DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ
SH-60
Tanıtım ve Kullanım
Kılavuzu
● Bu Olympus dijital fotoğraf makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi
kullanmaya başlamadan önce en iyi performansı elde etmek ve makinenizi uzun bir süre boyunca
kullanmak için lütfen bu yönergeleri okuyun. Gelecekte başvurmak üzere bu kullanma kılavuzunu güvenli
bir yerde saklayın.
● Önemli fotoğraflar çekmeden önce, fotoğraf makinenize alışmak için test çekimleri yapmanızı tavsiye ederiz.
● Sürekli gelişen ürünler doğrultusunda, Olympus bu kılavuzda bulunan bilgileri güncelleme veya
değiştirme hakkını saklı tutar.
Olympus’tan ek imkanlar için ürününüzü www.olympus.eu/register-product adresine kayıt ettiriniz.
Kutunun içindekilerin kontrol edilmesi
veya
Dijital fotoğraf
makinesi
Askı
İşaretleme
kalemi
Lityum Pil
(LI-90B)
USB-AC adaptörü
(F-2AC)
USB
kablosu
(CB-USB8)
OLYMPUS
Kurulum
CD-ROM'u
Gösterilmeyen diğer aksesuarlar: Garanti belgesi
Satın aldığınız yere göre kutunun içeriği farklı olabilir.
Parçaların adları
5
6
1
2
7
8
3
4
9
10
11
2
TR
1
2
3
4
5
Kayış kopçası
Konektör kapağı
Çoklu konektör
HDMI mikro konektör
Zamanlayıcı lambası/
AF aydınlatıcısı
6 Flaş
7 Lens
8 Hoparlör
9 Tripod yuvası
10 Pil/kart kapağı
11 Pil/kart kapağı kilidi
4
1
5
6
2
7
8
9
10
11
3
12
13
1 Stereo mikrofon
2 Flaş düğmesi
3 Ekran
4 Zoom düğmesi
5 Deklanşör
6 Mod kadranı
7 n düğmesi
8 Gösterge lambası
9 F düğmesi (video çekimi)
10 A düğmesi (Tamam)
11 Ok tuş takımı
INFO (bilgi ekranını değiştirme)
# (flaş)
Y (zamanlayıcı)
 (silme)
12 q düğmesi (çekim ve oynatma
arasında geçiş)
13  düğmesi
$ Notlar
● Bu kılavuzdaki şekil ve açıklamalarda İngilizce menü ekranı kullanılmıştır.
Bu fotoğraf makinesi için menü ekranı dilini değiştirebilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için, «Ekran dilinin değiştirilmesi» (S.50) bölümünü okuyun.
Ok tuşları takımı
Fotoğraf makinesi kayışının takılması
F (yukarı)
H (sol)
I (sağ)
G (aşağı)
Kayışın gevşememesi için sıkıca çekin.
FGHI simgeleri yukarı/aşağı/sol/sağ ok
düğmelerine basılmasını ifade eder.
TR
3
Pilin ve kartın (piyasada satılır)
takılması ve çıkartılması
1
Pili, şekilde gösterildiği gibi C işareti, pil kilit
düğmesine bakacak şekilde yerleştirin.
Pilin dış kısmında hasar (çizik vb.) bulunması
ısı oluşmasına veya patlamaya yol açabilir.
Pil/kart kapağını açmak için 1
ve 2 Adımlarını takip edin.
Kilidi açmak için pil kilidi düğmesini ok yönünde
kaydırın ve ardından pili çıkartın.
3
Pil/kart kapağı
2
Kartı, klik sesi duyana kadar dik
şekilde yerine oturtun.
Yazmaya karşı koruma düğmesi
1
Pil/kart kapağı kilidi
Pil/kart kapağını açmadan önce fotoğraf
makinesini kapatın.
2
Pili, pil kilidi düğmesini ok
yönünde iterek takın.
Pil kilidi topuzu
4
TR
Bu fotoğraf makinesiyle daima SD/SDHC/
SDXC/Eye-Fi/FlashAir (Kablosuz LAN işlevine
sahip) kartı kullanın. Başka tipte bir bellek kartı
takmayın. «Menünün kullanılması» (S.73)
● Kartın metalik bölümlerine doğrudan dokunmayın.
Kartı çıkartmak için
1
Fotoğraf makinesinin bağlanması
2
Gösterge lambası
Açık: Şarj oluyor
Kapalı: Şarj oldu
Çoklu konektör
Bir klik sesi duyana kadar karta bastırın; kart dışarı
çıkacaktır, ardından çekerek çıkartın.
4
Pil/kart kapağını kapatmak için 1
ve 2 Adımlarını takip edin.
Konektör kapağı
1
AC prizi
2
Fotoğraf makinesini kullanmadan önce pil/kart
kapağını kapattığınızdan ve kilitlediğinizden
emin olun.
USB kablosu
(birlikte verilir)
Pilin şarj edilmesi
USB kablosunu ve USB-AC adaptörünü fotoğraf
makinesine bağlayın ve pili şarj edin.
Pilin yurtdışında şarj edilmesi hakkında bilgi için,
bkz. «Şarj cihazınızı ve USB-AC adaptörünüzü yurt
dışında kullanma» (S.72).
● Pil, ürün teslim edildiğinde tam olarak dolu gelmez.
Kullanmadan önce, göstergesi lambası sönünceye
kadar pili mutlaka şarj edin (4 saate kadar).
TR
5
Pillerin değiştirilmesi gereken zamanlar
Aşağıda gösterilen hata mesajı görüntülendiğinde
pili şarj edin.
Hata mesajı
Battery Empty
Kırmızı yanıp söner
Ürünle verilen veya Olympus tarafından belirtilen
USB kabloları dışında kesinlikle başka bir kablo
kullanmayın. Aksi takdirde, duman çıkmasına
veya yanıklara neden olabilir.
Ürünle verilen F-2AC USB-AC adaptörü (bundan
sonra USB-AC adaptörü olarak bahsedilecektir)
fotoğraf makinesini satın aldığınız bölgeye
göre değişiklik gösterir. Takıp çıkartılabilir tipte
bir USB-AC adaptörü verilirse, doğrudan AC
prizine takın.
Ürünle verilen USB-AC adaptörü yalnızca
şarj ve oynatma işlemi için kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. USB-AC adaptörü fotoğraf
makinesine bağlıyken fotoğraf çekmeyin.
Şarj işlemi bittiğinde veya oynatma sona
erdiğinde, USB-AC adaptörün fişini prizden
çıkardığınızdan emin olun.
Pil hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. «Pil Kullanma
Önlemleri» (S.80). USB-AC adaptörü hakkında
ayrıntılı bilgi için, bkz. «USB-AC adaptörü» (S.81).
● Gösterge lambası yanmıyorsa, USB kablosu ve
USB-AC adaptörü bağlantılarını kontrol edin.
6
TR
● Fotoğraf makinesi USB üzerinden bir bilgisayara
bağlanarak pili şarj edilebilir. Şarj süresi,
bilgisayarın performansına bağlı olarak değişir.
(Şarj işlemi yaklaşık 10 saate kadar sürebilir.)
Fotoğraf makinesinin açılması
ve ilk ayarların yapılması
4
Fotoğraf makinesini ilk defa açtığınızda, ekranda
görüntülenen menü ve mesajlar için istediğiniz dili seçmenizi
ve tarih ve saati ayarlamanızı isteyen bir ekran açılır.
Seçilen tarih ve saati değiştirmek için, bkz. «Tarih ve
saatin ayarlanması d [X]» (S.50).
2. ve 3. Adımda olduğu gibi, ok
tuş takımı üzerindeki FGHI
düğmelerini kullanarak [M] (ay),
[D] (gün), [Time] (saat ve dakika)
ve [Y/M/D] (tarih sırası) ayarlarını
yapın ve ardından A düğmesine
basın.
1
Saati tam olarak ayarlamak için, saat sinyali
00 saniyede olduğunda A düğmesine basın.
2
Fotoğraf makinesini açmak için
n düğmesine basın, ok tuş
takımının FGHI düğmelerini
kullanarak istediğiniz dili seçin
ve ardından A düğmesine basın.
Y
2013 .
Ok tuş takımının HI düğmelerini
kullanarak saat dilimini seçin
ve A düğmesine basın.
● FG düğmelerini kullanarak yaz saatini
işlevini ([Summer]) açık veya kapalı konuma
getirin.
[Y] için yılı seçmek üzere
ok tuş takımı üzerindeki
FG düğmelerini kullanın.
X
5
’13.02.26 12:30
Back MENU
M
D
Time
-- . -- -- : --
Seoul
Tokyo
Y/M/D
Summer
Tarih ve saat ayarlama
ekranı
3
[Y] ayarını kaydetmek için ok tuş
takımı üzerindeki I düğmesine
basın.
X
Y
2013 .
Back MENU
M
D
Time
-- . -- -- : --
Y/M/D
TR
7
Fotoğraf makinesinin
kullanımının öğrenilmesi
● Fotoğraf makinesini açmak ve bekleme moduna
girmek için n düğmesine basın. (Fotoğraf
makinesini kapatmak için, n düğmesine
tekrar basın.)
● Çekim modunu seçin ve bir fotoğraf çekmek için
deklanşöre basın.
● Video çekmek için, F düğmesine basın.
● Çekim işlevlerini işlev menüsünü veya kurulum
menüsünü kullanarak ayarlayın.
● Görüntüleri görmek için, oynatma moduna geçmek
üzere q düğmesine basın.
● Bekleme moduna dönmek için, q düğmesine
basın veya deklanşöre yarım basarak, hemen
ardından parmağınızı çekin.
● Fotoğraf makinesini kapalı konumdayken oynatma
modunda başlatmak için q düğmesine basın ve
bir süre basılı tutun.
● Bu durumda, q düğmesine tekrar basılırsa
fotoğraf makinesi bekleme moduna ayarlanır.
Dokunmatik Panelin Kullanımı
Dokunmatik paneli, ekrana parmağınızla dokunarak
çalıştırın.
● Dokunmatik panel bu kılavuzda  işaretini taşıyan
işlemler için kullanılabilir.
● Ekran koruyucusu veya eldiven kullanıldığında
dokunmatik işlemlerin gerçekleştirilmesi
zorlaşabilir.
● Parmağınızla çalıştırmakta zorlanıyorsanız, ekran
kalemini (ürünle verilir) kullanın.
Canlı kılavuzun kullanılması (S.15)
M modunda, canlı kılavuz ayarlanabilir.
1
M düğmesine basın.
2
Seviye ayarı için seviye çubuğu
sürgüsünü düşey olarak kaydırın
ve ardından N düğmesine basın.
● Seviyesini ayarlamak istediğiniz öğeye
dokunun.
● Canlı kılavuzu kapatmak için O simgesine
dokunun.
Clear & Vivid
Flat & Muted
8
TR
Çekim modu için kullanımı
Oynatma modu için kullanımı
Ekrana dokunarak, odaklanacak konu ayarlanabilir
veya fotoğraf çekilebilir.
 düğmesine her basıldığında, işlem değişir.

: Dokunulan konuya odaklanılarak, otomatik
olarak fotoğraf çekilir.

: Dokunulan konuya AF kilidi uygulanır.
Fotoğraf çekmek için deklanşöre basın.
AF kilidini kaldırmak için  düğmesine
basın. Odaklama kilidi, deklanşöre
basıldığında kaldırılır.
Oynatılan görüntü değiştirilebilir veya büyütülebilir.
Kare kare ileri veya geri alma:
Bir kare ilerlemek için ekranı sola doğru ve bir
kare geri gitmek için sağa doğru kaydırın.
4/30
’13/02/26 12:30
16M
LIVE
GUIDE
4 NORM
0:34 1080
Zoom
Görüntüyü büyütmek için  düğmesine basın.
● Büyütülen görüntü sürüklenirse, görüntülenen
görüntü de hareket eder.
Dizin:
İndeks gösterimdeki bir fotoğrafı seçmek için 
düğmesine basın.
● Fotoğrafı tekli fotoğraf gösterimde
görüntülemek için fotoğrafa basın.
’13/02/26 12:30
Oynatma (gruplandırılan görüntü, panorama
görüntüsü, video, görüntülü ses kaydı):
 düğmesine dokunun.
● Gruplandırılan görüntüleri genişletmek için K
düğmesine basın.
TR
9
Fotoğraf çekme
1
2
3
4
Odaklanmak için deklanşöre
yarım basın.
Fotoğraf makinesini açmak için
n düğmesine basın.
AF hedef işareti
P
Çekim modunu seçin. (S.14)
Fotoğraf makinesini tutun ve
çekimi oluşturun.
Yarım basın
1/400
F3.0
Enstantane Apertür
hızı değeri
● AF hedefi işareti kırmızı renkte yanıp sönerse
fotoğraf makinesi odaklanamaz. Odaklama
yapmayı tekrar deneyin.
5
Fotoğraf makinesini tutarken flaşı, mikrofonu
ve diğer önemli parçaları parmağınızla vb.
kapatmamaya dikkat edin.
Fotoğraf çekmek için, makineyi
sarsmamaya dikkat ederek
deklanşöre yavaş bir şekilde
tamamen basın.
Flaş penceresinde parmak izi veya kir
olmamasına dikkat edin.
Yarım basın
10
TR
Tam basın
Zoomun kullanılması
Flaşın kullanılması
Zoom düğmesini çevirerek çekim aralığını ayarlayın.
Zoom işlemini hızlandırmak için zoom düğmesini
sonuna kadar çevirin, yavaş bir zoom yapmak için ise
yarısına kadar çevirin (video çekimi sırasında geçerli
değildir).
Flaş fonksiyonları, çekim koşullarına uyan en iyi
seçeneğe seçilebilir.
Flaşı kaldırmak için flaş
düğmesini çekin.
T tarafı
W tarafı
Görüntü
boyutu
1
Zoom çubuğu
Flaşı kapatmak için
Flaşı fotoğraf makinesine bastırarak tekrar kapatın.
16M
2
Optik zoom
Süper çözünürlüklü zoom*1
I düğmesine basın.
Flash Auto
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
Diğer
16M
*2
*1
*2
4:3
MENU
Süper çözünürlüklü zoom için, bkz. [Super-Res
Zoom] (S.37).
Daha fazla sayıda pikselin işlenmesi nedeniyle
görüntü kalitesi düşer. Büyütme oranı, görüntü
boyutu ayarına bağlı olarak değişir.
TR
11
3
2
Ayar seçeneğini seçmek için
HI düğmelerini kullanın ve
ayarlamak için A düğmesine
basın.
Seçenek
Tanım
Seçenek
Tanım
Flash Auto
Flaş, zayıf ışıkta veya nesnenin
arkasından gelen ışık koşullarında,
otomatik olarak patlar.
Y Kapalı
Zamanlayıcı devre dışı bırakılır.
Y 12 san.
Redeye
Fotoğraflarınızdaki kırmızı göz
oluşumunu azaltmak için ön
flaşlar gönderilir.
Zamanlayıcı lambası yaklaşık
10 saniye yanar, ardından
yaklaşık 2 saniye yanıp söner ve
bundan sonra fotoğraf çekilir.
Fill In
Flaş, mevcut ışığa
bakmaksızın patlar.
Y 2 san.
Zamanlayıcı lambası yaklaşık
2 saniye yanıp söner, ardından
fotoğraf çekilir.
Flash Off
Flaş patlamaz.
 Auto
Release*1
Evcil hayvanınız (kediniz veya
köpeğiniz) kafasını fotoğraf
makinesine doğru çevirdiğinde,
suratı algılanır ve fotoğraf
otomatik olarak çekilir.
Zamanlayıcıyı kullanma
Deklanşöre tam olarak basıldıktan sonra, fotoğraf
kısa bir süre gecikerek çekilir.
1
*1
G düğmesine basın.
Y Off
12
2
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
4:3
MENU
12
Ayar seçeneğini seçmek için
HI düğmelerini kullanın ve
ayarlamak için A düğmesine
basın.
TR
[Auto Release] seçeneği yalnızca  modu [U]
veya [t] konumundayken görüntülenir.
Başladıktan sonra zamanlayıcıyı iptal
etmek için
 düğmesine basın.
Çekim ekranları
1
25
24
23
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
4 NORM
DATE
z
Tepe, karenin fazla büyük bir bölümünü dolduruyorsa,
fotoğraf çoğunlukla beyaz görüntülenir.
3
4
5
6
7
8
9
P
4:3
22
21
Histogramın okunması
2
Tepe, karenin fazla büyük
bir bölümünü dolduruyorsa,
fotoğraf çoğunlukla siyah
görüntülenir.
Yeşil kısım ekran merkezi
içerisindeki parlaklık
dağılımını göstermektedir.
0:34
20 19 18 17 16 15 14 131211
10
Ekranların değiştirilmesi
1/100 F3.0
Ekranlar, F (INFO) düğmesine her basıldığında
Normal → Ayrıntılı → Bilgi yok sırasıyla değişir.
28 27 26
Deklanşöre yarım basıldığında
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ad
Çekim modu
Flaş
Zamanlayıcı
Pozlama telafisi
Beyaz dengesi
ISO duyarlılığı
Arka arkaya çekim
Görüntü boyutu (fotoğraflar)
En-boy oranı
Sesli kayıt/rüzgar gürültüsü
azaltma
Görüntü boyutu (videolar)
Video kayıt uzunluğu
Video kayıt simgesi
Dünya saati
Normal Ayrıntılı
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Bilgi
yok
–
–
R
–
–
–
–
–
–
R
R
–
R
R
R
–
R
R
R
R
–
–
–
–
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Görüntü sabitleme
Ölçme
Tarih mührü
Sıkıştırma
Kaydedilebilir sabit resim
sayısı
Geçerli bellek
Pil kontrolü
Histogram
Dokunmatik ekran modu
Izgara Kılavuzu
AF hedef işareti
Apertür değeri
Enstantane hızı
Fotoğraf makinesi sarsıntı
uyarısı
–
–
R
R
R
R
R
R
–
–
–
–
R
R
–
R
R
–
R
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
–
–
R
–
R
R
R
R
R
R
TR
13
Çekim modunun seçimi
Fonksiyonun varsayılan ayarları
şeklinde vurgulanır.
Çekim modu
Alt mod
–
P (P modu)
–
M (M modu)
r (Gelişmiş Video modu)
s Photo in Movie/: 60i Movie/; High-Speed Movie
P (Photo Story modu)
P1 Standard/P2 Speed/P3 Zoom In/Out/P4 Fun Frames
p (Panorama modu)
Auto/Manual
i (Hand-Held Starlight modu)
–
 ( modu)
B Portrait/V Beauty/F Landscape/G Night Scene/M Night+Portrait/
C Sport/N Indoor/R Self Portrait/S Sunset/X Fireworks/V Cuisine/
d Documents/q Beach & Snow/U Pet Mode – Cat/t Pet Mode – Dog/
a Super Macro/h Backlight HDR
P (P modu)
Pop Art/Pin Hole/Fish Eye/Soft Focus/Punk/Sparkle/Watercolor/
Reflection/Miniature/Fragmented/Dramatic
M (Manüel mod)
–
● «Her bir çekim modunda kullanılabilecek ayarlar listesi» (S.69), « ayarları listesi» (S.70)
● Bazı çekim modlarında, fotoğraf makinesinin fotoğraf çekildikten sonra görüntüyü işlemesi birkaç dakika
sürebilir.
14
TR
1
Çekim modları hakkında bilgi
edinme
Mod kadranını kullanarak çekim
modunu seçin.
r, p, , veya P modunda, işlev
menüsü için ok tuş takımının H düğmesine
basın, ardından alt menü için ok tuş takımının
HI düğmesine basın ve A düğmesine basın.
P
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
4:3
4
NORM
P (P modu)
Fotoğraf makinesi, konu için uygun
diyafram değerini ve enstantane hızını
seçer. Değişiklikler ayrıca gerektiğinde
pozlama telafisi vb. gibi çeşitli çekim
ayarları için de geçerli olabilir.
0:34
M (M modu)
Bir alt mod seçmek için
Portrait
16M
4:3
MENU
Fotoğraf makinesi sahne için en uygun
çekim modunu otomatik olarak seçer.
Çekim koşulları, fotoğraf makinesi
tarafından belirlenir ve bazı fonksiyonlar
dışında hiçbir ayar değiştirilemez.
Canlı kılavuzun kullanılması
Canlı kılavuz, M modunda ayarların değiştirilmesi
için kullanılabilir.
Kılavuz öğeleri
16M
4:3
4
NORM
0:34
Ayarlanmış olan alt modu
gösteren simge
• Renk Doygunluğu Değiştire
• Görüntü Rengi Değiştirme
• Parlaklık Değiştirme
1 Canlı kılavuzu görüntülemek için A düğmesine
basın.
TR
15
2 FG düğmelerini kullanarak bir öğe seçin ve A
düğmesine basın.
Kılavuz öğesi
Change Color Saturation
3 FG düğmelerini kullanarak bir düzey seçin ve
efektini veya tanımını kontrol edin.
● Seçmek için deklanşöre yarım basın.
Düzey çubuğu
Clear & Vivid
Flat & Muted
4 Fotoğraf çekmek için deklanşöre tam basın.
● Canlı kılavuzu ekrandan kaldırmak için, 
düğmesine basın.
16
TR
● Bazı canlı kılavuz ayar düzeylerinde fotoğraflar
grenli gözükebilir.
● Canlı kılavuz ayar düzeyleri değişiklikleri ekranda
görülemeyebilir.
● Canlı kılavuzla flaş kullanılamaz.
● Canlı kılavuz seçeneklerinin değiştirilmesi, önceki
değişiklikleri iptal eder.
● Fotoğraf makinesinin pozometre sınırlarını aşan
canlı kılavuz ayarlarının seçilmesi durumunda,
fotoğraflar fazla veya düşük pozlanabilir.
r (Gelişmiş Video modu)
Gelişmiş video işlevini kullanarak video
çekebilirsiniz.
Alt menü
Tanım
s
Video kaydı sırasında fotoğraf
çeker. Tek bir video sırasında,
maksimum 12 fotoğraf
yakalayabilirsiniz.
:
60 kare/saniye hızında seri video
çeker. Görüntü boyutu, full HD
(1920×1080) olarak sabitlenir.
;
Hızlı hareket eden bir konuyu
çeker ve yavaş oynatır. HS120fps
(1280×720), HS240fps (432×324)
● Videoda Fotoğraf modu hariç, deklanşöre basarak
fotoğraf çekemezsiniz. Videoda Fotoğraf işlevi,
P modu veya M modunda çekim yapılırken de
etkindir.
● Videoda Fotoğraf modunda fotoğraf yakalanırken
flaş kullanılamaz.
P (Photo Story modu)
Birden fazla fotoğrafı tek bir fotoğrafta
birleştirerek kompozit bir görüntü
oluşturabilirsiniz.
