRPGHOXLQVWDODFLMHEXGHLVNOMXþHQVDPRGHRQDNRPHMHGRãORGR
NYDUDQDL]RODFLML
7DEHODLVSRGX]HOHQRMERMLSRND]XMHNRMDNRPELQDFLMDXUHÿDMDXGRYRGQRRGYRGQRPNROXREH]EHÿXMHSRWSXQXVHOHNWLYQRVW
2VHWOMLYRVWP$'RYRG
DB123163
Trenutna
V ili R
Selektivna V
Kašnjenje R
Selektivna V
Trenutna
2VHWOMLYRVWP$2GYRG
30
100
300
500
1000
3000
100
300
500
1000
3000
1000
3000
Kašnjenje R
30
100
300
500
1000
3000
100
300
500
1000
3000
1000
3000
4/13
iID diferencijalni zaštitni prekidači (AC tip)
3%
3%
,(&(1
Ɣ
ż
ż
ż
L,'GLIHUHQFLMDOQL]DãWLWQLSUHNLGDþLREH]EHÿXMH
]DãWLWDOMXGLRGHOHNWULþQRJXGDUDGLUHNWQLPNRQWDNWRP”P$
]DãWLWDOMXGLRGHOHNWULþQRJXGDUDLQGLUHNWQLPNRQWDNWRP•P$
]DãWLWDLQVWDODFLMHRGSRåDUDP$GRP$
Kataloški brojevi
L,'GLIHUHQFLMDOQL]DãWLWQLSUHNLGDþL
Tip
AC
Proizvod
iID
3RPRüQLNRQWDNWL
3
0RJXüQRVWSRYH]LYDQMDGRGDWQLKNRQWDNDWDVWUDQD
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
300 mA V
500 mA V
40 A
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
63 A
80 A
100 A
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
Osetljivost 10 mA
DB122476
1D]LYQD 16 A
VWUXMD
25 A
4P
Osetljivost 10 mA
DB122477
1D]LYQD 25 A
VWUXMD
40 A
63 A
80 A
100 A
1D]LYQLQDSRQ8H
4/14
Širina u
modulima od
PP
2P
4P
5DGQDIUHNYHQFLMD
9
9
+]
Dodatna oprema
Strana 50
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
300 mA V
500 mA V
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
4
8
iID diferencijalni zaštitni prekidači (A tip)
3%
3%
,(&(1
Ɣ
ż
ż
ż
L,'GLIHUHQFLMDOQL]DãWLWQLSUHNLGDþLREH]EHÿXMH
]DãWLWDOMXGLRGHOHNWULþQRJXGDUDGLUHNWQLPNRQWDNWRP”P$
]DãWLWDOMXGLRGHOHNWULþQRJXGDUDLQGLUHNWQLPNRQWDNWRP•P$
]DãWLWDLQVWDODFLMHRGSRåDUDP$GRP$
Kataloški brojevi
L,'GLIHUHQFLMDOQL]DãWLWQLSUHNLGDþL
Tip
A
Proizvod
iID
3RPRüQLNRQWDNWL
0RJXüQRVWSRYH]LYDQMDGRGDWQLKNRQWDNDWDVWUDQD
3
DB122476
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
300 mA s
16 A
25 A
40 A
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
63 A
100 A
$5
$5
$5
$5
$5
$5
Osetljivost 10 mA
Rating
4P
Osteljivost 10 mA
25 A
40 A
63 A
80 A
100 A
2P
4P
5DGQDIUHNYHQFLMD
9
9
+]
Dodatna oprema
Strana 50
DB122477
Rating
1D]LYQLQDSRQ8H
Širina u
PRGXOLPDRG
mm
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
300 mA s
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
4
8
iID diferencijalni zaštitni prekidači (Si tip)
3%
3%
,(&(1
Ɣ
ż
ż
ż
L,'GLIHUHQFLMDOQL]DãWLWQLSUHNLGDþLREH]EHÿXMH
]DãWLWDOMXGLRGHOHNWULþQRJXGDUDGLUHNWQLPNRQWDNWRP”P$
]DãWLWDOMXGLRGHOHNWULþQRJXGDUDLQGLUHNWQLPNRQWDNWRP•P$
]DãWLWDLQVWDODFLMHRGSRåDUDP$GRP$
Kataloški brojevi
L,'GLIHUHQFLMDOQL]DãWLWQLSUHNLGDþL
Tip
Asi
Proizvod
iID
3RPRüQLNRQWDNWL
0RJXüQRVWSRYH]LYDQMDGRGDWQLKNRQWDNDWDVWUDQD
3
DB122476
4P
300 mA
300 mA V
500 mA V
$5
$5
$5
$5
63 A
100 A
$5
$5
$5
Osetljivost 10 mA
1D]LYQD
VWUXMD
25 A
40 A
63 A
80 A
100 A
2P
4P
5DGQDIUHNYHQFLMD
9
9
+]
Dodatna oprema
Strana 50
DB122477
4/16
30 mA
16 A
25 A
40 A
Osetljivost 10 mA
1D]LYQD
VWUXMD
1D]LYQLQDSRQ8H
Širina u
modulima od
PP
30 mA
300 mA
300 mA V
500 mA V
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
4
8
Vigi iC60 dodatni blokovi za diferencijalnu zaštitu (AC tip)
3%
3%
,(&(1
Ɣ
ż
ż
ż
8NRPELQDFLMLVDL&SUHNLGDþHP9LJLL&REH]EHÿXMH
]DãWLWDOMXGLRGHOHNWULþQRJXGDUDGLUHNWQLPNRQWDNWRP”P$
]DãWLWDOMXGLRGHOHNWULþQRJXGDUDLQGLUHNWQLPNRQWDNWRP•P$
]DãWLWDLQVWDODFLMHRGSRåDUDP$GRP$
Kataloški brojevi
Vigi iC60 dodatni blokovi za diferencijalnu zaštitu
Tip
AC
Proizvod
Vigi iC60
3RPRüQLNRQWDNWL
3
%H]SRPRüQLKNRQWDNDWD
Osetljivost 10 mA
DB122462
1D]LYQD 25 A
VWUXMD
40 A
63 A
3P
DB122463
DB122464
5DGQDIUHNYHQFLMD
Dodatna oprema
Osetljivost 10 mA
1D]LYQD 25 A
VWUXMD
40 A
63 A
1D]LYQLQDSRQ8H
$9
Osetljivost 10 mA
1D]LYQD 25 A
VWUXMD
40 A
63 A
4P
Širina u
modulima od
PP
30 mA
100 mA
$9 $9
$9
$9 $9
$9 $9
$9
300 mA
500 mA
$9 $9
$9
$9 $9
$9
$9 $9
$9
300 mA V
1000 mA V
3
4
$9
$9
4
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
300 mA V
1000 mA V
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
300 mA V
1000 mA V
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
6
7
7
6
7
7
99
2VLP9
+]
Strana 47
4/17
Vigi iC60 dodatni blokovi za diferencijalnu zaštitu (A tip)
3%
3%
,(&(1
Ɣ
ż
ż
ż
8NRPELQDFLMLVDL&SUHNLGDþHP9LJLL&REH]EHÿXMH
]DãWLWDOMXGLRGHOHNWULþQRJXGDUDGLUHNWQLPNRQWDNWRP”P$
]DãWLWDOMXGLRGHOHNWULþQRJXGDUDLQGLUHNWQLPNRQWDNWRP•P$
]DãWLWDLQVWDODFLMHRGSRåDUDP$GRP$
Kataloški brojevi
Vigi iC60 dodatni blokovi za diferencijalnu zaštitu
Tip
A
Proizvod
Vigi iC60
3RPRüQLNRQWDNWL
%H]SRPRüQLKNRQWDNDWD
DB122462
3
Osetljivost 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
300 mA s
1000 mA s
Rating
25 A
63 A
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
Osetljivost 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
300 mA s
1000 mA s
Rating
25 A
63 A
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
Osteljivost 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
300 mA s
1000 mA s
Rating
25 A
63 A
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
$9
DB122463
3P
DB122464
4P
1D]LYQLQDRSQ8H
5DGQDIUHNYHQFLMD
Dodatna oprema
4/18
Širina u
modulima od
PP
$9
$9
$9
$9
$9
$9
99
+]
Strana 47
3
4
6
7
6
7
Vigi iC60 dodatni blokovi za diferencijalnu zaštitu (Si tip)
3%
3%
,(&(1
Ɣ
ż
ż
ż
8NRPELQDFLMLVDL&SUHNLGDþHP9LJLL&REH]EHÿXMH
]DãWLWDOMXGLRGHOHNWULþQRJXGDUDGLUHNWQLPNRQWDNWRP”P$
]DãWLWDOMXGLRGHOHNWULþQRJXGDUDLQGLUHNWQLPNRQWDNWRP•P$
]DãWLWDLQVWDODFLMHRGSRåDUDP$GRP$
Kataloški brojevi
Vigi iC60 dodatni blokovi za diferencijalnu zaštitu
Tip
Asi
Proizvod
Vigi iC60
3RPRüQLNRQWDNWL
3
%H]SRPRüQLKNRQWDNDWD
Osetljivost 10 mA
DB122462
1D]LYQD 25 A
VWUXMD
40 A
63 A
3P
DB122463
DB122464
Dodatna oprema
Osetljivost 10 mA
1D]LYQD 25 A
VWUXMD
40 A
63 A
1D]LYQLQDSRQ8H
5DGQDIUHNYHQFLMD
$9
Osetljivost 10 mA
1D]LYQD 25 A
VWUXMD
40 A
63 A
4P
Širina u
modulima od
PP
30 mA
300 mA V
1000 mA V
$9
$9
$9
$9
$9
30 mA
300 mA V
500 mA V
$9
$9
$9
$9
$9
30 mA
300 mA V
500 mA V
$9
$9
$9
$9
$9
3
4
4
6
7
7
6
7
7
99
+]
Strana 47
4/19
i DPN Vigi - Kombinacija prekidača i strujne zaštitne sklopke
3%
3%
,(&(1
iDPNa Vigi
Ɣ '319LJLGRGDWQLEORN]DGLIHUHQFLMDOQX]DãWLWXREH]EHÿXMHNRPSOHWQX]DãWLWX
¿QDOQRJUD]YRGDRGSUHRSWHUHüHQMDLRVWHüHQMDL]RODFLMH
ż =DVWLWDRVREOMDRGGLUHNWQRJGRGLUDyP$
ż =DãWLWDRVREOMDRGLQGLUHNWQRJGRGLUDP$
ż =DãWLWDLQVWDODFLMHRGL]ELMDQMDSRåDUDP$
Ɣ 6LSRQXGDMHGL]DMQLUDQD]DRGUåDYDQMHPUHåHVDRSWLPDOQRP]DãWLWRPL
RGUåDYDQMHQHSUHNLGQRVWLUDGDLQVWDODFLMDXVOHG
ż HNVWUHPQLKDWPRVIHUVNLKXVORYD
ż YLãLKKDUPRQLND
ż SUROD]QHVWUXMH
iDPN H Vigi
iDPN N Vigi 6000
Tip
3RPRüQLNRWDNWL
DB123871
1P+N
R
N 2
DB123871
1P+N
Daljinsko upravljanje i indikacija, Strana 48
Kriva B
N 1
Kriva C
N 1
âLULQDNRG
mm modula
SI
A
AC
Osetljivost 30 mA
300 mA
10 mA
30 mA
100 mA
300 mA
30 mA
100 mA
300 mA
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
1D]LYQD4 A
VWUXMD 6 A
,Q
10 A
13 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
$'
Osetljivost
Rating 6 A
,Q
10 A
13 A
16 A
20 A
30 mA
300 mA 10 mA
$' $' $' $' $'
$' $' $'
$' $' 30 mA
100 mA 300 mA 30 mA
100 mA 300 mA
$' $' $' $' $' $' 4
$' $' $' $' $' $'
$' $' $' $' $' $'
$' $' $' $' $' $'
$' $' $' $' $' $'
$' $' $' $' $' $' $' $' $' $'
32 A
40 A
$' $' $' $' $' $' $' $'
25 A
R
N 2
1D]LYQLQDSRQ8H
5DGQDIUHNYHQFLMD
4
$' $' $' $' $' $'
230 V AC
50 Hz
iDPN H Vigi 10000
Tip
3RPRüQLNRQWDNWL
DB123871
1P+N
Daljinsko upravljanje i indikacija, strana 48
Kriva B
N 1
âLULQDNRG
mm modula
SI
A
1D]LYQD
VWUXMD
,Q
R
Osetljivost
30 mA
300 mA
30 mA
300 mA
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
$'
$'
$'
$'
$'
$'
Osetljivost
6A
30 mA
300 mA
30 mA
300 mA
$'
$'
$'
$'
10 A
$'
$'
$'
$'
4
N 2
DB123871
1P+N
Kriva C
N 1
R
Rating
,Q
16 A
$'
$'
$'
$'
20 A
$'
$'
$'
$'
25 A
$'
$'
$'
$'
32 A
$'
$'
$'
$'
N 2
1D]LYQLQDSRQ8H
5DGQDIUHNYHQFLMD
230 V AC
50 Hz
4
Kontrola - iCT kontaktori
L&73
L&73
6DUXþQRP
kontrolom
L&7NRQWDNWRULVHNRULVWH]DNRQWUROXVOHGHüLKNROD
Ɣ 2VYHWOMHQMHJUHMDQMHYHQWLODFLMDUROHWQHJUHMDQMHYRGHXGRPDüLQVWYLPD
itd.
Ɣ 5DVSRUHÿLYDQMHQHSULRULWHWQLKSRWURãDþD
3%
3%
3%
,(&(1
.RQWDNWRULVDUXþQRPNRQWURORPRPRJXüDYDMXSUHPRãüDYDQMHRSWHUHüHQMD
21LOL2))
L&7PRJXGDSULPDMXLQIRUPDFLMXVDSRPRüQRJNRQWDNWDL$&7VNRMLVH
SRVWDYOMDVDGHVQHVWUDQH
L$&7V
Kataloški brojevi
L&7NRQWDNWRUL+]
âLULQDNRG
mm modula
Tip
'%
1P
Nazivna struja (In)
AC7a
AC7b
A1
1
16 A
6A
A2
2
25 A
8.5 A
16 A
6A
8SUDYOMDþNLQDSRQ
(V AC) (50 Hz)
Kontakti
24
230…240
220
230…240
1NO
1NO
1NO
1NO
$&
$&
$&
$&
2
2
2
2
24
230...240
2NO
2NO
$&
$&
2
2
1NO+1NC
1NO+1NC
2NO
2NO
2NO
2NC
2NO
2NO
2NO
2NO
$&
$&
$&
$&
$&
$&
$&
$&
$&
$&
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
A1
R1
R3
A2
R2
R4
A1
1
R1
A2
2
R2
'%
'%
'%
3
A1
1
3
A2
2
4
20 A
25 A
8.5 A
40 A
63 A
15 A
20 A
100 A
24
230...240
230...240
24
230...240
230...240
220...240
24
220...240
220...240
16 A
25 A
40 A
63 A
6A
8.5 A
15 A
20 A
220…240
220…240
220…240
220…240
3NO
3NO
3NO
3NO
$&
$&
$&
$&
4
4
6
6
16 A
6A
20 A
25 A
8.5 A
40 A
15 A
63 A
20 A
100 A
220...240
220...240
220 ...240
220...240
220...240
220...240
220...240
220...240
220...240
220...240
220...240
220...240
220...240
4NO
2NO+2NC
4NO
4NO
4NC
2NO+2NC
4NO
4NC
4NO
4NC
2NO+2NC
3NO+1NC
4NO
$&
$&
$&
$&
$&
$&
$&
$&
$&
$&
$&
$&
$&
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
12
'%
3P
A1
1
3
5
A2
2
4
6
'%
'%
'%
'%
4P
A1 R1
R3
R5
R7
A2 R2
R4
R6
R8
A1
1
3
R1
R3
A2
2
4
R2
R4
A1
1
3
5
7
A2
2
4
6
8
A1
1
3
5
R1
A2
2
4
6
R2
Daljinsko upravljanje - iTL impulsni releji
Upravljanje
SXWHPOHþRYDQMD
iTLc
Ɣ 2PRJXüDYD
FHQWUDOL]RYDQRXSUDYOMDQMH
JUXSH7/FLPSXOVQLK
UHOHMDGRNLVWRYUHPHQR
RGUåDYDORNDOQR
XSUDYOMDQMHLPSXOVQRJWLSD
iTLm
Ɣ 8SUDYOMDVHSRPRüX
NRPDQGL]DOHþRYDQMHVD
preklopnog kontakta
SUHNLGDþYUHPHQVNL
SUHNLGDþWHUPRVWDW
0DQXHOQDNRQWURODQH
IXQNFLRQLãH
Impulsni releji
3%
3%
Ɣ 2PRJXüDYDGDOMLQVNX
LQGLNDFLMXUDGQRJVWDQMD
RWYRUHQR]DWYRUHQR
Ɣ ,PSXOVQLUHOHMLVHXSRWUHEOMDYDMX]DXSUDYOMDQMH
SXWHPWDVWHUDVLVWHPLPDUDVYHWHNRMLVHVDWRMHRG
ż LQNDGHVFHQWQLKODPSLKDORJHQLKODPSLQLVNRJ
QDSRQDLWGUH]LVWLYQDRSWHUHüHQMD
ż ÀXRUHVFHQWQLKODPSLODPSLVDSUDåQMHQMHPLWG
LQGXNWLYQDRSWHUHüHQMD
Indikacija
iATLs
3%
3%
iTLs
iTL
Centralizovano
upravljanje iATLc
3%
Centralizovano
upravljanje
3%
Daljinska
indikacija
3%
Impulsni
releji
3%
,(&(1
L7/V,(&(1
Ɣ 2PRJXüDYDGDOMLQVNX
LQGLNDFLMXSRYH]DQLK
LPSXOVQLKUHOHMD
Ɣ 8SRWUHEOMDYDVH]D
FHQWUDOL]RYDQRXSUDYOMDQMH
]DKYDOMXMXüLVLJQDOQRMOLQLML
JUXSHLPSXOVQLKUHOHMDNRML
NRQWUROLãXRGYRMHQDNROD
GRNLVWRYUHPHQRRGUåDYDORNDOQR
LQGLYLGXDOQRXSUDYOMDQMHVYDNRJ
LPSXOVQRJUHOHMD
Upravljanje putem
OHþRYDQMDL$7/P
Ɣ .RQWUROLãHSRYH]DQH
LPSXOVQHUHOHMHSRPRüX
NRPDQGL]DOHþRYDQMHVD
preklopnog kontakta
Impulsni releji se upotrebljavaju za:
Preklopni konrakt iTLi
Ɣ 2YDMLPSXOVQLUHOHMLPDSUHNORSQL
kontakt
3%
3%
Ɣ =DWYDUDQMHSRODRYDLPSXOVQRJUHOHMDSRNUHüHLPSXOVQDNDOHPX
Ɣ 3RãWRLPDMXGYDVWDELOQDPHKDQLþNDSRORåDMDSRORYLüHELWLRWYRUHQSXWHPQDUHGQRJLPSXOVD
6YDNLLPSXOVSULPOMHQQDNDOHPXPHQMDSR]LFLMXSRODRYD
Ɣ 0RJXVHNRQWUUROLVDWLQHRJUDQLþHQLPEURMHPWDVWHUD
Ɣ 1XOWDSRWURãQMDHOHNWULþQHHQHUJLMH
3URGXåHFLL(7/
Ɣ 8SRWUHEOMDYDMXVH]DXYHüDYDQMHEURMDSRORYDLPSXOVQRJUHOHMD
Ɣ 0RJXVHXJUDGLWLQDL7/L7/LL7/FL7/PLL7/V
Ɣ 8SRWUHEOMDYDVH]DFHQWUDOL]RYDQR
XSUDYOMDQMH]DKYDOMXMXüLVLJQDOQRMOLQLML
JUXSHLPSXOVQLKUHOHMDNRMLNRQWUROLãX
RGYRMHQDNRODGRNLVWRYUHPHQRRGUåDYD
ORNDOQRLQGLYLGXDOQRXSUDYOMDQMHVYDNRJ
LPSXOVQRJUHOHMD
Ɣ 'DOMLQVNDLQGLNDFLMDPHKDQLþNRJ
VWDWXVDVYDNRJUHOHMD
3%
Centralizovano upravljanje +
indikacija iATLc+s
Vremensko
kašnjenje
iATEt
Centralizovano
upravljanje više nivoa
iATLc+c
Ɣ 2PRJXüDYDFHQWUDOL]RYDQR
XSUDYOMDQMHJUXSHL7/FRU³L7/
$7/F´LPSXOVQLKUHOHMD
Upravljanje iATLz
Ɣ 0RUDVHXSRWUHEOMDYDWL
SULOLNRPXJUDGQMH
VYHWOHüLK3%DSDUDOHOQR
VDXSUDYOMDQMHP
LPSXOVQRJUHOHMD
VSUHþDYDQDVWDMDQMH
QHLVSUDYQRVWLXUDGX
3%
3%
=
Ɣ 8NRPELQDFLMLVD
LPSXOVQLPUHOHMRP
DXWRPDWVNLLVNOMXþXMHNROR
QDNRQLVWHNDXQDSUHG
SRGHãHQRJYUHPHQD
3%
3%
+
Upravljanje
korak po
korak
iATL4
Ɣ 2PRJXüDYD
XSUDYOMDQMH
korak po korak
GYDNRODSXWHP
MHGQRJWDVWHUD
Pribor za impulsne releje
6peFi¿þni pribor
3%
Daljinsko upravljanje - iTL impulsni releji
(1(1
L7/LPSXOVQLUHOHMLVHNRULVWH]DXSUDYOMDQMHSRPRüXL3%WDVWHUDNUXJRYLPD
RVYHWOMHQMDNRMDVDGUåH
Ɣ ,QNDGHVFHQWQHODPSHKDORJHQHODPSHQLVNRJQDSRQDLWGUH]LVWLYQLSRWURãDþL
Ɣ )OXRFHYLVLMDOLFHVDJDVRPLWGLQGXNWLYQLSRWURãDþL
Ɣ 5XþQDNRQWURODVDSUHGQMHVWUDQH
ż GLUHNWQRXSUDYOMDQMHSRPRüX212))UXþLFH
ż UXþQRRGYDMDQMHNRQWDNDWDãSXOQHPRJXüHMHSRPRüXVNORSNH
Ɣ ,QGLNDFLMDXGDOMHQDLQGLNDFLMDVWDQMDUHOHMDPHKDQLþNDVDSUHGQMHVWUDQHQD
RVQRYXSR]LFLMHUXþLFH
1DþLQUDGD
DB122678
3UHNLGDþSRVWDYOMHQQD21
3UHNLGDþSRVWDYOMHQQD2))
Kataloški brojevi
iTL impulsni releji
3
Naz. struja (In)
DB123626 + DB123630
1 NO
2 NO
$&
$&
$&
$&
2
$&
$&
$&
$&$&
2
4P
DB123627
3P
DB123625
1P
DB123624
Tip
+
12121&12
4 NO
$&$&
$&$&
$&$&
$&[$&
4
$&
$&$&
$&
$&[$&
4
8SUDYOMDþNLQDSRQ8F
(V AC)
(50/60 Hz)
(V DC)
16 A
24
48
230...240
230...240
32 A
âLULQDXPRGRGPP
12
24
110
110
iTLI impulsni releji
3
DB123628
Tip
1NO + 1NC
Naz. struja (In)
8SUDYOMDþNLQDSRQ8F
(V AC)
(50/60 Hz)
(V DC)
16 A
24
48
230...240
âLULQDXPRGRGPP
12
24
110
$&
$&
$&
2
iETL nastavci za iTL i iTLI
âLULQDXPRGXOLPDRGPP
Tip
1P
Naz. struja(In)
'%
32 A
8SUDYOMDþNLQDSRQ8F
(V AC)
(50/60 Hz)
(V DC)
230...240
110
$& 2
1NO
3
DB123630
16 A
121&12
24
12
$& 2
48
24
$& 2
230...240
110
$& 2
Daljinsko upravljanje - iTLc , iTLm, iTLs
sa ugrađenim pomoćnim funkcijama
Kataloški brojevi
iTLc impulsni relej sa centralizovanim upravljanjem
3P
DB123618
1P
DB123617
Tip
5
9
6 8 10
Nazivna struja (In)
1NO
3P
$&
$&
$&
2
$&$&
$&$&
$&$&
4
8SUDYOMDþNLQDSRQ8F
(V AC) (50/60 Hz)
16 A
24
48
230...240
âLULQDXPRGXOLPDRGPP
L7/PLPSXOVQLUHOHMVDXSUDYOMDQMHPSRPRüXVWDOQRJQDSRQD
Nazivna struja (In)
3P
'%
1P
'%
Tip
1NO
3P
$&
2
$&$&
4
1P
3P
8SUDYOMDþNLQDSRQ8F
(V AC) (50/60 Hz)
16 A
âLULQDXPRGXOLPDRGPP
230...240
iTLs impulsni releji sa daljinskom indikacijom*
9
6 8 10
1NO
Nazivna struja (In)
5
DB123622
DB123621
Tip
3P
8SUDYOMDþNLQDSRQ8F
(V AC)
(V DC)
(50/60 Hz)
16 A
24
48
230...240
12
24
110
$&
$&
$&
âLULQDXPRGXOLPDRGPP
2
8UHÿDM]D]DãWLWXRGNUDWNRJVSRMD]DNRQWDNWHLQGLNDFLMH$J*RVLJXUDþ
$&$&
$&$&
$&$&
4
Nadzor - iIL indikatorske lampice
,(&
Kataloški brojevi
Ɣ L,/LQGLNDWRUVNHODPSLFHVHXSRWUHEOMDYDMX]DLQGLNDFLMXSULVXVWYDQDSRQD
iIL indikatorske lampice
%RMD
Referenca
9$&'&
110...230 V AC
230...400 V AC
ID]H
âLULQDXPRGRG
mm
3%
DB122566
3%
Trofazna
indikatorska
lampica
DB122565
DB122564
DB122563
'LMDJUDP
7UHSüXüH
svetlo
Dvostruke
3%
Jednostruke
3%
Tip
&UYHQD
Zelena
Bela
3ODYD
äXWD
=HOHQD
&UYHQD
%HOD
Bela
&UYHQD
&UYHQD&UYHQD&UYHQD
$(
$(
$(
$(
$(
$(
$(
$(
$(
$(
$(
$(
$(
$(
$(
2
2
2
2
DB123137
Povezivanje
Moment
Bakarni kablovi
zatezanja
Kruti
Fleksibilni ili sa
kablovskim
završetkom
SULNOMXþDN
PZ1
'%
'%
4 mm
PP
0.5 mm2 min.
0.5 mm2 min.
2 x 2.5 mm2 max. 2 x 2.5 mm2 max.
1 N.m
Ɣ *UDQLþQLFL]DUD]GYDMDQMHID]DPRJXVHUD]GYRMLWLGDELVHRPRJXüLRSULVWXSVYLP
]XEFLPDþHãOMDVWHVDELUQLFH
Ɣ .OHPHSULODJRÿHQH]DMHGQRVWDYQLMHSRYH]LYDQMH
DB122833
Dimenzije (mm)
7HKQLþNLSRGDFL
Osnovne karakteristike
.ODVDRWSRUQRVWLQD]DJDÿHQMH
3
Energetsko kolo
5DGQDIUHNYHQFLMD
50...60 Hz
)UHNYHQFLMDWUHSHUHQMD
2 Hz
Dodatne karakteristike
5DGQDWHPSHUDWXUD
ƒ&ƒ&
7HPSHUDWXUDVNODGLãWHQMD
ƒ&ƒ&
7URSLNDOL]DFLMD
/('VYHWORVQDLQGLNDFLMD
7UHWPDQUHODWLYQDYODåQRVWQDƒ&
3RWURãQMDSRLQGLNDWRUVNRMODPSLFL:
9HNWUDMDQMDVDWLNRQVWDQWQRJVLMDQMD
,QGLNDWRUVNDODPSLFDEH]SRWUHEH]D
RGUåDYDQMHP/('VHQHPHQMD
Upravljanje - iPB tasteri
,(&L,(&
Kataloški brojevi
Ɣ L3%WDVWHULVHXSRWUHEOMDYDMX]DXSUDYOMDQMHHOHNWULþQLPNROLPDSRPRüXLPSXOVD
iPB tasteri
Tip
Jednostruki
Dvostruki
Jednostruki + indikatorska lampica
'LMDJUDP
7DVWHU
%RMD
,QGLNDWRUVND1DSDMDQMH
ODPSLFD
%RMD
Referenca
âLULQDXPRGRGPP
6LYD
&UYHQD
6LYD
6LYD
$(
2
$(
$(
$(
=HOHQD
&UYHQD
$(
2
6LYD6LYD
6LYD
6LYD
$(
110…230 V AC
Zelena
&UYHQD
$( $(
2
6LYD
6LYD
«9$&'&
Zelena
&UYHQD
$( $(
Moment
Bakarni kablovi
zatezanja
Kruti
SULNOMXþDN
4 mm
'%
PZ1
PP
Fleksibilni ili sa
kablovskim
završetkom
'%
DB123133
Povezivanje
0.5 mm2 min.
0.5 mm2 min.
2 x 2.5 mm2 max. 2 x 2.5 mm2 max.
1 N.m
Ɣ *UDQLþQLFL]DUD]GYDMDQMHID]DPRJXVHUD]GYRMLWLGDELVHRPRJXüLRSULVWXSVYLP
]XEFLPDþHãOMDVWHVDELUQLFH
Ɣ .OHPHSULODJRÿHQH]DMHGQRVWDYQLMHSRYH]LYDQMH
DB122832
Dimenzije (mm)
7HKQLþNLSRGDFL
Osnovne karakteristike
.ODVDRWSRUQRVWLQD]DJDÿHQMH
3
Energetsko kolo
1D]LYQLQDSRQ
250 V AC
1D]LYQDVWUXMD
20 A
Dodatne karakteristike
7UDMQRVW2&
RSHUDFLMD$&FRVM 5DGQDWHPSHUDWXUD
ƒ&ƒ&
7HPSHUDWXUDVNODGLãWHQMD
ƒ&ƒ&
7URSLNDOL]DFLMD
/('VYHWORVQDLQGLNDFLMD
7UHWPDQUHODWLYQDYODåQRVWQDƒ&
3RWURãQMD:
9HNWUDMDQMDVDWLNRQVWDQWQRJVLMDQMD
,QGLNDWRUVNDODPSLFDEH]SRWUHEH]D
RGUåDYDQMHP/('ODPSLFDVHQH]DPHQMXMH
Nadzor - iSSW linearni izborni prekidači
,(&L,(&
Kataloški brojevi
Ɣ L66:OLQHDUQLL]ERUQLSUHNLGDþLXSRWUHEOMDYDMXVH]DUXþQRXSUDYOMDQMHVWUXMQLPNROLPD
iSSW izborne sklopke
Tip
SR]LFLMH
3 pozicije
Kontakt
'LMDJUDP
1 CO
2 CO
1 NO + 1NC
1 CO
2 CO
5HIHUHQFD
âLULQDXPRGRGPP
$(
2
$(
4
$(
2
$(
2
$(
4
Moment
Bakarni kablovi
zatezanja
Kruti
SULNOMXþDN
4 mm
'%
PZ1
PP
Fleksibilni ili sa
kablovskim
završetkom
'%
DB123134
Povezivanje
0.5 mm2 min.
0.5 mm2 min.
2 x 2.5 mm2 max. 2 x 2.5 mm2 max.
1 N.m
Ɣ *UDQLþQLFL]DUD]GYDMDQMHID]DPRJXVHUD]GYRMLWLGDELVHRPRJXüLRSULVWXSVYLP
]XEFLPDþHãOMDVWHVDELUQLFH
Ɣ .OHPHSULODJRÿHQH]DMHGQRVWDYQLMHSRYH]LYDQMH
DB 122834
Dimenzije (mm)
7HKQLþNLSRGDFL
Osnovne karakteristike
.ODVDRWSRUQRVWLQD]DJDÿHQMH
3
Energetsko kolo
1D]LYQLQDSRQ
250 V AC
1D]LYQDVWUXMD
20 A
Dodatne karakteristike
7UDMQRVW2&
RSHUDFLMD$&FRVM 5DGQDWHPSHUDWXUD
ƒ&ƒ&
7HPSHUDWXUDVNODGLãWHQMD
ƒ&ƒ&
7URSLNDOL]DFLMD
7UHWPDQUHODWLYQDYODåQRVWQDƒ&
Nadzor - iSW izborne sklopke
L6:XSUDYOMDþNHVNORSNH$
Indikacija pozicije kontakata
Ɣ 3RJRGQR]DXSRWUHEXXLQGXVWULMLXVNODGXVD
,(&(1VWDQGDUGRP
Ɣ 3ULVXVWYR]HOHQHWUDNHJDUDQWXMH¿]LþNX
UD]GYRMHQRVWNRQWDNDWDLRPRJXüDYDEH]EHGDQUDG
QDRGYRGQRPGHOXLQVWDODFLMH
3%
,(&(1L6:VNORSNDVDLQGLNDWRUVNRP
lampicom.
,(&(1L6:VNORSNDEH]LQGLNDWRUVNH
lampice.
DB122818
2YHVNORSNHVHNRULVWH]D
Ɣ 8SUDYOMDQMHRWYDUDQMHLOL]DWYDUDQMHNRODSRGRSWHUHüHQMHP
3L3VNORSNHVXGRVWXSQHVDLEH]LQGLNDWRUVNHODPSLFH
Ɣ 5DVWDYOMDQMH]DVNORSNHEH]LQGLNDWRUVNHODPSLFH,(&(1
L6:UDVWDYOMDþLGR$
,(&
5DVWDYOMDþLNRPELQXMXVOHGHüHIXQNFLMH
Ɣ 8SUDYOMDQMHRWYDUDQMHLOL]DWYDUDQMHNRODSRGRSWHUHüHQMHP
2)L6:SRPRüQLNRQWDNWL
Ɣ 3RVWDYOMDMXVHVDOHYHVWUDQHLVOXåH]DLQGLNDFLMXRWYRUHQRVWLLOL]DWYRUHQRVWL
NRQWDNDWDVNORSNHSRVHGXMXMHGDQ12LMHGDQ1&NRQWDNW
3%
3%
Dodatna oprema
Ɣ 8UHÿDM]D]DNOMXþDYDQMH]DNOMXþDYDVNORSNXXRWYRUHQRPLOL]DWYRUHQRPSRORåDMX
Kataloški brojevi
$L6:XSUDYOMDþNHVNORSNH
âLULQDXPRGRGPP
'%
Tip
1P
Nazivna struja Napon (Ue)
1
20 A
32 A
250 V AC
250 V AC
$6
$6
2
20 A
250 V AC
415 V AC
$6
2
2
8SUDYOMDþNHVNORSNH
'%
3
1 3
32 A
250 V AC
415 V AC
$6
20 A
32 A
415 V AC
415 V AC
$6
$6
4
20 A
32 A
415 V AC
415 V AC
$6
$6
4
2 4
'%
3P
1 3 5
2 4 6
'%
4P
1 3 5 7
2 4 6 8
5DGQDIUHNYHQFLMD
+]
3%
Kataloški brojevi
$L6:XSUDYOMDþNHVNORSNHVDLQGLNDWRUVNRPODPSLFRP
âLULQDXPRGRGPP
Tip
Nazivna struja
9LQGLNDWRUVND
lampica
3
20 A
32 A
$6
$6
2
1
3
20 A
32 A
$6
$6
2
2
4
'%
1P
1
2
3
DB122820
8SUDYOMDþNHVNORSNHVDLQGLNDWRUVNRPODPSLFRP
5DGQDIUHNYHQFLMD
+]
5H]HUYQDLQGLNDWRUVNDODPSLFD]D$L6:VNORSNH
Tip
Neonska
Napon (Ue)
,VSRUXþXMHVHVDFUYHQLPGLIX]HURP
3DNRYDQMHRG
230 V AC
15111
9'&$&
9'&$&
9'&$&
15113
15114
,QNDGHVFHQWQD3 :
3%
3%
,VSRUXþXMHVHVDFUYHQLPGLIX]HURP
3DNRYDQMHRG
GR$L6:UDVWDYOMDþL
âLULQDXPRGRGPP
Tip
'%
1P
1
Nazivna
struja
Napon (Ue)
40 A
63 A
100 A
125 A
250 V AC
250 V AC
250 V AC
250 V AC
$6
$6
$6
$6
2
40 A
63 A
100 A
125 A
415 V AC
415 V AC
415 V AC
415 V AC
$6
$6
$6
$6
4
40 A
63 A
100 A
125 A
415 V AC
415 V AC
415 V AC
415 V AC
$6
$6
$6
$6
6
40 A
63 A
100 A
125 A
415 V AC
415 V AC
415 V AC
415 V AC
$6
$6
$6
$6
8
2
1 3
2 4
'%
3P
1 3 5
2 4 6
4P
'%
5DVWDYOMDþNHVNORSNH
'%
3
1 3 5 7
2 4 6 8
5DGQDIUHNYHQFLMD
+]
4/31
Daljinsko upravljanje - RCA daljinsko upravljanje
za iC60 prekidače
3%
5&$VLVWHPGDOMLQVNRJXSUDYOMDQMDRPRJXüDYD
Ɣ 'DOMLQVNRXSUDYOMDQMHRWYDUDQMHL]DWYDUDQMHSUHNLGDþLPDVDLOLEH]9LJL5&'
PRGXODVDLOLEH]GRGDWQRJSULERUD
Ɣ 5HVHWYDQMHSUHNLGDþDQDNRQLVNOMXþHQMDXVNODGXVDQDþHOLPDEH]EHGQRVWLL
YDåHüLPSURSLVLPD
Ɣ /RNDOQRXSUDYOMDQMHSUHNORSNRP
Ɣ =DNOMXþDYDQMHNROD
L]ERUDQDþLQDSRVWXSDQMDQDNRQLVNOMXþHQMD
Ɣ $0RJXüQRVWGDOMLQVNRJUHVHWRYDQMDSUHNLGDþD
Ɣ %=DEUDQDGDOMLQVNRJUHVHWRYDQMD
3%
9HU]LMDVD7LLQWHUIHMVRPRPRJXüDYD
Ɣ 'LUHNWQRSRYH]LYDQMHGDOMLQVNRJXSUDYOMDQMDVDSURJUDPDELOQLPORJLþNLP
NRQWURORURP3/&
QDG]RUQLPVLVWHPRPLRVWDOLPNRPXQLNDFLMVNLPXUHÿDMLPDNRMLLPDMXXOD]HL]OD]HRG
9'&XSUDYOMDQMH2)L6'LQGLNDFLMH
Ɣ 'DOMLQVNDLQGLNDFLMD2)SRWHQFLMDOQRVORERGQRJNRQWDNWD
Ɣ 2EH]EHÿXMHUHåLPDUDGDL
L0'8SULERURPRJXüDYD5&$XSUDYOMDQMHQD9$&'&
Kataloški brojevi
RCA daljinsko upravljanje
Tip
=DSUHNLGDþH
Širina kod
PRGXODRG
mm
Napon
3313
%H]7LLQWHUIHMVD
6D7LLQWHUIHMVD
9$&+]
9$&+]
$&
$&
7
7
9$&+]
9$&+]
$&
$&
7
7
=D33SUHNLGDþH
%H]7LLQWHUIHMVD
6D7LLQWHUIHMVD
Pogledajte Strane 47. i 48.
DB123813
DB123572
Dodatna oprema
Legenda
Tip
OFF
auto
DB123573
%H]7LLQWHUIHMVD
6D7LLQWHUIHMVRP
Primena
'DOMLQVNRXSUDYOMDQMHMH]DEUDQMHQR
A
B
Zelena signalna lampica
1DUDQGåVLJQDOQDODPSLFD
7L
7L
Y1
<
'DOMLQVNRSRQRYQRXNOMXþHQMHSUHNLGDþDMHGR]YROMHQR
Y3
&HQWUDOL]RYDQRXSUDYOMDQMHSRPRüXVWDOQRJQDSRQD
'DOMLQVNRSRQRYQRXNOMXþHQMHSUHNLGDþDMH]DEUDQMHQR
'DOMLQVNRXSUDYOMDQMHMHPRJXüH
'DOMLQVNRXSUDYOMDQMHQLMHPRJXüH
5HåLP
5HåLP
/RNDOQRXSUDYOMDQMHSRPRüXVWDOQRJQDSRQD
/RNDOQRXSUDYOMDQHLPSXOVQRJWLSDLOLSRPRüXVWDOQRJQDSRQD
X]DYLVQRVWLRGUHåLPD
Daljinsko upravljanje - ARA automatsko ponovno
uključenje za iC60 prekidače i iID diferencijalne zaštitne prekidače
3%
3%
$5$PHKDQL]PLDXWRPDWVNRSRQRYQRXNOMXþHQMHRPRJXüXMX
Ɣ $XWRPDWVNRSRQRYQRXNOMXþHQMHSRYH]DQLK]DãWLWQLKXUHÿDMDQDNRQRNLGDQMD
Ɣ 3RYHüDQMHGRVWXSQRVWLLQVWDODFLMDEH]QDG]RUDL]RORYDQLKVODERSULVWXSDþQLKL
RQLKNRMH]DKWHYDMXYHRPDYHOLNXGRVWXSQRVWVLVWHPLPRELOQHWHOHIRQLMHDXWRSXWHYL
EHQ]LQVNHVWDQLFHDHURGURPLåHOH]QLFHPHWHRURORãNHVWDQLFHVHUYLVQHVWDQLFH
EDQNRPDWLMDYQDUDVYHWDWXQHOLLWGYUDüDQMHPLVWLKXUDGEH]LQWHUYHQFLMHRVREOMD
XVOXþDMXSUROD]QHJUHãNHDWPRVIHUVNLKSRUHPHüDMDLQGXVWULMVNLSUHQDSRQLLWG
Ɣ 2SHUDWHUPRåHL]DEUDWLXQDSUHGGH¿QLVDQLSURJUDP]DSRQRYQRXNOMXþHQMHNRML
RPRJXüDYDEH]EHGQRVWLGRVWXSQRVWREMHNDWDNRMLWUHEDUHJXOLVDWLX]LPDMXüLXRE]LU
RNUXåHQMHREMHNWD
Ɣ 0HKDQL]PLRPRJXüDYDMX]DNOMXþDYDQMHNROD
Kataloški broj
ARA iC60
=DSUHNLGDþ
3313
Širina u
PRGXOLPDRG
mm
Broj programa
Napon
4
9$&+] $&
7
4
9$&+] $&
7
3P, 4P
ARA iID
=DSUHNLGDþHGLIHUHQFLMDOQHVWUXMH
3
DB124065
Dijagram
Širina u
PRGXOLPDRG
mm
Broj programa
Napon
1
4
9$&+]
9$&+]
$&
$&
7
4
9$&+]
$&
7
4P
230 V
L&RUL,'
21 22 24 1112 14
ARA
/RFNHG OF
Y1 Y2
N P
Legenda
DB124061
DB123582
DB124060
Tip
Primena
1
2
4
3
,]ERUSURJUDPD
'DOMLQVND]DEUDQDDXWRPDWVNRJSRQRYQRJXNOMXþHQMD
'DOMLQVNRXSUDYOMDQMHNRQDþQLPSRQRYQLPXNOMXþHQMHP
9QDSDMDQMH
Y1
<
N
P
=DNOMXþDQR
,QGLNDFLMD]DEUDQHDXWLRPDWVNRJSRQRYQRJXNOMXþHQMD
21 22 24
DB123584
DB123583
OF
11 12 14
Indikaciona 7UHSüH]HOHQR
lampica
7UHSüHFUYHQR
)LNVQRFUYHQR
7UHSüHQDUDQGå
,QGLNDFLMDVWDQMDDXWRPDWVNRJSUHNLGDþDLOLGLIHUHQFLMDOQRJ
]DãWLWQRJSUHNLGDþDRWYRUHQLOL]DWYRUHQ
$5$,QGLNDFLMDVWDQMDDXWRPDWVNRJSUHNLGDþDLOL
GLIHUHQFLMDOQRJ]DãWLWQRJSUHNLGDþDRWYRUHQLOL
]DWYRUHQ
&LNOXVSRQRYQRJXNOMXþHQMDMHXWRNX
$5$.UDMFLNOXVDDXWRPDWVNRJSRQRYQRJ
XNOMXþHQMDNRORMH]DNOMXþDQR
DXWRPDWVNLSUHNLGDþLOLGLIHUHQFLMDOQL]DãWLWQL
SUHNLGDþMHRNLQXRRWYRUHQR
$5$DXWRPDWVNRSRQRYQRXNOMXþHQMHQLMHDNWLYQR
4/33
3*$B6(
/'
Zaštita kola u industrji - STI nosači osigurača
STI
Rastavni ulošci
,(&(1
1)&1)&
DQG,(&
Ɣ 67,QRVDþLRVLJXUDþDREH]EHÿXMX]DãWLWXRGSUHRSWHUHüHQMDL]DãWLWXRGNUDWNRJ
VSRMD
Ɣ .RULVWHVHXLQGXVWULMLQDPHVWLPDJGHVH]DKWHYDYHOLNDSUHNLGQDPRü
Ɣ ,PDMXIXQNFLMXL]RODWRUDLQHVPHMXVHNRULVWLWLNDRSUHNLGDþL
Ɣ 0RJXLPDWLLQGLNDWRUSUHJRUHOLKRVLJXUDþD
Ɣ ,]RODFLMDVYLKSRORYD]D33L31YHU]LMH]DYUHPHIDEULþNHPRQWDåHMH
]DJDUDQWRYDQD
Ɣ 2SãWHQDPHQVNLRVLJXUDþLVDJ*UDVWDYQLPXORãFLPDãWLWHRGSUHRSWHUHüHQMDL
RGNUDWNRJVSRMD2VLJXUDþL]DPRWRUQHPHKDQL]PHVDD0UDVWDYQLPXORãFLPDãWLWH
VDPRRGNUDWNRJVSRMD.RULVWHVHL]D]DãWLWXRGRSWHUHüHQMDVDYHOLNLPYUãQLP
VWUXMDPDPRWRULSULPDULWUDQVIRUPDWRUD
Dodatni pribor
Sabirnice
Ɣ =DEU]RVSDMDQMHYLãH67,LVWRJWLSD
,]RORYDQLQDSRMQLSULNOMXþDN
Ɣ =DQDSDMDQMHVDELUQLFD
Ɣ =DSURYRGQLNGRPP
9LQGLNDWRUSUHJRUHOLKRVLJXUDþD
Ɣ 3RND]XMHVWDQMHRVLJXUDþDFUYHQHERMHXVOXþDMXSUHJRUHYDQMDRVLJXUDþDGRNX
SURWLYQRPQHVYHWOL
Ɣ 400V max
3ULERU]D]DNOMXþDYDQMH
Ɣ =DNOMXþDYDQMHUXþLFHXRWYRUHQRPLOL]DWYRUHQRPSRORåDMX]DNDWDQDF¿ PP
SRVHEQRQDUXþLWL
Oznake(C60 tip)
ż .RULVWLVH]DLGHQWL¿NDFLMX
ż LOLQDSUHGQMRMVWUDQLXUHÿDMD
ż LOLQDL]OD]QLPSULNOMXþFLPD
Kataloški brojevi
Tip veze
gG
'%
2
8.5 x 31.5
10.3 x 38
1P+N (1)
1P
1
N 1
2A
400 V AC
20 kA
20 kA
')%$ ')%1 15635
4A
400 V AC
20 kA
20 kA
')%$ ')%1
6A
400 V AC
20 kA
20 kA
2
2
4
3P
1
3
5
2
4
6
3P+N (1)
N 1 3
5
2
6
4
15650
15655
15657
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
15636
15646
15651
15656
15658
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
8A
400 V AC
20 kA
20 kA
10 A
400 V AC
20 kA
20 kA
')%$ ')%1
2A
500 V AC
120 kA
120 kA
')&$
')&1
4A
500 V AC
120 kA
120 kA
')&$
')&1
6A
500 V AC
120 kA
120 kA
')&$
')&1
10 A
500 V AC
120 kA
120 kA
')&$
')&1
16 A
500 V AC
120 kA
120 kA
')&$
')&1
20 A
500 V AC
120 kA
120 kA
')&$
')&1
25 A
400 V AC
120 kA
120 kA
')&$
')&1
32 A
400 V AC
120 kA
120 kA
')&$
')&1
5DGQDIUHNYHQFLMD+]
4/34
3
15645
PRGXOD
')%$ ')%1 RGPP
')%$ ')%1
1XODMHVD]DãWLWQLPSRNORFHP
3
1
'%
aM
'%
Nominalni Struja kratkog spoja
napon (Ue) (Iks)
aM
gG
3%
Struja
DB110801
67,QRVDþLRVLJXUDþD
Tip
DB112800
Rastavni ulošci (Tip F)
,(&(1
3%B6(
3%B6(
Zaštita kola u industrji - SBI nosači osigurača sa indikatorom
0*1
3%B6(
3%B6(
0*1
Ɣ 6%,QRVDþLRVLJXUDþDREH]EHÿXMX]DãWLWXRGSUHRSWHUHüHQMDL]DãWLWXRGNUDWNRJ
VSRMD
Ɣ .RULVWHVHXLQGXVWULMLQDPHVWLPDJGHVH]DKWHYDYHOLNDSUHNLGQDPRü
Ɣ ,PDMXIXQNFLMXL]RODWRUDLQHVPHMXVHNRULVWLWLNDRSUHNLGDþL
Ɣ 0RJXLPDWLLQGLNDWRUSUHJRUHOLKRVLJXUDþD]DD0LOLJ*UDVWDYQHXORãNHEH]
RNLGDþD
2SãWHQDPHQVNLRVLJXUDþLVDJ*UDVWDYQLPXORãFLPDãWLWHRGSUHRSWHUHüHQMDLRG
NUDWNRJVSRMD2VLJXUDþL]DPRWRUQHPHKDQL]PHVDD0UDVWDYQLPXORãFLPDãWLWH
VDPRRGNUDWNRJVSRMD.RULVWHVHL]D]DãWLWXRGRSWHUHüHQMDVDYHOLNLPYUãQLP
VWUXMDPDPRWRULSULPDULWUDQVIRUPDWRUD
0*1
0*1
Tip veze
gG
N
N
1P
1
1P+N (1)
2
14 x 51
mm
22 x 58
mm
10 A
12 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
9&$
9&$
9&$
9&$
9&$
500 V CA
500 V CA
400 V CA
9&$
9&$
9&$
9&$
9&$
400 V CA
400 V CA
120 kA
120 kA
120 kA
120 kA
120 kA
120 kA
120 kA
120 kA
80 kA
80 kA
80 kA
80 kA
80 kA
120 kA
120 kA
120 kA
120 kA
120 kA
120 kA
120 kA
120 kA
120 kA
80 kA
80 kA
80 kA
80 kA
80 kA
120 kA
')($
')($
')($
')($
')($
')($
')($
')($
'))$
'))$
'))$
'))$
'))$
'))$
'))$
')(1
')(1
')(1
')(1
')(1
')(1
')(1
'))1
'))1
'))1
'))1
'))1
'))1
N 1
2
'%
aM
'%
Nominalni Struja kratkog
napon (Ue) spoja (Iks)
aM
gG
'%
3%
Struja
3
1
3
2
4
3P
1
3
5
2
4
6
DB110801
6%,QRVDþLRVLJXUDþD
Tip
'%
Rastavni ulošci
DB112800
Kataloški brojevi
3P+N (1)
N 1 3
5
2
6
4
MGN15708
MGN15707
0*1
MGN15710
MGN15711
0*1
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
MGN15714
MGN15713
MGN15715
MGN15716
MGN15717
MGN15718
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
PRGXOD
RGPP
5DGQDIUHNYHQFLMD+]
1XODMHVD]DãWLWQLPSRNORFHP
iPF odvodnici prenapona Tip 2 ili 3
Ponuda iPF kompaktnih odvodnika prenapona je
prilagođena za : TT, TN-S, TN-C sisteme
uzemljenja.
Odvodnici prenapona Tip 2 su testirani sa 8/20 Ps
talasnim oblikom struje.
Odvodnici prenapona Tip 3 su testirani sa
kombinacijama 12/50 Ps i 8/20 Ps talasnog oblika
struje
6YDNLRGYRGQLNSUHQDSRQDL]RSVHJDQDPHQMHQMH]DVSHFL¿þQXSULPHQX
Ɣ ]DãWLWDQDGRYRGXWLS
ż L3)USUHSRUXþXMHVH]DYHRPDYLVRNQLYRUL]LNDMDNDL]ORåHQRVW
ż L3)USUHSRUXþXMHVH]DYLVRNQLYRUL]LND
ż L3)SUHSRUXþXMHVH]DVUHGQMLQLYRUL]LND
Ɣ VHNXQGDUQD]DãWLWDWLSLOL
ż L3)REH]EHÿXMHVHNXQGDUQX]DãWLWXSRWURãDþDLSRVWDYOMDVHNDVNDGQRVD
RGYRGQLNRPSUHQDSRQDQDGRYRGX3RVWDYOMDQMHVHNXQGDUQH]DãWLWH]DKWHYDQRMHX
VOXþDMHYLPDNDGDVHVDPSRWURãDþQDOD]LQDXGDOMHQRVWLYHüRMRGPRGRGYRGQLND
SUHQDSRQDQDGRYRGX
L3)RGYRGQLFLSUHQDSRQDVDLQGLNDFLMRP³U´SRVHGXMXPRJXüQRVWVODQMDLQIRUPDFLMH
³SRWUHEQRMH]DPHQLWLRGYRGQLNSUHQDSRQD´
Nazivna struja
0UHåD
Tip zaštite
'%
SUDåQMHQMD,PD[
Nominalna struja
'%
SUDåQMHQMD,Q
3%
Na
dovodu
Sekundarna 1P+N
WLSLOL
3P+N
1P
3
3P
4P
N$N$
9HRPDYLVRNQLYRUL]LND
iPF65
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
31
40 kA / 15 kA
9LVRNQLYRUL]LND
iPF40
$/
$/
$/
$/
3%
$/
$/
$/
$/
N$N$
6UHGQMLQLYRUL]LND
iPF20
$/
$/
$/
$/
$/
31
$/
N$N$
6HNXQGDUQD]DãWLWD
SRVWDYOMDVHEOLåHSRWURãDþX
NRMLVHãWLWLNDGDMHQMHJRYD
XGDOMHQRVWRGRGYRGQLND
SUHQDSRQDQDGRYRGXYHüD
od 30m
iPF8
$/
$/
$/
$/
$/
$/
2GYRGQLNSUHQDSRQDSUHNLGDþNRPELQDFLMH
Tip odvodnika prenapona
iPF65
iPF40
iPF20
iPF8
4/36
3ULGUXåHQLSUHNLGDþ
.ULYD&$
.ULYD&$
.ULYD&$
.ULYD&$
Tip
Indikacija Odvodnik
kraja
prenapona
uzemljenja rada
Širina
8SN9
8Q9
8F9
u mod.
Napon prorade zaštite
Nazivni
0D[
RGPP
CM*
DM*
L/t
N/t
L/N
2
4
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
8
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
2
4
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.1
y 1.1
y 1.1
y 1.1
PUHåQL
radni napon
napon
CM*
DM*
L/t
N/t
L/N
230
340
260
340
340
340
y 1.5
y 1.5
340
340
260
260
340
340
340
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
230
340
340
340
340
340
260
340
260
260
340
340
340
340
340
y 1.5
y 1.1
y 1.5
y 1.1
y 1.1
y 1.1
340
340
340
340
260
340
260
340
340
340
TT & TN
iPF8 1P
2
\\
230
340
77716
iPF8 1P+N
4
\\ \\
TN
iPF8 2P
\\
\\
340
71&
iPF8 3P
8
\\
340
77716
iPF8 3P+N
\\ \\
716
iPF8 4P
\\
\\
340
* CMID]DGR]HPOMHLOLQXODGR]HPOMHDMGLIHUHQFLMDOQLPRGID]DGRQXOH(1) UocNRPELQRYDQLWDODVQLREOLNQDSRQDN9
260
340
260
340
340
340
iPF65
TT & TN
77716
iPF65 1P
iPF65 1P+N
TN
iPF65 2P
71&
77716
77716
716
iPF65 3P
iPF65r 3P+N
iPF65 3P+N
iPF65r 4P
b
b
iPF40
TT & TN
77716
TN
71&
77716
77716
716
716
b
b
iPF40 1P
iPF40 1P+N
iPF40 2P
iPF40 3P
iPF40r 3P+N
iPF40 3P+N
iPF40r 4P
iPF40 4P
8
L3)
TT & TN
77716
TN
71&
77716
716
iPF20 1P
iPF20 1P+N
iPF20 2P
iPF20 3P
iPF20 3P+N
iPF20 4P
iPF8 (1)
2
4
8
230
7LS7LS
4/37
iPRD odvodnici prenapona Tip 2 ili 3
izvlačivi odvodnici prenapona
Nominalna struja
SUDåQMHQMD,Q
Na
dovodu
3%
0UHåD
Tip zaštite
SUDåQMHQMD,PD[
'%
Nazivna struja
'%
iPRD izvlačivi odvodnici
prenapona
omogućavaju brzu
zamenu oštećenih
patrona.
Sekundarna 1P+N
3P+N
1P
3
3P
4P
N$N$
9HRPDYLVRNQLYRUL]LND
L]ORåHQRPHVWR
iPRD65
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
31
$/
40 kA / 15 kA
9LVRNQLYRUL]LND
iPRD40
$/
$/
3%
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
3
$/
$/
$/
N$N$
6UHGQMLQLYRUL]LND
iPRD20
$/
$/
$/
3%
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
N$N$
31
6HNXQGDUQD]DãWLWD
SRVWDYOMDMXVHEOL]X
SRWURãDþDNDNRELVH]DãWLWLOL
XVOXþDMHYLPDGDVHVDP
SRWURãDþQDOD]LQDYHüRM
XGHOMHQRVWLRGPRG
RGYRGQLNDQDGRYRGX
iPRD8
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
3%
$/
$/
2GYRGQLNSUHQDSRQDSUHNLGDþNRPELQDFLMH
Rezervne patrone
Tip
3DWURQD
4/38
&
&
&
&
&
&
&
&
&QHXWUDO
Rezervne patrone za
Ref.
L35'U,7
iPRD65r
L35'U,7
L35'L35'U
L35'U,7
L35'L35'U
L35'U,7
L35'L35'U
6YLSURL]YRGL
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
Tip odvodnika
prenapona
iPRD65
iPRD40
iPRD20
iPRD8
3ULGUXåHQLSUHNLGDþ
.ULYD&$
.ULYD&$
.ULYD&$
.ULYD&$
Sistem
Indikacija Odvodnik
uzemljenja kraja
prenapona
Širina
8SN9
8Q9
8F9
u mod.
Napon prorade zaštite
Nazivni
Maksimalni
RGPP
rada
CM*
L/t
DM*
N/t
PUHåQL
radni napon
napon
CM*
L/N
L/t
DM*
N/t
L/N
iPRD65
,7
b
L35'U3,7
TT & TN
77716
b
b
iPRD65r 1P
iPRD65r 1P+N
TN
b
iPRD65r 2P
,7
71&
77716
716
b
b
b
b
L35'U3,7
iPRD65r 3P
iPRD65r 3P+N
iPRD65r 4P
TT & TN
TT & TN
77716
77716
TN
TN
71&
71&
,7
77716
77716
,7
TN
TNS
b
iPRD40r 1P
iPRD40 1P
iPRD40r 1P+N
iPRD40 1P+N
iPRD40r 2P
iPRD40 2P
iPRD40r 3P
iPRD40 3P
L35'U3,7
iPRD40r 3P+N
iPRD40 3P+N
L35'U3,7
iPRD40r 4P
iPRD40 4P
2
y2
230
460
4
y 1.5
y 1.5
y 1.5
340
260
340
y 1.5
y 1.5
340
340
y2
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
y 1.5
460
340
340
260
340
340
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y2
y2
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y2
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
y 1.4
230
340
340
340
340
340
340
460
460
340
340
260
260
340
340
260
260
460
340
340
340
340
340
340
y 1.1
y 1.1
y 1.1
y 1.6
y 1.6
y 1.1
y 1.4
y 1.4
y 1.1
y 1.4
y 1.4
y 1.6
y 1.1
y 1.1
y 1.1
y 1.1
y 1.1
230
340
340
340
460
460
340
260
260
340
260
260
460
340
340
340
340
340
TT & TN
iPRD8 1P
2
\\
230
340
77716
b
iPRD8r 1P+N
4
\\
\\
77716
iPRD8 1P+N
\\
\\
TN
iPRD8 2P
\\
\\
340
71&
iPRD8 3P
6
\\
340
,7
b
L35'U3,7
\\ 460
77716
b
iPRD8r 3P+N
8
\\
\\
77716
iPRD8 3P+N
\\
\\
,7
b
L35'U3,7
\\ \\ 460
716
iPRD8 4P
\\
\\
340
* CMID]DGR]HPOMHLOLQXODGR]HPOMHDMGLIHUHQFLMDOQLPRGID]DGRQXOH(1) UocNRPELQRYDQLWDODVQLREOLNQDSRQDN9
260
260
340
260
260
460
340
340
340
340
340
6
8
iPRD40
b
b
b
b
b
b
b
2
4
6
8
L35'
TT & TN
77716
77716
TN
71&
,7
77716
77716
,7
716
b
b
b
b
iPRD20 1P
iPRD20r 1P+N
iPRD20 1P+N
iPRD20 2P
iPRD20 3P
L35'U3,7
iPRD20r 3P+N
iPRD20 3P+N
L35'U3,7
iPRD20 4P
iPRD8 (1)
2
4
6
8
7LS7LS
4/39
Izvlačivi odvodnici prenapona iQuick PRD tipa 2 ili tipa 3
Nazivna struja
,(&7 (17LS
âWLWHHOHNWULþQXLHOHNWURQVNXRSUHPXRGSUHQDSRQDL]D]YDQLKJURPRP
,]YODþLYLRGYRGQLNSUHQDSRQDL4XLFN35'VXXQDSUHGRåLþHQLLLPDMXLQGLNDFLMXNUDMD
UDGQRJYHNDSUHNLGDþD
6YDNLRGYRGQLNSUHQSRQDL]RSVHJDMHQDPHQMHQ]DVSHFL¿þQXSULPHQXSULPHQX
Ɣ ]DãWLWDQDGRYRGXWLS
ż L4XLFN35'USUHSRUXþXMHVH]DYLVRNQLYRUL]LND
ż L4XLFN35'USUHSRUXþXMHVH]DVUHGQMLQLYRUL]LND
Ɣ VHNXQGDUQD]DãWLWDWLSLOL
ż L4XLFN35'UREH]EHÿXMHVHNXQGDUQX]DãWLWXRGRSWHUHüHQMDLSRVWDYOMDVH
NDVNDGQRVDRGYRGQLNRPSUHQDSRQDQDGRYRGX3RVWDYOMDQMHVHNXQGDUQH]DãWLWH
]DKWHYDQRMHXVOXþDMHYLPDNDGDVHVDPSRWURãDþQDOD]LQDXGDOMHQRVWLYHüRMRGP
RGRGYRGQLNDSUHQDSRQDQDGRYRGX
0UHåD
Tip zaštite
'%
SUDåQMHQMD,PD[
Nominalna struja
DB114410
3%
Izvlačivi odvodnici prenapona iQuick PRD
omogućavaju da se oštećene uložnice brzo
zamene.
Nude opciju daljinskog prijavljivanja poruke
"uložnica se mora promeniti".
14
3%
SUDåQMHQMD,Q
Zaštita na
dovodu
Sekundarna
zaštita
1P+N
3P+N
3P
N$N$
9LVRNQLYRUL]LND
L4XLFN35'U
$/
$/
$/
N$N$
6UHGQMLQLYRUL]LND
L4XLFN35'U
$/
$/
3%
$/
N$N$
DB123837
6HNXQGDUQD]DãWLWD
SRVWDYOMDVHEOLåHSRWURãDþX
NRMLVHãWLWLNDGDMHQMHJRYD
XGDOMHQRVWRGRGYRGQLND
SUHQDSRQDQDGRYRGXYHüD
od 30m
L4XLFN35'U
$/
$/
$/
Rezervne patrone
Tip
5H]HUYQHXORåQLFH
Rezervne patrone za
Kat. br.
&
L4XLFN35'U
$/
&
L4XLFN35'U
$/
&
L4XLFN35'U
$/
&QXOD
6YHSURL]YRGH
$/
11 mm
6.5 mm
iQuick PRD
PZ2
Sistem
3K1UU
3K1U
t
Indikacija Odvodnik
uzemljenja kraja
Širina u
Momenat
Bakarni kablovi
zatezanja
Kruti
2.5 N.m
2.5 do 25 mm2
2.5 do 35 mm2
25 mm2 max.
Up – (kV)
Un – (V)
modulima Napon prorade zaštite
RGPP CM*
rada
Fleksibilni ili prstenasti
DM*
L/t
N/t
L/N
8
13
15
1.5
2
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
8
13
15
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
'%
Tip
'%
DB123888
3ULNOMXþDN
2.5 do 25 mm2
2.5 do 35 mm2
25 mm2PDNV
Uc – (V)
Maksimalni
radni napon
1D]LYQLPUHåQL
napon
CM*
DM*
L/t
N/t
L/N
230
350
264
264
350
350
1.5
1.5
230
350
264
264
350
350
230
350
264
350
264
350
iQuick PRD40r
77716
b
71&,79 b
77716
b
1P+N
3P
3P+N
L4XLFN35'U
77716
b
71&,79 b
77716
b
1P+N
3P
3P+N
L4XLFN35'U
7\SH7\SH
77716
b
71&,79 b
1P+N
3P
8
13
77716
3P+N
15
b
* CM ID]DGR]HPOMHLOLQXODGR]HPOMH'0GLIHUHQFLMDOQLPRGID]DGRQXOH
(1)8S0&%63'XNXSQYUHGQRVWL]PHUHQDL]PHÿXPRGXODUQRJSUHNLGDþD0&%SULNOMXþQRJEORNDL3(RGYRGQLNDSUHQDSRQDSULNOMXþQRJEORND63'
(2)8RFNRPELQRYDQLWDODVQLREOLNQDSRQDN9
DB123842
Pribor
1RVDþSULNOMXþQRJEORND]DX]HPOMHQMH
Tip
Kat. br.
L = 4 bloka
Komplet od 1
35$
Komplet 25 mm2SULNOMXþQRJEORND
L = 1 blok
Komplet od 5
35$
DB107884
'%
.RPSOHWQRVDþD
3UDJPD]DSULNOMXþQLEORNX]HPOMHQMDMHSRWUHEDQNRPSOHW
QRVDþDLNRPSOHWSULNOMXþQRJEORNDD
4/41
Odvodnici prenapona iQuick PF Tip 2
(17\SH,(&7 ,
,(&,(&
âWLWHHOHNWULþQXLHOHNWURQVNXRSUHPXRGLQGLUHNWQRJSUHQDSRQDXVOHGL]D]YDQLK
JURPRP.RRUGLQDFLMDVDL]ERUQRPYHU]LMRPVLLs WLSRYLPD
L4XLFN3)VXXQDSUHGRåLþHQLLPDMXLQGLNDFLMXNUDMDUDGQRJYHNDSUHNLGDþDL
SULNOMXþDN]DX]HPOMHQMH
3%
3%
Asortiman iQuick PF višepolnih jednodelnih
odvodnika prenapona je prilagođen za sisteme
uzemljenja: TT, TN-S.
Odvodnici prenapona Tip 2 su testirani sa 8/20 Ps
talasnim oblikom struje.
Dodatni pribor
Ɣ =DSRYH]LYDQMHQDX]HPOMHQMHQDRUPDQX
Ɣ VWRSLFD]DPPðNDEO]DX]HPOMHQMH
Ɣ L4XLFN3)31SULNOMXþQLSULERU]DOHNWULþQXYH]XL]PHÿXRGYRGQLNDSUHQDSRQD
LGLIHUHQFLMDOQHVWUXMHSUHNLGDþDQDGRYRGX
ż PRQWLUDQLFHQWUDOQLRGVWRMQLNL]PHÿXRVDPP
ż LVSRUXþHQLFHQWUDOQLRGVWRMQLNL]PHÿXRVDPP
0UHåD
Nazivna struja
SUDåQMHQMD,PD[
Sistem
âLULQDPP Up – (kV)
Un – (V)
Uc – (V)
uzemljenja
modula
Nazivni
PUHåQL
napon
Maksimalni
230
275
275
Napon
prorade
SUDåQMHQMD,Q
zaštite (*)
radni napon
DB123843
Nominalna struja
1P+N
3P+N
10 kA / 5 kA
L4XLFN3)
$/
77716
77716
$/
4
10
1.5
1.5
ID]DGR]HPOMHLOLQXODGR]HPOMHLGLIHUHQFLMDOQLPRGID]DGRQXOH
3%
Daljinski pribor
,(&
'DOMLQVNLSULERUL65RPRJXüDYDGDOMLQVNRXSUDYOMDQMHL4XLFN3)
Pribor
Tip
Širina kod
PRGRGPP
DB122821
iSR
11
14
Kontakt
Napon (Ue)
3A
415 V CA
$/
1
12
Tip
13 mm
Momenat
Bakarni kablovi
zatezanja
Kruti
'%
6.5 mm
iQuick PF
iSR
)1
t
2 N.m
1.2 N.m
1 do 16 mm2
10 do 25 mm2
16 mm2 makd.
Fleksibilni ili prstenasti
'%
'%
3ULNOMXþLYDQMH
1 do 16 mm2
10 do 25 mm2
16 mm2 makd.
DB123310
7HKQLþNHNDUDNWHULVWLNH
Glavne karakteristike
UDGQDIUHNYHQFLMD
Radni napon
,QWHJULVDQDSUHNLGQDPRü,VFQD+]
6WDQMHLQGLNDWRUD
0HKDQLþNLLQGLNDWRUEHOL
UXþLFD21
0HKDQLþNLLQGLNDWRUFUYHQL
UXþLFD2))
.DþHQMHQD',1ãLQXPP
50 Hz
9$&
6 kA
Radni
.UDMFLNOXVD
Ostale karakteristike
Stepen zaštite
6DPXUHÿDM
8UHÿDMXRUPDQX
DB123312
5DGQDWHPSHUDWXUD
WHPSHUDWXUDVNODGLãWHQMD
,3
,3
ƒ&WRƒ&
ƒ&WRƒ&
,QVWDODFLMD
DB123314
,3
IP40
7HåLQDJ
Odvodnici prenapona
Tip
iQuick PF
1P+N
370
3P+N
640
31
DB123850
'%
DB123848
Dimenzije (mm)
31
L65
4/43
iPRF1 12.5r/PRF1 Master/PRD1 25r/PRD1 Master NN
odvodnici prenapona tipa 1 i 2
L35)U35)0DVWHU35'U35'0DVWHU
2GYRGQLNSUHQDSRQDWLSDVHSUHSRUXþXMH]DHOHNWULþQHLQVWDODFLMHXXVOXåQRP
VHNWRUXLLQGXVWULMVNLPREMHNWLPDNRMLVX]DãWLüHQLJURPREUDQVNRPLQVWDODFLMRP
2QãWLWLHOHNWULþQHLQVWDODFLMHRGGLUHNWQLKXGDUDJURPD
.RULVWLVH]DRGYRÿHQMHXGDUQHVWUXMHJURPDNRMDVHVDX]HPOMHQMDRGRYRGLQD
PUHåQHSURYRGQLNH
0RUDLPDWLXJUDÿHQUDVWDYOMDþþLMDSUHNLGQDPRüPRUDQDMPDQMHELWLMHGQDND
PDNVLPDOQRSUHGYLÿHQRMVWUXMLNUDNRJVSRMDQDPHVWXXJUDGQMH
L35)UL35'URGYRGQLFLSUHQDSRQDREH]EHÿXMXL]DãWLWXWLSDL]DãWLWX
HOHNWULþQLKLQVWDODFLMDSXWHPRJUDQLþDYDQMDWDODVQRJREOLNDSUHQDSRQD
3%
'%
Asortiman odvodnika prenapona tipa 1 ispunjava
normativ snage podnosivosti stujnog talasa tipa
10/350 μs (8/20 μs za tip 2 odvodnike prenapona).
Pogodan je za upotrebu saTT, TN-S, TN-C i 230 V
IT sistemima za uzemljenje (uzemljivanje
zvezdišta).
Pored toga, PRF1 Master odvodnik prenapona
pokriva 400 V IT sistem.
iPRF1 12.5r i PRD1 odvodnici prenapona su
opremljeni sa kontaktom za daljinski prenos za
slanje informacija "indikacije o isteku roka
trajanja".
PRD1 odvodnici prenapona su opremljeni sa
jednostavnim za upotrebu izvlačivim uložnicama.
L35)U3131
3%
L35)U
Tip
Rešenje
Fiksni
odvodnik
prenapona
1P+N
3P+N
$/
$/
iPRF1 12.5r
T1T2
'%
'%
35)0DVWHU
T1
35'U
3%
35'U3131
,]YODþLYL
odvodnik
prenapona
35'0DVWHU
4/44
35'0DVWHU3131
1P+N
3P+N
PRD1 25r
T1 + T2
16330
35'0DVWHU
T1
16361
16363
'%
'%
DB123384
35)0DVWHU3
L35)U3
35)0DVWHU333
Tip uzemljenja 3UHSRUXþHQLSULERU
3
1P
3P
4P
77716
$/
71&,79
2 x 16630
3 x 16630
16630
16643
,7(1)QHGLVWULEXLUDQD
QXOD
16644
,7 (1)GLVWULEXLUDQDQXOD
16645
DB122528
DB122527
DB122527
4 x 16630
,7 (1)GLVWULEXLUDQDQXOD
35'U3
35'U333
1P
3
35'0DVWHU333
3P
4P
77716
2 x 4 x ,79
71&,79
16331
77716
16360
2 x 16360
4 x 16360
71&,79
(1) 9HU]LMDEH]LQGLNDFLRQHODPSLFH
iPRF1 12.5r/PRF1 Master/PRD1 25r/PRD1 Master NN
odvodnici prenapona tipa 1 i 2
Tip
Br.
