Výměna baterie:
pomocí malého šroubováku otevřete plastovou krabičku pro baterii (obrázek č.1)
zatlačte baterii (obrázek č. 2)
před zavřením plastové krabičky zkontrolujte polaritu baterie
KCT-510
přívěskový dálkový ovladač
Napájení:
Vysílač: 1x3 VCR 2032 litium. bat.
(je součástí balení)
Radiový signál: 433,92 Mhz
RF dosah: do 25 m v uzavřeném prostoru
do 50 m ve volném prostoru
Funkce:
•  přívěskový dálkový ovladač
•  ovládání 1 příjímače, max. počet kódů 16
•  nastavitelné 4 domácí kódy „A–B–C–D“ max. 4
samostatné příjmače „1–2–3–4“
•  spíná YC–400P, YC–3500P, LCMR–300,
LCMR–1000, WSR–1000, HDR–105,
LWMR–210
ovládání
•  funkce zapnutí / vypnutí / regulace
•  zařízení se zapínají / vypínají stlačením tlačítka
zapnout
•  dvojitým stlačením tlačítka „Zapnout“ začne
regulace připojeného příjmače
A
1
3 4 23
2
4
1
1
4
2
3
3
C 2 1 4 B
obrázek 1
D
domácí kód: a, b, c, d
•  opětovným stlačením tlačítka „Zapnout“ se nastaví regulace osvětlení na požadovanou intenzitu osvětlení
A
1
3 4 23
2
4
1
1
4
2
3
3
C 2 1 4 B
obrázek 1
D
domácí kód: a, b, c, d
•  opětovným stlačením tlačítka „Zapnout“ se nastaví regulace osvětlení na požadovanou intenzitu osvětlení
vypnout
obrázek 2
Zjišťování příčiny nefunkčnosti:
neaktivuje příjmač:
zkontrolujte jestli baterie není vložena opačně
nebo je vybitá
zkontrolujte kódovací přepínač – kód na přepínači vysílače musí být identický s příjímačem
zkontrolujte jestli je dálkový ovladač v rámci
operačního dosahu
Výměna baterie:
pomocí malého šroubováku otevřete plastovou krabičku pro baterii (obrázek č.1)
zatlačte baterii (obrázek č. 2)
před zavřením plastové krabičky zkontrolujte polaritu baterie
přívěskový dálkový ovladač
ovládání
•  funkce zapnutí / vypnutí / regulace
•  zařízení se zapínají / vypínají stlačením tlačítka
zapnout
•  dvojitým stlačením tlačítka „Zapnout“ začne
regulace připojeného příjmače
zapnout
kód modulu: 1, 2, 3, 4
KCT-510
Napájení:
Vysílač: 1x3 VCR 2032 litium. bat.
(je součástí balení)
Radiový signál: 433,92 Mhz
RF dosah: do 25 m v uzavřeném prostoru
do 50 m ve volném prostoru
Funkce:
•  přívěskový dálkový ovladač
•  ovládání 1 příjímače, max. počet kódů 16
•  nastavitelné 4 domácí kódy „A–B–C–D“ max. 4
samostatné příjmače „1–2–3–4“
•  spíná YC–400P, YC–3500P, LCMR–300,
LCMR–1000, WSR–1000, HDR–105,
LWMR–210
obrázek 2
Výměna baterie:
pomocí malého šroubováku otevřete plastovou krabičku pro baterii (obrázek č.1)
zatlačte baterii (obrázek č. 2)
před zavřením plastové krabičky zkontrolujte polaritu baterie
přívěskový dálkový ovladač
ovládání
•  funkce zapnutí / vypnutí / regulace
•  zařízení se zapínají / vypínají stlačením tlačítka
zapnout
•  dvojitým stlačením tlačítka „Zapnout“ začne
regulace připojeného příjmače
vypnout
Zjišťování příčiny nefunkčnosti:
neaktivuje příjmač:
zkontrolujte jestli baterie není vložena opačně
nebo je vybitá
zkontrolujte kódovací přepínač – kód na přepínači vysílače musí být identický s příjímačem
zkontrolujte jestli je dálkový ovladač v rámci
operačního dosahu
KCT-510
Napájení:
Vysílač: 1x3 VCR 2032 litium. bat.
(je součástí balení)
Radiový signál: 433,92 Mhz
RF dosah: do 25 m v uzavřeném prostoru
do 50 m ve volném prostoru
Funkce:
•  přívěskový dálkový ovladač
•  ovládání 1 příjímače, max. počet kódů 16
•  nastavitelné 4 domácí kódy „A–B–C–D“ max. 4
samostatné příjmače „1–2–3–4“
•  spíná YC–400P, YC–3500P, LCMR–300,
LCMR–1000, WSR–1000, HDR–105,
LWMR–210
zapnout
kód modulu: 1, 2, 3, 4
A
1
3 4 23
2
4
1
1
4
2
3
3
C 2 1 4 B
obrázek 1
D
domácí kód: a, b, c, d
zapnout
kód modulu: 1, 2, 3, 4
•  opětovným stlačením tlačítka „Zapnout“ se nastaví regulace osvětlení na požadovanou intenzitu osvětlení
Zjišťování příčiny nefunkčnosti:
neaktivuje příjmač:
zkontrolujte jestli baterie není vložena opačně
nebo je vybitá
zkontrolujte kódovací přepínač – kód na přepínači vysílače musí být identický s příjímačem
zkontrolujte jestli je dálkový ovladač v rámci
operačního dosahu
vypnout
obrázek 2
Download

KCT-510 KCT-510 KCT-510