1 P1, P2, P3 ve P4’ten bir tema seçin ve ayarları
ayrıntılı olarak yapılandırın (efektler, sayfa başına
görüntü sayısı vb.).
2 Fotoğraf çekin.
● Fotoğraf çektikten sonra, bir sonraki kare
otomatik olarak seçilir.
● Bu kareyi seçmek için fotoğraf içermeyen bir
kareye dokunun.
● Fotoğraf içeren bir kareye dokunun ve bu
kare için tekrar fotoğraf çekmek üzere O
düğmesine dokunun.
3 Tüm kareler için fotoğraf çekildikten sonra,
görüntüyü kaydetmek için A düğmesine basın.
Tüm fotoğraflar çekilmeden önce 
düğmesine basabilirsiniz. Bu durumda,
kaydetme ile çıkma arasında seçim yapın.
Fotometrik sistem ESP’ye sabitlenir.
AF hedefi, merkezdeki tek bir noktaya sabitlenir.
Görüntü boyutu, 5M’ye eşdeğer bir boyuta
sabitlenir.
Aşağıdaki işlemler Photo Story modunda
kullanılamaz.
Video kaydetme, seri çekim, zamanlayıcı ve
bilgi görüntüleme.
TR
17
p (Panorama modu)
Daha geniş görüş açısına sahip
bir görüntü (panoramik görüntü)
oluşturmak üzere birden fazla fotoğraf
çekebilir ve bunları birleştirebilirsiniz.
Alt menü
Uygulama
Auto
Panorama fotoğrafları, fotoğraf
makinesi çekim yönünde hareket
ettirildikçe otomatik olarak
birleştirilir.
Manual
Fotoğraf makinesi tarafından üç
kare çekilir ve birleştirilir. Kullanıcı
kılavuz kareyi kullanarak çekimleri
oluşturur ve deklanşörü manüel
olarak serbest bırakır.
4 Pan işlemi başlar. Ok, kılavuzun sonuna
ulaştığında kayıt otomatik olarak sonlanır.
● Fotoğraf makinesi fotoğrafları otomatik
olarak işler ve birleştirilen panorama fotoğrafı
görüntülenir.
● Çekimi ortada durdurmak için, deklanşöre veya
A düğmesine basın. Fotoğraf makinesi kısa
bir süre sabit tutulursa, çekim otomatik olarak
sonlandırılır.
● [Image was not created.] mesajı görüntülenirse,
tekrar çekin.
● Panorama işlevini iptal etmek için,
 düğmesine basın.
[Manual] ile fotoğraf çekme
1 Bir sonraki fotoğrafın bağlanacağı kenarı belirtmek
için FGHI düğmelerini kullanın.
MANUAL
● Daha iyi panorama fotoğrafları çekmek için fotoğraf
makinesini, lens merkezi etrafındaki düşey bir
eksen etrafında döndürüyormuş gibi hareket ettirin.
Kare birleştirme
yönü
[Auto] ile fotoğraf çekme
1 Alt menüden [Auto] seçimini yapın,
HI düğmelerini kullanarak görüş açısını
(STD:180°, FULL:360°) seçin ve ardından
A düğmesine basın.
2 Fotoğraf makinesini başlangıç konumuna çevirin.
3 Çekime başlamak için deklanşöre basın.
AUTO
FULL
Save OK
Cancel MENU
Kılavuz
18
TR
2 İlk kareyi çekmek için deklanşöre basın.
3 Bir sonraki çekimi, ekranda soluk şekilde
görüntülenen ilk karenin kenarı ikinci karenin
konusu üzerine gelecek şekilde kadrajlayın ve
deklanşöre basın.
● Yalnızca iki kareyi birleştirmek için, A düğmesine
basın.
4 Bir üçüncü kare çekmek için 3 adımını
tekrarlayın. Fotoğraf makinesi otomatik olarak
kareleri tek bir panorama görüntüsünde birleştirir.
V (Güzellik) ayarıyla fotoğraf çekmek için
1 [V Beauty] seçimini yapın.
2 Alt menüye gitmek için, G düğmesine basın.
Recommended
i (Hand-Held Starlight modu)
Gece tripod kullanılmadan daha az
fotoğraf makinesi sarsıntısı içeren
fotoğraflar çekilebilir. Flaş işlevi de
kullanılabilir.
3M
4:3
MENU
3 HI düğmelerini kullanarak rötuş ayarını seçin
ve ardından ayarlamak için Q düğmesine basın.
 ( modu)
Konu ve çekim sahnesi için en iyi modla
çekim yapabilirsiniz. Çeşitli sahneler
için en iyi çekim ayarları, alt modlar
olarak önceden programlanmıştır. Bazı
modlarda işlevlerin sınırlı olabileceğine
dikkat edin.
Alt mod seçim ekranında görüntülenen
açıklamalara bakın ve istediğiniz alt
modu seçin.
3M
4:3
4
0:34
NORM
Rötuş ayarı
4 Fotoğraf makinesini konuya çevirin. Fotoğraf
makinesi tarafından algılanan yüzün etrafındaki
çerçeveyi kontrol edin ve ardından deklanşöre
basarak fotoğrafı çekin.
5 Görüntüyü kaydetmek için, gözden geçirme
ekranında [OK] düğmesine ve ardından
Q düğmesine basın. Görüntüyü ilave olarak
rötuşlamak için, [Beauty Fix] seçimini yapın.
OK
Beauty Fix
Back MENU
TR
19
Beauty Fix
1 FGHI düğmelerini kullanarak bir rötuş öğesi
seçin ve ardından Q düğmesine basın.
Back MENU
Eye Color
M (Manüel mod)
Bu modda fotoğraf makinesi otomatik
olarak uygun bir diyafram değeri,
enstantane hızı ve ISO duyarlılığı
ayarlar.
M
WB
AUTO
Off
16M
2 Rötuş etkilerini gözden geçirme ekranından
kontrol edin ve ardından rötuş işlemini başlatmak
ve kaydetmek için Q düğmesine basın.
● Güzellik Düzeltme ayarları kaydedilebilir.
● Fotoğrafa bağlı olarak, düzenleme etkili olmayabilir.
P (P modu)
Özel efektlerle çekim yapabilirsiniz.
Alt mod seçim ekranında görüntülenen
örnek görüntülere bakın ve istediğiniz
alt modu seçin.
Her bir efekt için en iyi çekim ayarları
önceden programlanmıştır, bu nedenle
bazı işlev ayarları değiştirilemez.
● Bazı efektlerin videolara uygulanamayacağına
dikkat edin.
4:3
ISO
125
1/125
F3.0
4
0:34
NORM
H düğmesine bastıktan sonra,
HI düğmelerini kullanarak diyafram
değeri, enstantane hızı veya
ISO duyarlılığını ayarlayabilir ve
FG düğmelerini kullanarak değeri
değiştirebilirsiniz.
M
ISO duyarlılığı
ISO12800
1/400
F3.0
+2.0
Enstantane Apertür
hızı değeri
● Yavaş deklanşör hızlarında, ekranda parazitlenme
görüntülenebilir.
20
TR
Fotoğrafların görüntülenmesi
1
q düğmesine basın.
Kare sayısı/
Toplam görüntü sayısı
4/30
İndeks görünüm ve yakın plan
görünüm
İndeks gösterim, istenen resmin hızlı olarak
seçilmesini sağlar. Yakın gösterim (en fazla
10× büyütme) fotoğraf ayrıntılarının kontrol
edilmesini sağlar.
1
Zoom düğmesini çevirin.
’13/02/26 12:30
Fotoğraf görüntüleme
● V modu, seri çekim işlevi veya Videoda
Fotoğraf kullanılarak çekilen fotoğraflar,
grup halinde görüntülenir. Gruptaki görüntüleri
oynatmak için, zoom düğmesini T tarafına
çevirin.
2
Tek fotoğraf gösterim
4/30
Yakın gösterim
W
4/30
HI düğmelerini kullanarak bir
görüntü seçin.
Önceki
fotoğrafı
görüntüler
Sonraki
fotoğraf
görüntüler
’13/02/26 12:30
W
T
’13/02/26 12:30
T
İndeks gösterim
● Hızlı ileri almak için I düğmesini, hızlı geri
almak için H düğmesini basılı tutun.
● Çekim moduna geri dönmek için
q düğmesine tekrar basın.
Ses kayıtlarını çalmak için
Bir fotoğrafla kaydedilmiş sesi çalmak için, fotoğrafı
seçin ve A düğmesine basın.
● Ses düzeyini ayarlamak için FG düğmelerini
kullanın.
’13/02/26 12:30
’13/02/26 12:30
TR
21
İndeks gösterimdeki bir fotoğrafı
seçmek için
Panorama fotoğraf görüntülenmesini
kontrol etmek için
Bir fotoğraf seçmek için FGHI düğmelerini
kullanın ve seçilen fotoğrafı tek fotoğraf gösteriminde
görüntülemek için A düğmesine basın.
Oynatmayı durdurma:  düğmesine basın.
Duraklatma: A düğmesine basın.
Duraklatma sırasında kontrol
Görüntüyü basılan düğme yönünde ilerletmek için
FGHI düğmelerini kullanın.
Fotoğrafı büyütmek/küçültmek için zoom
düğmesini çevirin.
İlerletmeyi yeniden başlatmak için A düğmesine
basın.
Yakın gösterimdeki bir fotoğraf üzerinde
gezinmek için
Gösterim alanını kaydırmak için FGHI
düğmelerini kullanın.
Panorama fotoğrafların
görüntülenmesi
Gruplandırılan fotoğrafların
görüntülenmesi
[Auto] ya da [Manual] fonksiyonu kullanılarak
birleştirilen panorama fotoğrafları görüntülenmek
üzere kaydırılabilir.
1
V, Seri Çekim veya Videoda Fotoğraf ile,
çekilen fotoğraflar oynatma sırasında grup olarak
görüntülenir.
Görüntüleme sırasında bir
panorama fotoğrafı seçin.
4/30
’13/02/26 12:30
2
A düğmesine basın.
Gösterim alanı
22
TR
T tarafı
A düğmesi
Genişletir.
• Görüntüyü seçin ve bu görüntüyü
ayrı olarak açmak için A
düğmesine basın.
• Önceki/sonraki kareyi
görüntülemek için HI
düğmelerini kullanın.
Görüntüleme/görüntüleme
duraklatma.
Ardışık görüntü karesi
● Ardışık çekilen görüntüler otomatik olarak
görüntülenir.
● Görüntüleri indeks görünümünde görüntülemek
için genişletir.
4/30
Play
OK
’13/02/26 12:30
Ardışık görüntü karesi
Videoda Fotoğraf karesi
● Video ve fotoğraflar oynatılır.
● Görüntüleri indeks görünümünde görüntülemek
için genişletir.
● Fotoğrafları videonun bölüm indeksi olarak
görüntülemek için, görüntülemeyi duraklatın ve
zoom düğmesini W tarafına getirin. Fotoğrafı
seçin ve videoyu bu noktadan itibaren
oynatmaya başlamak için A düğmesine basın.
TR
23
Görüntüleme modu ekranı
No.
Ad
1 Pil kontrolü
2 Eye-Fi transfer
kartı
3 Koruma
4 Ses ekleme
● Normal
2345 6
7 8
4/30
10
20
5
’13/02/26 12:30
20
22
21
20
Sabit fotoğraf
● Ayrıntılı
1
2 3 45 6
7 8
10
9 10 11 12 13
4/30
MAGIC
MAGIC
1/1000 F3.0
NORM
ISO
125
WB
AUTO
1/1000 F3.0
2.0
NORM
1
ISO
125
WB
AUTO
2.0
1
4608 3456
100-0004
4608 3456
100-0004
’13/02/26 12:30
22
21
20
● Bilgi yok
20
22
Ekranların değiştirilmesi
Ekranlar, F (INFO) düğmesine her basıldığında
Normal → Ayrıntılı → Bilgi yok sırasıyla değişir.
24
TR
14
15
16
17
18
19
Yükleme sırası
6 Baskı
rezervasyonu/
baskı sayısı
7 Geçerli bellek
8 Kare sayısı/
toplam görüntü
sayısı
9 Sıkıştırma/ video
görüntü kalitesi
10 Enstantane hızı
11 Çekim modu
Normal
–
Ayrıntılı
R
Bilgi yok
–
R
R
–
R
R
–
R
R
–
R
R
–
R
R
–
R
R
–
R
R
–
–
R
–
–
R
–
–
R
–
12 ISO duyarlılığı
13 Apertür değeri
–
R
–
–
R
–
14 Histogram
15 Pozlama telafisi
–
R
–
–
R
–
16 Çekim alt modu
17 Beyaz dengesi
–
R
–
–
R
–
18 Görüntü boyutu
19 Dosya adı
–
R
–
–
R
–
R
R
R
R
R
–
R
R
R
20 Dokunmatik
ekran modu
21 Kayıt tarihi ve
saati
22 Gruplandırılan
fotoğraflar
Fotoğrafların görüntüleme
sırasında silinmesi
1
Video çekimi
Silmek istediğiniz görüntüyü açın
ve G () düğmesine basın.
1
Kaydı başlatmak için F
düğmesine basın.
Back MENU
Erase
4/30
Erase
Cancel
100-0004
2
REC
Kaydederken
kırmızı yanar
FG düğmelerini kullanarak
[Erase] öğesini seçin ve
A düğmesine basın.
REC
0:00
0:00
0:34
0:34
Kayıt süresi
Kayıt uzunluğu (S.74)
● Gruplandırılan görüntüler grup halinde silinir.
Gruplandırılan görüntüler arasından görüntü silmek
için, grubu genişlettikten sonra görüntüleri tek tek
silebilirsiniz.
● Aynı anda birden fazla görüntü veya tüm görüntüler
silinebilir (S.42).
● Video, ayarlanan çekim modunda çekilir.
Çekim modu efektlerinin bazı çekim
modlarında elde edilemeyebileceğine
dikkat edin.
● Sesler de kaydedilir.
● CMOS görüntü sensörüne sahip bir fotoğraf
makinesi kullanılıyorsa, hareketli örtücü etkisi
nedeniyle hareketli konular bozuk çıkabilir.
Bu durum, hızlı hareket eden bir konunun
çekilmesi veya fotoğraf makinesinin titretilmesi
nedeniyle çekilen görüntüde bozukluk
meydana getiren fiziksel bir durumdur. Bu
durum özellikle uzun bir odak uzunluğu
kullanıldığında daha belirgin hale gelir.
2
Kaydı durdurmak için
F düğmesine tekrar basın.
TR
25


Videoların oynatılması
Oynatma duraklatıldığındaki işlemler
Bir video seçin ve A düğmesine basın.
4/30
Geçen süre/
Toplam çekim süresi
00:12/00:34
’13/02/26 12:30
Film
Görüntüleme sırasında
● Bir indeks gösterimini görüntülemek için zoom
düğmesini T tarafına çevirin. FGHI düğmelerini
kullanarak oynatmanın başlatılacağı kareyi seçin.
Oynatmayı
duraklatma
ve yeniden
başlatma
26
Oynatmayı duraklatmak
için A düğmesine basın.
Duraklatma, hızlı ileri alma
veya hızlı geri alma sırasında,
oynatmayı yeniden başlatmak
için A düğmesine basın.
Hızlı ileri alma
Hızlı ileri almak için
I düğmesine basın. Hızlı
ileri alma hızını artırmak için
I düğmesine tekrar basın.
Hızlı geri alma
Hızlı geri almak için
H düğmesine basın. Geri
alma hızını arttırmak için
H düğmesine tekrar basın.
Ses düzeyinin
ayarlanması
Ses düzeyini ayarlamak için
FG düğmelerini kullanın.
TR
00:12/00:34
Duraklama sırasında
Atla
Önceki/sonraki indekse atlamak
için FG düğmesine basın.
Kare kare ileri
veya geri alma
Her seferinde bir kare ileri
veya geri almak için I veya
H düğmesine basın. Sürekli
ileri veya geri almak için I veya
H düğmesine basılı tutun.
Oynatmaya
kalınan yerden
devam etme
Oynatmaya kalınan yerden
devam etmek için A düğmesine
basın.
● Duraklatma sırasında bölme indeksi ekranı
kullanılabilir.
Video görüntüleme fonksiyonunu
durdurmak için
 düğmesine basın.
● Videoları bilgisayarda oynatmak için, ürünle verilen
PC yazılımının kullanılması önerilir. PC yazılımını
ilk kez kullanırken, kamerayı bilgisayara bağlayın,
ardından yazılımı başlatın.
Menü ayarları
Ayrıntılı bilgi için, bkz. «Her bir çekim modunda kullanılabilecek ayarlar listesi» (S.69).
Fonksiyon menüsü
1
Flash Auto
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
4:3
2
3
4
5
6
7
8
MENU
Ayarlar menüsü (S.31)
Fonksiyon menüsü
1
2
3
4
Flaş
Zamanlayıcı
Pozlama telafisi
Beyaz dengesi
5
6
7
8
ISO duyarlılığı
Arka arkaya çekim
Görüntü Boyutu
En-boy oranı
İşlev menüsünün kullanımı
1
2
3
İşlev menüsünü görüntülemek
için ok tuş takımının
H düğmesine basın.
Örnek: Pozlama telafisi
Exposure Comp. ± 0.0
2
1
0
1
Ok tuş takımının FG düğmelerini
kullanarak ayarlanacak işlevi
seçin.
2
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
4:3
MENU
Ok tuş takımının HI düğmelerini
kullanarak ayar değerini seçin
ve ardından ayarı girmek için
A düğmesine basın.
TR
27
Flaş
_
Flaş patlama yöntemini ayarlar.
Flash Auto
Flaş, zayıf ışıkta veya nesnenin arkasından gelen ışık koşullarında, otomatik olarak
patlar.
!
Redeye
Fotoğraflarınızdaki kırmızı göz oluşumunu azaltmak için ön flaşlar gönderilir.
#
Fill In
Flaş, mevcut ışığa bakmaksızın patlar.
$
Flash Off
Zamanlayıcı
28
Flaş patlamaz.
Deklanşöre basıldıktan sonra fotoğrafın çekileceği ana kadar geçen süreyi
ayarlar.
b
Y Kapalı
Zamanlayıcı devre dışı bırakılır.
c
Y 12 san.
Zamanlayıcı lambası yaklaşık 10 saniye yanar, ardından yaklaşık 2 saniye yanıp
söner ve bundan sonra fotoğraf çekilir.
d
Y 2 san.
Zamanlayıcı lambası yaklaşık 2 saniye yanıp söner, ardından fotoğraf çekilir.

Auto Release
Evcil hayvanınız (kediniz veya köpeğiniz) kafasını fotoğraf makinesine doğru
çevirdiğinde, suratı algılanır ve fotoğraf otomatik olarak çekilir.
Pozlama telafisi
Fotoğraf makinesi tarafından ayarlanan parlaklığı (uygun pozlamayı) ayarlar.
–2,0 ila +2,0 Değer
Daha büyük bir negatif (–) değer ayarlanırsa daha koyu, daha büyük bir pozitif (+)
değer ayarlanırsa daha açık olur.
Beyaz dengesi
Çekim sahnesinin ışığına göre uygun bir renk grubu ayarlar.
e
WB Auto
Fotoğraf makinesi beyaz dengesini otomatik olarak ayarlar.
f
Sunny
Açık bir havada dış çekim için uygundur.
g
Cloudy
Bulutlu bir havada dış çekim için uygundur.
h
Incandescent
Tungsten ışığında çekim için uygundur.

Fluorescent
Beyaz flüoresan ışığında çekim için uygundur.

Tek Dokunuş 1

Tek Dokunuş 2
Beyaz dengesinin çekim sırasındaki ışığa göre manüel olarak ayarlanması içindir.
Fotoğraf makinesinin önüne tüm ekranı kaplayacak şekilde beyaz bir kağıt veya
benzeri bir nesne yerleştirin ve ardından beyaz dengesini ayarlamak üzere 
düğmesine basın. Tek dokunuşla beyaz dengesinin nasıl kaydedileceğini öğrenmek
için, bkz. «Tek dokunuşla beyaz dengesinin kaydedilmesi» (S.30).
TR
ISO duyarlılığı
ISO duyarlılığını ayarlar.
l
ISO Auto
Fotoğraf makinesi, duyarlılığı görüntü kalitesine öncelik vererek otomatik olarak
ayarlar.
m
High ISO
Auto
Fotoğraf makinesi, duyarlılığı hareket eden konu veya fotoğraf makinesi sarsıntısı
nedeniyle meydana gelen bulanıklığı en aza indirmeye öncelik vererek otomatik
olarak ayarlar.
S-P
Değer
Görüntüdeki greni düşürmek için daha küçük bir değere, bulanıklığı düşürmek için
daha yüksek bir değere ayarlayın.
Arka arkaya çekim
Seri çekim işlevini ayarlar.
o
Single

Ardışık 1
Deklanşöre her basıldığında bir kare çekilir.
Fotoğraf makinesi, yaklaşık 2.5 kare/san. hızında ardışık çekimler yapar.

Ardışık 2
Fotoğraf makinesi, yaklaşık 17 kare/san. hızında maks. 10 adet ardışık çekim yapar.
c
High-Speed1
Fotoğraf makinesi, yaklaşık 60 kare/san. hızında maks. 15 adet ardışık çekim yapar.
d
High-Speed2
Fotoğraf makinesi, yaklaşık 60 kare/san. hızında maks. 60 adet ardışık çekim yapar.

Otomatik Bölmeli Fotoğraf makinesi, deklanşör basılı tutulduğu sürece düzenli aralıklarla fotoğraf
Çekim
çeker ve bu şekilde maksimum 16 fotoğraf çekilebilir.
Görüntü boyutu
Kaydedilen piksel sayısını ayarlar.

4608×3456
A3 boyutundan büyük fotoğrafların basılması için uygundur.
4
3200×2400
A3 boyutuna kadar büyük fotoğrafların basılması için uygundur.
3
1920×1440
A4 boyutuna kadar olan fotoğrafların basılması için uygundur.
7
640×480
E-postalarda kullanılacak fotoğraflar için uygundur.
En-boy oranı
u
4:3
v
16:9
w
3:2
x
1:1
Görüntülerin yatay/düşey oranını ayarlar.
Fotoğraf çekilirken yatay/düşey oranını değiştirir.
● Bazı çekim modlarında bazı işlevler ayarlanamaz. Bkz. «Her bir çekim modunda kullanılabilecek ayarlar
listesi» (S.69).
● En-boy oranı 4:3 iken, görüntü boyutuna örnek.
TR
29
Tek dokunuşla beyaz dengesinin kaydedilmesi
[ One Touch 1] veya [ One Touch 2] seçimini yapın, fotoğraf makinesini beyaz bir kağıt parçasına veya
beyaz bir nesneye çevirin ve  düğmesine basın.