Širina
polova
,PD[N$ ,QN$
8SN9
Nominalna Stepen
zaštite
Maksimalna struja
I imp (kA) (10/350)
Impulsna struja
SUDåQMHQMD
struja
SUDåQMHQMD
PP
moduli
Fiksni
odvodnik
prenapona
L35)U
Odvodnik
prenapona
8F9
8Q9
Nominalna Maksimalni
trajni
napon
napon
voda
Odvodnik
prenapona +
UDVWDYOMDþ
7LS 1 + 2
1P+N
4
13(
50
25
1.5
230
350
$/
3P
8
12.5
50
25
1.5
350
$/
8
13(
50
25
1.5
350
$/
4
50
50
1.5
230
440
16630
3P+N
Tip 1
PRF1 Master
1P
35
,]YODþLYLRGYRGQLFLSUHQDSRQD
35'U
7LS 1 + 2
1P
4
25
40
25
1.5
230
350
1P+N
8
13(
40
25
1.5
350
16330
3P
12
25
40
25
1.5
230
350
16331
3P+N
16
13(
40
25
1.5
350
Tip 1
PRD1 Master
1P
4
25
25
1.5
230
350
16360
1P+N
8
13(
25
1.5
350
16361
3P
12
25
25
1.5
230
350
3P+N
16
13(
25
1.5
350
16363
5H]HUYQDXORåQLFD
&0DVWHU 4
25
1.5
350
16314
&
23 mm
25
1.5
350
16315
&
&1HXWUDO 12 mm
20
1.4
350
16316
4
350
16317
Odvodnici prenapona Rezervna patrona
Faza
Nula
Tip 1
Tip 2
PRD1 25r 1P
16315
16316
PRD1 25r 1P+N
16315
16316
16317
PRD1 25r 3P
3 x 16315
3 x 16316
PRD1 25r 3P+N
3 x 16315
3 x 16316
16317
35'0DVWHU3
16314
35'0DVWHU31
16314
16317
35'0DVWHU3
3 x 16314
35'0DVWHU31
3 x 16314
16317
35'U
DB123370
PRD1 Master
Pribor
Tip
Broj polova
3RåLþHQHþHãOMDVWHVDELUQLFH
4
16643
3RåLþHQHþHãOMDVWHVDELUQLFH
6
16644
3HLJQHVGHFkEODJH3
8
16645
PPÀHNVLELOQLNDEO35)0DVWHU
4/46
16646
Dodatna oprema / Pomoćni kontakti
- iC60, iID, Vigi iC60, ARA i RCA
struja
Bakarni kablovi
50 mm²
Povezivanje 3ULNOMXþDNVDYLãH
Al
zavrtnjem na kablova
zatezanja
6.5 mm
Fleksibilni ili sa
SULNOMXþDN SDSXþLFX
kabl. završetkom
Kruti
iC60
GR$
GR$
Vigi iC60 $
40 do 63 A
L,'
16 do 100 A
5D]YRGQL
EORNRYL
0XOWLNOLS
UHIHUHQFD
'LVWULEORN
1 do 16 mm2
1 do 25 mm2
1 do 16 mm2
1 do 25 mm2
1 do 25 mm2
Fleksibilni
50 mm2
Ø 5 mm
3 x 16 mm2 3 x 10 mm2
50 mm2
Ø 5 mm
3 x 16 mm2 3 x 10 mm2
04000
04040
04041
8
PPð$OSULNOMXþDN
3RYH]LYDQMH]DYUWQMHPQDSDSXþLFX
10 3ULNOMXþDNVDYLãHNDEORYD
1 do 25 mm2
1 do 35 mm2
1 do 25 mm2
1 do 35 mm2
1 do 35 mm2
Kruti
4 dela
3 dela
11 ýHãOMDVWDVDELUQLFD
DB123373
7
2 N.m
3.5 N.m
2 N.m
3.5 N.m
3.5 N.m
'%
'%
PZ2
DB118787
14 mm
Nazivna Moment
Sa dodatnom opremom
'%
Tip
Bez dodatne opreme
'%
DB123060
Povezivanje
'RGDWQDRSUHPD]DPRQWDåX
3RNORSDFSULNOMXþDND
3VHWRG $$
]DSRYH]LYDQMHVDJRUQMHLOL 3VHWRG $$
GRQMHVWUDQH
3P
33
4P
33
13 *UDQLþQLNL]PHÿXID]D
VHWRG
$$
14 3RNORSDFSULNOMXþND
3VHWRG $$
14' 3RNORSDFSULNOM Vigi iC60
VHWRG
$$
15 2]QDNHSULNOMXþDND
16 PPRGVWRMQLN
17 8UHÿDM]D]DNOMXþDYDQMH
$$
VHWRG
18 8WLþQDED]D
$$
$$
=DNUHWQDUXþLFD
6DFUQRPUXþLFRP
$$
6DFUYHQRPUXþLFRP
$$
$GDSWHUEH]UXþLFH
$$
(OHNWULþQLSRPRüQLSULERU
Indikacija
$$
5
L2)6'2)SRPRüQLNRQWDNW
2)6'LOL2)2)NRPELQDFLMD
L6'LQGLNDFLMDSURUDGH]DãWLWH
6
L2)LQGLNDFLMDSRORåDMDNRQWDNDWD
$$
4
$$
2NLGDþNHMHGLQLFH
3
3RPRüQLNRQWDNWL
L01SRGQDSRQVNLRNLGDþ
YLGLVWUDQX
LOLL01VSRGQDSRQVNLRNLGDþVD
NDãQMHQMHPLOLL01[
SRGQDSRQVNLRNLGDþVD
HNVWHUQLPQDSDMDQMHP
1DSRQVNLRNLGDþL0;L0;2) YLGLVWUDQX
SUHQDSRQVNLRNLGDþL068
Vigi iC60
1
Vigi iC60 dodatni blok za
GLIHUHQFLMDOQX]DãWLWX
6
YLGLVWUDQX
2NLGDþNHMHGLQLFH
5/4
17
!
Okidačke jedinice se moraju prve postaviti
Poštujte preporučenu poziciju za SD kontakte
4/47
Električni pomoćni pribor - za iC60, iID, iDPN Vigi, ARA i RCA
2NLGDþNHMHGLQLFH
3RPRüQLNRQWDNWL iMN
L01[
iMNs
iMSU
3RGQDSRQVNLRNLGDþ
3UHQDSRQVNLRNLGDþ
1H]DYLVQLRGQDSRQDQDSDMDQMD
3%
3%
6DNDãQMHQMHP
3%
7UHQXWQL
3%
Tip
Funkcija
Ɣ 9UãLLVNORSXUHÿDMDVDNRMLPMHXVSUH]LNDGDQDSRQQDSDMDQMDSDGQH
L]PHÿXL8Q6SUHþDYDSRQRYQLXNORSXUHÿDMDGRNJRGVHQDSRQQDSDMDQMDQHYUDWLQD
QRPLQDOQXYUHGQRVW
Ɣ ,VNOMXþXMHQDSDMDQMH
RWYDUDQMHPNRQWDNDWDSUHNLGDþD
VDNRMLPMHXVSUH]LXVOXþDMX
SUHPDãLYDQMDQDSRQDL]PHÿX
QXOHLID]HJXELWDNQXOH8
PUHåDPDVD3(1SURYRGQLNRP
NRULVWLWHWULL068SRPRüQD
kontakta.
Ɣ Napon
RNLGDQMD
275 V AC
Ɣ Napon
RNLGDQMD
255 V AC
DB118806
DB118805
Dijagram povezivanja
DB118804
Ɣ 1HYUãLVH
Ɣ 8OD]LRGYRMHQLRGQDSDMDQMD
LVNORSXVOXþDMX
SUROD]QLKSDGRYD
QDSRQDGRV
Upotreba
Kataloški brojevi
Ɣ ,VNOMXþHQMHXVOXþDMXQXåGHSRPRüXWDVWHUDVD1&NRQWDNWRP
Ɣ ,VNOMXþHQMHXVOXþDMXQXåGH
Ɣ 2VLJXUDYDEH]EHGQRVWQDSRMQLKNROD]DQHNROLNRXUHÿDMDWDNRãWR VD
IDLOVDIH
SULQFLSRP
VSUHþDYDQHNRQWUROLVDQRSRQRYQRXNOMXþHQMH
Ɣ 1HRVHWOMLYQDYDULMDFLMH
QDSRQDXSUDYOMDþNRJNRODGDEL
REH]EHGLRNRQWLQXLWHWUDGD
Ɣ Zaštita opreme od prenapona
XPUHåLSUHNLGDQMHQXOH
Ɣ 1DG]RUQDSRQDL]PHÿX
ID]QRJSURYRGQLNDLQXOH
$$
7HKQLþNHNDUDNWHULVWLNH
1D]LYQLQDSRQ
V AC 220…240
8H
V DC –
$$
$$
$$
$$
$$
$$
48
115
220…240
220…240
380…415
230
–
–
–
48
5DGQDIUHNYHQFLMD Hz
&UYHQLPHKDQLþNLLQGLNDWRU
7HVWIXQNFLMD
âLULQDXPRGRGPP
5DGQDVWUXMD
6DSUHGQMHVWUDQH
–
2
–
6DSUHGQMHVWUDQH
–
2
–
6DSUHGQMHVWUDQH
–
2
–
6DSUHGQMHVWUDQH
–
2
–
%URMNRQWDNDWD
Radna
WHPSHUDWXUD
7HPSHUDWXUD
VNODGLãWHQMD
ƒ&
–
«
–
«
–
«
–
«
ƒ&
«
«
«
«
4/48
400
230
Indikacija
iMX
iMX+OF
1DSRQVNLRNLGDþ
iOF
iSD
iOF/SD+OF
Pozicija kontakata
otvoren/zatvoren
Kontakt za indikaciju
greške
Dvostruki kontakt
indikacija pozicije
kontakata ili greške
Ɣ 2NLGDQMHSULGUXåHQRJSUHNLGDþDSULXNOMXþHQMXQDSDMDQMD
Ɣ 1 CO kontakt kao
LQGLNDFLMDSR]LFLMH
NRQWDNDWDQDSUHNLGDþX
RWYRUHQLOL]DWYRUHQ
3%
3%
3%
3%
3%
6DSRPNRQWDNWRP]DLQGLNDFLMX
SR]LFLMHRWYRUHQ]DWYRUHQ
Ɣ &2NRQWDNW]DLQGLNDFLMX
SR]LFLMHSUHNLGDþDXVOHG
ż QHLVSUDYQRVWLXHOLQVWDODFLML
ż DNFLMHLOLRNLGDQMDSRPRüQRJ
kontakta
Ɣ ,VWDLQGLNDFLMDNDRNRG
9,6,75,3
Ɣ L2)6'2)SRPRüQL
NRQWDNWMH]DSUDYRX
SURL]YRGSUHNRPHKDQLþNH
L]ERUQHVNORSNHRQPRåH
biti OF+SD ili OF+OF
DB118813
DB118812
U>
DB118811
DB118810
DB118808
DB123012
Ɣ 8NOMXþXMH2)NRQWDNW]D
LQGLNDFLMXSR]LFLMHNRQWDNDWD
SUHNLGDþDRWYRUHQLOL]DWYRUHQ
2)SR]LFLMD
Ɣ ,VNOMXþHQMHXVOXþDMXQXåGH
SRPRüXWDVWHUDVD12
kontaktom
Ɣ ,VNOMXþHQMHXVOXþDMXQXåGH
SRPRüXWDVWHUDVD12
kontaktom
Ɣ 'DOMLQVNDLQGLNDFLMD
SR]LFLMHNRQWDNDWDSULGUXåHQRJ
SUHNLGDþD
$$ $$ $$ $$ $$ $$
Ɣ 'DOMLQVNDLQGLNDFLMD
SR]LFLMHNRQWDNDWD
SULGUXåHQRJSUHNLGDþD
Ɣ 'DOMLQVNDLQGLNDFLMD
RNLGDQMDXVOXþDMXJUHãNH
SULGUXåHQRJSUHNLGDþD
Ɣ 'DOMLQVNDLQGLNDFLMD
SR]LFLMHNRQWDNDWDRNLGDQMD
XVOXþDMXJUHãNH
SULGUXåHQRJSUHNLGDþD
$$
$$
$$
100…415 48
12…24
100…415 48
12…24
240…415
240…415
240…415
110…130
12…24
110…130
12…24
24…130
24…130
24…130
48
48
6'SR]LFLMD
6DSUHGQMHVWUDQH
–
2
–
6DSUHGQMHVWUDQH
–
2
12...24 V DC
48 V DC
110...130 V DC
6DSUHGQMHVWUDQH
3RPRüXUXþLFH
1
24 V DC
6A
48 V DC
2A
60 V DC
1.5 A
130 V DC
1A
240 V AC
6A
415 V AC
3A
6DSUHGQMHVWUDQH
3RPRüXUXþLFH
1
6DSUHGQMHVWUDQH
3RPRüXUXþLFH
1
121&
«
121&
«
121&121&
«
«
«
«
–
«
12...24 V AC
48 V AC
100...240 V AC
400 V AC
121&
«
«
«
6A
2A
1A
6A
2A
6A
3A
4/49
Dodatna oprema - za iC60, iID, Vigi iC60
0RQWDåD
=DNUHWQDUXþLFD
Dodatna
8WLþQDED]D
8UHÿDM]D]DNOMXþDYDQMH
3%
3%
3%
oprema
'%
3%
4
Funkcija
Kataloški brojevi
Set od
8SUDYOMDQMHVDSUHGQMHLOLERþQHVWUDQH
Ɣ 6WHSHQ]DãWLWHUXþLFH,3
Ɣ 1DþLQSRVWDYOMDQMD
ż PHKDQL]DPVHSRVWDYOMDQDVDPXUHÿDM
ż ]DNUHWQDUXþLFDVHSRVWDYOMDQDSUHGQMXLOLERþQX
VWUDQXRUPDQD
Ɣ 3RVWDYOMDQMHVSUHGDQDYUDWDLOL¿NVQLSUHGQML
SDQHO
Ɣ 6SUHþDYDRWYDUDQMHYUDWDNDGDMHSUHNLGDþX21
SRORåDMXPRåHVHRPRJXüLWL
Ɣ 0RJXüQRVW]DNOMXþDYDQMDXRWYRUHQRPSRORåDMX
]D]DNOMXþDYDQMHX]DWYRUHQRPSRORåDMXSRWUHEQD
MHQDNQDGQDDGDSWDFLMD
Ɣ 3UHþQLNGRPP
2PRJXüDYDGDVHSUHNLGDþL]YDGLL]DPHQL
EU]REH]åLþHQMD
Ɣ 6WHSHQ]DãWLWH,3
Ɣ 6DVWRMLVHRG
ż ED]HNRMDVHSULþYUVWL]DãLQXLOLPRQWDåQXSORþX
ż NDLãDNRMDVHSULWHJQXQDSULNOMXþNHXUHÿDMD
Ɣ 3RYH]LYDQMHWXQHONOHPH]DNDEORYH
NUXWHGRPPðÀHNVLELOQHGRPPð
Ɣ 3RVWDYOMDQMH
ż XUD]YRGQLRUPDQ
ż QDKRUL]RQWDOQXãLQX
Ɣ 9LVLQDPP
Ɣ 1LMHNRPSDWLELODQVD9LJLL&LSRPRüQLP
kontaktima
Ɣ 0RåHVH]DNOMXþDWLSUHþQLNPP
.RULVWLVH]D]DNOMXþDYDQMH
SUHNLGDþDXRWYRUHQRPLOL
]DWYRUHQRPSRORåDMX
Ɣ 3UHþQLNGRPP
Ɣ 0RJXüQRVW]DSWLYDQMDPD[
SUHþQLNPP
Ɣ =DNOMXþDYDQMHX21SR]LFLMHQH
VSUHþDYDSUHNLGDQMHXVOXþDMX
QHLVSUDYQRVWLXLQVWDODFLML
ż 8VNODGXVD,(&(1
$$
FUQDUXþLFD
$$
FUYHQDUXþLFD
$$
EH]UXþLFH
$$
(1 po polu)
$$
1
1
1
1
10
Pogodan za upotrebu sa
iC60
Ɣ 333
Ɣ
b
iC60 + Vigi iC60
Ɣ 333
–
b
iID
–
Ɣ y 63 A
b
PPð$OSULNOMXþDN
Povezivanje zavrtnjem na
Povezivanje
3ULNOMXþDN]DYLãHNDEORYD
Dodatna
SDSXþLFX
DB118783
DB118781
DB118780
oprema
Funkcija
'%
'%
5 mm
4
3
1
8
iC60 y $
–
–
–
Ɣ
L&!$
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Vigi iC60
–
–
–
–
iID
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ y 63 A
10 N.m
2 N.m
Kataloški brojevi
Set od
Moment zatezanja 2 N.m
=DNDEORYHVDSDSXþLFRP
postavljanje sa prednje ili zadnje
strane
Za aluminijumske kablove od 16 do 50 mm²
DB118787
Za 3 bakarna kabla:
Ɣ ýYUVWLGRPPð
Ɣ )OHNVLELOQLGRPPð
Bezbednost
3RNORSDFSULNOMXþDND
Dodatna
0DVND]DSULNOMXþNH
*UDQLþQLNL]PHÿX Odstojnik
3%
3%
3%
3%
3%
faza
3%
oprema
6SUHþDYDELORNDNDYNRQWDNWVD]DYUWQMLPDQD 6SUHþDYDELORNDNDYNRQWDNWVD
SULNOMXþFLPD
SULNOMXþFLPD
Ɣ 3RYHüDYDVWHSHQ]DãWLWHGR,3'
Ɣ 3RYHüDYDVWHSHQ]DãWLWH
GR,3'
Ɣ 0RJXüQRVW]DSWLYDQMDPD[SUHþQLN
1.2 mm
Ɣ 6HWRGGYD]DGRYRGQHLRGYRGQH
SULOMXþNH
Ɣ =DSROQH$$ + $$
Ɣ =DSROQH;$$
Poboljšava izolaciju
L]PHÿXSULNOMXþDND
kablova, kablovskih
završetaka, itd
Ɣ .RULVWLVH]D
ż NRPSOHWLUDQMHUHGRYD
ż RGYDMDQMHXUHÿDMD
âLULQD[PPPRGXO
Ɣ 2PRJXüDYDYRÿHQMH
NDEORYDRGMHGQRJUHGD
GRGUXJRJLVSRGL
L]QDGGRPPð
Kataloški brojevi
$$
$$
$$
$$
$$
$$
Set od
[SRO
[SRODPRåHVHSRGHOLWL
[SRO
[SROD
10
5
Funkcija
Pogodan za upotrebu sa
iC60
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Vigi iC60
Ɣ
–
–
–
–
Ɣ
iID
–
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
2]QDþDYDQMH
Dodatna
âWDPSDþ
Traka sa oznakama
DB118785
3%B6(
oprema
=DLGHQWL¿NDFLMXNRQWDNDWD
Kataloški brojevi
Set od
$%5
$%5
$%5
$%5
$%5
$%5
$%5
$%5
$%5
$%5
$$%*$
%$%*%
&$%*&
'$%*'
($%*(
)$%*)
*$%**
+$%*+
,$%*,
-$%*.$%*.
/$%*/
0$%*0
1$%*1
2$%*2
3$%*3
4$%*4
5$%*5
6$%*6
7$%*7
8$%*8
9$%*9
:$%*:
;$%*;
<$%*<
=$%*=
$%5
$%5
SUD]QH$%59
13501
=DR]QDþDYDQMHHONRODQDSUHNLGDþLPD
PP
iC60
Ɣ PD[R]QDNHSRSROX
Vigi iC60
Ɣ PD[R]QDNHSRXUHÿDMX
iID
Ɣ PD[R]QDNHSRXUHÿDMX
Ɣ .RPSDWLELODQVD'\PRWUDNDPDL
dodatnom opremom
Ɣ .RPSOHWVDGUåL
ż ãWDPSDþ]DQDOHSQLFH
ż EDWHULMHQDSXQMHQMH
ż SXQMDþ9DGDSWHU
ż 4 trake
ż NXWLMD]DþXYDQMH
Beleške
0RQWDåQLSULERU
11 äXWHVWH]DOMNH
$&
PPRGVWRMQLN
13 7UDNDVDR]QDNDPD
DB123631
iTL impulsni releji
$$
3RJOHGDWLVWUDQX
Pribor
iTLm
iETL
Centralizovano upravljanje
L$7/F
24...240 V AC
$&
24...240 V AC
$&
Indikacija
3
L$7/V
Centralizovano upravljanje + indikacija
4
L$7/FV
24...240 V AC
$&
iTL (4P)
Centralizovano upravljanje na više nivoa
5
L$7/FF
24...240 V AC
0HKDQLþNDL
HOHNWULþQDYH]D
(OHNWULþQD
YH]D
$&
Upravljanje korak po korak
6
iATL4
230 V AC
$&
8SUDYOMDQMHSRPRüXVYHWOHüHJWDVWHUD
7
iATLz
130...240 V AC $&
iTL (1P - 2P)
8SUDYOMDQMHSXWHPOHþRYDQMD
8
iATLm 12...240 V AC
$&
Upravljanje sa vremenskim kašnjenjem
L$7(W
24...240 V AC
$&
(1) L$7/FL$7/VLL$7/PPPVHXSRWUHEOMDYDMXVDGHVQH
VWUDQHLPSXOVQRJUHOHMD
(2)7UDGLFLRQDOQRSULNOMXþLYDQMHNDEORYLPD
L$7/FFPRUDELWLXJUDÿHQDQDVHVQXVWUDQXL$7/FV
LOLL$7/F
iTLI
(3) )XQNFLMHFHQWUDOL]RYDQRJXSUDYOMDQMDL7/FL$7/F
L$7/FVL$7/FFUDGHVDPRQDPUHåDPDVD$&QDSRQRP
(4)L$7(WXSUDYOMDþNLQDSRQ
9$&9'&
iTLs
iTLc
Električni pribor - za iTL impulsne releje
iATLc+c
Tip
Indikacija
Centralizovano
upravljanje
Centralizovano
upravljanje + indikacija
Centralizovano upravljanje na
više nivoa
3%
iATLc+s
3%
iATLc
3%
Upravljanje
iATLs
3%
Indikacija
Pribor
Funkcija
Ɣ 2PRJXüDYDGDOMLQVNX
LQGLNDFLMXSRYH]DQRJ
LPSXOVQRJUHOHMD
Ɣ 8SRWUHEOMDYDVH]DFHQWUDOL]RYDQRXSUDYOMDQMH]DKYDOMXMXüL
VLJQDOQRMOLQLMLJUXSHLPSXOVQLKUHOHMDNRMLNRQWUROLãX
RGYRMHQHPUHåHX]LVWRYUHPHQRORNDOQRXSUDYOMDQMHVYDNRJ
LPSXOVQRJUHOHMD]DVHEQR
Ɣ ,]DGDOMLQVNXLQGLNDFLMX
VWDQMDJUXSHVYDNRJUHOHMD
Ɣ 8SRWUHEOMDYDVH]DFHQWUDOL]RYDQR
XSUDYOMDQMHQHNROLNRJUXSDLPSXOVQLK
UHOHMDX]LVWRYUHPHQRORNDOQR
XSUDYOMDQMHVYDNRJUHOHMD]DVHEQR
–
–
DB123235
DB123231
DB123232
DB123233
Dijagram povezivanja
–
Ɣ 6YDNDJUXSDVDþLQMHQDRGL7/FLOL
L7/LOLL7/OLOLL7/VL$7/FVPRUD
VDGUåDWLVDPRMHGDQL$7/FF
Ɣ 0DNVLPDOQLEURMLPSXOVQLKUHOHMD
NRMLPDVHPRåHXSUDYOMDWLMH
ż 9$&
ż 9$&
ż 9$&
Ugradnja
Ɣ 8JUDÿXMHVHQDGHVQXVWUDQX Ɣ 8JUDÿXMHVHQDGHVQXVWUDQX Ɣ 8JUDÿXMHVHQDGHVQXVWUDQX Ɣ %H]PHKDQLþNHYH]HVDLPSXOVQLP
L7/SXWHPåXWLKVWH]DOMNL
L7/SXWHPåXWLKVWH]DOMNL
L7/SXWHPåXWLKVWH]DOMNL
UHOHMLPDLOLSULERURP
$&
Kataloški brojevi
$&
$&
$&
7HKQLþNHVSHFL¿NDFLMH
8SUDYOMDþNLQDSRQ V AC
8H
V DC
)UHNYHQFLMD
Hz
XSUDYOMDþNRJQDSRQD
âLULQDPRGXODRGPP
3RPRüQLNRQWDNW
SUHNLGQDPRü
%URMNRQWDNDWD
Radna
WHPSHUDWXUD
7HPSHUDWXUD
VNODGLãWHQMD
24…240
24…240
24…240
24 …240
24…240
–
–
–
2
Ɣ 0LQLQLPXPP$QD
9$&'&
2
–
ƒ&
1
1
–
Ɣ 0LQLQLPXPP$QD
9$&'&
Ɣ 0DNVLPXP,(&
ż 12…240 V AC
6A
ż 12…24 V DC
6A
ż 15…240 V AC
2A
ż 13…24 V DC
2A
–
–
ƒ&GRƒ&
ƒ&
ƒ&GRƒ&
Ɣ 0DNVLPXP,(&
ż
ż
ż
ż
–
12…240 V AC
12…24 V DC
15…240 V AC
13…24 V DC
6A
6A
2A
2A
–
Upravljanje
8SUDYOMDQMHSXWHPOHþRYDQMD
Vremensko kašnjenje
Upravljanje korak po korak
Upravljanje sa svetiljkom
3%
iATLz
3%
iATL4
3%
iATEt
3%
iATLm
–
Ɣ
ż
ż
ż
ż
ż
Ɣ 8JUDÿXMHVHQDGHVQXVWUDQXL7/
SXWHPåXWLKVWH]DOMNL
iTL1
iTL2
Ɣ .RULVWLVH]DXSUDYOMDQMH
LPSXVQLPUHOHMLPDSXWHPVYHWOHüLK
WDVWHUDEH]RSHUDWLYQLKUL]LND
DB123230
DB123552
DB123237
DB123234
Ɣ 8NRPELQDFLMLVDLPSXOVQLPUHOHMRP Ɣ 8NRPELQDFLMLVDLPSXOVQLP
Ɣ 8SUDYOMDQMHXNRUDFLPDVDGYDUHOHMD
UDGLSXWHPVLJQDOD]DOHþRYDQMH
UHOHMRPDXWRPDWVNLLVNOMXþXMHNROR
QDNRQLVWHNDXQDSUHGSRGHãHQRJ
YUHPHQD
&LNOXVMHVOHGHüL
1. LPSXOVL7/]DWYRUHQL7/RWYRUHQ
2. LPSXOVL7/RWYRUHQL7/]DWYRUHQ
3. LPSXOVL7/L]DWYRUHQL
4. LPSXOVL7/LRWYRUHQL
5. LPSXOVL7/]DWYRUHQL7/RWYRUHQLWG
Ɣ 2EH]EHGLWHL$7/]NDGDMHVWUXMD
NRMXYXþHVYHWOHüLWDVWHUYHüDRG
P$RYDVWUXMDMHGRYROMQDGDGUåL
NDOHPHSRGQDSRQRP,]QDGRYH
YUHGQRVWLSRVWDYLWHMHGDQGRGDWQL
L$7/]QDVYDNDP$
Ɣ 1DSULPHU]DP$
SRVWDYLWHL$7/]
Ɣ 8JUDÿXMHVHQDOHYXVWUDQXL7/
SXWHPåXWLKVWH]DOMNL
Ɣ 'RGDMHVHL]PHÿXLPSXOVQDUHOHMD
XVNODGXVDWDEHORPSULERUDSXWHPåXWLKVWH]DOMNL
Ɣ 8JUDÿXMHVHQDOHYXVWUDQXL7/
SXWHPåXWLKVWH]DOMNL
$&
$&
$&
$&
12…240
24…240
230
130…240
6…110
1
24…110
2
–
4
–
2
–
–
–
–
–
ƒ&WRƒ&
–
–
–
RSVHJDSRGHãDYDQMDYUHPHQD
GRV
GRV
2 do 10 min
6 do 60 min
GRK
Ɣ
ż
ż
ż
ż
ż
ƒ&WRƒ&
Električni pribor - za iCT kontaktore
Indikacija
Zaštita
Upravljanje
Pribor
iACTs
iACTp
iACTc
Tip
Indikacija
Filtriranje smetnji
Upravljanje putem
LPSXOVDOHþRYDQMD
3%
3%
2 zaštitna kola
3%
6DSRPRüQLPNRQWDNWRPXNOMXþHQLVNOMXþHQ
Funkcija
Ɣ =DLQGLNDFLMXSRORåDMDXNOMXþHQLVNOMXþHQHQHUJHWVNLK Ɣ 3ULJXãQLPRGXONRMLRJUDQLþDYD
SULNOMXþDNDL&7NRQWDNWRUD
SUHQDSRQHQDXSUDYOMDþNRPNROX
Ɣ 0RGXORPRJXüDYDXSUDYOMDQMH
SULGUXåHQRPNRQWDNWRUXSRPRüX
ż LPSXOVQRJVLJQDOD]DORNDOQR
XSUDYOMDQMHXOD]7
ż ELVWDELOQRJVLJQDOD]DFHQWUDOQR
XSUDYOMDQMH
ż SULRULWHWLPDSRVOHGQMLSULPOMHQL
VLJQDO
DB123315
DB123316
DB123779
DB123778
DB123777
Dijagram povezivanja
23 11
13
13 23
3
1
24 12
12 14
14 24
4
2
T
X
Ugradnja
Ɣ 8JUDÿXMHVHQDGHVQXVWUDQXL&7
Ɣ 8JUDÿXMHVHQDOHYXVWUDQXiCT
SXWHPåXWLKVWH]DOMNL
Ɣ 3XWHPNDEORYD
–
Ɣ L$&7SLPDRGYRMHQDLGHQWLþQD
NRODNRMDPXRPRJXüDYDMX
NRPELQRYDQMHVDUD]OLþLWDQD
L&7GUXJLSXWHPåLFD
Ɣ 8JUDÿXMHVHQDOHYXVWUDQXiCT
SXWHPåXWLKVWH]DOMNL
Upotreba
$&
Kataloški brojevi
$&
$&
7HKQLþNHVSHFL¿NDFLMH
8SUDYOMDþNLQDSRQ V AC 24…240
8H
V DC 24…130
)UHNYHQFLMD
Hz
XSUDYOMDþNRJQDSRQD
%URMPRGXODRGPP
3RPRüQLNRQWDNW
SUHNLGQDPRü
%URMNRQWDNDWD
Radna
WHPSHUDWXUD
7HPSHUDWXUD
VNODGLãWHQMD
3RWURãQMD
ƒ&
1
Ɣ 0LQLQLPXPP$]DLVSRG9'&$&FRVij Ɣ 0DNVLPXP
ż $QD9$&FRVij ż 1 A na 130 V DC
1NO + 1NC
1CO
2NO
ƒ&GRƒ&
ƒ&
ƒ&GRƒ&
–
(OHNWULþQDLPHKDQLþNDYH]D
0DNVLPDOQDSRWURãQMDVYLKXSUDYOMDQLKNRQWDNWRUD
Ɣ 1HVWDQDNQDSDMDQMD
ż VRGUåDYDVYRMSRþHWQLVWDWXV
ż uVUHVHWXMH
ż YUDüDXUHåLPUDGDVDPDQXHOQLP
XSUDYOMDQMHPQDXOD]X;LOL7
Ɣ 0LQLPDOQRWUDMDQMHLPSXOVD
PV
$& $& $& $&
$&
48 …127
12 …48
220 …240
230…240
24…48
–
–
2
–
2
–
–
–
–
%H]RSWHUHüHQMD9$
Udarno 9$
Stalno 9$
Upravljanje
iATEt
3%
Vremensko kašnjenje
Ɣ 2YDMSULERUVHNRULVWL]DSRGHãDYDQMHYUHPHQVNRJNDãQMHQMD]DL&7LL7/8]DYLVQRVWLRGQDþLQDRåLþHQMDNDEORYDSRVWRMLPRJXüLKWLSRYDYUHPHQVNRJ
NDãQMHQMD
ż 1 za iTL
ż 4 za iCT.
A1
iCT
A2
Funkcija tip H:
,PSXOVSULXNOMXþHQMX
Ɣ 3RNUHüHNRQWDNWRURGPRPHQWD
QDSDMDQMHWRNRPXQDSUHGRGUHÿHQRJ
YUHPHQD
DB123324
Funkcija tip C:
=DNDVQHORLVNOMXþHQMH
Ɣ QDSDMDNRQWDNWRU]DWYDUDQMHPWDVWHUD
Ɣ 9UHPHQVNRNDãQMHQMH]DSRþLQMHNDGD
VXNRQWDNWL]DXSUDYOMDQMHRWYRUHQL
DB123323
DB124104
Funkcija tip B:
Vremenski impuls
Ɣ QDSDMDNRQWDNWRU]DWYDUDQMHPWDVWHUD
Ɣ 9UHPHQVNRNDãQMHQMH]DSRþLQMHRGPDK
SR]DWYDUDQMXNRQWDNDWD]DXSUDYOMDQMH
DB123321
Funkcija tip A:
=DNDVQHORXNOMXþHQMH
Ɣ 2GODåHQDSDMDQMHNRQWDNWD
U
U
U
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
T
t
A1
iCT
A2
1
0
T
t
A1
iCT
A2
U
1
0
T
t
A1
iCT
A2
1
0
T
t
Ɣ 8JUDÿXMHVHQDOHYXVWUDQXiCT SXWHPåXWLKVWH]DOMNL
_
$&
24…240
24…110
2
–
–
ƒ&GRƒ&
ƒ&GRƒ&
%H]RSWHUHüHQMD9$
Udarno $
Stalno $
Priključni pribor - za C120, C60H-DC, iSW
Instalacija
0RGXO]D]DNOMXþDYDQMH
SUHNLGDþD
SUHNLGDþD
3%B6(
B6(
B6(
3%B6(
$GDSWHU]DL]YODþLYXYDULMDQWX
-B6(
=DNUHWQDUXþLFD
Tip
Funkcija
Referenca
Set od
=DSUHGQMHLOLERþQRXSUDYOMDQMH33L3
2PRJXüDYDEU]RLVNOMXþHQMHLOL]DPHQX
Ɣ 6WHSHQ]DãWLWH,3
SUHNLGDþDEH]GRGLULYDQMDSULNOMXþDND
Ɣ .RPSOHW]D]DNUHWQXUXþLFXVHVDVWRMLRGPRGXOD Ɣ 6WHSHQ]DãWLWH,3
]DSULKYDWUXþLFHUHILRGYRMLYHLOL¿NVQH
Ɣ 6DVWRMLVHRG
UXþLFHUHILOL
ż RVQRYHNRMDVH¿NVLUD]DãLQX
Ɣ 8JUDGQMD
ż ³QRåLüD´]D¿NVLUDQMHSULNOMXþDND
ż PRGXO]DSULKYDWUXþLFHUHIHUHQFD
Ɣ .RQHNFLMDWXQHOWHUPLQDOV]DNDEORYHGR
XJUDÿXMHVHQDSUHGQMXVWUDQXSUHNLGDþD
PPðNUXWLRUPPðÀHNVLELOQL
ż RGYRMLYDUXþLFDUHIVHXJUDÿXMHQDYUDWD Ɣ ,QVWDODFLMD
ormana
ż QDPRQWDåQXSORþX
ż ¿NVQDUXþLFDUHIVHXJUDÿXMHVERþQH ż QDKRUL]RQWDOQXãLQX
VWUDQHRUPDQD
Ɣ 5D]PDNL]PHÿXãLQDPLQPP
Ɣ 3ULPHQMXMHVHVDPR]DSUHNLGDþHEH]
HOHNWULþQRJSULERUDL9LJLGLIHUHQFLMDOQRJPRGXOD
Ɣ 3RVWRMLPRJXüQRVW]DNOMXþDYDQMDSRVHEQR
QDUXþLWLNDWDQDF
=DNOMXþDYDQMHSUHNLGDþDSRPRüX
NDWDQFDX21LOL2))SRORåDMX
Ɣ 3UHþQRNNDWDQFDPPPDNV
Ɣ =DNOMXþDYDQMHX21SR]LFLMLQH
VSUHþDYDRNLGDQMHSUHNLGDþDXVOXþDMX
NYDUD
Ɣ ,]RODFLMDXVDJODVQRVWLVD,(&(1
VWDQGDUGRP
2GYRMLYDUXþLFD )LNVQD
UXþLFD
0RGXO]DSULKYDW
SRSROX
SRSROX
1
1
1
1
4
–
Ɣ
Ɣ L6:GR$
Ɣ
–
–
Ɣ
–
–
–
Ɣ
Ɣ
1
2GJRYDUDVOHGHüLPXUHÿDMLPD
&
Ɣ 333
&+'&
Ɣ 2P
iSW
Ɣ L6:uPRGXODRGPP
Sigurnost
Tip
3RNORSFLSULNOMXþDND
Poklopci zavrtnjeva
3UHJUDGHL]PHÿX Element za
razmak
3%
'%
B6(
B6(
PB124114
polova
Funkcija
=DãWLWDRGGLUHNWQRJGRGLUDX]SRPRü
zavrtnjeva
Ɣ 6WHSHQ]DãWLWH,3
Ɣ 0RJXüQRVWSHþDüHQMDPD[SUHþQLNPP
Ɣ 5D]GYRMLYL
Zaštita od direktnog dodira
SULNOMXþDND
Ɣ 6WHSHQ]DãWLWH,3
Ɣ 0RJXüQRVWSHþDüHQMDPD[SUHþQLN
1.2 m
Ɣ 1P
Ɣ 1P
Osiguravaju potrebni Ɣ .RULVWLVH]D
UD]PDNL]PHÿXSRORYD ż SRSXQMDYDQMHUHGRYD
SUHNLGDþDXRGQRVX ż UD]GYDMDQMHXUHÿDMD
QDWLSSULNOMXþND
Ɣ ãLULQD[PP
Ɣ GR]YROMDYDYRÿHQMH
GYDNDEODL]MHGQRJUHGD
XGUXJLL]QDGLOLSRUHG
GRPPð
Ɣ 2P
Ɣ 3[
[
Ɣ 3[
Referenca
Set od
3GHOMLYD
2GJRYDUDVOHGHüLPXUHÿDMLPD
&
Ɣ
&+'&
–
iSW
–
–
Ɣ
Ɣ L6:GR$
$1
]D]DGQMLGRQMLSULNOMXþDN
10
1
Ɣ
–
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ L6:GR$
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ L6:WR$
Priključni pribor - za C120, C60H-DC, iSW
Konekcija
Pribor
3ULNOMXþDN]DYLãH 50 mm² Al
Zavrtanj za
kablova
NDEORYVNHSULNOMXþNH NDEORYVNLSULNOMXþDN
izolovani
=DGQMLSULNOMXþDNVD
Set zavrtnjeva za
1P poklopcem
DB118784
1
SULNOMXþDND
'%
DB118782
DB118780
SULNOMXþDN
Funkcija
Za 16 do 50 mm²
aluminijumske
kablove
'%
DB118787
'%
Za 3 bakarna kabla:
Ɣ .UXWLGRPPð
Ɣ )OHNVLELOQLGRPPð
]DNDEORYHVDSDSXþLFRP =DSULNOMXþNHGR$SUHGQML Za kablove do 50 mm
SUHGQMLLOL]DGQMLSULNOMXþDN ili zadnji pristup
6D3SULNOMXþNRP
]DYUWDQMಶPP
Ɣ 8NOMXþXMHSURYRGQHGHORYHL
L]RODFLMXNRMDRPRJXüXMH
RGJRYDUDMXüLUD]PDNL]PHÿX
5 mm
ID]D
Referenca
17400
Set od
&
9LJL&
DPN, DPN Vigi
&+'&
L6:WR$
6:'&
&1$'&
&39'&
Moment zatezanja
4
Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
3
Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
1
Ɣ
Ɣ
–
Ɣ
8
Ɣ
–
Ɣ
Ɣ
–
–
–
Ɣ
Ɣ
–
–
–
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
–
–
–
2 N.m
–
Ɣ
10 N.m
Ɣ
2 N.m
–
–
–
–
'XåLQDWUDNH
11 mm
13 mm
–
–
–
Alati
3UHþQLNPPLOL3=
+FLOLPP
3UHþQLNPP
3UHþQLNPP
–
,GHQWL¿NDFLMD
Markeri
'B6(
Pribor
Funkcija
Referenca
=DLGHQWL¿NDFLMXNRQHNFLMH
$%5
$$%*$
.$%*.
8 $%*8
$%5
%$%*%
/$%*/
9 $%*9
$%5
&$%*&
0$%*0
: $%*:
$%5
'$%*'
1$%*1
;$%*;
$%5
($%*(
2$%*2
<$%*<
$%5
)$%*)
3$%*3
=$%*=
$%5
*$%**
4$%*4
$%5
$%5
+$%*+
5$%*5
$%5
$%5
,$%*,
6$%*6
3UD]QD$%59
$%5
-$%*-
7$%*7
Set od
&
DPN, DPN Vigi
Ɣ PDUNHUDPDNVLPDOQRSRSROX
Ɣ PDUNHUDPDNVLPDOQRSRSROX
&+'&
Ɣ PDUNHUDPDNVLPDOQRSRSROX
Dopunski zaštitni uređaji DC kola - C60H-DC (C kriva)
,(&(1
Jednosmerna struja ( (DC)
3UHNLGQDPRü,FXSUHPD,(&(1
Nazivna
SUHNLGQDPRü
(Ics)
Tip
110 V
9
9
440 V
500 V
0.5 do 63 A 20 kA
10 kA
6 kA
1P
Nazivna
,FX
struja (In)
3UHGQR
110 V
0.5 do 63 A 9
9
440 V
500 V
20 kA
20 kA
10 kA
6 kA
,FX
Kataloški brojevi
&+'&
3
1P
Nazivna struja (In)
0.5 A
1A
2A
3A
4A
5A
6A
10 A
13 A
15 A
16 A
20 A
25 A
30 A
32 A
40 A
50 A
63 A
%URMPRGXODRG
PP
3RPRüQLNRQWDNW2)
DB124110
DB124111
Tip
DB116588
3%HSV
3%HSV
&+'&GRSXQVNL]DãWLWQLXUHÿDMLVHNRULVWHNRGNRODVDMHGQRVPHUQRPVWUXMRP
LQGXVWULMVNDNRQWURODLDXWRPDWL]DFLMDWUDQVSRUWREQRYOMLYDHQHUJLMD
2QDNRPELQXMHVOHGHüHIXQNFLMH]DãWLWHNRODRGNUDWNRJVSRMDLVWUXMDSUHRSWHUHüHQMD
XSUDYOMDQMDLL]RODFLMH
1DSDMDQMHRGR]JRLOLRGR]GR
JOHGDQRXRGQRVXQDSRODULWHW
1DSDMDQMH
odozgo
C kriva
C kriva
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
2
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
4
1DSDMDQMH
odozdo
$1
4/61
C120N automatski prekidači (krive B, C, D)
,(&(1,(&
3%
3%
&1SUHNLGDþLNRPELQXMXVOHGHüHIXQNFLMH
Ɣ ]DãWLWDRGNUDWNRJVSRMD
Ɣ ]DãWLWDRGSUHRSWHUHüHQMD
Ɣ SRJRGQL]DSULPHQXXLQGXVWULMLSUHPD,(&(1
Ɣ XSUDYOMDQMHLLQGLNDFLMDGRGDYDQMHPSRPRüQRJSULERUD
1DL]PHQLþQDVWUXMD$&+]
3%
3UHNLGQDPRü,FXXVNODGXVD,(&(1
Tip
Napon (V)
1P
130 V
Nazivna
struja (In)
63 do 125 A 20 kA
333
130 V
63 do 125 A Nazivna
SUHNLGQDPRü
(Ics)
GR 380 do 415
V
V
10 kA
3 kA (1)
440 V
GR 380 do 415
V
V
20 kA
10 kA
440 V
RG,FX
6 kA
RG,FX
Nazivna
63 to 125 A
struja (In)
(1)3UHNLGQDPRüMHGQRJSRODXL]RORYDQRMPUHåLVOXþDMGYRVWXNRJNYDUD
RG,FQ
3%
3UHNLGQDPRü,FQSUHPD,(&(1
Tip
Napon (V)
3333
GR
V
10000 A
Jednosmerna struja (DC)
3UHNLGQDPRü,FXXVNODGXVD,(&(1
Napon (Ue)
,]PHÿX
Broj polova
Nazivna 63 do
struja (In) 125 A
GR y 144 V
V
1P
15 kA
10 kA
y9
y 375 V
y 500 V
3
3P
4P
10 kA
10 kA
10 kA
Nazivna
prekidna
PRü,FV
RG,FX
Kataloški brojevi
&1DXWRPDWVNLSUHNLGDþ
Tip
Nazivna
struja (In)
3
1P
1
1 3
2
2 4
Kriva
Kriva
63 A
80 A
100 A
B
$1
$1
$1
C
$1
$1
$1
D
$1
$1
$1
B
$1
$1
$1
C
$1
$1
$1
D
$1
$1
$1
125 A
$1
$1
$1
$1
$1
$1
âLULQDXPRGXOLPDRGPP
3
3RPRüQLNRQWDNW2)
Dodatna oprema
6
$1
Strana 58
Strana 58
3%
Ɣ ,]RORYDQHNOHPH,3
Ɣ 0HVWR]DREHOHåDYDQMH
Indikacija pozicije kontakata
Ɣ 3RJRGQL]DXSRWUHEXXLQGXVWULMLSUHPD
,(&(1VWDQGDUGX
Ɣ 9LGOMLYRVW]HOHQHWUDNHJDUDQWXMHGDVXNRQWDNWL
¿]LþNLUD]GYRMHQLLREH]EHÿXMHSRWSXQREH]EHGDQ
UDGQDVYLPRGYRGQLPGHORYLPDLQVWDODFLMH
Ɣ 3URGXåHQHNVSORDWDFLRQLYHNXUHÿDMD]DKYDOMXMXüL
ż RWSRUQRVWQDRãWHüHQMDXVOHGSRMDYHSUHQDSRQD]DKYDOMXMXüLYLVRNRPQLYRX
SHUIRUPDQVLSULSULPHQLXLQGXVWULMLVWHSHQ]DJDÿHQMDQD]LYQLXGDUQLQDSRQLQDSRQ
L]RODFLMH
ż YLVRNHSHUIRUPDQVHXSRJOHGXOLPLWDFLMHSRJOHGDMWHNULYHOLPLWDFLMH
ż EU]R]DWYDUDQMHNRQWDNDWDQH]DYLVQRRGEU]LQHNRMRPVHSRPHUDUXþLFD
SUHNLGDþD
Ɣ GDOMLQVNDLQGLNDFLMDRWYRUHQRVWL]DWYRUHQRVWLRNLGDQMDGRGDYDQMHPRSFLRQLK
GRGDWQLKNRQWDNDWD
Ɣ QDSDMDQMHVDJRUQMHLOLGRQMHVWUDQH
3P
4P
1 3 5
1 3 5 7
2 4 6
2 4 6 8
Curve
Curve
B
$1
$1
$1
C
$1
$1
$1
D
$1
$1
$1
B
$1
$1
$1
C
$1
$1
$1
D
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
12
$1
Strana 58
Strana 58
4/63
C120H automatski prekidači (krive B, C, D)
,(&(1,(&
3%
3%
&+SUHNLGDþLNRPELQXMXVOHGHüHIXQNFLMH
Ɣ ]DãWLWDRGNUDWNRJVSRMD
Ɣ ]DãWLWDRGSUHRSWHUHüHQMD
Ɣ SRJRGQL]DSULPHQXXLQGXVWULMLSUHPD,(&(1
Ɣ XSUDYOMDQMHLLQGLNDFLMDGRGDYDQMHPSRPRüQRJSULERUD
1DL]PHQLþQDVWUXMD$&+]
3%
3UHNLGQDPRü,FXSUHPD,(&(1
Tip
Napon (V)
1P
130 V
Nazivna
struja (In)
63 do 125 A 30 kA
333
130 V
63 do 125 A Nazivna
SUHNLGQDPRü
(Ics)
GR 380 do 415
V
V
15 kA
N$ (1)
440 V
GR 380 do 415
V
V
30 kA
15 kA
440 V
RG,FX
10 kA
RG,FX
Nazivna
struja (In)
(1)3UHNLGQDPRüMHGQRJSRODXL]RORYDQRMPUHåLVOXþDMGYRVWUXNRJNYDUD
RG,FQ
3UHNLGQDPRü,FQSUHPD,(&(1
Tip
Napon (V)
GR
V
63 do 125 A 15000 A
3%
3333
Jednosmerna struja (DC)
3UHNLGQDPRü,FXSUHPD,(&(1
Napon (Ue)
,]PHÿX
Broj polova
Nazivna 63 do
struja (In) 125 A
GR y 144 V
V
1P
20 kA
15 kA
y9
y 375 V
y 500 V
3
3P
4P
15 kA
15 kA
15 kA
Nazivna
prekidna
PRü,FV
RG,FX
Kataloški brojevi
&+DXWRPDWVNLSUHNLGDþ
Tip
Nazivna
struja (In)
63 A
80 A
100 A
125 A
âLULQDXPRGXOLPDRGPP
1
1 3
2
2 4
Kriva
B
$1
$1
$1
$1
3
3RPRüQLNRQWDNW2)
Dodatna oprema
4/64
3
1P
Kriva
C
$1
$1
$1
$1
D
$1
$1
$1
$1
B
$1
$1
$1
$1
6
$1
Strana 58
Strana 58
C
$1
$1
$1
$1
D
$1
$1
$1
$1
3%
Ɣ ,]RORYDQHNOHPH,3
Ɣ 0HVWR]DREHOHåDYDQMH
Indikacija pozicije kontakata
Ɣ 3RJRGQL]DXSRWUHEXXLQGXVWULMLSUHPD
,(&(1VWDQGDUGX
Ɣ 9LGOMLYRVW]HOHQHWUDNHJDUDQWXMHGDVXNRQWDNWL
¿]LþNLUD]GYRMHQLLREH]EHÿXMHSRWSXQREH]EHGDQ
UDGQDVYLPRGYRGQLPGHORYLPDLQVWDODFLMH
Ɣ 3URGXåHQHNVSORDWDFLRQLYHNXUHÿDMD]DKYDOMXMXüL
ż RWSRUQRVWQDRãWHüHQMDXVOHGSRMDYHSUHQDSRQD]DKYDOMXMXüLYLVRNRPQLYRX
SHUIRUPDQVLSULSULPHQLXLQGXVWULMLVWHSHQ]DJDÿHQMDQD]LYQLXGDUQLQDSRQLQDSRQ
L]RODFLMH
ż YLVRNHSHUIRUPDQVHXSRJOHGXOLPLWDFLMHSRJOHGDMWHNULYHOLPLWDFLMH
ż EU]R]DWYDUDQMHNRQWDNDWDQH]DYLVQRRGEU]LQHNRMRPVHSRPHUDUXþLFD
SUHNLGDþD
Ɣ GDOMLQVNDLQGLNDFLMDRWYRUHQRVWL]DWYRUHQRVWLRNLGDQMDGRGDYDQMHPRSFLRQLK
GRGDWQLKNRQWDNDWD
Ɣ QDSDMDQMHVDJRUQMHLOLGRQMHVWUDQH
3P
4P
1 3 5
1 3 5 7
2 4 6
2 4 6 8
Kriva
B
$1
$1
$1
$1
Kriva
C
$1
$1
$1
$1
D
$1
$1
$1
$1
B
$1
$1
$1
$1
12
C
$1
$1
$1
$1
D
$1
$1
$1
$1
$1
Strana 58
Strana 58
NG125N automatski prekidači (krive B, C, D)
,(&(1
B6(
B6(
1*1DXWRPDWVNLSUHNLGDþLNRPELQXMXVOHGHüHIXQNFLMH
Ɣ ]DãWLWDNRODRGNUDWNRJVSRMD
Ɣ ]DãWLWDNRODRGSUHRSWHUHüHQMD
Ɣ SRJRGQL]DSULPHQXXLQGXVWULMLSUHPD,(&(1VWDQGDUGX
Ɣ FUYHQD]DVWDYLFDNDRPHKDQLþNDLQGLNDFLMDRNLGDQMDXVOXþDMXJUHãNHQDSUHGQMRM
VWUDQLSUHNLGDþD.
3UHNLGQDPRü,FXSUHPD,(&(1
Napon (Ue)
B6(
Nominalna
prekidna
380 do 440 V 500 V PRü,FV
GR 9
415 V
110 do GR 380 do 130 V 9
415 V
50 kA 25 kA 50 kA 6 kA 25 kA
Faza/ Faza
33313
Faza / N
(1P)
nazivna 10 do 125 A
struja
1*13
B6(
1*13
1DL]PHQLþQDVWUXMD$&+]
20 kA
10 kA
Jednosmerna struja (DC)
3UHNLGQDPRü,FXSUHPD,(&(1
Napon (Ue)
GR y 144 V
V
Broj polova
1*13
RG,FX
Nazivna 10 do
struja (In) 125 A
1*13
y9
1P
25 kA
20 kA
y 375 V
y 500 V
3
3P
4P
20 kA
20 kA
20 kA
Nominalna
prekidna
PRü,FV
RG,FX
Kataloški brojevi
1*1DXWRPDWVNLSUHNLGDþ
2
3
2
4
3P+N
1
3
5
2
4
6
'%
3P
1
(
(
1
4P
N
1
3
5
1
3
5
7
N
2
4
6
2
4
6
8
(
3
1P
(
Tip
3RPRüQLNRQWDNWL
Indikacija i daljinsko upravljanje, Strana 68
Nazivna
struja (In)
Kriva
Kriva
Kriva
C
C
B
C
D
C
B
C
D
10 A
16 A
20 A
25 A
18610
18611
18613
18633
18634
18635
18650
18651
32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
âLULQDXPRGXOLPDRGPP
18614
18615
18616
18617
18618
3
6
18663
18664
18665
18636
18637
18638
18641
18643
18645
18670
18671
18646
18647
18648
12
18666
18667
18668
12
18653
18654
18655
18656
18657
18661
18673
18674
Kriva
Kriva
3UHNLGQDPRüMHGQRJSRODXL]RORYDQRMPUHåLVOXþDMGYRVWUXNRJNYDUD
4/66
NG125H automatski prekidači (kriva C)
,(&(1
1B6(
1B6(
1*1DXWRPWVNLSUHNLGDþLNRPELQXMXVOHGHüHIXQNFLMH
Ɣ ]DãWLWDNRODRGNUDWNRJVSRMD
Ɣ ]DãWLWDNRODRGSUHRSWHUHüHQMD
Ɣ SRJRGQL]DSULPHQXXLQGXVWULMLSUHPD,(&(1VWDQGDUGX
Ɣ FUYHQD]DVWDYLFDNDRPHKDQLþNDLQGLNDFLMDRNLGDQMDXVOXþDMXJUHãNHQDSUHGQMRM
VWUDQLSUHNLGDþD.
1DL]PHQLþQDVWUXMD$&+]
3UHNLGQDPRü,FXSUHPD,(&(1
Napon (Ue)
Faza / Faza
333
Faza / N
(1P)
Nazivna 10 do 80 A
GR 9
110 do GR 380 do
130 V 9
415 V
70 kA 36 kA 70 kA N$
380 do 440 V
415 V
500 V
36 kA
12 kA
30 kA
RG,FX
struja
(In)
1B6(
1*+3
1B6(
1*+3
Nominalna
prekidna
PRü,FV
Jednosmerna struja (DC)
3UHNLGQDPRü,FXSUHPD,(&(1
Nominalna
prekidna
PRü,FV
Napon (Ue)
GR y 144 V
V
Broj polova
1*+3
Nazivna
struja (In)
1*+3
10 do
80 A
1P
36 kA
25 kA
y9
y 375 V
y 500 V
3
3P
4P
25 kA
25 kA
25 kA
RG,FX
Kataloški brojevi
1*+DXWRPDWVNLSUHNLGDþ
1P
3
1
1
3
2
4
3P
2
4P
1
3
5
2
4
6
1
3
5
7
2
4
6
8
(
(
(
(
Tip
3RPRüQLNRQWDNWL
Indikacija i daljinsko upravljanje Strana 68
Nazivna
struja (In)
Kriva C
Kriva C
Kriva C
Kriva C
18705
18706
18707
18708
18710
18711
18713
3
18714
18715
18716
18717
18718
6
18730
18731
18733
18734
18735
18736
18737
18738
18740
12
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
âLULQDXPRGXOLPDRGPP
3UHNLGQDPRüMHGQRJSRODXL]RORYDQRMPUHåLVOXþDMGYRVWUXNRJNYDUD
4/67
Električni pribor - za NG125 automatske prekidače
b Električni pribor u kombinaciji sa NG125
prekidačem omogućava daljinsko upravljanje ili
indikaciju u slučaju kvara.
b Kače se na levu stranu odgovarajućeg uređaja
(nije potreban alat)
,(&(1
Ɣ
ż
ż
ż
ż
3ULERU]DGDOMLQVNRXSUDYOMDQMH
01SRGQDSRQVNLRNLGDþ
01[SRGQDSRQVNLRNLGDþQHRVHWOMLYQDJXELWDNQDSRQD
0;2)QDSRQVNLRNLGDþVDSRPRüQLPNRQWDNWRPVWDQMD
0;9QDSRQVNLRNLGDþ]D9LJLPRGXOH
,(&(1
,QGLNDFLMD
2)2)RWYRUHQL]DWYRUHQLNRQWDNWL
2)6'LQGLNDFLMDNYDUD
0;2)QDSRQVNLRNLGDþVDSRPRüQLPNRQWDNWRPVWDQMD
6'9QDSRQVNLRNLGDþ]D9LJLPRGXOH
DB123424
Ɣ
ż
ż
ż
ż
Tabela kombinacija
8UHÿDM
Indikacija
3RPRüQLNRQWDNWL
+
0;2)LOL01LOL01[
1B6(
2)2)LOL2)6'
daljinsko upravljanje
1*
4/68
Indikacija
SDV
1DSRQVNLRNLGDþ
Vigi indikator kvara
B(B6(
MXV
Tip
B(B6(
3RPRüQLSULERU
Funkcija
Ɣ 2NLGDQMHSULGUXåHQRJSUHNLGDþDSULXNOMXþHQMX
QDSDMDQMD
Ɣ 2EH]EHÿXMHVHX]SRPRüVDPRSUHNLGDþNRJ
kontakta
Ɣ 1RUPDOQR]DWYRUHQLLQRUPDOQRRWYRUHQLNRQWDNWL]DLQGLNDFLMX
]HPOMRVSRMDXNOMXþXMXüLLLVNOMXþHQMHSUHNR0;9
M1 M2
DB123414
U>
DB123423
DB123422
'LMDJUDPRåLþHQMD
11 12
13 14
Ugradnja
Ɣ =D$9LJLGLIHUHQFLMDOQHSUHNLGDþHVYHWLSRYHLGR$9LJLGLIHUHQFLMDOQHSUHNLGDþHSULODJRGOMLYH
Ɣ ,PSXOVQLQDSRQN9
Ɣ 8OD]YHOLNHLPSHGDQVHNRULVWLL$&7SDNRVWUXMD
FXUHQMDSUHNLGDþDSUHOD]LP$
Kataloški brojevi
2GJRYDUDVOHGHüLPXUHÿDMLPD
1*
–
–
9LJL1*
Ɣ
Ɣ
7HKQLþNHVSHFL¿NDFLMH
8SUDYOMDþNLQDSRQ V AC
8H
V DC
110…240
250
110
–
)UHNYHQFLMD
Hz
ƒ&
–
–
«
1 NO
WR$$&
«
ƒ&
«
«
%URMSULNOMXþDND
1D]LYQDVWUXMD
Radna
WHPSHUDWXUD
7HPSHUDWXUD
VNODGLãWHQMD
1 NC
4/69
Električni pribor - za NG125 automatske prekidače
'DOMLQVNRLVNOMXþHQMH
3RPRüQLSULERU
MN
Tip
3RGQDSRQVNLRNLGDþ
01[
MX+OF
1DSRQVNLRNLGDþ
6DRWYRUHQLPLOL]DWYRUHQLPNRQWDNWLPD
1B6(
B6(
1HRVHWOMLYQDJXELWDNQDSRQD
B6(
7UHQXWQL
Funkcija
Ɣ ,VNOMXþHQMHSUHNLGDþDXVOHGSDGD
Ɣ 2NLGDQMHRWYDUDQMHPXUHÿDMD
QDSRQDQDSDMDQMDL]PHÿXLRG JODYQRJNROD
8Q
WDVWHUDVXYLKNRQWDNDWD
Ɣ 2EH]EHÿXMHLVNOMXþHQMHXUHÿDMDGRNVH
QHREH]EHGLXVORY]DSRQRYQRXNOMXþHQMH
Ɣ 3DGXQDSDMDQMXQHLVNOMXþXMHXUHÿDM
Ɣ 7DVWHU]D]DNOMXþDYDQMHRPRJXüDYD
]DãWLWXNRODSUHODVNRPXVWDQMH
PLURYDQMD
Ɣ 2NLGDQMHSULGUXåHQRJSUHNLGDþDSULXNOMXþHQMX
QDSDMDQMD
Ɣ XNOMXþXMH2)NRQWDNW]DLQGLNDFLMXSR]LFLMH
NRQWDNWDSUHNLGDþDRWYRUHQ]DWYRUHQ
'LMDJUDPRåLþHQMD
E1 E2
D1 D2
N/ L2
L1
U>
DB123417
U<
DB123416
DB123415
U<
14 12 C2 C1
Upotreba
Ɣ 1DJORLVNOMXþHQMHQRUPDOQR]DWYRUHQLP Ɣ Kod nebezbednog naglog
WDVWHURP
LVNOMXþHQMD
Ɣ 2EH]EHÿXMHQHSUHNLGQRVWQDSDMDQMD]D Ɣ 2VHWOMLYRVWQDYDULMDFLMHQDSRQD
QHNROLNRPDãLQDVSUHþDYDMXüL
kontrolnog kola
QHEODJRYUHPHQRUHVWDUWRYDQMH
Upozorenje: Pre bilo kakvog
LVNOMXþHQMDLVNOMXþLWLJODYQR
napajanje (napon je prisutan na
SULNOMXþFLPD((
Kataloški brojevi
7HKQLþNHNDUDNWHULVWLNH
1D]LYQLQDSRQ8H V AC 230…240
V DC –
Ɣ 3UHNLGDQMHVHREH]EHÿXMHX]SRPRü
VDPRSUHNLGDþNRJNRQWDNWD
48
–
220…240
230…415
48…130
24
12
–
48
–
110…130
48
24
12
5DGQDIUHNYHQFLMD Hz
,QGLNDWRUFUYHQL
âLULQDXPRGXOLPDRG
mm
1D]LYQDVWUXMD
1DSUHGQMRMVWUDQL
2
1DSUHGQMRMVWUDQL
4
1DSUHGQMRMVWUDQL
2
–
–
u 240 V AC
< 240 V AC
130 V CC
y 48 V CC
3A
6A
1A
2A
–
–
y 24 V CC
–
6A
%URMSULNOMXþDND
Radna
WHPSHUDWXUD
ƒ&
«
«
«
7HPSHUDWXUD
VNODGLãWHQMD
ƒ&
«
«
«
Indikacija
Indikator kvara
B6(
OF+SD
3RPRüQLNRQWDNW
B6(
OF+OF
Ɣ 'YRVWXNLSUHNORSQLNRQWDNWNRMLSRND]XMHVWDQMHRWYRUHQLOL
]DWYRUHQRGJRYDUDMXüHJXUHÿDMD
Ɣ
ż
ż
ż
ż
'YRVWUXNLSUHNORSQLNRQWDNWNRMLSRND]XMH
VWDQMHRGJRYDUDMüHJXUHÿDMDXVOXþDMX
NYDUD
SUREOHPDSULOLNRPXSUDYOMDQMD
SR]LFLMXRWYRUHQLOL]DWYRUHQ
12 11 14
11 12 14
OF
DB123418
'%
SD
21 22 24
95 98 96
Ɣ 'DOMLQVNDLQGLNDFLMDVWDQMDRGJRYDUDMXüHJXUHÿDMD
Ɣ 'DOMLQVNDLQGLNDFLMDXSUDYOMDQMDNRGNYDUDQDRGJRYDUDMXüHPXUHÿDMX
220…240
220…240
–
–
–
1
–
1
240 V AC
415 V AC
121&
6A
3A
240 V AC
415 V AC
121&
«
«
«
«
6A
3A
4/71
Dodatna sigurnost je zagarantovana utičnicom sa
blokadom čijom mehaničkom bravom se izbegava
ubacivanje ili izvlačenje utikača pod naponom.
1(
1#
PratiKa utikači i utičnice - Panorama
Utičnice i utikači
Utičnice sa
blokadom
> Kompletna rešenja:
Brza za povezivanje
Sigurna za upotrebu
Funkcionalna
1#
Laka i intuitivna
Kaedra
Kaedra ormani za PratiKa industrijske utičnice su deo kompletnog sistema
vodootpornih ormana od 16 do 125 A, koji pružaju rešenja za zaštitu,
upravljanje i distribuciju električne energije u tercijarnom i industrijskom
sektoru.
1#
Kompletan asortiman
PratiKa asortiman industrijskih utikača i utičnica je u osnovi dizajniran tako
da odgovara svim potrebama i okruženjima: tercijarnom sektoru, industriji,
gradilištima, radionicama, poljoprivrednom sektoru, kao i unutrašnjosti i
spoljašnosti bilo kog objekta.
2YDMãLURNLDVRUWLPDQXWLNDþDLXWLþQLFDMHUH]XOWDWLVNXVWYDL]QDQMD8WLþQLFHLXWLNDþL
VXGRVWXSQLXYHU]LMDPDRG$$$L$VD,3L,3VWHSHQRP]DãWLWH
XSRNUHWQLPQDG]LGQLPLXJUDGQLPYHU]LMDPD
1#
2YDUHãHQMDVX
VLJXUQD]DXSRWUHEX
IXQNFLRQDOQD
MHGQRVWDYQDLLQWXLWLYQD
Kompletan asortiman proizvoda koji napajaju kola
sa rizikom od direktnog ili indirektnog dodira
PratiKa sa
9,-ý$1,0SULNOMXþNRP
1SBUJ,B4DSFX
$VRUWLPDQXNOMXþXMHYHU]LMHRGL$GRVWXSQHVDUD]OLþLWLPEURMHPSRORYD
3L3
9,-ý$1$YHU]LMDQRVDþDNRQWDNDWDRODNãDYDVSDMDQMH
SURYRGQLND]DKYDOMXMXüLMHGQDNRMRUMHQWDFLMLYLMDND]D
VSDMDQMH
4/73
1#
1DG]LGQHXWLþQLFH
LXWLNDþL
1#
PratiKa utikači i utičnice - Panorama
Zidne instalacije se sada mogu realizovati sa
3UDWLNDQDG]LGQLP,3XWLNDþLPDLXWLþQLFDPD
1LNORYDQLNRQWDNWLYLMFLRGQHUÿDMXüHJþHOLNDLSODVWLþQL
PDWHULMDOLVDYLVRNLPXþLQNRPREH]EHÿXMX
PDNVLPDOQX]DãWLWXþDNLXYHRPDYODåQLPLNRUR]LYQLP
VUHGLQDPD
7HUPRSODVWLþQLPDWHULMDOLYLVRNLKSHUIRUPDQVL
REH]EHÿXMXXSRWUHEXXELORNRPDJUHVLYQRP
RNUXåHQMXXSULVXVWYXXOMDLKHPLMVNLKDJHQDVD
1#
4/74
1#
Fazni invertori VXGL]DMQLUDQLWDNRGDEU]RLEH]EHGQR
UHãHSUREOHPHNRMLVHRGQRVHQDHOHNWULþQHSULNOMXþNH
VYLKYUVWDURWDFLRQHRSUHPH
2YLXWLNDþLLXWLþQLFHVXQDSUDYOMHQLNDNRELVH
RVLJXUDODPDNVLPDOQD]DãWLWDLJDUDQWRYDQR
IXQNFLRQLVDQMHLXYLVRNRDJUHVLYQLPLNRUR]LYQLP
VUHGLQDPD
2YDYHU]LMDRPRJXüDYDGDVHVPDQMLQDMYHüLGHR
SURVWRUDL]PHÿXQMLKVDPLKLXJUDGQHXWLþQLFHL
RJUDQLþDYDPHKDQLþNRRSWHUHüHQMHNDEORYDXVOHG
RGVXVWYDNULYH
$VRUWLPDQãXNR,3MHVDGDGRVWXSDQVDSRNORSFLPD
]D]DãWLWXGHFHXVYLPYHU]LMDPD2YLXUHÿDML
GR]YROMDYDMXGDVHL]EHJQHNRQWDNWXSULVXVWYXQDSRQD
1#
1#
âXNRXWLþQLFH
1#
.DEORYVNLXWLNDþL
SRGXJORPƒ
1#
Fazni invertori i
rešenja za
konteinere
1#
1(
Kompletna
rešenja za
$L$
1#
$L$
5REXVQRVW]ERJULJLGQRJSRNORSFDYLMFLRGQHUÿDMXüHJ
þHOLNDLYLVRNQLYRWHUPRSODVWLþQRJPDWHULMDODGR]YROMDYD
XSRWUHEXXWHUFLMDUQRPLQGXVWULMVNRPLELORNRPVHNWRUX
1#
3UDWL.DXWLþQLFHLXWLNDþL]DYHRPDQLVNLQDSRQ
REH]EHÿXMXQHSURPHQOMLYRVWSRPRüXGYDUHIHUHQWQD
HOHPHQDWD
RåOHEOMHQHYRÿLFH
VHNXQGDUQRJXYRGQRJåOHED
8VNODGXVDVWDQGDUGLPD,(&L,(&
1(
8WLþQLFHVDVLJXUQRVQLP
transformatorima
1(
1#
8WLþQLFH]DYHRPD
nizak napon
,8QLNDL,VREORFNVHULMHVHNRULVWH]DQDSDMDQMHNRODVD
QD]LYQLPQDSRQRPRGPDNVLPDOQR9NDNRELVHOMXGL
]DãWLWLOLRGGLUHNWQLKLLQGLUHNWQLKNRQWDNDWD
XVNODGXVD,(&VWDQGDUGLPD
-HGLQLFHXNOMXþXMXXWLþQLFXQDSRQVNLWUDQVIRUPDWRUL
]DãWLWXWUDQVIRUPDWRUDRGELORNRMHJRSWHUHüHQMD
PratiKa utikači - Niski napon
3UDWL.DXWLNDþL$
Nazivna Broj
struja
polova
16 A
32 A
2P + t
3P + t
3P+N + t
2P + t
3P + t
3P+N + t
2P + t
3P + t
3P+N + t
2P + t
3P + t
3P+N + t
3P+N + t
Frek. Nazivni
napon
Hz
Pozicija
kontakta
.DEORYVNLXWLNDþL
IP44
3.(0
3.(0
3.(0
PKE16M433
PKE16M434
PKE16M435
3.(0
3.(0
3.(0
3.(0
3.(0
3.(0
9$& K
K
K
9$& K
K
K
9$& K
K
K
9$& K
K
K
9$& K
.DEORYVNLXWLNDþL
SRGXJORPRGƒ
IP67
3.(0
3.(0
3.(0
PKE16M733
PKE16M734
PKE16M735
3.(0
3.(0
3.(0
3.(0
3.(0
3.(0
3.(0&
IP44
81704
81708
81716
IP67
81754
81758
81766
81770
81771
3UDWL.DXWLNDþL$
Nominalna
struja
Broj
polova
Frek. Nominalni
napon
2P + t
3P + t
3P+N + t
3P + t
3P+N + t
2P + t
3P + t
3P+N + t
3P + t
3P+N + t
Pozicija
kontakta
Hz
63 A
125 A
4/76
9$& K
K
K
9$& K
K
9$& K
K
K
9$& K
K
.DEORYVNLXWLNDþL
1DG]LGQLXWLNDþL
8JUDGQLXWLNDþL
IP67
IP67
IP67
81378
81380
81383
81578
81580
81583
81878
81880
81883
1DG]LGQLXWLNDþLVD 8JUDGQLXWLNDþL
kutijom
IP44
3.(:
3.(:
3.(:
PKE16W433
PKE16W434
PKE16W435
3.(:
3.(:
3.(:
3.(:
3.(:
3.(:
IP44
83504
83505
83506
83507
83508
83516
83517
83518
IP67
83554
83555
83556
83557
83558
83566
83567
83568
83570
83571
IP44
81804
81805
81806
81807
81808
81816
81817
81818
IP67
83854
83855
83856
83857
83858
83866
83867
83868
83870
83871
8WLNDþLVDID]QRPLQYHU]LMRP
Kablovski
XWLNDþL
.DEORYVNLXWLNDþL 1DG]LGQLXWLNDþL
SRGXJORPƒ
8JUDGQLXWLNDþL
IP44
IP44
IP44
83830
83831
IP67
IP67
81778
81780
IP44
83530
83531
IP67
83578
83580
83581
IP67
83878
83880
83881
Legenda:,QGXVWULMVNLXWLNDþL
PKE 16 M 4 2 3
Tip
PKE 8WLNDþLVDYLMNRP
Struja (A)
16
Ugradnja
M .DEORYVNL
W = Nadzidni
Zaštita
4 ,3
7 ,3
Napon
1 = 110 V
= 220 V
3 = 380 V
4 = 480 V
C = Za konteinere
Broj polova
3 = 2P + t
4 = 3P + t
5 = 3P+N + t
4/77
PratiKa utikači - Veoma niski napon
3UDWL.DXWLNDþL$
Nazivni Broj
napon polova
Frek.
16 A
2P
2P
2P
Hz
c
32 A
2P
4/78
.DEORYVNLXWLNDþL
1DG]LGQLXWLNDþL
Nazivni
napon
Pozicija
kontakta
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
VU
K
K
IP44
IP67
IP44
K
PratiKa utikači i utičnice za kontejnere - Niski napon
3UDWL.DXWLNDþL$]DNRQWHLQHUH
Nominalna Broj
Frekvencija Nominalni Pozicija
struja
polova
napon
kontakta
32 A
3P + t
Hz
9 K
AC
.DEORYVNLXWLNDþL
1DG]LGQLXWLNDþL
8JUDGQLXWLNDþL
sa kutijom
IP67
3.(0&
IP67
IP67
3UDWL.DXWLþQLFH$]DNRQWHLQHUH
Nazivna Broj
Frek. nazivni
struja
polova
napon
32 A
3P + t
Hz
9$&
Pozicija
kontakta
.DEORYVNHXWLþQLFH 8JUDGQHXWLþQLFH
IP67
3.)0&
K
IP67
3.))&
Unika sa blokadom
Nazivna Broj
struja
polova
32 A
3P + t
Frek.
