Emilie Všímavá, nar. 4. 4. 1964
trvale bytem Bratislavská 45, 602 00 Brno
Městská policie Brno
Oddělení stížností
Štefánikova 43
602 00 Brno
V Brně dne 1. 7. 2010
Stížnost na jednání strážníků
Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás podle § 175 správního řádu se stížností na chování a nezákonný postup
strážníků Městské policie Brno s identifikačními čísly 1216 a 1427.
Včera večer zhruba kolem 22. hodiny jsem zrovna šla na procházku se psem do parku mezi
ulicemi Koliště a Za divadlem, když jsem si všimla těchto dvou strážníků, jak postávají
u bezdomovce, který seděl na lavičce. Z dálky mi to připadalo, jako by toho muže chytali pod
krkem nebo ho prostě nějak fyzicky napadali, ale jistá si nejsem. Tak jsem šla k nim blíž a pak
už jsem jen slyšela, že strážníci toho bezdomovce velmi vulgárně uráželi. Byla jsem z toho
v šoku, tak už si nevybavuji přesná slova. Zapsala jsem si ale čísla strážníků do mobilu. Pak
jsem strážníky okřikla, ať toho muže nechají na pokoji a jestli dělá něco protiprávního tím, že
sedí na lavičce. Strážníci mi řekli, ať se nevměšuji do věcí, které se mě netýkají, a ihned odešli
pryč.
Pak jsem se zeptala toho bezdomovce, zda mu něco udělali a jestli to nechce oznámit
na policii. On mi řekl, že jej šikanují už delší dobu, ale že má strach, aby se mu nemstili, takže
nic hlásit nechce. Domnívám se ale, že je třeba na toto jednání strážníků upozornit, proto
alespoň já podávám tuto stížnost.
Přeji si být vyrozuměna, jakým způsobem byla tato stížnost vyřízena.
S pozdravem
Emilie Všímavá
Download

Stížnost na strážníka