● Fotoğraf makinesi, otomatik olarak deklanşöre basar ve beyaz dengesi kaydedilir. Beyaz dengesi daha
önce kaydedilmişse, kaydedilen veriler güncellenir.
● Kaydedilen beyaz dengesi verileri, güç kapalı konuma getirildiğinde silinmez.
● Bu prosedürü fotoğrafın çekilmek istendiği ışık koşullarında uygulayın.
● Fotoğraf makinesi ayarları değiştiğinde, beyaz dengesi mutlaka tekrar kaydedilmelidir.
● Beyaz dengesi kaydedilemiyorsa, beyaz kağıdın tüm ekranı kapladığını kontrol edin ve prosedürü tekrar
deneyin.
30
TR
Ayarlar menüsü
Back MENU
Camera Menu 1
9
0
a
b
c
d
e
Reset
Compression
Shadow Adjust
Touch Shutter
AF Mode
ESP/
Digital Zoom
Normal
Auto
Off
Face/iESP
ESP
Off
b Oynatma Menüsü
Slayt gösterisi
Edit
Silme
q R (Koruma)
FlashAir
S.39
9 Fotoğraf Makinesi Menüsü 1
Reset
Sıkıştırma
Gölge Ayarı
z Dokunmatik Deklanşör
AF Mode
ESP/n
Dijital Zoom
S.33
c Ayarlar Menüsü 1
Bellek Formatı/Format
Backup
Eye-Fi
Baskı Sırası
d
Yükleme Sırası
USB Bağlantısı
q Makinenin Açılması
S.44
0 Fotoğraf Makinesi Menüsü 2
Görüntü Sabitleyici (Fotoğraflar)
AF Illuminat.
Rec View
z Fotoğraf Döndürme
Simge Kılavuzu
Tarih Mührü
Süper Çözünürlüklü Zoom
S.35
d Ayarlar Menüsü 2
Ses Ayarları
Dosya İsmi
Piksel Eşleme
s (Ekran)
d
TV Çıkışı
Güç Tasarrufu
l (Dil)
S.45
a Video Menüsü
Fotoğraf Boyutu
IS Video Modu
R (Video sesi kaydetme)
A Rüzgar Gürültüsü Ayarı
S.38
e Ayarlar Menüsü 3
S.50
d
X (Tarih/saat)
Dünya Saati
Güzellik Ayarları
Dokunmatik Kalibrasyonu
TR
31
Kurulum menüsünün kullanımı
Çekim veya oynatma sırasında ayarlar menüsünü görüntülemek için  düğmesine basın.
Kurulum menüsü çekim ve oynatma işlevleri, tarih ve saat ayarları ve ekran seçenekleri de dahil çok sayıda
fotoğraf makinesi ayarlarına erişim sağlar.
1
3
 düğmesine basın.
● Ayarlar menüsü görüntülenir.
Camera Menu 1
Back MENU
Reset
Compression
Shadow Adjust
Touch Shutter
AF Mode
ESP/
Digital Zoom
Normal
Auto
Off
Face/iESP
ESP
Off
FG düğmelerini kullanarak
istenilen alt menü 1'i seçin ve
ardından A düğmesine basın.
Alt menü 2
Settings Menu 2
Sound Settings
File Name
Pixel Mapping
Back MENU
Reset
TV Out
2
Power Save
Settings Menu 2
Sound Settings
File Name
Pixel Mapping
4
Alt menü 1
Back MENU
Settings Menu 2
File Name
Pixel Mapping
TV Out
Off
Reset
Power Save
Off
English
Power Save
Off
On
Power Save
FG düğmelerini kullanarak
istenilen alt menü 2'i seçin ve
ardından A düğmesine basın.
Settings Menu 2
TV Out
TV Out
Back MENU
● Bir ayar seçildiği zaman görüntü Alt menü
1'e geri döner.
● İlave işlemler olabilir.
Back MENU
Sound Settings
Reset
Sound Settings
File Name
Pixel Mapping
English
Sayfa sekmelerini seçmek
için H düğmesine basın.
İstenen sekmeyi seçmek için
FG düğmesi kullanın ve
I düğmesine basın.
Sayfa sekmesi
Settings Menu 2
Back MENU
Sound Settings
Off
File Name
Pixel Mapping
English
Reset
TV Out
Power Save
On
English
5
32
TR
Ayarı tamamlamak için
 düğmesine basın.
● Fonksiyonun varsayılan ayarları
şeklinde
vurgulanır.
● Çalıştırma yöntemi için, bkz. «Kurulum menüsünün
kullanımı» (S.32).
z Fotoğraf Makinesi
Menüsü 1
Çekim işlevlerinin varsayılan
ayarlara sıfırlanması z [Reset]
Alt menü 2
Evet
Hayır
Uygulama
Aşağıdaki menü fonksiyonlarını
varsayılan ayarlarına geri getirir.
• Flaş
• Zamanlayıcı
• Pozlama telafisi
• Beyaz dengesi
• ISO duyarlılığı
• Arka arkaya çekim
• Görüntü Boyutu (fotoğraflar)
• En-boy oranı
• Fotoğraf Makinesi Menüsü 1,
Fotoğraf Makinesi Menüsü 2 ve
Video Menüsü İşlevleri
Fotoğraflar için görüntü kalitesinin
seçilmesi z [Compression]
Alt menü 2
Uygulama
İyi
Yüksek kalitede çekim.
Normal
Normal kalitede çekim.
● «Dahili bellekte ve bellek kartında saklanabilir
fotoğraf sayısı/Kayıt uzunluğu (videolar)» (S.74)
Arka plan ışığına göre nesnenin
parlaklığını artırma z [Shadow
Adjust]
Alt menü 2
Auto
Uygulama
Uyumlu bir çekim modu
seçildiğinde otomatik olarak
Açık konuma geçer.
Off
Efekt uygulanmaz.
On
Karanlık çıkan bir alanı
aydınlatmak için otomatik ayarla
çekim yapılır.
● [ESP/n] öğesi [n] konumuna ayarlandığında,
[Shadow Adjust] öğesi otomatik olarak [Off]
konumuna sabitlenir.
Ayarlar değiştirilmez.
TR
33
Dokunmatik Deklanşör işlevinin
ayarlanması z [Touch Shutter]
Alt menü 2
Uygulama
On
Dokunulan konuya odaklanılarak,
otomatik olarak fotoğraf çekilir.
Off
Dokunulan konuya AF kilidi
uygulanır. (Deklanşöre basın.)
● Bu ayar ayrıca panele dokunularak da
değiştirilebilir. «Çekim modu için kullanımı» (S.9)
Odaklama alanının seçilmesi
z [AF Mode]
Alt menü 2
Face/iESP
Spot
Makine, AF hedefi işareti içerisine
yerleştirilen nesne üzerine
odaklanır.
AF Takibi
Fotoğraf makinesi nesneyi sürekli
olarak odaklamak için nesnenin
hareketini otomatik olarak takip
eder.
*1
*2
34
Uygulama
Fotoğraf makinesi otomatik olarak
odaklar. (Bir yüz algılandığında,
beyaz bir çerçeveyle gösterilir*1;
deklanşöre basıldığında ve
fotoğraf makinesi odaklama
yaptığında çerçeve yeşile
dönüşür*2. Bir yüz algılanmazsa,
fotoğraf makinesi karedeki bir
nesneyi seçer ve buna otomatik
olarak odaklama yapar.)
Bazı nesneler için, çerçeve görünmeyebilir ya da
görünmesi biraz zaman alabilir.
Çerçeve kırmızı renkte yanıp sönerse, fotoğraf
makinesi odaklama yapamaz. Nesnenin üzerine
tekrar odaklamayı deneyin.
TR
Hareketli bir nesneye sürekli olarak
odaklama (AF Takip Etme)
1 Fotoğraf makinesini AF hedefi işareti, konuyla
hizalanacak şekilde tutun ve ardından
A düğmesine basın.
2 Fotoğraf makinesi nesneyi algıladığında AF hedef
işareti, nesneye sürekli odaklamak için otomatik
olarak nesnenin hareketini takip eder.
3 Takip etmeyi iptal etmek için A düğmesine basın.
● Nesnelere ve çekim koşullarına bağlı olarak,
fotoğraf makinesi odaklamayı kilitleyemeyebilir
veya nesnenin hareketini takip edemeyebilir.
● Fotoğraf makinesi nesnenin hareketini takip
edemezse, AF hedef işareti kırmızıya değişir.
Parlaklığı ölçmek yönteminin
seçilmesi z [ESP/
[ESP/n
n]
Alt menü 2
Uygulama
ESP
Tüm ekran üzerinden dengeli bir
parlaklık elde etmek üzere çekim
yapar (Ekran merkezindeki ve
etrafındaki alanlarda bulunan
parlaklığı ayrı ayrı ölçer).
5 (nokta)
Nesneyi, arkadan aydınlatılırken
çeker (parlaklığı ekranın
merkezinden ölçer).
● [ESP] olarak ayarlandığında, güçlü arka plan
aydınlatması ile çekimde merkez karanlık
görünebilir.
Optik zoom seçeneğinden daha
yüksek büyütme oranlarında çekim
z [Digital Zoom]
Alt menü 2
Uygulama
Off
Dijital zoom devre dışı bırakılır.
On
Dijital zoom etkinleştirilir.
Karanlık bir konunun çekimi için
yardımcı lambanın kullanımı
z [AF Illuminat.]
Alt menü 2
Uygulama
Off
AF aydınlatıcısı kullanılmaz.
On
Deklanşöre yarım basıldığında,
AF aydınlatıcısı odaklamaya
yardımcı olmak için etkinleşir.
● [Digital Zoom] öğesi için belirlenen seçenek, zoom
çubuğunun görünümü etkiler. (S.37)
AF aydınlatıcısı
z Fotoğraf Makinesi
Menüsü 2
Çekim sırasında fotoğraf
makinesinin sarsılmasından
kaynaklanan bulanıklığın
azaltılması z [Image Stabilizer]
Alt menü 2
Uygulama
Off
Görüntü sabitleyicisi devre dışıdır.
Bu seçenek, fotoğraf makinesi bir
tripodun ya da başka bir dengeli
yüzeyin üzerine sabitlendiği
zaman çekim için önerilmektedir.
On
Görüntü sabitleyicisi etkinleştirilir.
Pozlama
Sırasında
Görüntü sabitleyici, deklanşöre
tam basıldığında etkinleşir.
● [Image Stabilizer] etkin konumdayken, fotoğraf
makinesi görüntü sabitleme yapılırken ses çıkartabilir.
● Görüntü sabitleyici fotoğraf makinesinin aşırı
titremesini veya deklanşör hızı en düşük hıza
ayarlandığında makinenin titremesini düzeltemez.
Bu tür durumlarda tripod kullanmanız önerilir.
Çekimden hemen sonra fotoğrafın
görüntülenmesi z [Rec View]
Alt menü 2
Uygulama
Off
Kaydedilmekte olan fotoğraf
görüntülenmez. Bu, kullanıcının
çekimden sonra monitörde
nesneyi izlerken bir sonraki
çekime hazırlanmasına
olanak tanır.
On
Kaydedilmekte olan fotoğraf
görüntülenir. Bu, kullanıcının yeni
çekilen fotoğrafı kısaca kontrol
etmesine olanak tanır.
TR
35
Fotoğraf makinesi dikey
kadrajdayken çekilen fotoğrafların
görüntüleme sırasında otomatik
olarak çevrilmesi
z [Pic Orientation]
● Çekim sırasında, görüntüleme menüsündeki [y]
(S.41) ayarı otomatik olarak ayarlanır.
● Fotoğraf makinesi çekim sırasında yukarı veya
aşağı bakıyorsa bu fonksiyon doğru şekilde
çalışmayabilir.
Alt menü 2
Uygulama
Çekim sırasında fotoğraf makinesinin
düşey/yatay kadrajda olduğu bilgisi
fotoğraflarla birlikte kaydedilmez.
Fotoğraf makinesi düşey kadrajdayken
çekilen fotoğraflar görüntüleme
sırasında çevrilmez.
Off
Çekim sırasında fotoğraf makinesinin
düşey/yatay kadrajda olduğu bilgisi
fotoğraflarla birlikte kaydedilir.
Fotoğraflar, görüntüleme sırasında
otomatik olarak çevrilir.
On
Simge kılavuzlarının
görüntülenmesi z [Icon Guide]
Alt menü 2
36
Uygulama
Off
Hiçbir simge kılavuzu görüntülenmez.
On
Bir çekim modu veya fonksiyon menü
simgesi seçildiğinde, seçilen simgenin
açıklaması görüntülenir (açıklamanın
görüntülenmesi için imleci simgenin
üzerine getirin).
TR
ISO Auto
0.0
ISO
6400
Simge kılavuzu
WB
AUTO
ISO
ISO ISO
AUTO HIGH 125
The camera will automatically
set the ISO sensitivity for
optimal image quality.
16M
4:3
MENU
Kayıt tarihinin yazdırılması
z [Date Stamp]
Alt menü 2
Uygulama
Off
Tarih yazdırılmaz.
On
Yeni fotoğraflara kayıt tarihi
yazdırılır.
● Tarih ve saat ayarlanmamışsa, [Date Stamp] öğesi
ayarlanamaz. «Fotoğraf makinesinin açılması ve ilk
ayarların yapılması» (S.7)
● Tarih mührü silinemez.
● Arka arkaya çekim ayarları [o] dışında bir
konuma getirilmişse, [Date Stamp] ayarlanamaz.
Görüntü kalitesinde küçük bir kayıpla, optik zooma kıyasla daha büyük
fotoğraflar çekilir z [Super-Res Zoom]
Alt menü 2
Uygulama
Off
Süper çözünürlüklü zoom özelliğini devre dışı bırakır.
On
Süper çözünürlüklü zoom özelliğini etkinleştirir.
● [Super-Res Zoom] seçeneği yalnızca [Image Size] öğesi [] konumuna ayarlıyken kullanılabilir.
Süper çözünürlüklü zoom Dijital zoom
On
Off
Görüntü boyutu
Zoom çubuğu
16M
Süper çözünürlüklü zoom
16M
Off
Dijital zoom
On
Diğer
*1
On
On
16M
Süper çözünürlüklü zoom
Dijital zoom
Daha fazla sayıda pikselin işlenmesi nedeniyle görüntü kalitesi düşer. Büyütme oranı, görüntü boyutu
ayarına bağlı olarak değişir.
● Zoom çubuğu kırmızı görüntülenirken çekilen fotoğraflar «grenli» çıkabilir.
*1
TR
37
A Video Menüsü
Videolar için görüntü boyutunun
seçilmesi A [Image Size]
Alt menü 2
1080p
720p
VGA (640×480)
Uygulama
Görüntü boyutuna ve kare
oranına göre görüntü kalitesini
seçin.
● «Dahili bellekte ve bellek kartında saklanabilir
fotoğraf sayısı/Kayıt uzunluğu (videolar)» (S.74)
Çekim sırasında fotoğraf
makinesinin sarsılmasından
kaynaklanan bulanıklığın
azaltılması A [IS Movie Mode]
Alt menü 2
Uygulama
Görüntü sabitleyicisi devre dışıdır.
Bu seçenek, fotoğraf makinesi bir
tripodun ya da başka bir dengeli
yüzeyin üzerine sabitlendiği
zaman çekim için önerilmektedir.
Off
On
Görüntü sabitleyicisi etkinleştirilir.
On Hybrid
Görüntü sabitleyicisi etkinleştirilir.
Bu fonksiyon örneğin yürürken
çekim yapılırken oluşan yavaş
tipteki sarsıntılar vb. büyük genlikli
sarsıntıları telafi eder.
● Fotoğraf makinesi sarsıntısı çok şiddetli olursa
fotoğraflar sabitlenmeyebilir.
38
TR
Video çekimi sırasında ses
kaydı A [[R
R]
Alt menü 2
Uygulama
Off
Ses kaydedilmez.
On
Ses kaydedilir.
● Bir HS video modu seçildiğinde, sesler
kaydedilmez.
Video çekimi sırasında kaydedilen
seslerdeki rüzgar gürültüsünü
azaltır A [Wind Noise Setting]
Alt menü 2
Uygulama
Off
Rüzgar Gürültüsü Azaltma
özelliğini devre dışı bırakır.
On
Rüzgar Gürültüsü Azaltma
özelliğini etkinleştirir.
q Oynatma Menüsü
Görüntülerin otomatik olarak
izlenmesi q [Slideshow]
Alt menü 2
BGM
Tip
Start
Alt menü 3
Uygulama
Görüntü boyutunun
değiştirilmesi q [[Q
Q]
Bu seçenek yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafı, e-posta
eki ve diğer uygulamalar için daha küçük boyutlu
ayarı bir fotoğraf olarak kaydeder.
Alt menü 1
Alt menü 2
Alt menü 3
Off/MIX/
Cosmic/
Breeze/
Mellow/
Dreamy/
Urban
Arka plan müzik
seçeneklerini seçer.
Normal/
Short/
Long
Slaytlar arasında
kullanılacak geçiş
efektini seçer.
1 HI düğmelerini kullanarak bir görüntü seçin.
2 FG düğmelerini kullanarak bir görüntü boyutu
seçin ve A düğmesine basın.
● Yeniden boyutlandırılan fotoğraf ayrı bir
fotoğraf olarak kaydedilir.
Slayt gösterisini
başlatır.
Fotoğrafın kırpılması q [[P
P]
―
Edit
● Bir slayt gösterisi sırasında, bir kare ilerletmek
için I düğmesine veya bir kare geriye almak için
H düğmesine basın.
● Slayt gösterisini durdurmak için  veya i
düğmesine basın.
n
Q

Alt menü 1
Edit
Alt menü 2
P
1 Bir fotoğraf seçmek için HI düğmelerini kullanın
ve A düğmesine basın.
2 Kırpma çerçevesinin boyutunu seçmek için zoom
düğmesini kullanın ve çerçeveyi hareket ettirmek
için FGHI düğmelerini kullanın.
Kırpma çerçevesi
Back MENU
3 Kırpılacak alanı seçtikten sonra A düğmesine
basın.
● Düzenlenen fotoğraf ayrı bir fotoğraf olarak
kaydedilir.
TR
39
Fotoğrafa ses ekleme q [[R
R]
Alt menü 1
Edit
Alt menü 2
Fotoğraflarda yüz rötuşu
q [Beauty Fix]
Alt menü 1
R
1 HI düğmelerini kullanarak bir görüntü seçin.
2 Mikrofonu ses kaynağına hedefleyin.
Mikrofon
3 A düğmesine basın.
● Kayıt işlemi başlar.
● Fotoğrafı oynatırken fotoğraf makinesi yaklaşık
4 saniyelik ses ekler (kaydeder).
Edit
Alt menü 2
Beauty Fix
● Fotoğrafa bağlı olarak, düzenleme etkili olmayabilir.
1 Bir fotoğraf seçmek için HI düğmelerini kullanın
ve Q düğmesine basın.
2 FG düğmelerini kullanarak bir rötuş öğesi seçin
ve ardından Q düğmesine basın.
3 Görüntüyü kaydetmek için, gözden geçirme
ekranında [OK] düğmesine ve ardından Q
düğmesine basın. Görüntüyü ilave olarak
rötuşlamak için, [Beauty Fix] seçimini yapın.
● Rötuşlanan fotoğraf ayrı bir fotoğraf olarak
kaydedilecektir.
OK
Beauty Fix
Back MENU
● Rötuşlanan görüntünün [Image Size] ayarı, [3]
veya daha düşük bir değerle sınırlıdır.
40
TR
Beauty Fix
1 Bir rötuş öğesi ve rötuş seviyesi seçin ve ardından
A düğmesine basın.
Flaşla çekimde kırmızı gözleri
rötuşlama q [Redeye Fix]
Alt menü 1
Back MENU
Eye Color
Edit
Off
2 Gözden geçirme ekranından Q düğmesine basın.
Arkadan gelen ışık veya diğer
sebeplerden dolayı karalık olan
alanları aydınlatma
q [Shadow Adj]
Alt menü 1
Edit
Alt menü 2
Gölge Ayarı
1 Bir fotoğraf seçmek için HI düğmelerini kullanın
ve A düğmesine basın.
● Düzenlenen fotoğraf ayrı bir fotoğraf olarak
kaydedilir.
● Fotoğrafa bağlı olarak, düzenleme etkili olmayabilir.
● Rötuşlama işlemi fotoğrafın çözünürlüğünü
düşürebilir.
Alt menü 2
Redeye Fix
1 Bir fotoğraf seçmek için HI düğmelerini kullanın
ve A düğmesine basın.
● Düzenlenen fotoğraf ayrı bir fotoğraf olarak
kaydedilir.
● Fotoğrafa bağlı olarak, düzenleme etkili olmayabilir.
● Rötuşlama işlemi fotoğrafın çözünürlüğünü
düşürebilir.
Fotoğrafların döndürülmesi q [[y
y]
Alt menü 1
Edit
Alt menü 2
y
1 HI düğmelerini kullanarak bir görüntü seçin.
2 Bir fotoğrafı döndürmek için A düğmesine basın.
3 Gerekli olursa, diğer fotoğraflar için ayar yapmak
üzere 1 ve 2 Adımını tekrarlayın ve 
düğmesine basın.
● Yeni fotoğraf yönleri, güç kapatıldıktan sonra bile
kaydedilecektir.
TR
41
Videolardan fotoğraf yakalama
q [In-Movie Image Capture]
Alt menü 1
Edit
Alt menü 2
In-Movie Image Capture
1 Videoyu seçmek için HI düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.
2 HI düğmelerini kullanarak yakalanacak kareyi
seçin ve ardından A düğmesine basın.
● Seçilen kare, fotoğraf olarak kaydedilir.
Uzun videoların kesilmesi
q [Movie Triming]
Alt menü 1
Edit
Alt menü 2
Video Kırpma
1 Videoyu seçmek için HI düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.
Alt menü 3
Yeni Dosya
Kesilen video yeni bir video
dosyası olarak kaydedilir.
Üzerine yaz
Kesilen video orijinal videonun
üzerine yazılır.
TR
Videoların grup halinde düzenlenmesi
1 İstenilen grubu genişletin.
«Gruplandırılan fotoğrafların görüntülenmesi»
(S.22)
2 Videoyu seçmek için HI düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.
● İlgili videoyu düzenlemek için grubu
genişletirseniz, düzenlenen video [New File]
olarak kaydedilebilir.
Fotoğrafların silinmesi q [Erase]
Alt menü 2
Uygulama
2 HI düğmelerini kullanarak silme işleminin
başlatılacağı kareyi seçin ve ardından
A düğmesine basın.
3 HI düğmelerini kullanarak silme işleminin
sonlandırılacağı kareyi seçin ve ardından
A düğmesine basın.
42
4 FG düğmelerini kullanarak [Erase] öğesini seçin
ve A düğmesine basın.