Hz
1DG]LGQHXWLþQLFH
pod uglom
IP67
3.):&
Isoblock sa blokadom
nazivni
napon
Pozicija
kontakta
9$&
K
1DG]LGQHXWLþQLFH
IP65
8WLþQLFH
VDRVLJXUDþLPD
sa DIN šinom
IP65
IP65
4/79
PratiKa utičnice - Niski napon
3UDWL.DXWLþQLFH$
Nazivna Broj
struja
polova
16 A
$
2P + t
3P + t
3P+N + t
2P + t
3P + t
3P+N + t
2P + t
3P + t
3P+N + t
2P + t
3P + t
3P+N + t
3P+N + t
Frek. Nazivni
napon
Hz
.DEORYVNHXWLþQLFH
Pozicija
kontakta
8JUDGQHXWLþQLFH
Pod uglom
IP44
3.)0
3.)0
3.)0
PKF16M433
PKF16M434
PKF16M435
3.)0
3.)0
3.)0
3.)0
3.)0
3.)0
9$& K
K
K
9$& K
K
K
9$& K
K
K
9$& K
K
K
9$& K
IP67
3.)0
3.)0
3.)0
PKF16M733
PKF16M734
PKF16M735
3.)0
3.)0
3.)0
3.)0
3.)0
3.)0
3.)0&
IP44
3.))
3.))
3.))
PKF16F433
PKF16F434
PKF16F435
3.))
3.))
3.))
3.))
3.))
3.))
IP67
3.))
3.))
3.))
PKF16F733
PKF16F734
PKF16F735
3.))
3.))
3.))
3.))
3.))
3.))
3.))&
3UDWL.DXWLþQLFH$
Nazivna Broj
struja
polova
63 A
125 A
2P + t
3P + t
3P+N + t
3P + t
3P+N + t
2P + t
3P + t
3P+N + t
3P + t
3P+N + t
Frek. Nazivni
napon
Hz
Pozicija
kontakta
9$& K
K
K
9$& K
K
9$& K
K
K
9$& K
K
.DEORYVNHXWLþQLFH 8JUDGQHXWLþQLFH
IP67
81478
81480
81483
Pod uglom
Ravne
Sa kutijom
IP67
IP67
81678
81680
81683
IP67
81178
81180
81183
1DG]LGQHXWLþQLFH
Ravne
Sa kutijom
IP44
3.)*
3.)*
3.)*
PKF16G433
PKF16G434
PKF16G435
3.)*
3.)*
3.)*
3.)*
3.)*
3.)*
IP67
3.)*
3.)*
3.)*
PKF16G733
PKF16G734
PKF16G735
3.)*
3.)*
3.)*
3.)*
3.)*
3.)*
3.)*&
IP44
3.<:
3.<:
3.<:
PKY16W433
PKY16W434
PKY16W435
3.<:
3.<:
3.<:
3.<:
3.<:
3.<:
IP44
3.):
3.):
3.):
PKF16W433
PKF16W434
PKF16W435
3.):
3.):
3.):
3.):
3.):
3.):
IP67
3.):
3.):
3.):
PKF16W733
PKF16W734
PKF16W735
3.):
3.):
3.):
3.):
3.):
3.):
3.):&
IP44
83104
83105
83106
83107
83108
83116
83117
83118
IP67
83154
83155
83156
83157
83158
83166
83167
83168
83170
83171
3UDWL.DãXNRXWLþQLFH$
Nazivna Broj polova
struja
Frek.
Nazivni
napon
Hz
$
2P + t
50/60Hz
Tip
âXNR[
Siva
Plava
Crna
Siva
Plava
Crna
Standard
IP54
IP54
IP54
IP54
IP65
IP54
IP54
PKS51G
3.6*
PKS51B
3.6%
PKS51N
3.61
PKS61G
3.6*
81141
PKS61B
3.6%
PKS61N
3.61
9$& 1HPDþNL
âXNR[
Legenda:,QGXVWULMVNHXWLþQLFH
PKF 16 M 4 2 3
Tip
PKF 9LMþDQHXWLþQLFH
Struja (A)
16
Ugradnja
M .DEORYVNH
F 3RGXJORPXJUDGQH
G 5DYQHXJUDGQH
W = Nadzidne
Zaštita
4 ,3
7 ,3
napon
1 = 110 V
= 220 V
3 = 380 V
4 = 480 V
C = Za konteinere
Broj polova
3 = 2P + t
4 = 3P + t
5 = 3P+N + t
4/81
PratiKa utičnice - Veoma niski napon
8WLþQLFH$
Nazivna Broj
struja
polova
16 A
Frek.
2P
2P
2P
Hz
c
2P
.DEORYVNHXWLþQLFH
Nazivni
napon
Pozicija
kontakta
9
9
9
9
9
VU
K
K
IP44
IP67
K
8WLþQLFHVDVLJXUQRVQLPWUDQVIRUPDWRURP
Unika
Nazivna snaga
160 VA
Nazivni napon
Primar
Sekundar
230 V
230 V
9
9
%URMLYUVWDXWLþQLFD
1 x 2P 16 A
Ugradna verzija
Nadzidna
IP44
IP65
IP44
IP65
83076
8JUDGQHUDYQHXWLþQLFH
2ERG[
1DG]LGQHXWLþQLFH
IP44
IP67
IP44
IP44
Isoblock
%URMLYUVWDXWLþQLFD
Nadzidna verzija
IP65
1 x 2P 16 A
2 x 2P 16 A
4/83
PratiKa utičnice sa blokadom - Unika - Isoblock
8WLþQLFHVDEORNDGRP
Nazivna Broj
struja
polova
16 A
$
63 A
2P + t
3P + t
3P+N + t
2P + t
3P + t
3P+N + t
2P + t
3P + t
3P+N + t
2P + t
3P + t
3P+N + t
3P+N + t
2P + t
3P + t
3P+N + t
3P + t
3P+N + t
8QLNDXJUDGQDYHU]LMD
Frek. Nazivni
napon
Hz
9
9
9
9
9
9
9
Pozicija
kontakta
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
8WLþQLFHVDVLJXUQRVQLPWUDQVIRUPDWRURP
Nazivna Broj i vrsta
struja
XWLþQLFD
VA
16 A
1 x 2P 16 A
=DãWLWDRVLJXUDþLPD
Bez zaštite
IP44
IP65
IP65
3.%7
3.%7
3.%7
PKB63T534
PKB63T535
IP44
IP65
8QLNDXJUDGQDYHU]LMD
Nazivna snaga
Primar
Sekundar
9
9
IP44
IP65
Zidne i ugradne kutije
8QLND8JUDGQDYHU]LMD
4/84
%URMXWLþQLFD
Ugradna kutija
1
QHREHOHåHQL]LGRYL
]LGVDREHOHåLYDþLPD
VDNXWLMRP]DSRYH]LYDQMH
VDNXWLMRP]DSRYH]LYDQMH
VDNXWLMRP]DSRYH]LYDQMH
sa DIN
IP65
3.%9
3.%9
3.%9
PKB63V534
PKB63V535
šinom
IP65
rail
3.%8
3.%8
3.%8
PKB63U534
PKB63U535
8QLND1DG]LGQDYHU]LMD
=DãWLWDRVLJXUDþLPD
Bez zaštite
IP44
83031
83033
83034
83035
83036
83043
83044
83045
83046
83047
,VREORFN1DG]LGQDYHU]LMD
IP65
83081
83083
83084
83085
83086
IP65
3.%3
3.%3
3.%3
PKB63P534
PKB63P535
IP44
83131
83133
83134
83135
83136
83143
83144
83145
83146
83147
IP65
83181
83183
83184
83185
83186
IP65
3.%5
3.%5
3.%5
PKB63R534
PKB63R535
8QLNDQDG]LGQDYHU]LMD
IP44
IP65
83076
IP65
3.%4
3.%4
3.%4
PKB63Q534
PKB63Q535
IP65
83454 v
83455 v
83456 v
83457 v
83458 v
v
83466 v
83467 v
83468 v
v
83470 v
83471 v
b
b
b
b
b
IP65
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
IP65
83354 v
83358 v
v
83366 v
83370 v
83371 v
IP65
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
IP65
b
,VREORFNQDG]LGQDYHU]LMD
0RGXODUQHNXWLMH
Sa DIN šinom
IP65
b
1P
0RGXODUQHNXWLMH
Zidna kutija
$ 63 A
3.%
=DãWLWDRVLJXUDþLPD
sa LED
,VREORFNQDG]LGQDYHU]LMD
8QLNDQDG]LGQDYHU]LMD
Sa DIN
šinom
%URMLYUVWDXWLþQLFD
Sa kutijom za
povezivanje
sa modularnim
ormanima
1 x B16
2 x B16
[
v
v
b
v
v
b
v XWLþQLFHPPãLULQHb XWLþQLFHPPãLULQH
PratiKa utikači i utičnice - Primeri ugradnje
DB113140
'%
13177
DB113138
13176
DB113137
13175
DB113136
DB113135
DB113134
%URMPRGXOD
DB113133
Vodootporni mali ormani
Vodootporni ormani
3ULODJRGOMLYHGLPHQ]LMH.DHGUDRUPDQDGR]YROMDYDMXLYHUWLNDOQRLKRUL]RQWDOQRSRVWDYOMDQMH
DB113141
DB113144
%URMPRGXOD
4/86
DB113151
DB113150
'%
[
13187
[
[
[
DB113163
13188
DB113168
DB113160
DB113165
'%
DB113158
DB113164
%URMPRGXOD
13186
DB113157
[
DB113162
%URMPRGXOD
DB113161
13185
DB113156
%URMPRGXOD
[
13181
DB113155
13178
DB113154
%URMPRGXOD
610
13180
DB113148
DB113146
460
DB113147
%URMPRGXOD
[
'%
335
[
DB113171
[
DB113153
DB113170
DB113145
%URMPRGXOD
DB113143
DB113152
DB113142
DB113167
DB113166
PP
[
Beleške
4/87
Motorna zaštita
0QXCIGPGTCEKLC6G5[U\CMTGVPKJTWìKEC
za TeSys GV2 i GV3 prekidače i TeSys U startere
NOVO
> Otpornost
> Sigurnost
> Kontinuitet
napajanja
>Jednostavnost
ugradnje i
upotrebe
Motorna zaštita
Sadržaj
t1BOPSBNBQSPJ[WPEB
t,POUBLUPSJ5F4ZT,
t,POUBLUPSJ5F4ZT%
t,POUBLUPSJ5F4ZT'
t5FSNPNBHOFUOJQSFLJEBijJ5F4ZT(7
t.BHOFUOJQSFLJEBijJ5F4ZT(7
t5FSNPNBHOFUOJJNBHOFUOJQSFLJEBijJ5F4ZT(7
t5FSNPNBHOFUOJQSFLJEBijJ5F4ZT(7
t5FSNJijLJSFMFKJ[B5F4ZT,
t5FSNJijLJSFMFKJ[B5F4ZT%
t&MFLUSPOTLJUFSNJijLJSFMFKJ5F4ZT-3
t4JTUFN[BOBE[PSNPUPSB5F4ZT5
t.PUPSOJQPLSFUBij5F4ZT6
t3BTUBWMKBijJTBPTJHVSBijJNB*4'5
TUS5/2
TUS5/4
TUS5/6
TUS5/10
TUS5/12
TUS5/13
TUS5/14
TUS5/16
TUS5/18
TUS5/19
TUS5/20
TUS5/22
TUS5/24
TUS5/26
5/1
Motorna zaštita - Panorama proizvoda
3RPRüSULRGDELUX
6WUXNWXUDPRWRUQRJ
SRNUHWDþD
.RQWDNWRUL/&
7HUPRPDJQHWQL
SUHNLGDþL*9
5DVWDYOMDþVD
RVLJXUDþLPD,6)7
Rastavljanje
Zaštita od
kratkog spoja
7HUPLþNLUHOHML]D]DãWLWX
0RWRUQLSRNUHWDþ/8
RGSUHRSWHUHüHQMD/5
+
+
I>
Zaštita od
SUHRSWHUHüHQMD
Kontrola
Ponuda
4OBHBNPUPSB
"$LX
EP
EP
EP
EP
*FNBLT"$"
EP
EP
EP
EP
*F"$"
EP
EP
EP
,POUBLUPSSFG
-$,y
-$%y
5FSNJDLJSFMFK[B
[BÝUJUVPEQSFPQSFG
-3,y
-3%y
1SFLJEOBNPı
L"
EPL"
L"
EPL"
5FSNPNBHOFUOJSFG
(7
(7
(7
.PUPSOJQPLSFUBijSFG
-6#y-6$"y
3BTUBWMKBijTB
PTJHVSBijJNB
*4'5
*4'5
+
tSveobuhvatna ponuda PEEP"JTQVOKBWBTWFWBÝFQPUSFCF[B
LPOUSPMPNJ[BÝUJUPN
tSertifikovani širom sveta, na lokalnom nivou ili na bazi aplikacije.
tGrantovana ušteda:
- 4NBOKVKFWSFNFJOTUBMBDJKF
.BOKBEJNFO[JKB
4NBOKFOPWSFNFVHSBEOKF
Kontaktori - TeSys K
«N:
3ULNOMXþLYDQMH
YLMþDQLSULNOMXþFL
1D]LYQDUDGQDVWUXMD
,HPD[$&8H”9
6A
9A
,H$&”ƒ&
-
$
-
1D]LYQDUDGQDVQDJD
9
1.5 kW
2.2 kW
3 kW
XNDWHJRULML$&
9«9
2.2 kW
N:
5.5 kW
9«9
3 kW
N:
N:
AC
/&.‡‡
/&.‡‡
/&.‡‡
7LSNRQWDNWRUD
12 A
DC
/3.‡‡ ili /3.‡‡
/3.‡‡ ili /3.‡‡
/3.‡‡ ili /3.‡‡
7LSNRQWDNWRUD]DSURPHQXVPHUD
AC
/&.‡‡
/&.‡‡
/&.‡‡
VDPHKDQLþNLPEORNLUDQMHP
DC
/3. ili /3.
/3. ili /3.
/3. ili /3.
RSUXåQLSULNOMXþFL
Dodajte cifru ispred šifre napona. Primer:/&.‡‡ postaje/&.‡‡
)DVWRQNRQHNWRUL[LOL[
Dodajte cifru 7 ispred šifre napona. Primer:/&.‡‡ postaje/&.‡‡
SLQRYL]DOHPOMHQMH]DãWDPSDQHSORþH
Dodajte cifru ispred šifre napona. Primer:/&.‡‡ postaje/&.‡‡
2VQRYQDUHIHUHQFDWUHEDGDEXGHGRSXQMHQDGRGDYDQMHP]D1&SRPRüQHNRQWDNWHLOL]D12SRPRüQHNRQWDNWH
2VQRYQDUHIHUHQFDWUHEDGDEXGHGRSXQMHQDGRGDYDQMHPãLIUHãSXOQH
6WDQGDUQLXSUDYOMDþNLQDSRQL
AC QDSDMDQMH
.RQWDNWRUL/&.‡‡«8F(0.85…1.1 Uc)
1DSRQ9
12
36
115
127
220/230
230/240
+]
J7
Z7
B7
&
D7
E7
)
)(
*
)&
/
M7
P7
U7
1DSRQ9
256
277
380/400
400/415
575
660/690
+]
W7
8(
Q7
9
N7
R7
T7
S7
6&
X7
Y7
Primer kompletne reference:/&.3
DC QDSDMDQMH
.RQWDNWRUL/3.«8F
9ROWL
12
36
72
125
155
Šifra
JD
ZD
BD
&'
ED
ND
SD
KD
)'
*'
PD
QD
/'
MD
MPD
08'
8'
=DNRQWDNWRUHVDLQWHJULVDQLPSULJXãQLPPRGXORPGRGDWLFLIUXXWUDåHQXR]QDNX1DSULPHU-'
0DODSRWURãQMD
.RQWDNWRUL/3.«8FãSXOQHVDVWDQGDUGQRXJUDÿHQLPSULJXãQLPPRGXORP
9ROWL
12
72
Šifra
-:
=:
%:
(:
6:
):
*:
Primer kompletne reference:/&.%'
3RPRüQLNRQWDNWQLEORNRYL
WUHQXWQLSULNOMXþFLQD]DYUWDQM
]D/&/3./3
]D/&/3.
6DGUåL
12
1&
121&
12
121&
1&1&
121&
1&
Reference
/$.1
/$.1
/$.1
/$.1
/$.1
/$.1
/$.1
/$.1
YUHPHQVNRNDãQMHQMH
5HOHMQLL]OD]LVDSUHNORSQLPNRQWDNWRP$&LOL'&«$PDNVLPXP
8SUDYOMDþNLQDSRQ«8F
3UHNLGQDPRü9$LOL:
5DGQDWHPSHUDWXUD«ƒ&
9UHPHUHVHWRYDQMDVWRNRPSHULRGDYUHPHQVNRJNDãQMHQMDVQDNRQSHULRGDYUHPHQVNRJNDãQMHQMD
Tip
Kašnjenje po
XNOMXþHQMX
Podešavanje vremena
«V
Napon
$&LOL'&«9
$&«
Reference
/$.7(
/$.78
3ULJXãQLPRGXOL
=D/&/3.
Tip
9DULVWRU$&L'&
'LRGD'&=HQHU
5&$&
Napon
«9
«9
«9
«9
«9
«9
«9
Reference
/$.(%
/$.((
/$.()&
/$.(8*
/$.&%
/$.&(
/$.$8
5/5
Kontaktori - TeSys D
«N:
3ULNOMXþLYDQMH
YLMþDQLSULNOMXþFLLOLNRQHNWRUL
1RPLQDOQLUDGQLQDSRQ
1RPLQDOQDUDGQDVWUXMD
9
,HPD[$&8H”9
9A
Ie AC-1 (T”ƒ&
25 A
12 A
18 A
25 A
32 A
32 A
$
$
38 A
1RPLQDOQDUDGQDVQDJD
9
2.2 kW
3 kW
N:
5.5 kW
7.5 kW
9 kW
XNDWHJRULML$&
9
N:
5.5 kW
7.5 kW
11 kW
15 kW
18.5 kW
9
N:
5.5 kW
9 kW
11 kW
15 kW
18.5 kW
9
5.5 kW
7.5 kW
N:
15 kW
18.5 kW
18.5 kW
9
5.5 kW
7.5 kW
N:
15 kW
18.5 kW
18.5 kW
9
–
–
–
–
–
–
7LSNRQWDNWRUD
/&'‡‡
/&'‡‡
/&'‡‡
/&'‡‡
/&'‡‡
/&'‡‡
7LSNRQWDNWRUD]DSURPHQXVPHUDVDPHKDQLþNRPEORNDGRP
/&'‡‡
/&'‡‡
/&'‡‡
/&'‡‡
/&'‡‡
/&'‡‡
RSUXåQLSULNOMXþFL
Dodajte cifru ispred šifre napona. Primer:/&'3postaje/&3
SUHNRVWRSLFD
Dodajte cifru ispred šifre napona. Primer:/&'3postaje/&3
)DVWRQNRQHNWRUL[VQDJDL[NRQWURODVDPRGR'
Dodajte cifru ispred šifre napona. Primer:/&'3postaje/&3
2VQRYQDUHIHUHQFDWUHEDGDEXGHGRSXQMHQDGRGDYDQMHPãLIUHQDSRQVNRJNDOHPD
6WDQGDUQLXSUDYOMDþNLQDSRQL
AC QDSDMDQMH
Napon9
115
P7
8
Q7
9
N7
R7
S7
.RQWDNWRUL/&'‡‡«'‡‡ãSXOQH'L'VDVWDQGDUGQRXJUDÿHQLPSULJXãQLPPRGXORP
+]
B7
D7
E7
)
)(
M7
.RQWDNWRUL/&'‡‡«'‡‡
+]
%
'
(
)
)(
0
3
8
4
9
1
5
6
+]
%
(
)
0
8
4
5
12
36
72
125
ND
SD
)'
*'
MD
8'
RD
DC QDSDMDQMH
Napon9
.RQWDNWRUL/&'‡‡«'$‡‡ãSXOQHVDVWDQGDUGQRXJUDÿHQLPSULJXãQLPPRGXORP
8«8F
JD
BD
&'
ED
.RQWDNWRUL/&'‡‡«'‡‡
8«8F
JD
BD
&'
ED
ND
SD
)'
*'
MD
8'
5'
8«8F
JW
BW
&:
EW
SW
):
MW
SD
)'
*'
MD
8'
RD
.RQWDNWRUL/&'‡‡L'‡‡ãSXOQHVDVWDQGDUGQRXJUDÿHQLPSULJXãQLPPRGXORP
8«8F
BD
ED
ND
0DODSRWURãQMD
.RQWDNWRUL/&'‡‡«'‡‡ãSXOQHVDVWDQGDUGQRXJUDÿHQLPSULJXãQLPPRGXORP
1DSRQ9'&
5
12
8«8F
$/
-/
=/
%/
(/
)/
0/
8/
Primer kompletne reference:/&'3
9
9QD$&QDSDMDQMX9QD'&QDSDMDQMX
$
$
65 A
$
$
$
$
125 A
95 A
115 A
$
$
11 kW
15 kW
18.5 kW
22 kW
25 kW
N:
N:
18.5 kW
22 kW
N:
37 kW
N:
55 kW
75 kW
22 kW
25 kW
N:
N:
N:
59 kW
N:
22 kW
N:
37 kW
55 kW
55 kW
75 kW
N:
N:
33 kW
37 kW
N:
N:
N:
N:
–
–
–
N:
N:
75 kW
N:
/&'$‡‡
/&'$‡‡
/&'$‡‡
/&'‡‡
/&'‡‡
/&'‡‡
/&'‡‡
/&'$‡‡
/&'$‡‡
/&'$‡‡
/&'‡‡
/&'‡‡
/&'‡‡
/&'‡‡
0RQWDåQLSULERU]DSROQHNRQWDNWRUH]DSURPHQXVPHUD
LGHQWLþQDNRQWDNWRUDVDYLMþDQLPSULNOMXþFLPDLOLNRQHNWRULPDNRMLVHPRQWLUDMXKRUL]QWDOQR
0HKDQLþNDEORNDGD
.RPSOHWSULNOMXþDND
0HKDQLþNDEORNDGD
/$'59
XNOMXþHQR
/&'‡‡ i D95‡‡$&
/$'
/$'
/&'‡‡ i D95‡‡'&
/$'
/$'
LC1-D115‡‡L'‡‡
/$'
/$'
XNOMXþHQR
VDHOHNWULþQRPEORNDGRP]DNRQWDNWRUH
/&'‡‡«'‡‡
VDLQWHJULVDQRPHOHNWULþQRPEORNDGRP
EH]HOHNWULþQHEORNDGH
/&'‡‡«'‡‡
/$5
/&'$‡‡«'$‡‡
/$'5
XNOMXþHQR
/&'‡‡ i D95‡‡$&
/$'
/$'
/&'‡‡ i D95‡‡'&
/$'
/$'
%ORNRYL]DPHKDQLþNR]DGUåDYDQMH
8JUDGQMDQDSUHGQMXVWUDQXXWLþQDPDQXHOQRLOLHOHNWULþQRXSUDYOMDQMHRWSXãWDQMHP
=DXSRWUHEXQDNRQWDNWRUX
Reference
6WDQGDUGQLXSUDYOMDþNLQDSRQ
/&'‡‡«'$‡‡$&LOL'&/&'7‡‡«'7‡‡AC ili DC
/$'.‡
%()04
/&'‡‡«'‡‡3$&/&'‡‡i '‡‡3$&/&'‡‡3'&
/$'.‡
%()04
Kontaktori - TeSys D
3RPRüQLNRQWDNWL
7LSNRQWDNWD
WUHQXWQLYLMþDQLSULNOMXþFL
8JUDGQMD
5HIHUHQFH
Kontakt
Prednja
%RþQD
12
/$'1
–
1&
/$'1
–
121&
/$'1
/$'1
12
/$'1
/$'1
1&
/$'1
/$'1
121&
/$'1
–
121&
/$'1
–
121&
/$'1
–
12
/$'1
–
1&
/$'1
–
7LSNRQWDNWD
VDYUHPHQVNLPNDãQMHQMHPYLMþDQLSULNOMXþFL
8JUDGQMD
Prednja
9UHPH
SRGHãDYDQMD
5HIHUHQFH
«V
«V
«V
NDãQMHQMHSRXNOMXþHQMX
/$'7
/$'7
/$'7
NDãQMHQMHSRLVNOMXþHQMX
/$'5
/$'5
/$'5
0DNVLPDODQEURMSRPRüQLKNRQWDNDWDNRMLVHPRJXSRVWDYLWL
7UHQXWQL
7LS
$&
Broj polova
%RþQL
LYHOLþLQD
na levoj strani
na desnoj strani 1 kontakt
2 kontakta
NRQWDNWD
/&'«'
1
–
i
–
1
ili 1
ili 1
/&'$«'$
1
ili 1
i
–
1
ili 1
ili 1
/&'«+]
1
1
ili
2
i1
ili 1
ili 1
/&'«LOL+]
1
1
i
2
i1
ili 1
ili 1
/&'L'
1
–
i
–
1
ili 1
ili 1
/&'7«'7
1
–
i
–
1
ili 1
ili 1
/&'7$«'$
1
ili 1
i
–
1
ili 1
ili 1
LC1D115
1
1
i
1
ili 1
ili 1
ili 1
–
1
ili 1
ili 1
–
1
ili 1
ili 1
1
ili 1
ili 1
ili 1
–
1
ili 1
ili 1
ili 1
3P
3
'&
3P
3UHGQML
/&'«'
–
–
/&'$«'$
1
ili 1
/&'L
–
–
/&'L'
1
–
/&'7«'7
–
–
–
1
ili 1
/&'7$«'$
–
–
–
1
ili 1
ili 1
LC1D115
1
1
–
i1
ili 1
ili 1
3P
/&'«'
–
–
–
1
–
–
3
/&'7«'7
–
–
–
1
–
–
3
'&mala
potrošnja
VDYUHPHQVNLP
NDãQMHQMHP
3UHGQML
i
i
3ULJXãQLPRGXOL
7LSPRGXOD
5&NRODRWSRUQLNNRQGHQ]DWRU
8JUDGQMD
%RþQDXWLþQD
3UHGQMDXWLþQD
=DXSRWUHEXVDNRQWDNWRURP
'«'3'7«'73
'$«'$3'7$«'7$3 '«'3'«'3
«9$&
/$'5&(
/$'5&(
«9$&
/$'5&*
/$'5&*
/$'$*
«9$&
/$'5&8
/$'5&8
/$'$8
«9$&
–
/$'5&1
/$'$1
8þYUãüLYDQMH]DYUWQMLPD
5HIHUHQFH
Napon
8þYUãüLYDQMH]DYUWQMLPD
/$'$(
7LSPRGXOD
9DULVWRUOLPLWLUDQMHPDNVLPDOQRJQDSRQD
8JUDGQMD
%RþQDXWLþQD
3UHGQMDXWLþQD
=DXSRWUHEXVDNRQWDNWRURP
'«'3'7«'73
'$«'$3'7$«'7$3 '«'3'«'3
«9$&
/$'9(
/$'9(
«9$&
/$'9*
/$'9*
/$'(*
«9$&
/$'98
/$'98
/$'(8
«9'&
–
–
/$''(($&L'&
«9'&
–
–
/$''(*$&L'&
«9'&
–
–
/$''(8$&L'&
8þYUãüLYDQMH]DYUWQMLPD
5HIHUHQFH
Napon
/$'((
7LSPRGXOD
)O\ZKHHOGLRGH
8JUDGQMD
%RþQDXWLþQD
3UHGQMDXWLþQD
=DXSRWUHEXVDNRQWDNWRURP
'«'3'7«'73
'$«'$3'7$«'7$3 '«'3'«'3
/$'''/
/$''8
5HIHUHQFH
Napon
«9'&
/$''&8
7LSPRGXOD
'YRVPHUQDGLRGD]DOLPLWLUDQMHPDNVLPDOQRJQDSRQD
8JUDGQMD
%RþQDXWLþQD
3UHGQMDXWLþQD
=DXSRWUHEXVDNRQWDNWRURP
'«'3'7«'73
'$«'$3'7$«'7$3 '«'3'«'3
9$&
/$'7%
/$'7%
/$'%%
9'&
/$'7%'/
/$'7%
/$'%6
9$&
/$'76
/$'76
/$'%%
9'&
/$'76'/
/$'76
/$'%6
5HIHUHQFH
Napon
8þYUãüLYDQMH]DYUWQMLPD
9'&
/$'7*'/
/$'7*$&L'&
–
9'&
/$'78'/
/$'78$&L'&
–
9'&
/$'7;'/
/$'75$&L'&
–
Kontaktori - TeSys F
N:
1RPLQDOQDVWUXMD
,HPD[$&8H”9
185 A
225 A
265 A
$
Ie AC-1 (T”ƒ&
275 A
9
$
$
1RPLQDOQLQDSRQ
9
9
9
9
%URMSRORYD
LOL
LOL
LOL
LOL
1RPLQDOQDVQDJD
9
55 kW
63 kW
75 kW
N:
XNDWHJRULML$&
9
N:
N:
132 kW
N:
9
N:
N:
N:
N:
9
N:
N:
N:
N:
9
N:
129 kW
N:
N:
9
N:
129 kW
N:
N:
N:
N:
N:
N:
7LSNRQWDNWRUD
9
/&)
/&)
/&)
/&)
.RQWDNWRUL]DSURPHQXVPHUD
/&)
/&)
/&)
2VQRYQDUHIHUHQFDWUHEDGDEXGHGRSXQMHQDGRGDYDQMHPãLIUHQDSRQVNRJãSXOQH
6WDQGDUQLXSUDYOMDþNLQDSRQL
a QDSDMDQMH
Napon
115
.RQWDNWRUL/&)«)(0.85…1.1 Uc)
+]NDOHP/;
%
(
)
)(
0
3
8
4
9
1
+]NDOHP/;
(
)
*
/
0
8
4
5U7
«+]NDOHP/;
E7
)
)(
*
/
M7
P7
8
Q7
9
N7
R7
B7
E7
)
)(
*
/
M7
P7
8
Q7
9
N7
R7
E7
)
)(
*
/
M7
P7
8
Q7
9
N7
R7
)
)(
)
/
M7
P7
8
Q7
9
N7
R7
)(
)(
)(
P7
P7
P7
9
9
9
9Y7
125
BD
ED
)'
*'
MD
MD
8'
RD
ED
)'
*'
MD
8'
RD
)'
*'
MD
8'
RD
):
):
MW
MW
QW
ED
)'
MD
8'
)'
*'
MD
8'
RD
.RQWDNWRUL/&)«)U7
«+]NDOHP/;
.RQWDNWRUL/&)«)U7
«+]NDOHP/;
.RQWDNWRUL/&)U7
«+]NDOHP/;
.RQWDNWRUL/&)U7
«+]NDOHP/;
c QDSDMDQMH
9
.RQWDNWRUL/&)«)(0.85…1.1 Uc)
NDOHP/;)
.RQWDNWRUL/&)«)(0.85…1.1 Uc)
NDOHP/;)
.RQWDNWRUL/&)(0.85…1.1 Uc)
NDOHP/;)
.RQWDNWRUL/&)(0.85…1.1 Uc)
NDOHP/;)
.RQWDNWRUL/&)
(kalem/;)
.RQWDNWRUL/&)
(kalem/;)
3ULPHUUHIHUHQFH=DNRQWDNWRURG$VDNDOPRP]D9aQDUXþLWH/&))
)]D/&)
5/10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
-
9
9
9
9
9
LOL
LOL
LOL
LOL
3
3
3
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
335 kW
N:
N:
N:
N:
375 kW
N:
N:
-
-
N:
295 kW
N:
N:
N:
-
-
257 kW
355 kW
N:
N:
N:
-
-
N:
335 kW
N:
N:
N:
-
-
185 kW
335 kW
N:
N:
N:
-
/&)
/&)
/&)
/&)
/&)
.RULVQLþNRVDVWDYOMDQMH
-
-
samo AC1
samo AC1
-
/&)
/&)
-
-
3RPRüQLNRQWDNWQLEORNRYL
WUHQXWQL
6DGUåL
Reference
121&
6DGUåL
Reference
121&
1
-
/$'1
1
1
-
1
/$'1
2
-
-
2
6DGUåL
Reference
121&
/$'1
NRQWDNWLRWSRUQLQDSUDãLQX
YUHPHQVNRNDãQMHQMH121&
6DGUåL
Reference
Tip
2SVHJ
Reference
/$';
Kašnjenje
SRXNOMXþHQMX
«V
/$'7
121&
2
2
/$'1
/$'1
1
3
/$'1
2
2
-
-
/$'<
«V
/$'7
/$'1
-
/$'1
2
-
2
-
/$'=
«V
/$'7
2
-
1
1
/$'=
«V
/$'6
«V
/$'5
«V
/$'5
«V
/$'5
-
/$'1
3
1
/$'1
2
2
/$'&
2
-
-
-
Kašnjenje
SRLVNOMXþHQMX
3ULERU]DPRQWDåX]DSROQHNRQWDNWRUH]DSURPHQXVPHUDPRWRUD
'YDLGHQWLþQDNRQWDNWRUDYHUWLNDOQRPRQWLUDQD
0HKDQLþNLDGDSHUVDVHWRPNRQHNWRUD
Tip konektora
Set konektora
0HKDQLþNLDGDSWHU
/&)
/$))
/$))
/&)
/$)
/$))
/&)
/$)*
/$)*
/&)
/$)
/$)*
/&)
/$)+
/$)-
/&)
/$)-
/$)-
/&)
/$)-
/$)-
/&)
/$).
/$)-
/&)ili/&)
/$)/
/$)/
/&,)
-
-
/&,)
-
-
5/11
Termo-magnetni prekidači - TeSys GV2-ME, GV2-P
N:
7HUPRPDJQHWQLSUHNLGDþL*90(L*93VDYLMþDQLPNRQWDNWLPD
*90(VDWDVWHULPD*93VD]DNUHWQRPUXþLFRP
6WDQGDUGQDVQDJDWURID]QRJPRWRUD+]XNDWHJRULML$&
9
P
Icu
kW
kA
-
-
9
,FV
9
P
Icu
kW
kA
-
-
-
+
+
-
+
+
+
+
,FV
7HUPLþND
Kratkospojna
zaštita
zaštita
Reference
P
Icu
kW
kA
,FV
A
$G“
-
-
-
-
«
1.5
*90(
*93
-
-
-
-
-
«
*90(
*93
-
-
-
-
-
-
«
5
*90(
*93
-
-
-
+
+
«
8
*90(
*93
+
+
-
-
-
-
-
-
«
8
*90(
*93
+
+
-
-
-
+
+
«
13
*90(
*93
+
+
+
+
-
-
-
«
22.5
*90(
*93
+
+
+
+
+
+
«
22.5
*90(
*93
*93
-
-
-
+
+
1.1
+
+
«
22.5
*90(
+
+
1.1
+
+
1.5
3
75
«
33.5
*90(
+
+
1.1
+
+
1.5
8
«
33.5
1.1
+
+
1.5
+
+
2.2
3
75
«
51
1.1
+
+
1.5
+
+
2.2
8
«
51
1.5
+
+
2.2
+
+
3
3
75
«
51
1.5
+
+
2.2
+
+
3
3
«
51
2.2
+
+
3
3
75
«
78
2.2
+
+
3
+
+
6
«
78
3
+
+
5.5
3
75
«
138
3
+
+
5.5
6
«
138
+
+
5.5
7.5
3
75
«
138
+
+
5.5
7.5
6
«
138
5.5
15
7.5
6
75
9
3
75
«
5.5
+
+
7.5
75
9
6
«
-
-
-
-
-
-
11
3
75
«
-
-
-
-
-
-
11
6
«
7.5
15
9
6
75
15
3
75
«
223
7.5
9
75
15
«
223
9
15
11
75
18.5
3
75
«
327
9
11
75
18.5
«
327
11
15
15
75
-
-
-
«
327
11
15
75
-
-
-
«
327
15
18.5
75
22
3
75
«
15
18.5
75
22
«
*93
*90(
*93
*90(
*93
*90(
*93
*90(
*93
*90(
*93
*90(
*93
*90(
*93
*90(
*93
*90(
*93
*90(
*93
*90(
*93
+!N$
NDRSURFHQDW,FX
XNRPELQDFLMLVDSUHSRUXþHQLPNRQWDNWRURP
7HUPRPDJQHWQLSUHNLGDþL*90(VDRSUXåQLPNRQWDNWLPD
'RGDWLQDNUDMUHIHUHQFH1DSULPHU*90(SRVWDMH*90(
7HUPRPDJQHWQLSUHNLGDþL*90(VDNUXåQLPVWRSLFDPD
'RGDWLQDNUDMUHIHUHQFH1DSULPHU*90(SRVWDMH*90(
7H6\VSURGXåHQD]DNUHWQDUXþLFD
=DVOHGHüHSURL]YRGH
*93L*9/
*93L*9/
TeSys U
,3FUQDUXþLFD
*9$31
*9$31
LU9APN21
,3FUYHQRåXWDUXþLFD
*9$31
*9$31
LU9APN22
,3FUYHQRåXWDUXþLFD
*9$31
*9$31
/8$31
Magnetni prekidači - TeSys GV2-L, GV2-LE
N:
0DJQHWQLSUHNLGDþL*9/(L*9/VDYLMþDQLPNRQWDNWLPD
*9/(VDSUHNLEQRPUXþLFRP*9/VD]DNUHWQRPUXþLFRP
6WDQGDUGQDVQDJDWURID]QRJPRWRUD+]XNDWHJRULML$&
Nominalna
Kratkospojna
=DNRULãüHQMH
9
struja
zaštita
VDWHUPLþNLP
G“
relejom
P
Icu
kW
kA
9
,FV
9
P
Icu
kW
kA
,FV
P
Icu
kW
kA
,FV
A
Reference
A
+
+
-
-
-
-
-
-
5
/5.
*9/(
+
+
-
-
-
-
-
-
5
/5.
*9/(
LOL/5'
*9/
+
+
-
-
-
+
+
8
/5.
*9/(
LOL/5'
*9/
+
+
-
-
-
-
-
-
8
/5.
*9/(
LOL/5'
*9/
-
-
-
-
-
-
+
+
1
13
/5.
*9/(
LOL/5'
*9/
+
+
-
-
-
-
-
-
1
13
/5.
*9/(
LOL/5'
*9/
-
-
-
-
-
-
+
+
1
13
/5.
*9/(
LOL/5'
*9/
+
+
+
+
-
-
-
1
13
/5.
*9/(
LOL/5'
*9/
+
+
+
+
1.1
+
+
1.6
22.5
/5.
*9/(
LOL/5'
*9/
-
-
-
+
+
-
-
-
1.6
22.5
/5.
*9/(
LOL/5'
*9/
+
+
1.1
+
+
1.5
3
75
2.5
33.5
/5.
*9/(
+
+
1.1
+
+
1.5
2.5
33.5
/5'
*9/
1.1
+
+
-
-
-
-
-
-
2.5
33.5
/5.
*9/(
LOL/5'
*9/
1.5
+
+
1.5
+
+
3
3
75
51
/5.
*9/(
1.5
+
+
1.5
+
+
3
51
/5'
*9/
-
-
-
2.2
+
+
-
-
-
51
/5.
*9/(
LOL/5'
*9/
2.2
+
+
3
3
75
6.3
78
/5.
*9/(
2.2
+
+
3
+
+
6.3
78
/5'
*9/
3
+
+
5.5
3
75
138
/5.
*9/(
3
+
+
5.5
138
LRD12
*9/
+
+
5.5
-
-
-
138
/5.
*9/(
LOL/5'
*9/
-
-
-
-
-
-
7.5
3
75
138
/5'
*9/(
-
-
-
-
-
-
7.5
138
/5'
*9/
-
-
-
-
-
-
9
3
75
LRD16
*9/(
-
-
-
-
-
-
9
LRD16
*9/
5.5
15
7.5
6
75
11
3
75
/5.
*9/(
5.5
7.5
75
11
LRD16
*9/
7.5
15
9
6
75
15
3
75
18
223
LRD21
*9/(
7.5
9
75
15
18
223
LRD21
*9/
9
15
11
75
18.5
3
75
25
327
LRD22
*9/(
9
11
75
18.5
25
327
LRD22
*9/
11
15
15
75
-
-
-
25
327
LRD22
*9/(
11
15
75
-
-
-
25
327
LRD22
*9/
15
18.5
75
22
3
75
32
LRD32
*9/(
15
18.5
75
22
32
LRD32
*9/
+!N$
NDRSURFHQDW,FX
Prekidači - TeSys GV3-P, GV3-L
7HUPRPDJQHWQLN:VD(YHU/LQNNRQWDNWLPD
7HUPRPDJQHWQLSUHNLGDþ*93VD(YHU/LQNNRQWDNWLPD
=DNUHWQDUXþLFD
6WDQGDUGQDVQDJDWURID]QRJPRWRUD+]XNDWHJRULML$&
9
P
Icu
kW
kA
5.5
7.5
9
,FV
2SVHJ
9
P
Icu
kW
kA
7.5
12
11
11
15
18.5
22
,FV
Reference
WHUPLþNH
P
Icu
kW
kA
,FV
zaštite
11
6
«
12
*93
15
6
«
15
12
*93
18.5
6
«
18.5
*93
12
22
6
«
*93
22
5
«
*93
37
5
«
*93
NDRSURFHQDW,FX
37
5
«
*93
A
7HUPRPDJQHWQLSUHNLGDþ*93VDNUXåQLPVWRSLFDPD
'RGDWLQDNUDMUHIHUHQFH1DSULPHU*93SRVWDMH*93
7HUPRPDJQHWQLSUHNLGDþ*93VDVDPRMHGQLP(YHU/LQNNRQWDNWQLPEORNRP
'RGDWLQDNUDMUHIHUHQFH1DSULPHU*93SRVWDMH*93
0DJQHWQLN:VD(YHU/LQNNRQWDNWLPD
0DJQHWQLSUHNLGDþL*9/VD(YHU/LQNNRQWDNWLPD
=DNUHWQDUXþLFD
6WDQGDUGQDVQDJDWURID]QRJPRWRUD+]XNDWHJRULML$&
9
P
Icu
kW
kA
11
9
Ics
9
P
Icu
kW
kA
15
12
Ics
P
Icu
kW
kA
18.5
6
=DNRULãüHQMH
Nominalna
VDWHUPLþNLP
struja
Ics
relejom
LRD325
Reference
25
*9/
15
18.5
12
22
6
LRD332
32
*9/
18.5
22
5
/5'
*9/
22
5
/5'
*9/
37
5
LRD365
65
*9/
0DJQHWQLSUHNLGDþ*9/VDNUXåQLPVWRSLFDPD
$GGWKH¿JXUHWRWKHHQGRIWKHUHIHUHQFH([DPSOH*9/EHFRPHV*9/
7HUPRPDJQHWQLSUHNLGDþ*9/VDVDPRMHGQLP(YHU/LQNNRQWDNWQLPEORNRP
'RGDWLQDNUDMUHIHUHQFH1DSULPHU*9/SRVWDMH*9/
'RGDWQLSRPRüQLEORNRYLLSULERU
'RGDWQLSRPRüQLEORNRYLSUHGQML
Signal greške
Tip kontakta
12JUHãND1&
12JUHãND12
5HIHUHQFH
*9$('
*9$('
'RGDWQLSULERU
2NORS
Type
,3]D
NUXåQHVWRSLFH
6DELUQLFH
,3]D
Široki oklop
3-polne 115 A 3-polne 115 A
VDELUQLFH
VDELUQLFH
]DSUHNLGDþD ]DSUHNLGDþD
S šina
]DERþQX
PRQWDåX
*9*
*9*
*96
NUXåQHVWRSLFH
sa kontaktorom
5HIHUHQFH
/$'
/$'
=DYHU]LMXVDRSUXåQLPNRQWDNWLPDGRGDWLQDNUDMUHIHUHQFH1DSULPHU*9$('SRVWDMH*9$('
*9*
'RGDWQLSULERU
7H6\V]DNUHWQDUXþLFD
%ORNRYL]DVSDMDQMH*9
=DPRQWDåXQD
LC1-K ili LP1-K
/&'«'
/$'L/&'«'
*9$)
*9$)
*9$)
6HWWURSROQLKVDELUQLFD
63 A
Razmak
PP
PP
72 mm
%URMSUHNLGDþD
2
*9*
*9*
*9*
3
*9*
*9*
*9*
*9*
5
*9*
*9*
.UDMQMLSRNORSDF*9
=DQHXSRWUHEOMHQHVDELUQLþNHL]YRGH
*9*
%ORNVDNRQWDNWLPD*9
=DSRYH]LYDQMHMHGQRJLOLYLãH*9*VHWD
povezivanje odozgo
PRåHVHNRULVWLWLVDOLPLWHURPVWUXMH*9/*Y0(L*93
*9*
*9*
3URGXåHQDUXþLFDVDPRJXüQRãüX]DNOMXþDYDQMD]D*9L*9PP
=DNOMXþDYDQMH
8SRORåDMXXNOMXþHQRLOLLVNOMXþHQR 8SRORåDMXLVNOMXþHQR
5XþLFD
crna
crvena
2]QDND
plava
åXWD
*9$3
,3
=D*90(3/
*9$3
=D*9/(
*9$3
–
=D*93/
*9$3
*9$3
7H6\V]DNUHWQHUXþLFH
*93
*93
,3FUQDUXþLFD
*9$31
*9$31
,3FUYHQRåXWDUXþLFD
*9$31
*9$31
,3FUYHQRåXWDUXþLFD
*9$31
*9$31
3RPRüQLNRQWDNWQLEORNRYL]D*9*9
121&
121&
1212
JUHãND1&
JUHãND12 &2FRPPRQ
*9$(
*9$(
*9$(
*9$1
*9$1
ERþQLOHYR12JUHãND
*9$'
*9$'
1&JUHãND
*9$'
*9$'
7UHQXWQLSRPRüQLNRQWDNWL
Ugradnja
prednji
ERþQLOHYR
6LJQDOL]DFLMDJUHãNH
6LJQDOL]DFLMDNUDWNRJVSRMD
ERþQLOHYR
*9$0
2NLGDþL]D*9*9SRQGDSRQVNLLOLSUHQDSRQVNL
%RþQDPRQWDåDEORNVDGHVQHVWUDQHSUHNLGDþD
+]
+]
Napon
9
*9$‡
*9$‡
9
*9$‡
*9$‡
9
*9$‡
*9$‡
«9
«9
*9$‡
«9
*9$‡
*9$‡
9
9
*9$‡
*9$‡
*9$‡
«9
«9
*9$‡
*9$‡
«9
*9$‡
*9$‡
«9
*9$‡
*9$‡
9
3ULERU]D]DNOMXþDYDQMH
=DXSRWUHEXVDNDWDQFDQLVXXNOMXþHQL‘PP
*99
3RGQDSRQVNL]DPHQLWL‡ sa 8SUHQDSRQVNL]DPHQLWL‡ sa S
5/15
Termomagnetni prekidači - TeSys GV7
*95«N:
7HUPRPDJQHWQLSUHNLGDþL*95VDSRYH]LYDQMHPSXWHPSULNOMXþNDQD]DYUWDQM
8SUDYOMDQMHUXþLFRP
6WDQGDUGQDVQDJDWURID]QLKPRWRUD+]XNDWHJRULML$&
9
P
Icu
kW
kA
7.5
25
9
,FV
7HUPLþND
9
P
Icu
kW
kA
9
18
25
11
7.5
9
,FV
Reference
struja
P
Icu
kW
kA
,FV
11
8
18
15
8
9
11
11
15
A
«
*95(
«
*956
«
*95(
«
*956
*95(
9
25
11
18
15
8
11
25
15
18
18.5
8
9
11
15
11
15
18.5
18.5
25
18.5
18
22
8
«
22
18
18.5
18.5
22
«
*956
22
25
18
8
«
*95(
37
25
18
55
8
«
*95(
55
18
55
«
*956
55
37
25
-
18
75
8
«
*95(
-
75
«
*956
55
35
75
8
«
*95(
75
8
«
*956
«
*95(
«
*956
55
75
75
35
8
35
132
8
NDRRG,FX
9
'RGDWQLEORNRYL
.RQWDNWQLEORNRYL
3RPRüQLNRQWDNWL
Tip kontakta
&2
*9$(
3UHSR]QDYDQMHWHUPLþNHLOLPDJQHWQHJUHãNH
$&«9LOL'&«9
$&«9
*9$'
*9$'
(OHNWULþQLRNLGDþL
Napon
+]
9
«9
«9
«9
3RGQDSRQVNLRNLGDþ
*9$8
*9$8
*9$8
*9$8
*9$8
3UHQDSRQVNLRNLGDþ
*9$6
*9$6
*9$6
*9$6
*9$6
+]
9
=DXJUDGQMX*9$'LOL*9$8LOL$6
3ULERU
3RNORSFLSULNOMXþND,3
,VSRUXþXMHVHVDSULERURP]D]DSWLYDQMH
*9$&
)D]QHEDULMHUH
6LJXUQRVQLSULERU
*9$&
NRULVWLVHNDGDMHSRVWDYOMDQMHSRNORSDFDQHPRJXüH
,]RODFLRQHSUHJUDGH
2EH]EHÿXMXL]RODFLMXL]PHÿX
*9$&
PHVWDNRQHNFLMHL]DGQMHSORþH
.RPSOHW]DNRPELQRYDQMHVDNRQWDNWRURP
2PRJXüDYDYH]XL]PHÿXSUHNLGDþDLNRQWDNWRUD
/&)GR)
/&)L)
/&'L'
*9$&
*9$&
*9$&
=DNUHWQHUXþLFH
5XþLFD
crna
1DWSLVQDSORþLFD
crna
crvena
åXWD
ŶGLUHNWQD
,3
*9$3
*9$3
ŶSURGXåHQD
IP55
*9$3
*9$3
,3
*9$3
3ULERU]DSRVWDYOMDQMH
]DXJUDGQMXQDYUDWDNXüXãWD
8UHÿDM]D]DNOMXþDYDQMH
=DSUHNLGDþHNRMLQLVXRSUHPOMHQL]DNUHWQRPUXþLFRP
*99
Termički releji - TeSys K
«$
7HUPLþNLUHOHML]D]DãWLWXRGSUHRSWHUHüHQMD7H6\V.
SRGHVLYLXUDVSRQXRGGR$
6SDMDQMHSXWHPSULNOMXþDNDQD]DYUWDQMGLUHNWQDXJUDGQMDQDNRQWDNWRUH/&.UXþQRLDXWRPDWVNRUHVHWRYDQMH
2SVHJSRGHãDYDQMDUHOHMD
3RWUHQRMHXSRWUHEOMDYDWLRVLJXUDþHVDRGDEUDQLPUHOHMLPD
.ODVD$
aM
gG
Reference
BS88
«$
$
$
-
/5.
«$
$
$
-
/5.
«$
$
1A
-
/5.
«$
1A
1.6 A
-
/5.
«$
1A
2A
-
/5.
«$
2A
$
6A
/5.
«$
2A
6A
6A
/5.
«$
2A
6A
$
/5.
«$
$
$
16 A
/5.
«$
6A
16 A
16 A
/5.
«$
8A
$
$
/5.
«$
$
25 A
$
/5.
7HUPLþNLUHOHML]D]DãWLWXRGSUHRSWHUHüHQMD]DXSRWUHEXNRGQHVLPHWULþQLKRSWHUHüHQMDNODVH$VDPR]DQDSUHGQDYHGHQHUHIHUHQFH/5.GR/5.
]DPHQLWHSUH¿NV/5VD/5. Primer: /5.
3ULERU
3ULERU]DRåLþHQMH
2PRJXüDYDGLUHNWQRSRYH]RYDQMH1&NRQWDNWD
=DXSRWUHEXQD
UHOHMD/5'«LOL/5'«'QDNRQWDNWRU
/&'«'
/$'&
/&'«'
/$'&
=DXJUDGQMXQDPPPRQWDåQXãLQX$0'3
/5'«L/5'«'
/$'%
LOLSULþYUãüLYDQMHYLMFLPD
/5'‡‡‡/5'‡‡‡/5'‡‡
/$' Za nezavisnu ugradnju na relej
/5.‡‡‡‡
/$.
/5'«/5'
/$'5
/5'‡‡‡/5'‡‡‡/5'‡‡
/$'
/5'«L/5'«'
/$'‡ 6YLUHOHMLRVLP/5'«L/5'«'
/$'‡ 1RVDþ
(YHU/LQNSULNOMXþQLEORNRYL
2GYRMHQLSULNOMXþQLEORN
$GDSWHU]DSULNOMXþQLEORN
=DXJUDGQMXQDUHOHMLVSRG/&'LOL'NRQWDNWRUD
'DOMLQVNLVWRSLOLHOHNWULþQLUHVHW
Daljinski 'DOMLQVNRRNLGDQMHLOLHOHNWULþQLUHVHW
Daljinski 3ULNOMXþQLEORNRYLVHLVSRUXþXMXVDSULNOMXþFLPDNRMLVX]DãWLüHQLRGGLUHNWQRJNRQWDNWDSUVWLPDL]DYUWQMDXRWYRUHQRMSR]LFLML³SULSUHPOMHQRM]D]DWH]DQMH´
.DGDSRUXþXMHWHSULNOMXþQLEORN]DVSDMDQMHSXWHPVWRSLFDUHIHUHQFDSRVWDMH/$'
9UHPH]DNRMHNDOHPXUHÿDMD]DGDOMLQVNRXSUDYOMDQMHLOLHOHNWULþQLUHVHW/$'VPHELWLSRGQDSRQRP]DYLVLRGYUHPHQVNRJLQWHUYDOD
RSRUDYNDLPSXOVVRSRUDYDNVLPSXOVVRSRUDYDNVLPSXOVVRSRUDYDNV0DNVLPDOQRWUDMDQMHLPSXOVDVYUHPH
RSRUDYNDV0LQLPDOQRWUDMDQMHLPSXOVDPV
5HIHUHQFDWUHEDGDVHGRSXQLR]QDNRPQDSRQDXSUDYOMDþNRJNROD
Termički releji - TeSys D
«$
7HPLþNLUHOHML]D]DãWLWXRGSUHRSWHUHüHQMD7H6\V'
SRGHVLYLXUDVSRQXRGGR$
5HOHMLVDUXþQLPLOLDXWRPDWVNLPUHVHWRYDQMHPVDLQGLNDFLMRPUHDJRYDQMD]DãWLWHUHOHMD]D$&LOL'&
3RWUHQRMHXSRWUHEOMDYDWLRVLJXUDþHVDRGDEUDQLPUHOHMLPD
2SVHJSRGHãDYDQMDUHOHMD
3RYH]LYDQMHSXWHPSULNOMXþDNDVDYLMFLPDLOLNRQHNWRUD aM
gG
.ODVD$
«$
$
2A
«$
$
2A
«$
1A
2A
«$
1A
1.6 A
«$
2A
$
«$
2A
$
«$
$
6A
«$
6A
$
«$
8A
16 A
«$
12 A
$
«$
12 A
$
«$
16 A
25 A
«$
$
35 A
«$
25 A
$
«$
$
63 A
«$
$
$
«$
$
125 A
«$
$
125 A
«$
$
$
«$
125 A
$
«$
125 A
$
«$
$
$
«$
$
$
«$
125 A
$
«$
$
$
.ODVD
6A
$
16 A
«$
8A
16 A
«$
12 A
$
«$
16 A
$
«$
16 A
25 A
«$
25 A
35 A
«$
32 A
$
«$
$
63 A
«$
$
63 A
«$
$
125 A
«$
$
$
3RYH]LYDQMHSXWHP(YHU/LQNSULNOMXþQLKEORNRYDVD%75]DYUWQMLPD
.ODVD$
«$
16 A
25 A
«$
$
32 A
«$
25 A
$
«$
$
63 A
«$
$
$
«$
63 A
$
«$
63 A
$
.ODVD
«$
$
32 A
«$
25 A
$
«$
32 A
$
«$
$
63 A
«$
$
$
«$
63 A
$
«$
$
125 A
.ODVD$SRYH]LYDQMHPSUHNRVWRSLFD
,]JRUHQDYHGHQHWDEHOHRGDEHULWHUHOHM]D]DãWLWXRGSUHRSWHUHüHQMDVD
YLMþDQLPSULNOMXþFLPDLOLNRQHNWRULPDLGRGDMWHMHGDQRGVOHGHüLKVXILNVD
tcifrru ]DUHOHMH/5'GR/5'L/5'GR/5'
t$ za releje LRD 3361 do LRD 3365.
5HOHML/5'VXVWDQGDUGQRSRJRGQL]DXSRWUHEXVDVWRSLFDPD
Sa kontaktorom
Reference
16 A
$
25 A
25 A
$
$
63 A
63 A
125 A
125 A
/&'«'
/&'«'
/&'«'
/&'«'
/&'«'
/&'«'
/&'«'
/&'«'
/&'«'
/&'«'
/&'«'
/&'«'
/&'«'
/&'«'
/&'«'
LC1-D32 i D38
'«'
'«'
'L'
D115 i '
D115 i '
'
Nazavisna ugradnja
Nazavisna ugradnja
Nazavisna ugradnja
/&'«'
/&'«'
/&'«'
/&'«'
/&'«'
/&'«'
LC1-D25 i D32
LC1-D25 i D32
LC1-D25 i D32
'«'
'i D95
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
25 A
35 A
$
63 A
$
$
$
35 A
$
$
63 A
$
$
125 A
/&'$«'$
/&'$«'$
/&'$«'$
/&'$«'$
/&'$«'$
/&'$«'$
/&'$«'$
/&'$«'$
/&'$«'$
/&'$«'$
/&'$«'$
/&'$«'$
/&'$«'$
/&'$«'$
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'
/5'/
/5'/
/5'/
/5'/
/5'/
/5'/
/5'/
BS88
6A
$
16 A
16 A
$
$
25 A
32 A
$
63 A
$
125 A
125 A
$
$
$
$
$
$
$
7HUPLþNLUHOHML]D]DãWLWXRGSUHRSWHUHüHQMD]DXSRWUHEXNRG
QHVLPHWULþQLKRSWHUHüHQMD.ODVH$VDSRYH]LYDQMHPSUHNRYLMþDQLK
SULNOMXþDNDLSULNOMXþDNDQDVWRSLFH
=DJRUHRGDEUDQXUHIHUQFXSURPHQLWH/5'RVLP]D/5'tttX/5'
3ULPHU/5'SRVWDMH/5'
3ULPHUVD(YHU/LQNSULNOMXþFLPD/5'SRVWDMH/5'
3ULPHUVDSULNOMXþFLPDQDVWRSLFH/5'SRVWDMH/5'
=DQH]DYLVQXXJUDGQMXQD',1ãLQXSRUXþLWH(YHU/LQN /$'%SULNOMXþQLEORN=DQH]DYLVQXXJUDGQMXQD',1ãLQXSRUXþLWH(YHU/LQN/$'SULNOMXþQLEORN
Elektronski termički releji - TeSys LR9
«$
Za kontaktor
LC1-D
/&)
Struja motora
«$
«$
2VQRYDUHIHUHQFHWUHEDMHGRSXQLWL
/5'
/5)
7HUPLþND]DãWLWD$
2VLJXUDþ]DRGDEUDQLUHOHM$
=DPRQWDåX
Releji
Sa alarmom
ispod kontaktora
aM
gG
.ODVD
.ODVD
«
'L'
/5'
/5'
.ODVDLOL
«
'L'
/5'
/5)
«
)«)
/5)
/5)
/5)
«
125
)«)
/5)
/5)
/5)
«
)«)
/5)
/5)
/5)
«
)«)
/5)
/5)
/5)
«
315
)«)
/5)
/5)
/5)
«
)«)
/5)
/5)
/5)
«
)«)
/5)
/5)
/5)
«
)«)L)
/5)
/5)
/5)
3ULERU
'DOMLQVNDNRPDQGD
)XQNFLMD
Reset
(OHNWURQVNLUHVHW
/$'‡
5HVHWVDVDYLWOMLYLPNDEORPGXåLQDP
/$'
$GDSWHU]DXJUDGQMXQDYUDWD
6WRSLLOL5HVHW
/$'
*ODYDWDVWHUD
2SUXJD
=$%/
=$%/
âLSND
'XåLQDRGGRPP
=$%=
,]RORYDQLSULNOMXþFL
=DUHOHMH/5)‡)‡)‡)‡)))L)
EORND
/$)
9UHPH]DNRMHNDOHPXUHÿDMD]DGDOMLQVNRXSUDYOMDQMHLOLHOHNWULþQLUHVHW/$'VPHELWLSRGQDSRQRP]DYLVLRGYUHPHQVNRJLQWHUYDODRSRUDYND
LPSXOVVRSRUDYDNVLPSXOVVRSRUDYDNVLPSXOVVRSRUDYDNV0DNVLPDOQRWUDMDQMHLPSXOVDVYUHPHRSRUDYNDV
0LQLPDOQRWUDMDQMHLPSXOVDPV
5HIHUHQFDWUHEDGDVHGRSXQLGRGDYDQMHPR]QDNHXSUDYOMDþNRJQDSRQD
Elektronski termički releji - TeSys LR,LT
$
7LSUHOHMD
(OHNWURQVNLWHUPLþNLUHOHML
2SVHJ
7H6\V/5'
«$
=DXSRWUHEXVDNRQWDNWRURP
/&'«'
5HIHUHQFH
«$
«$
«$
/&'«'
«9$&
/5'0
/5'0
/5'0
/5'0
«9$&
/5')
/5')
/5')
/5')
9$&'&
/5'%
/5'%
/5'%
/5'%
9$&'&
/5'(
/5'(
/5'(
/5'(
$
7LSUHOHMD
(OHNWURQVNLWHUPLþNLUHOHML
2SVHJ
7H6\V/7VDUXþQLPUHVHWRP
«$
«$
«$
«9$&
/706
/7'06
/706
«9$&
/7')6
/7')6
/7)6
9$&'&
/7'%6
/7'%6
/7%6
9$&'&
/7'(6
/7'(6
/7(6
5HIHUHQFH
7LSUHOHMD
(OHNWURQVNLWHUPLþNLUHOHML
2SVHJ
7H6\V/7VDDXWRPDWVNLPUHVHWRP
«$
«$
«$
«9$&
/70$
/7'0$
/70$
«9$&
/7')$
/7')$
/7)$
9$&'&
/7'%$
/7'%$
/7%$
9$&'&
/7'($
/7'($
/7($
5HIHUHQFH
Sistem za nadzor motora - TeSys T
.RQWUROHUL
7LSNRPXQLNDFLMH
(WKHUQHW
1DSRQQDSDMDQMD
5HIHUHQFH
3UR¿EXV'3
9'&
«9$&
9'&
«9$&
9'&
«9$&
/705(%'
/705()0
/7050%'
/7050)0
/7053%'
/7053)0
«$
/705(%'
/705()0
/7050%'
/7050)0
/7053%'
/7053)0
«$
/705(%' /705()0
/7050%'
/7050)0
/7053%'
/7053)0
Strujni opseg «$
1DSRQQDSDMDQMD
&$1RSHQ
1DSRQQDSDMDQMD
5HIHUHQFH
0RGEXV
Strujni opseg
'HYLFH1HW
9'&
«9$&
9'&
«9$&
«$
/705&%'
/705&)0
/705'%'
/705')0
«$
/705&%'
/705&)0
/705'%'
/705')0
«$
/705&%'
/705&)0
/705'%'
/705')0
0RGXOL]DSURãLUHQMH
7LSPRGXOD
3URãLUHQMH
GRGDWQDXOD]DPHUHQMHQDSRQD
8OD]QLQDSRQ
9'&
«9$&
9'&
5HIHUHQFH
/70(9%'
/70(9)0
7&6(4000
.RQWUROQLGLVSOHM
7LSGLVSOHMD
(WKHUQHWHNVWHUQLSRUW
0RGEXV5780RGEXV7&3,3
.RPSDNWQL
1DSRQQDSDMDQMD
9'&
5HIHUHQFH
/70&8
6WUXMQLWUDQVIRUPDWRUL
7LSWUDQVIRUPDWRUD
6WUXMD
(NVWHUQL
primar
$
sekundar
1A
5HIHUHQFH
/7&7
$
$
$
/7&7
/7&7
/7&7
=HPOMRVSRMQLVWUXMQLWUDQVIRUPDWRU
7LSWUDQVIRUPDWRUD
=DWYRUHQL
2WYRUHQL
0DNVLPDOQDVWUXMD
65 A
85 A
$
$
$
$
85 A
$
8QXWUDãQMLSUHþQLN
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
5HIHUHQFH
7$
3$
,$
0$
6$
*$
32$
*2$
37&VRQGD
7LSVRQGH
7URVWUXND
5DGQDWHPSHUDWXUD
ƒ&
5HIHUHQFH
'$77 '$77
ƒ&
ƒ&
ƒ&
'$77
'$77 '$77 '$77
ƒ&
ƒ&
ƒ&
ƒ&
'$77
'$77
3ULERU
7LSSULERUD
.DEDO]DSRYH]LYDQMH
.RQWUROHUPRGXO]DSURãLUHQMH
'XåLQDNDEOD
P
P
1m
5HIHUHQFH
/70&&
/85
/85
7LSSULERUD
.DEDO]DSRYH]LYDQMH
.RQWUROHUGLVSOHM
3m
.RPSOHW]DSRYH]LYDQMH
3&VHULMVNLSRUW
'XåLQDNDEOD
1m
5HIHUHQFH
9:$5 9:$5 9:$5 9:$
5m
–
=DRVWDOLSULERU]DSRYH]LYDQMHSRJOHGDMWHZZZVFKQHLGHUHOHFWULFFRP
Kompletni motorini pokretači - TeSys U
.RPSOHWQLPRWRUQLSRNUHWDþ
=
.DUDNWHULVWLNH/8%«/8&$«
0DNVLPDOQD
VQDJDPRWRUD
%D]D
6WDQGDUGQLNRQWUROQLPRGXO
]DGLUHNWDQVWDUW
9
- Zaštita:
SUHNRVWUXMQDLRGNUDWNRJVSRMD
RGLVSDGDLDVLPHWULMHID]D
RG]HPOMRVSRMDVDPR]DRSUHPX
5XþQLUHVHWQDNRQJUHãNH
]DSURPHQXVPHUD
.ODVD
2SVHJSRGHãDYDQMD
N:
/8%
/8%‡‡
/8&$;‡‡
«$
N:
/8%
/8%‡‡
/8&$;‡‡
«$
1.5 kW
/8%
/8%‡‡
/8&$‡‡
«$
5.5 kW
/8%
/8%‡‡
/8&$‡‡
«$
7.5 kW
/8%
/8%‡‡
/8&$‡‡
«$
15 kW
/8%
/8%‡‡
/8&$‡‡
«$
1DSUHGQLPRWRUQLSRNUHWDþ
.DUDNWHULVWLNH/8%«/8&$«
0DNVLPDOQD
%D]D
VQDJDPRWRUD
]DGLUHNWDQVWDUW
9
- Zaštita:
1DSUHGQLNRQWUROQLPRGXO
]DSURPHQXVPHUD
.ODVD
.ODVD
2SVHJSRGHãDYDQMD
N:
/8%
/8%‡‡
/8&%;‡‡
/8&';‡‡
«$
N:
/8%
/8%‡‡
/8&%;‡‡
/8&';‡‡
«$
1.5 kW
/8%
/8%‡‡
/8&%‡‡
/8&'‡‡
«$
5.5 kW
/8%
/8%‡‡
/8&%‡‡
/8&'‡‡
«$
5XþQLUHVHWQDNRQJUHãNH
7.5 kW
/8%
/8%‡‡
/8&%‡‡
/8&'‡‡
«$
- )XQNFLMDWHVWLUDQMDSUHNRVWUXMQH]DãWLWH
15 kW
/8%
/8%‡‡
/8&%‡‡
/8&'‡‡
«$
SUHNRVWUXMQDLRGNUDWNRJVSRMD
RGLVSDGDLDVLPHWULMHID]D
RG]HPOMRVSRMDVDPR]DRSUHPX
=DMHGQRID]QHPRWRUH]DPHQLWH/8&B‡‡‡‡VD/8&&‡‡‡‡
0XOWLIXQNFLRQDOQLPRWRUQLSRNUHWDþ
.DUDNWHULVWLNH/8%«/8&$«
0DNVLPDOQD
VQDJDPRWRUD
%D]D
]DGLUHNWDQVWDUW
9
1DSUHGQLNRQWUROQLPRGXO
]DSURPHQXVPHUD
.ODVHGR
2SVHJSRGHãDYDQMD
N:
/8%
/8%‡‡
/8&0;%/
«$
N:
/8%
/8%‡‡
/8&0;%/
«$
1.5 kW
/8%
/8%‡‡
/8&0%/
«$
5.5 kW
/8%
/8%‡‡
/8&0%/
«$
5XþQLUHVHWQDNRQJUHãNH
7.5 kW
/8%
/8%‡‡
/8&0%/
«$
-)XQNFLMDWHVWUDQMDSUHNRVWUXMQH]DãWLWH
15 kW
/8%
/8%‡‡
/8&0%/
«$
- Zaštita:
SUHNRVWUXMQDLRGNUDWNRJVSRMD
RGLVSDGDLDVLPHWULMHID]D
RG]HPOMRVSRMDVDPR]DRSUHPX
- 6LJQDOL]DFLMDSUHYHOLNRJPRPHQWDUDGDEH]WHUHWDLOLSURUDGHWHUPLþNH]DãWLWH
/RJIXQNFLMD
3DUDPHWULPRWRUDVXSULND]DQLQD/8&03&LOL+0,
,QWHJULVDQD0RGEXVNRPXQLNDFLMD
.RPSOHWLUDMWHUHIHUHQFXED]HXVNODGXVDVOHGHüRPWDEHORP
.RPSOHWLUDMWHUHIHUHQFXNRQWUROQHMHGLQLFHXVNODGXVDVOHGHüRPWDEHORP
Primer:/8%
‡‡
Primer:/8&$%'0;
‡‡
6WDQGDUGQLQDSRQLXSUDYOMDþNLKNROD
9'&
9$&
%/
B
9$&«9'&
ES
«9$&«9'&
)8
)XQNFLMVNLPRGXOL
=
7LSRSFLRQDOQLKIXQNFLMD
$ODUP
,QGLNDFLMD
6LJQDOL]DFLMDSURUDGHWHUPLþNH]DãWLWH
SURSWHUHüHQMD
.RPSDWLELOQDVD/8&$
RSWHUHüHQMDPRWRUD
1(
1(
1(
1(
1(
.RPSDWLELOQDVD/8&/
1(
1(
1(
1(
1(
.RPSDWLELOQDVD/8&%/8&'
DA
DA
DA
DA
DA
.RPSDWLELOQDVD/8&0
1(
1(
1(
1(
DA
,]OD]QLVLJQDO
12
121&
1 NC
12
«P$
5HVHWRYDQMH
Nije primenljivo
Manuelno
Automatsko ili daljinsko
5HIHUHQFH
/8):
/8)'+
/8)'$
/8)'$
/8)9
Nije primenljivo
.RPXQLNDFLRQLPRGXOL
7LSNRPXQLNDFLMH
0RGEXV
$GYDQW\V
STB
3UR¿EXV'3 &$1RSHQ
'HYLFH1HW
$6,QWHUIDFH 3DUDOHOQR
RåLþHQMH
.RPSDWLELODQVDPRVD9'&NRQWUROQLPMHGLQLFDPD
DA
DA
DA
DA
DA
DA
%U]LQDNRPXQLNDFLMH
.ESV
8]DYRGPUHåH «0ESV
.«0ESV
«.EDXG .ESV
%URMVODYHXUHÿDMD
31 SRQDGUHÿHQRP 8]DYLVRGPUHåH
DA
/8&$%//8&%%//8&'%//8&0%/
0RGEXVX
8QDSUHGSRYH]DQDãSXOQD$$
.DEDO]DSRYH]LYDQMHQD3&
SR3UR¿EXV'3 128 po CANopen
Nije primenljivo
62 po AS-Interface SR/8*&
modulu
modulu
modulu
masteru
razdelnoj kutiji
/8%1&
/8%1/
/8%1/
/8%1/
/8%1/
/8%1&
LU9Rxx
LU9MRC
LU9MRL
LU9MRL
LU9MRL
LU9MRL
LU9MRC
9:$5‡‡
/85&'‡‡
76;3%6&$‡‡
76;&$1&‡‡
DeviceNet
;=&*
76;&'3‡‡‡
$6,/8)&
/8)&
/85''‡‡
5HIHUHQFH
63 po DeviceNet
/8)&
/8/&
standardni
/8/&
/8/&
/8/&
0UHåQL,QWHUIDFH0RGXO
,QIRUPDFLMHNRMHSUHQRVL0RGEXV$GYDQW\V67%LOL&$1RSHQEXV
7LSNRQWUROQHMHGLQLFH
/8&$‡‡%/
/8&%‡‡%//8&'‡‡%/
Start i Stop komande
X
X
/8&0‡‡%/
X
6WDWXVSRNUHWDþD VSUHPDQXUDGXXNYDUX
X
X
X
7HUPLþNLDODUP
X
X
Daljinsko resetovanje putem komunikacije
X
X
,QGLNDFLMDRSWHUHüHQMDPRWRUD
X
X
Signalizacija i razlikovanje grešaka
X
X
$ODUPLSUHNRVWUXMQL«
X
'DOMLQVNRSURJUDPLUDQMHLSUDüHQMHVYLKIXQNFLMD
X
³/RJ´IXQNFLMD
X
)XQNFLMDSUDüHQMD
;
.RQWDNWQLEORNRYL
7LSNRQWDNWQRJEORND
6LJQDOQLNRQWDNWL
'RGDWQL
ELORNRMHJUHãNH
1&
12
–
–
–
SR]LFLMHNRQWUROQHUXþLFH
12
12
–
–
–
PRGXODSRPRüQLKNRQWDNDWD
5HIHUHQFH
3RPRüQL
–
–
12
1&
1&
–
–
12
12
1&
9LMþDQLSULNOMXþFL
/8$&
/8$&
/8)1
/8)1
/8)1
%H]SULNOMXþDND
/8$&
/8$&
–
–
–
Rastavljači bez osigurača ISFT100 i ISFT160
,6)7
S
gG
Lindne
gL /
NH000
gG
Lindne
gL /
100A
OVE
EMA
K EUR
V
DE
OVE
EMA
K EUR
500VNH
fest
korrosionse
Cd/Pb-fre
500VNH
20kA
fest
korrosionse
Cd/Pb-fre
B663
219122
100A
OVE
EMA
K EUR
V
DE
000
gG
Lindne
gL /
000
100A
V
DE
20kA
B663
219122
500VNH
120kA
fest
korrosionse
Cd/Pb-fre
1B663 2
B21912
CE
CE
CE
,6)7WURSROQLUDVWDYOMDþEH]RVLJXUDþD¿NVQLVSRMHQLVDSUHGQMHVWUDQH
2VQRYQLXUHÿDM]DXJUDGQMXQDPRQWDåQXSORþX
=DSURYRGQLNHRGGRPP2
'RGDWQLSULERU
7LS
Referenca
3ULERU]DXJUDGQMXQD',1ãLQX
2NYLU]DYUDWDQLMHNRPSDWLELODQVDþHãOMDVWLPVDELUQLFDPD
=DXUHÿDM
=DXUHÿDMD
6SDMDQMH
7LS
SULNOMXþDNRGGR
PP
Referenca
5D]GHOQL
SULNOMXþDN
ýHãOMDVWDVDELUQLFD
[PP2
6HWRG
XUHÿDMD
XUHÿDMD
'RYRGQL
SULNOMXþDN
ýHãOMDVWD
VSRMQLFD
XUHÿDMD
25 do 95 mm2
6HWRG
XUHÿDMD
VSDMDVDELUQLFH]DL
XUHÿDMD
3RPRüQLNRQWDNWL
7LS
3RPRüQLSUHNORSQLNRQWDNW121&
Referenca
,6)7
,6)7WURSROQLUDVWDYOMDþEH]RVLJXUDþD¿NVQLVSRMHQLVDSUHGQMHVWUDQH
=DXJUDGQMXQDPRQWDåQXSORþX
3ULNOMXþDNSRPRüX]DYUWDQMD0
6WH]QLSULNOMXþDN]DSURYRGQLNHRGGRPP2
3RPRüQLNRQWDNWL
7LS
3RPRüQLSUHNORSQLNRQWDNW121&
Referenca
3RNORSDF]D
QHLVNRULãüHQL
GHRVDELUQLFH
Rastavljači bez osigurača ISFT160 i ISFT250 do ISFT630
6SDMDQMH
7LS
6WRSLFD]D
.RQHNWRUL
SRNORSFLSULNOMXþNDVX PP
EDNDUQH
REDYH]QL]DVWRSLFH
3RNORSDF
SULNOMXþDND
GXJL
3RNORSDF
SULNOMXþDNDNUDWNL
6HWRG
6HWRG
NDEORYH
6HWRG
Reference
Razdelni
3 x 16 mm2
6HWRG
=D&X$ONDEORYH
x 95 mm2
6HWRG
12 x 6 mm
6HWRG
=DÀHNVLELOQHVDELUQLFH
,6)7GR,6)7
,6)7GR,6)7WURSROQLUDVWDYOMDþLEH]RVLJXUDþDVSRMHQLVDSUHGQMHVWUDQH
2VQRYQLXUHÿDM]DXJUDGQMXQDPRQWDåQXSORþX
3ULNOMXþDNSRPRüX]DYUWDQMD0
,6)7
,6)7
,6)7
6SDMDQMH
7LS
6WRSLFH
SRNORSFLSULNOMXþNDVX
REDYH]QL]DVWRSLFH
=D,6)7GR
=D,6)7GR
PP EDNDUQL
SURYRGQLN6HWRG
PP EDNDUQL
SURYRGQLN6HWRG
185 mm EDNDUQL
SURYRGQLN6HWRG
PP2EDNDUQL
SURYRGQLN6HWRG
PP2EDNDUQLSURYRGQLN
6HWRG
Reference
7LS
.RQHNWRUL
2
2
2
3ULNOMXþDNVKLHOGV
SRNORSFLSULNOMXþNDVX
REDYH]QL]DVWRSLFH
Reference
=D,6)7
=D,6)7GR
=D,6)7
=D,6)7WR
=D,6)7
=D,6)7
=D,6)7
=D&X$OSURYRGQLN
GRPP2
6HWRG
=D&X$OSURYRGQLN
GRPP2
6HWRG
=DÀHNVLELOQX
VDELUQLFX[
15 mm
6HWRG
=DÀHNVLELOQXVDELUQLFX
6HWRG
6HWRG
6HWRG
21 x 15 mm
6HWRG
3RPRüQLNRQWDNWL
7LS
3RPRüQLSUHNORSQLNRQWDNW121&
Referenca
Upravljanje motorima
"MUJTUBSUJ"MUJWBS QPOVEB
QPWFıBWBFGJLBTOPTUWBÝJIVSFĶBKB
TNBOKVKFQPUSPÝOKVFOFSHJKFJ
PQUJNJ[VKVOKJIPWVQPLSFUMKJWPTU
-BLPTFJOTUBMJSBQSVäBJOUVJUJWOP
QSPHSBNJSBOKFJ[WBOSFEOFPQDJKF[B
LPNVOJLBDJKVJMBLPTFJOUFHSJÝFV
BSIJUFLUVSVWBÝJILPOUSPMOJITJTUFNB
Upravljanje motorima
Sadržaj
t4PGUTUBSUFSJ1BOPSBNBQSPJ[WPEB
TUS6/2
t4PGUTUBSUFUSJ[BKFEOPTUBWOFNBÝJOF"MUJTUBSU
TUS6/3
t4PGUTUBSUFUSJ[BKFEOPTUBWOFNBÝJOF"MUJTUBSU
TUS6/4
t4PGUTUBSUFUSJ[BQVNQFJWFOUJMBUPSF"MUJTUBSU
TUS6/6
t'SFLWFOUOJSFHVMBUPSJ1BOPSBNBQSPJ[WPEB
TUS6/8
t6MUSBLPNQBLUOJGSFLWFOUOJSFHVMBUPSJ"MUJWBS
TUS6/10
t,PNQBLUOJGSFLWFOUOJSFHVMBUPSJ"MUJWBS
TUS6/11
t,PNQBLUOJGSFLWFOUOJSFHVMBUPSJ"MUJWBS
TUS6/12
t'SFLWFOUOJSFHVMBUPSJ[BJOEVTUSJKVJ
JOGSBTUSVLUVSV"MUJWBS
TUS6/13
t'SFLWFOUOJSFHVMBUPSJWJTPLJIQFSGPSNBOTJ"MUJWBS TUS6/14
6/1
Soft starteri - Panorama proizvoda
Kompleksne mašine/
Specijalne mašine
Jednostavne mašine
Opis
CPrimene:
CPrimene:
CPrimene:
Kompresori, ventilatori,
pumpe, transportne trake,
postolja za pranje
automobila, itd.
Pumpe, ventilatori, turbine,
kompresori, transportne
trake, stubne dizalice,
pokretne stepenice, itd.
Pumpe, ventilatori i mašine
sa velikom inercijom,
kompresori, transportne
trake, mešalice, pokretne
stepenice, itd.
Altistart 01
Altistart 22
Altistart 48
Soft start i
Soft start/soft stop jedinice
Soft start/soft stop jedinice
Soft start/soft stop jedinice
‡Kompaktan
‡Inovativan sa svojim integrisanim Bypass kontaktorom za
motrore do 315 kW
‡ Sistem kontrole obrtnog
momenta: kontrolisani obrtni momenat, prevencija skokova pritiska
i limitiranje porasta temperarture
‡Jednostavan: brzo podešavanje
‡Jednostavan: jednostavna ugradnja, povezivanje i
podešavanje
7HKQLþNLSRGDFL
‡Kompaktnih dimenzija
‡Štedljiv
‡3 kontrolisane faze
Opseg snage za
50…60 Hz napajanje
0.37...15 kW
4... 400 kW
4...900 kW
Napon
monofazni110…480 V
Trofazni 208…600 V
Trofazni 208…690 V
Trofazni 110…480 V
Trofazni 230…440 V
Tip motora
Asinhroni
‡=DãWLWDPRWRUDLVWDUWHUD
‡=DãWLWDPRWRUDLVWDUWHUD
WHUPLþND]DãWLWDGHWHNFLMDJXELWND
ID]HGHWHNFLMD]DNRþHQRJURWRUD
‡Štedljiv
‡Štedljiv
‡Brzo podešavanje
Da
Da
Da
Integrisana
–
Modbus
Modbus
Kao opcija
0RåHVHNRULVWLWLVD7H6\V8
PRWRUQLPSRNUHWDþHPNDNREL
se kreiralo kompletno rešenje za
pokretanje motora
–
DeviceNet, Fipio, PROFIBUS DP,
Ethernet
6WDQGDUGLLVHUWL¿NDWL
IEC/EN 60947-4-2, C-Tick, CSA,
8/&(
IEC/EN 60947-4-2, C-Tick, CSA,
8/&(*267&&&$%6
Klasa A EMC
IEC/EN 60947-4-2, C-Tick, CSA,
8/&('19*267&&&120
SEPRO i TCF
.ODVD$L%(0&
Namena
Zgrade, jednostavne mašine.
Mašine, infrastruktura, zgrade
Komunikacija
‡Isplativ
‡(¿NDVDQ Limitiranje maksimalne struje pri pokretanju,
VPDQMHQMHPHKDQLþNLKXGDUD
SURGXåHQYHNWUDMDQMDYDãH
mašine
Soft starteri za jednostavne mašine - Altistart 01
N:
DimenzijeXPPãLULQD[YLVLQD[GXELQD
ATS01
N103FT/N106 FT
22.[[
N109FT/N112 FT/N125 FT
[[
N206pp/N209pp/N212pp
N222pp/N232pp
[[
Tip
Snaga motora
8UHÿDML]DPHNRSRNUHWDQMH 8UHÿDML]DPHNRSRNUHWDQMHPHNR]DXVWDYOMDQMH
Stepen zaštite
IP20
Smanjenje strujnih pikova
1 kontrolisana faza
Podesivo vreme pokretanja
1…5 s
1…10 s
Podesivo vreme usporvanja
Slobodno zaustavljanje
1... 10 s
Podesiv moment pri pokretanju
30…80% momenta pri direktnom upuštanju
/RJLþNLXOD]L
–
/RJLþNLL]OD]L
–
ORJLþNLL]OD]
Relejni izlazi
–
1 relejni izlaz
Napon kontrolnog napajanja
110... 220 VAC ± 10%, 24 VDC ± 10%
8JUDÿHQRXVWDUWHU
0.37 do 11 kW
0.75 do 15 kW
2 kontrolisane faze
ORJLþNDXOD]DVWDUWVWRSLVWDUWXSERVW
8UHÿDML]DPHNRSRNUHWDQMH]DPRWRUHRGGRN:
Motor
6QDJDPRWRUD
Monofazni
Trofazni
Starter
Nominalna struja
230 V
210 V
230 V
230 V
400 V
460 V
kW
HP
kW
HP
kW
HP
5HIHUHQFD
A
Monofazni 110…230 V i trofazni 110…480 V napon napajanja, 50/60 Hz
0,37
–
0,37
0,5
1,1
0,5
–
0,55
–
–
1,5
0,5
0,75
1
2,2
2
–
1,1
1,5
3
3
1,1
1
1,5
2
4
1,5
1,5
2,2
3
5,5
2,2
2
3
5
3
4
7,5
0,75
5,5
3
ATS 01N103FT
6
ATS 01N106FT
5
9
ATS 01N109FT
7,5
12
ATS 01N112FT
7,5
10
25
ATS 01N125FT
9
15
11
8UHÿDML]DPHNRSRNUHWDQMHPHNR]DXVWDYOMDQMH]DPRWRUHRGGRN:
Motor
6QDJDPRWRUD
kW
HP
Trofazni napon napajanja: 200…240 V 50/60 Hz
Starter
Nominalna struja
A
5HIHUHQFD
0,75/1,1
1/1,5
6
$761/8
1,5
2
9
$761/8
2,2/3
3/–
12
$761/8
4/5,5
5/7,5
22
$761/8
7,5
10
32
$761/8
Trofazni napon napajanja: 380…415 V 50/60 Hz
1,5/2,2/3
–
6
ATS 01N206QN
4
–
9
ATS 01N209QN
5,5
–
12
ATS 01N212QN
7,5/11
–
22
ATS 01N222QN
15
–
32
ATS 01N232QN
trofazni napon napajanja: 440…480 V 50/60 Hz
–
2/3
6
ATS 01N206RT
–
5
9
ATS 01N209RT
–
7,5
12
ATS 01N212RT
–
10/15
22
ATS 01N222RT
–
20
32
ATS 01N232RT
6WDQGDUGQHQRPLQDOQHVQDJHPRWRUD+3QRPLQDOQHVQDJHVXQD]QDþQHXVNODGXVDVWDQGDUGRP8/
=DWHUPLþNX]DãWLWXPRWRUDPROLPRNRULVWLWHWHUPLþNLSUHNLGDþ*9S0(*93LOL*95(
.RQWUROQRQDSDMDQMHXJUDÿHQRXVWDUWHU
Soft starteri za jednostavne mašine - Altistart 22
N:
DimenzijeXPP
ATS22 D17 do D47
D62 do D88
C11 do C17
C21 do C41
C48 do C59
ãLULQD[YLVLQD[GXELQD
9HOLþLQD A: [[
9HOLþLQD% [[
9HOLþLQD C: [[
9HOLþLQD D: [[
9HOLþLQD E: [[
Napon napajanja
=DãWLWD
Trofazno 208…600 V
Stepen zaštite
IP20: za ATS 22D17p p pD88 starteri
7HUPLþND]DãWLWDPRWRUD
.ODVDLOL
Trofazno 230…440 V
IP00: za ATS 22C11p p p&VWDUWHUL]DãWLWDSULNOMXþDNDMHGRVWXSQDNDRRSFLMD
Pogon
%URMNRQWUROLVDQLKID]D
3
Tipovi kontrole
Podesiva rampa napona, podesiva rampa obrtnog momenta
Radni ciklus
Funkcije
%URMXOD]DL]OD]D
Analogni ulazi
1 PTC sonda
/RJLþNLXOD]L
3
/RJLþNLL]OD]L
–
Analogni izlazi
–
Relejni izlazi
2
Integrisana
Modbus
.RULVQLþNLLQWHUIHMV
Komunikacija
6WDQGDUGLLVHUWL¿NDWL
3ULNOMXþLYDQMHPRWRUD
Standardni
,QWHJULVDQL%\SDVVNRQWDNWRU
3ULNOMXþDN]DLQWHJULVDQLGLVSOHM6R0RYHVRIWYHU]DSRGHãDYDQMH
,(&(1NODVD$(0&&(8/&6$&7LFN*267&&&$%6
0RJXüHMHSRYH]DWL
starter redno sa namotajima motora vezanog u trougao
Standardno povezivanje
Motor
Jedinica za meko pokretanje i zaustavljanje 230…440 V - 50/60 Hz
6QDJDMHQD]QDþHQDQDQD]LYQRMSORþLFL
230 V
400 V
440 V
kW
kW
kW
Nominalna struja
VWDUWHUD,F/
Reference
9HOLþLQD
4
7.5
7.5
17
ATS22D17Q
9HOLþLQD$
7.5
15
15
32
ATS22D32Q
9HOLþLQD$
11
22
22
47
ATS22D47Q
9HOLþLQD$
15
30
30
62
ATS22D62Q
9HOLþLQD%
18.5
37
37
75
ATS22D75Q
9HOLþLQD%
22
45
45
88
ATS22D88Q
9HOLþLQD%
30
55
55
110
ATS22C11Q
9HOLþLQD&
37
75
75
140
ATS22C14Q
9HOLþLQD&
45
90
90
170
ATS22C17Q
9HOLþLQD&
55
110
110
210
ATS22C21Q
9HOLþLQD'
75
132
132
250
ATS22C25Q
9HOLþLQD'
90
160
160
320
ATS22C32Q
9HOLþLQD'
110
220
220
410
ATS22C41Q
9HOLþLQD'
132
250
250
480
ATS22C48Q
9HOLþLQD(
160
315
355
590
ATS22C59Q
9HOLþLQD(
Jedinica za meko pokretanje i zaustavljanje 208…600 V - 50/60 Hz
Standardno povezivanje
Motor
208...600 V
Snaga motora
208 V 230 V
460 V
9
HP
230 V
400 V
440 V
500 V
525 V
660 V
690 V
kW
230...600V
Nazivna
Kontrolno napajanje
struja
110 V
220 V
,F/
Reference
Reference
3
5
10
15
4
7.5
7.5
9
9
11
15
17 A
$76'68 9HOLþLQD$
ATS22D22S6
9HOLþLQD$
7.5
10
20
25
7.5
15
15
18.5
18.5
22
22
32 A
ATS22D32S6U 9HOLþLQD$
ATS22D38S6
9HOLþLQD$
–
15
30
40
11
22
22
30
30
37
37
47 A
$76'68 9HOLþLQD$
ATS22D62S6
9HOLþLQD$
15
20
40
50
15
30
30
37
37
45
45
62 A
ATS22D62S6U 9HOLþLQD%
$76'6
9HOLþLQD%
20
25
50
60
18.5
37
37
45
45
55
55
75 A
$76'68 9HOLþLQD%
ATS22D88S6
9HOLþLQD%
25
30
60
75
22
45
45
55
55
75
75
88 A
ATS22D88S6U 9HOLþLQD%
ATS22C11S6
9HOLþLQD%
30
40
75
100
30
55
55
75
75
90
90
110 A
ATS22C11S6U 9HOLþLQD&
ATS22C14S6
9HOLþLQD&
40
50
100
125
37
75
75
90
90
110
110
140 A
ATS22C14S6U 9HOLþLQD&
$76&6
9HOLþLQD&
50
60
125
150
45
90
90
110
110
132
160
170 A
$76&68 9HOLþLQD&
ATS22C21S6
9HOLþLQD&
60
75
150
200
55
110
110
132
132
160
200
210 A
ATS22C21S6U 9HOLþLQD'
ATS22C25S6
9HOLþLQD'
75
100
200
250
75
132
132
160
160
220
250
250 A
ATS22C25S6U 9HOLþLQD'
ATS22C32S6
9HOLþLQD'
100
125
250
300
90
160
160
220
220
250
315
320 A
ATS22C32S6U 9HOLþLQD'
ATS22C41S6
9HOLþLQD'
125
150
300
350
110
220
220
250
250
355
400
410 A
ATS22C41S6U 9HOLþLQD'
ATS22C48S6
9HOLþLQD'
150
–
350
400
132
250
250
315
315
400
500
480 A
ATS22C48S6U 9HOLþLQD(
ATS22C59S6
9HOLþLQD(
–
200
400
500
160
315
355
400
400
560
560
590 A
ATS22C59S6U 9HOLþLQD(
ATS22C66S6
9HOLþLQD(
6/5
Soft starteri za pumpe i ventilatore - Altistart 48
N:
DimenzijeXPP
ãLULQD[YLVLQD[GXELQD
ATS48 D17Q do D47Q
9HOLþLQD$ [[
D62Q do C11Q
9HOLþLQD% [[
C14Q do C17Q
9HOLþLQD& [[
C21Q do C32Q
9HOLþLQD' [[
C41Q do C66Q
9HOLþLQD( [[
C79Q do M12Q
9HOLþLQD) [[
Napon napajanja
Tip primene
Trofazno 230…415 V Standardna
Napon kontrolnog napajanja startera
220…415 V
=DãWLWD
Stepen zaštite
IP20: ATS48D17p do ATS48C11p starteri
7HUPLþND]DãWLWDPRWRUD
Klasa 10
Klasa A
Na svim starterima
=DRWHåDQHXVORYHUDGD
IP00: ATS48C14p do ATS48M12p starteri
EMC
.ODVD%
5HåLPSRNUHWDQMD
Klasa 20 i 30
Na svim starterima do 170 A
.RQWURODREUWQRJPRPHQWDSDWHQWLUDQL7&66LVWHPNRQWUROHREUWQRJPRPHQWD
Ulazi/izlazi
Analogni ulazi
1 PTC sonda
/RJLþNLXOD]L
ORJLþNDXOD]DRGNRMLKVHPRJXNRQ¿JXULVDWL
/RJLþNLL]OD]L
NRQ¿JXUDELOQDORJLþNDL]OD]D
Analogni izlazi
1 analogni izlaz
Relejni izlazi
UHOHMQDL]OD]DRGNRMLKVHPRJXNRQ¿JXULVDWL
Integrisana
Modbus
Dostupno kao opcija
DeviceNet, Ethernet, Fipio, PROFIBUS DP
.RULVQLþNLLQWHUIHMV
Integrisani displej, displej za ugradnju na vrata ormana ili SoMove softver
Komunikaacija
Snaga motora
Nominalna struja
230 V
400 V
kW
kW
,F/
3
5.5
12 A
–
$76'4
9HOLþLQD$
4
7.5
17 A
$76'4
9HOLþLQD$
$76'4
9HOLþLQD$
5.5
11
22 A
$76'4
9HOLþLQD$
$76'4
9HOLþLQD$
7.5
15
32 A
$76'4
9HOLþLQD$
$76'4
9HOLþLQD$
9
18.5
38 A
$76'4
9HOLþLQD$
$76'4
9HOLþLQD$
11
22
47 A
$76'4
9HOLþLQD$
$76'4
9HOLþLQD%
15
30
62 A
$76'4
9HOLþLQD%
$76'4
9HOLþLQD%
18.5
37
75 A
$76'4
9HOLþLQD%
$76'4
9HOLþLQD%
22
45
88 A
$76'4
9HOLþLQD%
$76&4
9HOLþLQD%
30
55
110 A
$76&4
9HOLþLQD%
$76&4
9HOLþLQD&
37
75
140 A
$76&4
9HOLþLQD&
$76&4
9HOLþLQD&
45
90
170 A
$76&4
9HOLþLQD&
$76&4
9HOLþLQD'
55
110
210 A
$76&4
9HOLþLQD'
$76&4
9HOLþLQD'
75
132
250 A
$76&4
9HOLþLQD'
$76&4
9HOLþLQD'
90
160
320 A
$76&4
9HOLþLQD'
$76&4
9HOLþLQD(
110
220
410 A
$76&4
9HOLþLQD(
$76&4
9HOLþLQD(
132
250
480 A
$76&4
9HOLþLQD(
$76&4
9HOLþLQD(
160
315
590 A
$76&4
9HOLþLQD(
$76&4
9HOLþLQD(
–
355
660 A
$76&4
9HOLþLQD(
$76&4
9HOLþLQD)
220
400
790 A
$76&4
9HOLþLQD)
$7604
9HOLþLQD)
250
500
1000 A
$7604
9HOLþLQD)
$7604
9HOLþLQD)
355
630
1200 A
$7604
9HOLþLQD)
–
0RJXüHMHSRYH]DWLVWDUWHUUHGQRVDQDPRWDMLPDPRWRUDSRYH]DQRJXWURXJDR
9UHPHSRNUHWDQMDYHüHRGVHNXQGLYHQWLODWRULPDãLQHVDYHOLNRPLQHUFLMRPLNRPSUHVRUL
6/6
ãLULQD[YLVLQD[GXELQD
DimenzijeXPP
ATS48
D17Y do D47Y
9HOLþLQD$ [[
D62Y do C11Y
9HOLþLQD% [[
C14Y do C17Y
9HOLþLQD& [[
C21Y do C32Y
9HOLþLQD' [[
C41Y do C66Y
9HOLþLQD( [[
C79Y do M12Y
9HOLþLQD) [[
Napajanje
Tip primene
Trofazno 208…690 V
Standardna
Napon kontrolnog napajanja startera
110…230 V
,GHQWLþQHVD«9VWDUWHULPD
Karakteristike
Nominalna
Snaga motora
208 V 230 V
=DRWHåDQHXVORYHUDGD
460 V
9
HP
230 V
400 V
440 V
500 V
525 V
660 V
690 V
struja,F/
kW
2
3
7.5
10
3
5.5
5.5
7.5
7.5
9
11
12 A
–
$76'<
9HOLþLQD$
3
5
10
15
4
7.5
7.5
9
9
11
15
17 A
$76'<
9HOLþLQD$
$76'<
9HOLþLQD$
5
7.5
15
20
5.5
11
11
11
11
15
18.5
22 A
$76'<
9HOLþLQD$
$76'<
9HOLþLQD$
7.5
10
20
25
7.5
15
15
18.5
18.5
22
22
32 A
$76'<
9HOLþLQD$
$76'<
9HOLþLQD$
10
–
25
30
9
18.5
18.5
22
22
30
30
38 A
$76'<
9HOLþLQD$
$76'<
9HOLþLQD$
–
15
30
40
11
22
22
30
30
37
37
47 A
$76'<
9HOLþLQD$
$76'<
9HOLþLQD%
15
20
40
50
15
30
30
37
37
45
45
62 A
$76'<
9HOLþLQD%
$76'<
9HOLþLQD%
20
25
50
60
18.5
37
37
45
45
55
55
75 A
$76'<
9HOLþLQD%
$76'<
9HOLþLQD%
25
30
60
75
22
45
45
55
55
75
75
88 A
$76'<
9HOLþLQD%
$76&<
9HOLþLQD%
30
40
75
100
30
55
55
75
75
90
90
110 A
$76&<
9HOLþLQD%
$76&<
9HOLþLQD&
40
50
100
125
37
75
75
90
90
110
110
140 A
$76&<
9HOLþLQD&
$76&<
9HOLþLQD&
50
60
125
150
45
90
90
110
110
132
160
170 A
$76&<
9HOLþLQD&
$76&<
9HOLþLQD'
60
75
150
200
55
110
110
132
132
160
200
210 A
$76&<
9HOLþLQD'
$76&<
9HOLþLQD'
75
100
200
250
75
132
132
160
160
220
250
250 A
$76&<
9HOLþLQD'
$76&<
9HOLþLQD'
100
125
250
300
90
160
160
220
220
250
315
320 A
$76&<
9HOLþLQD'
$76&<
9HOLþLQD(
125
150
300
350
110
220
220
250
250
355
400
410 A
$76&<
9HOLþLQD(
$76&<
9HOLþLQD(
150
–
350
400
132
250
250
315
315
400
500
480 A
$76&<
9HOLþLQD(
$76&<
9HOLþLQD(
–
200
400
500
160
315
355
400
400
560
560
590 A
$76&<
9HOLþLQD(
$76&<
9HOLþLQD(
200
250
500
600
–
355
400
–
–
630
630
660 A
$76&<
9HOLþLQD(
$76&<
9HOLþLQD)
250
300
600
800
220
400
500
500
500
710
710
790 A
$76&<
9HOLþLQD)
$760<
9HOLþLQD)
350
350
800
1000
250
500
630
630
630
900
900
1000 A $760<
9HOLþLQD)
$760<
9HOLþLQD)
400
450
1000
1200
355
630
710
800
800
–
–
1200 A $760<
9HOLþLQD)
–
3ULNOMXþLYDQMHVWDUWHUDXWURXJDRYH]XPRWRUDVDPRGR9GRGDWLS316QDNUDMXUHIHUHQFH
9UHPHSRNUHWDQMDYHüHRGVHNXQGLYHQWLODWRULPDãLQHVDYHOLNRPLQHUFLMRPLNRPSUHVRUL
Frekventni regulatori - Panorama proizvoda
Jednostavne mašine
CPrimene:
C Primene
‡-HGQRVWDYQHPDãLQH
XLQGXVWULMLMHGQRVWDYQH
manipulacije, pumpe,
YHQWLODWRULLWG
-HGQRVWDYQHPDãLQHXLQGXVWULMLUXNRYDQMH
materijalom i pakovanje, tekstilne mašine,
VSHFLMDOQHPDãLQHSXPSHLYHQWLODWRUL
‡-HGQRVWDYQHNRULVQLþNH
PDãLQHSULVWXSQHUDPSH
pokretni reklamni paneli,
medicinski kreveti, trake za
WUþDQMHPLNVHUL]DWHVWR
LWG
‡2VWDOLWLSRYLSULPHQH
- Pokretne mašine i mali
XUHÿDMLVDXWLNDþHP
- Aplikacije kod kojih
se tradicionalno koriste
GUXJDþLMDUHãHQMD
EU]LQVNL'&PRWRUL
PHKDQLþNLSRJRQLLWG
Altivar 12
Altivar 312
Frekventni regulatori za male
mašine sa 240 V trofaznim
asinhronim motorom
Frekventni regulatori za trofazne asinhrone motore
‡.RPSDNWDQ
‡-HGQRVWDYDQ]DXJUDGQMX
3OXJ3OD\
‡2WYRUHQ veliki broj komunikacionih kartica kao opcija
‡2UMHQWLVDQNDNRULVQLNX pojednostavljeni interfejs
Opseg snage za
50…60 Hz napajanje
0.18...4 kW
0.18...15 kW
Napon
Monofazni 100…240 V
Trofazni 200…240 V
Monofazni 200…240 V
Trofazni 200…600 V
Izlazna frekvencija
0.5…400 Hz
0.5…500 Hz
Opis
‡$XWRPDWVNRSRGHãDYDQMH
‡,VSODWLYRUHãHQMH za kompaktne maksimalne performanse
mašine
7HKQLþNHLQIRUPDFLMH
Tip motora
Komunikacija
Asinhroni
Da
Da
Sinhroni
Ne
Ne
Integrisana
Modbus
Modbus i CANopen
Kao opcija
–
&$1RSHQ'DLV\FKDLQ'HYLFH1HW3ROFIBUS DP,
Modbus TCP, Fipio
6WDQGDUGLLVHUWL¿NDWL
,(&(1,(&(1VUHGLQHLNDWHJRULMH&GR&
&(8/&6$&7LFN*267120
Namena
Mašine
Kompleksne mašine
Kompleksne mašine/Specijalne mašine
Pumpe i ventilatori
C Primene:
C Primene:
C Primene:
Industrijske mašine: podizanje,
pakovanje, rukovanje materijalom,
VSHFLMDOQHPDãLQHPDãLQH]D
obradu drveta, mašine za preradu
PHWDODLWG
Za visoke performanse:
‡5XNRYDQMHPDWHULMDORP
‡3RGL]DQMH
‡0DãLQH]DREUDGXGUYHWD
‡3URFHVL
‡7HNVWLOQHPDãLQH
‡3DNRYDQMH
Ponuda namenjena specijalno za pumpe i ventilatore visokih
SHUIRUPDQVL]DLGXVWULMVNRLJUDÿHYLQVNRWUåLãWH
Altivar 32
$OWLYDU
Altivar 61
Frekventni regulatori za asinhrone motore i Za trofazne sinhrone i asinhrone
sinhrone motore u otvorenoj sprezi
motore. Primene kod konstantnog
obrtnog momenta.
Frekventni regulatori za trofazne asinhrone motore. Primene sa promenljivim
obrtnim momentom.
‡.RPSDNWDQBookIRUPDW
‡Integrisana funkcija bezbednosti u
skladu sa IEC 61508 SIL3 i PL-e
‡2WYRUHQkomunikacione kartice dostupne kao opcija
‡,QWHJULVDQHSURJUDPDELOQHORJLþNH
funkcije
‡-HGQRVWDYQRpostavljanje
· Štedljiv: Upravljanje energetskom
H¿NDãQRãüX sinhronih motora sa stalnim
magnetom
‡âLURNDVRUWLPDQ
‡âLURNDVRUWLPDQ
‡%U]RSRNUHWDQMH i jednostavna
GLMDJQRVWLNDSULNOMXþDN]DYLãHMH]LþQL
JUD¿þNLGLVSOHM
‡-HGQRVWDYQRSRVWDYOMDQMHLGLMDJQRVWLNDSULNOMXþDN]DYLãHMH]LþQLJUD¿þNL
displej
0.18...15 kW
0.37...630 kW
0.37...800 kW
Monofazni 200…240 V
Trofazni 380…480 V
Monofazni 200…240 V
Trofazni 200…690 V
Monofazni 200…240 V
Trofazni 200…690 V
0.1…599 Hz
0…599 Hz do 37 kW / 200…240V i
380…480V
0…500 Hz za ostale
0…599 Hz do 37 kW / 200…240V i 380…480V
0…500 Hz za ostale
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Modbus i CANopen
Modbus i CANopen
Modbus i CANopen
EtherNet/IP, Modbus TCP,
PROFIBUS DP V1, EtherCAT, Devicenet
0RGEXV7&30RGEXV8QL7HOZD\
EtherNet/IP, DeviceNet,
PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, INTER%US
S, CC-Link,
0RGEXV7&3)LSLR0RGEXV8QL7HOZD\0RGEXV3OXV(WKHU1HW,3'HYLFHNet, PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, INTER%US6&&/LQN/RQZRUNV0(7$6<6
1$32*(()/13%$&QHW
‡2WYRUHQ za osnovne komunikacione protokole
‡2WYRUHQ]DYHüLQXLQGXVWULMVNLK
komunikacionih protokola
‡,QWHJULVDQDEH]EHGQRVQHIXQNFLMH
‡8SUDYOMDQMHPRWRULPD visoke
performanse u otovrenoj i zatvorenoj
sprezi
,(&(1,(&(1VUHGLQH
IEC/EN 61800-3, EN 55011,
LNDWHJRULMH&L&8/&(1
(1&6$8/&7,&.
kategorija 3, ISO/EN 13849-1/- 2 kategorija 3
3/G,(&,(&GHORYLLQLYR &(120'19*267
SIL1 SIL2 SIL3, draft standard EN 50495E, CE,
8/&6$&7LFN*267120
IEC/EN 61800-3, EN 55011,
(1&6$8/&7,&.
&(120'19*267
Mašine
Zgrade i infrastruktura
Mašine, industrijski procesi i infrastruktura
6/9
Ultra kompaktni frekventni regulatori - Altivar 12
«N:
DimenzijeXPP
1C1[[
1C2[[
1C3[[
2C1[[
2C2[[
ãLULQD[YLVLQD[GXELQD
)[[
)[[
Tip frekventnog regulatora
Napon napajanja
Monofazni
120 V
Stepen zaštite
Pogon
0.5… 400 Hz
Tip upravljanja
8)YHNWRUVNDNRQWURODÀXNVDEH]VHQ]RUDNYDGUDWQR.Q2
Asinhroni motor
150…170% nominalnog obrtnog momenta
1 do 20
Opseg brzine
%URMIXQNFLMD
40
%URMXQDSUHGSRGHãHQLKEU]LQD
8
%URMXOD]DL]OD]D Analogni ulazi
NRQ¿JXUDELOQLDQDORJQLXOD]
/RJLþNLXOD]L
GRGHOMLYDORJLþNDXOD]D
Analogni izlazi
NRQ¿JXUDELOQLDQDORJQLL]OD]
Relejni izlazi
.RULVQLþNLLQWHUIHMV
Komunikacija
Trofazni
240 V
IP20
Izlazna frekvencija
.UDWNRWUDMQRSUHRSWHUHüHQMH
)XQNFLMH
Monofazni
240 V
]DãWLüHQLUHOHMQLORJLþNLL]OD]
3ULNOMXþDN]DLQWHJULVDQLLOLGDOMLQVNLGLVSOHM6R0RYHVRIWYHULOL%OXHWRRWK‹DSOLNDFLMD]DPRELOQLWHOHIRQ
Integrisna
Modbus
KarticeGRVWXSQHNDRRSFLMD
Smanjenje strujnih harmonika
(0&¿OWHU
Integrisan
C1 EMC
Kao opcija
Snaga motora
kW/HP
0.18/0.25
$79+)
1C1 ATV12H018M2
1C2 ATV12H018M3
1C3
0.37/0.5
$79+)
1C1 $79+0
1C1 $79+0
1C3
0.55/0.75
–
1C2 –
0.75/1
$79+)
2C1 $79+0
1C2 $79+0
1C3
1.5/2
–
ATV12HU15M2
2C2 ATV12H015M3
2F3
2.2/3
–
ATV12HU22M2
2C2 ATV12H022M3
2F3
3/3
–
–
ATV12H030M3
3F3
4/5
–
–
ATV12H040M3
3F3
=ERJPDOHGLVLSDFLMH$79+VHLVSRUXþXMHQDPRQWDåQRMSORþL
7DNRÿHSRVWRMLLNDRPXOWLSDFN
ATV12H055M2
Kompaktni frekventni regulatori - Altivar 312
«N:
DimenzijeXPP
T 1: 72 X 145 X 122
T 2: 72 X 145 X 132
T 3: 72 X 145 X 132
T 4: 72 X 145 X 142
T 5: 105 X 143 X 132
ãLULQD[YLVLQD[GXELQD
T 6: 107 X 143 X 152
T 7: 142 X 184 X 152
T 8: 180 X 232 X 172
T 9: 245 X 330 X 192
Tip frekventnog regulatora
Napon napajanja
Trofazni 500V
Trofazni 600V
VDLQWHJULVDQLP(0&¿OWHURP
EH](0&¿OWHUD
Izlazna frekvencija
0.5…500 Hz
Tip kontrole
8IYHNWRUVNRNYDGUDWQRNQXãWHGDHQHUJLMH
Asinhroni motor
.UDWNRWUDMQRSUHRSWHUHüHQMH
170 ... 200% nominalnog obrtnog momenta
%URMIXQNFLMD
50
1 do 50
Opseg brzine
)XQNFLMH
Trofazni 240 V
EH](0&¿OWHUD
IP31 IP41 na gornjem delu i IP21QDSULNOMXþFLPD
Stepen zaštite
Regulator
Monofazni 240 V
VDLQWHJULVDQLP(0&¿OWHURP
%URMXQDSUHGSRGHãHQLKEU]LQD
16
%URMXOD]DL]OD]D Analogni ulazi
3
/RJLþNLXOD]L
6
Analogni izlazi
1
/RJLþNLL]OD]L
–
Relejni izlazi
2
.RULVQLþNLLQWHUIHMV
,QWHJULVDQLGLVSOHMVDWDVWHUDGDOMLQVNLSULNOMXþFL,3LOL,3$OWLYDUSULNOMXþDN]DGDOMLQVNL
JUD¿þNLGLVSOHM
Komunikacija
Integrisana
Modbus i CANopen
Kao opcija
&$1RSHQ'DLV\FKDLQ0RGEXV7&3'HYLFH1HW3ROFIBUS DP, Fipio
Smanjenje strujnih harmonika
(0&¿OWHU
Snaga motora
kW/HP
Integrisan
C2 EMC
Kao opcija
C1 EMC
0.18/0.25
ATV312H018M2
,QWHJULVDQ&LOL&(0&
C2 EMC
T3 ATV312H018M3
–
–
T1 –
–
0.37/0.5
$79+02
T3 $79+0
T1 $79+1
T5 –
0.55/0.75
ATV312H055M2
T4 ATV312H055M3
T2 ATV312H055N4
T5 –
0.75/1
$79+0
T4 $79+0
T2 $79+1
T6 $79+6
1.1/1.5
ATV312HU11M2
T6 ATV312HU11M3
T5 ATV312HU11N4
T6 –
T6
1.5/2
ATV312HU15M2
T6 ATV312HU15M3
T5 ATV312HU15N4
T6 ATV312HU15S6
T6
2.2/3
ATV312HU22M2
T7 ATV312HU22M3
T6 ATV312HU22N4
T7 ATV312HU22S6
T7
3/-
–
ATV312HU30M3
T7 ATV312HU30N4
T7 –
4/5
–
ATV312HU40M3
T7 ATV312HU40N4
T7 ATV312HU40S6
T7
5.5/7.5
–
ATV312HU55M3
T8 ATV312HU55N4
T8 ATV312HU55S6
T8
7.5/10
–
$79+80
T8 $79+81
T8 $79+86
T8
11/15
–
ATV312HD11M3
T9 ATV312HD11N4
T9 ATV312HD11S6
T9
15/20
–
ATV312HD15M3
T9 ATV312HD15N4
T9 ATV312HD15S6
T9
&GRN:
6DLQWHJULVDQLP&(0&¿OWHURP
6/11
Kompaktni frekventni regulatori - Altivar 32
«N:
DimenzijeXPP
ãLULQD[YLVLQD[GXELQD
T1[[
T2[[
T4[[(0&SORþDLQVWDOLUDQD
T4[[(0&SORþDQLMHLQVWDOLUDQD
T5[[(0&SORþDXJUDÿHQD
T5[[(0&SORþDQLMHLQVWDOLUDQD
Tip frekventnog regulatora
Monofazni
9VDLQWHJULVDQLP(0&¿OWHURP
Stepen zaštite
Regulator
Trofazni
9VDLQWHJULVDQLP(0&¿OWHURP
IP20
Izlazna frekvencija
0.1…599 Hz
Tip kontrole
8I
Asinhroni motor
Vektorsko
kvadratno kn2
8ãWHGDHQHUJLMH
Sinhroni motor
.UDWNRWUDMQRSUHRSWHUHüHQMH
170...200% nominalnog obrtnog momenta
1 do 50
Opseg brzine
)XQNFLMH
3UR¿O]DVLQKURQLPRWRUXRWYRUHQRMVSUH]L
%URMIXQNFLMD
%URM,2
150
Analogni ulazi
3 - Vreme odziva: 3ms, rezolucija 10 bita
/RJLþNLXOD]L
9UHPHRG]LYDPVSRGHVLYRX37&L,1SZP
Analogni izlazi
9UHPHDåXULUDQMDPV
/RJLþNLL]OD]L
9UHPHX]RUNRYDQMDPVSRGHVLYRSRPRüXQDSRQD9LOLVWUXMHP$
Relejni izlazi
2
.RULVQLþNLLQWHUIHMV
'LVSOHMVDWDVWHUDSULNOMXþDN]DGDOMLQVNLGLVSOHM,3LOL,3SULNOMXþDN]DGDOMLQVNLJUD¿þNLGLVSOHM
SoMove softver za podešavanje i SoMove Mobile aplikacija za mobilni telefon.
Komunikacija
Integrisana
0RGEXVL&$1RSHQ%OXHWRRWKŠOLQN
Kao opcija
DeviceNet, PROFIBUS DP V1, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCat
Smanjenje strujnih harmonika
(0&¿OWHU
Integrisan
C2 EMC
Kao opcija
Snaga motora
C1 EMC
kW
HP
0.18
1/4
ATV32H018M2
T1
–
0.37
1/2
$79+0
T1
$79+1
T1
0.55
3/4
ATV32H055M2
T1
ATV32H055N4
T1
0.75
1
$79+0
T1
$79+1
T1
1.1
11/2
ATV32HU11M2
T2
ATV32HU11N4
T1
1.5
2
ATV32HU15M2
T2
ATV32HU15N4
T1
2.2
3
ATV32HU22M2
T2
ATV32HU22N4
T2
3
-
–
ATV32HU30N4
T2
4
5
–
ATV32HU40N4
T2
5.5
71/2
–
ATV32HU55N4
T4
7.5
10
–
$79+81
T4
11
15
–
ATV32HD11N4
T5
15
20
–
ATV32HD15N4
T5
Frekventni regulatori
za industriju i infrastrukturu - Altivar 61
«N:
DimenzijeXPP
T2 [[
T4 [[
T5B [[
7$ [[
T8 [[
T10 [[
T12 [[
T14 [[
ãLULQD[YLVLQD[GXELQ
T3
[[
T5A [[
T6
[[
7% [[
T9
[[
T11 [[
T13 [[
T15 [[
Tip frekventnog regulatora
Napon napajanja
Monofazni
200…240 V
Stepen zaštite
Pogon
Trofazni
380…480 V
IP20]DQH]DãWLüHQHUHJXODWRUHL,3QDJRUQMHPGHOX
Izlazna frekvencija
0.1…599 Hz do 37 kW; 0.1…500 Hz od 45 do 800 kW
Tip kontrole
Asinhroni motor
NYDGUDWQRNQRGQRVYHNWRUVNDNRQWURODÀXNVDVDLOLEH]VHQ]RUD8ILOLWDþDNDSUR¿OXãWHGHHQHUJLMH
Sinhroni motor
Vektorska kontrola bez povratnih podataka o brzini
.UDWNRWUDMQRSUHRSWHUHüHQMH
120…130% nominalnog obrtnog momenta pogona za 60 sekundi
«XUHåLPXRWYRUHQHVSUHJH
Opseg brzine
)XQNFLMH
Trofazni
200…240 V
%URMIXQNFLMD
> 150
%URMXQDSUHGSRGHãHQLKEU]LQD
16
%URM,2
$QDORJQLXOD]L«/RJLþNLXOD]L«
$QDORJQLL]OD]L«/RJLþNLL]OD]L«
Relejni izlazi 2…4
Sigurnosni ulaz 1
.RULVQLþNLLQWHUIHMV
Komunikacija
3ULNOMXþDN]DGDOMLQVNLJUD¿þNLWHUPLQDO6R0RYHVRIWYHU]DSRGHãDYDQMH
Integrisana
Modbus i CANopen
Kao opcija
HVAC protokoli:/RQ:RUNV%$&QHW0(7$6<61$32*(()/13
Industrijski protokoli: 0RGEXV7&3'DLV\&KDLQ0RGEXV8QL7HOZD\(WKHU1HW,3(WKHU&$7
DeviceNet, PROFIBUS DP V0 and V1, INTER%US, CC-Link
.DUWLFHVDYLãHSXPSLNDUWLFD]DSURGXåHQMH,2³&RQWUROOHU,QVLGH´SURJUDPDELOQDNDUWLFD
KarticeGRVWXSQHNDRRSFLMD
,QWHJULVDQDLOLSRVHEQD'&SULJXãQLFDLOL$OWLYDU$)($FWLYH)URQW(QG
Smanjenje strujnih harmonika
(0&¿OWHU
Snaga motora
kW/HP
Integrisan
C2 EMC
C2 EMC do 7.5 kW
C2 EMC do 4 kW
Kao opcija
C1 EMC
C1 EMC
C3 EMC od 5.5 do 630 kW
C1 EMC
0.37/0.5
$79+0
–
od 0.75 do 630 kW
–
T2
0.75/1
ATV61HU15M3
T2
$79+0
T2
$79+1
T2
1.5/2
ATV61HU22M3
T3
ATV61HU15M3
T2
ATV61HU15N4
T2
2.2/3
ATV61HU30M3
T3
ATV61HU22M3
T3
ATV61HU22N4
T2
3/–
ATV61HU40M3 T3
ATV61HU30M3
T3
ATV61HU30N4
T3
4/5
ATV61HU55M3 T4
ATV61HU40M3
T3
ATV61HU40N4
T3
5.5/7.5
$79+80
T5A
ATV61HU55M3
T4
ATV61HU55N4
T4
7.5/10
–
$79+80
T5A
$79+81
T4
11/15
–
ATV61HD11M3X
7%
ATV61HD11N4
T5A
15/20
–
ATV61HD15M3X
7%
ATV61HD15N4
7%
18.5/25
–
ATV61HD18M3X
T6
ATV61HD18N4
T5A
22/30
–
ATV61HD22M3X
T6
ATV61HD22N4
T6
30/40
–
ATV61HD30M3X
7%
ATV61HD30N4
T7A
37/50
–
$79+'0;
7%
$79+'1
T7A
45/60
–
ATV61HD45M3X
7%
ATV61HD45N4
T8
55/75
–
ATV61HD55M3X
T9
ATV61HD55N4
T8
75/100
–
$79+'0;
T9
$79+'1
T8
90/125
–
ATV61HD90M3X
T10
ATV61HD90N4
T9
110/150
–
–
ATV61HC11N4
T9
132/200
–
–
ATV61HC13N4
T10
160/250
–
–
ATV61HC16N4
T11
220/350
–
–
ATV61HC22N4
T12
250/400
–
–
ATV61HC25N4
T13
315/500
–
–
ATV61HC31N4
T13
400/600
–
–
ATV61HC40N4
T14
500/700
–
–
ATV61HC50N4
T14
630/900
–
–
ATV61HC63N4
T15
0RUDVHXSRWUHEOMDYDWLVDOLQLMVNRPSULJXãQLFRP, pogledati Schneider Electric katalog
5HJXODWRUVHLVSRUXþXMHEH](0&¿OWHUD
Frekventni regulatori visokih performansi - Altivar 71
«N:
DimenzijeXPP
ãLULQD[YLVLQD[GXELQD
T2 [[
T3 [[
T4 [[
T5A[[
T5B[[
T6 [[
7$[[
7%[[
T8 [[
T9 [[
T10[[
T11 [[
T12[[
T13[[
T14[[
T15[[
Tip frekventnog regulatora
Napon napajanja
Monofazni
200…240 V Stepen zaštite
Pogon
0…599 Hz do 37 kW - 0…500 Hz od 45…630 kW
Asinhroni motor
9HNWRUVNDNRQWURODÀXNVDVDLOLEH]VHQ]RUD8ILOLWDþDND(1$6LVWHP
Sinhroni motor
9HNWRUVNDNRQWURODVDLEH]SRYUDWQLKLQIRUPDFLMDREU]LQL
.UDWNRWUDMQRSUHRSWHUHüHQMH
220% nominalnog obrtnog momenta motora za 2 sekunde i 170% za 60 sekundi
«XUHåLPX]DWYRUHQHVSUHJHVDSRYUDWQLPLQIRUPDFLMDPDHQNRGHUD«XUHåLPXRWYRUHQHVSUHJH
Opseg brzine
%URMIXQNFLMD
> 150
%URMXQDSUHGSRGHãHQLKEU]LQD
16
%URMXOD]DL]OD]D
2…4
Analogni ulazi
/RJLþNLXOD]L
6…20
Analogni izlazi
1…3
/RJLþNLL]OD]L
0…8
Relejni izlazi
2…4
Sigurnosni ulaz
1
.RULVQLþNLLQWHUIHMV
Komunikacija
Trofazni
380…480 V IP20]DQH]DãWLüHQHUHJXODWRUHL,3QDJRUQMHPGHOX
Izlazna frekvencija
Tip kontrole
)XQNFLMH
Trofazni
200…240 V 3ULNOMXþDN]DGDOMLQVNLJUD¿þNLGLVSOHM6R0RYHVRIWYHU]DSRGHãDYDQMH
Integrisana
Modbus id CANopen
0RGEXV7&30RGEXV8QL7HOZD\(WKHU1HW,3(WKHU&$7'HYLFH1HW3ROFIBUS DP V0 i V1,
Kao opcija
INTER%US, CC-Link.
,QWHUIHMVNDUWLFH]DHQNRGHUNDUWLFD]DSURãLUHQMHXOD]DL]OD]D³&RQWUROOHU,QVLGH´SURJUDPDELOQDNDUWLFD
KarticeGRVWXSQHNDRRSFLMD
,QWHJULVDQDLOLSRVHEQD'&SULJXãQLFDLOL$OWLYDU$)($FWLYH)URQW(QG
Smanjenje strujnih harmonika
(0&¿OWHU
Snaga motora
kW/HP
Integrisan
C2 EMC do 4 kW, C3 EMC od 5,5 do 500 kW
Kao opcija
C1 EMC od 0.75 do 500 kW
0.37/0.5
$79+0
T2
$79+0
T2
–
0.75/1
$79+80
T2
$79+0
T2
$79+1
T2
1.5/2
$79+80
T3
$79+80
T2
$79+81
T2
2.2/3
$79+80
T3
$79+80
T3
$79+81
T2
3/–
$79+80
T3
$79+80
T3
$79+81
T3
4/5
$79+80
T4
$79+80
T3
$79+81
T3
5.5/7.5
$79+80
T5A
$79+80
T4
$79+81
T4
7.5/10
–
$79+80
T5A
$79+81
T4
11/15
–
$79+'0;
7%
$79+'1
T5A
15/20
–
$79+'0;
7%
$79+'1
7%
18.5/25
–
$79+'0;
T6
$79+'1
7%
22/30
–
$79+'0;
T6
$79+'1
T6
30/40
–
$79+'0;
7%
$79+'1
T7A
37/50
–
$79+'0;
7%
$79+'1
T7A
45/60
–
$79+'0;
7%
$79+'1
T8
55/75
–
$79+'0;
T9
$79+'1
T8
75/100
–
$79+'0;
T10
$79+'1
T8
90/125
–
–
$79+'1
T9
110/150
–
–
$79+&1
T10
132/200
–
–
$79+&1
T11
160/250
–
–
$79+&1
T12
200/300
–
–
$79+&1
T13
220/350
–
–
$79+&1
T13
280/450
–
–
$79+&1
T13
315/500
–
–
$79+&1
T14
355/–
–
–
$79+&1
T14
500/700
–
–
$79+&1
T15
0RUDVHXSRWUHEOMDYDWLVDOLQLMVNRPSULJXãQLFRP, pogledati Schneider Electric katalog
5HJXODWRUVHLVSRUXþXMHEH](0&¿OWHUD
7URID]QL9DVRUWLPDQQDPRQWDåQRMSORþLMHGRVWXSDQRGGRN:0ROLPRSRJOHGDMWH6FKQHLGHU(OHFWULFNDWDORJ
9HNWRUVNDNRQWURODVDSRYUDWQLPLQIRUPDFLMDPDREU]LQL]DVLQKURQHPRWRUHMHSRGUåDQDRG6YDULMDQWHPRGHOD$OWLYDU
Beleške
6/15
Releji
443QPOVEB
t4PMJETUBUFSFMFKJVQPUQVOKVKVQPOVEV;FMJP
SFMFKBLBPBMUFSOBUJWB[BFMFLUSPNFIBOJijLV
UFIOPMPHJKV
t0WJNPEFMJTFKFEOPTUBWOPJTBWSÝFOPNPHV
NFĶVTPCOPQPWF[BUJTBOPWPNQPOVEPN
;FMJP$POUSPM3&(SFHVMBUPSJUFNQFSBUVSF
34-QPOVEB
tŠtedi prostor:"*UIVNNÝJSJOF
tSiguran:-&%[BÝUJUBPEPCSOVUPHQPMBSJUFUB
JQSFOBQPOBLBPTUBOEBSE
Releji
Sadržaj
t;FMJPSFMFKJ1BOPSBNBQSPJ[WPEB
TUS7/2
t&MFLUSPNFIBOJijLJVUJijOJSFMFKJ39.34#36.34-TUS7/4
t4PMJETUBUFSFMFKJ443
TUS7/7
t1PNPıOJSFMFKJ5F4ZT%
TUS7/8
t;FMJP$POUSPM1BOPSBNBQSPJ[WPEB
TUS7/9
t.FSOJJLPOUSPMOJSFMFKJ3.3.3.
TUS7/10
t;FMJP$POUSPM3&(1BOPSBNBQSPJ[WPEB
TUS7/14
t.FSOJJLPOUSPMOJSFMFKJ3&(
TUS7/15
t;FMJP$PVOU1BOPSBNBQSPJ[WPEB
TUS7/16
t#SPKBijJ9#,
TUS7/17
t;FMJP5JNF1BOPSBNBQSPJ[WPEB
TUS7/18
t7SFNFOTLJSFMFKJ3&3&3&
TUS7/20
t;FMJP"OBMPH1BOPSBNBQSPJ[WPEB
TUS7/22
t,POWFSUPSJTJHOBMB3.53.13.$
TUS7/23
7/1
Zelio Relay - Panorama proizvoda
1POVEB
&MFLUSPNFIBOJijLJSFMFKJ
#SPKLPOUBLBUB
$0
JMJ$0
JMJ$0
JMJ$0
4USVKB
"
"
"
"
6HSBEOKB
6CBDVKFTFVVUJDOJDV%*/ÝJOB
3FGFSFODB
34-
39.
36.
34#
t7FMJLJJ[PSCSPKBLPOUBLBUBEP
t+FEOPTUBWOPTUVHSBEOKFJPESäBWBOKB
t4UBOEBSEJ[BDJKBSBTQPSFEBQJOPWBSFMFKBOBOKFHPWPQPEOPäKF
ti5FTUwUBTUFS[BQSPWFSBWBOKFGVOLDJKBSFMFKB
t+BTOBJOEJLBDJKBNFIBOJDLJJOEJLBUPSTUBUVTBLPOUBLUBJ-&%JOEJLBUPS
7/2
4PMJETUBUFSFMFKJ
5F4ZTQPNPıOJSFMFKJ
/0
/0
/0JMJ/0/$
y"
y"
"
%*/ÝJOB
%*/ÝJOB
%*/ÝJOB
443%
4431
$"%
t/FPHSBOJijFOPUSBKBOKF
t7FMJLJSBTQPOEPWPEOPHOBQPOBJWJTPLBTUSVKBJTLMKVijFOKB
EP"
QPHPEBO[BNBÝJOF[BQBLPWBOKFJUFLTUJM
t1PUQVOPCFÝVNOPVLMKVijFOKFijJNFTFTUWBSBQPHPEOPTU
[BVQPUSFCVVHSBĶFWJOJJVCPMOJDBNB
t0UQPSBOOBWJCSBDJKF
t-&%JOEJLBDJKB
Elektromehanički utični releji - Zelio Relay
Interfejs i minijaturni releji
Tip releja
Interfejs releji
RSB
Minijaturni releji
RXM
Karakteristike kontakata
7HUPLþNDVWUXMD,WKX$WHPSHUDWXUDd 55°C)
8
12
16
12
10
6
Broj kontakata
2 “C/O”
1 “C/O”
1 “C/O”
2 “C/O”
3 “C/O”
4 “C/O”
3
4 “C/O”
Materijal kontakta
AgNi
AgNi
AgNi
AgNi
AgNi
AgNi
AgAu
1DSRQXNOMXþHQMDPLQPDNV
5 / 250 V AC/DC
.DSDFLWHWXNOMXþHQMDPLQPDNV (mA / VA)
5 / 2000
10 / 1500
2 / 1500
12 / 250 V AC/DC
5 / 3000
5 / 4000
10 / 3000
10 / 2500
Karakteristike kalema
3URVHþQDSRWURãQMDQDOHW
0.75 VA / 0.45 W
1.2 VA / 0.9 W
Dozvoljeno variranje napona
0.8/0.85…1.1 Un (50/ 60 Hz ili =)
0.8…1.1 Un (50 / 60 Hz ili =)
(2)
(2)
–
–
(1)
(1)
Napon napajanja kalema
6 V DC
56%$5'
56%$5' 56%$5'
–
–
na DC
12 V DC
56%$-' 56%$-' 56%$-'
5;0$%-'
5;0$%-'
5;0$%-'
5;0*%-'
24 V DC
RS%$%' 56%$%' 56%$%'
5;0$%%'
5;0$%%'
5;0$%%'
RXM4GB2BD
48 V DC
56%$(' 56%$(' 56%$('
5;0$%('
5;0$%('
5;0$%('
5;0*%('
Reference
(1)
(2)
60 V DC
56%$1' 56%$1' 56%$1'
–
–
–
–
110 V DC
56%$)' 56%$)' 56%$)'
5;0$%)'
5;0$%('
5;0$%('
5;0*%('
Napon napajanja kalema
24 V AC
56%$% 56%$% 56%$%
5;0$%%
5;0$%%
5;0$%%
5;0*%%
QD$&
48 V AC
56%$( 56%$( 56%$(
5;0$%(
5;0$%(
5;0$%(
5;0*%(
120 V AC
56%$)
5;0$%)
5;0$%)
5;0$%)
5;0*%)
220 V AC
56%$0 56%$0 56%$0
–
–
–
–
230 V AC
56%$3 56%$3 56%$3
5;0$%3
5;0$%3
5;0$%3
5;0*%3
240 V AC
56%$8 56%$8 56%$8
–
–
–
5;0*%8
56%$) 56%$)
3RGQRåMD]DUHOHMH
7LSSRGQRåMD
Za interfejs releje RSB
Za minijaturne releje RXM
7LSSRGQRåMDVDNRPELQRYDQLPXOD]RPL]OD]RPVDORNDFLMRP]D]DãWLWQLPRGXO
–
–
–
5;=(0(5) –
5;=(0
–
–
–
5;=(00(5) –
5;=(00 5;=(00
5;=(0
7LSSRGQRåMDVDRGYRMHQLPXOD]RPL]OD]RPVDORNDFLMRP]D]DãWLWQLPRGXO
56=(60 56=(60 56=(60(3) 5;=(60 5;=(60 5;=(60 5;=(60
=DãWLWQLPRGXOL
Dioda
6…230 V DC
5=0:
5;0:
RC kolo
24…60 V AC
5=0%1
5;0%1
110…240 V AC
5=0)8
5;0)8
Varistor
6…24 V DC ili AC
5=05%(6)
5;05%
24…60 V DC ili AC
5=0%1(6)
5;0%1
Multifunkcijski vremenski modul
110…230 V DC ili AC 5=0)3(6)
5;0)3
24 V DC ili AC
–
–
240 V DC ili AC
–
–
24…230 V DC ili AC
–
–
3ULERU
3ODVWLþQLGUåDþ
RSZR215
RXZR335
0HWDOQLGUåDþ
–
5;=
56=/
5;=/(osim RXZE2M114)
1DOHSQLFD]DSRGQRåMH
–
RXZS2
$GDSWHU]D',1ãLQX
–
5;=('$
$GDSWHU]DXJUDGQMXQDSORþX
–
5;=()$
Kratkospojnik
2 pola
(1) Na UHIHUHQFH]DUHOHMHEH]SRGQRåMHP]DUHOHMHVDSRGQRåMHPGRGDWLVORYRSQDNUDMXRGDEUDQHUHIHUHQFH3ULPHU56%$%SRVWDMH56%$%S).
.RGUHIHUHQFL]DUHOHMHVD/('RP]DUHOHMHEH]/('D]DPHQLWHEURMXUHIUHQFLVD2. (Primer: RXM2AB2-'SRVWDMH5;0$%1JD)
'DELVWHXSRWUHELOL56%$ƔƔUHOHMVDSRGQRåMHPSULNOMXþFLPRUDMXELWLX]DMDPQRSRYH]DQL
8QLYHU]DOQLUHOHML
8QLYHU]DOQLUHOHML
580
&LOLQGULþQL
)DVWRQ
10
10
3
10
2 “C/O”
3 “C/O”
3 “C/O”
2 “C/O”
10
3 “C/O”
AgNi
AgNi
AgAu
AgNi
AgNi
10 / 2500
3 / 750
10 / 2500
10 / 2500
(2)
(2)
–
(2)
(2)
–
–
–
–
–
580&$%-'
580&$%-'
–
580)$%-'
580)$%-'
580&$%%'
580&$%%'
580&*%%'
580)$%%'
580)$%%'
580&$%('
580&$%('
580&*%('
580)$%('
580)$%('
–
–
–
–
–
580&$%)'
580&$%)'
–
580)$%)'
580)$%)'
580&$%%
580&$%%
580&*%%
580)$%%
580)$%%
580&$%(
580&$%(
580&*%(
580)$%(
580)$%(
580&$%)
580&$%)
580&*%)
580)$%)
580)$%)
–
–
–
–
–
580&$%3
580&$%3
580&*%3
580)$%3
580)$%3
–
–
–
–
–
12 / 250 V AC/DC
10 / 2500
2…3 VA / 1.4 W
=DXQLYHU]DOQHUHOHMH580
58=&0
58=&0
58=&0
–
–
–
–
–
–
–
58=6&0
58=6&0
58=6&0
58=6)0
58=6)0
58:%'
–
58:3
–
–
–
58:%
58:3
58:0:
–
58=&
58=/
58=6
–
–
$VDPPSURVWRUDL]PHÿXUHOHMD$NDGDVHUHOMLPRQWLUDMXMHGDQ
pored drugog
(5) Maks 10 A radno
(6) Sa LED-om
Elektromehanički utični releji - Zelio Relay
RSL releji
Tip releja
Relej za sklapanje od strane korisnika
3URGDMHVHXNROLþLQLRGNRPDGD
1 C/O
Broj kontakata
Napon napajanja kalema
Reference
12 V DC
56/$%-'
24 V DC
56/$%%'
48 V DC
56/$%('
60 V DC
56/$%1'
3RGQRåMD
7LSSRGQRåMD
3RGQRåMD]DVNODSDQMHRGVWUDQHNRULVQLNDVD/('RPL]DãWLWRP
3URGDMHVHXNROLþLQLRGNRPDGD
6SDMDQMHSRGQRåMD
.RQHNWRUQD]DYUWDQM
2SUXåQLSULNOMXþDN
1DSRQQDSDMDQMDSRGQRåMD
Reference
7/6
12 i 24 V AC/DC
56/=9$
56/=5$
48 i 60 V AC/DC
56/=9$
56/=5$
110 V AC/DC
56/=9$
56/=5$
230 V AC/DC
56/=9$
56/=5$
Solid-state releji - Zelio Relay
SSRP releji
Tip releja
0RQWLUDQMHQDSORþXEH]KODGOMDND
Karakteristike kontakta
7HUPLþNDVWUXMD
10
Broj kontakata
1 NO
25
50
7LSXNOMXþHQMD
8NOMXþHQMHQXOWRJQDSRQD
Izlaz
6367NRQWDNW
Spajanje
1D]DYUWDQM
2SVHJNRQWUROQRJQDSRQD
3…32 V DC
4…32 V DC
Radni napon
24…280 V AC
48…530 V AC
Reference
6653&'6$ 6653&'6$ 6653&'6$ 6653&'6$
&RQWURO1DSRQUDQJH
90…280 V AC
2SHUDWLQJ1DSRQ
24…280 V AC
Reference
665336$
665336$
665336$
75
90
125
48…660 V AC
6653&'6$ 6653&'6$
80…530 V AC
48…660 V AC
665336$
665336$
665336$
SSRD releji
Tip releja
0RQWLUDQQD',1ãLQX
6DLQWHJULVDQLPKODGQMDNRP
Karakteristike kontakta
7HUPLþNDVWUXMD,WKX$
10
Tip kontakata
1 NO
7LSXNOMXþHQMD
8NOMXþHQMHQXOWRJQDSRQD
Izlaz
6367NRQWDNW
Spajanje
.RQHNWRUQD]DYUWDQM
2SVHJNRQWUROQRJQDSRQD
4…32 V DC
Radni napon
24…280 V AC
Reference
665'&'6$
2SVHJNRQWUROQRJQDSRQD
90…280 V AC
Radni napon
24…280 V AC
Reference
665'36$
20
30
45
3…32 V DC
665'&'6$
665'&'6$
665'&'6$
90…140 V AC
665'36$
665'36$
665'36$
3ULERU
7LSSULERUD
Hladnjak
Za relej
SSRP
Reference
665$+
7HUPLþNHSUHJUDGH
665$7
7/7
Pomoćni kontaktori - TeSys D
3RNRüQLNRQWDNWRUL
]DVSDMDQMHSXWHPSULNOMXþDNDQD]DYUWDQM
Tip releja
Karakteristike kontakta
Broj kontakata
5 NO
3 NO + 2NC
Struja
10 A
10 A
Izlazni napon
Do 690 V
Do 690 V
0LQLPDOQLNDSDFLWHWXNOMXþHQMD
17 V/5 mA
17 V/5 mA
7HåLQDNJ
0.580
0.580
Reference
&$'‡‡
&$'‡‡
Standardni kontrolni naponi
$&QDSDMDQMH
9ROWL
24
48
110
230
50/60 Hz
%
(
)
3
9ROWL
24
48
110
U 0.75…1.25 Uc
BD
('
)'
9ROWL
24
48
110
U 0.7…1.25 Uc
BL
(/
)/
DC napajanje
0DODSRWURãQMD
Zelio Control - Panorama proizvoda
1POVEB
,POUSPMOJSFMFKJ
#SPKLPOUBLBUB
JMJ$0
JMJ$0/0
JMJ$0
-PHJLBLPMB
1P[JUJWOP
6HSBEOKB
.PEVMBSOBNN
.PEVMBSOBNN
*OEVTUSJKTLBNN
3.
3.
3.