● Kesme işlemini iptal etmek için, [Cancel]
seçimini yapın.
● Video kesme işlemi saniyeler içerisinde
gerçekleştirilir. Video uzunluğu, seçilen başlangıç
ve bitiş karelerini de içine alacak şekilde otomatik
olarak ayarlanır.
Uygulama
All Erase
Dahili bellekteki ya da karttaki tüm
fotoğraflar silinecektir.
Sel. Image
Fotoğraflar ayrı ayrı seçilir ve
silinir.
Silme
Görüntülenen fotoğrafı siler.
Grup Silme
Gruptaki tüm görüntüler silinir.
● Dahili bellekteki fotoğrafları silerken kartı fotoğraf
makinesine takmayın.
● Korunmuş fotoğraflar silinemez.
Görüntülerin korunması q [[R
R]
Fotoğrafları ayrı ayrı seçip silmek için
[Sel. Image]
1 FG düğmelerini kullanarak [Sel. Image] seçimini
yapın ve ardından A düğmesine basın.
2 FGHI düğmelerini kullanarak silinecek
fotoğrafı seçin ve fotoğrafa bir R işareti eklemek
için A düğmesine basın.
● Tek kare görünümüne geri dönmek için T
tarafına çevirin.
OK
4/30
Sel. Image (1)
R işareti
● Korumaya alınan görüntüler [Erase] (S.25, 42),
[Sel. Image] (S.42), [Erase Group] (S.42) veya
[All Erase] (S.42) ile silinmez, ancak görüntülerin
tümü [Memory Format]/[Format] (S.44) seçimiyle
silinebilir.
1 HI düğmelerini kullanarak bir görüntü seçin.
2 A düğmesine basın.
● Ayarları iptal etmek için A düğmesine tekrar
basın.
3 Gerekli olursa, diğer görüntüleri de korumak üzere
1 ve 2 Adımını tekrarlayın ve  düğmesine
basın.
● Gruplandırılan görüntüleri korumaya alırsanız,
gruptaki tüm görüntüler toplu olarak korumaya alınır.
Erase/Cancel MENU
3 Silinecek fotoğrafları seçmek için 2 Adımını
tekrarlayın ve ardından seçilen fotoğrafları silmek
için  düğmesine basın.
4 [Yes] öğesini seçmek için FG düğmelerini
kullanın ve A düğmesine basın.
● R işareti bulunan fotoğraflar silinir.
Tüm fotoğrafları silmek için [All Erase]
1 FG düğmelerini kullanarak [All Erase] seçimini
yapın ve ardından A düğmesine basın.
2 [Yes] öğesini seçmek için FG düğmelerini
kullanın ve A düğmesine basın.
Akıllı Telefona Bağlantı
q [FlashAir]
● FlashAir (Kablosuz LAN işlevine sahip) kartı
(piyasada satılır) kullanırsanız, fotoğraf
makinenizi Wi-Fi özelliği etkin bir akıllı telefona
veya bilgisayara bağlayabilir ve FlashAir karttaki
görüntüleri açabilir veya aktarabilirsiniz.
● Bir FlashAir kartı kullanılırken, FlashAir kartı kullanım
kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.
Alt menü 2
Uygulama
Başlat/Durdur
Wi-Fi bağlantısının kurulması ve
kesilmesi
Başlatma
seçeneği
[Manual Start] veya [Auto Start]
seçilebilir.
● Fotoğraf makinesi Wi-Fi bağlantısı varken uyku
moduna geçmez.
● Akıllı telefon uygulaması mevcuttur.
http://olympuspen.com/OIShare/
● Kullanmadan önce, bkz. «FlashAir/Eye-Fi kartı» (S.73).
TR
43
d Ayarlar Menüsü 1
Tüm verilerin silinmesi
d [Memory Format]/ d [Format]
● Formatlamadan önce, dahili bellekte ya da kartta
önemli verilerin kalıp kalmadığını kontrol edin.
● İlk kullanımdan önce veya başka fotoğraf
makineleri veya bilgisayarlarda kullanıldıktan
sonra, bellek kartları bu fotoğraf makinesiyle
formatlanmalıdır.
● Dahili belleği biçimlendirmeden önce kartı
çıkardığınızdan emin olun.
Alt menü 2
Uygulama
Evet
Dahili bellekteki ya da karttaki
fotoğraf verilerini tamamen siler
(korunan fotoğraflar dahil).
Hayır
Formatlama işlemini iptal eder.
Dahili bellekteki fotoğrafların karta
kopyalanması d [Backup]
Alt menü 2
44
Uygulama
Evet
Dahili bellekteki görüntü verilerini
karta yedekler.
Hayır
Yedeklemeyi iptal eder.
TR
Eye-Fi kartının kullanımı d [Eye-Fi]
Alt menü 2
Uygulama
All
Tüm görüntüleri aktarır.
Sel. Image
Yalnızca seçilen görüntüleri aktarır.
Kapalı
Eye-Fi iletimi devre dışı bırakılır.
● Bir Eye-Fi kartı kullanılırken, Eye-Fi kartı kullanım
kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.
● Bu fotoğraf makinesi Eye-Fi kartın Sonsuz modunu
desteklememektedir.
● Kullanmadan önce, bkz. «FlashAir/Eye-Fi kartı»
(S.73).
Baskı ayarlarının fotoğraf verilerine
kaydedilmesi d [Print Order]
● «Baskı Rezervasyonları» (S.59)
● Baskı rezervasyonu yalnızca kartta kayıtlı olan
fotoğraflar için ayarlanabilir.
OLYMPUS Viewer 3 kullanılarak
internet üzerinden yüklenecek
görüntülerin ayarlanması
d [Upload Order]
1 HI düğmelerini kullanarak bir görüntü seçin.
2 A düğmesine basın.
● Ayarları iptal etmek için A düğmesine tekrar basın.
3 Gerekli olursa, diğer fotoğraflar için ayar yapmak
üzere 1 ve 2 Adımını tekrarlayın ve 
düğmesine basın.
● Yalnızca JPEG dosyaları sıralanabilir.
● OLYMPUS Viewer 3 hakkında ayrıntılı bilgi için,
bkz. «PC yazılımının kurulması ve kullanıcının
kaydedilmesi» (S.53).
● Görüntülerin yüklenmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için,
bkz. OLYMPUS Viewer 3 «Yardım».
Fotoğraf makinesini diğer cihazlara
bağlamak için bir yöntemin
seçilmesi d [USB Connection]
Alt menü 2
Uygulama
Auto
Fotoğraf makinesi başka bir
aygıta her bağlandığında
bağlantı yönteminin seçilmesi için
ayarlanır.
Saklama
Fotoğraf makinesi bir kart
okuyucu olarak bağlanır.
MTP
Windows Vista/Windows 7/
Windows 8 için, fotoğraf makinesi
taşınabilir aygıt olarak bağlanır.
Yazdır
Bir PictBridge uyumlu yazıcıya
bağlarken seçin.
● Ürünle verilen yazılım kullanılıyorsa, [Storage]
seçimini yapın.
● Bilgisayarla bağlantı yöntemi için, bkz.
«Bilgisayarla bağlantı» (S.52).
Fotoğraf makinesinin
q düğmesiyle açılması
d [[q
q Power On]
Alt menü 2
Hayır
Evet
Uygulama
Fotoğraf makinesi açık değil.
Fotoğraf makinesini açmak için,
n düğmesine basın.
Fotoğraf makinesini
oynatma modunda açmak
için q düğmesine basın
ve bir süre basılı tutun.
d Ayarlar Menüsü 2
Fotoğraf makinesi sesinin
ve ses seviyesinin seçilmesi
d [Sound Settings]
Alt menü 2
Alt menü 3
Uygulama
Sound Type 1/2/3
Fotoğraf makinesi
seslerini (çalışma
sesleri, deklanşör sesi
ve uyarı sesi) seçer.
Ses düzeyi
0/1/2/3/4/5
Fotoğraf makinesi
düğmelerinin çalışma
sesi düzeyini seçer.
q Volume
0/1/2/3/4/5
Görüntüleme sesinin
düzeyini seçer.
TR
45
Fotoğrafların dosya adlarının
sıfırlanması d [File Name]
Klasör adı
Klasör adı
Dosya adı
DCIM
100OLYMP
Pmdd0001.jpg
999OLYMP
Otomatik
numaralandırma
Ay: 1 - C
(A=Ekim,
B=Kasım, C=Aralık)
Gün: 01 ila 31
Uygulama
Reset
Bu, yeni bir kart takıldığında
klasör adı ve dosya adı için
ardışık numarayı sıfırlar.*1
Bu, fotoğrafları ayrı kartlarda
gruplandırırken yararlıdır.
Auto
Yeni bir kart takıldığında bile,
önceki karttan kalan klasör ve
dosya adı için numaralandırmaya
devam edilir. Bu, ardışık
numaralar içeren tüm fotoğraf
klasör adlarını ve dosya adlarını
yönetmek için yararlıdır.
Pmdd9999.jpg
Otomatik
numaralandırma
Pmdd
Alt menü 2
*1
Klasör adı numarası 100'e ve dosya adı numarası
0001'e sıfırlanır.
Görüntü işleme fonksiyonunun
ayarlanması d [Pixel Mapping]
● Bu fonksiyon fabrika çıkışında ayarlanmıştır ve
makinenin satın alınmasından sonra bir ayarlama
yapılmasına gerek yoktur. Yaklaşık yılda bir kez
çalıştırılması tavsiye edilir.
● En iyi sonuçları elde etmek için, fotoğrafları
çektikten ya da görüntüledikten sonra piksel
eşleme işlemini gerçekleştirmeden önce en az bir
dakika bekleyin. Piksel eşleme sırasında makine
kapanırsa, işlemi tekrar yapmayı unutmayın.
Görüntü işleme fonksiyonunu
ayarlamak için
[Start] (Alt menü 2) görüntülendiğinde A düğmesine
basın.
● Görüntü işleme fonksiyonu kontrol ve ayar
işlemi başlar.
46
TR
Monitör parlaklığının
ayarlanması d [[s
s]
Monitör parlaklığını ayarlamak için
1 Ekranı görüntülerken parlaklığı ayarlamak
için FG düğmelerini kullanın ve ardından
A düğmesine basın.
s
Back MENU
TR
47
Fotoğrafların bir televizyonda görüntülenmesi d [TV Out]
TV video sinyal sistemi, ülkelere ve bölgelere göre değişir. Fotoğraf makinesi görüntülerini TV'nizde
görüntülemeden önce, TV'nizin video sinyal türüne göre video çıkışını seçin.
Alt menü 2
Alt menü 3
Fotoğraf makinesinin bir TV'ye Kuzey Amerika, Tayvan, Kore,
Japonya ve diğer ülkelerde bağlanması.
PAL
Fotoğraf makinesinin bir TV'ye Avrupa ülkeleri, Çin ve diğer
ülkelerde bağlanması.
480p/576p
720p
1080i
Öncelik verilecek sinyal formatını ayarlayın. TV ayarı uyumlu
değilse, otomatik olarak değişir.
NTSC/PAL
HDMI Out
HDMI Control
Uygulama
NTSC
Off
Fotoğraf makinesiyle çalıştırılması.
On
Televizyonun uzaktan kumandasıyla kumanda edilmesi.
Varsayılan fabrika ayarları, fotoğraf makinesinin satıldığı bölgeye göre farklılık gösterir.
Fotoğraf makinesi görüntülerini bir TV'de oynatmak için
● AV kablosuyla bağlantı
1 Bağlantı yapılan TV'deki video sinyalinin ([NTSC]/[PAL]) aynısını seçmek için fotoğraf makinesini kullanın.
2 TV ve fotoğraf makinesinin bağlantısını yapın.
● HDMI kablosuyla bağlantı
1 Fotoğraf makinesi üzerinden, bağlanacak dijital sinyal formatını seçin ([480p/576p]/[720p]/[1080i]).
2 TV ve fotoğraf makinesinin bağlantısını yapın.
3 TV'yi açın ve «INPUT» seçeneğini «VIDEO (fotoğraf makinesine takılı bir giriş jakı)» olarak değiştirin.
4 Fotoğraf makinesini açın ve görüntülemek üzere için fotoğraf seçmek için FGHI düğmelerini kullanın.
● Fotoğraf makinesi bilgisayara USB kablosuyla bağlıyken, HDMI kablosunu fotoğraf makinesine bağlamayın.
48
TR
AV kablosu
(ayrı olarak satılır: CB-AVC3)
TV'ye video giriş jakını
(sarı) ve ses giriş jakını
(beyaz) takın.
Çoklu konektör
HDMI kablosu
(ayrı olarak satılır: CB-HD1)
TV'deki HDMI
konektörüne
bağlayın.
HDMI mikro konektör
(tip D)
● TV'nizin giriş kaynağının değiştirilmesine ilişkin bilgi için, TV'nin kullanma kılavuzuna bakın.
● Fotoğraf makinesi ve TV'nin ikisi birden bir AV kablosu ve bir HDMI kablosuyla bağlandığında, öncelik
HDMI kablosunda olur.
● TV'nin ayarlarına bağlı olarak görüntülenen fotoğraflar ve bilgiler kırpılabilir.
Fotoğrafların televizyonun uzaktan kumandasıyla kumanda edilmesi
1 [HDMI Control] öğesini [On] olarak ayarlayın ve fotoğraf makinesini kapatın.
2 Fotoğraf makinesini televizyona bir HDMI kablosuyla bağlayın. «HDMI kablosuyla bağlantı» (S.48)
3 Önce televizyonu ve ardından da fotoğraf makinesini açın.
● Televizyonda görüntülenen kullanım kılavuzunu takip ederek kumanda edin.
● Bazı televizyonlarda, kullanım kılavuzu ekranda görüntülense bile işlemler televizyonun uzaktan
kumandasıyla yapılamaz.
● İşlemler televizyonun uzaktan kumandasıyla yapılamıyorsa, [HDMI Control] öğesini [Off] olarak ayarlayın ve
fotoğraf makinesini kullanarak kumanda edin.
TR
49
Çekimler arasında pilden tasarruf
edilmesi d [Power Save]
Alt menü 2
Uygulama
Off
[Power Save] fonksiyonunu
iptal eder.
On
Fotoğraf makinesi yaklaşık
10 saniye boyunca kullanılmadığı
zaman, monitör pilden tasarruf
etmek için otomatik olarak kapanır.
Bekleme modunu yeniden başlatmak için
Herhangi bir düğmeye basın.
Tarih ve saati kontrol etmek için
Fotoğraf makinesi kapalıyken INFO düğmesini
basılı tutun. Geçerli saat yaklaşık 3 saniye boyunca
gösterilir.
Bulunulan konum için ve alternatif
konumlar için saat dilimlerinin
seçilmesi d [World Time]
● Fotoğraf makinesinin saati önce [X] kullanılarak
ayarlanmamışsa, [World Time] öğesini kullanarak
bir saat dilimini seçemezsiniz.
Alt menü 2
Ekran dilinin değiştirilmesi d [[l
l]
Alt menü 2
Diller
Uygulama
Monitörde görüntülenen menü
ve hata mesajları için kullanılan
dil seçilir.
d Ayarlar Menüsü 3
Tarih ve saatin ayarlanması d [[X
X]
1 [Y] için yılı seçmek üzere ok tuş takımı üzerindeki
FG düğmelerini kullanın.
2 [Y] ayarını kaydetmek için ok tuş takımı üzerindeki
I düğmesine basın.
3 1 ve 2 adımında olduğu gibi, ok tuş takımının
FGHI düğmelerini kullanarak [M] (ay),
[D] (gün), [Time] (saat ve dakika) ve [Y/M/D] (tarih
sırası) ayarlarını yapın ve ardından A düğmesine
basın.
● Hassas saat ayarı için, saat tam 00 saniyeyi
gösterdiğinde A düğmesine basın.
50
TR
Alt menü 3
Uygulama
x
Bulunulan yerin saat
dilimindeki saat (alt
menü 2'de x için
seçilen saat dilimi).
z
Seyahat hedefinin
saat dilimindeki saat
(alt menü 2'de z için
seçilen saat dilimi).
Home/
Alternate
x*1
—
Bulunulan yerdeki (x)
saat dilimini seçin.
z*1, 2
—
Seyahat hedefinin saat
dilimini (z) seçin.
*1
*2
Yaz saatinin uygulandığı yerlerde, yaz saati
uygulamasını ([Summer]) devreye sokmak için
FG düğmelerini kullanın.
Bir saat dilimi seçildiğinde, seyahat hedefinin saat
dilimindeki (z) saati görüntülemek üzere fotoğraf
makinesi, otomatik olarak seçilen saat dilimiyle
bulunulan yerin saat dilimi (x) arasındaki saat
farkını hesaplar.
Güzellik düzeltme ayarlarının
kaydedilmesi d [Beauty Settings]
Dokunmatik panelin kalibrasyonu
d [Touch Calibration]
● Fotoğrafa bağlı olarak, düzenleme etkili olmayabilir.
1 FG düğmelerini kullanarak bir rötuş ayarı seçin
ve ardından Q düğmesine basın.
2 Deklanşöre basarak bir portre fotoğrafı çekin.
Ekranda verilen talimatları takip ederek panele
dokunun.
Take a portrait picture.
● Görüntü kaydedilmez.
3 Bir rötuş öğesi ve rötuş seviyesi seçin ve ardından
A düğmesine basın.
Back MENU
Eye Color
Off
4 Görüntüyü kaydetmek için, gözden geçirme
ekranında Q düğmesine basın.
● Kayıt tamamlanır.
TR
51
Bilgisayarla bağlantı
Fotoğraf makinesinin kurulum menüsünden
[USB Connection] ayarını önceden yapın. (S.45)
Fotoğraf makinesinin bağlanması
Çoklu konektör
[USB Connection] öğesi [Auto] konumuna
ayarlandıktan sonra fotoğraf makinesi ve bilgisayarı
bağlayın, bağlantı yöntemi seçim ekranından
[Storage] veya [MTP] seçimini yapın ve ardından
A düğmesine basın.
Sistem gereksinimleri
Windows
Konektör kapağı
USB kablosu
(birlikte verilir)
52
TR
: Windows XP SP3
Windows Vista SP2
Windows 7 SP1
Windows 8
Macintosh : Mac OS X v10.5-v10.8
● Bir bilgisayarda USB portları bulunsa bile,
aşağıdaki durumlarda düzgün kullanım garanti
edilmektedir:
● Genişletme kartı, v.b. kullanılarak kurulan USB
portlarına sahip bilgisayarlar.
● İşletim sistemi fabrikada kurulmamış olan
bilgisayarlar ve toplama bilgisayarlar
● Bilgisayar SDXC kartlarını desteklemiyorsa, dahili
belleğin veya kartın biçimlendirilmesi gerektiğini
bildiren bir mesaj görüntülenir. (Biçimlendirme
sonucu tüm görüntüler silinir, bu nedenle
biçimlendirme yapmayın.)
PC yazılımının kurulması ve
kullanıcının kaydedilmesi
Windows
1
Birlikte verilen CD’yi bir CD-ROM
sürücüsüne yerleştirin.
Windows XP
● Bir «Kurulum» iletişim penceresi görüntülenir.
Windows Vista/Windows 7/Windows 8
● Bir Otomatik Kullan iletişim penceresi
görüntülenir. «Kurulum» iletişim penceresini
görüntülemek için «OLYMPUS Kurulumu»
öğesini tıklatın.
● «Kurulum» penceresi görüntülenmezse, Başlat
menüsünden «Bilgisayarım» (Windows XP) veya
«Bilgisayar» (Windows Vista/Windows 7) öğesini
seçin. «OLYMPUS Kurulum» penceresini açmak
için CD-ROM (OLYMPUS Setup) simgesine çift
tıklayın ve ardından «Launcher.exe» dosyasına
çift tıklayın.
Bir «Kullanıcı Hesabı Kontrolü» penceresi
açılırsa, «Evet» veya «Devam» düğmesine
tıklayın.
2
3
Olympus ürününüzü kaydedin.
● «Kayıt» düğmesini tıklatın ve ekrandaki
yönergeleri takip edin.
● Kayıt için, fotoğraf makinesinin mutlaka
bilgisayara bağlı olması gerekir. «Fotoğraf
makinesinin bağlanması» (S.52)
● Fotoğraf makinesini bilgisayara bağladıktan
sonra bile fotoğraf makinesinin ekranında
herhangi bir şey görüntülenmezse, pil bitmiş
olabilir. Pili şarj edin ve ardından fotoğraf
makinesini tekrar bağlayın.
OLYMPUS Viewer 3 yazılımını
kurun.
● Kuruluma başlamadan önce sistem
gereksinimlerini kontrol edin.
● «OLYMPUS Viewer 3» düğmesini tıklatın
ve yazılımı kurmak için ekrandaki yönergeleri
takip edin.
TR
53
OLYMPUS Viewer 3
Windows XP SP3
İşletim
Windows Vista SP2
Sistemi
Windows 7 SP1
Windows 8
Pentium 4 1,3 GHz ve üzeri önerilir
İşlemci
(Videolar için Core 2 Duo 2,13 GHz ve
üzeri önerilir)
RAM
1GB ve üzeri (2GB ve üzeri önerilir)
Boş Sabit
3GB ve üzeri
Disk Alanı
Ekran
Ayarları
Macintosh
1
Birlikte verilen CD’yi bir CD-ROM
sürücüsüne yerleştirin.
● Masaüstündeki CD (OLYMPUS Setup)
simgesine çift tıklayın.
● «Kurulum» iletişim penceresini görüntülemek
için «Kurulum» öğesini tıklatın.
1024 × 768 piksel veya daha fazla
Asgari 65.536 renk (16.770.000 renk
önerilir)
● Yazılımı kullanma hakkında daha fazla bilgi için
çevrimiçi yardıma başvurun.
4
Fotoğraf makinesi kılavuzunu
yükleyin.
● «Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu»
düğmesine tıklayın ve ekranda verilen
talimatları takip edin.
54
TR
2
OLYMPUS Viewer 3
yazılımını kurun.
● Kuruluma başlamadan önce sistem
gereksinimlerini kontrol edin.
● «OLYMPUS Viewer 3» düğmesini tıklatın ve
yazılımı kurmak için ekrandaki yönergeleri
takip edin.
● OLYMPUS Viewer 3 «Yardım» altındaki
«Kayıt» alanından kayıt yaptırabilirsiniz.
OLYMPUS Viewer 3
İşletim
Mac OS X v10.5–v10.8
Sistemi
Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz ve üzeri
İşlemci
(Videolar için Core 2 Duo 2 GHz ve
üzeri önerilir)
RAM
1GB ve üzeri (2GB ve üzeri önerilir)
Boş Sabit
3GB ve üzeri
Disk Alanı
1024 × 768 piksel veya daha fazla
Ekran
Minimum 32.000 renk
Ayarları
(16.770.000 renk önerilir)
● Diğer diller dil kombinasyonu kutusundan
seçilebilir. Yazılımı kullanma hakkında daha fazla
bilgi için çevrimiçi yardıma başvurun.
3
Fotoğraf makinesi kılavuzunu
kopyalayın.
● Fotoğraf makinesi kılavuzlarını içeren klasörü
açmak için «Fotoğraf Makinesi Kullanım
Kılavuzu» düğmesine tıklayın. İstediğiniz
dildeki kılavuzu bilgisayarınıza kopyalayın.
TR
55
Doğrudan baskı (PictBridge)
2
Fotoğraf makinesini PictBridge uyumlu bir yazıcıya
bağlayarak, fotoğrafları bir bilgisayar kullanmadan
doğrudan bastırabilirsiniz.
Yazıcınızın PictBridge standardını destekleyip
desteklemediğini öğrenmek için, yazıcının kullanım
kılavuzuna bakın.
● Fotoğraf makinesiyle ayarlanabilen baskı modları,
kağıt boyutları ve diğer parametreler kullanılan
yazıcıya göre farklılık gösterir. Ayrıntılı bilgi için,
yazıcının kullanım kılavuzuna bakın.
● Kullanılabilen kağıt tipleri, kağıtların yüklenmesi ve
mürekkep kutularının takılması ile ilgili ayrıntılar için
yazıcının kullanım kılavuzuna bakın.
● [Setup] menüsünde, [USB Connection] öğesini
[Print] olarak ayarlayın. [USB Connection] (S.45)
Çoklu konektör
Konektör kapağı
I (sağ)
Fotoğrafların yazıcının standart
ayarlarında bastırılması
[Easy Print]
1
Bastırılacak fotoğrafı monitörde
görüntüleyin.
● «Fotoğrafların görüntülenmesi» (S.21)
Yazıcıyı açın ve ardından yazıcı
ve fotoğraf makinesini birbirine
bağlayın.
USB kablosu
(birlikte verilir)
3
Baskı işlemine başlamak için
I düğmesine basın.
4
Başka bir fotoğraf bastırmak
istediğinizde fotoğrafı seçmek
için HI düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.
Baskı işleminden çıkmak için
Seçilen bir fotoğraf ekranda görüntülendikten sonra,
USB kablosunu fotoğraf makinesinden ve yazıcıdan
çıkarın.
56
TR
Baskı işlemi için yazıcı
ayarlarının değiştirilmesi
[Custom Print]
1
5
[Size] öğesini (Alt menü 3)
seçmek için FG düğmelerini
kullanın ve I düğmesine basın.
● [Printpaper] ekranı görüntülenmezse [Size],
[Borderless] ve [Pics/Sheet] seçenekleri yazıcı
standart değerlerine ayarlanır.
Bastırılacak fotoğrafı monitörde
görüntüleyin.
2
Yazıcıyı açın ve ardından yazıcı
ve fotoğraf makinesini birbirine
bağlayın.
3
4
A düğmesine basın.
Baskı modunu seçmek için
FG düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.
Alt menü 2
Yazdır
Hepsini Yazdır
Dahili bellekte veya kartta
saklanan tüm fotoğrafları bastırır.
Çoklu Yazdır
Bu seçenek, tek fotoğrafı çoklu
düzen formatında bastırır.
Tüm İndeks
Dahili bellekte veya kartta
saklanan tüm fotoğrafların bir
indeksini bastırır.
Print Order*1
Bu, fotoğrafları karttaki baskı
rezervasyonu verilerine göre
bastırır.
*1
6
[Print Order] yalnızca baskı rezervasyonu
yapıldığında kullanılabilir. «Baskı Rezervasyonları»
(S.59)
Size
Borderless
Standard
Standard
[Borderless] ya da [Pics/
Sheet] ayarlarını seçmek için
FG düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.
Alt menü 4
Uygulama
Adım 8'da seçilen fotoğrafı
bastırır.
Back MENU
Printpaper
● «Fotoğrafların görüntülenmesi» (S.21)
Uygulama
Kapalı/
Açık*1
Fotoğraf etrafında bir sınır çizgisi
ile bastırılır ([Off]).
Fotoğraf tüm kağıdı kaplayacak
şekilde bastırılır ([On]).
(Sayfa başına
fotoğraf sayısı
yazıcıya bağlı
olarak farklılık
gösterir.)
Sayfa başına fotoğraf sayısı
([Pics/Sheet]) yalnızca Adım 4'te
[Multi Print] fonksiyonu seçildiği
zaman seçilebilir.
*1
[Borderless] fonksiyonu için kullanılabilir ayarlar
yazıcıya göre farklılık gösterir.
Adım 5 ve 6'te [Standard] seçeneği seçilirse,
fotoğraf yazıcının standart ayarlarında bastırılır.
TR
57
7
HI düğmelerini kullanarak bir
görüntü seçin.
8
Mevcut fotoğraf için bir baskı
rezervasyonu yapmak üzere
F düğmesine basın. Mevcut
fotoğraf için ayrıntılı yazıcı
ayarlarını yapmak üzere
G düğmesine basın.
Bir fotoğrafı kırpmak için [[P
P]
1 Kırpma çerçevesinin boyutunu seçmek için zoom
düğmesini kullanın, çerçeveyi hareket ettirmek
için FGHI düğmelerini kullanın ve ardından
A düğmesine basın.
Kırpma çerçevesi
Detaylı yazıcı ayarları yapmak için
1 Ayarı seçmek için FGHI düğmesini kullanın
ve A düğmesine basın.
Alt menü 5 Alt menü 6
<X
Tarih
58
Uygulama
0 ila 10
Baskı sayısını seçer.
With/
Without
[With] öğesinin seçilmesi,
fotoğrafların tarih
bilgisiyle basılmasını
sağlar.
[Without] öğesinin
seçilmesi, fotoğrafların
tarih bilgisi olmadan
basılmasını sağlar.
[With] öğesinin
seçilmesiyle, fotoğraf
üzerinde dosya adı
bastırılır.
[Without] öğesinin
seçilmesiyle, fotoğraf
üzerinde herhangi bir
dosya adı bastırılmaz.
Dosya İsmi
With/
Without
P
(Ayarlama
Bu fonksiyon, baskı için
ekranına
fotoğrafın bir bölümünü
geçersiniz). seçer.
TR
Back MENU
2 FG düğmelerini kullanarak [OK] seçimini yapın
ve ardından A düğmesine basın.
9
Gerekirse, bastırılacak fotoğrafı
seçmek için Adım 7 ve 8'yi
tekrarlayın, detaylı ayarları yapın
ve [Single Print] seçeneğini
ayarlayın.
10 A düğmesine basın.
Back MENU
Print
Print
Cancel
Baskı Rezervasyonları
11 [Print] öğesini seçmek için
FG düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.
● Baskı işlemi başlar.
● [All Print] modunda [Option Set] seçildiğinde,
[Print Info] ekranı görüntülenir.
● Baskı tamamlandığında, [Print Mode Select]
ekranı görüntülenir.
Print Mode Select
Back MENU
Print
All Print
Multi Print
All Index
Print Order
Baskının iptal edilmesi
Baskı rezervasyonlarında, baskı sayısı ve tarih
yazdırma seçeneği karttaki fotoğrafa kaydedilir.
Bu özellik, bir bilgisayar ya da fotoğraf makinesi
olmadan yalnızca karttaki baskı rezervasyonlarını
kullanarak bir yazıcıda ya da baskı hizmeti veren
merkezlerde kolay basım yapılmasını sağlar.
● Baskı rezervasyonları yalnızca kartta saklanan
fotoğraflar için ayarlanabilir.
● Başka bir DPOF cihazı tarafından ayarlanan
DPOF rezervasyonları bu fotoğraf makinesi
tarafından değiştirilemez. Değişiklikleri, orijinal
cihazı kullanarak yapın. Bu fotoğraf makinesi ile
yeni DPOF rezervasyonları yapılması, diğer cihazla
tarafından yapılmış rezervasyonları silecektir.
● DPOF baskı rezervasyonları, kart başına en çok
999 fotoğrafa kadar yapılabilir.
1 [Do Not Remove USB Cable] yazısı
görüntülenirken  düğmesine basın.
2 FG düğmelerini kullanarak [Cancel] öğesini
seçin ve ardından A düğmesine basın.
Tek kare baskı
rezervasyonları [<]
12  düğmesine basın.
13 [Remove USB Cable] mesajı
1
Ayarlar menüsünü görüntüleyin.
2
Görüntüleme menüsünde q,
[Print Order] öğesini seçin ve
A düğmesine basın.
görüntülendiği zaman, USB
kablosunu fotoğraf makinesi
ve yazıcıdan çıkarın.
● «Kurulum menüsünün kullanımı» (S.32)
TR
59
3
Karttaki tüm fotoğrafların
her biri için tek bir baskı
ayrılması [U]
[<] öğesini seçmek için
FG düğmelerini kullanın
ve A düğmesine basın.
Print OK
Print Order
4/30
1
[<] (S.59) bölümündeki Adım 1 ve
2'yi uygulayın.
NORM
2
[U] düğmesini seçmek için
FG düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.
3
[<] bölümündeki Adım 5 ve 6'yı
uygulayın.
0
4608 3456
100-0004
’13/02/26 12:30
4
Baskı rezervasyonu için
bir fotoğraf seçerken
HI düğmelerini kullanın. Miktarı
seçmek için FG düğmelerini
kullanın. A düğmesine basın.
5
[X] (tarih baskısı) ekran
seçeneğini seçmek için
FG düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.
Alt menü 2
Yalnızca fotoğrafı bastırır.
Tarih
Fotoğrafı çekim tarihi ile birlikte
bastırır.
Time
Fotoğrafı çekim saati ile birlikte
bastırır.
6
60
Uygulama
Hayır
[Set] öğesini seçmek için
FG düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.
TR
Baskı rezervasyon verilerinin
tümünün sıfırlanması
1
[<] (S.59) bölümündeki Adım 1 ve
2'yi uygulayın.
2
[<] veya [U] işlevini seçin ve
A düğmesine basın.
3
[Reset] öğesini seçmek için
FG düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.
Seçilen fotoğraflar için baskı
rezervasyon verilerinin
sıfırlanması
1
[<] (S.59) bölümündeki Adım 1 ve
2'yi uygulayın.
2
[<] öğesini seçmek için
FG düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.
3
[Keep] öğesini seçmek için
FG düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.
4
İptal etmek istediğiniz baskı
rezervasyonu bulunan resmi
seçmek için HI düğmelerini
kullanın. Baskı miktarını «0»
seçeneğine ayarlamak için
FG düğmelerini kullanın.
5
Gerekli olursa, Adım 4'ü
tekrarlayın ve işlem bittikten
sonra A düğmesine basın.
6
[X] (tarih baskısı) ekran
seçeneğini seçmek için
FG düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.
● Ayarlar, baskı rezervasyonu verileri bulunan
diğer fotoğraflara uygulanır.
7
[Set] öğesini seçmek için
FG düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.
TR
61
Kullanım İpuçları
Fotoğraf makinesi beklendiği şekilde çalışmıyorsa
veya ekranda bir hata mesajı görüntüleniyorsa ve
ne yapacağınız konusunda emin değilseniz, sorunu
gidermek için aşağıda verilen bilgileri gözden geçirin.
Sorun Giderme
Pil
«Piller takılıyken bile fotoğraf makinesi
çalışmıyor.»
● Yeniden şarj edilmiş pilleri doğru yönde takın.
«Pilin ve kartın (piyasada satılır) takılması ve
çıkartılması» (S.4), «Pilin şarj edilmesi» (S.5)
● Pil performansı, düşük sıcaklık nedeniyle
geçici olarak düşmüştür. Pilleri fotoğraf
makinesinden çıkarın ve kısa bir süre
cebinizde bekleterek ısınmasını sağlayın.
Kart/Dahili bellek
«Bir hata mesajı görüntüleniyor.»
«Hata mesajı» (S.64)
62
TR
Deklanşör
«Deklanşöre basıldığında, hiç fotoğraf
çekilmiyor.»
● Uyku modunu iptal edin.
Pil gücünden tasarruf etmek için, fotoğraf
makinesi açıkken 3 dakika boyunca
herhangi bir işlem yapılmazsa makine
otomatik olarak uyku moduna geçer. Bu
modda deklanşör düğmesine tam basılsa
bile fotoğraf çekilmez. Fotoğraf çekmek
üzere fotoğraf makinesini uyku modundan
çıkarmak için, zoom düğmesine veya başka
bir düğmeye basın. 12 dakika daha hiçbir
işlem yapılmazsa, fotoğraf makinesi otomatik
olarak kapanır. Fotoğraf makinesini açmak için
n düğmesine basın.
● Çekim modunu değiştirmek için
q düğmesine basın.
● Fotoğrafları çekmeden önce # (flaş şarj
oluyor) işaretinin yanıp sönmesini kesmesini
bekleyin.
● Fotoğraf makinesi uzun bir süre kullanılırsa,
dahili sıcaklığı yükselebilir ve neticesinde
fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanabilir.
Böyle bir durumda fotoğraf makinesi yeterince
soğuyana kadar bekleyin.
Kullanım sırasında fotoğraf makinesinin harici
sıcaklığı da yükselebilir, ancak bu durum
normaldir ve bir arıza olduğu anlamına gelmez.
Ekran
Diğer
«Görmek zor.»
● Yoğuşma meydana gelmiştir. Gücü kapalı
konuma getirin ve fotoğraf makinesi gövdesinin
ortam sıcaklığına uyum sağlamasını bekleyin
ve fotoğraf çekmeye başlamadan önce
yoğuşmayı kurulayın.
«Işık fotoğrafta yakalanır».
● Karanlık ortamlarda flaşlı fotoğraf çekildiğinde,
havadaki toz partiküllerinden yansıyan flaş
ışıkları çıkabilir.
«Fotoğraf makinesi fotoğraf çekerken ses
çıkartıyor.»
● Fotoğraf makinesi herhangi bir işlem
yapılmasa bile ses çıkartabilir. Bunun neden,
fotoğraf makinesinin çekime hazır durumda
sürekli olarak otomatik odaklama ve görüntü
sabitleme işlemleri gerçekleştirmesidir.
Tarih ve saat işlevi
«Tarih ve saat ayarları varsayılan ayarlara
dönüyor.»
● Piller çıkartılırsa ve yaklaşık 3 gün*1 boyunca
fotoğraf makinesine geri takılmazsa, tarih
ve saat ayarları varsayılan ayara döner ve
mutlaka sıfırlanması gerekir.
*1
Tarih ve saat ayarlarının varsayılan ayarlara
dönünceye kadar geçen süre, pillerin ne
kadar süredir takılı olduğuna göre değişir.
«Fotoğraf makinesinin açılması ve ilk ayarların
yapılması» (S.7)
TR
63
Hata mesajı
Hata mesajı
● Aşağıdaki mesajlardan biri monitörde
görüntülendiği zaman, düzeltici eylemi yapın.
Hata mesajı
Card Error
Write Protect
Düzeltici eylem
Kart problemi
Yeni bir kart yerleştirin.
Kart problemi
Kartın yazma koruma düğmesi
«LOCK» konumundadır.
Düğmenin konumunu değiştirin.
Memory Full
Dahili bellek problemi
• Bir kart takın.
• İstemediğiniz fotoğrafları silin.*1
Card Full
Kart problemi
• Kartı değiştirin.
• İstemediğiniz fotoğrafları silin.*1
Card Setup
Power Off
Format
Memory Setup
Power Off
Memory Format
Kart problemi
FG düğmelerini kullanarak
[Format] seçimini yapın ve
ardından A düğmesine basın.
Sonra, [Yes] öğesini seçmek için
FG düğmelerini kullanın ve
A düğmesine basın.*2
Dahili bellek problemi
FG düğmelerini kullanarak
[Memory Format] seçimini yapın
ve ardından A düğmesine
basın. Sonra, [Yes] öğesini
seçmek için FG düğmelerini
kullanın ve A düğmesine
basın.*2
No Picture
Fotoğraf Yok
Seçili fotoğrafla ilgili problem
Fotoğrafı bilgisayarda
görüntülemek için,
fotoğraf rötuşlama yazılımı
Picture Error
kullanın. Fotoğraf yine de
Fotoğraf Hatası
görüntülenemiyorsa, fotoğraf
dosyası bozulmuştur.
The Image
Cannot Be
EditedGörsel
Düzenlemez
Battery Empty
Pil Tükenmiş
Pil problemi
Pili şarj edin.
Yazıcı problemi
No Paper Kağıt Yazıcıya kağıt yerleştirin.
Yok
Yazıcı problemi
Yazıcıdaki mürekkep kartuşunu
No Ink Mürekkep
yeniden doldurun.
Yok
*2
TR
Seçili fotoğrafla ilgili problem
Fotoğrafı bilgisayarda
düzenlemek için, fotoğraf
rötuşlama yazılımı kullanın.
Bağlantı problemi
Fotoğraf makinesiyle bilgisayarı
No Connection
ya da yazıcıyı doğru bağlayın.
Bağlantı Yok
*1
64
Düzeltici eylem
Dahili bellek/Kart problemi
Fotoğrafları, görüntülemeden
önce çekin.
Önemli fotoğrafları silmeden önce, bunları bir
bilgisayara yükleyin.
Tüm veriler silinecektir.
Hata mesajı
Jammed Kağıt
Sıkıştı
Düzeltici eylem
Yazıcı problemi
Sıkışan kağıdı çıkartın.
Yazıcı problemi
Yazıcının kullanılabileceği
duruma dönün.
Yazıcı problemi
Fotoğraf makinesini ve yazıcıyı
kapatın, yazıcıda problem olup
Print Error Baskı
olmadığını kontrol edin ve
Hatası
ardından cihazları tekrar açın.
Ayarlar
Değiştirilmiş*3
Seçili fotoğrafla ilgili problem
Yazdırma için bir bilgisayar
Yazdırılamıyor*4 kullanın.
*3
*4
Bu mesaj örneğin yazıcının kağıt tepsisi çıkarıldığı
zaman görüntülenir. Fotoğraf makinesinde baskı
ayarlarını yaparken yazıcıyı kullanmayın.
Bu fotoğraf makinesi diğer fotoğraf
makinelerinden alınan fotoğrafları
bastıramıyor olabilir.
TR
65
Çekim için ipuçları
Düşük kontrastlı nesneler
İstediğiniz fotoğrafı nasıl çekmeniz gerektiği
konusunda emin değilseniz, aşağıda verilen bilgileri
gözden geçirin.
Odaklama
«Nesnenin üzerine odaklanma»
● Ekranın ortasında olmayan bir nesnenin
fotoğrafının çekilmesi
Konuyla aynı mesafedeki bir nesneye
odakladıktan sonra, kompozisyona karar verin
ve ardından fotoğrafı çekin.
Deklanşöre yarım basılması (S.10)
● [AF Mode] (S.34) öğesini [Face/iESP]
konumuna getirin
● [AF Tracking] modunda fotoğraf çekme
(S.34)
Fotoğraf makinesi nesneyi sürekli olarak
odaklamak için nesnenin hareketini otomatik
olarak takip eder.
● Gölgeli bir nesnenin fotoğrafının çekilmesi
AF aydınlatıcısının kullanımı, odaklama
işlemini kolaylaştırır. [AF Illuminat.] (S.35)
● Otomatik odaklamanın zor olduğu
nesnelerin fotoğrafının çekilmesi
Aşağıdaki durumlarda, konuyla aynı
mesafedeki yüksek kontrastlı bir nesneye
(deklanşör düğmesine yarım basarak)
odakladıktan sonra, kompozisyona karar verin
ve ardından fotoğrafı çekin.
66
TR
Ekranın ortasında aşırı
parlak nesneler belirdiğinde
Düşey çizgiler
içermeyen nesne*1
Nesneler farklı
mesafelerdeyken
Hızlı hareket eden nesne
Nesne çerçevenin
ortasında değil
*1
Ayrıca, fotoğraf makinesini dikey olarak tutarak
çekimi oluşturmak ve ardından fotoğrafı çekmek
için yatay konuma dönmek de etkilidir.
Fotoğraf makinesi sarsıntısı
«Fotoğrafların fotoğraf makinesini sarsmadan
çekilmesi»
● Fotoğrafların [Image Stabilizer] kullanılarak
çekilmesi (S.35)
Görüntü yakalama aygıtı1*, ISO duyarlılığı
yükseltilmese bile fotoğraf makinesi sarsıntısını
telafi etmek üzere harekete geçer. Bu işlev
aynı zamanda yüksek zoom oranlarında
fotoğraf çekilirken de yararlıdır.
*1
Lensten alınan ışığı alıp elektrik sinyallerine
dönüştüren bir cihaz.
● Videoların [IS Movie Mode] kullanılarak
çekilmesi (S.38)
● Sahne modunda [C Sport] öğesini seçin
(S.14)
[C Sport] modu hızlı bir örtücü hızı kullanır ve
hareketli bir nesneden kaynaklanan bulanıklığı
azaltabilir.
● Fotoğrafların yüksek ISO duyarlılığında
çekilmesi.
Yüksek bir ISO duyarlılığı seçilirse, flaş
kullanımının mümkün olmadığı durumlarda
dahi yüksek bir enstantane hızında fotoğraflar
çekilebilir.
«ISO duyarlılığı» (S.29)
● Fotoğrafların [Face/iEPS] kullanılarak
çekilmesi (S.34)
Arka ışığın karşısındaki olan bir yüz için uygun
pozlama elde edilir ve yüzün parlaklığı arttırılır.
● Fotoğrafların [ESP/n] öğesi için [n]
ayarı kullanılarak çekilmesi (S.34)
Işık, ekranın merkezindeki bir konuyla
eşleştirilir ve görüntü, arka plandaki ışıktan
etkilenmez.
● Fotoğrafların [Fill In] (S.28) flaş kullanılarak
çekilmesi
Ters ışıktaki bir konu aydınlatılır.
● Beyaz bir sahil ya da kar sahnesinin
çekilmesi
Sahne modundan [q Beach & Snow]
seçimini yapın (S.14).
● Fotoğrafların pozlama telafisi kullanılarak
çekilmesi (S.28)
Fotoğraf çekerken ekrana bakarak ışığı
ayarlayın. Normalde, beyaz konuların (örneğin,
kar vb.) bulunduğu fotoğraflar çekilirken,
gerçek konudan daha karanlık fotoğraflar
meydana gelir. Beyaz konuları göründüğü
gibi ifade etmek üzere fotoğrafı artı (+) yönde
telafi etmek için pozlama telafisini kullanın.
Karanlık konuların fotoğrafı çekilirken,
pozlama telafisinin eksi (-) yönde ayarlanması
yararlı olur.
Pozlama (ışık)
«Fotoğrafların doğru parlaklıkta çekilmesi»
● Bir nesnenin fotoğraflarının arkasından
gelen ışıkla çekilmesi
Arkadan gelen ışığa karşı çekildiğinde bile
yüzler veya arka planlar aydınlık çıkar.