,POUSPMBGB[F3.5
3FEPTMFEGB[B1SJTVTUWPGB[B"TJNFUSJKB
3FEPTMFEGB[B1SJTVTUWPGB[B1PEOBQPO
3FEPTMFEGB[B1SJTVTUWPGB[B1SFOBQPOJQPEOBQPO
3FEPTMFEGB[B1SJTVTUWPGB[B5FNQFSBUVSBNPUPSB
,POUSPMBOBQPOB3.6
GB[OJ1SFOBQPOJQPEOBQPO/FEPTUBUBLOVMFGB[F
GB[OJ%$1SFOBQPOJQPEOBQPOTBNPOBQBKBKVıJ
GB[OJ%$1SFOBQPOJQPEOBQPOSFäJNJOUFSWBMB
GB[OJ%$1SFOBQPOJQPEOBQPO
,POUSPMBTUSVKF3.+
1SFLPNFSOBTUSVKBJOUFHSJTBOJTUSVKOJUSBOTGPSNBUPS
1SFLPNFSOBJMJQSFOJTLBTUSVKB
,POUSPMBOJWPB3.1SB[OPJMJQVOPTPOEB
1SB[OPJMJQVOPEJTLSFUOJTFO[PS
3FÝFOKF3.#");4"
,POUSPMB1VNQJ'SFLWFODJKF#S[JOB1PEJ[BOKB
3FGFSFODF
7/9
Merni i kontrolni releji - Zelio Control
Trofazni nadzorni releji
)XQNFLMD
prisustvo faze
+redosled faza
+redosled faza
DVLPHWULMDID]DSRGSUHQDSRQ
2SVHJQDG]RUD
208…480 V AC
208…440 V AC
208…480 V AC
Izlazi
1 C/O
2 C/O
1 C/O
220 … 440 V AC
2 C/O
Reference
507*
507*
507(
507)
)XQNFLMD
prisustvo faze
SRGSUHQDSRQ
+prisustvo nule
SRGSUHQDSRQ
2SVHJQDG]RUD
208…480 V AC
220…480 V AC
Izlazi
1 C/O
2 C/O
120…277 V AC (faza-nula)
2 C/O
Reference
508%
508%
508%1
1DG]RUSUHNRPHUQH
SUHPDOHEU]LQH
5HOHML]DQDG]RUQLYRDEU]LQH
)XQNFLMD
Nadzor nivoa
SURYRGQHWHþQRVWL
Nadzor nivoa
QHSURYRGQHWHþQRVWL
Napajanje
2SVHJQDG]RUD
24…240 V AC/DC
0.25…5 K:
Ulaz senzora :
,QWHUYDOLL]PHÿXSXOVHYD
5…100 K:
.RQWDNW313131
«V«V«V
0.05…1 M:
«V«PQ«PQ
1…10 mn
Izlaz
2 C/O
1 C/O
1 C/O
Reference
50/00:
50/90:
5060:
5HOHML]DQDG]RUVWUXMHQDSRQDIUHNYHQFLMH
)XQNFLMD
Nadzor napona
podnapon ili prenapon
Napajanje
24…240 V AC/DC 50/60 Hz
2SVHJQDG]RUD
0.05…0.5 V
1…10 V
0.3…3 V
5…50 V
30…300 V
0.5…5 V
10…100 V
60…600 V
15…150 V
Izlazi
2 C/O
2 C/O
2 C/O
Reference
508$0:
508$0:
508$0:
)XQNFLMD
Nadzor napona
podnapon ili prenapon
podnapon i prenapon
Napajanje
VDPRQDSDMDMXüL
VDPRQDSDMDMXüL
2SVHJQDG]RUD
9…15 V DC
20…80 V AC/DC
65…260 V AC/DC
20…80 V AC/DC
65…260 V AC/DC
Izlazi
Reference
1 C/O
508$6
1 C/O
508$6
1 C/O
508$6
1 C/O
508%(
1 C/O
508%(
)XQNFLMD
Nadzor struje
prekomerna struja prekomerna ili premala struja
Nadzor frekvencije
Pod ili nad frekvencija
Napajanje
24…240 V AC/DC
24…240 V AC/DC 50/60 Hz
120…277 V AC 50/60 Hz
2SVHJQDG]RUD
2…20 A
2…20 mA
0.15…1.5 A
50 Hz ± 10 Hz
XJUDÿHQL&7
10…100 mA
0.5…5 A
ili
50…500 mA
1.5…15 A
60 Hz ± 10 Hz
Izlaz
1 C/O
2 C/O
2 C/O
2 C/O
Reference
50-&0:
50-$0:
50-$0:
50+=)0
7/11
Merni i kontrolni releji - Zelio Control
5HOHML]DQDG]RUSXPSHPRWRUD
)XQNFLMD
Nadzor radne temperature motora
+prisustvo faze
+raspored faza
Napajanje
24…240 V AC/DC 50/60 Hz
2SVHJQDG]RUD
XOD]37åLþQL
208…480 V AC 50/60 Hz
Ispod -1…+11°C
XOD]37åLþQL
Preko +34…+46°C
Ispod -1…+11°C
Preko +34…+46°C
Izlaz
1 C/O
2 NO
2 C/O
Reference
50$7/0:
50$750:
50$7:0:
)XQNFLMD
=DãWLWDSXPSH
Nadzor struje
3UDüHQMHID]H
=DãWLWDPRWRUD
3UDüHQMHWHPSHUDWXUHQDPRWDMD
3UDüHQMHID]H
Napajanje
VDPRQDSDMDMXüL
24…240 V AC/DC
2SVHJQDG]RUD
(jedna faza: 230 V AC 50/60 Hz)
6WUXMD«$
7HPSHUDWXUDQDPRWDMD37&VHQ]RU
1DSRQWULID]H
Trofazni napon: 208…480 V AC 50/60 Hz
208…480 V AC 50/60 Hz
7/12
Izlaz
1 C/O
2 NO
2 NO
Reference
50%$
50700:
50700:
Kontrolni releji za trofazna napajanja
)XQNFLMD
Smer rotiranja i prisustvo faza
+ podnapon
+ prenapon i podnapon
+ asimetrija
3RGHVLYRYUHPHQVNRNDãQMHQMH
bez
bez
0.1…10 s
0.1…10 s
¿NVQRV
0.1…10 s
Napon napajanja
220…440 V
380…440 V
400 V
380…440 V
380…440 V
380…440 V
Izlaz
2 C/O
2 C/O
2 C/O
2 C/O
1 C/O
2 C/O
Reference
507*
5078
RM4TR34 (1)
RM4TR32 (2)
507$
507$
5HOHMVD¿NVQLPJUDQLþQLPYUHGQRVWLPDQDSRQD
5HOHMVDSRGHVLYLPJUDQLþQLPYUHGQRVWLPDQDSRQD
Releji za merenje struje i napona
(3) 2VQRYQDUHIHUHQFD7UHEDMHGRSXQLWLVDVORYLPDNRMD
RGUHÿXMXSRWUHEQLQDSRQNDRãWRMHSULND]DQRXQDVWDYNX:
Napon
9$&+] V DC
«9
MW
«9
F
–
«9
M
–
«9
Q
–
MW
)XQNFLMD
Detekcija prekomerne i
premale struje
2SVHJPHUHQMD
3…30 mA
0.3…1.5 A
0.05 …0.5 V
1…10 V
30…300 V
10…100 mA
1…5 A
0.3 …3 V
5…50 V
50…500 V
3RGHVLYRYUHPHNDãQMHQMD
0.1…1 A
0.05…30 s
3…15 A
0.05…30 s
0.5…5 V
0.05…30 s
10…100 V
0.05…30 s
0.05…30 s
0.1…10 s
Izlaz
2 C/O
2 C/O
2 C/O
2 C/O
2 C/O
2 C/O
Reference
50-$‡‡(3)
50-$‡‡(3)
508$‡‡(3) 508$‡‡(3)
prekomerna i premala struje
180…270 V
508$‡‡(3) 508%
Kontrolni releji za nivo tecnosti
2VQRYQDUHIHUHQFD7UHEDMHGRSXQLWLVDVORYLPDNRMDRGUHÿXMX
SRWUHEQLQDSRQNDRãWRMHSULND]DQRXQDVWDYNX
50/*
Napon
24 V
50/$
9$&+] 9$&+]
V DC
B
B
–
MW
«9
–
MW
«9
F
F
–
«9
M
M
–
«9
Q
Q
–
Kontrolni releji
Prazno ili puno
Skala osetljivosti
5 ... 100 k:
0.25 ... 5 k:
2.5 ... 50 k:
25 ... 500 k:
9UHPHQVNRNDãQMHQMH
bez
SRGHVLYRGRV
Izlaz
1 C/O
2 C/O
Reference
50/*‡ (4)
50/$‡‡ (4)
7LSVRQGH]DNRQWUROXQLYRDWHþQRVWL
Merna elektroda i referentna elektroda
MHGQRVWDYQDHOHNWURGDRGQHUÿDMXüHJ
þHOLNDX]DãWLWQRP39&NXüLãWX
8JUDGQMD
YHãDQMHP
suspended
Maksimalna radna temperatura
100°C
100°C
Reference
/$50
50
Zelio Control REG - Panorama proizvoda
1POVEB
3FMFKJ[BLPOUSPMVUFNQFSBUVSF
6MB[J
5FSNPQBS15TPOEB
6OJWFS[BMOJ
7SFNFV[PSLPWBOKB
NT
NT
.PECVTLPNVOJLBDJKB
%BPTJN[BOFLFSFGFSFODF
%JTQMFK
TFHNFOU-&%DJGSF
DSWFOJJ[FMFOJQPEFTJWJ
#SPKQSJLB[BOJTUBUVTB
'VLDJKF
)JTUFSF[JT
%B
1*%
%B
"VUPNBUTLPQPEFÝBWBOKF
%B
'V[[ZMPHJLB
%B
3BNQF
TUFQFOB
TUFQFOB
,POUSPMJTBOPQPLSFUBOKF
/F
%B
3FäJNSBEB
"VUPNBUTLJ
"VUPNBUTLJJNBOVFMOJ
*[MB[JBMBSNB
TBNPOB3&(151"Q)6
3FGFSFODF
3&(
3&(
3&(
t1SPJ[WPEWSIVOTLPHLWBMJUFUB
t7FMJLJCSPKGVOLDJKBLPKFQPLSJWBKVWFıJOVQPUSFCB
t&SHPOPNTLJEJ[BKO
t-BLBJOUFHSBDJKBVBSIJUFLUVSVNBÝJOF.PECVTLPNVOJLBDJKB
Merni i kontrolni releji - Zelio Control REG
5(*UHOHML]DNRQWUROXWHPSHUDWXUH
Tip releja
9HOLþLQD[PP',1
Tip ulaza
Termopar PT100 sonda
,QWHJULVDQHIXQNFLMH
+LVWHUH]LV3,'DXWRPDWVNRSRGHãDYDQMHIX]]\ORJLNDUDPSHVWHSHQDDXWRPDWVNLUHåLPUDGD
%URMDODUPQLKL]OD]D
–
1
–
–
Komunikacija
ModBus
–
ModBus
ModBus
100...240 V AC
Napon napajanja
Reference
1DSRQVWUXMD9«P$
%URMWLSL]OD]D
1/relej
5(*3735+8
24 V AC/DC
5(*373$5+8 5(*3735/8
100...240 V AC
24 V AC/DC
5(*38-5+8 5(*38-5/8
VROLGVWDWH
5(*373/+8
5(*373$/+8 5(*373//8
5(*38-/+8 5(*38-//8
1/4-20 mA
5(*373-+8
–
–
5(*373-/8
Tip releja
)RUPDW[PP',1
Tip ulaza
8QLYHU]DOQL
–
,QWHJULVDQHIXQNFLMH
+LVWHUH]LV3,'DXWRSRGHãDYDQMHIX]]\ORJLNDUDPSHVWHSHQDDXWRPDWVNLLPDXHOQLUHåLPrada
%URMDODUPQLKL]OD]D
2
Komunikacija
ModBus
Napon napajanja
100...240 V AC
%URMWLSL]OD]D
Reference
–
ModBus
24 V AC/DC
1/relej
5(*3815+8
5(*381/$5+8
2/relej
5(*3815+8
–
5(*3815/8
VROLGVWDWH
5(*381/+8
5(*381//+8
5(*381//8
VROLGVWDWH
5(*3815/+8
–
5(*3815//8
1/4-20 mA
5(*381-+8
–
5(*381-/8
–
5(*381/-/8
VROLGVWDWHP$ 5(*381/-+8
Tip releja
9HOLþLQD[PP',1
Tip ulaza
8QLYHU]DOQL
5(*3815/8
,QWHJULVDQHIXQNFLMH
+LVWHUH]LV3,'DXWRSRGHãDYDQMHIX]]\ORJLNDUDPSHVWHSHQDDXWRPDWVNLLPDXHOQLUHåLPUDGD
%URMDODUPQLKL]OD]D
3
Komunikacija
ModBus
Napon napajanja
100...240 V AC
Reference
%URMWLSL]OD]D
–
ModBus
5(*381/5+8
5(*3815/8
24 V AC/DC
1/relej
5(*3815+8
2/relej
5(*3815+8
–
5(*3815/8
VROLGVWDWH
5(*381/+8
5(*381//+8
5(*381//8
VROLGVWDWH
5(*3815/+8
–
5(*3815//8
1/4-20 mA
5(*381-+8
–
5(*381-/8
–
5(*381/-/8
VROLGVWDWHP$ 5(*381/-+8
Zelio Count - Panorama proizvoda
Funkcija
Brojači
Sat
5JQEJTQMFKB
.FIBOJijLJ 1SFEOKJQBOFMNN
Y
Y
#SPKDJGBSB
.BLTGSFLWFODJKB)[
.FIBOJijLJ
-$%
-$%JMJ-&%
Y Y
Y
Y
Y
/BQPOOBQBKBOKB%$7
#BUFSJKB
#BUFSJKB
/BQPOOBQBKBOKB"$7
#BUFSJKB
#BUFSJKB
9#,59#,5
9#,59#,5
9#,5
9#,)
9#,)
9#,1
3FGFSFODF
-$%
Mulifunkcionalni
Elektromehanički brojač
t.PHVıOPTUCSPKBOKBTBJMJCF[SFTFUPWBOKBOBOVMV
t4JHVSOPTU[BLMKVijBWBOKBJijVWBOKBQPEBUBLBQPJTLMKVijFOKV
t+BTOPıBEJTQMFKB
t+FEOPTUBWOPTUPESäBWBOKB
Elektronski brojač
t-$%JMJ-&%EJTQMFK
t4BLPOUBLUOJNJMJUSBO[JTUPSTLJNVMB[JNB[BCSPKBOKF1/1/1/
t4BJMJCF[SFTFUPWBOKBOBOVMV
t*[CPSGSFLWFODJKFPEEPL)[
t/BQBKBOKBWJTPLFBVUPOPNJKFJOJTLFQPUSPÝOKF
7/16
Brojači - Zelio Count
0XOWLIXQNFLMVNLEURMDþL
0HKDQLþNL
Dispej
Napon napajanja
24 V DC
%URMSULND]DQLKFLIDUD
5
LCD
%DWHULMD
6
6
8
8
)UHNYHQFLMDEURMDQMD
20 Hz
10 Hz
25 Hz
25 Hz
7.5 kHz
Tip resetovanja na nulu
Manuelno
Bez
Manuelno
Bez
Manuelno (1)
48 x 24 mm
'LPHQ]LMHSUHGQMHVWUDQHâ[9
41.5 x 31 mm
30 x 20 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
Reference
;%.780
;%.780
;%.780
;%.780
;%.78(
6DHOHNWULþQLPEORNLUDQMHP
%URMDþLYUHPHQD
0HKDQLþNL
Displej
LCD
Napon napajanja
24 V AC
230 V AC
%DWHULMD
%URMFLIDUDGLVSOHM
K
K
K
)UHNYHQFLMDQDSDMDQMD
50 Hz
50 Hz
5HåLPVDWL
Tip resetovanja na nulu
Bez
Bez
Manuelno (1)
'LPHQ]LMHSUHGQMHVWUDQHâ[9
48 x 48 mm
48 x 48 mm
48 x 24 mm
Reference
;%.+0
;%.+0
;%.+(
%URMDþL
Displej
/('
LCD
%URMSULND]DQLKFLIDUD
6
)UHNYHQFLMDEURMDQMD
5 kHz
Tip resetovanja
0DQXHOQRHOHNWULþQRLDXWRPDWVNR
'LPHQ]LMHSUHGQMHVWUDQHâ[9
48 x 48 mm
3UHGVHOHNFLRQLEURM
Reference
Napon napajanja
1
2
1
2
24 V DC
;%.3*(
;%.3*(
;%.3*(
;%.3*(
115 V AC
;%.3*(
;%.3*(
230 V AC
;%.3*(
;%.3*(
–
;%.3*(
–
;%.3*(
7/17
Zelio Time - Panorama proizvoda
1POVEB
6HSBEOKBOB[BEOKVQMPDV
'PSNBU
.PEVMBSOJNN
*OEVTUSJKTLJNN
6UJijOJNN
1PEFÝBWBOKF
TI
TI
TI
WSFNFOB
NPHVıOPTUJGVOLDJKF")#$
QSFETUBWMKBKVVQPUSFCF
'VOLDJKF
#SPKGVOLDJKB
3&
3&
3FMFKOJJ[MB[
4PMJETUBUFJ[MB[
3FGFSFODF
t.PEVMBSOJJMJJOEVTUSJKTLJJMJVUJijOJ
t+FEOPGVOLDJTLJJMJNVMUJGVOLDJPOBMOJ
tÀJSPLPQTFHOBQBKBOKB
t3BTQPOWSFNFOBTEPI
t3FMFKOJJMJTPMJETUBUFJ[MB[
t;BÝUJUBQPEFÝFOKBQVUFNQMBTUJijOPHQPLMPQDB
3&9-
1POVEB
6HSBEOKBOBQSFEOKVQMPijV
'PSNBU
6UJDOJNN
1PEFÝBWBOKF
TI
WSFNFOB
NPHVDOPTUJGVOLDJKF")#$
QSFETUBWMKBKVVQPUSFCe
'VOLDJKF
#SPKGVOLDJKB
3FMFKOJJ[MB[
4PMJETUBUFJ[MB[
3&
3FGFSFODF
t&SHPOPNJijOPTU
t%JSFLUOPPijJUBWBOKF
t.VMUJGVOLDJPOBMOPTU
t7JÝFOBQPOTLJEP7"$%$
tÀJSPLWSFNFOTLJPQTFHEPI
7/19
Vremenski releji - Zelio Time
Modularni vremenski releji
7LSPRGXODUQRJYUHPHQVNRJUHOHMD
ãLULQHPPUHOHMQLL]OD]
Zakasnelo
XNOMXþHQMH
.RQWUROQLVLJQDO
ne
Napon napajanja
24 V DC - 24 ...240 V AC 24 V DC - 24 ...240 V AC
Multifunkcionalni
–
–
12 ... 240 V AC/DC
3RGHãDYDQMHYUHPHQD
V«K
V«K
V«K
Izlaz
1 C/O
1 C/O
1 C/O
V«K
1 C/O
Reference
5(5$08
5(5008(1)
5(50(08 (2)
5(500:(1)
(1) 0LOWLIXQNFLRQDOQL]DNDVQHORXNOMXþHQMH]DNDVQHORLVNOMXþHQMHWRWDOL]DWRUVLPHWULþQRWUHSWDQMHKURQRPHWDULPSXOVSULXNOMXþHQMXLPSXOVQLL]OD]SRGHãDYDQMHYUHPHQDQDNRQ]DWYDUDQMDRWYDUDQMDNRQWUROQLKNRQWDNWD
(2) 0LOWLIXQNFLRQDOQL]DNDVQHORXNOMXþHQMH]DNDVQHORLVNOMXþHQMHWRWDOL]DWRUVLPHWULþQRWUHSWDQMHKURQRPHWDULPSXOVSULXNOMXþHQMX.
$VLPHWULþQR
treptanje
Impuls pri
XNOMXþHQMX
Zakasnelo
LVNOMXþHQMH
3RGHãDYDQMHYUH
mena po impulsu
.RQWUROQLVLJQDO
–
–
–
–
Napon napajanja
24 V DC - 24…240 V AC 24 V DC - 24…240 V AC 24 V DC - 24…240 V AC 24 V DC - 24…240 V AC
3RGHãDYDQMHYUHPHQD
V«K
V«K
V«K
Izlaz
1 C/O
1 C/O
1 C/O
1 C/O
Reference
5(5/08
5(5+08
5(5&08
5(5%08
7LSPRGXODUQRJYUHPHQVNRJUHOHMD
ãLULQHPPVROLGVWDWHL]OD]
=DNDVQHORXNOMXþHQMH
=DNDVQHORLVNOMXþHQMH
7LSPRGXODUQRJYUHPHQVNRJUHOHMD
ãLULQHPPUHOHMQLL]OD]
V«K
Multifunkcionalni (3)
Napon napajanja
24…240 V AC/DC
24…240 V AC
24…240 V AC
3RGHãDYDQMHYUHPHQD
V«K
V«K
V«K
Izlaz
VROLGVWDWH
VROLGVWDWH
VROLGVWDWH
Reference
5(/$0:
5(/&%0
5(/0%0
(3) 0LOWLIXQNFLRQDOQL]DNDVQHORXNOMXþHQMH]WDNDVQHORLVNOMXþHQMHWRWDOL]DWRUVLPHWULþQRWUHSWDQMHKURQRPHWDULPSXOVSULXNOMXþHQMXLPSXOVQLL]OD]SRGHãDYDQMHYUHPHQDQDNRQ]DWYDUDQMDRWYDUDQMDNRQWUROQLKNRQWDNWD
5HOHMLNRMLVHXJUDÿXMXQDSRGQRåMH
Zakasnelo
XNOMXþHQMH
Napon napajanja
24…240 V AC/DC
2SVHJYUHPHQD
V«K
Izlaz
2 releja od 5 A
$VLPHWULþQL
WUHSWDþ
Multifunkcionalni (4)
5($700:
5($&90:
5($0+0: (6)
5($0/0:
3RGQRåMH
58=&0
58=&0
58=&0
58=&0
3RGQRåMH
5($62&62/'
5($62&62/'
5($62&62/'
5($62&62/'
Reference
=DNDVQHORXNOMXþHQMHYUHPHQVNRJUHOHMDLPSXOVSRXNOMXþHQMX
=DNDVQHORXNOMXþHQMHYUHPHQVNRJUHOHMDNDOLEUDWRU]DNDVQHORLVNOMXþHQMHYUHPHQVNRJUHOHMDVLPHWULþQLWUHSWDþ
VHPRåHRGDEUDWLNDRWUHQXWQL
Multifunkcionalni (5)
Industrijski vremenski releji
Tip releja sa jednom funkcijom
ãLULQHPPUHOHMQLL]OD]
Zakasnelo
XNOMXþHQMH
Zakasnelo
LVNOMXþHQMH
.RQWUROQLVLJQDO
ne
da
ne
da
da
Napon napajanja
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24...240 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
110…240 V AC
42…48 V AC/DC
42…48 V AC/DC
42…48 V AC/DC
110…240 V AC
110…240 V AC
110…240 V AC
VK
3RGHãDYDQMHYUHPHQD
VK
VK
0.05 s...10 mn
VK
Izlaz
1 C/O
2 C/O (1)
1 C/O
2 C/O
1 C/O
Reference
5(7/%8
5(73%8
5(5%0:
5(5/%8
5(50%8
Tip releja
ãLULQHPPUHOHMQLL]OD]
Sa jednom funkcijom
$VLPHWULþQRWUHSWDQMH
Multifunkcijski
,PSXOVSRXNOMXþHQMX
IXQNFLMD (2)
IXQNFLMD (3)
.RQWUROQLVLJQDO
da
ne
–
–
Napon napajanja
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
42…48 V AC/DC
110…240 V AC
42…48 V AC/DC
110…240 V AC
110…240 V AC
110…240 V AC
3RGHãDYDQMHYUHPHQD
VK
VK
VK
VK
Izlaz
1 C/O
1 C/O
1 C/O
2 C/O (4)
Reference
5(&9%8
5(3(%8
5(0/%8
5(0<%8
5(0/%8IXQNFLMH]DNDVQHORXNOMXþHQMH]DNDVQHORLVNOMXþHQMHLPSXOVSRXNOMXþHQMXVDVWDUWRPSRXNOMXþHQMXLPSXOVSRXNOMXþHQMXVDVWDUWRPSRRWYDUDQMX
NRQWDNWD]DGDOMLQVNXNRQWUROXWUHSWDQMHVDVWDUWRP]DYUHPH2))SHULRGDWUHSWDQMHVDVWDUWRP]DYUHPH21SHULRGD
(3) REMY13BU funkcije: ]DNDVQHORXNOMXþHQMH]DNDVQHORLVNOMXþHQMHLPSXOVSRXNOMXþHQMXVDVWDUWRPSRXNOMXþHQMXLPSXOVSRXNOMXþHQMXVDVWDUWRPSRRWYDUDQMX
NRQWDNWD]DGDOMLQVNXNRQWUROXWUHSWDQMHVDVWDUWRP]DYUHPH2))SHULRGDWUHSWDQMHVDVWDUWRP]DYUHPH21SHULRGD]YHGDWURXJDRVWDUWRYDQMHVDGYRVWUXNLP
SRGHãDYDQMHPYUHPHQD]DNDVQHORJXNOMXþHQMD]YHGDWURXJDRVWDUWRYDQMHVDNRQWDNWRP]DSURUDGXYH]HX]YH]GX
VHPRåHRGDEUDWLXWHQXWQRPUHåLPX
0LQLMDWXUQLXWLþQLUHOHMLUHOHMQLL]OD]
)XQNFLMH
3RGHãDYDQMDYUHPHQD
SUHNORSQLKRSVHJD
V«VV«VPLQ«PLQPLQ«PLQK«KK«KK«K
Relejni izlaz
VLQKURQL]RYDQD&2NRQWDNWD
Nazivna struja
3 AC 5 A
AC 5 A
24 V DC
5(;/70%'
5(;/70%'
24 V AC 50/60 Hz
5(;/70%
5(;/70%
120 V AC 50/60 Hz
5(;/70)
5(;/70)
230 V AC 50/6 0 Hz
5(;/703
5(;/703
QD]DYUWDQM
5;=(0
5;=(0
VDNRQHNWRURP
5;=(00
5;=(00
Naponi
3RGQRåMD
VLQKURQL]RYDQD&2NRQWDNWD
7/21
Zelio Analog - Panorama proizvoda
1POVEB
,POWFSUPSJTJHOBMB
5JQVMB[B
+'F$V/J
,/J,S/J
1UoyäJDOJ
0QTFHVMB[B
EP¡$
EP¡$
EPEP¡$EP7EP"
*[MB[OJTJHOBM
EP7EPN"
EP7EPN"
6HSBEOKB
/B%*/ÝJOVJMJEJSFLUOBVHSBEOKBOBQMPijV
3FGFSFODF
3.5+
3.15
3.5,
OBQPO4USVKB
EP7± 10 V /
EPN"
3.$
t+FEOPTUBWOPTUVHSBEOKFTBVOBQSFELBMJCSJSBOJNVMB[JNBJJ[MB[JNB
t1PV[EBOPTUQPOBWMKBOKBJ[MB[OPHTJHOBMBLBPGVOLDJKBVMB[OPHTJHOBMB
t*[MB[JTV[BÝUJıFOJPEJOWFS[JKFQPMBSJUFUBLSBULPHTQPKBJQSFOBQPOB
t%FUFLDJKBQSPCPKB
t;BÝUJUOJQPLMPQBD
7/22
Konvertori signala - Zelio Analog
8QLYHU]DOQLWHUPRSDU
Tip
7HPSHUDWXUQLRSVHJ
Termopar
0…150°C
0…300°C
0…600°C
0…600°C
0…1200°C
32…302°F
32…572°F
32…1112°F
32…1112°F
32…2192°F
507-%'
507.%'
507.%'
2SVHJL]OD]D
0…10 V / 0…20 mA - 4…20 mA preklopni
'LPHQ]LMH9[â['
80 x 22.5 x 80 mm
Napon
9'&QHL]RORYDQL
Reference
507-%'
507-%'
8QLYHU]DOQL37
Tip
7HPSHUDWXUQLRSVHJ
2SVHJL]OD]D
37
-40…40°C
-100…100°C
0…100°C
0…250°C
0…500°C
-40…104°F
-148…212°F
32…212°F
32…482°F
32…932°F
5037%'
5037%'
5037%'
0…10 V / 0…20 mA - 4…20 mA preklopni
'LPHQ]LMH9[â['
80 x 22.5 x 80 mm
Napon
9'&QHL]RORYDQL
Reference
5037%'
5037%'
Konvertori signala - Zelio Analog
2SWLPXP37
Tip
37
7HPSHUDWXUQLRSVHJ
-40…40°C
-100…100°C
0…100°C
0…250°C
0…500°C
-40…104°F
-148…212°F
32…212°F
32…482°F
32…932°F
RMPT33BD
RMPT53BD
5037%'
2SVHJL]OD]D
0…10 V
'LPHQ]LMH9[â['
80 x 22.5 x 80 mm
Napon
9'&QHL]RORYDQL
Reference
RMPT13BD
RMPT23BD
8QLYHU]DOQLDQDORJQLNRQYHUWRU
Tip
$QDORJQLNRQYHUWRU
2SVHJXOD]D
0…10 V ili 4…20 mA
0…10 V / -10…+10 V
0…50 V / 0…300 V
0…1.5 A / 0…5 A
0…20 mA
0…500 V
0…15 A
0…10 V / -10…+10 V
0…10 V
0…10 V ili 0…20 mA
0…20 mA
0…20 mA
ou 4…20 mA
4…20 mA preklopni
4…20 mA preklopni
4…20 mA
2SVHJL]OD]D
0…10 V ili 4…20 mA
'LPHQ]LMH9[â['
80 x 22.5 x 80 mm
Napon
9'&QHL]RORYDQL
9'&L]RORYDQL
9'&L]RORYDQL
9'&L]RORYDQL
80 x 45 x 80 mm
Reference
RMCN22BD
RMCL55BD
50&9%'
50&$%'
%HOHãNH
Bezbednost u radu
8
1SFWFOUB
t1SJLVQJUFJOGPSNBDJKF
t/BE[PSJPCSBEB
t;BVTUBWJUFNBÝJOV
4JHVS
nosni
SFMFKJ
4JHVS
OPTOJ
LPOUSPMFSJ
4JHVSOPT
OJ1-$J
"TJ
TBGFUZ
BUXPSL
Bezbednost u radu
Pored moralnih obaveza i ekonomskih
posledica, u cilju sprečavanja nesreća
zakon propisuje da mašine moraju biti
bezbedne.
Preventa nudi široku paletu sigurnosnih
proizvoda u skladu s međunarodnim
standardima, koji su dizajnirani tako
da pruže najpotpuniju zaštitu osoblja i
opreme.
Nove mašine - Mašinska direktiva
Mašinska direktiva 98/37/EC obavezuje proizvođače
da garantuju minimalni nivo bezbednosti za mašine i opremu koja se
prodaje u okviru Evropske unije.
Od 29. decembra 2009. na snagu je stupila nova evropska Mašinska
direktiva 2006/42/EC. Mašine moraju da budu usklađene sa osnovnim
zahtevima o zdravstvenoj zaštiti i bezbednosti (EHSR) koji su
navedeni u Aneksu I postavljajući time zajednički minimalni nivo
zaštite širom EEA (Evropskog ekonomskog prostora).
8/1
Programabilni kontroleri
9
Modicon
Od najjednostavnije mašine do najinteligentnijeg
industrijskog procesa, Modicon platforme za
automatizaciju poboljšavaju performanse,
kvalitet i profitabilnost vaših instalacija.
Modicon ponuda je usklađena sa međunarodnim
standardima, jednostavan je za postavljanje
i neprimetno se integriše u bilo koji sistem
kontrole.
9/0
Programabilni kontroleri
Sadržaj
t*OUFMJHFOUOJSFMFKJ;FMJP-PHJD
t1SPHSBNBCJMOJLPOUSPMFSJ5XJEP
t6MB[OPJ[MB[OPNPEVMJ[BQSPÝJSFOKF.PEJDPO5.
t1SPHSBNBCJMOJLPOUSPMFSJ[BBVUPNBUJ[BDJKV
.PEJDPO.
TUS9/2
TUS9/4
TUS9/5
TUS9/8
9/1
Inteligentni releji - Zelio Logic
Kompaktni SR2
Kompaktni programabilni releji
Sa displejom AC napajanje
Napon napajanja
24 V AC
48 V AC
100…240 V AC
Broj ulaza/izlaza
12
20
20
10
12
20
20
8
12
12
6
8
12
12
Broj izlaza
4 relejna
8 relejnih
8 relejnih
4 relejna
4 relejna
8 relejnih
8 relejnih
Dimenzije, Š x D x V (mm)
71.2x59.5x107.6 124.6x59.5x107.6
71.2x59.5x107.6
124.6x59.5x107.6
Sat
da
da
ne
ne
ne
Reference
SR2B121B
SR2B201B
SR2A201E
SR2A101FU (1) SR2B121FU
Digitalni ulazi
Broj ulaza
da
da
SR2A201FU (1) SR2B201FU
(1) Programiranje releja se vrši samo u LADDER programskom jeziku
Kompaktni programabilni releji
Sa displejom DC napajanje
Napon napajanja
12 V DC
Broj ulaza/izlaza
12
20
10
12
20
20
Digitalni ulazi
8
12
6
8
12
12
8NOMXþXMXüL9DQDORJQHXOD]H
Broj ulaza
24 V DC
4
6
4
2
6
Broj izlaza
4 relejna
8 relejnih
4 relejna
4
8 relejnih
8
Dimenzije, Š x D x V (mm)
71.2x59.5x107.6 124.6x59.5x107.6 71.2x59.5x107.6
Sat
da
da
ne
da
124.6x59.5x107.6
ne
da
Reference
SR2B121JD
SR2B201JD
SR2A101BD (1)
SR2B12pBD (2)
SR2A201BD (1)
SR2B20pBD (2)
(1) Programiranje releja se vrši samo u LADDER programskom jeziku
(2) Zamenite p brojem 1GDELVWHSRUXþLOLUHOHMVDrelejnim izlazom ili sa 2 za inteligentni relej sa tranzistorskim izlazom (Primer: SR2B121BD)
Kompaktni programabilni releji
Bez displeja i bez tastera
Napon napajanja
100…240 V AC
Broj digitalnih ulaza/izlaza
10
12
20
10
12
20
6
8
12
6
8
12
Broj ulaza
Digitalni ulazi
8NOMXþXMXüL9DQDORJQHXOD]H
Broj izlaza
24 V DC
–
–
–
–
4
6
4 relejna
4 relejna
8 relejnih
4 relejna
4 relejna
8 relejnih
Dimenzije, Š x D x V (mm)
71.2x59.5x107.6
Sat
ne
124.6x59.5x107.6 71.2x59.5x107.6
Reference
SR2D101FU (1) SR2E121FU
da
124.6x59.5x107.6
da
ne
da
SR2E201FU
SR2D101BD (1) SR2E121BD (3) SR2E201BD (3)
(1) Programiranje ireleja se vrši samo u LADDER programskom jeziku
=DSRUXþLYDQMHUHOHMDVD 24 V AC napajanjem (bez analognih ulaza), obrišite slovo D na kraju reference (SR2E121B i SR2E201B)
da
Modularni SR3
Modularni programabilni releji*
Sa displejom
Napon napajanja
24 V AC
100…240 V AC
12 V DC
24 V DC
Broj ulaza/izlaza
10
26
10
26
26
10
26
Digitalni ulazi
6
16
6
16
16
6
16
8NOMXþXMXüL9DQDORJQHXOD]H
–
–
–
–
6
4
6
4 relejna
10 relejnih
4 relejna
10 relejnih
10 relejnih
4
10
Broj ulaza
Broj izlaza
Dimenzije, Š x D x V (mm)
71.2x59.5x107.6 124.6x59.5x107.6 71.2x59.5x107.6
Sat
da
da
da
124.6x59.5x107.6 124.6x59.5x107.6 71.2x59.5x107.6 124.6x59.5x107.6
da
da
da
Reference
SR3B101B
SR3B261B
SR3B101FU
SR3B261FU
SR3B261JD
SR3B10pBD (1) SR3B26pBD(1)
da
*0RGXODUQDED]DVHPRåHSURãLULWLMHGQLPXOD]QRL]OD]QLPPRGXORP9'&PRGXODUQDED]DVHPRåHSURãLULWLVDMHGQLPNRPXQLNDFLRQLPPRGXORPLLOLMHGQLPXOD]QRL]OD]QLPPRGXORP
(1) Zamenite p brojem 1GDELVWHSRUXþLOLSURJUDPDELOQLUHOHMVDrelejnim izlazom (SR3B101BD) ili ili sa 2 za programabilni relej sa tranzistorskim izlazom
(SR3B102BD)
Moduli za proširenje za Zelio Logic
SR3Bppppp (2)
Komunikacija
Diskretni ulazi/izlazi
0UHåD
Modbus
Ethernet
–
Broj ulaza/izlaza
–
–
6
Broj ulaza
Broj izlaza
–
10
14
4
Digitalni
–
–
4
6
8
–
$QDORJQL«9«P$PT100)
–
–
–
–
–
2 (1 PT100 maks.)
Relejni
–
–
2 relejna
4 relejna
6 relejnih
–
$QDORJQL«9
–
–
–
–
–
Dimenzije, Š x D x V (mm)
Reference
Analogni
ulazi/izlazi
35.5x59.5x107.6
2
35.5x59.5x107.6 72x59.5x107.6
35.5x59.5x107.6
9$&
–
–
SR3XT61B
SR3XT101B
SR3XT141B
–
«9$&
–
–
SR3XT61FU
SR3XT101FU
SR3XT141FU
–
9'&
–
–
SR3XT61JD
SR3XT101JD
SR3XT141JD
–
9'&
SR3MBU01BD
SR3NET01BD
SR3XT61BD
SR3XT101BD
SR3XT141BD
SR3XT43BD
1DSDMDQMHPRGXOD]DSURãLUHQMHMHREH]EHÿHQRSUHNR=HOLR/RJLFPRGXODUQLKUHOHMD
Zelio Soft 2 softver i alat za programiranje
Zelio Soft 2 softver, kablovi za povezivanje,
EHåLþQRSRYH]LYDQMHPHPRULMD
9LãHMH]LþQLSDNHW]D
programiranje
Kablovi za
povezivanje
%HåLþQR
Back-up
povezivanje memorija
Opis
&'5203&:LQGRZV
17;39LVWD
(3)
Serijski
USB
;%715
3&SURJUDPD 3&SURJUDPD Interfejs
bilni relej
bilni relej
Bluetooth
interfejs
((3520
Reference
SR2SFT01
SR2CBL01
SR2BTC01
SR2MEM02
SR2USB01
SR2CBL08
&'520XNOMXþXMXüL=HOLR6RIWVRIWYHU]DSURJUDPLUDQMHELEOLRWHNXSULUXþQLN]DREXNXLQVWUXNFLMH]DLQVWDOLUDQMHLSULUXþQLN]DXSRWUHEX
Komunikacioni interfejs za SR2/SR3
Interface, modemi, Zelio Logic Alarm
softver
Komunikacioni Modemi (4)
interfejs
Zelio Logic Alarm
daljinsko nadgledanje
Napon napajanja
«9'&
«9'&
«9'&
–
Opis
–
Analogni modem
GSM modem
3&&'520:LQGRZV17;3
Dimenzije, Š x D x V (mm)
72x59.5x107.6
120.7x35x80.5
111x 25.5x54.5
–
Reference
SR2COM01
SR2MOD01
SR2MOD02
SR2SFT02
(4) Koristi se sa komunikacionim interfejsom
Programabilni kontroleri - Twido
Kompaktne baze
Tip baze
Kompaktna
%D]HEH]PRJXüQRVWLSURãLUHQMD
Baze za proširenje
Broj digitanih ulaza/izlaza
10
16
24
Broj digitanih ulaza (24 V DC)
VLQNVRXUFH
VLQNVRXUFH
VLQNVRXUFH
VLQNVRXUFH
Broj digitanih izlaza
4 relejna (2 A)
7 relejnih (2 A)
10 relejnih (2 A)
14 relejnih (2 A),
Povezivanje
3ULNOMXþFLQD]DYUWDQMEH]PRJXüQRVWLVNLGDQMD
40
VROLGVWDWH$
%URMPRJXüLKXOD]QRL]OD]QLKPRGXOD]DSURãLUHQMH
–
Brojanje
3 x 5 kHz, 1 x 20 kHz
PWM
–
Serijski portovi
1 x RS 485
Protokol
0RGEXVPDVWHUVODYH$6&,,,25HPRWHOLQN
Ethernet port
–
–
–
Dimenzije, Š x D x V
80 x 70 x 90 mm
80 x 70 x 90 mm
95 x 70 x 90 mm
157 x 70 x 90 mm
1DSRQQDSDMDQMD«9$&
TWDLCAA10DRF
TWDLCAA16DRF
TWDLCAA24DRF
TWDLCAE40DRF (1)
1DSRQQDSDMDQMD«9'&
TWDLCDA10DRF
TWDLCDA16DRF
TWDLCDA24DRF
TWDLCDE40DRF (1)
Sat realnog vremena (opciono)
TWDXCPRTC
Displej jedinica (opciono)
TWDXCPODC
Dodatna memorija (opciono)
TWDXCPMFK32 (3)
Reference
–
4
7
2 x 7 kHz
[56RSWLRQ[56&LOL56
RJ45 Ethernet
TWDXCPMFK64 (4)
XOD]DL]OD]DYHU]LMDEH](WKHUQHWDMHWDNRÿHGRVWXSQD7:'/&$$'5)L7:'/&'$'5)
Modularne baze
Tip baze
Modularni
Broj digitanih I/O
20
Broj digitanih ulaza (24 V DC)
VLQN6RXUFH
VLQN6RXUFH
VLQN6RXUFH
Broj digitanih izlaza
8 tranzistorskih, izvornih (0.3 A)
6 relejnih (2 A) & 2 tranz., izvornih (0.3 A)
16 tranzistorskih, izvornih (0.3 A)
Povezivanje
HE10 konektor
3ULNOMXþFLQD]DYUWDQMXNORQMLYL
HE10 konektor
%URMPRJXüLKXOD]QRL]OD]QLKPRGXOD]DSURãLUHQMH
4
7
7
Napon napajanja
9'&
Brojanje
2 x 5 kHz, 2 x 20 kHz
PLS/PWM
2 x 7 kHz
Serijski portovi
[56RSFLMD[56&LOL56
Protokol
0RGEXVPDVWHUVODYH$6&,,,25HPRWHOLQN
Dimenzije, Š x D x V
35.4 x 70 x 90 mm
47.5 x 70 x 90 mm
47.5 x 70 x 90 mm
Reference
TWDLMDA20DTK (2)
TWDLMDA20DRT
TWDLMDA40DTK (2)
Sat realnog vremena (opciono)
TWDXCPRTC
Displej jedinica (opciono)
TWDXCPODM
Dodatna memorija (opciono)
TWDXCPMFK32 (3)
(2) Dostupna je i Sink verzija tranzistorskih izlaza7:'/0'$'8.L7:'/0'$'8.
(3) Rezervna kopija aplikacije, prenos programa
(4) Proširenje memorije, rezervna kopija aplikacije, prenos programa
40
TWDXCPMFK64 (4)
Ulazno/izlazno moduli za proširenje - Modicon TM2
Za Twido i Magelis XBTGC
Tip modula
Analogni ulazi
Broj ulaza
2
Povezivanje
3ULNOMXþQLEORNRYLVD]DYUWQMHP
2SVHJ
Ulazi
2
4
8
8
37&17&
Termoparovi
«9
«9
«9
tip K, J, T
4…20 mA (2)
4…20 mA (2)
4…20 mA (2)
Tƒ&
Rezolucija
ELWDWDþDND
ELWDWDþNH
Preciznost merenja
0.2% vrednosti pune skale
Napon napajanja
9'&
Dimenzije, Š x D x V
23.5 x 70 x 90 mm
Referenca
TM2AMI2LT
TM2AMI2HT
TM2AMI4LT
TM2AMI8HT
TM2ARI8HT
(1) Nisu diferencijalni
(2) Diferencijalni
Tip modula
Analogni izlazi, ulazi/izlazi mešoviti
Broj ulaza i/ili izlaza
1 izlaz
Povezivanje
3ULNOMXþQLEORNRYLVD]DYUWQMHP
2SVHJ
Ulazi
Izlazi
2 izlaza
–
XOD]DL]OD]
–
XOD]DL]OD]
XOD]DL]OD]D
«9
«9
Termopar tip K, J & T
4…20 mA (2)
åLþQL3WVRQGD
4…20 mA (2)
ELWDWDþDND
ELWDWDþDND
Rezolucija
–
–
ELWDWDþDND
2SVHJ
«9
“9
«9
«9
«9
4…20 mA (2)
4…20 mA (2)
4…20 mA (2)
12 bita
12 bita
12 bita
TM2AMM3HT
TM2ALM3LT
TM2AMM6HT
4…20 mA (2)
Rezolucija
12 bita
11 bita + znak
Preciznost merenja
0.2% vrednosti pune skale
Napon napajanja
9'&
Dimenzije, Š x D x V
23.5 x 70 x 90 mm
Referenca
TM2AMO1HT
TM2AVO2HT
(1) Nisu diferencijalni
(2) Diferencijalni
Tip modula
Digitalni ulazi/izlazi
Broj ulaza i/ili izlaza
8
Povezivanje
3ULNOMXþQLEORNRYLVD]DYUWQMHP
Referenca
Ulazi
16
16
32
HE10 konektori
sa zavrtnjem
EH]PRJXüQRVWLVNLGDQMD
–
–
–
–
–
–
–
–
TM2DD016TK (3) TM2DD032TK (3) –
–
–
TM2DMM24DRF
TM2DDI8DT
–
–
–
9'&VLQNVRXUFH
–
TM2DDI16DT
TM2DDI16DK
TM2DDI32DK
9VLQN
TM2DAI8DT
–
–
TM2DRA8RT
TM2DRA16RT
–
Tranzistor, source (0.1 A) TM2DD08TT (3) –
8OD]L9'&VLQNVRXUFH
–
–
XOD]DL]OD]D
3ULNOMXþQLEORNRYL Prik. blokovi sa oprugom
9'&VLQN
Izlazi Relejni (2 A)
XOD]DL]OD]D
–
TM2DMM8DRT
+ izlazi, relejni (2 A)
6LQNYHU]LMDWUDQ]LVWRUVNLKL]OD]D70''2U770''2U.L70''2UK
9/5
Komunikacioni moduli
Tip modula
Serijski interfejs
Adapter za serijski interfejs
)L]LþNDYH]D(neizolovana)
56&
Povezivanje
0LQL',1NRQHNWRU
RS 485
56&
Protokol
0RGEXVPDVWHUVODYH$6&,,,25HPRWHOLQN
Kompatibilnost sa Twido bazom
0RGXODUQDED]D7:'/0'$
3ULNOMXþFLQD
zavrtanj
RS 485
0LQL',1NRQHNWRU
3ULNOMXþFLQD
zavrtanj
.RPSDNWQDED]D7:'/&$$'5)
Modularna baza preko integrisanog displej modula
7:';&32'0
Reference
TWDNOZ232D TWDNOZ485D TWDNOZ485T TWDNAC232D TWDNAC485D TWDNAC485T
Tip modula
Modem
za Twido
CANopen
proširenje
Ethernet
interfejs
Broj modula
–
1
1
–
–
Povezivanje
–
68%'
RJ45
RJ45
RJ45
Svi modeli
Modbus
Modbus
izolacioni modul spojni modul
Kompatibilnost sa Twido bazom
–
LOL,2ED]D
Svi modeli
Reference
SR2MOD03
TWDNCO1M
499TWD01100 TWDXCAISO
Svi modeli
TWDXCAT3RJ
PDNVLPDOQRPRGXODPDNVLPDOQRGLJLWDOQDVODYHPRGXODDQDORJQLKVODYHPRGXOD$6,QWHUIHMV09SUR¿O6QLMHSRGUåDQ
Softver za programiranje
Softver, kablovi za povezivanje, interfejsi
TwidoSuite
softver
EN/FR
Kablovi za povezivanje
Bluetooth®
USB adapter
Bluetooth®
gateway
Primena
3&VD:LQGRZV
;3LOL9LVWD
7ZLGR3&
USB port
Za koji nema
Bluetooth®
=D7ZLGR
kontorler
Reference
PRåHVHSUHX]HWL TSXCUSB485
VW3A8115
VW3A8114
sa www.schneider-electric.rs
9/6
TSXCRJMD25
Beleške
9/7
Programabilni kontroleri za automatizaciju - Modicon M340
Baze
Tip procesora
Broj rekova
Maksimalni broj (1)
Visokih performansi
2 (4, 6, 8 ili 12 slotova)
4 (4, 6, 8 ili 12 slotova)
Maksimum 24 slota za procesor i
Maksimum 48 slotova za procesor i
module (bez modula za napajanje)
module (bez modula za napajanje)
'LJLWDOQLXOD]LL]OD]L
512
1024
$QDORJQLXOD]LL]OD]L
128
256
%URMDþNLNDQDOL
20
36
Upravljanje servo
–
Nezavisne ose na
0DNVLPDOQDNRQ¿JXUDFLMD
Funkcije
Standardni
sistemima
Integrisano
(WKHUQHW7&3,3
–
Nezavisne ose na
&$1RSHQPUHåL0)%
&$1RSHQPUHåL0)%
biblioteka)
biblioteka)
–
5-SRUW0EVVD7UDQVSDUHQW
povezivanje
5HDG\NODVH%VWDQGDUGQLPZHEVHUYHURP
&$1RSHQPDVWHUEXV
Integrisani port
Serijski link
–
68%'
–
5-SRUW0RGEXVPDVWHUVODYH578$6&,,LOL&KDUDFWHUPRG
68%'
–
QHL]RORYDQL56&56.EV
Komunikacioni
USB port
SRUW0EV
(WKHUQHW7&3,3
5-SRUW0EVVD
modul
7UDQVSDUHQW5HDG\NODVH%VWDQGDUGQLZHEVHUYHUVD%0;12(PRGXORP
7UDQVSDUHQW5HDG\NODVH&NRQ¿JXUDFLRQLZHEVHUYHUVD%0;12(PRGXORP
Interni
Ukupni kapacitet
2048 Kb
4096 Kb
RAM
Program, konstante i simboli
1792 Kb
3584 Kb
Podaci
128 Kb
256 Kb
Vreme izvršenja za %RRORYD
jednu instukciju
]DUHþLLOLDULWPHWLNX
-HGQRVWUXNDUHþ
VD¿NVQLP]DUH]RP
'YRVWUXNDUHþ
sa pokretnim zarezom
0.18 μs
0.12 μs
0.38 μs
0.25 μs
0.26 μs
0.17 μs
1.74 μs
1.16 μs
Br. K instrukcija
%RRORYD
.LQVWPV
.LQVWPV
izvršenih po ms
%RRORYHLDULWPHWLþNH
.LQVWPV
.LQVWPV
Sistem
Master task
1.05 ms
0.70 ms
)DVWWDVN
0.20 ms
0.13 ms
Reference
BMXP341000
8GDOMHQLXOD]LL]OD]LX&$1RSHQPUHåLQLVXXNOMXþHQLXRYDMPDNVLPDODQEURM
9/8
BMXP342000 BMXP3420102
BMXP342020
BMXP3420302
Komunikacioni moduli
Tip modula
(WKHUQHWPUHåQD
komunikacija
Brzina
0EV
Protokoli
0RGEXV7&3
0EV
7&3,3
(WKHU1HW,3L0RGEXV7&3
8QL7(0RGEXV
Transparent Ready klase B30
Klasa usaglašenosti
Komunikacioni servis
8VOXJD,2VNHQLUDQMD
Da
Transparent Ready
)'5XVOXJD
'DNOLMHQWVHUYHU
Da
'DNOLMHQWVHUYHU
SNMP servis
Da
Da (agent)
Servis globalnih podataka
Da
Ne
62$3;0/:HEVHUYLV
Ne
Passband management
Da
QoS
RSTP
Reference
Memorijska kartica
Server
Da
Da
%H]62$3
BMXNOE0100
Upotreba
BMXNOE0110
BMXNOC0401
2EH]EHÿXMHVHUYLVH]D7UDQVSDUHQW5HDG\
Klasa B
.ODVD&
Ne
32 MB dostpna za
NRULVQLþNHZHEVWUDQLFH
Reference
BMXRWSB000M
BMXRWSFC032M
Tip modula
PROFIBUS DP V1
Oznaka
352),%865HPRWH0DVWHU(WKHUQHW0RGEXV7&3352),%86'39NRPSDWLELODQVD81,7<
SURFHVRUVNLPMHGLQLFDPDSRGUåDYDVNHQLUDQMHXOD]DL]OD]D
Standardna verzija 0…65°
Brzina
9.6 Kb…12 Mb
Interfejs
56L]RORYDQL6XE'SLQVNLåHQVNLNRQHNWRU
PROFIBUS servisi
2MDþDQDYHU]LMD«ƒ]DãWLüHQD
0DVWHU&ODVVLSRGUåDYDVODYHRYD6\QF)UHH]HSURGXåHQDGLMDJQRVWLOD
,VSRUXþXMHVHVDNRPXQLNDFLRQLP'70NRMLRPRJXüDYDGDELORNRML)'7DODWSULVWXSL352),%86VODYHXSUHNR
(WKHUQHWPUHåHNDRXGDOMHQL352),%86PDVWHU
Reference
TCSEGPA23F14F
TCSEGPA23F14FK
Tip modula
Serijska veza
AS-Interfejs
Broj interfejsa
2
1
Brzina
.ELWVV
–
3UR¿O
–
0$6L9
Reference
BMXNOM0200
BMXEIA0100
9/9
Komunikacioni moduli
Tip modula
RTU komunikacija
Upotreba
Komunikacija
Protokoli
,(&'13VXEVHWOHYHO0RGEXV7&3
,(&'13,3'13VXEVHWOHYHO
0XOWLSURWRFROPDVWHUVODYH
Portovi
Ethernet port
%$6(7%$6(7;LOL333R(333SURWRNROSUHNR(WKHUQHWD]D$'6/
eksetrni modem
Serijski port
1HL]RORYDQL56VHULMVNLOLQNLOL56HNVWHUQLPRGHP5DGLR
3671*60*356*
7UDQVSDUHQW5HDG\NODVD&
Klasa usaglašenosti
Transparent Ready
komunikacioni servisi
6NHQLUDQMHXOD]DL]OD]D
Global Data
NTP me sinhronizacija
Da
)'5XVOXJD
Da (klijent)
8VOXJD6073HPDLOQRWL¿NDFLMH
Da
62$3;0/:HEXVOXJD
Server
8VOXJDXSUDYOMDQMD6103PUHåRP
Da (agent)
RTU komunikacione usluge 0DVWHULOL6ODYHNRQ¿JXUDFLMD
Memorijska kartica
Referenca
'D,(&L'13VD3XOOWKURXJKUXWLUDQMHPGRJDÿDMD
Sinhronizacija RTU sata
putem RTU protokola ili NTP
5D]PHQDSRGDWDNDLGRJDÿDMDVDYUHPHQVNRP
'D,(&L'13SROOHGLQWHURJDWLRQV5HSRUWE\H[FHSWLRQ5E(
oznakom
unsolicited responses
%DIHURYDQMHSRGDWDNDLGRJDÿDMDVDYUHPHQVNRP
oznakom
GRGRJDÿDMDþXYDQMHSRGDWDNDSULOLNRPQHVWDQNDQDSDMDQMD
$XWRPDWVNRVODQMHSRGDWDNDLGRJDÿDMDVD
vremenskom
R]QDNRPQD0DVWHU6&$'$
'DSULOLNRPGLVNRQHNWRYDQMDSRQRYQRJSRYH]LYDQMDPUHåH
Logovanje podataka
X&69GDWRWHNHQD6'PHPRULMVNRMNDUWLFL0%
(PDLO606XVOXJD
$ODUPLVNOMXþLYDQMD
SD kartica 128 MB
:HEVHUYHULORJRYDQMHSRGDWDNDX&69GDWRWHNX
BMXNOR0200H
Moduli za napajanje
Tip modula
Moduli za napajanje
Napon
9'&L]RORYDQL
«9'&L]RORYDQL
«9$&
Nominalna ulazna struja
$QD9'&
$QD9'&
$QD9$&
$QD9'&
$QD9'&
Trajanje mikro prekida
d 1 ms
Integrisana zaštita
3UHNRLQWHUQRJRVLJXUDþD
Maksimalna korisna snaga
:
Maksimalna disipirana
:
:
1.04 A na 0.52 A
:
:
BMXCPS2000
BMXCPS3500
9'&
snaga
Odvojivi konektori
(set od 2)
LVSRUXþXMXVHVWDQGDUGQR
SRUXþXMXVHSRVHEQR
Reference
BMXXTSCPS10 (kavezna klema)
BMXXTSCPS20 (sa oprugom)
BMXCPS2010
BMXCPS3020
BMXCPS3504 (1)
Rekovi
Tip
Rekovi
Tip modula koje treba instalirati
%0;&36QDSDMDQMH%0;3SURFHVRUXOD]QRL]OD]QLPRGXOLLPRGXOL]DVSHFL¿þQHDSOLNDFLMHEURMDþNRPXQLNDFLMD
Broj slotova
4
6
8
12
Reference
BMXXBP0400
BMXXBP0600
BMXXBP0800
BMXXBP1200
Moduli za proširenje reka
Tip
Modul za proširenje reka
Pribor za proširenje reka
Standardni modul za povezivanje reka
kompletan pribor za povezivanje za rekove udaljene
BMXXBE1000
BMXXBE2005
do 0.8 m
Reference
9/11
Digitalni ulazno/izlazni moduli
Tip modula
Moduli sa DC ulazom
Broj ulaza
16
32
64
16
Povezivanje
Klema sa oprugom ili vijkom
1 konektor
2 konektora
Klema sa oprugom ili vijkom
SLQVNL
SLQVNL
SLQVNL
SLQVNLSULNOMXþQLEORN
16
16
SULNOMXþQLEORN
Nominalne ulazne vrednosti Napon
Struja
Logika
*UDQLþQHXOD]QHYUHGQRVWL
U stanju 1
U stanju 0
9
9
9
3.5 mA
2.5 mA
1 mA
3 mA
9'&
Pozitivna (sink)
Negativna (source)
Napon
•9
•9
•9
•9
•9
Struja
> 2 mA
> 2 mA
> 2 mA
> 1 mA
> 2 mA
]D8•9
]D8•9
]D8•9
]D8•9
]D8•9
Napon
9
9
9
Struja
•P$
•P$
•P$
BMXDDI1602
BMXDDI1603
BMXDDI3202K BMXDDI6402K BMXDAI1602
Reference
•P$
Tip modula
Moduli sa AC
ulazom
Broj ulaza
16
Povezivanje
3ULNOMXþQLEORNRYLVDYLMNRPLOLRSUXJRPSLQVNL
Nominalne ulazne vrednosti Napon
*UDQLþQHXOD]QHYUHGQRVWL
3 mA
)UHNYHQFLMD
+]
U stanju 1
U stanju 0
8
9$&
Struja
Napon
•9
Struja
•P$
Napon
”9
Struja
”P$
Reference
$&
•9
”9
9$&
•9
•9
•P$
•P$
”9
”9
”P$
BMXDAI1603
Tip modula
Moduli sa DC tranzistorskim izlazom
Broj ulaza
16
Povezivanje
3ULNOMXþQLEORNRYLVDYLMNRPLOLRSUXJRPSLQVNL
*UDQLþQHXOD]QHYUHGQRVWL
«9$&
10.4 mA
BMXDAI1602
Nominalne ulazne vrednosti Napon
BMXDDI1604 (1)
16
BMXDAI0805 (2)
BMXDAI1604
32
64
-HGDQSLQVNLNRQHNWRU
'YDSLQVNLNRQHNWRUD
9'&
Struja
9
Logika
Pozitivna (sink)
9
Negativna (source)
Pozitivna (sink)
Napon (sa riplom)
«PRJXüHGR9RJUDQLþHQRQDVDWVYDNDVDWD
Struja po kanalu
0.625 A
0.125 A
Struja po modulu
Maksimalna disipirana snaga
:
:
:
:
Reference
BMXDDO1602
BMXDDO1612
BMXDDO3202K
BMXDDO6402K
Digitalni ulazno/izlazni moduli
Tip modula
Moduli sa trijakom na izlazu
Broj ulaza
16
3ULNOMXþQLEORNRYLVDYLMNRPLOLRSUXJRPSLQVNL
Povezivanje
Radni napon
Nominalni
«9$&
*UDQLþQL
«9$&
Struje
Maksimalne
SRNDQDOXQD]DMHGQLþNRMWDþNL]DVYH]DMHGQLþNHWDþNH
Minimalne
P$QD9DP$QD9D
Maksimalna udarna struja
”FLNOXVX
Referenca
BMXDAO1605
Tip modula
Moduli sa relejnim
izlazom
Broj ulaza
8
Povezivanje
3ULNOMXþQLEORNRYLVDYLMNRPLOLRSUXJRPSLQVNL
Maksimalni radni napon
Vreme odziva
16
8
'&
«9'&
«9'&UH]LVWLYQRRSHWHUHüHQMH
$&
«9$&
«9$&&RVM = 1)
Aktivacija
< 10 ms
Deaktivacija
< 8 ms
< 12 ms
Disipirana snaga
:PDNVLPDOQR
:
Reference
BMXDRA0805
BMXDRA1605
9'&
BMXDRA0804 (1)
24 VDC kombinovani ulazno/izlazni moduli
Tip modula
Ulazi
Tranzistorski izlazi
Ulazi
Tranzistorski
izlazi
Broj ulaza/izlaza
8
3ULNOMXþLYDQMH
3ULNOMXþQLEORNRYLVDYLMNRPLOLRSUXJRPSLQVNL
*UDQLþQHYUHGQRVWLXOD]D
U stanju 1
U stanju 0
•9
Struja
•P$]D8•
•P$]D8•
Napon 9
9
Stuja
”P$
Napon (XNOMXþXMXüLWDODVQRVW)
Struja
16
”P$
16
-HGDQVWUDQLNRQHNWRU
Napon •9
«9PRJXüHMHGR9RJUDQLþHQRQDVDWVYDNDVDWD
Napajanje senzora (sa riplom)
*UDQLþQHYUHGQRVWLL]OD]D
8
«PRJXüHMHGR9RJUDQLþHQRQDVDWVYDNDVDWD
po kanalu
0.625 A
0.125 A
po modulu
5A
3.2 A
Maksimalana disipirana snaga
:
:
Reference
BMXDDM16022
BMXDDM3202K
Digitalni ulazno/izlazni moduli
Moduli sa kombinovanim ulazima/relejnim izlazima
Tip modula
Broj ulaza/izlaza
3ULNOMXþLYDQMH
Nazivne vrednosti
24 VDC ulazi
24 VDC ili 24…240 VAC relejni izlazi
8
8
3ULNOMXþQLEORNRYLVDYLMNRPLOLRSUXJRPSLQVNL
Ulazi
Napon
Struja
Izlazi
9'&SR]LWLYQDORJLND
3.5 mA
'&QDSRQ
9'&
'&
UH]LVWLYQRRSWHUHüHQMH
9$&&RVM = 1
$&QDSRQ
$&
*UDQLþQHXOD]QHYUHGQRVWL
U stanju 1
Napon
Struja
U stanju 0
Napon
Struja
1DSDMDQMHVHQ]RUDXNOMXþXMXüLULSO
2A
•9
•P$]D8•9
9
”P$
«9PRJXüHMHGR9RJUDQLþHQRQDVDWVYDNDVDWD
Maksimalna disipirana snaga
:
Referenca
BMXDDM16025
Analogni ulazno/izlazni moduli
Tip modula
Moduli sa analognim ulazima
Tip ulaza
Izolovani ulazi
Izolovani ulazi
Neizolovani ulazi
Izolovani ulazi, nizak napon, otpornici, tempera
visokog nivoa
visokog nivoa
visokog nivoa
turne sonde, termoparovi
Broj kanala
4
8
8
Priroda ulaza
“9“9«9«9«9
0…20 mA, 4…20 mA , ± 20 mA
“9
Rezolucija
P9—$
P9]QDN
Reference
BMXAMI0410
BMXAMI0810 (1)
Tip modula
Moduli sa analognim
izlazom
Tip izlaza
Izolovani ulazi visokog nivoa
Broj kanala
2
Opseg
4
8
“P9“P9“P9“P9“P9
BMXAMI0800 (1)
BMXART0414
BMXART0814
Neizolovani ulazi visokog nivoa
8
4
Napon
“9
–
Struja
0…20 mA i 4…20 mA
–
Rezolucija
15 bita + znak
Reference
BMXAMO0210
BMXAMO0410 (1)
BMXAMO0802 (1)
Tip modula
Moduli sa kombinovanim analognim
ulazima/izlazim
Tip kanala
Neizolovani ulazi visokog nivoa
Neizolovani ulazi visokog nivoa
Broj kanala
4
2
Opseg
“9«9«9«9«P$«P$
“9«P$«P$
Maksimalna vrednost konverzije Napon
“9
“9
0…30
0…24 mA
Rezolucija
14 bita, 12 bita, 13 bita, 12 bita
12 bita, 11 bita
Reference
BMXAMM0600
Struja
%URMDþNLLVHUYRPRGXOL
Tip modula
%URMDþNLPRGXO
32 bita
Servo modul
16 bita
32 bita
Modularnost
2 kanala
8 kanala
4 kanala
4 kanala
Broj senzora - ulaza
6 po kanalu
2 po kanalu
3 po kanalu
SRPRüQDXOD]D
Broj aktuatora - izlaza
2 po kanalu
Vreme ciklusa modula
1 ms
Primene
Brojanje na gore, brojanje na dole, Brojanje na gore, brojanje na dole, Generator frekvencije, kretanje,
zadavanje pozicije
PHUHQMHPHUDþIUHNYHQFLMHJHQH merenje, interfejsing
UDWRUIUHNYHQFLMHSUDüHQMHRVH
Reference
BMXEHC0200
SRPRüQDL]OD]D
5 ms
BMXEHC0800
–
BMXMSP0200
9/15
Interfejsi i ulazi/izlazi
10
Interfejsi i ulazi/izlazi
Od jednostavnih konektora do integrisanih
ulazno/izlaznih platformi, od monoblok
proizvoda do modularnih rešenja, Modicon
I/O predstavljaja bogatu ponudu interfejsa
i ulazno/izlaznih modula za sve vrste
primene.
Modicon I/O
Preožičeni kontakti i kompaktne dimenzije
Modicon I/O modula omogućavaju vam da
optimizujete vreme potrebno za instalaciju,
smanjite troškove i mogućnost greške, kao i
da pojednostavite održavanje.
10/1
Komandno signalni uređaji
11
NOVO
Uštedite vreme instalacije sa
bežičnim tasterom baz baterije
Harmony XB5R
Ova nova ponuda omogućava uštedu u
vremenu i troškovima instalacije putem
potpunog eliminisanja kablova i pratećeg
pribora između tastera i komandnog ormana.
11/0
Komandno signalni uređaji
Sadržaj
t)BSNPOZ1BOPSBNBQSPJ[WPEB
t5BTUFSJQSFLJEBijJJTJHOBMOFMBNQJDF
VNFUBMOPNLVıJÝUV)BSNPOZ9#
t5BTUFSJQSFLJEBijJJTJHOBMOFMBNQJDF
VQMBTUJijOPNLVıJÝUV)BSNPOZ9#
t#FäJDOJUBTUFSJCF[CBUFSJKB9#
t5BTUFSJQSFLJEBijJJTJHOBMOFMBNQJDF
VQMBTUJijOPNLVıJÝUVNPOPMJUOJ)BSNPOZ9#
t(SFCFOBTUJQSFLJEBijJ)BSNPOZTFSJKB,
t0QFSBUPSTLJQBOFMJ
TUS11/2
TUS11/4
TUS11/8
TUS11/12
TUS11/14
TUS11/16
TUS11/18
11/1
Harmony - Panorama proizvoda
1POVEB
5BTUFSJJQSFLJEBijJ
.POUBäOJPUPWPSNN
.BUFSJKBM
1MBTUJLB
.FUBM
1MBTUJLBJMJNFUBM
5JQTLMPQB
+FEOPEFMOJ
.PEVMBSOJ
'JLTJSBOKFOBQMPijV
1MBTUJijOBNBUJDB UBijLFNFUBM
1MBTUJijOBNBUJDB
JMJ[BWSUOKB
9#
;#9#
,,,
,UP,
0CMJLHMBWF
QPNPıV
3FGFSFODF
;#9#
t+FEOPTUBWOJ[BJ[CPSJJOTUBMJSBOKF
tÀJSPLJ[CPSGVOLDJKB
t3PCVTOPTUJNFIBOJijLBJ[ESäMKJWPTU
t7JTPLTUFQFO[BÝUJUF
t0EMJijOBFTUFUJLBJFSHPOPNJKB
4WFUMFıJUBTUFSJTJHOBMOFMBNQJDFJQSFLJEBijJ
#FäJDOJUBTUFSJCF[
CBUFSJKB
1MBTUJLB
.FUBM
1MBTUJLBJMJNFUBM
+FEOPEFMOJ
+FEOPEFMOJ
.PEVMBSOJ
+FEOPEFMOJ
1MBTUJDOBNBUJDB
UBijLFNFUBM
1MBTUJDOBNBUJDB
97-
9#
;#9#
;#9#
9#39#3
t%VHPUSBKOPTU-&%UFIOPMPHJKB
t7FSOFCPKFJPEMJijOBPTWFUMKFOPTU
tÀJSPLJ[CPSOBQPOB
t7JTPLTUFQFO[BÝUJUF
t+FEOPTUBWOJ[BVHSBEOKV
Tasteri, prekidači i signalne lampice Ø 22 u metalnom kućištu Harmony - XB4
Kontaktne funkcije
=
+
Tasteri, povratak oprugom
+URPLUDQRNUXåQRNXüLãWH
Tip glave
Stepen zaštite
IP66 / NEMA 4X, 13 / Klasa I
Ugradnja (mm)
izrez na panelu
FHQWUL]DPRQWDåX
30 (horizontalno) x 40 (vertikalno)
Dubina (mm)
ispod glave
43
Povezivanje (1)
3ULNOMXþFLQD]DYUWDQM
Tip tastera
Proizvodi
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
crna
N/O
XB4 BA21
ZB4 BZ101
ZB4 BA2
XB4 BP21
ZB4 BZ101
ZB4 BP2
zelena
N/O
XB4 BA31
ZB4 BZ101
ZB4 BA3
XB4 BP31
ZB4 BZ101
ZB4 BP3
crvena
N/C
XB4 BA42
ZB4 BZ102
ZB4 BA4
XB4 BP42
ZB4 BZ102
ZB4 BP4
åXWD
N/O
XB4 BA51
ZB4 BZ101
ZB4 BA5
XB4 BP51
ZB4 BZ101
ZB4 BP5
plava
N/O
XB4 BA61
ZB4 BZ101
ZB4 BA6
XB4 BP61
ZB4 BZ101
ZB4 BP6
Tip tastera
Sa povratkom
6DPHÿXQDURGQRPR]QDNRP
Reference
Proizvodi
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
zelena
N/O
XB4 BA3311
ZB4 BZ101
ZB4 BA331
–
–
–
crvena
N/C
XB4 BA4322
ZB4 BZ102
ZB4 BA432
–
–
–
bela
N/O
XB4 BA3341
ZB4 BZ101
ZB4 BA334
–
–
–
crna
N/O
XB4 BA3351
ZB4 BZ101
ZB4 BA335
_
_
_
,]ERþHQL
Tip tastera
1HR]QDþHQL
Reference
Sa povratkom,
XYXþHQL
Sa povratkom
1HR]QDþHQL
Reference
Ø 22.5
3HþXUNDVWL‘PP
Proizvodi
Kompletni
crna
N/O
–
–
crvena
N/C
XB4 BL42
ZB4 BZ102
Tip tastera
Sklapanje od strane korisnika
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
–
XB4 BC21
ZB4 BZ101
ZB4 BC2
ZB4 BL4
–
–
–
Tasteri sa dve glave
Stepen zaštite
Tasteri sa tri glave
IP66 - IP69K
6DPHÿXQDURGQRPR]QDNRP
Proizvodi
Kompletni
IP66 - IP69K
Sklapanje od strane
korisnika
(A)
Reference
Sklapanje od strane
Kompletni
(B)
+
(A)
“N/C” + “N/O”
XB4 BL73415
ZB4 BZ105
ZB4 BL7341
–
(B)
“N/O” + “N/C” + “N/O”
–
–
–
XB4 BA711237 ZB4 BZ103 +
ZBE 102
$OWHUQDWLYQRSRYH]LYDQMHXWLþQLNRQHNWRU
Faston konektori (6.35 i 2 x 2.8).
=
korisnika
–
–
ZB4 BA71123
+
7DVWHUL]DQXåQR]DXVWDYOMDQMHVD‘PPSHþXUNDVWRPJODYRP(2)
5DGRNLGDþD(1,62
2WSXãWDQMHSRYODþHQMHP1&12
Tip tastera
1HR]QDþHQL
Reference
crveno
Proizvodi
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
N/C ili N/C + N/O
;%%7
ZB4 BZ105
Reference
crveno
N/C ili N/C + N/O
;%%6
ZB4 BZ105
=%%6
ZB4 BZ105
ZB4 BS944
2WSXãWDQMHNOMXþHP1&12
Tip tastera
Reference
=%%7
2WSXãWDQMH]DNUHWDQMHP1&12
Tip tastera
crveno
N/C ili N/C + N/O
XB4 BS9445
5DGRNLGDþD]DQXåQR]DXVWDYOMDQMHLWDVWHUDVDPHKDQLþNLP]DWH]DQMHPMHXVNODGMHQVDVWDQGDUGLPD(1,(&L(1,620DãLQVNRP
direktivom 98/37/EC i standardom EN/IEC 60947-5-5. Molimo vas konsultujete vaš regionalni prodajni centar za puno objašnjenje ovih standarda i direktiva.
Kontaktne funkcije
+
=
,]ERUQLSUHNLGDþLLSUHNLGDþLVDNOMXþHP
+URPLUDQRNUXåQRNXüLãWH
Tip glave
Stepen zaštite
IP66 / NEMA 4X, 13 / Klasa I
Ugradnja (mm)
izrez na panelu
Ø 22.5
FHQWUL]DPRQWDåX
30 (horizontalno) x 40 (vertikalno)
Dubina (mm)
ispod glave
43
Povezivanje (1)
3ULNOMXþFLQD]DYUWDQM
Tip glave
5XþLFD
Proizvodi
Broj i tip pozicija
Reference
crno
N/O
Broj i tip pozicija
Reference
crno
N/O + N/O
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
Kompletni
2 pozicije
2 pozicije
2 pozicije
2 pozicije
ostaje u poziciji
ostaje u poziciji
povratak u levo oprugom
povratak u levo oprugom
XB4 BD21
ZB4 BZ101 ZB4 BD2
XB4 BD41
3 pozicije
3 pozicije
3 pozicije
3 pozicije
ostaje u poziciji
ostaje u poziciji
povratak u centar oprugom
povratak u centar oprugom
XB4 BD33
ZB4 BZ103 ZB4 BD3
XB4 BD53
=
ZB4 BZ101 ZB4 BD4
ZB4 BZ103 ZB4 BD5
+
.OMXþQƒ
Tip glave
Proizvodi
Broj i tip pozicija (2)
Reference
crno
N/O
Broj i tip pozicija
Reference
Sklapanje od strane korisnika
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
2 pozicije
2 pozicije
2 pozicije
2 pozicije
ostaje u poziciji
ostaje u poziciji
ostaje u poziciji
ostaje u poziciji
XB4 BG21
ZB4 BZ101 ZB4 BG2
XB4 BG41
2 pozicije
2 pozicije
3 pozicije
3 pozicije
povratak u levo oprugom
povratak u levo oprugom
ostaje u poziciji
ostaje u poziciji
ZB4 BZ101 ZB4 BG4
crno
N/O
XB4 BG61
ZB4 BZ101 ZB4 BG6
–
–
crno
N/O + N/O
–
–
XB4 BG33
ZB4 BZ103 ZB4 BG3
–
–
(1) $OWHUQDWLYQRSRYH]LYDQMHXWLþQLNRQHNWRU)DVWRQNRQHNWRULL[RSUXåQLSULNOMXþDN
(2) Simbol
XND]XMHQDSR]LFLMX]DL]YODþHQMHNOMXþD
Tasteri, prekidači i signalne lampice Ø 22 u metalnom kućištu Harmony - XB4
Svetlosne funkcije
+
=
Signalne lampice
.UXåQRNXüLãWH
Tip glave
Ravna prozirna kapica
Stepen zaštite
IP66 / NEMA 4X, 13 / Klasa I
Ugradnja (mm)
izrez na panelu
Ø 22.5
FHQWUL]DPRQWDåX
30 (horizontalno) x 40 (vertikalno)
Dubina
ispod glave
43
Povezivanje (1)
3ULNOMXþFLQD]DYUWDQM
Izvor svetlosti
Umetnuti LED
'LUHNWQRQDSDMDQMH]D%$VVLMDOLFXQLMHXNOMXþHQR
Kompletni
Kompletni
Proizvodi
24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC 250 V maks., 2.4 W maks.
bela
XB4 BVB1
XB4 BVG1
XB4 BVM1
XB4 BV61
ZB4 BV6
ZB4 BV01
zelena
XB4 BVB3
XB4 BVG3
XB4 BVM3
XB4 BV63
ZB4 BV6
ZB4 BV03
crvena
XB4 BVB4
XB4 BVG4
XB4 BVM4
XB4 BV64
ZB4 BV6
ZB4 BV04
åXWD
XB4 BVB5
XB4 BVG5
XB4 BVM5
XB4 BV65
ZB4 BV6
ZB4 BV05
plava
XB4 BVB6
XB4 BVG6
XB4 BVM6
–
–
–
Napon napajanja
Reference
Sklapanje od strane korisnika
+
=
6YHWOHüLWDVWHULLL]ERUQLSUHNLGDþL
7DVWHUVDSRYUDWNRPSRYUDWDNRSUXJRPLVYHWOHüLWDVWHUL
Tip
Izvor svetlosti
Proizvodi
Napon napajanja
Reference
Umetnuti LED
'LUHNWQRQDSDMDQMH]D%$VVLMDOLFXQLMHXNOMXþHQR
Kompletni
Kompletni
24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC
250 V maks., 2.4 W maks.
bela
N/C + N/O
XB4 BW31B5
XB4 BW31G5
XB4 BW31M5
XB4 BW3165
ZB4 BW065
ZB4 BW31
zelena
N/C + N/O
XB4 BW33B5
XB4 BW33G5
XB4 BW33M5
XB4 BW3365
ZB4 BW065
ZB4 BW33
crvena
N/C + N/O
XB4 BW34B5
XB4 BW34G5
XB4 BW34M5
XB4 BW3465
ZB4 BW065
ZB4 BW34
QDUDQGå
N/C + N/O
XB4 BW35B5
XB4 BW35G5
XB4 BW35M5
XB4 BW3565
ZB4 BW065
ZB4 BW35
plava
N/C + N/O
XB4 BW36B5
XB4 BW36G5
XB4 BW36M5
–
–
–
Tip
Tasteri sa dve glave sa LED signalnom lampicom
6YHWOHüLL]ERUQLSUHNLGDþL
]HOHQLWDVWHUVDSRYUDNRPPL]ERþHQLFUYHQLWDVWHU
(2 pozicije, ostaje u poziciji)
Stepen zaštite
IP66 - IP69K
IP66
Izvor svetlosti
Umetnuti LED
Umetnuti LED
Proizvodi
Kompletni
Napon napajanja
Reference
Kompletni
24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC
24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC
zelena
N/C + N/O
–
–
–
XB4 BK123B5 XB4 BK123G5 XB4 BK123M5
crvena
N/C + N/O
–
–
–
XB4 BK124B5 XB4 BK124G5 XB4 BK124M5
QDUDQGå
N/C + N/O
–
–
–
XB4 BK125B5 XB4 BK125G5 XB4 BK125M5
Bela
N/C + N/O
XB4 BW73731B5 XB4 BW73731G5 XB4 BW73731M5
(1) $OWHUQDWLYQRSRYH]LYDQMHXWLþQLNRQHNWRU)DVWRQNRQHNWRULL[RSUXåQLSULNOMXþDN
Sklapanje od strane korisnika
–
–
–
Posebne komponente i dodatni pribor
(OHNWULþQLEORNRYL(1)
3RMHGLQDþQLNRQWDNWQLEORN
Nominalne radne karakteristike AC-15, 240 V - 3 A
Potrošnja
Pozitivan rad kontakta je
N/C rad kontakta sa
u skladu sa IEC/EN 60947-5-1
pozitivnim otvaranjem
Reference
Svetlosni blok,
direktno napajanje
Svetlosni blokovi sa umetnutim LED
18 mA
24 V AC/DC
14 mA
120 V AC
14 mA
240 V AC
Za kombinovanje sa glavama sa umetnutim LED-om
3ULNOMXþDN
(ODVWLþQL
na zavrtanj
SULNOMXþDN
24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC
250 V maks., 2.4 W maks.
N/O ZBE 101
ZBE1015 bela
ZBV B1
ZBV G1
ZBV M1
ZBV 6
N/C
ZBE1025 zelena
ZBV B3
ZBV G3
ZBV M3
Boju daje staklo
crvena
ZBV B4
ZBV G4
ZBV M4
QDUDQGå
ZBV B5
ZBV G5
ZBV M5
plava
ZBV B6
ZBV G6
ZBV M6
ZBE 102
Za BA 9s sijalice QLMHXNOMXþHQR
Livena metalna kutija
(Legura aluminijuma, upotrebljiva dubina 49 mm)
1 vertikalni red
Broj izreza
Dimenzije prednje strane
1
2
3
4
2
4
6
Reference
80 x 80 mm
XAP M1201
–
–
–
XAP M1202
–
–
80 x 130 mm
–
XAP M2202
XAP M2203
–
–
XAP M2204
–
80 x 175 mm
–
–
XAP M3203
XAP M3204
–
–
XAP M3206
2 vertikalna reda
Pribor
'UåDþLOHJHQGL[PP]D[PPOHJHQGH
Reference
Oznaka
Boja pozadine: crna ili crvena
EHODLOLåXWD
Prazna
ZBY 2101
ZBY 4101
0HÿXQDURGQD 0 (crvena pozadina) ZBY 2931 I
ZBY 2312 ON
ZBY 2147 AUTO
ZBY 2115 STOP ZBY 2304
–
ZBY 2311 START
ZBY 2303 –
–
ZBY 2166 MARCHE
ZBY 2103 –
–
ZBY 2266 EIN
ZBY 2203 –
–
ZBY 2403 –
–
Engleski
OFF
Francuski
ARRET (crvena poz) ZBY 2104 ARRET-MARCHE
1HPDþNL
AUS
Španski
PARADA (crvena poz) ZBY 2404 PARADA-MARCHA ZBY 2466 MARCHA
ZBY 2204 AUS-EIN
'UåDþLOHJHQGL[PP]D[PPOHJHQGH
Boja pozadine
Reference
Prazna
crna ili crvena
EHODLOLåXWD
ZBY 6101
ZBY 6102
‘PPOHJHQGD]DWDVWHU]DQXåQR]DXVWDYOMDQMHVDSHþXUNDVWRPJODYRP
Boja pozadine
åXWD
Oznaka
Prazna
EMERGENCY STOP
ARRET D’URGENCE
NOT HALT
PARADA DE EMERGENCIA
Reference
ZBY 9140
ZBY 9330
ZBY 9130
ZBY 9230
ZBY 9430
(1) $OWHUQDWLYQRSRYH]LYDQMHXWLþQLNRQHNWRU)DVWRQNRQHNWRULL[RSUXåQLSULNOMXþDN
Tasteri, prekidači i signalne lampice Ø 22 u plastičnom kućištu Harmony - XB5
Kontaktne funkcije
+
=
Tasteri, povratak oprugom
.UXåQRNXüLãWH
Tip glave
Stepen zaštite
Ugradnja (mm)
Dubina (mm)
IP66 / NEMA 4X, 13 / Klasa II
izrez na panelu
Ø 22.5
FHQWUL]DPRQWDåX
30 (horizontalno) x 40 (vertikalno)
ispod glave
43
Povezivanje (1)
3ULNOMXþFLQD]DYUWDQM
Tip tastera
Reference
Proizvodi
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
crno
N/O
XB5 AA21
ZB5 AZ101
ZB5 AA2
XB5 AP21
ZB5 AZ101
ZB5 AP2
zelena
N/O
XB5 AA31
ZB5 AZ101
ZB5 AA3
XB5 AP31
ZB5 AZ101
ZB5 AP3
crvena
N/C
XB5 AA42
ZB5 AZ102
ZB5 AA4
XB5 AP42
ZB5 AZ102
ZB5 AP4
åXWD
N/O
XB5 AA51
ZB5 AZ101
ZB5 AA5
XB5 AP51
ZB5 AZ101
ZB5 AP5
plava
N/O
XB5 AA61
ZB5 AZ101
ZB5 AA6
XB5 AP61
ZB5 AZ101
ZB5 AP6
Tip tastera
Sa povratkom
6DPHÿXQDURGQRPR]QDNRP
Reference
Proizvodi
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
zelena
N/O
XB5 AA3311
ZB5 AZ101
ZB5 AA3311
–
–
–
crvena
N/C
XB5 AA4322
ZB5 AZ102
ZB5 AA4322
–
–
–
bela
N/O
XB5 AA3341
ZB5 AZ101
ZB5 AA334
–
–
–
crno
N/O
XB5 AA3351
ZB5 AZ101
ZB5 AA335
–
–
–
,]ERþHQL
Tip tastera
1HR]QDþHQL
Reference
6DSRYUDWNRPVD]DãWLWQRPNDSLFRP
Sa povratkom
1HR]QDþHQL
3HþXUNDVWDJODYD‘PP
Proizvodi
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
crna
N/O
–
–
–
XB5 AC21
ZB5 AZ101
ZB5 AC2
crvena
N/C
XB5 AL42
ZB5 AZ102
ZB5 AL4
–
–
–
Tip tastera
Tasteri sa dve glave
Tasteri sa tri glave
Stepen zaštite
IP66 - IP69K
IP66 - IP69K
6DPHÿXQDURGQRPR]QDNRP
Proizvodi
Sklapanje od strane korisnika
Kompletni
Reference
Sklapanje od strane korisnika
Kompletni
(A)
(B)
+
(A)
N/C + N/O
XB5 AL73415
ZB5 AZ105
ZB5 AL7341
–
–
–
(B)
N/O + N/C + N/O
–
–
–
XB5 AA711237
ZB5 AZ103 +
ZBE 102
ZB5 AA71123
$OWHUQDWLYQRSRYH]LYDQMHXWLþQLNRQHNWRU
Faston konektori (6.35 i 2 x 2.8).