[Shadow Adjust] (S.33)
[h Backlight HDR] (S.14)
TR
67
Renk tonu
«Göründükleri tonun aynısına sahip renklerdeki
fotoğrafların çekilmesi»
● Fotoğrafların beyaz dengesinin seçilerek
çekilmesi (S.28)
Birçok ortamda en iyi sonuçlar normalde
[WB Auto] ayarı kullanılarak elde edilebilir,
ancak bazı konular için, farklı ayarları
denemeniz doğru olacaktır. (Bu durum özellikle
açık bir gökyüzünde gölge alanlar, karışık
olarak doğal ve yapay ışık alan ortamlar
vb. için geçerlidir.)
Görüntü kalitesi
«Daha keskin fotoğrafların çekilmesi»
● Fotoğrafların optik zoom veya süper
çözünürlüklü zoom ile çekilmesi
Fotoğrafların çekilmesinde dijital zoom (S.35)
modunu kullanmaktan kaçının.
● Fotoğrafların düşük ISO duyarlılığında
çekilmesi
Bir fotoğraf yüksek ISO duyarlılığında çekilirse,
parazit (renkli küçük noktalar ve orijinal
fotoğrafta olmayan renk kayması) meydana
gelebilir ve fotoğraf grenli görünebilir.
«ISO duyarlılığı» (S.29)
Piller
«Pillerin uzun süre dayanmasının sağlanması»
● [Power Save] (S.50) öğesini [On] konumuna
ayarlayın
68
TR
Oynatma/Düzenleme ipuçları
Oynatma
«Dahili bellekteki fotoğrafların görüntülenmesi»
● Kartın çıkartılması ve dahili bellekteki
fotoğrafların görüntülenmesi
● «Pilin ve kartın (piyasada satılır) takılması
ve çıkartılması» (S.4)
«Yüksek kaliteli fotoğrafların yüksek tanımlı bir
TV'de görüntülenmesi»
● Fotoğraf makinesini HDMI kablosu
(ayrı satılır) kullanarak TV'ye bağlayın
● «Fotoğrafların bir televizyonda
görüntülenmesi d [TV Out]» (S.48)
Düzenleme
«Fotoğrafa kaydedilmiş sesin silinmesi»
● Görüntüyü oynatırken sesin üstüne sessiz
olarak kayıt yapın
«Fotoğrafa ses ekleme q [R]» (S.40)
Her bir çekim modunda kullanılabilecek ayarlar listesi
 hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. « ayarları listesi» (S.70).
Zoom
Flaş
Zamanlayıcı
Pozlama Telafisi
Beyaz dengesi
ISO duyarlılığı
Arka arkaya çekim
Fotoğraf Boyutu
En-boy oranı
Reset
Sıkıştırma
Gölge Ayarı
Dokunmatik
Deklanşör
AF Mode
ESP/n
Dijital Zoom
Image Stabilizer
AF Illuminat.
Rec View
Fotoğraf Döndürme
Simge Kılavuzu
Tarih Mührü
Süper Çözünürlüklü
Zoom
*1
p
*1
P
M
r
P
R
R
*1
R
*1
*1
–
–
–
–
R
–
*1
R
*1
–
i
P
M
R
*1
*1
–
–
–
–
R
R
*1
*1
*1
R
*1
*1
–
R
R
–
*1
*1
–
R
R
R
–
–
–
R
R
–
–
–
–
–
–
R
*1
*1
R
R
–
R
R
R
R
–
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
R
*1
*1
R
R
–
–
*1
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
R
*1
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
–
–
–
–
–
*1
–
–
–
–
–
R
R
R
R
–
*1
*1
–
–
–
*1
R
–
R
–
R
R
–
R
–
R
–
R
*1
R
R
–
R
R
R
–
R
R
R
R
R
*1
–
–
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
R
–
Bazı işlevler ayarlanamaz.
TR
69
 ayarları listesi
B
Zoom
Flaş
Zamanlayıcı
Pozlama telafisi
Beyaz dengesi
ISO duyarlılığı
Arka arkaya çekim
Fotoğraf Boyutu
En-boy oranı
Reset
Sıkıştırma
Gölge Ayarı
Dokunmatik Deklanşör
AF Mode
ESP/n
Dijital Zoom
Image Stabilizer
AF Illuminat.
Rec View
Fotoğraf Döndürme
Simge Kılavuzu
Tarih Mührü
Süper Çözünürlüklü
Zoom
*1
70
R
*1
*1
–
–
–
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Bazı işlevler ayarlanamaz.
TR
–
V
R
*1
*1
–
–
F
G
M
C
N
X
R
–
*1
–
–
R
*1
*1
–
–
R
*1
*1
–
–
R
*1
*1
–
–
R
–
*1
*1
–
–
S
R
–
*1
–
–
R
–
*1
–
–
R
–
*1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
R
R
R
R
–
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
–
–
–
–
*1
R
R
R
R
R
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
–
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
–
–
–
–
–
R
–
R
–
R
–
R
R
R
R
Zoom
Flaş
Zamanlayıcı
Pozlama telafisi
Beyaz dengesi
ISO duyarlılığı
Arka arkaya çekim
Fotoğraf Boyutu
En-boy oranı
Reset
Sıkıştırma
Gölge Ayarı
Dokunmatik
Deklanşör
AF Mode
ESP/n
Dijital Zoom
Image Stabilizer
AF Illuminat.
Rec View
Fotoğraf Döndürme
Simge Kılavuzu
Tarih Mührü
Süper Çözünürlüklü
Zoom
*1
V
d
q
U
t
R
*1
*1
R
–
*1
R
*1
*1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
R
–
R
–
–
–
–
R
–
R
–
–
–
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
–
–
R
R
R
–
R
R
R
–
R
–
R
R
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
*1
R
–
h
R
–
*1
–
–
–
–
R
R
R
R
–
Bazı işlevler ayarlanamaz.
TR
71
Ek
Fotoğraf makinesinin bakımı
Dış Kısım
• Yumuşak bezle hafifçe silin. Fotoğraf makinesi çok
kirliyse, bezi hafif sabunlu su ile nemlendirip iyice
sıkın. Fotoğraf makinesini nemli bezle silin ve daha
sonra kuru bir bezle kurutunuz. Fotoğraf makinesini
plajda kullanmışsanız, temiz suda ıslatılmış ve iyice
sıkılmış bir bez kullanın.
Ekran
• Yumuşak bezle hafifçe silin.
Lens
• Piyasada satılan bir üfleyiciyi kullanarak objektif
üzerindeki tozları giderin ve ardından bir lens
temizleyicisi ile nazikçe silin.
Bu fotoğraf makinesiyle birlikte F-3AC USBAC adaptörü (ayrı olarak satılır) kullanılabilir.
Belirtilen ürün dışında başka bir USB-AC adaptörü
kullanmayın. F-3AC'yi kullanırken, bu fotoğraf
makinesiyle birlikte verilen USB kablosunu
kullandığınızdan emin olun.
Bu fotoğraf makinesi ile herhangi başka bir USB-AC
adaptörü kullanmayın.
Ayrı olarak satılan bir şarj
cihazının kullanımı
Benzin veya alkol gibi güçlü çözücüler veya
kimyasal bir bez kullanmayın.
Pilin şarj edilmesi için bir şarj cihazı (UC-90: ayrı
olarak satılır) kullanılabilir.
Lens kirli bırakılırsa, leke oluşabilir.
Şarj cihazınızı ve USB-AC
adaptörünüzü yurt dışında
kullanma
Pil/USB-AC adaptörü
• Yumuşak ve kuru bir bezle hafifçe silin.
Saklama
• Fotoğraf makinesini uzun bir süre
kullanmayacaksanız, pilini, USB-AC adaptörünü ve
kartı çıkartın ve iyi havalandırılan, serin ve kuru bir
yerde muhafaza edin.
• Düzenli aralıklarla pili takın ve fotoğraf makinesi
işlevlerini kontrol edin.
Paslanmaya neden olabileceğinden, kimyasal
maddelerle iş görülen yerlerde fotoğraf
makinesini saklamaktan kaçının.
72
Ayrı olarak satılan bir USB-AC
adaptörünün kullanımı
TR
• Şarj cihazı ve USB-AC adaptörü, dünyanın her
yerinde 100 V ila 240 V AC (50/60Hz) arasındaki
çoğu ev tipi prizlerde kullanılabilir. Bununla birlikte
bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak duvardaki prizin
şekli farklı olabilir ve de şarj cihazını ve USB-AC
adaptörünü prize takmak için bir fiş adaptörüne
ihtiyaç olabilir. Ayrıntılı bilgi için yerel elektrikçinize
ya da seyahat acentenize başvurun.
• Seyahat için tasarlanmış olan voltaj dönüştürücüleri
kullanmayın. Bunlar şarj cihazının ve USB-AC
adaptörünün bozulmasına neden olabilir.
Menünün kullanılması
Biçimlendirme
Bu fotoğraf makinesiyle uyumlu kartlar
SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAir
(Kablosuz LAN işlevine sahip)
kartları (piyasada satılır) (uyumlu
kartlarla ilgili bilgi için, Olympus web
sitesini ziyaret edin.)
• Bu fotoğraf makinesi, görüntülerin dahili belleğe
kaydedilebilmesi sayesinde kartsız olarak kullanılabilir.
FlashAir/Eye-Fi kartı
• «FlashAir» SD kartları dahili kablosuz LAN
özelliğine sahiptir ve biçimlendirilemez. Kartı
biçimlendirmek için, FlashAir kartla birlikte verilen
programı kullanın.
• FlashAir veya Eye-Fi kartını, fotoğraf makinesinin
kullanıldığı ülkedeki yasa ve yönetmeliklere uyarak
kullanın. Uçaktayken ve kullanımın sınırlandırıldığı
diğer yerlerde FlashAir veya Eye-Fi kartını
bilgisayarınızdan çıkartın veya kart işlevlerini devre
dışı bırakın.
• FlashAir/Eye-Fi kartı kullanım sırasında ısınabilir.
• FlashAir/Eye-Fi kartı kullanılırken, pil daha çabuk
bitebilir.
• FlashAir/Eye-Fi kartı kullanılırken, fotoğraf
makinesi daha yavaş çalışabilir.
SD/SDHC/SDXC kartı yazmaya karşı
koruma düğmesi
SD/SDHC/SDXC kartının gövdesinde bir yazmaya
karşı koruma düğmesi bulunur.
Bu düğmeyi «LOCK» konumuna getirirseniz, karta
veri yazmanız, karttan veri silmeniz veya kartı
formatlamanız mümkün olmaz. Yazmaya mümkün
kılmak için düğmeyi diğer konuma getirin.
İlk kullanımdan önce veya başka fotoğraf makineleri
veya bilgisayarlarda kullanıldıktan sonra, bellek
kartları bu fotoğraf makinesiyle formatlanmalıdır.
Görüntü kayıt konumunun kontrol
edilmesi
Bellek göstergesi, çekim ve oynatma sırasında dahili
belleğin mi, yoksa kartın mı kullanıldığını gösterir.
Geçerli bellek göstergesi
v: Dahili bellek kullanılmaktadır
w: Kart kullanılmaktadır
[Memory Format]/[Format], [Erase], [Sel.
Image] veya [All Erase] işlemi gerçekleştirilse
bile karttaki veriler tamamen silinmez Kartı
atacaksanız, kişisel bilgilerinizin ifşa olmaması
için kartı kırın.
Kart ile dahili bellek arasında geçiş mümkün
değildir.
Dahili belleği kullanmadan önce, kartı çıkartın.
Kart okuma/kayıt işlemi
Çekim sırasında, fotoğraf makinesi veri yazarken
mevcut bellek göstergesi kırmızı yanar. Pil/kart
kapağını asla açmayın veya USB kablosunu
ayırmayın. Aksi takdirde, hem görüntü verileri, hem
de dahili bellek veya kart zarar görebilir.
LOCK
TR
73
Dahili bellekte ve bellek kartında saklanabilir fotoğraf sayısı/Kayıt uzunluğu (videolar)
Kaydedilebilecek fotoğraf sayısı ve kayıt süresi için verilen değerler yaklaşıktır. Gerçek kapasite çekim
koşullarına ve kullanılan karta göre değişir.
Fotoğraflar*1
Fotoğraf Boyutu
Sıkıştırma
L
M
L
4 3200×2400
M
L
3 1920×1440
M
L
7 640×480
M
*1
En-boy oranı 4:3 iken, görüntü boyutuna örnek.
 4608×3456
Kaydedilebilir fotoğraf sayısı
Dahili bellek
SD/SDHC/SDXC kartı (4GB)
4
460
9
880
9
900
17
1.630
28
2.740
57
5.480
209
20.110
359
30.170
Videolar
Fotoğraf Boyutu
C 1920×1080*1
L 1280×720*1
E 640×480
y 1280×720*2
z 432×324*2
C: 1920×1080*1
Kayıt uzunluğu
SD/SDHC/SDXC kartı (4GB)
Sessiz
Sesli
Sessiz
16 san.
27 dak.
29 dak.
32 san.
51 dak.
57 dak.
1 dak. 33 san.
125 dak.
167 dak.
12 san.
—
21 dak.
Dahili bellek
Sesli
15 san.
28 san.
1 dak. 10 san.
—
—
18 san.
—
32 dak.
15 san.
16 san.
27 dak.
29 dak.
Çekim süresi, belirtilen HD kalitesinde 29 dakikaya kadar çıkar.
Çekim süresi, belirtilen HS kalitesinde 20 saniyeye kadar çıkar.
• Kartın kapasitesine bakmaksızın tek bir filmin maksimum dosya boyutu 4GB değerindedir.
*1
*2
Çekilebilecek fotoğraf sayısının arttırılması
İstenmeyen fotoğrafları silin ya da fotoğrafları kaydetmek için fotoğraf makinesini bir bilgisayara veya başka bir
cihaza bağlayın ve ardından dahili bellekteki ya da karttaki fotoğrafları silin.
[Erase] (S.25, 42), [Sel. Image] (S.42), [All Erase] (S.42), [Erase Group] (S.42), [Memory Format]/[Format] (S.44)
74
TR
Ticari Markalar
• Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin
tescilli ticari markalarıdır.
• Macintosh, Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır.
• SDHC Logosu SD-3C, LLC.'nin bir ticari markasıdır.
• Eye-Fi, Eye-Fi, Inc. şirketinin bir tescilli ticari markasıdır.
• FlashAir, Toshiba Corporation şirketinin bir ticari
markasıdır.
• Powered by ARCSOFT.
• Tüm diğer şirket ve ürün isimleri, tescilli ticari markalar
ve/veya kendi sahiplerinin ticari markalarıdır.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC
PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL
AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC
STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE
AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED
FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Bu fotoğraf makinesindeki yazılım, üçüncü taraf
yazılımlarını içeriyor olabilir. Tarafınıza sunulan
yazılım kapsamında, üçüncü taraf yazılımları, bu
yazılımların mülkiyet veya lisans sahipleri tarafından
belirlenen hüküm ve koşullara tabidir.
Bu hükümler ve varsa, üçüncü taraflara ait
yazılımlara ilişkin diğer bildirimler ürünle verilen
CD-ROM'da bulunan yazılım bildirimi PDF dosyasına
veya şu web sitesinde bulunabilir:
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
• Bu kılavuzda bahsedilen fotoğraf makinesi dosya
sistemleri standartları, Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA) (Japonya
Elektronik ve Bilişim Teknoloji Endüstrileri Kurulu)
tarafından belirlenmiş «Design rule for Camera File
system/DCF» (Fotoğraf Makinesi Dosya Sistemi için
Tasarım Kuralı/DCF) standartlarıdır.
TR
75
ÖZELLİKLER
Fotoğraf makinesi
Ürün tipi
Kayıt sistemi
Fotoğraflar
Uygulanan
standartlar
Sesli sabit
fotoğraflar
Film
Bellek
Efektif piksel sayısı
Fotoğraf alma cihazı
Lens
Fotometrik sistem
Enstantane hızı
Çekim aralığı
Normal
Süper makro
modu
Ekran
Konektör
Otomatik takvim
sistemi
İşletim ortamı
Sıcaklık
Nem
76
TR
: Dijital fotoğraf makinesi (çekim ve görüntüleme için)
: Dijital kayıt, JPEG (Fotoğraf Makinesi Dosya sistemi için Tasarım kuralıyla (DCF)
uyumlu)
: Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
: Wave formatı
: MOV H.264 doğrusal PCM
: Dahili bellek, SD/SDHC/SDXC (UHS-I'yı destekler)/Eye-Fi/
FlashAir (Kablosuz LAN işlevine sahip) kart
: 16.000.000 piksel
: 1/2,3 inç CMOS (birincil renk filtresi)
: Olympus lens 4.5 ila 108.0 mm, f3.0 ila 6.9
(35 mm'lik fotoğraf makinesinde 25 ila 600 mm'ye denktir)
: Dijital ESP ölçme, nokta ölçme sistemi
: 15 ila 1/2.000 san.
: 0,1 m - (W), 0,4 m - (T)
: 0,03 m - (f=14,3 mm (sabit))
: 3,0" TFT renkli LCD ekran, dokunmatik panel, 460.000 nokta
: Çoklu konektör (DC-IN jakı, USB konektörü, A/V OUT jakı)/
HDMI mikro konektör (tip D)
: 2000 ila 2099
: 0 °C ila 40 °C arasında (çalıştırma) /
-20 °C ila 60 °C (saklama)
: %30 ila %90 (çalıştırma)/%10 ila %90 (saklama)
Güç kaynağı
Boyutlar
Ağırlık
: Bir adet Olympus lityum iyon pil (LI-90B) veya ayrı olarak satılan USB-AC
adaptörü
: 112,1 mm (G) × 63,5 mm (Y) × 42,4 mm (D)
(çıkıntılar hariç)
: 269 g (pil ve kart dahil)
Lityum pil (LI-90B)
Ürün tipi
Model No:
Standart voltaj
Standart kapasite
Pil ömrü
İşletim ortamı
Sıcaklık
:
:
:
:
:
Lityum iyon yeniden şarj edilebilir pil
LI-90B
DC 3,6 V
1270 mAh
Yaklaşık 300 adet tam yeniden şarj (kullanıma göre değişir)
: 0 °C ila 40 °C arasında (şarj sırasında)
USB-AC adaptörü (F-2AC)
Model No:
Güç gereksinimleri
Çıkış
İşletim ortamı
Sıcaklık
: F-2AC-1B/F-2AC-2B
: AC 100 ila 240 V (50/60 Hz)
: DC 5 V, 500 mA
: 0 °C ila 40 °C arasında (çalıştırma)/
-20°C ila 60°C (saklama)
Tasarım ve özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia
Interface, HDMI Licensing, LLC'nin ticari markaları veya
tescilli ticari markalarıdır.
TR
77
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMA
TEHLİKESİ
AÇMAYIN
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK
İÇİN KAPAĞI (YA DA ARKA YÜZÜ) ÇIKARTMAYIN.
İÇİNDE, KULLANICININ BAKIM YAPABİLECEĞİ
BİR PARÇA YOKTUR. BAKIM İÇİN KALİFİYE
OLYMPUS SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.
TEHLİKE
UYARI
DİKKAT
Ürün ile birlikte verilen
dokümantasyonda, bir üçgen
içine alınmış ünlem işareti,
önemli çalıştırma ve bakım
talimatı ile ilgili olarak sizi uyarır.
Ürün, bu sembol altında verilen
bilgi göz önüne alınmadan
kullanılırsa, ciddi yaralanma
ve ölüm meydana gelebilir.
Ürün, bu sembol altında verilen
bilgi göz önüne alınmadan
kullanılırsa, yaralanma ve ölüm
meydana gelebilir.
Ürün, bu sembol altında verilen
bilgi göz önüne alınmadan
kullanılırsa, hafif kişisel
yaralanma, cihazın hasar
görmesi veya değerli verinin
kaybı meydana gelebilir.
UYARI!
YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ
ÖNLEMEK İÇİN, KESİNLİKLE BU ÜRÜNÜ
SÖKMEYİNİZ, SUYA MARUZ BIRAKMAYIN VEYA
YÜKSEK RUTUBETLİ ORTAMDA ÇALIŞTIRMAYIN.
Genel Önlemler
Talimatın Tümünü Okuyun – Ürünü kullanmadan önce,
kullanım talimatının tümünü okuyun. Tüm kılavuzları ve
belgeleri gelecekte başvurmak için saklayın.
Temizleme – Bu ürünü temizlemeden önce daima fişini prizden
çekin. Temizlik için yalnızca nemli bir bez kullanın. Bu ürünü
temizlemek için, asla sıvı veya püskürtmeli temizlik maddesi
veya organik çözücü madde kullanmayın.
Ek parçalar – Güvenliğiniz açısından ve ürünün hasar
görmesini önlemek için, yalnızca Olympus tarafından önerilen
aksesuarları kullanın.
Su ve Rutubet – Kötü hava koşullarına dayanıklı tasarıma
sahip ürünlerle ilgili önlemler için, kötü hava koşulları ile ilgili
koruma bölümlerini okuyun.
Yerleştirme – Ürünün hasar görmesini önlemek için, ürünü
sabit bir tripod, sehpa veya destek üzerine güvenli bir şekilde
monte edin.
Güç Kaynağı – Bu ürünü yalnızca ürün etiketi üzerinde
belirtilen güç kaynağına takın.
Yıldırım – USB-AC adaptörü kullanırken gök gürültülü, şimşekli
yağış varsa adaptörü hemen prizden çekin.
Yabancı Nesneler – Kişisel yaralanmayı önlemek için, ürün
içerisine asla metal bir nesne sokmayın.
Isı – Bu ürünü asla radyatör, ısıtıcı, soba veya stereo
amplifikatörleri dahil herhangi bir tip ısı üreten cihazın
yanında kullanmayın veya saklamayın.
Fotoğraf Makinesinin Genel Kullanımı
UYARI
• Fotoğraf makinesini yanıcı veya patlayıcı gazların
yakınında kullanmayın.
• Flaşı ve LED'i (AF aydınlatıcı dahil) insanlara (bebekler,
küçük çocuklar vs.) yakın mesafede kullanmayın.
• Resmini çektiğiniz kişilerin yüzünden yaklaşık 1 m uzaklıkta
olmanız gerekir. Flaş, fotoğrafını çektiğiniz kişilerin gözlerine
çok yakından patlatılırsa, kısa süreli görme kaybına neden
olabilir.
78
TR
• Küçük çocukları, bebekleri ve evcil hayvanları fotoğraf
makinesinden uzak tutun.
• Ciddi yaralanmalara neden olabilecek aşağıdaki tehlikeli
durumları önlemek için, fotoğraf makinesini daima küçük
çocukların veya bebeklerin erişemeyeceği yerlerde kullanın
ve saklayın:
• Fotoğraf makinesinin kayışına dolanmak sonucu boğulma
tehlikesi var.