=
+
7DVWHUL]DQXåQR]DXVWDYOMDQMHVD‘PPSHþXUNDVWRPJODYRP (2)
5DGRNLGDþD(1,62
2WSXãWDQMHSRYODþHQMHP1&12
Tip tastera
1HR]QDþHQL
Reference
Proizvodi
crvena
N/C ili N/C + N/O
crvena
N/C ili N/C + N/O
ZB5 AZ105
=%$7
;%$6
ZB5 AZ105
=%$6
ZB5 AZ105
ZB5 AS944
2WSXãWDQMHNOMXþHP1&12
Tip tastera
Reference
;%$7
Sklapanje od strane korisnika
2WSXãWDQMH]DNUHWDQMHP1&12
Tip tastera
Reference
Kompletni
crvena
N/C ili N/C + N/O
XB5 AS9445
5DGRNLGDþD]DQXåQR]DXVWDYOMDQMHLWDVWHUDVDPHKDQLþNLP]DWH]DQMHPMHXVNODGMHQVDVWDQGDUGLPD(1,(&L(1,620DãLQVNRP
direktivom 98/37/EC i standardom EN/IEC 60947-5-5. Molimo vas konsultujete vaš regionalni prodajni centar za puno objašnjenje ovih standarda i direktiva.
Kontaktne funkcije
=
+
,]ERUQLSUHNLGDþLLSUHNLGDþLVDNOMXþHP
.UXåQRNXüLãWH
Tip glave
Stepen zaštite
IP66 / NEMA 4X, 13 / Klasa II
Ugradnja (mm)
izrez na panelu
FHQWUL]DPRQWDåX
30 (horizontalno) x 40 (vertikalno)
Dubina (mm)
ispod glave
43
Ø 22.5
Povezivanje (1)
3ULNOMXþFLQD]DYUWDQM
7LSXSUDYOMDþD
5XþLFD
Proizvodi
Broj i tip pozicija
Reference
crno
N/O
Broj i tip pozicija
Reference
crno
N/O + N/O
7LSXSUDYOMDþD
Sklapanje od strane korisnika
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
2 pozicije
2 pozicije
2 pozicije
2 pozicije
ostaje u poziciji
ostaje u poziciji
povratak u levo oprugom
povratak u levo oprugom
ZB5 AZ101 ZB5 AD4
XB5 AD21
ZB5 AZ101 ZB5 AD2
XB5 AD41
3 pozicije
3 pozicije
3 pozicije
3 pozicije
ostaje u poziciji
ostaje u poziciji
povratak u centar oprugom
povratak u centar oprugom
XB5 AD33
ZB5 AZ103 ZB5 AD3
XB5 AD53
ZB5 AZ103 ZB5 AD5
.OMXþQƒ
Broj i tip pozicija (2)
Reference
Kompletni
crno
N/O
2 pozicije
2 pozicije
2 pozicije
2 pozicije
ostaje u poziciji
ostaje u poziciji
ostaje u poziciji
ostaje u poziciji
XB5 AG21
ZB5 AZ101 ZB5 AG2
XB5 AG41
ZB5 AZ101 ZB5 AG4
(1) $OWHUQDWLYQRSRYH]LYDQMHXWLþQLNRQHNWRU)DVWRQNRQHNWRULL[RSUXåQLSULNOMXþDN
(2) Simbol
XND]XMHQDSR]LFLMX]DL]YODþHQMHNOMXþD
11/9
Tasteri, prekidači i signalne lampice Ø 22 u plastičnom kućištu Harmony - XB5
Svetlosne funkcije
+
=
Signalne lampice
Tip glave
Ravna prozirna kapica
Stepen zaštite
IP66 / NEMA 4X, 13 / Klasa II
izrez na panelu
Ugradnja (mm)
Dubina
Ø 22.5
FHQWUL]DPRQWDåX
30 (horizontalno) x 40 (vertikalno)
ispod glave
43
Povezivanje
3ULNOMXþFLQD]DYUWDQM
Izvor svetlosti
Proizvodi
Napon napajanja
Reference
Umetnuti LED
'LUHNWQRQDSDMDQMH]D%$VVLMDOLFXQLMHXNOMXþHQR
Kompletni
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC
250 V maks., 2.4 W maks.
bela
XB5 AVB1
XB5 AVG1
XB5 AVM1
XB5 AV61
ZB5 AV6
ZB5 AV01
zelena
XB5 AVB3
XB5 AVG3
XB5 AVM3
XB5 AV63
ZB5 AV6
ZB5 AV03
crveno
XB5 AVB4
XB5 AVG4
XB5 AVM4
XB5 AV64
ZB5 AV6
ZB5 AV04
QDUDQGå
XB5 AVB5
XB5 AVG5
XB5 AVM5
XB5 AV65
ZB5 AV6
ZB5 AV05
plava
XB5 AVB6
XB5 AVG6
XB5 AVM6
–
–
–
(1):
Napon
5 V (25 mA)
Broj Ɣ
1
12 V (18 mA)
2
24 V (18 mA)
3
48 V (10 mA)
4
LED signalne lampice
,]ERþHQL/('‘PP
Tip glave
Stepen zaštite
Ugradnja (mm)
Dimenzije (mm)
Sa umetnutom prozirnom kapicom
Pokriveni LED, Ø 8 mm
Pokriveni LED, Ø 12 mm
Ø 12.2 mm
IP40. IP65 sa zaptivanjem (2)
izrez na panelu
Ø 8.2 mm
Ø 8.2 mm
FHQWUL]DPRQWDåX
12.5 x 12.5 mm
10.5 x 10.5 mm
16.5 x 16.5 mm
Ø x Dubina (ispod glave)
Ø 12 x 32
Ø 10 x 34
Ø 16 x 45
Navojni konektori
Povezivanje
Reference (1)
6DFUQLPNXüLãWHP
Nastavci (3)
Nastavci (3)
zelena
XVL A1Ɣ3
XVL A2Ɣ3
XVL A3Ɣ3
crvena
XVL A1Ɣ4
XVL A2Ɣ4
XVL A3Ɣ4
XVL A1Ɣ5
XVL A2Ɣ5
åXWD
XVL A3Ɣ5
.OMXþ]D]DWH]DQMH
Za Ø 8 mm signalne lampice
Za Ø 12 mm signalne lampice
Reference
;9/;
XVL X12
(1) Osnovnu referencu treba završiti brojevima 1, 2, 3 ili 4 koje ukazuje na potrebni napon. Pogledajte napred navedenu tabelu napona.
=D,3VWHSHQ]DãWLWHXNOMXþXMH]DSWLYDþH;9/=]DVLJQDOQHODPSLFH;9/$ƔƔL;9/$ƔƔ;9/=]DVLJQDOQHODPSLFH;9/$ƔƔ
(3) Nastavci za 2.8 x 0.5 Faston konektore ili za lemljenje.
+
=
6YHWOHüLWDVWHULLL]ERUQLSUHNLGDþL
7DVWHUVDSRYUDWNRPSRYUDWDNRSUXJRPVYHWOHüL
Tip
Izvor svetlosti
Proizvodi
'LUHNWQRQDSDMDQMH]D%$VVLMDOLFXQLMHXNOMXþHQR
Kompletni
Kompletni
Sklapanje od strane korisnika
24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC
250 V maks., 2.4 W maks.
bela
N/C + N/O
XB5 AW31B5
XB5 AW31G5
XB5 AW31M5
XB5 AW3165
ZB5 AW065
ZB5 AW31
zelena
N/C + N/O
XB5 AW33B5
XB5 AW33G5
XB5 AW33M5
XB5 AW3365
ZB5 AW065
ZB5 AW33
crvena
N/C + N/O
XB5 AW34B5
XB5 AW34G5
XB5 AW34M5
XB5 AW3465
ZB5 AW065
ZB5 AW34
QDUDQGå
N/C + N/O
XB5 AW35B5
XB5 AW35G5
XB5 AW35M5
XB5 AW3565
ZB5 AW065
ZB5 AW35
plava
N/C + N/O
XB5 AW36B5
XB5 AW36G5
XB5 AW36M5
–
–
–
Napon napajanja
Reference
Umetnuti LED
Tip
Tasteri sa dve glave sa LED signalnom lampicom 6YHWOHüLL]ERUQLSUHNLGDþL
]HOHQLWDVWHUVDSRYUDWNRPL]ERþHQLFUYHQLWDVWHU
(2 pozicije, ostaje u poziciji)
Stepen zaštite
IP66 - IP69K
IP66
Umetnuti LED
Umetnuti LED
Izvor svetlosti
Proizvodi
Kompletni
Reference
Kompletni
48…120 V AC
230…240 V AC
zelena
N/C + N/O
–
–
–
XB5 AK123B5
XB5 AK123G5
XB5 AK123M5
crvena
N/C + N/O
–
–
–
XB5 AK124B5
XB5 AK124G5
XB5 AK124M5
QDUDQGå
N/C + N/O
–
–
–
XB5 AK125B5
XB5 AK125G5
XB5 AK125M5
bela
N/C + N/O
XB5 AW73731B5 XB5 AW73731G5
–
–
Napon napajanja
24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC
24 V AC/DC
XB5 AW73731M5 –
$OWHUQDWLYQRSRYH]LYDQMHXWLþQLNRQHNWRU)DVWRQNRQHNWRULL[RSUXåQLSULNOMXþDN
11/11
Bežični tasteri bez baterija - XB5
Prefabrikovani setovi i komponente
Pakovanja spremna za upotrebu
8JUDGQMDQDSORþX
Mobilna primena
PPEHåLþQLWDVWHUEH]EDWHULMDVNORSOMHQ
3ODVWLþQDJODYD Metalna glava
3ODVWLþQDJODYD
Kapice
1 crna kapica
1 set od 10 kapica
UD]OLþLWLKERMD
1 crna kapica
1 set od 10 kapica
UD]OLþLWLKERMD
Prijemnik
Neprogramabilni
prijemnik
Programabilni prijemnik
Neprogramabilni
prijemnik
Programabilni prijemnik
Relejni izlaz
1relejni izlaz tipa RT 3 A
2 relejna izlaza tipa
1 relejni izlaz tipa RT 3 A 2 relejna izlaza tipa
Metalna glava
3ODVWLþQDJODYDXPRELOQRMNXWLML
RT 3 A
1DSRQQDSDMDQMDSULMHPQLND
24 V DC
Reference
XB5RFB01 XB4RFB01 XB5RFA02
RT 3 A
24….240 V AC/DC
24 V DC
24….240 V AC/DC
XB4RFA02 XB5RMB03
XB5RMA04
7DVWHULSULMHPQLNVXXSDUHQLIDEULþNL
.RPSRQHQWHWUDQVPLWHUD]DEHåLþQHWDVWHUH Transmiter ]DEHåLþQHWDVWHUHEH]
bez baterije
baterije
3ODVWLþQDJODYD
Metalna glava
%HåLþQLWDVWHULEH]EDWHULMDXNOMXþXMX
- transmiter
Reference
ZBRT1
–
–
–
ZB5RTA1
ZB4RTA1
crna
–
ZB5RTA2
ZB4RTA2
zelena
–
ZB5RTA3
ZB4RTA3
belo I na zelenoj pozadini
–
ZB5RTA331
ZB4RTA331
- glava tastera sa povratkom sa umetnom kapicom
Boja kapice bela
crvena
–
ZB5RTA4
ZB4RTA4
belo 2 na crvenoj pozadini
–
ZB5RTA432
ZB4RTA432
åXWD
–
ZB5RTA5
ZB4RTA5
plava
–
ZB5RTA6
ZB4RTA6
Programabilni prijemnici
Programabilni prijemnici opremljeni sa
- 2 tastera
Tip izlaza
4 PNP izlaza 200 mA / 24 V
2 relejna izlaza tipa RT 3 A
Napon napajanja prijemnika
24 V DC
24….240 V AC/DC
Reference
ZBRRC
ZBRRA
- 6 LED indikacija (statusi, izlazi)
Antena releja
$QWHQDUHOHMDMHSRVWDYOMHQDL]PHÿXSUHGDMQLNDLSULMHPQLND
8SRWUHEOMDYDVH]DSRYHüDYDQMHUD]GDOMLQHLLOLRELODåHQMHSUHSUHND
- 5 m kabla
/('LQGLNDFLMD8./-8ý(12
- 2 LED indikacije prijema / prenosa
- Napon antene releja: 24….240 V AC/DC
Reference
ZBRA1
Prazne kutije
0RELOQDNXWLMDSODVWLþQDSUD]QD
3UD]QHSODVWLþQHNXWLMH
1 izrez
1 izrez
2 izreza
ZBRM01
XALD01
XALD02
Reference
Tasteri, prekidači i signalne lampice Ø 22 u plastičnom kućištu monolitni Harmony
Kontaktne funkcije
Tasteri
Tip glave
5DQLLOLL]ERþHQL
okrugli
Stepen zaštite
Ugradnja (mm)
Dimenzije (mm)
IP54, Klasa II
izrez na panelu
Ø 22.4
FHQWUL]DPRQWDåX
30 (horizontalno) x 40 (vertikalno)
Ø x Dubina (ispod glave)
Ø 29 x 41.5 (Ø 40 x 41.5 za hitno zaustavljanje)
Povezivanje (1)
3ULNOMXþFLQD]DYUWDQM[PP2 to 1 x 1.5 mm2
Tip tastera
Sa povratkom, ravni, povratak oprugom
Sa povratkom, ravni, povratak ponovnim pritiskom
Reference (10)*
crna
N/O
;%1$
;%1+
N/O + N/C
;%1$
;%1+
zelena
N/O
;%1$
;%1+
N/O + N/C
;%1$
;%1+
N/C
;%1$
–
N/O + N/C
;%1$
–
N/O
;%1$
–
crvena
åXWD
Tip tastera
Reference
Sa povratkom, ravni, povratak oprugom
,]ERþHQLSRYUDWDNRSUXJRP
zelena
N/O
;%1$
–
crvena
N/C
–
;%1/
bela
N/O
;%1$
–
crna
N/O
;%1$
–
(1) Alternativno povezivanje: 1 x 6.35 i 2 x 2.8 mm Faston konektori.
,]ERUQLSUHNLGDþLLSUHNLGDþLVDNOMXþHP
7LSXSUDYOMDþD
&UQDUXþLFD
Broj i
2 pozicije
3 pozicije
2 pozicije
3 pozicije
tip pozicije
ostaje u poziciji
ostaje u poziciji
ostaje u poziciji
ostaje u poziciji
Reference (10*)
.OMXþQƒ
N/O
;%1'
–
;%1*
–
N/C + N/O
;%1'
–
–
–
2 N/O
–
;%1'
–
;%1*
‘PPWDVWHUL]DQXåQR]DXVWDYOMDQMH
2WSXãWDQMH]DNUHWDQMHP
2WSXãDQMHSRYODþHQMHP
2WSXãWDQMHNOMXþHPQƒ
crvena
NC
;%16
;%17
-
crvena
NO + NC
;%16
;%17
;%16
crvena
2NC
;%16
;%17
;%16
Tip tastera
Reference*
* SURGDMXVHXNROLþLQLRG
Kontaktne i svetlosne funkcije
(1):
Napon napajanja samo za izvor svetlosti umetnutog LED-a
Slovo (p)
24 V AC/DC
B
120 V AC
G
230 V AC
M
6YHWOHüLWDVWHUL
Tip glave
,]ERþHQLWDVWHUL
okrugli
Stepen zaštite
IP65, Klasa II
Ugradnja (mm)
izrez na panelu
Ø 22.4
FHQWUL]DPRQWDåX
30 (horizontalno) x 40 (vertikalno)
Dimenzije (mm)
Ø x Dubina (ispod glave)
Ø 29 x 41.5, (Ø 40 x 41.5 za hitno zaustavljanje)
Povezivanje
3ULNOMXþFLQD]DYUWDQM[PP2 to 1 x 1.5 mm2
Izvor svetlosti
Umetnuti LED
Tip tastera
Povratak oprugom
SRVWDYOMDQMHQD%$VED]XVLMDOLFDVDXåDUHQRPQLWL
GLUHNWQRQDSDMDQMHVLMDOLFDQLMHXNOMXþHQD
Reference (10)*
zelena
NO
;%1:p1 (1)
;%1:
crvena
NO
;%1:p1 (1)
;%1:
NC
;%1:p2 (1)
_
QDUDQGå
NO
;%1:p1 (1)
–
plava
NO
;%1:p1 (1)
–
prozirna
NO
;%1:p1 (1)
–
åXWD
NO
;%1:p1 (1)
;%1:
6DPRGUåDQMH
Tip tastera
Reference (10)*
zelena
NO
;%1+p1 (1)
;%1+
crvena
NO
;%1+p1 (1)
;%1+
NC
;%1+p2 (1)
–
NO
;%1+p1 (1)
;%1+
åXWD
Signalne lampice
Izvor svetlosti
Umetnuti LED
6LMDOLFDVDXåDUHQRPQLWL
direktno napajanje
direktno preko otpornika
VLMDOLFDQLMHXNOMXþHQD
VLMDOLFDMHXNOMXþHQD
24 V AC/DC ili 120 V AC ili 230…240 V AC
6 ili 24 V DC, ili 130 V AC
230 V AC
bela
;%(9Ɣ3
XB7 EV67P
XB7 EV77P
zelena
;%(9Ɣ3
XB7 EV63P
XB7 EV73P
crvena
;%(9Ɣ3
XB7 EV64P
XB7 EV74P
åXWD
;%(9Ɣ3
XB7 EV65P
XB7 EV75P
plava
;%(9Ɣ3
XB7 EV66P
XB7 EV76P
QDUDQGå
;%(9Ɣ3
;%(93
;%(93
Napon napajanja
Reference (10)*
6LMDOLFDVDXåDUHQRPQLWL
6LMDOLFHVDXåDUHQRPQLWL
3RVWDYOMDQMHQD%$VED]X‘PPPDNVGXåLQDPPPDNV
Reference
6 V (1.2 W)
24 V (2 W)
130 V (2.4 W)
DL1 CB006
DL1 CE024
DL1 CE130
(1) Osnovnu referencu treba završiti slovom B, G ili M koje ukazuje na potrebni napon. Pogledajte napred navedenu tabelu napona.
(2) Alternativno povezivanje: 1 x 6.35 i 2 x 2.8 mm Faston konektori.
* SURGDMHVHXNROLþLQDPDRG
Grebenasti prekidači Harmony - K serija
12 i 20 A
pozicije (°)
0
0
45
1-pole
2-pole
0
1
2
3
4
90
2-pole
1
2
3
4
45 90 135 180 225
2-pole
1
2
3
4
5
6
7
8
*UHEHQDVWLSUHNLGDþL..VHULMH
Funkcija
6WHSHQ]DãWLWH
SUHGQMDSORþD
3UHNLGDþL
212))SUHNLGDþL
6WHSHQDVWLSUHNLGDþL
45° ugao zakretanje
90° ugao zakretanje
sa “0” pozicijom
IP65 (1)
IP65 (1)
IP65 (1)
'R]YROMHQDWHUPLþNDVWUXMDlth)
12 A
1D]LYQLQDSRQL]RODFLMH(Ui) u skladu sa IEC60947-1
690 V
690 V
690 V
Broj pozicija
2
2
2 + “0” pozicija
Broj polova
2
2
2
'LPHQ]LMHSUHGQMHSORþHmm)
45 x 45
45 x 45
45 x 45
Metod ugradnje spreda 3ORþDVDUD]OLþ¿NV[PP
3ODVWLþQDPRQWDåQDSORþD]D‘PPRWYRU
20 A
12 A
20 A
12 A
20 A
K1B 002ALH
K2B 002ALH
K1B 1002HLH
K2B 1002HLH K1D 012QLH
K2D 012QLH
K1B 002ACH
K2B 002ACH
K1B 1002HCH
K2B 1002HCH K1D 012QCH
K2D 012QCH
pozicije (°)
315 0 45
1-pole
2-pole
0
90 180 270
1
2
3
4
5
6
7
8
225 270 315 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
45 90 135
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*UHEHQDVWLSUHNLGDþL..VHULMH
3UHNLGDþLVDSRYUDWNRP
Funkcija
6WHSHQ]DãWLWH
SUHGQMDSORþD
Ampermetarske preklopke
IP65 (1)
IP65 (1)
Voltmetarske preklopke
IP65 (1)
'R]YROMHQDWHUPLþNDVWUXMDlth)
12 A
1D]LYQLQDSRQL]RODFLMH(Ui) u skladu sa IEC60947-1
690 V
690 V
690 V
Broj pozicija
2 + “0” pozicija
3 + “0” pozicija
6 + “0” pozicija
20 A
12 A
20 A
12 A
20 A
(3 kola + “0” pozicija)
Broj polova
2
4
7
'LPHQ]LMHSUHGQMHSORþHmm)
45 x 45
45 x 45
45 x 45
Metod ugradnje spreda
3ORþDVDUD]OLþ¿NV 45 x 45 mm
K1D 002ULH
K2D 002ULH
K1F 003MLH
K1F 027MLH
3ODVWLþQDPRQWDåQDSORþD]D‘PPRWYRU
K1D 002UCH
K2D 002UCH
K1F 003MCH
K1F 027MCH
(1) 6D]DSWLYDþHP.=]DSUHNLGDþ]DSORþXVDUD]OLþLWLP¿NVLUDQMHPVD]DSWLYDþHP.=]DSUHNLGDþHNRMLVHXJUDÿXMXX‘PPRWYRU=DSWLYDþVHSRUXþXMHSRVHEQR
pozicije (°)
0
0 60 120
60 120 180
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
300 0 60
1
2
3
4
5
6
7
8
*UHEHQDVWLSUHNLGDþLVDEUDYLFRPQDNOMXþ.VHULMD
Funkcija
6WHSHQ]DãWLWH
6WHSHQDVWLSUHNLGDþL
3UHNLGDþL]DSRNUHWDQMH
3UHNLGDþLVDSRYUDWNRP³´SR]
IP65
IP65
IP65
'R]YROMHQDWHUPLþNDVWUXMDlth)
12 A
12 A
12 A
1D]LYQLQDSRQL]RODFLMH(Ui) u skladu sa IEC60947-1
690 V
690 V
690 V
Broj pozicija
2 + “0” pozicija
3 + “0” pozicija
2 + “0” pozicija
Broj polova
3
2
2
'LPHQ]LMHSUHGQMHSORþHmm)
55 x 100
55 x 100
55 x 100
%RMDUXþLFH
crvena
crna
crvena
crna
crvena
crna
K1F 022QZ2
K1F 022QZ4
K1G 043RZ2
K1G 043RZ4
K1D 002UZ2
K1D 002UZ4
Metod ugradnje spreda
SUHGQMDSORþD
Ø 22 mm otvor + Ø 43.5 mm otvor
10 do 150 A
pozicije (°)
0 90 180 270
300 0 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-pole
60
0
1
2
3
4
5
6
1-pole
2-pole
3-pole
2-pole
3-pole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
270 300 330 0
30 60 90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*UHEHQDVWLSUHNLGDþL.VHULMD
Funkcija
6WHSHQ]DãWLWH
SUHGQMDSORþD
3UHNLGDþL
3UHNLGDþLVDSRYUDWNRP
$PS
9ROW
60° ugao prebacivanja
sa “0” pozicijom
preklopka
preklopka
IP65
IP65
IP65
IP65
'R]YROMHQDWHUPLþNDVWUXMDlth)
10 A
10 A
10 A
10 A
1D]LYQLQDSRQL]RODFLMH(Ui) u skladu sa IEC60947-1
440 V
440 V
440 V
440 V
Broj pozicija
2
2 + “0” pozicija
3 + “0” poz. (1) 6 + “0” poz.
Broj polova
1
'LPHQ]LMHSUHGQMHSORþHmm)
30 x 30
Metod ugradnje spreda
Preko Ø 16 mm ili 22 mm otvora
2
3
2
3
3
30 x 30
K10 A001ACH K10 B002ACH K10 C003ACH K10 D002UCH K10F003UCH
3
30 x 30
30 x 30
K10 F003MCH
K10 F027MCH
(1) (3 kola + “0” pozicija).
300 0 60
pozicije (°)
1-pole
0
0
60
1-pole
2-pole
3-pole
1
2
3
4
5
6
1-pole
2-pole
90
1
2
3
4
5
6
7
8
2-pole
3-pole
4-pole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
300 0 60
300 0 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
300 0 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*UHEHQDVWLSUHNLGDþL.VHULMD
Za promenu
smera
3UHNLGDþL
3UHNLGDþL
Sa povratkom
ON-OFF
sa “0” pozicijom
zvezda-trougao
2-brzinski
IP40
IP40
IP40
IP40
IP40
IP40
'R]YROMHQDWHUPLþNDVWUXMDlth)
32 A
32 A
32 A
32 A
32 A
32 A
1D]LYQLQDSRQL]RODFLMH(Ui) u skladu sa IEC60947-1
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
Broj pozicija
2
2
3
3
3
3
Broj polova
3
3
4
3
3
3
'LPHQ]LMHSUHGQMHSORþHmm)
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
Funkcija
6WHSHQ]DãWLWH
Metod ugradnje spreda
SUHGQMDSORþD
5D]OLþLWR¿NVLUDQMH
4
Za startovanje
Za startovanje
K30 C003AP (3) K30 C003HP (3) K30 D004HP (3) K30 H004UP (3) K30 H001YP (3) K30 H004PP (3) K30 E003WP(3)
=DSRUXþLYDQMHSUHNLGDþDVDGUXJRPQD]LYQRPWHUPLþNRPVWUXMRP$]DPHQLWHEURMXUHIHUHQFLVDLOL
3ULPHUSUHNLGDþVDQD]LYQRPVWUXMRPRG$QDSULPHU.&$3SRVWDMH.&$3I]DQD]LYQXVWUXMXRG$
3ULERU]DJUHEHQDVWHSUHNLGDþH..
*XPHQL]DSWLYDþL
]D,36WHSHQ]DãWLWH
Za upotrebu sa glavama
Reference (5)*
VD[PPSUHGQMRPSORþRP
VD[PPSUHGQMRPSORþRP
Ø 22 mm otvor ili ugr.spreda na 4 otovora
Ø 22 mm otvor ili ugr.spreda na 4 otovora
UD]OLþLWR¿NVLUDQMH
KZ 65
KZ 66
KZ 73
VD[PPSUHGQMRPSORþRP
* SURGDMHVHXNROLþLQDPDRG
Operatorski paneli - HMI Magelis
Operatorski paneli
&LSBOJPTFUMKJWJOBEPEJS
1POVEBFLSBOBPTFUMKJWJIOBEPEJSJOEVTUSJKTLJ1$ÝJSPLPQTFH
0DJHOLV672678VDJUD¿FNLPHNUDQRP
Tip
Displej
Funkcije
Komunikacija
Karakteristike
9HOLþLQD/&'HNUDQD5H]ROXFLMD 3.4” / monohromatski (200 X 80 piksela)
Tip
=HOHQDQDUDQGåUHG
Predstavljanje parametara
$OIDQXPHULþNLELWPDSWUDNDVWLJUD¿NRQGXJPHVYHWORVDWWUHSüXüHVYHWORWDVWDWXUD
Dnevnik krivi / alarma
'DVDGQHYQLNRP'DXNMXþHQL
Serijski link
1 RJ45 (RS 232 - RS 485)
SULNOMXþQLEORN56
0UHåH
–
–
Bela, pink, crvena
–
=HOHQDQDUDQGåFUYHQD
Ethernet
Ethernet
Mitsubishi (Melsec), Omron (Sysmac), Zelio
Protokoli koji se mogu preuzeti
Rockwell Automation (Allen Bradley),
Siemens (Simatic), Uni-TE, Modbus,
Modbus TCP
Razvojni softver
Vijeo Designer VJDpppTGpVppM (na Windows XP, Vista i 7) ili Vijeo Designer Limited Edition
'LPHQ]LMHâ['[9PP
116.5 x 38.5 x 77.5
Kompatibilnost sa PLC
"Twido, Modicon TSX Micro, Modicon
Zelio
Premium, Modicon Quantum,
Modicon M340"
"Compact Flash" slot za karticu
Ne
USB port
+RVWWLSD$XUHÿDMWLSDPLQL%
8JUDÿHQL(WKHUQHW7&3,3
Ne
1DSRQQDSDMDQMD
24 V DC
Reference
+0,672
Tip
Karakteristike
Displej
Funkcije
Komunikacija
+0,672
+0,672
9HOLþLQD/&'HNUDQD5H]ROXFLMD 3.5” / QVGA (320 X 240 piksela)
+0,672
+0,672
5.7” / QVGA (320 X 240 piksela)
Tip
TFT 65 536 boja
Predstavljanje varijabila
$OIDQXPHULþNLELWPDSWUDNDVWLJUD¿NRQNRORVHNGXJPHVYHWORVDWWUHSüXüHVYHWORWDVWDWXUD
Dnevnik krivi / alarma
'DVDGQHYQLNRP'DXNMXþHQL
Serijski link
1 RJ45 (RS 232 - RS 485)
0UHåH
Protokoli koji se mogu preuzeti
Da
Ethernet, IEEE 802.3, 10/100 BASE-T, RJ45
Mitsubishi (Melsec), Omron (Sysmac), Rockwell Automation (Allen Bradley), Siemens (Simatic),
Uni-TE, Modbus, Modbus TCP
Razvojni softver
Vijeo Designer VJDpppTGpVppM (on Windows XP, Vista i 7) ili Vijeo Designer Limited Edition
'LPHQ]LMHâ['[9PP
Prednja strana: 98 x 16 x 81
Prednja strana: 163 x 17.5 x 129.5
zadnja strana: 118 x 30 x 98
Kompatibilnost sa PLC
Twido, Modicon TSX Micro, Modicon Premium, Modicon Quantum, Modicon M340
"Compact Flash" slot za karticu
Ne
USB port
+RVWWLSD$XUHÿDMWLSDPLQL%
8JUDÿHQL(WKHUQHW7&3,3
Da
1DSRQQDSDMDQMD
24 V DC
Reference
HMISTU655
Da
+0,678
11/19
Operatorski paneli - Magelis GTO
3ULND]WUHNVWXDOQLKSRUXNDJUD¿þNLKREMHNDWDLVLQRSWLþNLKSRJOHGD
Primene
NRQWURODLNRQ¿JXUDFLMDSRGDWDND
Tip terminala
1DSUHGQLSDQHOLVDRSWLPL]RYDQLPIXQNFLMDPDHNUDQRVHWOMLYQDGRGLU
6WHSHQ]DãWLWHXVNODGXVD,(&
IP 65 (IP 67 uz dodavanje poklopca)
Displej
Tip
Kolor TFT LCD,
sa pozadinskim osvetljenjem
320 x 240 piksela (QVGA)
9HOLþLQD
3.5”
5.7”
7.0 Wide
Putem ekrana osetljivog na dodir
Putem ekrana osetljivog na dodir
Putem ekrana osetljivog na dodir
6 funkcijskih tastera
VWDWLþNLKLOLGLQDPLþNLK
–
–
8 funkcijskih tastera
VWDWLþNLKLOLGLQDPLþNLK
Servisni tasteri
–
–
–
$OIDQXPHULþNLWDVWHUL
–
–
–
Aplikacije
64/96 MB Flash EPROM (1)
–
96 MB Flash EPROM
Putem 4 GB SD kartice (osim HMI GTO2300)
Limitiran kapacitetom interne
Flash EPROM memorije
Limitiran kapacitetom interne Flash EPROM memorije
ili SD kartice
Unos podataka
7DVWHULVDVWDWLþNRPIXQNFLMRP
7DVWHULVDGLQDPLþNRPIXQNFLMRP
Kapacitet memorije
Proširenje
Funkcije
Maksimalan broj strana
Varijabile po strani
1HRJUDQLþHQRYDULMDELODPNV
Predstavljanje varijabila
$OIDQLPHULþNRELWPDSDEDUJUD¿NRQUH]HUYRDULQGLNDWRUQLYRDXUH]HUYRDUXNULYHSROLJRQWDVWHU
LED
32 grupe od 64 recepture koje se sastoje od maks. 1024 sastavna dela.
Receptura
Komunikacija
Kolor TFT LCD,
sa pozadinskim
osvetljenjem
800 x 480 piksela (WVGA)
Krive
Da, sa logom
Logovi alarma
Da
Sat u realnom vremenu
8JUDÿHQ
Diskretni I/O
–
Multimedia I/O
–
Protokoli koji se mogu preuzeti
Uni-TE (2), Modbus, Modbus TCP/IP (1) i za PLC: Mitsubishi, Omron,
Allen-Bradley i Siemens
Asinhroni serijski link
RS 232C (COM1) i RS 485 (COM2) osim HMI GTO1310: RS 232C/485 (COM1)
USB portovi
1 tipa A host konektor + 1 mini-B konektor
0UHåHPDJLVWUDOD
Ethernet TCP/IP (10BASE-T/100BASE-TX) (3)0RGEXV3OXVL)LSZD\SXWHP86%PUHåQRJ
prolaza
RS 232C (COM1) serijski link (4) i USB port za paralelni printer
/LQNãWDPSDþD
Razvojni softver
Vijeo Designer (za Windows XP i Windows 7)
2SHUDWLYQLVLVWHP
Magelis (333 MHz RISC CPU)
Tip terminala
+0,*72
+0,*72
+0,*72
+0,*72
+0,*72
(1) U zavisnosti od modela.
(2) Uni-TE verzija V2 za Twido kontroler i TSX Micro/Premium platformu.
2VLP+0,*72L*720RGEXV3OXVL)LSZD\VDPRSXWHP86%PUHåQRJSUROD]D
2VLP+0,*7286%SRUWVDPR]DSDUDOHOQLãWDPSDþ
3ULND]WUHNVWXDOQLKSRUXNDJUD¿þNLKREMHNDWDLVLQRSWLþNLKSRJOHGD
NRQWURODLNRQ¿JXUDFLMDSRGDWDND
1DSUHGQLSDQHOLVDRSWLPL]RYDQLPIXQNFLMDPDHNUDQRVHWOMLYQDGRGLU
1DSUHGQLSDQHOLVDRSWLPL]RYDQLPIXQNFLMDPDHNUDQRVHWOMLYQDGRGLU
QHUÿDMXüLþHOLN
IP 65 (IP 67 uz dodavanje poklopca)
,3.SUHGQMLSDQHOVDUDPRPRGQHUÿDMXüHJþHOLND]DSULPHQXX
LQGXVWULMXKUDQHLSLüD
Kolor TFT LCD,
sa pozadinskim
osvetljenjem
640 x 480 piksela(VGA)
Kolor TFT LCD,
sa pozadinskim
osvetljenjem
640 x 480 piksela(VGA)
Kolor TFT LCD,
sa pozadinskim
osvetljenjem
800 x 600 piksela(SVGA)
Kolor TFT LCD,
sa pozadinskim
osvetljenjem
320 x 240 piksela(QVGA)
Kolor TFT LCD,
sa pozadinskim
osvetljenjem
640 x 480 piksela(VGA)
Kolor TFT LCD,
sa pozadinskim
osvetljenjem
800 x 600 piksela(SVGA)
7.5”
10.4”
12.1”
5.7”
10.4”
12.1”
+0,*72
+0,*72
Putem ekrana osetljivog na dodir
–
–
–
–
96 MB Flash EPROM
3RPRüX*%6'NDUWLFD
Limitiran kapacitetom interne Flash EPROM memorije ili SD kartice
1HRJUDQLþHQRYDULMDELODPNV
$OIDQLPHULþNRELWPDSDEDUJUD¿NRQUH]HUYRDULQGLNDWRUQLYRDXUH]HUYRDUXNULYHSROLJRQWDVWHU/('
32 grupe od 64 recepture koje se sastoje od maks. 1024 sastavna dela.
Da, sa logom
Da
8JUDÿHQ
–
–
Uni-TE (2), Modbus, Modbus TCP/IP (1) i za PLC robnih marki: Mitsubishi, Omron, Allen-Bradley i Siemens
RS 232C (COM1) i RS 485 (COM2)
1 tipa A host konektor + 1 mini-B konektor
(WKHUQHW7&3,3%$6(7%$6(7;0RGEXV3OXVL)LSZD\SXWHP86%PUHåQRJSUROD]D
RS 232C (COM1) serijski link and USB port za paralelni printer
Vijeo Designer (za Windows XP i Windows 7)
Magelis (333 MHz RISC CPU)
+0,*72
+0,*72
+0,*72
+0,*72
Univerzalni ormani
12
5FMFRVJDLTJTUFN
5FMFRVJDLTJTUFNKFOBQSBWMKFOEBVÝUFEJWSFNFJOPWBDVQSPDFTV
JOTUBMBDJKFPSNBOB4WFLPNQPOFOUFTVEJ[BKOJSBOFUBLPEB
QPKFEOPTUBWFNPOUBäVJLBCMJSBOKFLPNQPOFOUJVPSNBOV
5FMFRVJDLTJTUFNQSVäBNOPHFQSFEOPTUJVPEOPTVOB
USBEJDJPOBMOJFPCJDOFNPOUBäOFQMPDF
NOVO
'MFLTJCJMOBQMPDB
'MFLTJCJMOBQMPDBKFJOPWBUJWOBQMPDB[BLBCMPWTLV
VWPEOJDV[BKFEOPTUBWOPJCS[PVWPEKFOKFLBCMB
/FNBQPUSFCF[BCVÝFOKFNSVQB[BLSFJSBOKF
LSFJSBOKFLBCMPWTLPHVMB[BQPUSFCOPKFTBNP
OFLPMJLPTFLVOEJ
Ušteda vremena
Manja težina
Jednostavne modifikacije rasporeda
Profesionalni izgled
Poboljšano rasipanje toplote
Univerzalni ormani
Sadržaj
t*OEVTUSJKTLFLVUJKF
t0SNBOJ4QBDJBM$3/
t0SNBOJ4QBDJBM4'J4.
t0SNBOJ5IBMBTTB1-.
t0SNBOJ5IBMBTTB1-"1-";
TUS12/2
TUS12/4
TUS12/8
TUS12/16
TUS12/20
12/1
Spacial SDB, S24, S44 i S57 - Metalne industrijske kutije
Metalne razvodne kutije SDB IP 55 (IEC 60529)
Spoljne dimenzije
(mm)
Modeli bez
Visina Širina Dubina
(A)
(B)
(C)
Modeli sa
niskim
poklopcem
Model sa
visokim
poklopcem
85
105
155
206
256
307
357
155
206
256
85
105
105
156
206
257
307
105
156
206
Modeli sa pref. otvorima, br. otvora,
i grupa
prefabrikovanih otvora
49
49
61
83
93
116
136
88
122
140
Dimenzije (mm)
Referenca
Referenca
Visina (A)
Širina (B)
D
E
F
/4:%#/
/4:%#/
/4:%#/
/4:%#/
/4:%#/
/4:%#/
/4:%#/
/4:%"/
/4:%"/
/4:%"/
/4:%#.
/4:%#.
/4:%#.
/4:%#.
/4:%#.
/4:%#.
/4:%#.
/4:%".
/4:%".
/4:%".
1 n° 1
2 n° 1
3 n° 1
3 n° 3
3 n° 4
2 n° 3, 2 n° 4
2 n° 3, 3 n° 4
3 n° 2
3 n° 3
3 n° 4
1 n° 1
1 n° 1
1 n° 2
2 n° 3
2 n° 4
3 n° 4
2 n° 3, 2 n° 4
1 n° 2
2 n° 3
2 n° 4
58
76
124
172
220
268
318
124
172
220
58
76
74
122
170
218
268
74
122
170
56
78
88
110
130
83
121
131
0RQWDåQDSORþD
7HåLQD
(kg)
/4:1.%
/4:1.%
/4:1.%
/4:1.%
/4:1.%
/4:1.%
/4:1.%
/4:1.%
0.18
0.25
0.38
1
1.5
3.3
4.8
0.45
1.2
1.9
Mali metalni ormani SDB IP 55 (IEC 60529)
Dubina
(C)
Referenca
D
E
F
G
206
256
307
357
206
256
307
357
156
206
257
307
156
206
257
307
83
93
116
136
122
140
174
210
/4:%#/%
/4:%#/%
/4:%#/%
/4:%#/%
/4:%"/%
/4:%"/%
/4:%"/%
/4:%"/%
172
220
268
318
172
220
268
318
122
170
218
268
122
170
218
268
78
88
110
130
121
131
168
204
55
55
55
55
45
45
45
45
PB500087
Širina
(B)
PB500086
Visina
(A)
PB500089
Modeli sa visokim
poklopcem
Dimenzije (mm)
PB500085
Modeli sa niskim
poklopcem
Modeli bez
prefabrikovanih otvora
7HåLQD
(kg)
/4:1.%
/4:1.%
/4:1.%
/4:1.%
/4:1.%
/4:1.%
/4:1.%
/4:1.%
1
1.5
3.3
4.8
1.2
1.9
4
5.8
Metalne industrijske kutije
Spoljne dimenzije (mm)
IK 08
12/2
0RQWDåQDSORþD
PB500088
Spoljne dimenzije (mm)
Visina
Širina
Dubina
80
100
130
160
165
180
180
200
230
250
300
300
300
300
400
400
400
500
500
500
600
600
80
100
130
160
120
130
165
200
210
250
200
200
300
300
200
300
400
200
300
300
200
300
45
55
60
65
65
96
96
90
126
100
110
150
100
150
110
150
110
110
110
200
110
110
Prazne
NSYSBS884
NSYSBS10105
NSYSBS13136
NSYSBS16166
NSYSBS16126
NSYSBS20209
NSYSBS252510
NSYSBS303010
NSYSBS404011
6DGUåDþLPD]D
fiksiranje
Sa vertikalnim
QRVDþLPD
NSYSBS16126S
NSYSBS20209S
NSYSBS252510S
NSYSBS303010S
NSYSBS404011S
-
NSYSBS302011R
NSYSBS402011R
NSYSBS502011R
NSYSBS503011R
NSYSBS602011R
NSYSBS603011R
S57 asotiman
IK 10
NSYSBS302015
NSYSBS303015
NSYSBS403015
NSYSBS503020
-
Thalassa TBS - TBP - PLS - Izolacione industrijske kutije
Ukupne spoljašnje
dimenzije (mm)
Visina
74
89
116
116
116
116
138
164
192
192
192
192
241
241
241
241
291
291
291
291
341
341
Ukupne unutrašnje
dimenzije (mm)
Telo
(mm)
Širina Dubina Visina Širina Dubina
74
89
74
74
116
116
93
121
121
121
164
164
194
194
194
194
241
241
241
241
291
291
54
54
62
94
62
133
72
87
87
105
87
105
87
107
107
127
88
128
128
168
128
168
65
80
105
105
105
105
125
150
175
175
175
175
225
225
225
225
275
275
275
275
325
325
65
80
65
65
105
105
80
105
105
105
150
150
175
175
175
175
225
225
225
225
275
275
47
47
55
85
55
125
65
80
80
100
80
100
80
100
100
120
80
120
120
160
120
160
37
37
45
45
45
45
45
60
60
60
60
60
60
80
60
80
60
100
60
100
100
100
PB500091
PB500090
Univerzalne kutije sa IP 66
Materijal
Poklo-
ABS IP 66 IK 07
pac
(mm)
10
10
10
40
10
80
20
20
20
40
20
40
20
20
40
40
20
20
60
60
20
60
PC-UL IP 66 IK 08
Mat poklopac
Providni poklopac
Mat poklopac
Providni poklopac
NSYTBS775
NSYTBS885
NSYTBS1176
NSYTBS1179H
NSYTBS11116
NSYTBS111113H
NSYTBS1397
NSYTBS16128
NSYTBS19128
NSYTBS191210H
NSYTBS19168
NSYTBS191610H
NSYTBS24198
NSYTBS241910
NSYTBS241910H
NSYTBS241912H
NSYTBS29248
NSYTBS292412
NSYTBS292412H
NSYTBS292416H
NSYTBS342912
NSYTBS342916H
NSYTBS1397T
NSYTBS16128T
NSYTBS19128T
NSYTBS191210HT
NSYTBS19168T
NSYTBS191610HT
NSYTBS24198T
NSYTBS241910T
NSYTBS241910HT
NSYTBS241912HT
NSYTBS29248T
NSYTBS292412T
NSYTBS292412HT
NSYTBS292416HT
NSYTBS342912T
NSYTBS342916HT
NSYTBP775
NSYTBP885
NSYTBP1176
NSYTBP11116
NSYTBP1397
NSYTBP16128
NSYTBP19128
NSYTBP191210H
NSYTBP19168
NSYTBP191610H
NSYTBP24198
NSYTBP241910
NSYTBP241910H
NSYTBP241912H
NSYTBP29248
NSYTBP292412
NSYTBP292412H
NSYTBP292416H
NSYTBP342912
NSYTBP342916H
NSYTBP1397T
NSYTBP16128T
NSYTBP19128T
NSYTBP191210HT
NSYTBP19168T
NSYTBP191610HT
NSYTBP24198T
NSYTBP241910T
NSYTBP241910HT
NSYTBP241912HT
NSYTBP29248T
NSYTBP292412T
NSYTBP292412HT
NSYTBP292416HT
NSYTBP342912T
NSYTBP342916HT
Dimenzije (mm)
PB500095
PB500095
PB500094
PB500093
PB500092
Modularne kutije
Kompletne kutije
Visina
Širina
Dubina
180
270
270
270
270
270
270
360
360
360
360
540
540
540
270
270
270
360
360
540
540
360
540
540
720
540
540
720
180
180
230
180
230
180
230
180
180
230
230
180
230
230
Providni poklopac
NSYPLS1827
NSYPLS2727
NSYPLS2727A
NSYPLS2736
NSYPLS2736A
NSYPLS2754
NSYPLS2754A
NSYPLS3636
NSYPLS3654
NSYPLS3654A
NSYPLS3672A
NSYPLS5454
NSYPLS5454A
NSYPLS5472A
Mat poklopac
NSYPLSC1827
NSYPLSC2727
NSYPLSC2727A
NSYPLSC2736
NSYPLSC2736A
NSYPLSC2754
NSYPLSC2754A
NSYPLSC3636
NSYPLSC3654
NSYPLSC3654A
NSYPLSC3672A
NSYPLSC5454
NSYPLSC5454A
NSYPLSC5472A
Poklopac od poliestera
NSYPLSP1827
NSYPLSP2727
NSYPLSP2736
NSYPLSP2754
NSYPLSP3636
NSYPLSP3654
NSYPLSP5454
-
Spacial CRN - CRNG - Metalni ormani za ugradnju na zid
PB500101
PB500100
PB500072
PB500110
PB500109
9RGLþ]DRGDELU
CRN metalni ormani za ugradnju na zid
Dimenzije
V
Š
D
200
200
250
300
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
700
700
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
200
300
200
250
250
300
300
400
450
300
300
400
600
600
400
400
400
500
400
400
400
500
500
500
600
600
600
800
500
500
600
600
600
800
800
600
600
800
800
150
150
150
150
200
150
200
200
150
150
200
200
250
300
150
200
250
250
150
200
250
150
200
250
200
250
300
300
200
250
200
250
300
200
300
250
300
250
300
Br.
vrata
IP
7HåLQD
(1)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
2.5
3.9
3.2
4.2
4.9
5.0
6.0
6.4
6.7
6.0
6.8
8.0
10.0
11.2
8.7
9.8
11.0
12.8
9.3
10.8
12.3
11.3
14.3
16.2
16.3
18.2
19.8
26.0
17.3
19.3
21.8
24.8
26.3
29.5
32.5
28.4
30.6
34.5
37.4
2ELþQDYUDWD
VDPRQWDåQRP
SORþRP
NSYCRN252150P
NSYCRN325150P
NSYCRN325200P
NSYCRN33150P
NSYCRN33200P
NSYCRN43150P
NSYCRN43200P
NSYCRN44200P
NSYCRN46250P
NSYCRN46300P
NSYCRN54150P
NSYCRN54200P
NSYCRN54250P
NSYCRN55250P
NSYCRN64150P
NSYCRN64200P
NSYCRN64250P
NSYCRN65150P
NSYCRN65200P
NSYCRN65250P
NSYCRN66250P
NSYCRN66300P
NSYCRN75200P
NSYCRN75250P
NSYCRN86200P
NSYCRN86250P
NSYCRN86300P
NSYCRN88200P
NSYCRN88300P
NSYCRN106250P
NSYCRN106300P
NSYCRN108250P
NSYCRN108300P
2ELþQDYUDWDEH]
PRQWDåQHSORþH
NSYCRN22150 (2)
NSYCRN23150 (2)
NSYCRN252150
NSYCRN325150
NSYCRN325200
NSYCRN33150
NSYCRN33200
NSYCRN34200
NSYCRN345150 (2)
NSYCRN43150
NSYCRN43200
NSYCRN44200
NSYCRN46250
NSYCRN46300
NSYCRN54150
NSYCRN54200
NSYCRN54250
NSYCRN55250
NSYCRN64150
NSYCRN64200
NSYCRN64250
NSYCRN65150
NSYCRN65200
NSYCRN65250
NSYCRN66200
NSYCRN66250
NSYCRN66300
NSYCRN68300
NSYCRN75200
NSYCRN75250
NSYCRN86200
NSYCRN86250
NSYCRN86300
NSYCRN88200
NSYCRN88300
NSYCRN106250
NSYCRN106300
NSYCRN108250
NSYCRN108300
Providna vrata bez
PRQWDåQHSORþH
Metalna
Izolovana
Perforirana
NSYCRN325150T
NSYCRN325200T
NSYCRN33150T
NSYCRN33200T
NSYCRN34200T
NSYCRN43150T
NSYCRN43200T
NSYCRN44200T
NSYCRN46250T
NSYCRN46300T
NSYCRN54150T
NSYCRN54200T
NSYCRN54250T
NSYCRN55250T
NSYCRN64150T
NSYCRN64200T
NSYCRN64250T
NSYCRN65150T
NSYCRN65200T
NSYCRN65250T
NSYCRN66200T
NSYCRN66250T
NSYCRN66300T
NSYCRN68300T
NSYCRN75200T
NSYCRN75250T
NSYCRN86200T
NSYCRN86250T
NSYCRN86300T
NSYCRN88200T
NSYCRN88300T
NSYCRN106250T
NSYCRN106300T
NSYCRN108250T
NSYCRN108300T
NSYMM22
NSYMM32
NSYMM2520
NSYMM3025
NSYMM3025
NSYMM33
NSYMM33
NSYMM43
NSYMM3045
NSYMM43
NSYMM43
NSYMM44
NSYMM64
NSYMM64
NSYMM54
NSYMM54
NSYMM54
NSYMM55
NSYMM64
NSYMM64
NSYMM64
NSYMM65
NSYMM65
NSYMM65
NSYMM66
NSYMM66
NSYMM66
NSYMM86
NSYMM75
NSYMM75
NSYMM86
NSYMM86
NSYMM86
NSYMM88
NSYMM86
NSYMM106
NSYMM106
NSYMM108
NSYMM108
NSYMS43
NSYMS43
NSYMS43
NSYMS44
NSYMS64
NSYMS64
NSYMS54
NSYMS54
NSYMS54
NSYMS55
NSYMS64
NSYMS64
NSYMS64
NSYMS66
NSYMS66
NSYMS66
NSYMS86
NSYMS75
NSYMS75
NSYMS86
NSYMS86
NSYMS86
-
NSYMF32
NSYMF33
NSYMF33
NSYMF43
NSYMF43
NSYMF43
NSYMF44
NSYMF64
NSYMF64
NSYMF54
NSYMF54
NSYMF54
NSYMF55
NSYMF64
NSYMF64
NSYMF64
NSYMF65
NSYMF65
NSYMF65
NSYMF66
NSYMF66
NSYMF66
NSYMF86
NSYMF75
NSYMF75
NSYMF86
NSYMF86
NSYMF86
NSYMF88
NSYMF88
NSYMF106
NSYMF106
NSYMF108
NSYMF108
NSYCRNG86400T
NSYCRNG106400T
NSYCRNG108400T
NSYCRNG1010300T
NSYCRNG126300T
NSYCRNG126400T
NSYCRNG128300T
NSYCRNG128400T
-
NSYMM86
NSYMM108
NSYMM128
NSYMM106
NSYMM108
NSYMM1010
NSYMM1210
NSYMM1210
NSYMM126
NSYMM126
NSYMM128
NSYMM128
NSYMM1210
NSYMM1210
NSYMM1212
NSYMM1212
NSYMM1410
NSYMS86
-
NSYMF86
NSYMF108
NSYMF128
NSYMF106
NSYMF108
NSYMF1010
NSYMF1210
NSYMF1210
NSYMF126
NSYMF126
NSYMF128
NSYMF128
NSYMF1210
NSYMF1210
2 x NSYMF126*
2 x NSYMF126*
-
CRNG metalni ormani za ugradnju na zidVDVLVWHPRP]D]DNOMXþDYDQMHXWULWDþNH
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1400
600
1000
1200
600
800
1000
1200
1200
600
600
800
800
1000
1000
1200
1200
1000
400
300
300
400
400
300
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
300
1
2
2
1
1
2 (3)
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
66
55
55
66
66
55
55
55
66
66
66
66
55
55
55
55
55
30.0
40.0
46.0
36.0
43.0
47.0
55.0
60.0
37.0
42.0
45.0
50.0
56.0
61.0
64.0
90.0
80.0
-
NSYCRNG86400
NSYCRNG810300D
NSYCRNG812300D
NSYCRNG106400
NSYCRNG108400
NSYCRNG1010300D
NSYCRNG1012300D
NSYCRNG1012400D
NSYCRNG126300
NSYCRNG126400
NSYCRNG128300
NSYCRNG128400
NSYCRNG1210300D
NSYCRNG1210400D
NSYCRNG1212300D
NSYCRNG1212400D
NSYCRNG1410300D
2UPDQEH]PRQWDåQHSORþH
'YHSORþH]DNDEORYVNXXYRGQLFXMHGQD]DJRUQMLGHRMHGQD]DGRQMLGHR
2VLPJOD]LUDQLKYUDWDNRGSRMHGLQDþQLKYUDWD
12/4
3RUXþLWHNSYCRNGSDRNDNRELVWHPRQWLUDOLGXSOXPRQWDåQX
SORþX
Bakelit
Šasija za
DIN šine
Aluminijumski U
profil (7)
9RÿLFH]D
podeš. dubine
6WDQGDUGQDSORþD]D
kablovsku uvodnicu
NSYMR3025
NSYMR3025
NSYMR33
NSYMR33
NSYMR34
NSYMR43
NSYMR43
NSYMR44
NSYMR46
NSYMR46
NSYMR54
NSYMR54
NSYMR54
NSYMR55
NSYMR64
NSYMR64
NSYMR64
NSYMR65
NSYMR65
NSYMR65
NSYMR66
NSYMR66
NSYMR66
NSYMR68
NSYMR75
NSYMR75
NSYMR86
NSYMR86
NSYMR86
NSYMR88
NSYMR88
NSYMR106
NSYMR106
NSYMR108
NSYMR108
NSYMB32
NSYMB3025
NSYMDVR3
NSYMB3025
NSYMDVR3
NSYMB33
NSYMD33 NSYMDVR3
NSYMB33
NSYMD33 NSYMDVR3
NSYMB43
NSYMDVR3
NSYMB43
NSYMDVR3
NSYMB43
NSYMD43 NSYMDVR4
NSYMB43
NSYMD43 NSYMDVR4
NSYMDVR4
NSYMB64
NSYMDVR4
NSYMB64
NSYMDVR4
NSYMB54
NSYMD54 NSYMDVR5
NSYMB54
NSYMD54 NSYMDVR5
NSYMB54
NSYMD54 NSYMDVR5
NSYMDVR5
NSYMB64
NSYMD64 NSYMDVR6
NSYMB64
NSYMD64 NSYMDVR6
NSYMB64
NSYMD64 NSYMDVR6
NSYMB65
NSYMDVR6
NSYMB65
NSYMDVR6
NSYMB65
NSYMDVR6
NSYMD66 NSYMDVR6
NSYMD66 NSYMDVR6
NSYMD66 NSYMDVR6
NSYMDVR6
NSYMB75
NSYMD75 NSYMDVR7
NSYMB75
NSYMD75 NSYMDVR7
NSYMB86
NSYMD86 NSYMDVR8
NSYMB86
NSYMD86 NSYMDVR8
NSYMB86
NSYMD86 NSYMDVR8
NSYMDVR8
NSYMDVR8
NSYMB106
NSYMDVR10
NSYMB106
NSYMDVR10
NSYMB108 NSYMD108 NSYMDVR10
NSYMB108 NSYMD108 NSYMDVR10
NSYSDCR200
NSYSDCR200
NSYSDCR200
NSYSDCR200
NSYSDCR200
NSYSDCR250
NSYSDCR300
NSYSDCR200
NSYSDCR250
NSYSDCR250
NSYSDCR200
NSYSDCR250
NSYSDCR200
NSYSDCR250
NSYSDCR200
NSYSDCR250
NSYSDCR300
NSYSDCR300
NSYSDCR200
NSYSDCR250
NSYSDCR200
NSYSDCR250
NSYSDCR300
NSYSDCR200
NSYSDCR300
NSYSDCR250
NSYSDCR300
NSYSDCR250
NSYSDCR300
NSYTLCRNO
NSYTLCRNB
NSYTLCRNO
NSYTLCRNA
NSYTLCRNA
NSYTLCRNB
NSYTLCRNB
NSYTLCRNC
NSYTLCRNB
NSYTLCRNB
NSYTLCRNB
NSYTLCRNC
NSYTLCRND
NSYTLCRND
NSYTLCRNB
NSYTLCRNC
NSYTLCRNC
NSYTLCRND
NSYTLCRNB
NSYTLCRNC
NSYTLCRNC
NSYTLCRNB
NSYTLCRND
NSYTLCRND
NSYTLCRND
NSYTLCRND
NSYTLCRND
NSYTLCRNC (4)
NSYTLCRND
NSYTLCRND
NSYTLCRND
NSYTLCRND
NSYTLCRND
NSYTLCRNC (4)
NSYTLCRNC (4)
NSYTLCRND
NSYTLCRND
NSYTLCRNC (4)
NSYTLCRNC (4)
NSYMR86
NSYMR810
2 x NSYMR86*
NSYMR106
NSYMR108
NSYMR1010 (6)
NSYMR1012 (6)
NSYMR1012 (6)
NSYMR126
NSYMR126
NSYMR128
NSYMR128
NSYMR1210 (6)
NSYMR1210 (6)
2 x NSYMR126*
2 x NSYMR126*
NSYMR1410 (6)
NSYMB86
NSYMD86 NSYMDVR8
NSYMDVR8
NSYMDVR8
NSYMB106
NSYMDVR10
NSYMB108 NSYMD108 NSYMDVR10
NSYMB1210
NSYMDVR10
NSYMB1210
NSYMDVR10
NSYMDVR10
NSYMDVR12
NSYMDVR12
NSYMD128 NSYMDVR12
NSYMD128 NSYMDVR12
NSYMB1210
NSYMDVR12
NSYMB1210
NSYMDVR12
NSYMDVR12
NSYMDVR12
-
NSYSDCR400
NSYSDCR300
NSYSDCR300**
NSYSDCR400
NSYSDCR400
NSYSDCR300
NSYSDCR300**
NSYSDCR400**
NSYSDCR300
NSYSDCR400
NSYSDCR300
NSYSDCR400
NSYSDCR300
NSYSDCR400
NSYSDCR300**
NSYSDCR400**
NSYSDCR300
NSYTLG
NSYTLE
NSYTLE
NSYTLG
NSYTLD
NSYTLE
NSYTLE
NSYTLE
NSYTLG
NSYTLG
NSYTLD
NSYTLD
NSYTLE
NSYTLE
NSYTLE
NSYTLE
NSYTLE
PB500327
PB500397
PB500324
PB500111
PB500105
PB500104
PB500103
PB500102
Telequick
,]RORYDQDSORþD]D
kablovsku uvodnicu
NSYTSACRNA
NSYTSACRNA
NSYTSACRNB
NSYTSACRNB
NSYTSACRNC
NSYTSACRNB
NSYTSACRNB
NSYTSACRNB
NSYTSACRNC
NSYTSACRND
NSYTSACRND
NSYTSACRNB
NSYTSACRNC
NSYTSACRNC
NSYTSACRND
NSYTSACRNB
NSYTSACRNC
NSYTSACRNC
NSYTSACRNB
NSYTSACRND
NSYTSACRND
NSYTSACRND
NSYTSACRND
NSYTSACRND
NSYTSACRNC
NSYTSACRND
NSYTSACRND
NSYTSACRND
NSYTSACRND
NSYTSACRND
NSYTSACRNC
NSYTSACRNC
NSYTSACRND
NSYTSACRND
NSYTSACRNC
NSYTSACRNC
-
(5)
(5)
(5)
(5)
3ORþD]DNDEORYVNX
uvodnicu za
FL izrezom
NSYTFL13CRNA
NSYTFL13CRNB
NSYTFL13CRNB
NSYTFL21CRNC
NSYTFL13CRNB
NSYTFL13CRNB
NSYTFL13CRNB
NSYTFL21CRNC
NSYTFL21CRND
NSYTFL21CRND
NSYTFL13CRNB
NSYTFL21CRNC
NSYTFL21CRNC
NSYTFL21CRND
NSYTFL13CRNB
NSYTFL21CRNC
NSYTFL21CRNC
NSYTFL13CRNB
NSYTFL21CRND
NSYTFL21CRND
NSYTFL21CRND
NSYTFL21CRND
NSYTFL21CRND
NSYTFL21CRNC
NSYTFL21CRND
NSYTFL21CRND
NSYTFL21CRND
NSYTFL21CRND
NSYTFL21CRND
NSYTFL21CRNC
NSYTFL21CRNC
NSYTFL21CRND
NSYTFL21CRND
NSYTFL21CRNC
NSYTFL21CRNC
NSYTLG2FL
NSYTLEFL
NSYTLEFL
NSYTLG2FL
NSYTLDFL
NSYTLEFL
NSYTLEFL
NSYTLEFL
NSYTLG2FL
NSYTLG2FL
NSYTLDFL
NSYTLDFL
NSYTLEFL
NSYTLEFL
NSYTLEFL
NSYTLEFL
NSYTLEFL
6DGYHUXSH
(6) Ref NSYEMRMHREDYH]DQ
2VLP]DGXSOHPRQWDåQHSORþHNDRGRGDWDNSRUXþLWH
=DERþQHRWRYUHWLSD(GYDNSYTSACRNCVX 3RUXþLWHNSYAMCSF, NSYMDVR12 od
ref. NSYSDRSDCR300 (D300) ili NSYSDRSDCR400 (D400).
QHRSKRGQD
þHOLND
Spacial CRN - CRNG - Metalni ormani za ugradnju na zid
PB500383
DB300118
DB300117
DB300116
PB500152
PB500381
PB500382
9RGLþ]DRGDELU
CRN metalni ormani za ugradnju na zid
5D]YRGHOHNWULþQHHQHUJLMH
Dimenzije
Br.
varata IP
7HåLQD
(1)
DLA izolovana
distributivna
šasija
V
Š
D
200
200
250
300
300
300
300
300
300
200
300
200
250
250
300
300
400
450
150
150
150
150
200
150
200
200
150
1
1
1
1
1
1
1
1
1
66
66
66
66
66
66
66
66
66
2.5
3.9
3.2
4.2
4.9
5
6
6.4
6.7
NSYDLPLM18
NSYDLPLM18
-
400
300
150
1
66
6
NSYDLA24
400
300
200
1
66
6.8
NSYDLA24
400
400
400
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
700
700
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
400
600
600
400
400
400
500
400
400
400
500
500
500
600
600
600
800
500
500
600
600
600
800
800
600
600
800
800
200
250
300
150
200
250
250
150
200
250
150
200
250
200
250
300
300
200
250
200
250
300
200
300
250
300
250
300
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
8
10
11.2
8.7
9.8
11
12.8
9.3
10.8
12.3
11.3
14.3
16.2
16.3
18.2
19.8
26
17.3
19.3
21.8
24.8
26.3
29.5
32.5
28.4
30.6
34.5
37.4
DL metalna
distributivna
šasija
NSYDLCR18
NSYDLCR18
NSYDLCR24/
NSYDLCR36
NSYDLCR24* (2) /
NSYDLA48
NSYDLA48
NSYDLA48
NSYDLA48P
NSYDLA48P
NSYDLA48P
NSYDLA66/NSYDLA88
NSYDLA66/NSYDLA88
NSYDLA84/NSYDLA112
NSYDLA84/NSYDLA112
NSYDLA84/NSYDLA112
NSYDLA234
NSYDLA234
NSYDLCR36* (2)
NSYDLCR48
NSYDLCR48* (2)
NSYDLCR64
NSYDLCR64
NSYDLCR88
NSYDLCR88
NSYDLCR110
NSYDLCR135
-
DLM metalna
distributivna
šasija
NSYDLM24
NSYDLM24
(OHNWURQLNDLPUHåD
2ELþDQ
0RQWDåQD
poklopac za SORþD]D
DLM
DLM
-
-
3ORþD]D
Fiksni
1MLKDMXüL
zatvaranje 19'' stalak 19'' stalak
-
-
-
NSYCTL300DLM NSYPMP300DLM
NSYATP72G
-
-
NSYCTL300DLM NSYPMP300DLM
-
NSYATP72G
-
NSYPMP400DLM
NSYPMP400DLM
NSYPMP400DLM
NSYPMP400DLM
NSYPMP400DLM
NSYPMP400DLM
NSYPMP600DLM
NSYPMP600DLM
NSYPMP600DLM
NSYPMP500DLM
NSYPMP500DLM
NSYPMP600DLM
NSYPMP600DLM
NSYPMP600DLM
NSYPMP600DLM
NSYPMP600DLM
NSYPMP800DLM
NSYPMP800DLM
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYVDM8UF
NSYVDM8UF
NSYVDM12UF
NSYVDM12UF
NSYVDM12UF
NSYVDM17UF
NSYVDM17UF
NSYVDM17UF
NSYVDM21UF
NSYVDM21UF
-
NSYVDM11UP
NSYVDM11UP
NSYVDM11UP
NSYVDM16UP
NSYVDM16UP
NSYVDM20UP
NSYVDM20UP
NSYVDM20U8P
NSYVDM20U8P
NSYDLM84/NSYDLM112 NSYCTL600DLM NSYPMP600DLM
NSYDLM168
NSYCTL600DLM NSYPMP600DLM
NSYDLM240
NSYCTL800DLM NSYPMP800DLM
-
NSYATP72G
NSYATP72G
NSYATP72G
-
NSYVDM17UF
NSYVDM21UF
-
NSYVDM16UP
NSYVDM20UP
NSYVDM20U8P
NSYVDM25U8P
NSYVDM25U8P
-
-
NSYDLM48
NSYCTL400DLM
NSYDLM48
NSYCTL400DLM
NSYDLM48
NSYCTL400DLM
NSYDLM48P
NSYCTL400DLM
NSYDLM48P
NSYCTL400DLM
NSYDLM48P
NSYCTL400DLM
NSYDLM84P
NSYCTL600DLM
NSYDLM84P
NSYCTL600DLM
NSYDLM84P
NSYCTL600DLM
NSYDLM66/NSYDLM88 NSYCTL500DLM
NSYDLM66/NSYDLM88 NSYCTL500DLM
NSYDLM84/NSYDLM112 NSYCTL600DLM
NSYDLM84/NSYDLM112 NSYCTL600DLM
NSYDLM84/NSYDLM112 NSYCTL600DLM
NSYDLM168
NSYCTL600DLM
NSYDLM168
NSYCTL600DLM
NSYDLM240
NSYCTL800DLM
NSYDLM240
NSYCTL800DLM
NSYVDM7UP
NSYVDM7UP
-
CRNG metalni ormani za ugradnju na zid
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1400
600
1000
1200
600
800
1000
1200
1200
600
600
800
800
1000
1000
1200
1200
1000
400
300
300
400
400
300
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
300
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
66
55
55
66
66
55
55
55
66
66
66
66
55
55
55
55
55
30
40
46
36
43
47
55
60
37
42
45
50
56
61
64
90
80
NSYDLA84/NSYDLA112
NSYDLA234
-
-
2UPDQEH]PRQWDåQHSORþH
8SDUXMHVHVDRUPDQRPGXELQHRGPPQRVDþ]DSRGL]DQMHUHINSYEX608VHPRUDSRVHEQRSRUXþLWL
12/6
PB500453
PB500387
=
PB500331
PB500386
PB500330
PB500124
PB500123
PB500156
DB300089
PB500385
PB500384
+
Izolacioni sistemi
Unutrašnja
vrata
5XþLFH]D
PRQWDåX
na zid
NSYPIN43
NSYPIN43
NSYPIN54
NSYPIN54
NSYPIN54
NSYPIN64
NSYPIN64
NSYPIN64
NSYPIN75
NSYPIN75
NSYPIN86
NSYPIN86
NSYPIN86
NSYPIN106
NSYPIN106
NSYPIN108
NSYPIN108
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPFCR
NSYPIN86
NSYPIN106
NSYPIN108
NSYPIN126
NSYPIN126
NSYPIN128
NSYPIN128
-
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC
Komplet
za velika
RSWHUHüHQMD
Komplet za
PRQWDåXQD
stub
-
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
NSYAEFAHLBSC
%RþQHSORþHSRMHGLQDþQRJSRVWROMD
3UHGQMDSORþDSRMHGLQDþQRJSRVWROMD
100 mm
200 mm
NSYSFPSC30
NSYSFPSC30
NSYSFPSC40
NSYSFPSC30
NSYSFPSC30
NSYSFPSC40
NSYSFPSC60
NSYSFPSC60
NSYSFPSC40
NSYSFPSC40
NSYSFPSC40
NSYSFPSC50
NSYSFPSC40
NSYSFPSC40
NSYSFPSC40
NSYSFPSC50
NSYSFPSC50
NSYSFPSC50
NSYSFPSC60
NSYSFPSC60
NSYSFPSC60
NSYSFPSC80
NSYSFPSC50
NSYSFPSC50
NSYSFPSC60
NSYSFPSC60
NSYSFPSC60
NSYSFPSC80
NSYSFPSC80
-
NSYSPS3100SD
NSYSPS3100SD
NSYSPS3100SD
NSYSPS3100SD
NSYSPS3100SD
NSYSPS3100SD
NSYSPS3100SD
NSYSPS3200SD
NSYSPS3200SD
NSYSPS3200SD
NSYSPS3200SD
NSYSPS3200SD
NSYSPS3200SD
NSYSPS3200SD
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF8100
NSYSPF6100
NSYSPF8100
NSYSPF6100
NSYSPF8100
NSYSFPSC60
-
NSYSPS4100SD
NSYSPS3100SD
NSYSPS3100SD
NSYSPS4100SD
NSYSPS4100SD
NSYSPS3100SD
NSYSPS3100SD
NSYSPS4100SD
NSYSPS3100SD
NSYSPS4100SD
NSYSPS3100SD
NSYSPS4100SD
NSYSPS3100SD
NSYSPS4100SD
NSYSPS3100SD
NSYSPS4100SD
NSYSPS3100SD
NSYSPS4200SD
NSYSPS3200SD
NSYSPS3200SD
NSYSPS4200SD
NSYSPS4200SD
NSYSPS3200SD
NSYSPS3200SD
NSYSPS4200SD
NSYSPS3200SD
NSYSPS4200SD
NSYSPS3200SD
NSYSPS4200SD
NSYSPS3200SD
NSYSPS4200SD
NSYSPS3200SD
NSYSPS4200SD
NSYSPS3200SD
NSYSPF6100
NSYSPF10100
NSYSPF12100
NSYSPF6100
NSYSPF8100
NSYSPF10100
NSYSPF12100
NSYSPF12100
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF10100
NSYSPF10100
NSYSPF12100
NSYSPF12100
NSYSPF10100
VSRMQHSORþHLQRVHüLVWXERYLVXQHRSKRGQL
3RUXþLWHNSYAEFPFSCQRVDþH]DILNVLUDQMHQD]LGSRVHEQR
100 mm
1RVHüLVWXE
Spojne
SORþH
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF8200
NSYSPF6200
NSYSPF8200
NSYSPF6200
NSYSPF8200
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCOCN80
NSYCHCOA
NSYCHCOA
NSYCHCOB
NSYCHCOB
NSYCHCOC
NSYCHCOB
NSYCHCOB
NSYCHCOC
NSYCHCOD
NSYCHCOD
NSYCHCOB
NSYCHCOC
NSYCHCOC
NSYCHCOD
NSYCHCOB
NSYCHCOC
NSYCHCOC
NSYCHCOB
NSYCHCOD
NSYCHCOD
NSYCHCOD
NSYCHCOD
NSYCHCOD
NSYCHCOC (3)
NSYCHCOD
NSYCHCOD
NSYCHCOD
NSYCHCOD
NSYCHCOD
NSYCHCOC (3)
NSYCHCOC (3)
NSYCHCOD
NSYCHCOD
NSYCHCOC (3)
NSYCHCOC (3)
NSYTJ2015
NSYTJ2515
NSYTJ2520
NSYTJ3015
NSYTJ3020
NSYTJ4020
NSYTJ3015
NSYTJ3020
NSYTJ4020
NSYTJ6025
NSYTJ6030
NSYTJ4015
NSYTJ4020
NSYTJ4025
NSYTJ5025
NSYTJ4015
NSYTJ4020
NSYTJ4025
NSYTJ5015
NSYTJ5020
NSYTJ5025
NSYTJ6020
NSYTJ6025
NSYTJ6030
NSYTJ8030
NSYTJ5020
NSYTJ5025
NSYTJ6020
NSYTJ6025
NSYTJ6030
NSYTJ8020
NSYTJ8030
NSYTJ6025
NSYTJ6030
NSYTJ8025
NSYTJ8030
NSYSPF6200
NSYSPF10200
NSYSPF12200
NSYSPF6200
NSYSPF8200
NSYSPF10200
NSYSPF12200
NSYSPF12200
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF10200
NSYSPF10200
NSYSPF12200
NSYSPF12200
NSYSPF10200
-
-
NSYTJ6040
NSYTJ10030
NSYTJ12030
NSYTJ6040
NSYTJ8040
NSYTJ10030
NSYTJ12030
NSYTJ12040
NSYTJ6030
NSYTJ6040
NSYTJ8030
NSYTJ8040
NSYTJ10030
NSYTJ10040
NSYTJ12030
NSYTJ12040
NSYTJ10030
200 mm
Poklopci
'DXJUDGLWHSRGQRåMHQDRUPDQ]DXJUDGQMXQD]LGSRUXþLWHUHI
NSYAPFWM.