• Kazayla pil, kart veya diğer küçük parçaların yutulması
tehlikesi var.
• Kazayla flaşın kendi gözlerine veya başka bir çocuğun
gözlerine patlaması tehlikesi var.
• Kazayla fotoğraf makinesinin hareketli parçaları tarafından
yaralanma tehlikesi var.
• Fotoğraf makinesi ile güneşe veya güçlü ışığa bakmayın.
• Fotoğraf makinesini tozlu veya nemli yerlerde kullanmayın
veya saklamayın.
• Flaş patlarken flaşı elle kapatmayın.
• Yalnızca SD/SDHC/SDXC bellek kartlarını, Eye-Fi kartlarını
veya FlashAir kartlarını kullanın. Kesinlikle başka tipte
kartlar kullanmayın.
Fotoğraf makinesine yanlışlıkla başka tipte bir kart takarsanız,
yetkili dağıtıcıya veya servis merkezine danışın. Kartı
zorlayarak çıkarmaya çalışmayın.
• USB-AC adaptörünün aşırı ısındığını fark ederseniz veya
yakınında normal olmayan bir koku, ses veya duman
duyar veya görürseniz, derhal fişini prizden çekin ve
kullanmayı kesin. Arından, yetkili dağıtıcıya veya servis
merkezine danışın.
DİKKAT
• Fotoğraf makinesi çevresinde olağandışı bir koku, ses
veya duman görürseniz derhal fotoğraf makinesini
kullanmayı bırakın.
• Kesinlikle pilleri çıplak elle çıkarmayın; bir yangına ya da
ellerinin yanmasına neden olabilir.
• Fotoğraf makinesini kesinlikle ıslak elle tutmayın veya
çalıştırmayın.
Aksi takdirde; aşırı ısınabilir, patlayabilir, yanabilir, elektrik
çarpabilir veya arızalar ortaya çıkabilir.
• Fotoğraf makinesini çok yüksek sıcaklık oluşabilecek
yerlerde bırakmayın.
• Bu tür yerlerde fotoğraf makinesini bırakmak parçaların
bozulmasına ve bazı durumlarda fotoğraf makinesinin
alev almasına neden olabilir. Şarj cihazını veya USB-AC
adaptörünü, üzeri herhangi bir şeyle örtülü ise (örneğin
bir battaniye ile) kullanmayın. Bu durum aşırı ısınmaya ve
yangına neden olabilir.
• Düşük dereceli yanıkları önlemek için, fotoğraf makinesini
dikkatle kullanın.
• Fotoğraf makinesi metal parçalar içerdiğinden, aşırı ısınma,
düşük dereceli yanıklara neden olabilir. Aşağıdakilere
noktalara dikkat edin:
• Uzun süre kullanıldığında fotoğraf makinesi ısınacaktır.
Fotoğraf makinesini bu durumda tutmaya devam ederseniz,
düşük dereceli yanığa neden olabilir.
• Çok soğuk olan yerlerde fotoğraf makinesi gövdesinin
sıcaklığı, çevre sıcaklığından daha düşük olabilir.
Mümkünse soğuk yerlerde fotoğraf makinesini tutarken
eldiven takın.
• Kayışa dikkat edin.
• Fotoğraf makinesini taşırken kayışa dikkat edin. Kolaylıkla
nesnelere takılabilir ve ciddi hasarlara neden olabilir.
• Bu üründeki yüksek hassasiyet teknolojisinin korunması için,
fotoğraf makinesini kullanmak veya saklamak üzere kesinlikle
aşağıda sıralanan yerlerde bırakmayın:
• Sıcaklıkların ve/veya nem miktarının yüksek olduğu veya aşırı
değişikliklere maruz kaldığı yerler. Doğrudan güneş ışığı, plajlar,
kilitli arabalar veya diğer ısı kaynakları (soba, radyatör vs) veya
nemlendiricilerin yakınında.
• Kumlu veya tozlu ortamlar.
• Tutuşabilir veya patlayıcı maddelerin yakını.
• Banyolar vb. gibi ıslak yerler veya yağmur altında olan yerler.
Ürünleri hava şartlarına dayanıklı tasarımlarla birlikte kullanırken,
bu tasarımların kılavuzlarını da okuyun.
• Güçlü titreşimlere maruz kalan yerler.
• Fotoğraf makinesini düşürmemeye veya güçlü darbelere veya
titreşimlere maruz bırakmamaya dikkat edin.
• Fotoğraf makinesini tripoda takarken veya tripoddan
çıkartırken, fotoğraf makinesini değil tripod vidasını çevirin.
• Fotoğraf makinesini taşımadan önce, tripodu ve OLYMPUS
dışındaki diğer tüm aksesuarları çıkartın.
• Fotoğraf makinesinin elektrik kontaklarına dokunmayın.
• Fotoğraf makinesini doğrudan güneşe çevirmeyin. Bu
durum, objektif ve çekim perdesinin zedelenmesine, renk
bozulmasına, görüntü yakalama aygıtı üzerinde lekelenmeye
veya yanmaya neden olabilir.
• Objektifi aşırı kuvvetli bir şekilde ittirmeyin veya çekmeyin.
• Fotoğraf makinesini uzun süreliğine saklamadan önce, pilini
çıkartın. Fotoğraf makinesi içerisinde yoğuşma veya küf
oluşumunu önlemek için, fotoğraf makinesini serin ve kuru
bir yerde muhafaza edin. Uzun süre kullanmadığınız fotoğraf
makinenizi ilk defa çalıştırmadan önce, normal şekilde
çalıştığından emin olmak için fotoğraf makinenizi açık konuma
getirin ve deklanşöre basın.
TR
79
• Bir televizyon, mikrodalga fırın, video oyunu, hoparlörler, büyük
monitör, televizyon/radyo kulesi veya verici kulelerinin yakını
gibi manyetik/elektromanyetik alanlar, radyo dalgaları veya
yüksek gerilime maruz kaldığında, fotoğraf makinesi doğru
çalışmayabilir. Bu gibi durumlarda fotoğraf makinesini kapatın
ve pilini çıkartın ve ardından tekrar kullanmadan önce pili
tekrar takın ve fotoğraf makinesini açık konuma getirin.
• Bu fotoğraf makinesi kılavuzunda açıklanan işletim ortamı
kısıtlamalarını daima dikkat edin.
Pil Kullanma Önlemleri
Pillerin akmasını, aşırı ısınmasını, yanmasını,
patlamasını veya elektrik çarpması veya
yanmalara neden olmasını önlemek için,
bu önemli ilkeleri takip edin.
TEHLİKE
• Fotoğraf makinesi, özellikleri Olympus tarafından belirlenen bir
lityum iyon pili kullanır. Pili belirtilen şarj cihazı veya USB-AC
adaptörü ile şarj edin. Herhangi başka USB-AC adaptörleri
veya şarj cihazları kullanmayın.
• Pilleri kesinlikle yakmayın veya mikrodalga fırınlarda, sıcak
kaplarda veya basınçlı kaplarda vb. ısıtmayın.
• Fotoğraf makinesini kesinlikle elektromanyetik aygıtların
üzerine veya yakınına bırakmayın.
Aksi takdirde; aşırı ısınabilir, yanabilir veya patlayabilir.
• Terminallere metalik nesnelerin temas etmesine izin vermeyin.
• Pilleri taşırken veya saklarken mücevher, iğne, raptiye, anahtar
vb. gibi metal nesnelerle temas etmelerini engellemek için
gerekli önlemleri alın.
Kısa devre aşır ısınmaya, patlamaya veya yanıklara yol
açabilir ve neticesinde yanabilir veya yaralanabilirsiniz.
• Pilleri asla doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın; sıcak
bir araçta veya bir ısı kaynağının yakınındaki yüksek sıcaklıklı
yerlerde saklamayın.
• Pillerin akmasını veya terminallerinin hasar görmesini
engellemek için, pillerin kullanımı ile ilgili tüm talimatı dikkatle
izleyin. Kesinlikle pilleri sökmeye veya lehimleme vs. gibi
herhangi bir şekilde değiştirmeye çalışmayın.
• Pil sıvısı gözlerine kaçarsa, gözlerini derhal temiz, soğuk su ile
yıkayın ve hemen tıbbi yardıma başvurun.
• Pilleri daima küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
Çocuk kazayla pili yutarsa, derhal tıbbi yardıma başvurun.
• Pili fotoğraf makinesinden çıkartamıyorsanız, yetkili dağıtıcıya
veya servis merkezine danışın. Pili zorlayarak çıkarmaya
çalışmayın.
Pilin dış kısmında hasar (çizik vb.) bulunması ısı oluşmasına
veya patlamaya yol açabilir.
80
TR
UYARI
• Pillerin su veya deniz suyu vb. gibi sıvıyla ıslanmasına izin
vermeyin.
• Pillerin akmasını, aşırı ısınmasını, yangına veya patlamaya
neden olmalarını önlemek için, yalnızca bu ürün ile
kullanılması tavsiye edilen pilleri kullanın.
• Pilleri, kullanma kılavuzunda açıklandığı şekilde dikkatlice
yerleştirin.
• Yeniden şarj edilebilir piller, belirtilen sürede şarj olmazlarsa,
şarj etmeyi durdurun ve bu pilleri kullanmayın.
• Bir pil çatlak veya kırık ise kullanmayın.
• Bir pil kullanım sırasında akarsa, normal olmayan bir koku
çıkartırsa, rengi solarsa veya deforme olursa veya başka
herhangi bir şekilde anormal duruma gelirse, fotoğraf
makinesini derhal kullanmayı durdurun ve ateşten uzak tutun.
• Bir pil elbiseniz veya cildin üzerine sıvı akıtırsa, derhal
elbisenizi çıkarın ve etkilenen bölgeyi temiz, soğuk, akan su ile
temizleyin. Sıvı cildini yakarsa, derhal tıbbi yardıma başvurun.
• Pilleri kesinlikle düşürerek veya bir yere çarparak güçlü
darbelere veya sürekli titreşime maruz bırakmayın.
Aksi takdirde; patlayabilir, aşırı ısınabilir veya yanabilir.
DİKKAT
• Şarj etmeden önce daima pilde kaçak, renklenme, eğrilme ya
da benzer bozukluklar olup olmadığını kontrol edin.
• Pil uzun süreyle kullanıldığında aşırı ısınabilir. Küçük
yanıklardan kaçınmak için, fotoğraf makinesini kullandıktan
hemen sonra pilleri çıkarmayın.
• Fotoğraf makinesini uzun süreliğine saklamadan önce daima
pillerini çıkarın.
Akması veya aşırı ısınması yangına, yaralanmalara veya
arızalara yol açabilir.
• Pil uzun bir süre kullanılmadan muhafaza edilecekse, bunun
için serin bir yer seçin.
• Bu fotoğraf makinesi bir adet Olympus lityum pil ile çalışır.
Belirtilen pili kullanın. Pil yanlış tipte bir pille değiştirilirse
patlama tehlikesi oluşur.
• Fotoğraf makinesinin güç tüketimi, kullanılan işlevlerine bağlı
olarak değişir.
• Aşağıda açıklanan koşullarda, güç sürekli olarak tüketilir ve
pil çabuk biter.
• Sık sık zoom kullanılıyorsa.
• Çekim modunda, otomatik odaklamanın etkinleştirilmesi için
sık sık deklanşör düğmesine yarım basılıyorsa.
• Ekranda uzun bir süre bir görüntü açık bırakılırsa.
• Fotoğraf makinesi bir yazıcıya bağlanırsa.
• Bitmiş bir pil kullanıldığında, fotoğraf makinesi, pil seviyesi
uyarısını görüntülenmeden kapanabilir.
• Olympus lityum pil yalnızca Olympus dijital fotoğraf
makinesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Pili başka cihazlarda kullanmayın.
• Pilin terminali ıslanır ya da yağlanırsa, fotoğraf makinesi ile
temasında bozukluk ortaya çıkabilir. Kullanmadan önce pili kuru
bir bezle iyice kurulayın.
• Pili ilk kez kullanımdan önce veya uzun süredir
kullanılmıyorlarsa daima şarj edin.
• Düşük ısılarda fotoğraf makinesini pil ile çalıştırırken, fotoğraf
makinesi ve yedek pili mümkün olduğunca sıcak tutmaya
çalışın. Düşük sıcaklıklarda tükenen bir pil, oda sıcaklığına
ısındığından yeniden şarjlı olabilir.
• Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce, özellikle de yurtdışına
seyahate çıkmadan önce, yanınıza yedek piller alınız. Tavsiye
edilen pili seyahat esnasında bulmak zor olabilir.
• Gezegenimizin kaynaklarını korumak için lütfen pilleri geri
dönüşüme kazandırın. Kullanılamaz durumdaki pilleri bertaraf
ederken daima kutuplarını kapatmayı ve yerel kanun ve
yönetmeliklere uymaya dikkat edin.
USB-AC adaptörü
• Ürünle verilen F-2AC USB-AC adaptörü bu fotoğraf
makinesiyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer fotoğraf
makineleri bu USB-AC adaptörü kullanılarak şarj edilemez.
• Ürünle verilen F-2AC USB-AC adaptörünü bu fotoğraf
dışındaki cihazlara bağlamayın.
• Takıp çıkartılabilir tipteki USB-AC adaptörü için:
Ürünle verilen F-2AC USB-AC adaptörü düşey veya düz
montaj konumunda doğru şekilde takılabilecek şekilde
tasarlanmıştır.
Yalnızca Belirtilen Şarj Edilebilir Pili, Şarj
Cihazını ve USB-AC Adaptörünü Kullanın
Bu fotoğraf makinesiyle yalnızca belirtilen orijinal Olympus
şarj edilebilir pilin, pil şarj cihazının ve USB-AC adaptörünün
kullanılması önerilir. Orijinal olmayan bir şarj edilebilir pil,
pil şarj cihazı ve/veya USB-AC adaptörünün kullanılması
kaçak, ısınma, tutuşma veya hasar nedeniyle yangına veya
yaralanmalara neden olabilir. Olympus, orijinal Olympus
aksesuarı olmayan bir pilin, pil şarj cihazının ve/veya USB-AC
adaptörünün kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek kaza veya
hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Monitör
• Monitöre kuvvetli şekilde bastırmayın. Aksi duruma fotoğraf
bulanıklaşabilir, oynatma modu bozulabilir veya monitör hasar
görebilir.
• Monitörün üst/alt kısmında bir ışık şeridi görüntülenebilir; fakat
bu bir arıza değildir.
• Nesne, fotoğraf makinesinde diyagonal olarak izlendiğinde,
kenarlar zikzaklı görüntülenebilir. Bu durum, bir aksaklık
değildir; oynatma modunda daha az dikkat çekici olacaktır.
• Düşük ısıya maruz kalan yerlerde, monitörün açılması uzun
sürebilir veya renkleri geçici olarak değişebilir. Fotoğraf
makinesini aşırı soğuk yerlerde kullanırken, ara sıra sıcak bir
yere koymak akıllıca olur. Düşük sıcaklıklardan dolayı, zayıf
performans gösteren monitör, normal sıcaklıklarda normale
dönecektir.
• Bu ürünün ekranı, yüksek kalitede ve yüksek doğrulukta
üretilmiştir, ancak ekranda boşluk veya ölü piksel olabilir.
Bu pikseller kaydedilecek görüntüyü hiçbir şekilde etkilemez.
Ayrıca, karakteristik özelliklerinden dolayı, açıya bağlı olarak
renk veya parlaklık dengesizliği de bulunabilir, ancak bu durum
tamamen ekranın yapısından kaynaklanır. Bu bir arıza değildir.
Yasal ve Diğer Beyanlar
• Olympus, bu ürünün yasal olarak kullanılması sonucu zarar
veya kara ilişkin hiçbir vaatte bulunmaz ve garanti vermez
veya üçüncü kişilerin, bu ürünün uygunsuz kullanılmasından
kaynaklanacak hiçbir talebini kabul etmez.
• Olympus bu ürünün yasal olarak kullanılması sonucu fotoğraf
verilerinin silinmesine dayanan zararlara ya da karlara ilişkin
hiçbir vaatte bulunmaz ve garanti vermez.
Garanti Tekzibi
• Olympus, bu yazılı materyalin veya yazılımın içeriği aracılığıyla
ve içeriği ile ilgili olarak hiçbir doğrudan ya da dolaylı vaatte
bulunmaz veya garanti vermez; hiç bir durumda ticari
kullanılabilirlik ya da belirli bir amaç için kullanılabilirlik ya da
bu yazılı belgelerin, yazılımın ya da cihazın kullanılmasından
ya da kullanılamamasından kaynaklanan (kar kaybı, işin
aksaması ya da iş bilgilerinin yitirilmesi dahil fakat bununla
sınırlı olmamak kaydıyla) sorumluluk kabul etmez. Bazı ülkeler,
dolaylı veya arızi zararlardan kaynaklanan sorumluluğun
veya dolayı garanti vaadinin sınırlandırılmasına izin vermez.
Bu nedenle yukarıdaki sınırlandırmalar sizin için geçerli
olmayabilir.
• Olympus, bu kılavuzun tüm haklarını saklı tutar.
TR
81
Uyarı
İzinsiz fotoğraf çekme veya telif hakkı olan materyallerin
kullanımı, telif hakları kanunu ihlal edebilir. Olympus, izinsiz
fotoğraflama, telif hakkı sahiplerinin haklarını ihlal eden kullanım
ya da diğer eylemler için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Telif hakkı bildirimi
Tüm hakları saklıdır. Olympus’un yazılı izni olmadan, burada
yazılı materyallerin veya bu yazılımın hiçbir bölümü, hiçbir
biçimde, fotokopi ve herhangi tip bilgi saklama ve sorgulama
sistemi dahil, hiçbir elektronik veya mekanik araçla çoğaltılamaz.
Bu yazılı materyalde verilen bilgi veya yazılımla ilgili, burada
bulunan bilgilerin kullanılmasından dolayı oluşabilecek hiç bir
hasardan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Olympus, önceden
bilgi vermeksizin bu dokümanda yer alan bilgi ve özellikleri
değiştirme hakkını saklı tutar.
FCC Uyarısı
• Radyo ve Televizyon Elektromanyetik Girişimi
• Üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya
düzenlemeler, kullanıcının bu cihazı çalıştırma ruhsatını
geçersiz kılabilir. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları
Bölüm 15'e göre B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun
bulunmuştur. Bu sınırlamalar yerleşim alanlarındaki zararlı
girişimlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
• Bu cihaz, radyo frekansında enerji üretir, kullanır ve yayabilir;
talimata uygun kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde radyo
yayınlarına zararlı girişimlere yol açabilir.
• Bununla birlikte, belli bir yerde elektromanyetik girişime
yol açmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz radyo veya
televizyon yayınının alışına zarar veren elektromanyetik
girişime yol açarsa - bu durum cihaz açılıp kapatılarak
anlaşılabilir - kullanıcının aşağıdaki önlemlerin bir veya
birkaçıyla karışmayı gidermeye çalışması tavsiye edilir:
• Alıcı antenini ayarlayın veya yerini değiştirin.
• Fotoğraf makinesi ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
• Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre
üzerinde bulunan bir prize takın.
• Yardım için bayinize veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine
danışın. Fotoğraf makinesini USB destekli kişisel bilgisayara
(PC) bağlamak için, yalnızca OLYMPUS tarafından sağlanan
USB kablosu kullanılmalıdır.
Bu cihaz üzerinde yapılacak izinsiz herhangi bir değişiklik veya
düzenleme, kullanıcının çalıştırma ruhsatını geçersiz kılar.
82
TR
Kuzey ve Güney Amerika’daki müşteriler için
ABD’deki müşteriler için
Uyumluluk Beyanı
Model Numarası: SH-60
Ticari Adı:
OLYMPUS
Sorumlu Taraf:
Adres:
3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610,
Center Valley, PA 18034-0610, ABD
Telefon Numarası: 484-896-5000
FCC standartlarıyla uyumlu olduğu testlerle sabittir
EV YA DA OFİS KULLANIMI İÇİNDİR
Bu aygıt FCC kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Kullanımı
aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
(1) Aygıt zararlı elektromanyetik giriş oluşturmamalıdır.
(2) Aygıt, aldığı her türlü elektromanyetik girişimi, arzu
edilmeyecek şekilde çalışmasına neden olsa dahi, kabul
etmek zorundadır.
Kanada'daki müşteriler için
Bu Sınıfı Class B dijital cihaz ICES-003 Kanada standardına
uygundur. CAN ICES-3(B)
OLYMPUS KÜRESEL SINIRLI GARANTİ –
GÖRÜNTÜLEME ÜRÜNLERİ
Olympus, verilen Olympus® görüntüleme ürününün (veya
ürünlerinin) ve ilgili Olympus® aksesuarlarının (bundan sonra
her biri «Ürün» ve toplu halde «Ürünler» olarak anılacaktır)
satın alındığı tarihten itibaren bir (1) yıl boyunca normal kullanım
ve ortam koşullarında malzeme ve işçilik kusurlarına karşı
garanti eder.
Herhangi bir Ürünün bir yıllık garanti süresi içerisinde
kusurlu olduğu anlaşılırsa, müşteri kusurlu Ürünü mutlaka
aşağıda belirtilen prosedürü takip ederek Olympus Servis
Merkezlerinden birine iade etmelidir (bkz. «SERVİS
İHTİYACINDA YAPILMASI GEREKENLER»).
Olympus, yürüteceği inceleme ve fabrikada yapılacak inceleme
neticesinde (a) belirtilen kusurun normal ve doğru kullanım
sonucu meydana geldiğinin ve (b) Ürünün bu sınırlı garanti
kapsamına girdiğinin onaylanması şartıyla, inisiyatifi tamamen
kendisine ait olmak üzere kusurlu Ürünü onaracak, değiştirecek
veya ayarlayacaktır.
Kusurlu Ürünlerin onarımı, değiştirilmesi veya ayarlanması bu
garanti kapsamında Olympus'un tek yükümlülüğü ve müşterinin
de tek talep hakkıdır.
Ürünlerin bir Olympus Servis Merkezine gönderilmesi ve ilgili
masraflar müşterinin sorumluluğundadır.
Olympus herhangi bir koruyucu bakım, kurulum, kaldırma veya
bakım çalışması yürütmekle yükümlü değildir.