12/7
Ormani Spacial SF i SM - Vodič za brzi odabir
Spacial SF
Nominalne dimenzije
(mm)
Visina
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
Širina
600
600
800
800
800
1000
1200
600
600
800
800
1000
1200
600
600
600
600
800
800
800
800
1000
1000
1200
1200
400
400
400
600
600
600
600
600
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1600
1600
300
300
400
400
400
400
600
600
600
600
600
800
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1600
1600
1600
400
600
600
800
800
1000
1200
1200
Br. vrata Puna vrata
Dubina
400
600
300
400
600
300
400
300
400
300
400
400
400
300
400
600
800
300
400
600
800
300
400
300
400
400
500
600
300
400
500
600
800
300
400
500
600
600
400
400
500
500
600
600
400
500
600
400
500
500
600
400
500
600
800
300
400
500
600
800
300
400
500
600
600
800
400
400
500
500
600
600
800
400
500
600
800
400
500
600
600
600
800
600
800
600
600
800
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
Sa montažnom
pločom
Bez montažne
ploče
Providna vrata Bočne stranice
(fiksiranje sa
Bez montažne spoljašnje
strane)
ploče
NSYSF12640P
NSYSF12660P
NSYSF12840P
NSYSF12860P
NSYSF14640P
NSYSF14840P
NSYSF16660P
NSYSF16680P
NSYSF16860P
NSYSF16880P
NSYSF18640P
NSYSF18650P
NSYSF18660P
NSYSF18840P
NSYSF18850P
NSYSF18860P
NSYSF188602DP
NSYSF181040P
NSYSF1810402DP
NSYSF181050P
NSYSF181060P
NSYSF1810602DP
NSYSF1812402DP
NSYSF1812502DP
NSYSF1812602DP
NSYSF20640P
NSYSF20650P
NSYSF20660P
NSYSF20680P
NSYSF20840P
NSYSF20850P
NSYSF20860P
NSYSF208602DP
NSYSF20880P
NSYSF201040P
NSYSF2010402DP
NSYSF201050P
NSYSF2010502DP
NSYSF201060P
NSYSF2010602DP
NSYSF201080P
NSYSF2012402DP
NSYSF2012502DP
NSYSF2012602DP
NSYSF2012802DP
NSYSF2016402DP
NSYSF2016502DP
NSYSF2016602DP
NSYSF22660P
NSYSF22680P
NSYSF22860P
NSYSF22880P
NSYSF221060P
NSYSF2212602DP
NSYSF2212802DP
NSYSF12640
NSYSF12660
NSYSF12840
NSYSF12860
NSYSF14640
NSYSF14840
NSYSF16660
NSYSF16680
NSYSF16860
NSYSF16880
NSYSF18440
NSYSF18450
NSYSF18460
NSYSF18640
NSYSF18650
NSYSF18660
NSYSF18840
NSYSF18850
NSYSF18860
NSYSF188602D
NSYSF181040
NSYSF1810402D
NSYSF181050
NSYSF181060
NSYSF1810602D
NSYSF1812402D
NSYSF1812502D
NSYSF1812602D
NSYSF20350
NSYSF20360
NSYSF20440
NSYSF20450
NSYSF20460
NSYSF20480
NSYSF20640
NSYSF20650
NSYSF20660
NSYSF20680
NSYSF20840
NSYSF20850
NSYSF20860
NSYSF208602D
NSYSF20880
NSYSF201040
NSYSF2010402D
NSYSF201050
NSYSF2010502D
NSYSF201060
NSYSF2010602D
NSYSF201080
NSYSF2012402D
NSYSF2012502D
NSYSF2012602D
NSYSF2012802D
NSYSF2016402D
NSYSF2016502D
NSYSF2016602D
NSYSF22460
NSYSF22660
NSYSF22680
NSYSF22860
NSYSF22880
NSYSF221060
NSYSF2212602D
NSYSF2212802D
NSYSF18640T
NSYSF18650T
NSYSF18680T
NSYSF18840T
NSYSF18850T
NSYSF18860T
NSYSF20640T
NSYSF20650T
NSYSF20840T
NSYSF20850T
NSYSF20860T
NSYSF20880T
NSYSF201040T
NSYSF201050T
NSYSF201060T
NSYSF22880T
-
NSY2SP124
NSY2SP126
NSY2SP124
NSY2SP126
NSY2SP144
NSY2SP144
NSY2SP166
NSY2SP168
NSY2SP166
NSY2SP168
NSY2SP184
NSY2SP185
NSY2SP186
NSY2SP184
NSY2SP185
NSY2SP186
NSY2SP188
NSY2SP184
NSY2SP185
NSY2SP186
NSY2SP186
NSY2SP184
NSY2SP184
NSY2SP185
NSY2SP186
NSY2SP186
NSY2SP184
NSY2SP185
NSY2SP186
NSY2SP205
NSY2SP206
NSY2SP204
NSY2SP205
NSY2SP206
NSY2SP208
NSY2SP204
NSY2SP205
NSY2SP206
NSY2SP208
NSY2SP204
NSY2SP205
NSY2SP206
NSY2SP206
NSY2SP208
NSY2SP204
NSY2SP204
NSY2SP205
NSY2SP205
NSY2SP206
NSY2SP206
NSY2SP208
NSY2SP204
NSY2SP205
NSY2SP206
NSY2SP208
NSY2SP204
NSY2SP205
NSY2SP206
NSY2SP226
NSY2SP226
NSY2SP228
NSY2SP226
NSY2SP228
NSY2SP226
NSY2SP226
NSY2SP228
Ploča za kablovsku uvodnicu
Puna
1 uvod
2 uvoda
NSYEC64
NSYEC66
NSYEC84
NSYEC86
NSYEC64
NSYEC84
NSYEC66
NSYEC68
NSYEC86
NSYEC88
NSYEC44
NSYEC45
NSYEC64
NSYEC65
NSYEC66
NSYEC68
NSYEC84
NSYEC85
NSYEC86
NSYEC86
NSYEC104
NSYEC104
NSYEC105
NSYEC106
NSYEC106
NSYEC124
NSYEC125
NSYEC126
NSYEC35
NSYEC36
NSYEC44
NSYEC45
NSYEC64
NSYEC65
NSYEC66
NSYEC68
NSYEC84
NSYEC85
NSYEC86
NSYEC86
NSYEC88
NSYEC104
NSYEC104
NSYEC105
NSYEC105
NSYEC106
NSYEC106
NSYEC108
NSYEC124
NSYEC125
NSYEC126
NSYEC128
NSYEC164
NSYEC165
NSYEC166
NSYEC66
NSYEC68
NSYEC86
NSYEC88
NSYEC106
NSYEC126
NSYEC128
NSYEC641
NSYEC661
NSYEC841
NSYEC861
NSYEC641
NSYEC841
NSYEC661
NSYEC681
NSYEC861
NSYEC881
NSYEC441
NSYEC451
NSYEC461
NSYEC641
NSYEC651
NSYEC661
NSYEC681
NSYEC841
NSYEC851
NSYEC861
NSYEC861
NSYEC1041
NSYEC1041
NSYEC1051
NSYEC1061
NSYEC1061
NSYEC1241
NSYEC1251
NSYEC1261
NSYEC351
NSYEC361
NSYEC441
NSYEC451
NSYEC461
NSYEC481
NSYEC641
NSYEC651
NSYEC661
NSYEC681
NSYEC841
NSYEC851
NSYEC861
NSYEC861
NSYEC881
NSYEC1041
NSYEC1041
NSYEC1051
NSYEC1051
NSYEC1061
NSYEC1061
NSYEC1081
NSYEC1241
NSYEC1251
NSYEC1261
NSYEC1281
NSYEC1641
NSYEC1651
NSYEC1661
NSYEC461
NSYEC661
NSYEC681
NSYEC861
NSYEC881
NSYEC1061
NSYEC1261
NSYEC1281
NSYEC662
NSYEC862
NSYEC662
NSYEC682
NSYEC862
NSYEC882
NSYEC462
NSYEC662
NSYEC682
NSYEC862
NSYEC862
NSYEC1062
NSYEC1062
NSYEC1262
NSYEC462
NSYEC482
NSYEC662
NSYEC682
NSYEC862
NSYEC862
NSYEC882
NSYEC1062
NSYEC1062
NSYEC1082
NSYEC1262
NSYEC1282
NSYEC1662
NSYEC462
NSYEC662
NSYEC682
NSYEC862
NSYEC882
NSYEC1062
NSYEC1262
NSYEC1282
Spacial SM
SF/SM Pribor
Obična vrata
Sa montažnom
pločom
Bez montažne
ploče
Providna vrata Vertikalni
profil za
adaptaciju
Bez montažne
ploče
NSYSM12830P
NSYSM1210302DP
NSYSM1212402DP
NSYSM14630P
NSYSM14640P
NSYSM14830P
NSYSM14840P
NSYSM1410402DP
NSYSM1412402DP
NSYSM16630P
NSYSM16640P
NSYSM16830P
NSYSM16840P
NSYSM1610302DP
NSYSM1610402DP
NSYSM1612302DP
NSYSM1612402DP
NSYSM18630P
NSYSM18640P
NSYSM18650P
NSYSM18830P
NSYSM18840P
NSYSM18850P
NSYSM18860P
NSYSM181040P
NSYSM1810402DP
NSYSM1810502DP
NSYSM1812402DP
NSYSM1812502DP
NSYSM1816402DP
NSYSM1816502DP
NSYSM20630P
NSYSM20640P
NSYSM20650P
NSYSM20830P
NSYSM20840P
NSYSM20850P
NSYSM20860P
NSYSM2010402DP
NSYSM2010502DP
NSYSM2012402DP
NSYSM2012502DP
NSYSM2012602DP
NSYSM2016402DP
NSYSM2016502DP
NSYSM2016602DP
-
NSYSM12830
NSYSM1210302D
NSYSM1212402D
NSYSM14630
NSYSM14640
NSYSM14830
NSYSM14840
NSYSM1410402D
NSYSM1412402D
NSYSM16630
NSYSM16640
NSYSM16830
NSYSM16840
NSYSM1610302D
NSYSM1610402D
NSYSM1612302D
NSYSM1612402D
NSYSM18630
NSYSM18640
NSYSM18650
NSYSM18830
NSYSM18840
NSYSM18850
NSYSM18860
NSYSM181040
NSYSM1810402D
NSYSM1810502D
NSYSM1812402D
NSYSM1812502D
NSYSM1816402D
NSYSM1816502D
NSYSM20630
NSYSM20640
NSYSM20650
NSYSM20830
NSYSM20840
NSYSM20850
NSYSM20860
NSYSM2010402D
NSYSM2010502D
NSYSM2012402D
NSYSM2012502D
NSYSM2012602D
NSYSM2016402D
NSYSM2016502D
NSYSM2016602D
-
NSYSM14840T
NSYSM16640T
NSYSM16830T
NSYSM16840T
NSYSM18640T
NSYSM18830T
NSYSM18840T
NSYSM18850T
NSYSM20640T
NSYSM20830T
NSYSM20840T
NSYSM20850T
NSYSM20860T
-
NSYSMVR12
NSYSMVR14
NSYSMVR14
NSYSMVR14
NSYSMVR14
NSYSMVR14
NSYSMVR14
NSYSMVR14
NSYSMVR14
NSYSMVR16
NSYSMVR16
NSYSMVR16
NSYSMVR16
NSYSMVR16
NSYSMVR16
NSYSMVR16
NSYSMVR16
NSYSMVR18
NSYSMVR18
NSYSMVR18
NSYSMVR18
NSYSMVR18
NSYSMVR18
NSYSMVR18
NSYSMVR18
NSYSMVR18
NSYSMVR18
NSYSMVR18
NSYSMVR18
NSYSMVR18
NSYSMVR18
NSYSMVR20
NSYSMVR20
NSYSMVR20
NSYSMVR20
NSYSMVR20
NSYSMVR20
NSYSMVR20
NSYSMVR20
NSYSMVR20
NSYSMVR20
NSYSMVR20
NSYSMVR20
NSYSMVR20
NSYSMVR20
NSYSMVR20
-
Horizontalni
profil za
adaptaciju
Montažna
ploča
NSYSMHR8
NSYSMHR10
NSYSMHR12
NSYSMHR6
NSYSMHR6
NSYSMHR8
NSYSMHR8
NSYSMHR10
NSYSMHR12
NSYSMHR6
NSYSMHR6
NSYSMHR8
NSYSMHR8
NSYSMHR10
NSYSMHR10
NSYSMHR12
NSYSMHR12
NSYSMHR6
NSYSMHR6
NSYSMHR6
NSYSMHR8
NSYSMHR8
NSYSMHR8
NSYSMHR8
NSYSMHR10
NSYSMHR10
NSYSMHR10
NSYSMHR12
NSYSMHR12
NSYSMHR16
NSYSMHR16
NSYSMHR6
NSYSMHR6
NSYSMHR6
NSYSMHR8
NSYSMHR8
NSYSMHR8
NSYSMHR8
NSYSMHR10
NSYSMHR10
NSYSMHR12
NSYSMHR12
NSYSMHR12
NSYSMHR16
NSYSMHR16
NSYSMHR16
-
NSYMP126
NSYMP126
NSYMP128
NSYMP128
NSYMP128
NSYMP1210
NSYMP1212
NSYMP146
NSYMP146
NSYMP148
NSYMP148
NSYMP1410
NSYMP1412
NSYMP166
NSYMP166
NSYMP166
NSYMP166
NSYMP168
NSYMP168
NSYMP168
NSYMP168
NSYMP1610
NSYMP1610
NSYMP1612
NSYMP1612
NSYMP186
NSYMP186
NSYMP186
NSYMP186
NSYMP186
NSYMP188
NSYMP188
NSYMP188
NSYMP188
NSYMP188
NSYMP1810
NSYMP1810
NSYMP1810
NSYMP1810
NSYMP1810
NSYMP1810
NSYMP1812
NSYMP1812
NSYMP1812
NSYMP1816
NSYMP1816
NSYMP206
NSYMP206
NSYMP206
NSYMP206
NSYMP206
NSYMP208
NSYMP208
NSYMP208
NSYMP208
NSYMP208
NSYMP208
NSYMP2010
NSYMP2010
NSYMP2010
NSYMP2010
NSYMP2010
NSYMP2010
NSYMP2010
NSYMP2012
NSYMP2012
NSYMP2012
NSYMP2012
NSYMP2016
NSYMP2016
NSYMP2016
NSYMP226
NSYMP226
NSYMP228
NSYMP228
NSYMP2210
NSYMP2212
NSYMP2212
Podnožja visine 100 mm
Podnožja visine 200 mm
Prednji deo
Bočni deo
Prednji deo
Bočni deo
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF10100
NSYSPF12100
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF10100
NSYSPF12100
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF10100
NSYSPF10100
NSYSPF12100
NSYSPF12100
NSYSPF4100
NSYSPF4100
NSYSPF4100
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF10100
NSYSPF10100
NSYSPF10100
NSYSPF10100
NSYSPF10100
NSYSPF10100
NSYSPF12100
NSYSPF12100
NSYSPF12100
NSYSPF16100
NSYSPF16100
NSYSPF3100
NSYSPF3100
NSYSPF4100
NSYSPF4100
NSYSPF4100
NSYSPF4100
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF10100
NSYSPF10100
NSYSPF10100
NSYSPF10100
NSYSPF10100
NSYSPF10100
NSYSPF10100
NSYSPF12100
NSYSPF12100
NSYSPF12100
NSYSPF12100
NSYSPF16100
NSYSPF16100
NSYSPF16100
NSYSPF4100
NSYSPF6100
NSYSPF6100
NSYSPF8100
NSYSPF8100
NSYSPF10100
NSYSPF12100
NSYSPF12100
NSYSPS4100
NSYSPS6100
NSYSPS3100
NSYSPS4100
NSYSPS6100
NSYSPS3100
NSYSPS4100
NSYSPS3100
NSYSPS4100
NSYSPS3100
NSYSPS4100
NSYSPS4100
NSYSPS4100
NSYSPS3100
NSYSPS4100
NSYSPS6100
NSYSPS8100
NSYSPS3100
NSYSPS4100
NSYSPS6100
NSYSPS8100
NSYSPS3100
NSYSPS4100
NSYSPS3100
NSYSPS4100
NSYSPS4100
NSYSPS5100
NSYSPS6100
NSYSPS3100
NSYSPS4100
NSYSPS5100
NSYSPS6100
NSYSPS8100
NSYSPS3100
NSYSPS4100
NSYSPS5100
NSYSPS6100
NSYSPS6100
NSYSPS4100
NSYSPS4100
NSYSPS5100
NSYSPS5100
NSYSPS6100
NSYSPS6100
NSYSPS4100
NSYSPS5100
NSYSPS6100
NSYSPS4100
NSYSPS5100
NSYSPS5100
NSYSPS6100
NSYSPS4100
NSYSPS5100
NSYSPS6100
NSYSPS8100
NSYSPS3100
NSYSPS4100
NSYSPS5100
NSYSPS6100
NSYSPS8100
NSYSPS3100
NSYSPS4100
NSYSPS5100
NSYSPS6100
NSYSPS6100
NSYSPS8100
NSYSPS4100
NSYSPS4100
NSYSPS5100
NSYSPS5100
NSYSPS6100
NSYSPS6100
NSYSPS8100
NSYSPS4100
NSYSPS5100
NSYSPS6100
NSYSPS8100
NSYSPS4100
NSYSPS5100
NSYSPS6100
NSYSPS6100
NSYSPS6100
NSYSPS8100
NSYSPS6100
NSYSPS8100
NSYSPS6100
NSYSPS6100
NSYSPS8100
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF10200
NSYSPF12200
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF10200
NSYSPF12200
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF10200
NSYSPF12200
NSYSPF12200
NSYSPF4200
NSYSPF4200
NSYSPF4200
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF10200
NSYSPF10200
NSYSPF10200
NSYSPF10200
NSYSPF10200
NSYSPF10200
NSYSPF12200
NSYSPF12200
NSYSPF12200
NSYSPF16200
NSYSPF16200
NSYSPF3200
NSYSPF3200
NSYSPF4200
NSYSPF4200
NSYSPF4200
NSYSPF4200
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF10200
NSYSPF10200
NSYSPF10200
NSYSPF10200
NSYSPF10200
NSYSPF10200
NSYSPF10200
NSYSPF12200
NSYSPF12200
NSYSPF12200
NSYSPF12200
NSYSPF16200
NSYSPF16200
NSYSPF16200
NSYSPF4200
NSYSPF6200
NSYSPF6200
NSYSPF8200
NSYSPF8200
NSYSPF10200
NSYSPF12200
NSYSPF12200
NSYSPS4200
NSYSPS6200
NSYSPS3200
NSYSPS4200
NSYSPS6200
NSYSPS3200
NSYSPS4200
NSYSPS3200
NSYSPS4200
NSYSPS3200
NSYSPS4200
NSYSPS4200
NSYSPS4200
NSYSPS3200
NSYSPS4200
NSYSPS6200
NSYSPS8200
NSYSPS3200
NSYSPS4200
NSYSPS6200
NSYSPS8200
NSYSPS4200
NSYSPS3200
NSYSPS4200
NSYSPS4200
NSYSPS5200
NSYSPS6200
NSYSPS3200
NSYSPS4200
NSYSPS5200
NSYSPS6200
NSYSPS8200
NSYSPS3200
NSYSPS6200
NSYSPS5200
NSYSPS6200
NSYSPS6200
NSYSPS4200
NSYSPS4200
NSYSPS5200
NSYSPS5200
NSYSPS6200
NSYSPS6200
NSYSPS4200
NSYSPS5200
NSYSPS6200
NSYSPS4200
NSYSPS5200
NSYSPS5200
NSYSPS6200
NSYSPS4200
NSYSPS5200
NSYSPS6200
NSYSPS8200
NSYSPS3200
NSYSPS4200
NSYSPS5200
NSYSPS6200
NSYSPS8200
NSYSPS3200
NSYSPS4200
NSYSPS5200
NSYSPS6200
NSYSPS6200
NSYSPS8200
NSYSPS4200
NSYSPS4200
NSYSPS5200
NSYSPS5200
NSYSPS6200
NSYSPS6200
NSYSPS8200
NSYSPS4200
NSYSPS5200
NSYSPS6200
NSYSPS8200
NSYSPS4200
NSYSPS5200
NSYSPS6200
NSYSPS6200
NSYSPS6200
NSYSPS8200
NSYSPS6200
NSYSPS8200
NSYSPS6200
NSYSPS6200
NSYSPS8200
12/9
Ormani Spacial SF i SM - Dodatni pribor
Montažni šine
Univerzalne
Brzomontirajuće
/PNJOBMOFEJNFO[JKFNN
NNSFE
Univerzalne
Brzomontirajuće
NNSFEB
Univerzalne
Brzomontirajuće
Tanke
NNSFEB
300
NSYSUCR4030
-
NSYSUCR6530
-
NSYSUCR9030
-
-
400
NSYSUCR4040
NSYSQCR4040
NSYSUCR6540
NSYSQCR6540
NSYSUCR9040
NSYSQCR9040
NSYSLCR40
500
NSYSUCR4050
NSYSQCR4050
NSYSUCR6550
NSYSQCR6550
NSYSUCR9050
NSYSQCR9050
NSYSLCR50
600
NSYSUCR4060
NSYSQCR4060
NSYSUCR6560
NSYSQCR6560
NSYSUCR9060
NSYSQCR9060
NSYSLCR60
800
NSYSUCR4080
NSYSQCR4080
NSYSUCR6580
NSYSQCR6580
NSYSUCR9080
NSYSQCR9080
NSYSLCR80
1000
NSYSUCR40100
NSYSQCR40100
NSYSUCR65100
NSYSQCR65100
NSYSUCR90100
NSYSQCR90100
-
1200
NSYSUCR40120
NSYSQCR40120
NSYSUCR65120
NSYSQCR65120
NSYSUCR90120
NSYSQCR90120
-
1400
NSYSUCR40140
-
NSYSUCR65140
-
NSYSUCR90140
-
-
1600
NSYSUCR40160
-
NSYSUCR65160
-
NSYSUCR90160
-
-
1800
NSYSUCR40180
-
NSYSUCR65180
-
NSYSUCR90180
-
-
2000
NSYSUCR40200
-
NSYSUCR65200
-
NSYSUCR90200
-
-
2200
NSYSUCR40220
-
NSYSUCR65220
-
NSYSUCR90220
-
-
'RVWXRQHVXGLPHQ]LMHRVWDOLKXQLYHU]DOQLKSRSUHFQLKãLQD
DIN šine
Simetrične
ŠirinaNN
600
Asimetrične
Sa duplim profilom
5JQ
3FGFSFODF
1PSVijJWBOKFVLPM
3FGFSFODF
1PSVijJWBOKFVLPM
3FGFSFODF
1PSVijJWBOKFVLPM
A
NSYSDR60
20
NSYADR60
20
NSYDPR60
20
800
A
NSYSDR80
20
NSYADR80
20
NSYDPR80
20
1000
A
NSYSDR100
20
NSYADR100
20
NSYDPR100
20
1200
A
NSYSDR120
20
NSYADR120
20
NSYDPR120
20
Širina od 2000 mm je dostupna u 3 verzije.
Vertikalne šine
Elementi za fiksiranje
Standardne
Tehničke
&MFNFOU[BGJLTJSBOKF
1PSVijJWBOKFVLPM
3FGFSFODF
VisinaNN
3FGFSFODF
3FGFSFODF
0FLOLQGULþQDPDWLFD
50
NSYCNFM6
1200
-
NSYTVR12
0FLOLQGULþQDPDWLFD
50
NSYCNFM8
1400
-
NSYTVR14
1600
0XNORQMLYDPDWLFD
50
NSYCNM6
-
NSYTVR16
1800
NSYVR18
NSYTVR18
0XNORQMLYDPDWLFD
50
NSYCNM8
2000
NSYVR20
NSYTVR20
0îPPQDYUWDQM
100
NSYS12M6H
2200
NSYVR22
NSYTVR22
0îPPQDYUWDQM
100
NSYS16M6H
0îPPQDYUWDQM
100
NSYS18M6H
0îPPQDYUWDQM
50
NSYS16M8H
0îPPQDYUWDQM
10
NSYS20M8H
Komplet za spajanje
7RU[70îPPQDYWUDQM1
100
NSYST30M6
SF
SM
7RU[70îPPQDYUWDQM1
100
NSYST40M8
3FGFSFODF
7RU[70îPPVDPRVWH]DMXFLQDYUWDQM1
100
NSYST30M6S
NSYSFBK (standard) NSYSMBK
"L"-šina za fiksiranje kablova
Šine za velika opterećenja
Šine za vođenje kablova
ŠirinaNN
3FGFSFODF
%VCJOBNN
3FGFSFODF
ŠirinaNN
3FGFSFODF
600
NSYFCG60
400
NSYHLCR40
600
NSYCFP60
800
NSYFCG80
500
NSYHLCR50
800
NSYCFP80
1000
NSYFCG100
600
NSYHLCR60
1000
NSYCFP100
1200
NSYFCG120
800
NSYHLCR80
1200
2 × NSYCFP60
1600
NSYFCG160
1600
2 × NSYCFP80
'XELQDMHSRGHVLYDVDKRGRPRGPP
11DYUWDQMEH]SRGORãND.
3RGHVLYHVDVWUDQHVDKRGRPRGPP
'XELQDMHSRGHVLYDVDKRGRPRGPP
Elementi za podizanje
SF
SM
Ušice za podizanje (M12)
Šarke za podizanje
Šine za podizanje (dužina mm)
Ušice za podizanje
NSYSFEB
NSYSFELB
NSYSFTB16
1600
NSYSMEB
-
-
NSYSFTB18
1800
-
-
-
NSYSFTB24
2400
-
Pribor za vrata
180° šarka
NSYSH180
Ručice sa bravom
Prekidač za vrata
SF
SM
NSYDCM20
NSYMDCM20
* 0XOD]NDEODDGDSWLUDQ]D]DSWLYDþNDEORYVNHXYRGQLFH
Otvoren + zatvoren kontakt, 10 A/500 V.
Ručica za
umetke i
cilindrične
brave1
Ručica za DIN, Ručica sa
duplim
KABA, ASSA
ulazom2
ulaze
Zaključavanje CNOMO
katancem
pribor3
NSYSFHS1
NSYSFHD2
NSYBLKH123
NSYSFHD3
NSYCNOH123
1 5XþLFDNRMDVHLVSRUXþXMHVDVYLP6SDFLDO6)L6SDFLDO60RUPDQLPD1HXNOMXþXMHXPHWDN
NDGDVHQDUXþLNDRGRGDWQDRSUHPD
2=DVNODSDQMHXPHWDNDLFLOLQGULþQLKEUDYLFDSRWUHEQRMHSRUXþLWLDGDSWHUUHI16</$'3
36LVWHP]DNOMXþDYDQMD6SUHþDYD]DWYDUDQMHUXþLFHGRNVXYUDWDRWYRUHQD
Brava sa ravnim šiltom
Šine za vrata
.PEFMJ
Poprečna šina za vođenje kablova na vratima
Šina za vrata
NSYSFLOCK24
PPWURXJDRQDEUDYLFD
NSYSFLOCKT8
NSYSDGCR5
PPWURXJDRQDEUDYLFD
NSYSFLOCKT7
PPWURXJDRQDEUDYLFD
NSYSFLOCKT6
PPSUDYRXJDRQDEUDYLFD
NSYSFLOCKSG8
PPSUDYRXJDRQDEUDYLFD
NSYSFLOCKS8
PPSUDYRXJDRQDEUDYLFD
NSYSFLOCKS7
PPSUDYRXJDRQDEUDYLFD
NSYSFLOCKS6
PPGXSOLXOD]
NSYSFLOCKDB5
Širina (mm)
3FGFSFODF
3FGFSFODF
400
NSYSDCR4
-
500
NSYSDCR5
600
NSYSDCR6
NSYSDGCR6
800
NSYSDCR8
NSYSDGCR8
1000
NSYSDCR10
NSYSDGCR10
Držači vrata
SF
SM
0HKDQLFNLGUåDþƒRWYDUDQMH
NSYSFMDR
NSYSMDR
3QHXPDWVNLGUåDþƒRWYDUDQMH
NSYSFNDR
NSYSMNDR
Unutrašnja vrata
Bočna vrata
/PNJOBMOFEJNFO[JKFNN
3FGFSFODF
7JTJOBNN
ÀJSJOBNN
1600
600
NSYID166
800
NSYID168
600
NSYID186
800
NSYID188
1000
NSYID1810
600
NSYID206
800
NSYID208
1800
2000
2200
3FGFSFODF
PPRWYRU]DUDYQLãUDIFLJHU
/PNJOBMOFEJNFO[JKFNN
3FGFSFODF
7JTJOBNN
ÀJSJOBNN
1200
600
NSYSFD126
800
NSYSFD128
1400
600
NSYSFD146
800
NSYSFD148
1600
600
NSYSFD166
800
NSYSFD168
1800
400
NSYSFD184
1000
NSYID2010
500
NSYSFD185
600
NSYID226
600
NSYSFD186
800
NSYID228
800
NSYSFD188
400
NSYSFD204
500
NSYSFD205
600
NSYSFD206
800
NSYSFD208
2000
12/11
Zajednički pribor
3RMHGLQDþQHNDEORYVNHXYRGQLFH
PVC Podesive konusne
IP55
uvodnice
ø kabla
Reference
(mm)
IP55
5 - 18
5 - 26
5 - 36
28 - 60
28 - 87
PVC Podesive konusne
IP55
uvodnice
ø kabla
Reference
(mm)
5 - 16
6 - 16
7 - 18
8 - 20
10 - 26
12 - 35
13 - 44
NSYECPC3
NSYECPC5
NSYECPC6
NSYECPC9
NSYECPC15
Podesive konusne
uvodnice od neoprena
ø kabla
Reference
(mm)
8.6 - 14
9 - 26
9 - 32
9 - 36
9.2 - 60
NSYEC1
NSYEC2
NSYEC3
NSYEC4
NSYEC5
NSYEC6
NSYEC7
NSYECN1
NSYECN5
NSYECN6
NSYECN7
NSYECN10
Više kablovskih ulaza
“A” membrane FL 13 ili FL 21
Dimenzije (mm)
IP65
Tip
)/13
)/21
IP65
Prečnik kablovskog ulaza (ø mm)
Br. ulaza
V
Š
D
13
14
15
16
18
20
135
47
7
20
135
47
10
25
215
86
25
16
6
25
215
86
33
24
9
21
4
6
30
3
Reference
NSYAECPFLA7
4
NSYAECPFLA10
3
NSYAECPFLA25
NSYAECPFLA33
Prečnik kablovskog ulaza (ø mm)
Broj
kablovskih
ulaza
Reference
5-7
6-10
8-12
8-16
10-14
12-18
14-20
17-32
20-26
25-54 30-60
0
NSYAECPFLBP
7
4
25
4
35
2
2
4
12
14
16
4
1
1
2
NSYAECPFLT7
NSYAECPFLT25
1
NSYAECPFLT35
IP65
Tip
Broj otvora
4
8
8
13
14
17
22
23
29
IP54
12/12
Brzo i
jednostavno
fiksiranje
kablova uz
SRPRüSURERUD
i kablovskih
vezica.
Prečnik kablovskog ulaza (ø mm)
Dimenzije
isečka
Reference
3-5.5
50.5
50.5
63.5
63.5
112 X 36
112 X 36
112 X 36
112 X 36
112 X 36
4.3-8.1
3-6.5
3.6-6.5
5-9.2
2
8-12.5 9.6-15.9
3
1
7
6
6-10
1
4
6
6
16
23
29
2
1
4
17
4
4
2
NSYTSAM504SE
NSYTSAM508SE
NSYTSAM638SE
NSYTSAM6313SE
NSYTSA2414SE
NSYTSA2417SE
NSYTSA2422SE
NSYTSA2423SE
NSYTSA2429SE
Širina
(mm)
Maks.br.
kablova
Reference
75
6
NSYSCCINLG75
140
9
NSYSCCINLG140
Sistem kablovskih ulaza sa konektorima
Tipovi
Broj ulaza
Reference
16
8
NSYDCE168
24
0
NSYDCE240
24
4
NSYDCE244
24
10
NSYDCE2410
Zaptivke za sistem kablovskih ulaza
Za kablove
Reference
(mm) ø *
0
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
16-17
* Velike zaptivke samo za tip 24/4.
NSYCEJD
NSYCEJD3
NSYCEJD5
NSYCEJD7
NSYCEJD9
NSYCEJD11
NSYCEJD13
NSYCEJD16*
Za kablove
(mm) ø *
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
Reference
NSYCEJD18*
NSYCEJD20*
NSYCEJD22*
NSYCEJD24*
NSYCEJD26*
NSYCEJD28*
NSYCEJD30*
Vešanje kablova
U šina
Podesiva kablovska vezica
Dimenzije (mm)
Dimenzije(mm)
2000
Reference
NSYCUT30
L šina
Dimenzije(mm)
2000
Reference
2.5 X 100
NSYLZ25100
2.5 X 200
NSYLZ25200
3.6 X 140
NSYLZ35140
3.6 X 200
NSYLZ35200
3.6 X 295
NSYLZ35290
4.8 X 200
NSYLZ48200
4.8 X 270
NSYLZ48280
Reference
NSYAT32
Nosač za plastične kablove za DIN šinu
Širina (mm)
Maks. br.
kablova
75
5
NSYSCCDINLG75
140
9
NSYSCCDINLG140
Reference
Uzemljenje i razvod
Noseća polica za priključni blok
Pletenice za uzemljenje i kablovi za uzemljenje
Refrenca
NSYEDCO
Pattes pour coffrets pour fixation barette de terre
Dužina
(mm)
45ºkombinovana
kombinovananoseća
nosećapolica
polica
45°
150
150
155
200
200
Refrenca
NSYETF
Za Spacial SM i SF
Trake za uzemljenje
Sl.
Broj priključaka X presek mm2
2 X 16 mm2 + 5 X 6 mm2
2 X 16 mm2 + 8 X 6 mm2
2 X 16 mm2 + 14 X 6 mm2
2 X 16 mm2 + 29 X 6 mm2
2 X 16 mm2 + 5 X 6 mm2
2 X 16 mm2 + 8 X 6 mm2
2 X 16 mm2 + 14 X 6 mm2
2 X 16 mm2 + 29 X 6 mm2
NSYRBL21656M
NSYRBL21686M
NSYRBL216146M
NSYRBL216296M
NSYRBLZ21656
NSYRBLZ21686
NSYRBLZ216146
NSYRBLZ216296
Br. polova po
ploči
1
2
3
4
12
6
4
3
Sl. br.
Reference
1
2
3
4
NSYBDS112
NSYBDS26
NSYBDS34
NSYBDS43
Sigma sigurnosni priključci
Priključak
ø (mm)
6
10
16
25
50
6.5
6.5
8.5
8.5
8.5
Reference
NSYEB156D6
NSYEB1510D6
NSYEB1516D8
NSYEB2026D8
NSYEB2050D8
Dužina
(mm)
130
160
160
170
220
220
250
350
Presek
(mm2)
Priključak ø (mm)
6
6
6
10
6
25
10
25
6.4
6.4
8.3
6.4
6.4
8.3
6.4
8.3
Reference
NSYEL136D6
NSYEL166D6
NSYEL166D8
NSYEL1710D6
NSYEL226D6
NSYEL2225D8
NSYEL2510D6
NSYEL3525D8
Traka za uzemljavanje: 1 m
Reference
Sekcija (mm2)
1X4
1X6
1 X 10
1 X 16
1 X 35
1 X 50
1 X 70
1 X 100
12
17
17
27
33
Presek
(mm2)
Reference
2
2
2
2
1
1
1
1
Razvodne ploče
br. ploča
Širina
(mm)
NSYS04
NSYS06
NSYS10
NSYS16
NSYS2535
NSYS50
NSYS70
NSYS95100
Reference
NSYECB1M153
Zajednički pribor
PVC kablovski vod sa poklopcem L = 2m
Širina Visina
Reference
25
25
37.5
37.5
50
50
75
75
75
100
125
25
50
50
75
50
75
25
50
75
75
75
NSYCD2M2525
NSYCD2M2550
NSYCD2M3750
NSYCD2M3775
NSYCD2M3755
NSYCD2M5075
NSYCD2M7525
NSYCD2M7550
NSYCD2M7575
NSYCD2M10075
NSYCD2M12575
Pribor za fiksiranje kablovskog voda
Na Telequick
montažnu ploču ili
DIN šinu.
Nosač vodova
Zavrtanj sa
na tehničkom
izolovanom glavom
uspravnom
Reference
NSYSPC
Reference
NSYSM10M5HP
Na vratima sa
tasterima
Reference
Pločasti držači
Reference
NSYCDS
NSYSPCP
Reference
NSYCDRB
Spiralna vođica
Reference
Plastični džep za dokumenta
Format dokum.(mm)
Dubina
A5
A4
A4
A3
22
21
40
35
NSYTC12100
9 PPXQXWUDãQMLSUHþQLN
50-m namotaj
Reference
NSYDPA5
NSYDPA4
NSYDPA44
NSYDPA3
Stezaljke
Reference
NSYGCR
2VYHWOMHQMHLXWLþQLFH
Prenosive lampe
Lampa sa više načina fiksiranja
Opis
Napon
6DSUHNLGDþHP
230 V
Referenca
NSYLAMPORT
Za asotimane
Referenca
NSYDCM20
NSYMDCM20
NSYSNLPLA
Za ormane
12/14
Utičnica
230 V
230 V
230 V
120 V
230 V
230 V
6FKXNR
87(
%ULWLVK
8/&6$
-
Reference
NSYLAMCS
NSYLAMCF
NSYLAMCB
NSYLAMCU
NSYLAMC
NSYLAMCD
Dimenzije
(mm)
Referenca
NSYINLCRN
Snaga Napon Frekvencija Lumen
8W
14 W
Prekidač na vratima za ormane koji se ugrađuju na zid
&51
Napon
Štedljive lampe
Prekidač za vrata
6)
SM
3/$
Opis
6DXWLþQLFRP
6DXWLþQLFRP
6DXWLþQLFRP
6DXWLþQLFRP
%H]XWLþQLFH
6DGHWHNFLMRPSULVXVWYD
220 V
220 V
50-60 Hz
50-60 Hz
400 lm
650 lm
Reference
(in)
213 x 12/140 x 36 112/14.17 x 0.78 x 1.40 NSYLAM8T5
575 x 12/140 x 36 22.43 x 0.78 x 1.40
NSYLAM14T5
Ormani Spacial HMI
Spacial S3CM - kontrolni ormani sa sistemom vešanja
Metalni kontrolni ormani
Dimenzije (mm)
Visina
300
300
400
400
500
600
600
800
3FÝFOKB[B
TJTUFNFWFÝBOKBTV
EPTUVQOBVLBUBMPHV
VOJWFS[BMOJIPSNBOB
Ploča za
kablovsku
uvodnicu
Presek cevi
(mm)
Težina
(kg)
50
50
50
50
50
50
80
80
8,6
9,5
11,4
17,9
20,2
26,5
34,9
33,6
Reference
Širina Dubina
300
400
400
600
500
600
800
600
200
200
200
250
250
200
300
300
Orman
b
b
b
NSYS3CM303020
NSYS3CM304020
NSYS3CM404020
NSYS3CM406025
NSYS3CM505025
NSYS3CM606020
NSYS3CM608030
NSYS3CM806030
Kućište za tastaturu
NSYCMT2560110
NSYCMT2560110
NSYCMT2560110
Spacial SD & SDX - Kompaktni kontrolni ormani
Kontrolni stolovi
Dimenzije (mm)
Visina
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
Br. prednjih
vrata
Br. zadnjih
vrata
Br. ploča za
kablovske
uvodnice
Kompaktni
Metalni kontrolni
kontrolni ormani
orman sa
od nerđajućeg
konzolom
čelika
sa fiksnom
sa izvlačivom
sa izvlačivom
zadnjom pločpm zadnjom pločom zadnjom pločom
Kompaktni metalni kontrolni
ormani
Širina Dubina
600
800
1000
1200
600
800
1000
1200
800
1000
1200
1600
800
1000
1200
1600
469
469
469
469
600
600
600
600
845
845
845
845
1045
1045
1045
1045
Reference
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
NSYSD6
NSYSD8
NSYSD10
NSYSD12
-
NSYSD6R
NSYSD8R
NSYSD10R
NSYSD12R
-
NSYSDX6
NSYSDX8
NSYSDX10
NSYSDX12
-
NSYSDF88
NSYSDF108
NSYSDF128
NSYSDF168
NSYSDF810
NSYSDF1010
NSYSDF1210
NSYSDF1610
Spacial SF & SMX PC postolja
PC postolja
PC racks
Dimenzije (mm)
Visina
1600
1600
1800
1800
Širina Dubina
600
600
600
600
600
800
600
800
Reference
Broj pregrada
3
3
4
4
Metalno PC postolje
NSYSF16660PC
NSYSF16680PC
NSYSF18660PC
NSYSF18680PC
Broj pregrada
3
3
-
PC postolje
od nerđajućeg čelika
NSYSMX16660PC
NSYSMX18660PC
Thalassa PLM - PLMEX - Poliesterski ormani za montažu na zid
ABS/PC ormani za ugradnju na zid
IP 66
Spoljne dimenzije (mm)
PB501265
PB501264
PB500147
PB500146
PB500144
3ROLHVWHUVNLRUPDQL]DPRQWDåXQD]LG,3
Ormani od poliestera za ugradnju na zid IP 66
V
Š
D
Orman sa punim
vratima
Orman sa
providnim vraima
Orman sa punim
vratima
310
308
430
530
647
747
847
1056
215
255
330
430
436
536
636
852
160
160
200
200
250
300
300
350
NSYPLM32
-
NSYPLM32T
-
NSYPLM3025
NSYPLM43
NSYPLM54
NSYPLM64
NSYPLM75
NSYPLM86
NSYPLM108
Orman sa punim Orman sa providnim
vratima
vratima
=DWYDUDQMHXWDþNH =DWYDUDQMHXWDþNH
NSYPLM3025T
NSYPLM43T
NSYPLM43V
NSYPLM43TV
NSYPLM54T
NSYPLM54V
NSYPLM54TV
NSYPLM64T
NSYPLM64V
NSYPLM64TV
NSYPLM75T
NSYPLM75V
NSYPLM75TV
NSYPLM86T
NSYPLM86V
NSYPLM86TV
NSYPLM108T
-
Orman sa
providnim vraima
Spoljne dimenzije (mm)
12/16
PB500150
PB500149
PB500102
PB500101
PB500100
PB500072
PB500148
PLMEX SROLHVWHUVNLRUPDQL]DPRQWDåXQD]LG
0HWDOQDPRQWDåQDSORþDUHIHUHQFH
Reference
Visina
Širina
Dubina
ATEX rešenje
2ELþQD
308
255
160
/4:1-.&9
/4:..
430
330
200
/4:1-.&9
/4:..
Izolovana
Perforirana
/4:.4
/4:.'
Reference
Telequick
/4:.3
/4:.3
9RÿLFH]DSRGHã
dubine
/4:%1-.
=DNOMXþDYDQMH
/4:,1-.
530
430
200
/4:1-.&9
/4:..
/4:.4
/4:.'
/4:.3
/4:%1-.
/4:,1-.
647
436
250
/4:1-.&9
/4:..
/4:.4
/4:.'
/4:.3
/4:%1-.
/4:,1-.
747
536
300
/4:1-.&9
/4:..
/4:.4
/4:.'
/4:.3
/4:%1-.
/4:,1-.
847
636
300
/4:1-.&9
/4:..
/4:.4
/4:.'
/4:.3
/4:%1-.
/4:,1-.
1056
852
350
/4:1-.&9
/4:..
/4:.'
/4:.3
/4:%1-.
/4:#$1-
Izolovane
Perforirane
Telequick
Bakelit
Poliester
NSYMM32
NSYMM3025
NSYMM43
NSYMM54
NSYMM64
NSYMS43
NSYMS54
NSYMS46
NSYMF43
NSYMF54
NSYMF64
NSYMR32
NSYMR3025
NSYMR43
NSYMR54
NSYMR64
NSYMB32
NSYMB3025
NSYMB43
NSYMB54
NSYMB64
NSYMPP32
NSYMPP3025
NSYMPP43
NSYMPP54
NSYMPP64
747
536
300
NSYMM75
NSYMS75
NSYMF75
NSYMR75
NSYMB75
NSYMPP75
847
636
300
NSYMM86
NSYMS86
NSYMF86
NSYMR86
NSYMB86
NSYMPP86
1056
852
350
NSYMM108
-
NSYMF108
NSYMR108
NSYMB108
NSYMPP108
D
310
308
430
530
647
747
847
1056
215
255
330
430
436
536
636
852
160
160
200
200
250
300
300
350
PB500154
NSYDPLM200
NSYDPLM200
NSYDPLM250
NSYCS200PLM
NSYCS300PLM
NSYCS400PLM
NSYCS400PLM
NSYDPLM300
NSYCS500PLM
NSYDPLM300
NSYCS600PLM
NSYDPLM350
NSYCS800PLM
Komplet za
PRQWDåXQD
stub
Stub za
ugradnju na
pod
Spojni ram
3ORþD
kablovske
uvodnice
Unutrašnja
vrata
3ORþH]D
zatvaranje
3RGQRåMH=0
RAL 7032
NSYPFPLM32
NSYPFPLM
NSYPFPLM
NSYPFPLM
NSYPFPLM
NSYPFPLM
NSYPFPLM
NSYPFPLM
NSYSFP300
NSYSFP400
NSYSFP400
NSYSFP500
NSYSFP600
-
NSYSFSPLM
NSYSFSPLM
-
NSYBUPLM
NSYBUPLM
NSYBU108PLM
NSYTLA4420
NSYTLA4420
NSYTLA6420
NSYPA3025PLM
NSYPAP43
NSYPAP54
NSYPAP64
NSYPAP75
NSYPAP86
NSYPAP108
NSYCEPLMA
NSYCEPLMB
NSYCEPLMB
NSYCEPLMC
NSYCEPLMC
NSYCEPLMC
-
NSYZM253
NSYZM263
NSYZM283
Komplet za postavljanje
šine
9HQWLOL]DRGYRGWHþQRVWL
Referenca
16<9($
Otovr za ventilaciju
PB500164
Š
NSYDLPLM18
NSYDLA24
NSYDLA48
NSYDLA48P
NSYDLA66 i
NSYDLA88
NSYDLA84 i
NSYDLA112
NSYDLA234
PB500163
V
9RÿLFH]D 6LPHWULþQD',1
podeš. dubine
šina
Spoljašnji
GUåDþL
PB500162
Spoljne
dimenzije(mm)
Okvir za
modularnu
opremu
PB500160
160
160
200
200
250
PB500159
215
255
330
430
436
PB500158
310
308
430
530
647
PB500157
D
PB500156
Š
PB500155
V
PB500153
PB500152
,]RODFLRQHPRQWDåQHSORþH
PB501746
2ELþQH
PB500151
PB500103
0HWDOQHPRQWDåQHSORþH
PB500161
Spoljne dimenzije
ormana (mm)
PB500102
PB500101
PB500100
PB500072
0RQWDåQLSUERU
Referenca
16<7&63/0
Referenca
16<&$*/3
12/17
Thalassa PLM - Poliesterski ormani za montažu na zid
Dodatna oprema
%UDYLFH]DRUPDQHVD9”PP
PB501336
Ɣ$%63&xPPRUPDQLVHLVSRUXþXMXVWDQGDUGQRVDEUDYLFRPVD
GYRVWUXNLPåOHERP
Ɣ2UPDQGLPHQ]LMDxPPVHLVSRUXþXMHVWDQGDUGQRVDGYHEUDYLFHVD
GYRVWUXNLPåOHERP
Ɣ3ROLHVWHUVNLRUPDQLYLVLQHRGGRPPVWDQGDUGQRVHLVSRUXþXMXVD
±EUDYLFHVDGYRVWUXNLPåOHERPUHINSYCDBPLM.
±LOLVD]DNOMXþDYDQMHPXWDþNH(HQFORVXUHVNSYPLMƔƔV).
Ɣ%UDYLFDVDGYRVWUXNLPåOHERPUHINSYTDBCRNVHQDOD]LXQXWDUNYDGUDWQRJ
okvira.
Ɣ3ODVWLþQLNOMXþUHINSYDBPNRMLRPRJXüDYDRWYDUDQMHEUDYHVDGYRVWUXNLP
åOHERPLVSRUXþXMHVHX]VWDQGDUGQHRUPDQH
NSYTC6CRN
NSYTC7CRN
NSYTC8CRN
Transformacija standardnih bravica
NSYTT6CRN
NSYTT8CRN
PB501337
NSYTL405PLM
NSYTL220PLM
Naziv
6 mm kvadratna
7 mm kvadratna
8 mm kvadratna
PPWURXJDRQD
PPWURXJDRQD
%UDYLFDVDNOMXþHP
%UDYLFDVDNOMXþHP
Reference
NSYTC6CRN
NSYTC7CRN
NSYTC8CRN
NSYTT6CRN
NSYTT8CRN
NSYTL405PLM
NSYTL220PLM
Ɣ %UDYLFHVDFLOLQGURPLVSRUXþXMXVHVDVYLPGHORYLP
SRWUHEQLP]D]DPHQX
Tip
NSYTHL1242EPLM
NSYTHL405PLM
NSYTHL421PLM
NSYTHL455PLM
NSYTHL2331APLM
NSYTHL2433APLM
NSYTHL3113APLM
NSYTHPLM
(
405
421
455
2331 A
2433 A
3113 A
Reference
NSYTHL1242EPLM
NSYTHL405PLM
NSYTHL421PLM
NSYTHL455PLM
NSYTHL2331APLM
NSYTHL2433APLM
NSYTHL3113APLM
Transformacija za ormane tipa 16<3/0ƔƔ9VD]DNOMXþDYDQMHP
XWDþNH
Ɣ 7UDQVIRUPDFLMDVWDQGDUGQRJXORãNDFLOLQGDU]DNOMXþ(UHINSYTL1242EME)
GUXJLPWLSRYLPDEUDYLFD
PB501338
Naziv
PPGYRVWUXNLåOHE
6 mm kvadratna
7 mm kvadratna
8 mm kvadratna
PPWURXJRQD
PPWURXJRQD
&LOLQGDULNOMXþ
3RMDþDQLFLOLQGDULNOMXþ
-,6NOMXþLFLOLQGDU
Reference
NSYTDB5ME
NSYTC6ME
NSYTC7ME
NSYTC8ME
NSYTT6ME
NSYTT8ME
NSYTCL405ME
NSYTLRME
NSYTLJISME
Dodatna oprema
Bravice za ormane tipa NSYPLM108/T
Ɣ 2UPDQLVHVWDQGDUGQRLVSRUXþXMXVDPPGYRVWUXNRPEUDYLFRP.
Transformacija bravica
Naziv
PB501339
6 mm kvadratna
7 mm kvadratna
8 mm kvadratna
PPWURXJDRQD
PPWURXJDRQD
PPWURXJDRQD
Reference
NSYTC6PL
NSYTC7PL
NSYTC8PL
NSYTT6PL
NSYTT7PL
NSYTT8PL
7UDQVIRUPDFLMD]DXYODþLYHUXþLFH
Naziv
PB501340
PPGYRVWUXNLåOMHE
6 mm kvadratna
7 mm kvadratna
8 mm kvadratna
PPWURXJDRQD
PPWURXJDRQD
PPWURXJDRQD
NOMXþ(
FLOLQGDULNOMXþ
SRMDþDQLNOMXþLFLOLQGDU
-,6NOMXþLFLOLQGDU
)$&NOMXþLFLOLQGDU
Referenca
NSYTEDB5PL
NSYTEC6PL
NSYTEC7PL
NSYTEC8PL
NSYTET6PL
NSYTET7PL
NSYTET8PL
NSYTEL1242EPL
NSYTEL405PL
NSYTERPL
NSYTELJISPL
NSYTELFACPL
PB501341
=DNOMXþDYDQMHNDWDQFHP
Ɣ =DNOXþDYDQMHNDWDQFHPUHINSYKPLM]DRUPDQHþLMDYLVLQDQHSUHOD]L
mm, Ø 9 mm katanac.
Ɣ =DNOMXþDYDQMHNDWDQFHPUHINSYBCPL, za ormane ref. NSYPLM108/T, Ø 9
mm katanac.
DB300618
DB300617
Ɣ =DNOMXþDYDQMHNDWDQFHPUHINSYBCME, za ormane tipa NSYPLMƔƔV Ø 9 mm
katanac.
12/19
Thalassa PLA - PLAZ - Slobodnostojeći poliesterski
ormani IP 65 ili IP 54
Kompletno zaptiveni ormani, IP 65
Spoljne dimenzije
(mm)
PB500169
PB500168
PB500167
PB500166
PB500165
9RGLþ]DRGDELU
2UPDQLVDRWYRUHQLPSRGQRåMHP,3
Reference ormana sa vratima
Visina
Širina
Dubina
Br. vrata
500
500
500
500
500
500
500
500
750
750
750
750
750
750
750
750
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
750
750
1000
1000
1250
1250
500
500
750
750
1000
1000
1250
1250
500
500
750
750
1000
1000
1250
1250
500
500
750
750
1000
1000
1250
1250
500
500
750
750
1000
1000
1250
1250
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
Puna
NSYPLA553
NSYPLA554
NSYPLA573
NSYPLA574
NSYPLA5103
NSYPLA5104
NSYPLA5123
NSYPLA5124
NSYPLA753
NSYPLA754
NSYPLA773
NSYPLA774
NSYPLA7103
NSYPLA7104
NSYPLA7123
NSYPLA7124
NSYPLA1053
NSYPLA1054
NSYPLA1073
NSYPLA1074
NSYPLA10103
NSYPLA10104
NSYPLA10123
NSYPLA10124
NSYPLA1253
NSYPLA1254
NSYPLA1273
NSYPLA1274
NSYPLA12103
NSYPLA12104
NSYPLA12123
NSYPLA12124
NSYPLA1553
NSYPLA1554
NSYPLA1573
NSYPLA1574
NSYPLA15103
NSYPLA15104
NSYPLA15123
NSYPLA15124
Providna
Rebrasta
Puna
NSYPLA553T
NSYPLA554T
NSYPLA573T
NSYPLA574T
NSYPLA5103T
NSYPLA5104T
NSYPLA5123T
NSYPLA5124T
NSYPLA753T
NSYPLA754T
NSYPLA773T
NSYPLA774T
NSYPLA7103T
NSYPLA7104T
NSYPLA7123T
NSYPLA7124T
NSYPLA1053T
NSYPLA1054T
NSYPLA1073T
NSYPLA1074T
NSYPLA10103T
NSYPLA10104T
NSYPLA10123T
NSYPLA10124T
NSYPLA1253T
NSYPLA1254T
NSYPLA1273T
NSYPLA1274T
NSYPLA12103T
NSYPLA12104T
NSYPLA12123T
NSYPLA12124T
NSYPLA1553T
NSYPLA1554T
NSYPLA1573T
NSYPLA1574T
NSYPLA15103T
NSYPLA15104T
NSYPLA15123T
NSYPLA15124T
NSYPLA553R
NSYPLA554R
NSYPLA573R
NSYPLA574R
NSYPLA5103R
NSYPLA5104R
NSYPLA5123R
NSYPLA5124R
NSYPLA753R
NSYPLA754R
NSYPLA773R
NSYPLA774R
NSYPLA7103R
NSYPLA7104R
NSYPLA7123R
NSYPLA7124R
NSYPLA1053R
NSYPLA1054R
NSYPLA1073R
NSYPLA1074R
NSYPLA10103R
NSYPLA10104R
NSYPLA10123R
NSYPLA10124R
NSYPLA1253R
NSYPLA1254R
NSYPLA1273R
NSYPLA1274R
NSYPLA12103R
NSYPLA12104R
NSYPLA12123R
NSYPLA12124R
NSYPLA1553R
NSYPLA1554R
NSYPLA1573R
NSYPLA1574R
NSYPLA15103R
NSYPLA15104R
NSYPLA15123R
NSYPLA15124R
NSYPLAZ553
NSYPLAZ554
NSYPLAZ573
NSYPLAZ574
NSYPLAZ5103
NSYPLAZ5104
NSYPLAZ5123
NSYPLAZ5124
NSYPLAZ753
NSYPLAZ754
NSYPLAZ773
NSYPLAZ774
NSYPLAZ7103
NSYPLAZ7104
NSYPLAZ7123
NSYPLAZ7124
NSYPLAZ1053
NSYPLAZ1054
NSYPLAZ1073
NSYPLAZ1074
NSYPLAZ10103
NSYPLAZ10104
NSYPLAZ10123
NSYPLAZ10124
NSYPLAZ1253
NSYPLAZ1254
NSYPLAZ1273
NSYPLAZ1274
NSYPLAZ12103
NSYPLAZ12104
NSYPLAZ12123
NSYPLAZ12124
NSYPLAZ1553
NSYPLAZ1554
NSYPLAZ1573
NSYPLAZ1574
NSYPLAZ15103
NSYPLAZ15104
NSYPLAZ15123
NSYPLAZ15124
Rebrasta
NSYPLAZ553R
NSYPLAZ554R
NSYPLAZ573R
NSYPLAZ574R
NSYPLAZ5103R
NSYPLAZ5104R
NSYPLAZ5123R
NSYPLAZ5124R
NSYPLAZ753R
NSYPLAZ754R
NSYPLAZ773R
NSYPLAZ774R
NSYPLAZ7103R
NSYPLAZ7104R
NSYPLAZ7123R
NSYPLAZ7124R
NSYPLAZ1053R
NSYPLAZ1054R
NSYPLAZ1073R
NSYPLAZ1074R
NSYPLAZ10103R
NSYPLAZ10104R
NSYPLAZ10123R
NSYPLAZ10124R
NSYPLAZ1253R
NSYPLAZ1254R
NSYPLAZ1273R
NSYPLAZ1274R
NSYPLAZ12103R
NSYPLAZ12104R
NSYPLAZ12123R
NSYPLAZ12124R
NSYPLAZ1553R
NSYPLAZ1554R
NSYPLAZ1573R
NSYPLAZ1574R
NSYPLAZ15103R
NSYPLAZ15104R
NSYPLAZ15123R
NSYPLAZ15124R
Thalassa PLAT - PLAZT - Slobodnostojeći poliesterski
ormani IP 44
Ormani sa ventilacionom okapnicom IP 44
Spoljne dimenzije (mm)
PB500173
PB500172
PB500171
PB500170
9RGLþ]DRGDELU
2UPDQLVDRWYRUHQLPSRGQRåMHPL
ventilacionom okapnicom, IP 44
Reference ormana sa vratima
Visina
Širina
Dubina
Br. vrata
Puna
Rebrasta
Puna
Rebrasta
500
500
500
500
500
500
500
500
750
750
750
750
750
750
750
750
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
750
750
1000
1000
1250
1250
500
500
750
750
1000
1000
1250
1250
500
500
750
750
1000
1000
1250
1250
500
500
750
750
1000
1000
1250
1250
500
500
750
750
1000
1000
1250
1250
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
320
420
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
NSYPLAT553
NSYPLAT554
NSYPLAT573
NSYPLAT574
NSYPLAT5103
NSYPLAT5104
NSYPLAT5123
NSYPLAT5124
NSYPLAT753
NSYPLAT754
NSYPLAT773
NSYPLAT774
NSYPLAT7103
NSYPLAT7104
NSYPLAT7123
NSYPLAT7124
NSYPLAT1053
NSYPLAT1054
NSYPLAT1073
NSYPLAT1074
NSYPLAT10103
NSYPLAT10104
NSYPLAT10123
NSYPLAT10124
NSYPLAT1253
NSYPLAT1254
NSYPLAT1273
NSYPLAT1274
NSYPLAT12103
NSYPLAT12104
NSYPLAT12123
NSYPLAT12124
NSYPLAT1553
NSYPLAT1554
NSYPLAT1573
NSYPLAT1574
NSYPLAT15103
NSYPLAT15104
NSYPLAT15123
NSYPLAT15124
NSYPLAT553R
NSYPLAT554R
NSYPLAT573R
NSYPLAT574R
NSYPLAT5103R
NSYPLAT5104R
NSYPLAT5123R
NSYPLAT5124R
NSYPLAT753R
NSYPLAT754R
NSYPLAT773R
NSYPLAT774R
NSYPLAT7103R
NSYPLAT7104R
NSYPLAT7123R
NSYPLAT7124R
NSYPLAT1053R
NSYPLAT1054R
NSYPLAT1073R
NSYPLAT1074R
NSYPLAT10103R
NSYPLAT10104R
NSYPLAT10123R
NSYPLAT10124R
NSYPLAT1253R
NSYPLAT1254R
NSYPLAT1273R
NSYPLAT1274R
NSYPLAT12103R
NSYPLAT12104R
NSYPLAT12123R
NSYPLAT12124R
NSYPLAT1553R
NSYPLAT1554R
NSYPLAT1573R
NSYPLAT1574R
NSYPLAT15103R
NSYPLAT15104R
NSYPLAT15123R
NSYPLAT15124R
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";5
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
/4:1-";53
12/21
Thalassa PLA - Slobodnostojeći poliesterski ormani
PB500175
PB500174
PB500103
PB500151
PB500102
PB500072
0RQWDåQLSULERU
Dimenzije ormana (mm)
0HWDOQHPRQWDåQHSORþH
,]RODFLRQHPRQWDåQHSORþH
Visina
Širina
Br.
vrata
2ELþQH
Telequick
Poliester
Bakelit
500
500
500
500
750
1000
1
1
2
500
1250
2
750
750
750
500
750
1000
1
1
2
NSYPMM55
NSYPMM75
NSYPMM510
NSYPMM55 +
NSYPMM75
NSYPMM75
NSYPMM77
NSYPMM710
NSYPMR55
NSYPMR57
2 x NSYPMR55
NSYPMR55 +
NSYPMR57
NSYPMR75
NSYPMR77
2 x NSYPMR75
NSYPMR75 +
NSYPMR77
NSYPMR105
NSYPMR107
2 x NSYPMR105
NSYPMR105 +
NSYPMR107
NSYPMR125
NSYPMR127
2 x NSYPMR125
NSYPMR125 +
NSYPMR127
NSYPMR155
NSYPMR157
2 x NSYPMR155
NSYPMR155 +
NSYPMR157
NSYPMA55
NSYPMA75
NSYPMA510
NSYPMA55 +
NSYPMA75
NSYPMA75
NSYPMA77
NSYPMA710
NSYPMB55
NSYPMB75
NSYPMB510
NSYPMB55 +
NSYPMB75
NSYPMB75
NSYPMB77
NSYPMB710
NSYPMA712
NSYPMB712
750
1250
2
NSYPMM712
1000
1000
1000
500
750
1000
1
1
2
NSYPMM105
NSYPMM107
NSYPMM1010
1000
1250
2
NSYPMM1012
1250
1250
1250
500
750
1000
1
1
2
NSYPMM125
NSYPMM127
NSYPMM1210
1250
1250
2
NSYPMM1212
1500
1500
1500
500
750
1000
1
1
2
NSYPMM155
NSYPMM157
NSYPMM1510
1500
1250
2
NSYPMM1512
NSYPMA105
NSYPMB105
NSYPMA107
NSYPMB107
NSYPMA1010 NSYPMB1010
NSYPMA1012 NSYPMB1012
NSYPMA125
NSYPMB125
NSYPMA127
NSYPMB127
NSYPMA1210 NSYPMB1210
NSYPMA1212 NSYPMB1212
-
NSYPMB155
NSYPMB157
NSYPMB1510
-
NSYPMB1512
Modularna distributivna šasija
-
Unutrašnja vrata
-
NSYDLP76
NSYDLP132
2 x NSYDLP76
NSYDLP76 +
NSYDLP132
NSYDLP114
NSYDLP198
2 x NSYDLP114
NSYDLP114 +
NSYDLP198
NSYDLP133
NSYDLP231
2 x NSYDLP133
NSYDLP133 +
NSYDLP231
NSYDLP171
NSYDLP297
2 x NSYDLP171
NSYDLP171 +
NSYDLP297
NSYPAPLA55
NSYPAPLA57
2 x NSYPAPLA55
NSYPAPLA55 +
NSYPAPLA57
NSYDLP57
NSYPAPLA75
NSYDLP99
NSYPAPLA77
2 x NSYDLP57
2 x NSYPAPLA75
NSYDLP57 +
NSYPAPLA75 +
NSYDLP99
NSYPAPLA77
NSYDLP95
NSYPAPLA105
NSYDLP165
NSYPAPLA107
2 x NSYDLP95
2 x NSYPAPLA105
NSYDLP95 +
NSYPAPLA105 +
NSYDLP165
NSYPAPLA107
NSYDLP114P
NSYPAPLA125
NSYDLP198P
NSYPAPLA127
2 x NSYPLD114P 2 x NSYPAPLA125
NSYDLP114P + NSYPAPLA125 +
NSYDLP198P
NSYPAPLA127
NSYDLP152
NSYPAPLA155
NSYDLP264
NSYPAPLA157
2 x NSYDLP152 2 x NSYPAPLA155
NSYDLP152 +
NSYPAPLA155 +
NSYDLP264
NSYPAPLA157
Dimenzije ormana (mm)
12/22
Širina
Dubina
500
500
750
750
1000
1000
1250
1250
320
420
320
420
320
420
320
420
1SRGQRåMH
+SRGQRåMH
ZA SRGQRåMH
Visina 60 mm
Visiina 900 mm
Visina 200 mm
ZZ SRGQRåMH
Ram za fiksiranje na pod
NSYZNPLA53
NSYZNPLA54
NSYZNPLA73
NSYZNPLA74
NSYZNPLA103
NSYZNPLA104
NSYZNPLA123
NSYZNPLA124
NSYZHPLA53
NSYZHPLA54
NSYZHPLA73
NSYZHPLA74
NSYZHPLA103
NSYZHPLA104
NSYZHPLA123
NSYZHPLA124
NSYZA253
NSYZA273
NSYZA2103
NSYZA2123
NSYZA254
NSYZA274
NSYZA2104
NSYZA2124
Visina 200 mm
NSYZZ253
NSYZZ273
NSYZZ2103
NSYZZ2123
NSYZZ254
NSYZZ274
NSYZZ2104
NSYZZ2124
Visina 500 mm
NSYZZ553
NSYZZ573
NSYZZ5103
NSYZZ5123
NSYZZ554
NSYZZ574
NSYZZ5104
NSYZZ5124
NSYMFPLAZ53
NSYMFPLAZ54
NSYMFPLAZ73
NSYMFPLAZ74
NSYMFPLAZ103
NSYMFPLAZ104
NSYMFPLAZ123
NSYMFPLAZ124
PB500183
PB500182
DB300012
PB501736
PB501735
PB501734
PB500181
PB500180
Postolja
Okapnica
NSYTJPLA53
NSYTJPLA54
NSYTJPLA73
NSYTJPLA74
NSYTJPLA103
NSYTJPLA104
NSYTJPLA123
NSYTJPLA124
3ORþD]DXYRÿHQMH
kablova
NSYECPLAZ53
NSYECPLAZ54
NSYECPLAZ73
NSYECPLAZ74
NSYECPLAZ103
NSYECPLAZ104
NSYECPLAZ123
NSYECPLAZ124
Dodatni pribor
Bravice
Opis
Reference
7 mm kvadratna
8 mm kvadratna
PPWURXJDRQD
PPWURXJDRQD
PPGYRVWUXNLåOHE
NSYTC7CRN
NSYTC8CRN
NSYTT6CRN
NSYTT8CRN
NSYTDB5PLA
DB300647
=DNOMXþDYDQMHNDWDQFHP
PB501372
3UHþQLNRWYRUDPP
Opis
Referenca
=DNOMXþDYDQMHNDWDQFHP
NSYBCPLA
NSYBCPLA
7UDQVIRUPDFLMDUXþLFH
DB300648
ref. NSYEBMPLALVSRUXþXMHVHEH]XPHWDNDLOLFLOLQGDUD
Ɣ8PHWNHLOLFLOLQGUHL]DEUDWLL]GRQMHWDEHOH
NSYEBMPLA
1
Transformacija standardne bravice
1
Opis
1
1
DB300649
2
Reference
6 mm kvadratna
7 mm kvadratna
8 mm kvadratna
PPWURXJDRQD
PPWURXJDRQD
'XJPH
'YRVWUXNLåOHE
NSYINS61
NSYINS71
NSYINS81
NSYINT61
NSYINT81
NSYTSPLA
NSYINDB51
3
Bravice sa cilindrom
Tip
Reference
(
(
455
(
(
2131 A
2132 A
2331 A
2433 A
NSYIN405E1
NSYIN421E1
NSYIN4551
NSYIN1242E1
NSYIN1332E1
NSYIN2131A1
NSYIN2132A1
NSYIN2331A1
NSYIN2433A1
Tip
(
3113 A
(
3123 A
3133 A
(
(
(')
(')
Reference
NSYIN2452E1
NSYIN3113A1
NSYIN3122E1
NSYIN3123A1
NSYIN3133A1
NSYIN3422E1
NSYIN3432E1
NSYINF1301
NSYINF1401
Bravice sa polucilindrom
Opis
(
DIN adapter
JIS
2MDþDQLNOMXþ
)$&
Reference
NSYIN1242E2
NSYINDIN2
NSYINKJIS2
NSYINKR2
NSYINKFAC2
Kontrola temperature u ormanima
13
$MJNB4ZTFMFLUSPOTLJVSFĶBKJ
UFSNPTUBUJIJHSPTUBUJJ
IJHSPNFUSJ
/BQSFEOJTJTUFNUFSNJijLFLPOUSPMF[B
FMFLUSJijOFPSNBOF
;BQPCPMKÝBOKFQSFDJ[OPTUJJFGJLBTOPTUJ
UFSNJijLFLPOUSPMFVFMFLUSJijOJNPSNBOJNB
QPOVEB$MJNBTZTLPOUSPMFWBNQSVäB
WJTPLVQSFDJ[OPTUPijJUBWBOKBJFSHPOPNTLV
LPOGJHVSBDJKVTBEPJOUFHSJTBOJISBEOJI
GVOLDJKBLBPJijVWBOKFTUBUJTUJLBJTBWFUOJL[B
PESäBWBOKF
Kontrola temperature u ormanima
Sadržaj
t1BOPSBNBQSPJ[WPEB
t1SJSPEOBWFOUJMBDJKBJDJSLVMJTBOKF
t1SJOVEOBWFOUJMBDJKB
t,POUSPMBJHSFKBOKF
t3BTIMBEOFKFEJOJDFJ[NFOKJWBijJ
TUS13/2
TUS13/4
TUS13/5
TUS13/6
TUS13/7
13/1
Kontrola temperature u ormanima - Panorama proizvoda
Funkcija
Ventilator sa filterom
Hladjenje
SLIM
Protok
Snaga hlađenja
38-850 m3/h
1100 do 2700 W
4UFQFO[BÝUJUF
IP 54
Do IP 55
SLIM jedinice su duboke samo 162 mm
,BSBLUFSJTUJLF
Ventilacija
Montaža na bočni panel
Montaža na gornju ploču
240 do 4000 W
760 do 3100 W
IP 54
Prednosti efikasne kontrole temperature
,POUSPMBUFNQFSBUVSFVKFHMBWOJGBLUPSVJOEVTUSJKTLPNPESäBWBOKV
.OPHJSJ[JDJOBTUBKVVTMFEOFEPTUBULBPEHPWBSBKVDJISFÝFOKB[BLPOUSPMV
UFNQFSBUVSFLPKJNPHVEBVUJijVOBSBEOJWFLLPNQPOFOUJJQFSGPSNBOTF
VPCKFLUJNBVNFSJLPKBJ[B[JWB[BTUPKVQSPJ[WPEOKJ
7FLUSBKBOKBLPNQPOFOUJ[BWJTJPEUFNQFSBUVSFJWMBäOPTUJWB[EVIBVOVUBS
SB[WPEOPHPSNBOB*EFBMOBWSFEOPTUJKFVSBTQPOVPEEP$[B
UFNQFSBUVSVJEP[BSFMBUJWOVWMBäOPTUWB[EVIB3)
Hladjenje, grejanje, kontrola
*[JTUJISB[MPHBLBPJ[B*1*,TUFQFO[BÝUJUFPQSFNBJOTUBMJSBOBV
PSNBOF[BIUFWBPEHPWBSBKVıVUFSNJijLV[BÝUJUV
1PTUPKFSB[MJijJUBSFÝFOKB[BPWFQSPCMFNF0QUJNBMOPSFÝFOKF[BWJTJ
PEVTMPWBPLSVäFOKBUJQBLPNQPOFOUJVSB[WPEOJNPSNBOJNB
1SVäBNPLPNQMFUOVQPOVEVUFSNJijLPHVQSBWMKBOKB[B[BÝUJUV
WBÝJIJOTUBMBDJKB
.PäFUFMBLPEBQSPOBEKFUFOBKCPMKFSFÝFOKFLPSJTUFDJOBÝ
1SP$MJNBTPGUWFS
13/2
Grejanje
Bez ventilatora
Kontrola
Sa ventilatorom Bimetalna
Snaga grejanja
10 do 150 W
Komtrola temperature
Elektronska
Kontrola temperature
i vlažnosti vazduha
250 td 400 W
Jedinice za grejanje sa ventilatorom daju veću snagu
sa smanjenim obimom
Preciznost kontrole temperature ili vlažnosti vazduha
je najveća sa elektronskim kontrolnim uredjajima
ProClima - pojednostavljeni termički proračuni
1SPOBĶJUFQSBWJJ[CPS[BWBÝF[BIUFWF[BLPOUSPMVUFNQFSBUVSFVTLMBEVTBPLSVäFOKFNJFMFLUSJijOJNFMFLUSPOTLJN
VSFĶBKJNBJOTUBMJSBOJNVSB[WPEOPNPSNBOV
1SP$MJNBKFKFEOPTUBWOB[BVQPUSFCVJQSFETUBWMKB
LPNQMFUOPSFÝFOKF[BLPOUSPMVUFNQFSBUVSF
13/3
Prirodna ventilacija i cirkulisanje
Cirkulisanje
3RNORSDFVDNURYQRPYHQWLODFLMRP,3
Protok (m3/h)
Napon (V)
7HåLQDNJ
115
230
5.8
5.8
570
575
Reference
NSYCVF570M115MF
NSYCVF575M230MF
Cirkulacioni ventilator
Protok (m3/h)
Napon (V)
7HåLQDNJ
dB (A)
Reference
170
170
230
115
0.82
0.82
41
41
NSYCVF170M115
NSYCVF170M230
7DQJHQFLMDOQLYHQWLODWRU¶¶8
Protok (m3/h)
Napon (V)
Reference (V)
300
230
16<$9*8
&LUNXODFLRQLYHQWLODWRU¶¶8
Protok (m3/h)
Napon (V)
Br.
7HåLQDNJ
230
230
230
48 (2)
3
6
9
3
3.3
5.5
7.8
3.3
I (mA)
dB (A)
300
600
900
330
43
44
45
43
Dubina
(mm)
208
330
452
208
486
972
1 458
552
P (W)
45
90
135
21.3
Reference
16<$9'8
16<$9'8
16<$9'8
16<$9'80
Reference
16<$9'8
16<$9'8
16<$9'8
16<$9'80
Prirodna ventilacija
)LOWHULSURWLYLQVHNDWD]DPHWDOQHSORþHVDSURUH]LPDþHWYUWDVWL
Dimenzije (mm)
A
B
120 x 120
160 x 160
220 x 220
95
110
190
104
130
170
C
Širina proreza
Broj proreza
90
100
180
5
5
5
104.8
140
200
Reference
16<&$*;/0
16<&$*;/0
16<&$*;/0
)LOWHULSURWLYLQVHNDWD]DPHWDOQHSORþHVDSURUH]LPDþHWYUWDVWL
5HIHUHQFHSORþHVDSURUH]LPD
Spoljne dimenzije (mm)
16<&$*;/0
16<&$*;/0
16<&$*;/0
98 x 115
133 x 158
197 x 215
Reference filtera
16<&$);;
16<&$);;
16<&$);;
3ODVWLþQLYHQWLODFLRQLSURUH]L
Izrez \
45.5 mm
35 mm
38 mm
33 mm
19 mm
16<&$*/3
16<&$*/3
3RNORSDF]DSLURGQRSURYHWUDYDQMH,3
Referenca
16<&$&50)
IP
Reference
22
30/44
45
44
45
16<&$*/3
16<&$*/3
16<&$*/3
16<&$*/3
16<&$*/3
Prinudna ventilacija
9HQWLODFLRQLVLVWHPLVD¿OWHULPD
Protok ventilatora (m3/h)
Sa filterom
,3
,3
,3
,3
IP20
Sa
Sa
1 ispus2 izpusne
nom
rešetke
rešetkom
50 Hz
50 Hz
50 Hz
38
38
58
44
85
79
80
79
165
164
188
193
302
302
262
247
562
582
838
983
931
25
27
39
34
63
65
57
59
153
153
171
171
260
263
221
210
473
485
718
843
798
33
35
47
41
71
73
77
68
161
161
179
179
268
271
229
218
481
494
728
854
809
8NXSQH
(spoljne)
230 V
115 V
24 V DC
48 V DC
230 V
115 V
24 V DC
48 V DC
230 V
115 V
24 V DC
48 V DC
230 V
115 V
24 V DC
48 V DC
230 V
115 V
230 V
115 V
400 / 440 V
115 V
230 V
65
54
IP33
Dimenzije (mm)
Reference
Napon
230 V
Ventilator sa filterom
Izrez
Ispusna rešetka
5$/
137 x 117
92 x 92
170 x 150
125 x 125
268 x 248
223 x 223
336 x 316
291 x 291
124 x 124
Ø 108
120 x 120
94 x 96
16<&9)03)
16<&9)03)
16<&9)0'3)
16<&9)0'3)
16<&9)03)
16<&9)03)
16<&9)0'3)
16<&9)0'3)
NSYCVF165M230PF
NSYCVF165M115PF
16<&9)0'3)
16<&9)0'3)
NSYCVF300M230PF
NSYCVF300M115PF
16<&9)0'3)
16<&9)0'3)
NSYCVF560M230PF
NSYCVF560M115PF
16<&9)03)
16<&9)03)
16<&9)03)
NSYCVF65M115PF (1)
NSYCVF65M230PF (1)
16<&9)000
16<&$*/3)
16<&$*/3)
16<&$*/3)
16<&$*/3)
16<&$*/3
(2)
(1) Crna boja.
(2) U kompletu.
IP55 zaptivka i EMC poklopci
Dimenzije (mm)
Reference IP55 poklopca
Ref. EMC poklopca
Spoljne
Izreza
Alucink
5$/
1HUÿDMXüLþHOLN
Alucink
5$/
xx 60
350 x 305 x 350 x 305 x x 373 x 105
x 373 x 105
125 x 125
223 x 223
223 x 223
x
x
16<&$3/=)
16<&$3/=)
16<&$3/=)
16<&$3/=)
16<&$3/=)
16<&$3/;)
16<&$3/;)
16<&$3/;)
16<&$3/;)
16<&$3/;)
16<&$3/(
16<&$3/(
16<&$3/(
16<&$3/(
16<&$3/(
Komplet za zaštitu od vandalizma
Komplet za zaštitu od vandalizma
Ɣ6SUHþDYDRWYDUDQMHUHãHWNLVDVSROMDãQMHVWUDQH
Ɣ7RþNLüX]DRWNOMXþDYDQMHVHPRåHSULüLVDPRVDXQXWUDãQMHVWUDQH]LGQRJRUPDQD
Ɣ5$/ERMDLVWLPDWHULMDONDRLUHãHWND$6$3&
Manje pakovanje
Reference
2
NSYCAAPV
Kontrola i grejanje
Bimetalni termostati
7HUPRVWDW1&
7HUPRVWDW12
'XSOL
WHUPRVWDW
7HUPRVWDWVD
LQYHU]QLPNRQWDNWRP
Elektronski termostati
(OHNWURQVNL
WHUPRVWDW
2SVHJ
podešavanja
Displej
0...+60°C
°C
+32...+140°F
°F
0...+60°C
°C
+32...+140°F
°F
0…+60°C
Primena
Kontrolni
element
Grejanje
%LPHWDOQL
:'&
9$&$
9$&$
NSYCCOTHC
1&
NSYCCOTHO
%LPHWDOQL
:'&
9$&$
9$&$
NSYCCOTHD
%LPHWDOQL
:'&
9$&$
9$&$
%LPHWDOQL
=DWYDUDQMH:'&
9$&$
2WYDUDQMH:'&
9$&$
12
°C
+32…+140°F
1&L12
°F
0…+60°C
°C
,QYHU]QL
+32…+140°F
°F
2SVHJ
podešavanja
Displej
+5…+50°C
ƒ&LOLƒ)
3UHNLGQDPRü
Kontakt
8OD]QDVQDJD
9HQWLODFLMD
*UHMDQMHL
YHQWLODFLMD
*UHMDQMHLOL
YHQWLODFLMD
Primena
Kontrolni
element
UH]LVWLYQRRSWHUHüHQMH
Br.
3UHNLGQDPRü
releja UH]LVWLYQRRSWHUHüHQMH
9$&'&
9$&
2
$9$&
$9'&
ƒ&LOLƒ)
% Hr
9$&
NSYCCOTHDF
NSYCCOTHI
NSYCCOTHIF
Reference
NSYCCOTH120VID
NSYCCOHYT30VID
*UHMDQMHLOL
(OHNWURQVNL
YHQWLODFLMD
2
$9$&
$9'&
9$&
NSYCCOHYT120VID
NSYCCOHYT230VID
*UHMDQMHLOL
(OHNWURQVNL
YHQWLODFLMD
$9$&
$9'&
(OHNWURQVNL
KLJURVWDW
20 %…80 %
PTC eksterni
temperaturni senzor
(dvostruko izolovan)
'XåLQD
7LSRYL¿NVLUDQMD
5DGVHQ]RUDLOLUDVSRQRþLWDYDQMD
6WHSHQ]DãWLWH
5HIHUHQFH
PHWDUD
',1ãLQD
6SDFLDO6)SUR¿O
9',ãLQD
0RQWDåQDSORþD
ƒ&«ƒ&
,3
NSYCCAST
% Hr
9$&
2WSRUQLJUHMDþL
2
Napon (V)
Reference
3ULNOMXþQLEORN
,]RORYDQLRWSRUQLJUHMDþ
sa ventilatorom
2WSRUQLJUHMDþL
2WSRUQLJUHMDþLVD
ventilatorom
NSYCCOHY230VID
Tip konekcije
6QDJD:
NSYCCOTHOF
NSYCCOTH230VID
9$&'&
+5…+50°C
20 %…80 %
NSYCCOTHCF
NSYCCOTH30VID
*UHMDQMHLOL
(OHNWURQVNL
YHQWLODFLMD
9$&
(OHNWURQVNL
KLJURPHWDU
Reference
177
$&
10
10
20
20
20
55
55
55
90
90
90
150
150
150
250
250
400
400
200
200
12-24 DC
$&
12-24 DC
$&
$&
12-24 DC
$&
$&
12-24 DC
$&
$&
12-24 DC
$&
$&
$&
$&
$&
$&
$&
$&
Kablovska
Ɣ
NSYCR170W230VVC
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
16<&5:8
16<&5:8
16<&5:8
16<&5:8
16<&5:8
16<&5:8
16<&5:8
16<&5:8
16<&5:8
16<&5:8
16<&5:8
16<&5:8
16<&5:8
16<&5:8
NSYCR250W115VV
NSYCR250W230VV
16<&5:99
16<&5:99
NSYCRS200W115V
NSYCRS200W230V
Jedinice za hlađenje & izmenjivači
6/,0
rashladni
blok
6/,0HOHNWURQVNL
kontrolni modeli
(modularni)
!
6QDJD
Napon
230 V
9+]
115 V
Poklopci
2SFLMHXJUDGQMH
5$/
þHOLN
3RYUãLQVNDXJUDGQMD
'HOLPLþQDXUDGQMDX
LVWRMUDYQL
8JUDGQMDXLVWRMUDYQL
1 100 W
1 500 W
2 200 W
16<&8%:6
16<&8%:6
16<&8%:6
16<&8%:6
16<&8%:6
16<&8%:6
16<&8%:6
16<&8%:6
16<&8%:6
2 700 W
16<&8%:6
16<&8%:6
Reference
16<&8&/
16<&8&+
16<&8&)
0RGXODUQDYHU]LMD8YHNSRUXþLWHMHGQXUHIHUHQFX6/,0UDVKODGQHMHGLQLFHSOXVMHGQXUHIHUHQFXSRNORSFD
0RGHOL]DERþQXXJUDGQMX
0RGHOL]DXJUDGQMXRGR]JR
Spoljne
dimenzije (mm)
6QDJDKODÿHQMD
(1
//+]
450 x 350 x 140
620 x 300 x 170
800 x 350 x 195
900 x 400 x 195
1 010 x 400 x 240
1 010 x 400 x 240
1 010 x 400 x 240
1 000 x 400 x 220
1 000 x 400 x 220
1 010 x 400 x 240
1 406 x 502 x 300
1 406 x 502 x 300
340 x 600 x 350
400 x 700 x 400
415 x 750 x 412
400 x 700 x 400
430 x 700 x 400
415 x 750 x 412
430 x 700 x 400
470 x 800 x 450
470 x 800 x 450
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
:%WXK
8OD]QLQDSRQ
Volt-Hertz
Kontrola
9+]
9+]
9+]
9+]
9+]
9+]
[9+]9+]
9+]
[9+]9+]
[9+]9+]
[9+]9+]
[9+]9+]
9+]
9+]
9+]
9+]
9+]
[9+]9+]
[9+]9+]
[9+]9+]
[9+]9+]
Reference
7HUPRVWDW
7HUPRVWDW
7HUPRVWDW
7HUPRVWDW
(OHNWURQVNLNRQWUROHU
(OHNWURQVNLNRQWUROHU
(OHNWURQVNLNRQWUROHU
7HUPRVWDW
7HUPRVWDW
(OHNWURQVNLNRQWUROHU
7HUPRVWDW
7HUPRVWDW
7HUPRVWDW
7HUPRVWDW
(OHNWURQVNLNRQWUROHU
7HUPRVWDW
7HUPRVWDW
(OHNWURQVNLNRQWUROHU
7HUPRVWDW
7HUPRVWDW
7HUPRVWDW
16<&8:9/
16<&8:9/
16<&8:9/
16<&8:9/
16<&8(:/
16<&8(:/
16<&8(:/
16<&8:9/
16<&8:9/
16<&8(:/
16<&8:9/
16<&8:9/
16<&8:95
16<&8:95
16<&8(:5
16<&8:95
16<&8:95
16<&8(:5
16<&8:95
16<&8:95
16<&8:95
,]PHQMLYDþYD]GXKYRGD
,]PHQMLYDþYD]GXKYD]GXK
0RGHOL]DERþQXXJUDGQMX
0RGHO]DXJUDGQMXRGR]JR
0RGHOL]DERþQXXJUDGQMX
0RGHO]DXJUDGQMXRGR]JR
16<&($:9/ 16<&($:9/ 16<&($:9/( 16<&($:9/ NSYCEA50W230VRE 16<&(::9/ 16<&(::9/ NSYCEW2100W230VR
.DUDNWHULVWLNHKODÿHQMD
6SHFLILþQDVQDJD
:ƒ.
0DNVLPDOQLSULWLVDN
YRGH
3URWRNYD]GXKDX
200 m3/h
VSROMDãQMHPWRNX
3URWRNYD]GXKDX
200 m3/h
XQWUDãQMHPWRNX
:ƒ.
:ƒ.
:ƒ.
:ƒ.
450 m /h
450 m /h
450 m /h
450 m /h
450 m /h
450 m /h
450 m /h
450 m3/h
3
3
3
3
3
3
:
:
:
03D
03D
03D
350 m3/h
820 m3/h
250 m3/h
3
1.23 m2
1.5 m2
1.5 m2
6.6 m2
3.3 m2
3RGHãDYDQMH
7LS
Da
7HUPRVWDWVNL
Da
7HUPRVWDWVNL
1H
-
Da
7HUPRVWDWVNL
Da
7HUPRVWDWVNL
Da
7HUPRVWDWVNL
Da
7HUPRVWDWVNL
Da
7HUPRVWDWVNL
2SVHJSRGHãDYDQMD
temperature
+25...+50°C
+25...+50°C
-
+25...+50°C
+20...+50°C
+25...+50°C
+8...+50°C
+25...+50°C
9D]GXK
9D]GXK
9D]GXK
9D]GXK
9D]GXK
9RGD
9RGD
9RGD
9+]
9+]
3RYUãLQDL]PHQH
3ULURGDIOXLGD
(OHNWULþQHNDUDNWHULVWLNH
8OD]QLQDSRQ
1D]LYQDVWUXMD
pokretanja
7LSXNOMXþHQMD
alarma
$SVRUERYDQD
HOHNWULþQDHQHUJLMD
9+] 9+] 9+] 9+] 9+] 9+]
$
$
$
$
$
$
$
$
,QYHUWRUVNLNRQWDNW
,QYHUWRUVNLNRQWDNW
,QYHUWRUVNLNRQWDNW
:
:
:
:
:
:
::
:
700 270 144
780 325 144
780 325 144
1480 450 144
390 600 365
830 360 113
950 400 190
310 600 365
,3,3
,3,3
,3,3
,3,3
,3,3
,3
,3
,3
NJ
G%
NJ
G%
NJ
G%
NJ
G%
NJ
G%
NJ
G%$
NJ
G%$
NJ
G%$
)L]LþNHNDUDNWHULVWLNH
6SROMQLSUHþQLN
$%&PP
IQWHUQL,3
H[WHUQL,3
7HåLQDMHGLQLFH
1LYREXNH
13/7
PowerLogic sistem - merni uređaji
14
PM9
NOVO
PM1200
Dostupnost i pouzdanost snage
t1SPWFSJUFQPV[EBOSBEFOFSHFUTLFPQSFNFJ
PQSFNF[BVCMBäBWBOKF
t1PCPMKÝBKUFPEHPWPSOBQSPCMFNFQPWF[BOF
TBFMFLUSJijOPNFOFSHJKPN
t1PESäJUFQSPBLUJWOPPESäBWBOKFLBLPCJTUF
QSPEVäJMJäJWPUJNPWJOF
Energetska efikasnost i ušteda troškova
t*[NFSJUFFGJLBTOPTUPULSJKUFNPHVıOPTUJJ
QPUWSEJUFVÝUFEV
t6QSBWMKBKUFFNJTJKBNBHBTPWB
t"MPDJSBKUFFOFSHFUTLFUSPÝLPWJOBPEFMKFOKBJMJ
QSPDFTF
Compact NSX + micrologic
Integrisani nadzor
0SJHJOBMOPTUMFäJVUPNFOBLPKJOBijJO
$PNQBDU/49NFSJPCSBĶVKFJQSJLB[VKF
QPEBULFCJMPEJSFLUOPOBFLSBOVCJMPOB
QSFEOKPKTUSBOJSB[WPEOFQMPijFJMJQVUFN
DFOUSBMOPHTJTUFNB[BOBE[PS
PowerLogic sitem -merni uređaji
6DGUåDM
‡=DMHGQLþNLSULERUDPSHUPHWULLYROWPHWUL
‡'LJLWDOQLPXOWLPHWUL'0L30
‡0XOWLPHWULVHULMHL(0L(0
‡0XOWLPHWULVHULMH30
‡0XOWLPHWULVHULMD30
‡0XOWLPHWULVHULMD30
‡,QWHUIHMV]DNRPXQLNDFLMX(*;(*;
VWU14/2
VWU14/4
VWU14/6
VWU14/8
VWU14/9
VWU14/10
VWU14/12
14/1
Zajednički pribor - Ampermetri i voltmetri
Naziv
CT
CMA / CMV
Funkcija
Strujni transformatori
Izborni prekidači ampermetar & voltmetar
Analogni ampermetri i voltmetri
DIN šina
Opseg
Konekcija sa Širina kod
Reference
CT-om
mod. od 9 mm
AMP sa direktnom konekcijom
$
QH
AMP sa konekcijom na CT-u
2VQRYQLXUHÿDM
;
LVSRUXþXMHVH
EH]VNDOH
6NDOD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
16029
16030
16031
16032
16033
16034
16035
16036
16037
16038
16039
16040
16041
16042
16043
16044
16045
VLT
9
9
16060
16061
96 x 96
Opseg
AMP za standardni izvod
2VQRYQLXUHÿDM
LVSRUXþXMHVH
EH]VNDOH
,QVNDOD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AMP za motorni izvod
2VQRYQLXUHÿDM
LVSRUXþXMHVH
EH]VNDOH
,QVNDOD
$
$
$
Konekcija na CT-u Reference
;
16074
16079
16080
16081
16082
16083
16084
16085
16086
16087
16088
16089
16090
16091
16092
;
16073
16076
16077
16078
VLT
9
'LJLWDOQLQLDPSHUPHWULYROWPHWDULPHUDþIUHNYHQFLMH
DIN šina
Opseg
Konekcija sa CT-om
$PSHUPHWDUVDGLUHNWQLPRþLWDYDQMHP
$
1H
$PSHUPHWDU]DSULNOMXþDNSUHNR&7D
]DYLVQRRGRGDEUDQRJ&7D
$
VLT
9
FRE
+]
14/2
Širina kod
Reference
mod. od 9 mm
15202
15209
15201
15208
16075
Zajednički pribor - CT strujni transformatori & CMA/CMV
izborni prekidači
CT strujni transformatori
Klasa
Snaga (VA)
Izolovani kabl
Ip/5 A
Klasa preciznosti
maksimalni
SUHþQLN(1)
(mm)
maksimalni
RWYRU]DSORþH
SRSUHþQLSUHVHN(1)
(mm2)
$
$
$
$
$
$
$
$
0.5
1
3
Dimenzije
[
[
[
[
[
[
7HåLQDJ
Reference
Tropikalizovani CT
Poklopac sa
zaptivkom
16500
16451
16452
16453
16454
16455
16459
16456
16460
16476
16461
16468
16477
XJUDÿHQL
XJUDÿHQL
XJUDÿHQL
XJUDÿHQL
XJUDÿHQL
XJUDÿHQL
16552
XJUDÿHQL
16552
XJUDÿHQL
16552
16553
XJUDÿHQL
(1) Kabl(ovi) koji se mogu rutirati kroz CT
(2) Za CT sa primarnom konekcijom preko zavrtnja i matice
(3)&LOLQGDUVDXQXWUDãQMLPSUHþPP/ PP
(4)&LOLQGDUVDXQXWUDãQMLPSUHþPP/ PP
&0$L&09L]ERUQLSUHNLGDþL
DIN šina
Tip
6QDJD$
1DSRQ9
%URMSR]LFLMD
âLULQDXPRG
RGPP
5HIHUHQFH
CMA
15126
48 x 48
CMV
CMA
CMV
15125
16017
16018
14/3
Digitalni multimetri - DM6000 i PM1000
3RZHU/RJLF'0L30VHULMDGLJLWDOQLKPXOWLPHWDUDREH]EHÿXMHSRWUHEQH
NDUDNWHULVWLNHLþLQLSULVWXSDþQLPQDG]RUHOHNWULþQLKLQVWDODFLMD'RYROMQRUREXVQLGDL]GUåHLQGXVWULMVNDLNRPHUFL
MDOQDRNUXåHQMDREHVHULMHPXOWLPHWDUDGRSULQRVHXãWHGLHQHUJLMHLVPDQMHQMXWURãNRYDXJUDGQMHMHGQRVWDYQLVX
]DNRULãüHQMHDPRJXVHSULODJRGLWLLUD]OLþLWLPSRWUHEDPDQDOLFXPHVWD
Power Logic DM6000 serija multimetara:
!2VQRYQDPHUHQMDVWUXMDQDSRQIUHNYHQFLMDIDNWRUVQDJH3)
2YLPXOWLPHWULVHNRULVWH]D
!1DG]RURSUHPH
!3ODQLUDQMHSUHYHQWLYQRJRGUåDYDQMD
!/RNDOQRSUDüHQMHXSRWUHEHHOHQHUJLMH
!=DPHQXDQDORJQLKPHUQLKXUHÿDMD
Power Logic PM1000 serija multimetara:
!2VQRYQDPHUHQMDVWUXMDQDSRQIUHNYHQFLMDIDNWRUVQDJH3)
!(QHUJLMD
!6QDJD
!$QJDåRYDQDVQDJDLHQHUJLMD
!7+'
Ovi multimetri se koriste za:
!3UDüHQMHHQHUJLMH
!3UDüHQMHVQDJH
!3UDüHQMHDQJDåRYDQLKYUHGQRVWL
!6WXGLMHRSWHUHüHQMDLRSWLPL]DFLMXLQVWDODFLMD
!2SWLPL]DFLMXHQHUJLMH
-HGDQPXOWLPHWDUL]VHULMH3RZHU/RJLF
'0GLUHNWQRPHQMD
!-HGDQYROWPHWDUVDL]ERUQLPSUHNLGDþHP
LOLWULLOLãHVWYRWPHWDUD
!-HGDQDPSHUPHWDUVDL]ERUQLP
SUHNLGDþHPLOLWULDPSHUPHWUD
!0HUDþIUHNYHQFLMH
!0HUHQMHIDNWRUDVQDJH
!530PHUHQMHWDPRJGHMH]DKWHYDQR
-HGDQPXOWLPHWDUL]VHULMH3RZHU/RJLF30GLUHNWQRPHQMD
!-HGDQYROWPHWDUVDL]ERUQLPSUHNLGDþHP
LOLWULLOLãHVWYRWPHWDUD
!-HGDQDPSHUPHWDUVDL]ERUQLP
SUHNLGDþHPLOLWULDPSHUPHWUD
!0HUDþIUHNYHQFLMH
!0HUHQMHIDNWRUDVQDJH
!530PHUHQMHWDPRJGHMH]DKWHYDQR
!.:K.9$5+L.9$+
!.:.9$L.9$5
Tip
30PXOWLPHWDUVDRVQRYQLPRþLWDYDQMLPD
HQHUJLMRPLDQJDåRYDQLPSDUDPHWULPDGLVSOHM]D
SULND]
30PXOWLPHWDUVDRVQRYQLPRþLWDYDQMLPD
HQHUJLMRPLDQJDåRYDQLPSDUDPHWULPDGLVSOHM]D
SULND]L56NRPSRUWRP
'0GLJLWDOQLPXOWLPHWDUVDRVQRYQLP
RþLWDYDQMLPD
'0GLJLWDOQLPXOWLPHWDUVDRVQRYQLP
RþLWDYDQMLPDL56NRPSRUWRP
14/4
Referenca
METSEPM1000
METSEPM1200
METSEDM6000
METSEDM6200
3RUHÿHQMHNDUDNWHULVWLNDPXOWLPHWDUD
0HUHQMHLWDþQRVW
PowerLogic DM6000
PowerLogic PM1000
//
/1
SRID]DPD
8QXOWRPSURYRGQLNX
3RID]DPD
$NWLYQD
5HDNWLYQD
3ULYLGQD
SRID]LLXNXSQD
$NWLYQD
SUHPD
,(&
3ULYLGQD
LQGXNWLYQDLNDSDFLWLYQD
SUHPD
,(&
3ULYLGQD
Ŷ
8NXSQD
Ŷ
8OD]QD
Ŷ
,]OD]QD
Ŷ
7UHQXWQHLPDNVLPDOQH
$PSV.:LOL.9$
Ŷ
3UHRVWDORYUHPH
Ŷ
+DUPRQLMVNDL]REOLFHQMD7+'
QDSRQDLVWUXMHSRID]L
Ŷ
)UHNYHQFLMD
Ŷ
Ŷ
530
Ŷ
Ŷ
RSWHUHüHQMDDPSV
Ŷ
Ŷ
%URMDþVDWLUDGD
Ŷ
Ŷ
%URMSUHNLGD
Ŷ
Ŷ
%URMDþVDWLUDGDVDRSWHUHüHQMHP
Ŷ
,QGLNDWRURSWHUHFHQMD
Ŷ
Ŷ
)D]QLXJDRL]PHÿXQDSRQDLVWUXMH
Ŷ
Ŷ
.ODVDWDþQRVWLSUHPD,(&,(&
Ŷ
Ŷ
+DUPRQLMVNDL]REOLþHQMD7+'
QDSRQLVWUXMDSRID]L
Ŷ
Ŷ
$VLPHWULMDVWUXMDQDSRQ
Ŷ
Ŷ
VDPR'0
VDPR30
1DSRQ
6WUXMD
)DNWRUVQDJH
6QDJD
(QHUJLMD
(QHUJLMD
$QJDåRYDQH
YUHGQRVWL
.YDOLWHWQDSDMDQMD
.RPXQLNDFLMH
56SRUWVD0RGEXVSURWRNRORP
14/5
Multimetri - iEM3100 i iEM320
3%
3RZHU/RJLFPHUDþVQDJHLPDPRJXüQRVWLRGRVQRYQLKGRQDSUHGQLK6D
NRPSDNWQLPGLPHQ]LMDPDLPRJXüQRãüXPRQWDåHQD',1ãLQX30RPRJXüDYD
QDG]RUQDSDMDQMDLL]YRGDXPDOLPHOHNWURRUPDQLPD8NRPELQDFLMLVDVWUXMQLPL
QDSRQVNLPWUDIRLPDRYLPHUDþLPRJXYUVLWLQDG]RULåLþQLKVLVWHPD*UD¿þNL
GLVSOHMRPRJXüDYDLQWXLWLYQXQDYLJDFLMXLSULVWXSQDMYDåQLMLPSDUDPHWULPD
1DUDVSRODJDQMXVXYHU]LMHRGRVQRYQLKGRQDSUHGQLKDSOLNDFLMD
0HUDþHQHUJLMHVHULMDL(0
b L(0L(0N:KPHUDþVDSDUFLMDOQLPEURMDþHP
b L(0L(0N:KPHUDþVDSDUFLMDOQLPEURMDþHPLLPSXOVQLPL]OD]RP0,'
VHUWL¿NRYDQ
b L(0L(0YLãHWDULIQLPHUDþXSUDYOMDQGLJLWDOQLPXOD]LPDLLQWHUQLP
VDWRP0,'VHUWL¿NRYDQ
b L(0L(0N:KPHUDþVDSDUFLMDOQLPEURMDþHPLPHUHQMHPVWUXMD
QDSRQDLVQDJD0RGEXVNRPXQLNDFLMD
b L(0L(0PHUDþHQHUJLMHVYDNYDGUDQWDYLãHWDULIQLVDSDUFLMDOQLP
EURMDþHPLPHUHQMHPVWUXMDQDSRQDLVQDJD0RGEXVNRPXQLNDFLMDGLJLWDOQLXOD]L
L]OD]LL0,'VHUWL¿NRYDQ
3%
Karakteristike
!66DVRSVWYHQLPQDSDMDQMHP
!60HUHQMHXVHULMLPHUDþL&7RYLSUHFL]QRVWNODVH
!68VNODÿHQRVWVD,(&,(&,(&(1
!6*UD¿þNLGLVSOHMVDMHGQRVWDYQLPåLþHQMHP
!6-HGQRVWDYQRåLþHQMHEH]&7RYD
!6.RPSDNWQLKGLPHQ]LMD
!6'YDQDþLQDPRQWD]HQD',1ãLQXKRUL]RQWDOQRLOLYHUWLNDOQR
!63RYHüDQDEH]EHGQRVWLLQWHJULWHWYDãLKSRGDWDND
Reference
$FWLL(0VHULMXþLQLGHVHWUHIHUHQFLRGNRMLKPRåHWHL]DEUDWL
0HUDþHQHUJLMHVHULMDL(0
!6L(0VHULMDPHUDþDRPRJXüDYDGLUHNWDQSULNOMXþDNLPHUHQMHGR$X
WURID]QLPNROLPD
b L(0VHULMDPHUDþDMHGL]DMQLUDQD]DSRYH]LYDQMHQD$$XOD]HSUHNR
&7RYDXWURID]QLPNROLPD
Prednja strana
3ULVWXS]DNRQ¿JXUDFLMX
9UHGQRVWLLSDUDPHWUL
-HGLQLFH
3RQLãWHQMH
3RWYUGD
,]ERU
'DWXPLYUHPH
7UHQXWQRNRULãüHQDWDULIDL(0
)XQNFLMH0HUHQMD
Model multimetra i opis
14/6
Merenje struje
Referenca
L(0RVQRYQLPHUDþHQHUJLMH
L(0PHUDþHQHUJLMHVDLPSXOVQLPL]OD]LPD
L(0YLãHWDULIQLPHUDþHQHUJLMH
L(0PHUDþHQHUJLMHHOHNWULþQLKSDUDPHWDUD
VD56NRPXQNDFLMRP
'LUHNWDQSULNOMXþDNGR$
'LUHNWDQSULNOMXþDNGR$
'LUHNWDQSULNOMXþDNGR$
'LUHNWDQSULNOMXþDNGR$
A9MEM3100
A9MEM3110
A9MEM3115
A9MEM3150
L(0QDSUHGQLYLãHWDULIQLPHUDþHQHUJLMH
HOHNWULþQLKSDUDPHWDUDVD56NRPXQNDFLMRP
L(0RVQRYQLPHUDþHQHUJLMH
L(0PHUDþHQHUJLMHVDLPSXOVQLPL]OD]LPD
L(0YLãHWDULIQLPHUDþHQHUJLMH
L(0PHUDþHQHUJLMHHOHNWULþQLKSDUDPHWDUD
VD56NRPXQNDFLMRP
L(0QDSUHGQLYLãHWDULIQLPHUDþHQHUJLMH
HOHNWULþQLKSDUDPHWDUDVD56NRPXQNDFLMRP
'LUHNWDQSULNOMXþDNGR$
A9MEM3155
3RYH]LYDQMHSUHNR&7D$
3RYH]LYDQMHSUHNR&7D$
3RYH]LYDQMHSUHNR&7D$
3RYH]LYDQMHSUHNR&7D$
A9MEM3200
A9MEM3210
A9MEM3215
A9MEM3250
3RYH]LYDQMHSUHNR&7D$
A9MEM3255
Funkcionalnost
iEM3100 iEM3110 iEM3115 iEM3150 iEM3155 iEM3200 iEM3210 iEM3215 iEM3250 iEM3255
b
b
b
b
b
'LUHNWDQSULNOMXþDNGR$
b
8OD]L]DVWUXMQLWUDIR$$
b
b
8OD]L]DQDSRQVNLWUDIR
b
0HUHQMHDNWLYQHHQHUJLMH
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
0HUHQMHHQHUJLMHXNYDGUDQWD
b
b
b
b
b
0HUHQMDHOHNWULþQLKSDUDPHWDUD
,93LWG
9LãHWDULIQLLQWHUQLVDW
9LãHWDULIQLH[WHUQRXSUDYOMDQMH
b
'LVSOHMPHUHQLKYUHGQRVWL
b
b
3URJUDPDELOQLXOD]L
b
b
b
b
3URJUDPDELOQLGLJLWDOQLL]OD]L
b
b
b
3XOVQLL]OD]L
b
N:DODUPSUHRSWHUHüHQMD
b
0RGEXV56
0,'VHUWL¿NRYDQ
âLULQDPPPRGXOH]D
PRQWDåXQD',1ãLQX
9RGLþ]DVSHFL¿FLUDQMH
b
b
b
b
b
b
b
iEM3110
0D[VWUXMD
(GLUHNWDQSULNOMXþDNGR
iEM3115
iEM3155
iEM3200
b
b
iEM3100 Opseg
iEM3100
iEM3210
N:K
iEM3215
0UHåD
iEM3250
'RSN:K
QDSULPDUX
WDULIH
0RGEXV
SUHNR56
b
iEM3255
N:K
'RSN:K
WDULIH
','2
0,'(1
$
'RS
N:K
9LãHWDULID
.RPXQLNDFLMD
b
iEM3200 Opseg
iEM3150
$
.RQVWDQWDQ/('
,PSXOVQLL]OD]
.ODVDWDþQRVWL
b
'RSN:K
QDSULPDUX
WDULIH
0RGEXVSUHNR
56
b
b
31331
.ODVD,(&L,(&.ODVD%(1
WDULIH
0RGEXVSUHNR 0RGEXVSUHNR56
56
b
b
b
31331
31331
SRGUåDQL&7RYL
SRGUåDQL&797
.ODVD6,(&L,(&.ODVD&(1
0D[SUHVHNNDEOD
PPð
PPð]DVWUXMHLPPð]DQDSRQH
'LVSOHMPD[
1DSRQ//
,3]DãWLWD
7HPSHUDWXUD
'LPHQ]LMHXUHÿDMD
/&'N:K
[9DFGR[9DF+]
,3SUHGQMDVWUDQDL,3NXüLãWH
ƒ&GRƒ&.
NRUDNDRGPP
/&'N:KLOL0:K
[9DFGR[9DF+]
,3SUHGQMDVWUDQDL,3NXüLãWH
ƒ&GRƒ&.
NRUDNDRGPP
.DWHJRULMD,,,6WHSHQ]DSUOMDQRVWL
.DWHJRULMD,,,6WHSHQ]DSUOMDQRVWL
3UHQDSRQLPHUHQMH
N:K
N9$5K
$NWLYQDVQDJD
5HDNWLYQDVQDJD
6WUXMHLQDSRQL
$ODUPSUHRSWHUHüHQMD
%URMDþVDWL
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
14/7
Multimetri - PM9
3RZHU/RJLFPXOWLPHWDU30RPRJXüDYDRVQRYQDPHUHQMD
SRWUHEQD]DSUDüHQMHHOHNWULþQHLQVWDODFLMHXNXüLãWXãLULQHPRGXOD
PP
0RJXVHXSRWUHELWL]DSUDüHQMHLåLþQLKQLVNRQDSRQVNLK
VLVWHPDLSRYH]XMXVHSUHNRHNVWHUQLKVWUXMQLKWUDQVIRUPDWRUD8]
SRPRüYHOLNRJSR]DGLQVNLRVYHWOMHQRJGLVSOHMDPRJXVHSUDWLWLVYH
WULID]HLVWRYUHPHQR
3RVWRMHWULYHU]LMHXUHÿDMD]DPUHåQRQDSDMDQMHGR9$&
t30]DRVQRYQDPHUHQMD
t303]DRVQRYQDPHUHQMDVDLPSXOVQLPL]OD]RP
t30&]DRVQRYQDPHUHQMDVDNRPXQLNDFLRQLP0RGEXV56
L]OD]RP
Primena
3ULND]QLXUHÿDM]DXJUDGQMXQDYUDWD
.RQWUROQRPHUHQMHSUDüHQMHWURãNRYD
'DOMLQVNLQDG]RUHOHNWULþQHLQVWDODFLMH
Merenje energije klase 1 prema IEC 62053-21
Reference
Tip
Napon
Sirina u modulima od 9 mm
30PXOWLPHWDU GR9$&
303PXOWLPHWDU GR9$&
30&PXOWLPHWDU GR9$&
Izbor multimetra
Opšte karakteristike
8SRWUHEDX11PUHåDPD
7DÿQRVWPHUHQMDVWUXMHLQDSRQD
7DþQRVWPHUHQMDHQHUJLMHLVQDJH
'LUHNWQRSRYH]LYDQMHQDSRQ
Trenutne efektivne vrednosti
6WUXMD
1DSRQ
)UHNYHQFLMD
$NWLYQDLUHDNWLYQDVQDJD
3ULYLGQDVQDJD
)DNWRUVQDJH
Vrednosti energije
$NWLYQDHQHUJLMD
3DUFLMDOQDDNWLYQDHQHUJLMD
5HDNWLYQDHQHUJLMD
$QJDåRYDQHYUHGQRVWL
$NWLYQDUHDNWLYQDSULYLGQDVQDJD
Ostala merenja
%URMDþVDWLUDGD
Displej i I/O
/&'HNUDQVDSR]DGLQVNLP
RVYHWOMHQMHP
,PSXOVQLL]OD]
Komunikacija
56SRUW
0RGEXVSURWRNRO
14/8
PM9
PM9P PM9C
31331
t
9
t
9
t
9
ID]HLQXOD
ID]QLLPHÿXID]QL
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
XNXSQRLSRID]L
XNXSQD
XNXSQD
WUHQXWQHLPD[YUHGQRVWL
Referenca
15199
15197
15198
Multimetri - PM700
0XOWLPHWULVHULMH30SULPHQMXMXVH]DPHUHQMHLQDG]RUX11
HOHNWULþQRMPUHåL.RPSDNWQLKVXGLPHQ]LMDRG[PPLGXELQH
XJUDGQMHRGVDPRPP
=DKYDOMXMXüLYHOLNRP/&'HNUDQXPRJXüHMHLVWRYUHPHQRSULND]DWL
PHUQHYUHGQRVWL]DVYHWULID]HLQXOWLSURYRGQLN(NUDQVD
DQWLUHÀHNVQRPSRGORJRPLSR]DGLQVNLPRVYHWOMHQMHPSULND]XMH
]QDNRYHYHOLþLQHPPãWRRPRJXüDYDMHGQRVWDYQRþLWDQMHX
HNVWUHPQLPVYHWORVQLPXVORYLPDLSRGJRWRYRVYLPXJORYLPD
JOHGDQMD
Multimetri serije 700:
30RVQRYQDPHUHQMDXNOMXþHQR7+'PHUHQMHPLQPD[
YUHGQRVWLPHUHQMD
303LVWHIXQNFLMHNDR30LPSXOVQDL]OD]D]DPHUHQMH
HQHUJLMH
30LVWHIXQNFLMHNDR3056SRUW]D0RGEXV
NRPXQLNDFLMX
30LVWHIXQNFLMHNDR30GLJLWDOQLQDXOD]DGLJLWDOQLQL
L]OD]DODUPLLIDNWRUVQDJHVDSUHG]QDNRP
Primena
b3RND]QLXUHÿDM]DXJUDGQMXQDYUDWD
b.RQWUROQRPHUHQMHHQHUJLMHLSUDüHQMHWURãNRYD
b'DOMLQVNLQDG]RUHOHNWULþQHLQVWDODFLMH
b0HUHQMHKDUPRQLNDLKDUPRQLMVNRJL]REOLþHQMD7+'
Merenje energije klase 1 prema standardu IEC 62053-21
=DNRQWUROQRPHUHQMHHQHUJLMHLSUDüHQMHWURãNRYDXL]YRGLPD
Tip
Opis
Referenca
30PXOWLPHWDURVQRYQLXUHÿDM
303PXOWLPHWDURVQRYQLXUHÿDMLPSXOVQDL]OD]D
30PXOWLPHWDURVQRYQLXUHÿDM0RGEXVNRPXQLNDFLMD
30PXOWLPHWDURVQRYQLXUHÿDM0RGEXVNRPXQLNDFLMDDODUPL
Izbor multimetra
PM700
PM700P
PM710
PM750
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
PM700MG
PM700PMG
PM710MG
PM750MG
Opšte karakteristike
8SRWUHEDX11L91PUHåDPD
7DþQRVWPHUHQMDVWUXMHLQDSRQD
7DþQRVWPHUHQMDDNWLYQHHQHUJLMH
7DþQRVWPHUHQMDUHDNWLYQHHQHUJLMH
Trenutne efektivne vrednosti (rms)
6WUXMD
ID]DLQXOWL
1DSRQ
///1
)UHNYHQFLMD
$NWLYQDUHDNWLYQDSULYLGQDVQDJD XNXSQDLSRID]L
)DNWRUVQDJH
XNXSQL
Vrednost energije
$NWLYQDUHDNWLYQDSULYLGQDHQHUJLMD
3UHGDWHDQJDåRYDQHYUHGQRVWL
6WUXMD
WUHQXWQDLPD[
$NWLYQDUHDNWLYQDSULYLGQDVQDJD WUHQXWQDLPD[
Ostala merenja
%URMDþVDWLUDGD
Merenje harmonika
+DUPRQLMVNDL]REOLþHQMD
Snimanje podataka
0LQPD[WUHQXWQLKYUHGQRVWL
$ODUPL
Ekran i I/O
/&'HNUDQVDSR]DGLQVNLP
RVYHWOMHQMHP
,PSXOVQLXOD]
,PSXOVQLL]OD]
Komunikacija
56SRUW
0RGEXVSURWRNRO
VWUXMDLQDSRQ
14/9
Multimetri - PM820
3RZHU/RJLF0XOWLPHWDU6HULMHQXGLPQRJHQDSUHGQHPRJXüQRVWLPHUHQMDLSUDüHQMD
HOHNWULþQHLQVWDODFLMHXNRPSDNWQRMYHOLþLQL[PP6YLPRGHOLXNOMXþXMXSUHJOHGDQ
GLVSOHMQDNRPHVHSULND]XMXPHUHQMD]DVYHWULID]HLQXOXLVWRYUHPHQR560RGEXV
NRPXQLNDFLRQLSRUWMHGDQGLJLWDOQLQLXOD]MHGDQGLJLWDOQLQLL]OD]PHUHQMHXNXSQRJ
KDUPRQLMVNRJL]REOLþHQMD7+'LDODUPH]DNULWLþQDVWDQMDýHWLULPRGHODQXGHGRGDWQH
RSFLMHNDRãWRVXORNDOQDPHPRULMDVQLPDQMHSRGDWDNDLVSRVREQRVW]DDQDOL]XNYDOLWHWD
HQHUJLMH6YHPRGHOHMHPRJXüHSURãLULWLVDODNRXJUDGLYLPPRGXOLPDNDRãWRVXGLJLWDOQL
XOD]LLL]OD]LDQDORJQLXOD]LLL]OD]LL7&3,3HWKHUQHWSRUW
Primene
t.DRSDQHOQLXUHÿDM
t3RGUDþXQLUDVSRGHODWURãNRYDLXSUDYOMDQMHHQHUJLMRP
t'DOMLQVNLQDG]RUHOHNWULþQHLQVWDODFLMH
t$QDOL]DNYDOLWHWDHQHUJLMH
t9HUL¿NDFLMDUDþXQDRSWLPL]DFLMDXJRYRUDVDGLVWULEXFLMRPLXãWHGDHQHUJLMH
Karakteristike
Jednostavna ugradnja
0RQWLUDVHSRPRüXGYHåDELFHEH]DODWD'LUHNWQRSRYH]LYDQMHQDSRQVNLKXOD]DEH]
XSRWUHEHQDSRQVNLKWUDQVIRUPDWRUDGR9$&
Jednostavna upotreba
,QWXLWLYQDQDYLJDFLMD-DVQLPHQLMLVDPRJXüQRãüXL]ERUDMH]LND
Preglednost statusa
9HOLNLSR]DGLQVNLRVYHWOMHQGLVSOHMVD]ELUQLPSULND]LPDYLãHYHOLþLQD*UD¿þNLSULND]
RSWHUHüHQMDVLVWHPD
Podesivi alarmi sa vremenkim podešavanjem
3UHNRVWDQMDDODUPDXNOMXþXMXüLQDGLOLSRGVWDQMDSURPHQHGLJLWDOQLQLKXOD]DID]QL
GLVEDODQVLWG0RGHOL30L30QXGHERROHDQORJLNXNRMDVHPRåHNRULVWLWL]D
NRPELQRYDQMHGRDODUPD
Analiza kvaliteta energije
30VHULMDQXGLRSVHJIXQNFLMD]DRWNULYDQMHLSUHYHQFLMXSUREOHPDSRYH]DQLKVD
NYDOLWHWRPHQHUJLMH6YLPRGHOLLPDMXPHUHQMH7+'D30VD30/2*RSFLMRPL
30QXGHRþLWDYDQMHSRMHGLQDþQLKVWUXMQLKLQDSRQVNLKKDUPRQLND30L30QXGH
VQLPDQMHWDODVQRJREOLND30VHPRåHNRQ¿JXULVDWLLSURFHQXXVDJODãHQRVWLNYDOLWHWD
HQHUJLMHVDPHÿXQDURGQLP(1VWDQGDUGRP30SRVHGXMHLGHWHNFLMXQDSRQVNLKL
VWUXMQLKVPHWQMLVNRNRYLSURSDGL
Lokalna memorija
6YLPRGHOLLPDMXPHPRULMXXNRMXVHVPHãWDMXSRGDFLDQJDåRYDQDVQDJDHQHUJLMDDODUPL
NDRLPRJXüQRVWORNDOQRJþXYDQMDSRGDWDND30]DKWHYD30/2*RSFLMX
,(&NODVDWDþQRVWL6]DDNWLYQXHQHUJLMX
3UHFL]QRPHUHQMHHQHUJLMH]DSRWUHEHNRQWUROQRJPHUHQMDLSUDüHQMHWURãNRYD
7UHQGNULYHLNUDWNRURþQRSUHGYLÿDQMH
0RGHOL30L30QXGHSUDüHQMHWUHQGRYDLSUHGYLÿDQMHSRWURãQMHãWRVHPRåH
XSRWUHELWL]DSUHGYLÿDQMHLXSUDYOMDQMHWURãNRYLPD
0RJXüQRVWSURãLULYDQMD,2
3RVWRMHüLLGRGDWQLGLJLWDOQLQLXOD]LVHPRJXXSRWUHELWL]DEURMDQMHLPSXOVDSUDüHQMH
VWDWXVDSRORåDMDLVLQKURQL]DFLMXSRWUDåQMH3RVWRMHüLLGRGDWQLGLJLWDOQLQLL]OD]LVHPRJX
XSRWUHELWL]DNRQWUROXRSUHPHLOLSRYH]LYDQMH
0HUHQMHGUXJLKYHOLþLQD
6YLPRGHOLQXGHSHWNDQDOD]DPHUHQMHSRWURãQMHYRGHYD]GXKDJDVDHOHNWULþQLKLSDUQLK
SRWURãDþDNUR]PRJXüQRVWEURMDQMDLPSXOVDQDGLJLWDOQLQLPXOD]LPD,PSXOVLVDYLãHVWUXNLK
XOD]DPRJXVHVXPLUDWLNUR]MHGDQNDQDO
Modularnost i nadgradivost
6YLPRGHOLQXGHMHGQRVWDYQRXJUDGLYHRSFLRQHPRGXOHPHPRULMD8,LNRPXQLNDFLMD
Udaljeni displej
2SFLRQLXGDOMHQLGLVSOHMPRåHVHXJUDGLWLGRPXGDOMHQRVWLRGPHUQHMHGLQLFH$GDSWHU
XNOMXþXMHGRGDWQLLOLåLþQL5656NRPXQLNDFLRQLSRUW
Serijska i Ethernet komunikacija
6YLPRGHOLXNOMXþXMX56SRUWNRMLSRGUåDYD0RGEXVSURWRNRO$6&,,L5782SFLRQDOQL
PRGXOREH]EHÿXMH(WKHUQHW0RGEXV7&3,3NRPXQLNDFLMX0RGXOMHXLVWRYUHPHLJDWHZD\
XUHÿDM(WKHUQHWVHULMVNL0RGEXVSURWRNROLZHEVHUYHUVDPRJXüQRãüXDXWRPDWVNRJ
VODQMDHPDLODXVOXþDMXDODUPD
14/10
Reference
Opis
Multimetar bez displeja
0XOWLPHWDUEH]GLVSOHMDVHXSRWUHEOMDYDNDGDQLMHPRJXüDPRQWDåDGLVSOHMDQDYUDWDLOLNDGDORNDOQLSULND]QLMHQHRSKRGDQ
.DGDVHPXOWLPHWDUNRULVWLEH]GLVSOHMDNRQ¿JXUDFLMDNRPXQLNDFLRQRJSRUWDMHRJUDQLþHQDQDRVQRYQXYDULMDQWXDGUHVD
EDXGD
=DRþLWDYDQMHSRGDWDNDMHSRWUHEDQVRIWYHU
Multimetar PM810EH]GLVSOHMD
RVQRYQHPRJXüQRVWL7+'DODUPLUDQMHN%ORNDOQHPHPRULMHVD30/2*
PM810UMG
Multimetar PM820EH]GLVSOHMDRVQRYQHPRJXüQRVWL7+'DODUPLUDQMHN%ORNDOQH
PRULMH
PM820UMG
Multimetar PM850EH]GLVSOHMD
RVQRYQHPRJXüQRVWL7+'DODUPLUDQMHN%ORNDOQHPHPRULMHVQLPDQMHWDODVQRJREOLND
PM850UMG
Multimetar PM870EH]GLVSOHMD
PM870UMG
RVQRYQHPRJXüQRVWL7+'DODUPLUDQMHN%ORNDOQHPHPRULMHSRGHVLYRVQLPDQMHWDODVQLK
REOLNDLGHWHNFLMDSRUHPHüDMD
Multimetar sa integrisanim displejem
=DGLUHNWQXPRQWDåXQDYUDWDRUPDQDNDGDLPDGRYROMQRPHVWDLNDGDVXQDSRQVNLQLYRLXRNYLULPDORNDOQLKQRUPL
PM810 multimetar sa integrisanim displejem
PM820 multimetar sa integrisanim displejem
PM850 multimetar sa integrisanim displejem
PM870 multimetar sa integrisanim displejem
PM810MG
PM820MG
PM850MG
PM870MG
Multimetar sa udaljenim displejem
0HUQLVHWVHVDVWRMLRGPHUQRJXUHÿDMDLOLVDXGDOMHQLPGLVSOHMHPDGDSWHUD]DXGDOMHQLGLVSOHMLNDEOD]D
XGDOMHQLGLVSOHMGXåLQHP
Multimetar PM810 sa udaljenim displejem
PM810RDMG
Multimetar PM820 sa udaljenim displejem
PM820RDMG
Multimetar PM850 sa udaljenim displejem
PM850RDMG
Multimetar PM870 sa udaljenim displejem
PM870RDMG
Delovi i dodaci
Adapter za udaljeni displej, udaljeni displej i 3,65m kabla.
PM8RDMG
.RULVWLVHVDPHUQLPXUHÿDMHP30;;80*EH]GLVSOHMD3RUHGWRJDGLVSOHMVHPRåH
SUHQRVLWLRGXUHÿDMDGRXUHÿDMDãWRRPRJXüDYDNXSRYLQXMHGQRJGLVSOHMD]DYLãHXUHÿDMD
NDGDQLMHSRWUHEDQVWDOQLORNDOQLSULND]PHUHQMD8RYDNYRMNRQ¿JXUDFLMLVYDNLPHUQLXUHÿDMVH
PRUDRSUHPLWLVDDGDSWHURP]DXGDOMHQLGLVSOHM305'$
Adapter za udaljeni displej
PM8RDA
.DGDVHGRGDQDSUHGQMLGHRPHUQHMHGLQLFHEH]GLVSOHMD30;;8DGDSWHUSUXåDGYD
GRGDWQDNRPXQLNDFLRQDSRUWDMHGDQ]DXGDOMHQLGLVSOHMLMHGDQåLþQLåLþQL5656
14/11
Interfejs za komunikaciju
1DG]RULDNYL]LFLMDSRGDWDNDVD11RSUHPHLRUPDQD
RPRJXüDYDSUHGYLÿDQMHQHNLKGRJDÿDMD1DRYDMQDþLQ
PRJXüHMHVPDQMLWLWURãNRYH]DNUDMQMHJNRULVQLND
RSHUDWLYQHLQYHVWLFLRQHLWURãNRYHRGUåDYDQMD
Serijski link
6DNRPXQLNDFLRQLPWHKQRORJLMDPDYLãHQLMHQHRSKRGQRELWL¿]LþNLSULVXWDQQDPHVWX
PHUHQMDGDELVHSULVWXSLORLQIRUPDFLMDPD3RGDFLVHVDGDSUHQRVHSXWHPPUHåH
8VYLPDUKLWHNWXUDPDNRPXQLNDFLRQLLQWHUIHMVVOXåLNDRYH]DL]PHÿXXUHÿDMDNRML
þLQHGHRLQVWDODFLMHL3&DQDNRPHMHXSUDYOMDþNLVRIWYHU2QREH]EHÿXMH¿]LþNX
YH]XLDGDSWDFLMXSURWRNROD$GDSWDFLMDMHVNRURXYHNQHRSKRGQDMHUNRPXQLNDFLRQL
SURWRNRONRULãüHQRGVWUDQH3&D0RGEXVSUHNR56LLOL(WKHUQHWXJODYQRPQLMH
LVWLNDRSURWRNROQDVDPLPXUHÿDMLPDXLQVWDODFLMLQDSULPHU0RGEXVSURWRNROSUHNR
56
'%
3RVHEQLVRIWYHULSULSUHPDMXSRGDWNH]DDQDOL]XSRGQDMEROMLPPRJXüLPXVORYLPD
0RGEXVNRPXQLNDFLRQDDUKLWHNWXUD
'%
.DRGRGDWDNWRPH(*;QDVHULMVNRPSRUWXPRåHELWLVHWRYDQNDR6ODYHLWDGD
MHRPRJXüHQRGD0RGEXV0DVWHUSULVWXSDSRGDFLPDVDGUXJLKXUHÿDMDSUHNR
0RGEXV7&3,3PUHåH
Modbus master device
EGX100
serial slave mode
0RGEXVNRPXQLNDFLMDSUHNR(WKHUQHWPUHåH
14/12
Ethernet link
.RULãüHQMHPPRGHUQLK:HEWHKQRORJLMDRSHUDWRUPRåHSULVWXSLWLSRGDFLPDVD
XUHÿDMD]DQDG]RULPHUHQMHNRULãüHQMHPELORNRJ3&MDSRYH]DQRJQDPUHåXX]VYX
]DKWHYDQXEH]EHGQRVWSRGDWDND
'%D
(WKHUQHW(*;JDWHZD\LOL(*;LQWHJULVDQLJDWHZD\VHUYHURPRJXüDYD
SRYH]LYDQMH0RGEXV56L(WKHUQHW0RGEXV7&3,3
EGX100
EGX300
(WKHUQHWNRPXQLNDFLMDDUKLWHNWXUD
8VOXJHNRMHVXPRJXüHNRULãüHQMHPRYLKWHKQRORJLMD]QDþDMQRSRMHGQRVWDYOMXMX
SURMHNWRYDQMHRGUåDYDQMHLUDGVDRYDNYLPVLVWHPLPD]DQDG]RU
$SOLNDWLYQLVRIWYHUMHVDGDVWDQGDUGL]RYDQZHELQWHUIHMVVDPRJVLVWHPDQH]DKWHYD
NUHLUDQMHSRVHEQLKZHEVWUDQLFD3HUVRQDOL]DFLMHVHYUãLMHGQRVWDYQRPLGHQWL¿NDFLMRP
NRPSRQHQWLL]YDãHLQVWDODFLMHLNRULVWLVHMHGQRVWDYQRNDRELORNRMDLQWHUQHW
DSOLNDFLMD
3UYLNRUDNXRYRPSULVWXSXMH(*;LQWHJULVDQLJDWHZD\VHUYHUVD+70/
VWUDQLFDPD6RIWYHUL]DXSUDYOMDQMHSRWURãQMRPHQHUJLMH,21(QWHUSULVH6\VWHP
0DQDJHULOL3RZHU9LHZLQVWDOLUDQLQD3&MXRPRJXüDYDMXãLULVSHNWDUSHUIRUPDQVL
]D]DKWHYQLMHDSOLNDFLMH
14/13
PowerLogic EGX100Ethernet gateway
3(
Funkcija
(*;VHNRULVWLNDR(WKHUQHWJDWHZD\]DVYH3RZHU/RJLFXUHÿDMHL]DRVWDOH
NRPXQLNDFLRQHXUHÿDMHNRMLNRULVWH0RGEXVSURWRNRO(*;JDWHZD\QXGL
NRPSOHWDQSULVWXSVYLPVWDWXVLPDLPHUHQMLPDVDSRYH]DQLKXUHÿDMDSUHNR
3RZHU/RJLFVRIWYHUDLQVWDOLUDQRJQD3&MX
Kompatibilnost sa PowerLogic softverima
3RZHU/RJLFVRIWYHUMHSUHSRUXþHQNDRNRULVQLþNLLQWHUIHMV]DWRãWRRPRJXüDYDSULVWXS
VYLPSRGDFLPDVWDWXVLPDLPHUHQMLPD7DNRÿHVHQDLVWLQDþLQPRåHGRüLLGR
NRPSOHWQLKL]YHãWDMD(*;MHNRPSDWLELODQVD
3RZHU/RJLF,21((0HQWHUSULVHHQHU\PDQDJHPHQWVRIWYHURPL
6WUX[XUH:DUH3RZHUPRQLWRULQJVRIWYHURP
3RZHU/RJLF(*;
Arhitektura
3RZHU/RJLF
VRIWYHU
(WKHUQHW0RGEXV7&3,3
(*;JDWHZD\
0RGEXV56VHULDOOLQN
Podešavanje
,21
30
0LFURORJLF
6HSDP
3RGHãDYDQMHSUHNR(WKHUQHWPUHåH
-HGQRPNDGDMHRVWYDUHQDYH]DVD(WKHUQHWPUHåRPSULVWXS(*;JDWHZD\VH
RVWYDUXMHSUHNRVWDQGDUGQRJLQWHUQHWSUHWUDåLYDþDSXWHPQMHJRYH,3DGUHVH
VSHFL¿FLUDQMH,3DGUHVHVXEQHWPDVNHLJDWHZD\DGUHVH]D(*;JDWHZD\
NRQ¿JXUDFLMDSDUDPHWDUDVHULMVNRJSRUWDEDXGUDWHSDUQRVWSURWRNROPRG¿]LþNL
LQWHUIHMVLYUHGQRVWWLPHRXWD
NUHLUDQMHNRULVQLþNLKQDORJD
NUHLUDQMHLOLXSGDWHOLVWHSRYH]DQLKXUHÿDMDVDQMLKRYLP0RGEXVLOL3RZHU/RJLF
NRPXQLNDFLRQLPSDUDPHWULPD
NRQ¿JXUDFLMD,3¿OWHUDGDELVHRJUDQLþLRSULVWXSVHULMVNLSRYH]DQLPXUHÿDMLPD
SULVWXSGLMDJQRVWLþNLPSRGDFLPDQD(WKHUQHWLLVHULMVNRPSRUWX
XSGDWH¿UPZDUHD
SURPHQDMH]LND
Podešavanje preko serijske veze
6HULMVNRSRGHãDYDQMHVHL]YRGLNRULãüHQMHP3&MDNRMLMHSRYH]DQVD(*;SUHNR
56OLQLMH2YRSRGHãDYDQMH
VSHFL¿FLUDQMH,3DGUHVHVXEQHWPDVNHLJDWHZD\DGUHVH]D(*;JDWHZD\
VSHFL¿FLUDQMHMH]LNDNRULãüHQRJSULSRGHãDYDQMX
Reference
PowerLogic EGX100
(*;
14/14
Schneider Electric
EGX100MG
Karakteristike
3(
EGX100
7HåLQD
J
'LPHQ]LMH9[6['
[[PP
0RQWDåD
',1ãLQD
3RZHURYHU(WKHUQHW3R(
.ODVD
1DSDMDQMH
9'&DNRVHQHNRULVWL3R(
0D[RSWHUHüHQMH
:
5DGQDWHPSHUDWXUD
GRž&
9ODåQRVW
GRUHODWLYQHYODåQRVWLEH]NRQGHQ]DFLMHQDž&
Serijski portovi
%URMSRUWRYD
7LSSRUWD
3RZHU/RJLF(*;
56LOL56]LFQLLOL]LFQL]DYLVQRRGSRGHãDYDQMD
3URWRNRO
0RGEXV578$6&,,3RZHU/RJLF6<0$;-EXV
0DNVLPDOQDEU]LQDSUHQRVD
LOLEDXG]DYLVQRRGSRGHãDYDQMD
0DNVLPDODQEURMSRYH]DQLKXUHÿDMD
GLUHNWQR
LQGLUHNWQR
Ethernet port
%URMSRUWRYD
7LSSRUWD
%DVH7;DISRUW
3URWRNRO
+7730RGEXV7&3,3)7361030,%,,
Instalacija
0RQWDåDQDDIN šinu
14/15
PowerLogic EGX300 Integrisani gateway-server
Funkcija
(*;MHXUHÿDMED]LUDQQD(WKHUQHWWHKQRORJLMLNRMLRPRJXüDYDWUDQVSDUHQWDQLQWHUIHMVL]PHÿX
(WKHUQHWPUHåHLXUHÿDMDXSROMX2YRXNOMXþXMHPHUQHXUHÿDMHPRQLWRUH]DãWLWQHUHOHMH]DãWLWQH
MHGLQLFHXUHÿDMH]DXSUDYOMDQMHPRWRULPDLRVWDOHXUHÿDMHNRMLNRPXQLFLUDMXNRULVWHüL0RGEXV7&3
,30RGEXG-%86LOL3RZHU/RJLFSURWRNRO
3(
8]SRPRü(*;PRJXVHNUHLUDWLMHGQRVWDYQDSURãLULYDUHãHQMD]DQDG]RUED]LUDQDQDZHE
WHKQRORJLMLNRMDRPRJXüDYDMXSUHJOHGSRGDWDNDXUHDOQRPYUHPHQXQMLKRYRþXYDQMHLNUHLUDQMH
L]YHãWDMDRWUHQGXNDRLMHGQRVWDYQRXSUDYOMDQMHXUHÿDMLPDXSROMX(*;RPRJXüDYDNUHLUDQMH
VLVWHPVNRJUHãHQMDNRMHVHPRåHSURãLULWLWDNRGDREXKYDWDLVRIWYHU]DQDG]RU]DQDSUHGQLMH
SULNXSOMDQMHSRGDWDNDL]YHãWDYDQMHRWUHQGXXSUDYOMDQMHDODUPLPDLGRJDÿDMLPDDQDOL]XLGUXJH
IXQNFLMH(*;MHNRPSDWLELODQVD
3RZHU/RJLF,21((0HQWHUSULVH3RZHUPDQDJHPHQWVRIWYHU
3RZHU/RJLF,21(QWHUSULVH3RZHUPDQDJHPHQWVRIWYHU
3RZHU/RJLF6\VWHP0DQDJHU3RZHUPDQDJHPHQWVRIWYHU
3RZHU/RJLF3RZHU9LHZ3RZHUPRQLWRULQJVRIWYHU
3RZHU/RJLF(*;
Arhitektura
9LHZUHDOWLPHGDWDLWUHQG
SORWVWKURXJKDVLPSOH
EURZVHU²QRVRIWYHU
QHHGHG
(*;ZHESDJH
7UHQGSORWV
'DWDORJ¿OHV
(WKHUQHW0RGEXV7&3,3
(*;JDWHZD\
3XOOLQIRUPDWLRQLQWRZHESDJHV
IURPRWKHU3RZHU/RJLF
JDWHZD\V30(&&(*;
(*;LQWHJUDWHG
JDWHZD\VHUYHU
,21
30
0LFURORJLF
0RGEXV56VHULDOOLQN
6HSDP
0RJXüQRVWL
3UHJOHGLQIRUPDFLMDXUHDOQRPYUHPHQXNDRLLVWRULVMLKSRGDWDNDSUDYOMHQMHL]YHãWDMDR
WUHQGRYLPDXUHDOQRPYUHPHQXVDYLãHORNDFLMDSUHNRELORNRJVWDQGDUGQRJSUHWUDåLYDþD
$XWRPDWVNDGHWHNFLMDVYLK0RGEXVXUHÿDMDQDVHULMVNRPOLQNX]DMHGQRVWDYQRSRGHãDYDQMH
2GDEUDQHSRGDWNHPRåHWHPHPRULVDWLQD3&]DGRGDWQHDQDOL]HSXWHPDXWRPDWVNLKPDLORYD
)73LOL+773
,]ERULQWHUYDOD]DORJSRGDWDNDNDRLVDGUåDMDNRMHåHOLWHGDþXYDWH
2EH]EHÿXMHVLJXUQRVWVLVWHPDLSRGDWDNDSXWHPOR]LQNHLNRQWUROLãHPUHåQLSULVWXSND
SRMHGLQDþQLPZHEVWUDQDPD
3RMHGQRVWDYOMXMHLQVWDODFLMXWDNRãWRQDSDMDQMHGRELMDSUHNR(WKHUQHWNDEODNRULVWHüL3RZHURYHU
(WKHUQHWLQXGLRSFLMXNRULãüHQMD9'&
9UãLMHGRVWDYQHNRQWUROQHUHVHWH]DSRGUåDQHXUHÿDMHQDSULPHUPLQPD[DNXPXOLVDQD
HQHUJLMDLWG
ýXYDSRGDWNHRDNWLYQRVWLPDRGUåDYDQMDRSUHPHSUHNR(*;ZHELQWHUIHMVD
Reference
14/16
PowerLogic EGX300
Schneider Electric
(*;
EGX300
Karakteristike
3(
EGX300
3RZHU/RJLF(*;
7HåLQD
J
'LPHQ]LMH9[6['
[[PP
0RQWDåD
',1ãLQD
3RZHURYHU(WKHUQHW3R(
.ODVD
1DSDMDQMH
9'&DNRVHQHNRULVWL3R(
0D[RSWHUHüHQMH
:
5DGQDWHPSHUDWXUD
GRž&
9ODåQRVW
GRUHODWLYQHYODåQRVWLEH]NRQGHQ]DFLMHQDž&
Serijski portovi
%URMSRUWRYD
7LSSRUWD
56LOL56åLþQLLOLåLþQL]DYLVQRRGSRGHãDYDQMD
3URWRNRO
0RGEXV578$6&,,3RZHU/RJLF6<0$;-EXV
0DNVLPDOQDEU]LQDSUHQRVD
LOLEDXG]DYLVQRRGSRGHãDYDQMD
0DNVLPDODQEURMSRYH]DQLKXUHÿDMD
GLUHNWQR
LQGLUHNWQR
Ethernet port
%URMSRUWRYD
7LSSRUWD
%DVH7;DISRUW
3URWRNRO
+7730RGEXV7&3,3)7361030,%,,%RRW3
Web server
0HPRULMD]DORJSRGDWDNDSRVHEQH 0E
ZHEVWUDQHLGRNXPHQWDFLMX
Instalacija
0RQWDåDQDDIN šinu
14/17
Beleške
Kako pronaći još tehničkih informacija ?
Detaljnije tehničke informacije o proizvodima navedenim u ovom
katalogu su sada dostupne na:
www.schneider-electric.com
+
Možete pronaći:
t5FIOJijLFLBSBLUFSJTUJLF
t%JNFO[JKF
t*UBLPEKFMJOLPWF[BVQVUTUWBLSJWF$"%EBUPUFLFy
1
2
Na početnoj stranici sajta unesite referencu proizvoda u polje "Search".
U donjem delu stranice ce se pojaviti detaljniji podaci proizvoda sa
tehničkim podacima i karakteristikama.
Pristupite
povezanim
datotekama za
preuzimanje
Ovu informaciju možete dobiti u jednom pdf.
Schneider Electric Srbija d.o.o.
Centar za podršku klijentima
Tel: +381 11 3773 100
e-mail: [email protected]
www.schneider-electric.com
.RPSOHWQDSRQXGDGRGDWQHLQIRUPDFLMHVWDQGDUGLLWHKQLþNHVSHFL¿NDFLMHVXGRVWXSQHNRGQDãLK]YDQLþQLKSDUWQHUD
6D]QDMWHYLãHRQDãRMSRQXGLLSUX]PLWHGRGDWQXGRNXPHQWDFLMX
3RVHWLWHZZZVHUHSO\FRPLXNXFDMWHNRG3
*(&(65%
=YDQLþQL3DUWQHU
Download

Katalog niskonaponska oprema (PDF dokument