Olympus (i) garanti veya diğer onarımlar için onarılmış, başka
bir üründen sökülmüş ve/veya çalışır durumdaki kullanılmış
parçaları (Olympus kalite güvence standartlarını karşılayan)
kullanma ve (ii) Ürünlere uygulama yükümlülüğü olmaksızın
ürünlerinde dahili veya harici tasarım ve/veya özellik
değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
BU SINIRLI GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN
HUSUSLAR
Aşağıda sıralanan hususlar bu sınırlı garanti kapsamına girmez
ve Olympus tarafından hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı
veya herhangi bir mevzuat gereği garanti edilmez:
(a) Olympus tarafından üretilmeyen ve/veya «OLYMPUS»
marka etiketi taşımayan ürünler (Olympus tarafından
dağıtılmasına rağmen, diğer üreticilere ait ürünlerin
ve aksesuarların garanti kapsamı, bu ürünlerin ve
aksesuarların üreticilerinin sorumluluğundadır ve hükümleri
ve süresi bu üreticilerin garantilerinde belirtildiği şekildedir.),
(b) Üçüncü taraflarca onarım için Olympus'un önceden yazılı
izni alınmaksızın, Olympus yetkili servis personeli dışındaki
taraflarca sökülen, onarılan, kurcalanan, değiştirilen veya
üzerinde değişiklik yapılan Ürünler,
(c) Ürünler üzerinde aşınma, yıpranma, hatalı kullanım,
amaç dışı kullanım, ihmal, kum veya sıvı girmesi,
darbe, yanlış saklama, programlı operatör ve bakım
işlemlerinin uygulanmaması, pil sızıntısı, «OLYMPUS»
markalı aksesuarların, sarf malzemelerin veya parçaların
kullanılmaması veya Ürünlerin uyumlu olmayan aygıtlarla
birlikte kullanılması neticesi meydana gelen kusurlar veya
hasarlar,
(d) yazılım programları,
(e) parçalar ve sarf malzemeler (lambalar, mürekkep, kağıt,
film, baskılar, negatifler, kablolar ve piller) ve/veya
(f) Olympus'un seri numarası yerleştirmediği ve kaydetmediği
ürünler hariç olmak üzere; Doğru şekilde yerleştirilmiş ve
kaydedilmiş Olympus seri numarası içermeyen Ürünler.
OLYMPUS, YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLI GARANTİ
DIŞINDA NORMAL VE TİCARİ KULLANIM DA DAHİL HANGİ
AMAÇLA KULLANILIRSA KULLANILSIN ÜRÜNLERLE İLGİLİ
OLARAK DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI, AÇIK VEYA KAPALI
BAŞKA HİÇBİR SÖZ, TEMİNAT, KOŞUL VE GARANTİ
VERMEZ VE UYGUNLUK, SAĞLAMLIK, TASARIM, ÇALIŞMA
VEYA ÜRÜNLERİN (VEYA HERHANGİ BİR PARÇASININ)
DURUMU VEYA ÜRÜNLERİN SATILABİLİRLİĞİ VEYA BELİRLİ
BİR AMACA UYGUNLUĞU VEYA HERHANGİ BİR PATENTİN,
TELİF HAKKININ VEYA DİĞER FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ
ÇİĞNENMESİYLE İLGİLİ GARANTİLER VE HERHANGİ BİR
MEVZUAT GEREĞİ ZORUNLU OLAN GARANTİLER DE
DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN TÜM DİĞER
SÖZ, TEMİNAT, KOŞUL VE GARANTİLERİ GEÇERSİZ
KABUL EDER.
İLGİLİ KANUNLAR GEREĞİ BAŞKA GARANTİLERİN
DE GEÇERLİ KABUL EDİLMESİ ZORUNLUYSA, BU
GARANTİLERİN GEÇERLİLİK SÜRELERİ DE BU SINIRLI
GARANTİ SÜRESİYLE SINIRLI OLACAKTIR.
BAZI ÜLKELERDE GARANTİLERİN REDDEDİLMESİ
VEYA SINIRLANDIRILMASI VE/VEYA SORUMLULUK
SINIRLANDIRILMASI KABUL EDİLMEMEKTEDİR; BU
DURUMDA YUKARIDAKİ FERAGATLER VE İSTİSNALAR
GEÇERLİ OLMAYABİLİR.
MÜŞTERİ AYRICA BULUNDUĞU ÜLKEYE BAĞLI OLARAK
DEĞİŞEN FARKLI VE/VEYA İLAVE HAKLARA VE YETKİLERE
SAHİP OLABİLİR.
MÜŞTERİ, SORUMLULUK ŞARTLARI SÖZLEŞMEYLE
VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE (İHMAL VE KATI ÜRÜN
SORUMLULUĞU) BELİRLENSE DAHİ GECİKEN TESLİMAT,
ÜRÜN ARIZASI, ÜRÜN TASARIMI, SEÇİMİ VEYA ÜRÜN,
GÖRÜNTÜ VEYA VERİ KAYBI VEYA BOZULMASI VEYA
BAŞKA BİR NEDENLE ORTAYA ÇIKABİLECEK HİÇBİR
HASAR VEYA ZARARDAN DOLAYI OLYMPUS’UN SORUMLU
TUTULAMAYACAĞINI ONAYLAR VE KABUL EDER.
OLYMPUS’UN POTANSİYEL KAYIP VEYA ZARARLARIN
OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMASINDAN VEYA
BİLGİ SAHİBİ OLMASI BEKLENMESİNDEN BAĞIMSIZ
OLARAK; OLYMPUS HİÇBİR KOŞULDA VE HİÇBİR
ŞEKİLDE DOLAYLI, KAZARA VEYA SONUÇLARA BAĞLI
OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA ÖZEL HASARLARDAN VE
ZARARLARDAN (KAR KAYBI VEYA KULLANIM KESİNTİSİ DE
DAHİLDİR, ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR) DOLAYI
SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR.
TR
83
Bunlarla sınırlı olmaması şartıyla Olympus satıcıları, temsilcileri,
satış personeli veya dağıtıcıları da dahil üçüncü taraflarca bu
sınırlı garanti şartlarına aykırı veya bu sınırlı garanti şartlarına
ek olarak verilen sözler ve garantiler, bir Olympus yetkilisi
tarafından yazılı ve açık bir şekilde kabul edilmediği sürece
hiçbir şekilde Olympus'u bağlayıcı bir nitelik taşımayacaktır.
Bu sınırlı garanti, Olympus'un Ürünlerle ilgili olarak vermeyi
kabul ettiği tek ve özel garanti bildirimidir ve bu sınırlı garanti
konusuyla ilgili olarak daha önce veya aynı zamanda sözlü veya
yazılı olarak verilen tüm anlaşmaların, kabullerin, tekliflerin ve
yazışma ve görüşmelerin yerine geçer.
Bu sınırlı garanti yalnızca Ürünü ilk satın alan müşteri için
geçerlidir ve başkasına devredilemez veya nakledilemez.
SERVİS İHTİYACINDA YAPILMASI GEREKENLER
Müşteri, Ürünü servis için Olympus'a göndermeden önce
mutlaka Üründe kayıtlı görüntüleri ve diğer verileri başka
bir görüntü veya veri depolama ortamına aktarmalı ve/veya
Üründeki film(ler)i çıkarmalıdır.
OLYMPUS HİÇBİR DURUMDA KENDİSİNE SERVİS İÇİN
TESLİM EDİLEN ÜRÜNE KAYDEDİLMİŞ VEYA KENDİSİNE
SERVİS İÇİN TESLİM EDİLEN ÜRÜN İÇİNDE BULUNAN FİLM
ÜZERİNDEKİ HERHANGİ BİR GÖRÜNTÜ VEYA VERİNİN
KORUNMASI, TUTULMASI VEYA BAKIMININ YAPILMASINDAN,
VEYA SERVİS İŞLERİ YAPILIRKEN HERHANGİ BİR GÖRÜNTÜ
VEYA VERİNİN KAYBOLMASI VEYA BOZULMASI DURUMUNDA
HERHANGİ BİR ZARARDAN (SINIRLAMA OLMAKSIZIN
DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, TAKİP EDEN VEYA
ÖZEL ZARAR, KAZANÇ KAYBI VEYA KULLANIM KAYBI
DAHİL), OLYMPUS BU TİP POTANSİYEL KAYIP VEYA ZARAR
OLASILIĞININ BİLİNCİNDE OLSUN OLMASIN VEYA OLMUŞ
OLMASI GEREKSİN GEREKMESİN, SORUMLU TUTULAMAZ.
Taşınması sırasında hasar görmemesi için Ürünü uygun ve
yeterli tampon malzemeleri kullanarak dikkatlice paketleyin ve
Ürünü satan Yetkili Olympus Satıcısına teslim edin veya gönderi
ücretleri ödenmiş ve sigortası yaptırılmış bir şekilde Olympus
Servis Merkezlerinden birine gönderin.
Ürünleri servis için gönderirken, paket üzerinde şu bilgiler
bulunmalıdır:
1 Satın alındığı tarihi ve yeri gösteren satış fişi.
2 Ürün üzerindeki seri numarasına karşılık gelen Ürün
seri numarasını taşıyan bu sınırlı garantinin bir kopyası
(Olympus'un seri numarası yerleştirmediği ve kaydetmediği
ürünler için geçerli değildir).
3 Sorunun ayrıntılı bir açıklaması.
4 Varsa, sorunla ilgili örnek baskılar, negatifler, dijital baskılar
(veya diskteki dosyalar).
Servis çalışması tamamlandıktan sonra Ürün, tarafınıza posta
ücretleri ödenmiş bir şekilde iade edilecektir.
84
TR
ÜRÜNÜN SERVİS İÇİN GÖNDERİLEBİLECEĞİ
YERLER
Size en yakın servis merkezini öğrenmek için, bkz. «KÜRESEL
GARANTİ».
ULUSLARARASI GARANTİ SERVİSİ
Uluslararası garanti servisi, bu garanti kapsamında mevcuttur.
Avrupa’daki müşteriler için
«CE» işareti; ürünün Avrupa güvenlik, sağlık,
çevre ve müşteri koruma şartnameleri ile
uyumlu olduğunu belirtir. «CE» işaretli
fotoğraf makineleri Avrupa'daki satışlara
yöneliktir.
Bu sembol [çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu
WEEE Ek IV] AB ülkelerinde, hurda elektrik
ve elektronik cihazların ayrı toplanması
anlamına gelir.
Lütfen cihazı evindeki çöpe atmayın.
Bu ürünün atılması için, lütfen ülkenizdeki
geri dönüşüm ve toplama sistemlerini
kullanın.
Bu sembol [çapraz işaretli tekerlekli çöp
kutusu, 2006/66/EC Direktifi Ek II] atık pillerin
AB ülkelerinde ayrı bir yerde toplandığı
anlamına gelir.
Lütfen pilleri evindeki çöp kutusuna atmayın.
Atık pillerin atılması için, lütfen ülkenizdeki
geri dönüşüm ve toplama sistemlerini
kullanın.
EEE Yönetmeliğine Uygundur
Garanti Şartları
1 Düzgün kullanılmasına rağmen (ürünle verilen Bakım
ve Kullanım talimatına uygun olarak) bu ürün kusurlu
bulunursa, Olympus Europa SE & Co. KG şirketinin iş
alanı bünyesinde yer alan ve web sitesinde belirtilen (bkz.
http://www.olympus.com) yetkili bir Olympus dağıtıcısından
temin edildiği tarihten uygulanabilir ulusal garanti süresi
boyunca, bu ürün tamir edilebilir veya Olympus’un tercihine
göre ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilebilir. Bu garanti
haklarını kullanabilmek için müşteri, uygulanabilir ulusal
garanti süresinin bitiminden önce ürünü, ürünü satın
aldığı bayiye veya Olympus Europa SE & Co. KG iş alanı
bünyesinde yer alan ve http://www.olympus.com web
sitesinde belirtilen bir Olympus servis merkezine götürmelidir.
Dünya Çapında Garantinin birinci yılında müşteri, ürünü
istediği Olympus servis istasyonuna verebilir. Tüm ülkelerde
Olympus servis merkezi bulunmadığını lütfen unutmayın.
2 Ürünün yetkili Olympus servis merkezi veya dağıtıcısına
nakliyesi ve nakliye sırasında doğabilecek tüm hasarlardan
müşteri sorumludur.
Garanti Şartları
1 «OLYMPUS IMAGING CORP.» bir yıllık Dünya Çapında
Garanti sunmaktadır. Bu dünya çapındaki Garanti, Garanti
şartları dahilinde herhangi bir onarım yapılmadan önce yetkili
bir Olympus onarım servis istasyonuna sunulmalıdır. Bu
Garanti ancak Garanti Belgesi ve satın alma belgesi Olympus
onarım servis istasyonuna sunulduğunda geçerlidir. Bu
garantinin, müşterinin tüketici mallarını satın alması ile ilgili
uygulanabilir ulusal yasal garanti haklarına ilave olduğuna ve
müşterinin yasal haklarını etkilemediğine lütfen dikkat edin.
2 Bu Garanti aşağıda belirtilen hasarlar garanti kapsamında
değildir ve müşteri, yukarıda belirtilen Garanti süresi dolmasa
bile onarım ücreti ödemekle yükümlüdür.
a. Kötü kullanımdan doğan hasarlar (talimatın Bakım veya
diğer bölümlerinde belirtilmeyen bir kullanım söz konusu
olduğunda).
b. Olympus veya yetkili bir Olympus servis merkezi tarafından
gerçekleştirilmeyen onarım, değişiklik, temizlik vs.den
doğan hasarlar.
c. Ürünün satışından sonra, düşme, darbe gibi nakliye
sırasında meydana gelen kusurlar veya hasarlar.
d. Yangın, deprem, sel, şimşek ve diğer doğal felaketlerden,
çevre kirliliğinden ve düzensiz gerilim kaynaklarından
meydana gelen kusur veya hasar.
e. Kötü veya uygunsuz saklama (ürünü yüksek sıcaklık ve
nem, naftalin veya zararlı ilaçlar vb. böcek savarların
yakınında saklama) ve yanlış bakım vb.den kaynaklanan
hasarlar.
f. Boşalmış pillerden vs. kaynaklanan kusurlar.
g. Ürün kılıfına kum, çamur vs. girmesinden kaynaklanan
arızalar.
h. Garanti Belgesinin ürünle birlikte getirilmediği haller.
i. Garanti Belgesi’nde satın alınan yıl, ay ve gün, müşterinin
adı, bayiinin adı ve seri numarası hakkında herhangi bir
değişiklik yapıldığında.
j. Bu Garanti Belgesiyle beraber ürünü satın aldığını
kanıtlayan bir belge sunmadığında.
3 Bu Garanti sadece bu ürün için geçerlidir. Garanti, kılıf,
kayış, objektif kapağı ve piller gibi diğer ilave ekipmana
uygulanmaz.
4 Olympus’un bu Garantiyle üstlendiği tek sorumluluk ürünün
tamiri veya yenisiyle değiştirilmesi ile sınırlıdır. Olympus,
ortaya çıkan veya ürün kusurundan kaynaklanan her
türlü dolaylı veya müteselsil kayıp veya hasar ve özellikle
objektif, film, ürünle beraber kullanılan diğer ekipman
veya aksesuarların kaybı veya hasarı ya da onarımın
gecikmesinden veya bilgi kaybından doğan her türlü kayıp
için olan Garanti altındaki sorumluluktan muaftır. Kanunun
belirlediği mücbir kurallara bununla halel gelmez.
Garanti bakımı hakkında notlar
1 Bu Garanti ancak Garanti Belgesi Olympus veya yetkili bir
bayii tarafından usulüne uygun olarak tamamlanırsa ya da
diğer belgeler yeterli ispatı içerirse geçerlidir. Dolayısıyla
adının, bayiinin adının, seri numarasının ve satın alınan
yıl, ay ile gün bilgisinin tam olarak yazıldığından veya
orijinal faturanın veya satış faturasının (bayiinin adını,
satın alma tarihini ve ürün tipini gösteren) bu Garanti
Belgesine eklendiğinden lütfen emin olun. Olympus, Garanti
Belgesi tamamlanmadığında ve/veya yukarıdaki belgeler
eklenmediğinde ve/veya içerdikleri bilgiler eksik veya yanlış
olduğunda da ücretsiz servis vermeyi geri çevirme hakkını
saklı tutar.
2 Bu Garanti Belgesi yeniden verilmeyeceğinden, güvenilir
yerde saklayın.
* Lütfen yetkili uluslararası Olympus servis ağını öğrenmek için
http://www.olympus.com sitesinde verilen listeye başvurun.
TR
85
Asya'daki müşteriler için
Garanti Şartları
1 Doğru şekilde (ürünle verilen yazılı Kullanım, Bakım ve
Çalıştırma talimatlarına uygun olarak) kullanılmasına rağmen,
kusurlu bulunması halinde ürün, satın alındığı tarihi takip
eden bir yıl içerisinde tamamen Olympus'un tercihine bağlı
olarak ücretsiz olarak onarılır veya yenisiyle değiştirilir. Bu
garanti haklarını kullanabilmek için müşteri, ürünü bir yıllık
garanti süresi dolmadan önce satın aldığı bayiye veya
kılavuzlarda belirtilen bir yetkili Olympus servis merkezine
götürmeli ve gerekli onarımların yapılmasını talep etmelidir.
2 Ürünün yetkili Olympus servis merkezi veya dağıtıcısına
nakliyesi ve nakliye sırasında doğabilecek tüm hasarlardan
müşteri sorumludur.
3 Aşağıda belirtilen hasarlar garanti kapsamında değildir ve
müşteri, yukarıda belirtilen garanti süresi dolmasa bile onarım
ücreti ödemekle yükümlüdür.
a. Kötü kullanımdan doğan hasarlar (talimatın Bakım veya
diğer bölümlerinde belirtilmeyen bir kullanım söz konusu
olduğunda).
b. Olympus veya yetkili bir Olympus servis merkezi tarafından
gerçekleştirilmeyen onarım, değişiklik, temizlik vs.den
doğan hasarlar.
c. Ürünün satışından sonra, düşme, darbe gibi nakliye
sırasında meydana gelen kusurlar veya hasarlar.
d. Yangın, deprem, sel, şimşek ve diğer doğal felaketlerden,
çevre kirliliğinden ve düzensiz gerilim kaynaklarından
meydana gelen kusur veya hasar.
e. Kötü veya uygunsuz saklama (ürünü yüksek sıcaklık ve
nem, naftalin veya zararlı ilaçlar vb. böcek savarların
yakınında saklama) ve yanlış bakım vb.den kaynaklanan
hasarlar.
f. Boşalmış pillerden vs. kaynaklanan kusurlar.
g. Ürün kılıfına kum, çamur vs. girmesinden kaynaklanan
arızalar.
h. Bu Garanti Belgesinin ürünle birlikte getirilmediği haller.
i. Garanti Belgesi'nde satın alınan yıl, ay ve gün, müşterinin
adı, bayiinin adı ve seri numarası hakkında herhangi bir
değişiklik yapıldığında.
j. Bu Garanti Sertifikası'yla beraber ürünü satın aldığını
kanıtlayan bir belge sunmadığında.
86
TR
4 Bu Garanti sadece bu ürün için geçerlidir. Garanti, kılıf,
kayış, objektif kapağı ve piller gibi diğer ilave ekipmana
uygulanmaz.
5 Olympus'un bu garanti kapsamındaki tek yükümlülüğü,
ürünün onarılması veya değiştirilmesiyle sınırlıdır ve üründeki
bir kusur nedeniyle müşterinin yaşadığı doğrudan veya
dolaylı kayıp veya zararlardan, özellikle de herhangi bir filme
veya objektife veya bu ürünle kullanılan diğer cihaz veya
aksesuarlara gelebilecek kayıp ve hasarlardan veya onarımın
gecikmesinden dolayı yaşanabilecek kayıplardan dolayı hiçbir
sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Notlar;
1 Bu Garanti, müşterinin yasal haklarına ek olarak verilir ve
müşterinin yasal haklarını hiçbir şekilde etkilemez.
2 Bu Garanti ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, kılavuzlarda
listelenen yetkili Olympus servis merkezlerinden birini
danışın.
Garanti bakımı hakkında notlar
1 Bu Garanti ancak Garanti Belgesi, Olympus veya yetkili bir
bayii tarafından doldurulması halinde geçerlidir. Adınızın, bayi
adının, ürünün seri numarasının ve ürünü satın aldığınız yıl,
ay ve tarihin tam olarak doldurulduğundan emin olun.
2 Bu Garanti Belgesi tekrar verilmeyeceğinden, güvenli bir
yerde saklayın.
3 Müşteriler tarafından iletilecek onarım talepleri, ürünün
satın alındığı ülkedeki Olympus dağıtıcısı tarafından verilen
garanti şartlarına tabidir. Yerel Olympus dağıtıcısı ayrı bir
garanti vermiyorsa veya müşteri ürünün satın alındığı ülkede
bulunmuyorsa, bu dünya geneli garanti hükümleri geçerli olur.
4 İlgili olduğu durumlarda bu Garanti dünya genelinde
geçerlidir. Bu Garantide listelenen yetkili Olympus servis
merkezleri bu Garantiyi tanıyacaktır.
* Lütfen, yetkili uluslararası Olympus servis ağının ekte verilen
listesine bakın.
Garanti Tekzibi
Olympus, bu yazılı materyalin veya yazılımın içeriği aracılığıyla
ve içeriği ile ilgili olarak hiçbir doğrudan ya da dolaylı vaatte
bulunmaz veya garanti vermez; hiç bir durumda ticari
kullanılabilirlik ya da belirli bir amaç için kullanılabilirlik ya da
bu yazılı belgelerin veya yazılımın kullanılmasından ya da
kullanılamamasından kaynaklanan (kar kaybı, işin aksaması
ya da iş bilgilerinin yitirilmesi dahil fakat bununla sınırlı olmamak
kaydıyla) sorumluluk kabul etmez. Bazı ülkeler, dolaylı veya
arızi zararlardan kaynaklanan sorumluluğun hariç tutulmasına
veya sınırlandırılmasına izin vermez. Bu nedenle yukarıdaki
sınırlandırmalar sizin için geçerli olmayabilir.
http://www.olympus.com/
OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG
Ofis:
Consumer Product Division
Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Almanya
Tel.: +49 40 – 23 77 3-0/Faks: +49 40 – 23 07 61
Ürün teslimi:
Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Almanya
Yazışma Adresi: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Almanya
Avrupa Teknik Müşteri Desteği:
Lütfen web sitemizi ziyaret edin http://www.olympus-europa.com
ya da ÜCRETSİZ TELEFON NUMARAMIZI* arayın: 00800 – 67 10 83 00
Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, İspanya, İsveç,
İsviçre, İngiltere için.
* Lütfen, bazı (mobil) telefon servislerinin/tedarikçilerinin, +800'lü numaralara
erişim hakkı vermediğini veya ek bir ön numara istediğini unutmayın.
Listede olmayan tüm Avrupa ülkeleri için ve yukarıda verilen numaralara
erişememeniz halinde, lütfen aşağıdakileri kullanın.
ÜCRETLİ NUMARALAR: +49 40 – 237 73 899.
© 2013
WC335201
Download

Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu SH-60