4
Českobudějovicko
29. října 2014
Modrá pomněnka pomáhá aneb Zlaté jihočeské „srdce“
Láska je prý jako hřbitovní kvítí, které neuvadá
ani na hrobě. Ale každý z nás, kdo ztrácí nebo ztratil
někoho blízkého, ví, jak těžké životní období při
odchodu milovaného člověka prožíváme. A proto
tentokrát nebudeme psát o zlatých jihočeských
ručičkách, ale o zlatých jihočeských srdcích.
Pro Jihočechy, kteří se dostali do
obtížné životní situace v souvislosti s těžkou, nevyléčitelnou nemocí či úmrtím někoho blízkého,
je od poloviny července na českobudějovickém sídlišti Máj se svými službami k dispozici „Modrá
pomněnka“ – jihočeské centrum pomoci rodinám nevyléčitelně nemocných pacientů a pozůstalým. Součástí Jihočeského
centra je také poradna Provázek,
který zde provozuje prachatický
Hospic sv. Jana N. Neumanna. S
oběma poradnami je bezprostředně spojeno jméno kvalifikovaného
poradce, paní Magdy Kümmelové,
kterou jsme požádali o rozhovor.
Proč Jihočeské centrum pomoci vlastně vzniklo?
„Naším cílem je usnadnit život
lidem s nevyléčitelným onemocněním, ale i těm, kteří o ně pečují.
Velice často se nás lidé ptají, jak a
co mají dělat ve chvíli, kdy se dozvěděli, že jejich blízký je nevyléčitelně nemocný a jeho svíčka života začíná dohořívat. Ptají se na
to, jak a o čem mají s nemocným
mluvit, jestli a jak mu mají pravdivě přiznat jeho zdravotní stav, co
pro něho můžou udělat. Trápí je
třeba i to, jak mají skloubit své pracovní povinnosti s náročnou péčí o
nemocného, co všechno taková péče obnáší, na co se mají připravit.
Jak tedy můžete těmto lidem
pomoci?
Pokud se na nás kdokoliv obrátí
se žádostí o pomoc, probereme s
ním jeho situaci, ve které se právě
nalézá on i jeho blízký nemocný a
snažíme se mu pak nabídnout konkrétní pomoc tak, jak potřebuje.
Pokud se klient například rozhodne pro domácí péči, řešíme s ním,
jak pro pacienta zajistit např. odbornou zdravotnickou péči, zapůjčíme mu různé kompenzační
pomůcky pro usnadnění péče a pro
zajištění co největšího komfortu
nemocnému – např. polohovací
postel, antidekubitní matraci,
různá chodítka, vozíčky, toaletní
židli, ale i třeba kontinuální dávkovač léků či koncentrátor kyslíku.
Ale nejen to…
Možná nejdůležitější pomoc,
kterou naše centrum svým klientům nabízí, je pomoc psychická – a
to jak těm, kteří umírají, tak i jejich blízkým. Často se například
stává, že mezi nimi najednou
vznikne jakási bariéra, komunikační zeď, kterou sami nejsou
schopni překonat – bojí se si cokoliv říct, aby si navzájem neublížili,
ale přitom obě strany velmi silně
pociťují přirozenou potřebu se
svým blízkým o tom všem mluvit.
Taková komunikace mezi umírajícím a jeho blízkými však není
jednoduchá. Proto často zpočátku
pomůže „prolomit“ takovou bariéru právě někdo „zvenku“, kdo to
udělá bez toho, aby oběma stranám ublížil. Je až neuvěřitelné, jak
moc se pak, po smrti nemocného,
dá na jeho tváři poznat, jestli měl
nebo neměl ještě něco nevyřešeného – něco, co ho trápilo i v posledních chvílích jeho života. A
hlavně o tom je práce obou našich
poraden – Modré pomněnky i Provázku. A i ve chvíli, kdy svíčka života nemocného už opravdu uhasíná, můžeme být, spolu s jeho blízkými, u jeho lůžka a pomoci jej v
klidu doprovodit na Druhý břeh,
zvládnout tu nejtěžší, ale velmi důležitou chvíli v celém životě.
A co pozůstalí?
Ano, to je další součást naší práce. Pozůstalým můžeme pomoci,
pokud si to přejí, s objednáním pohřbu, s úředními či právními záležitostmi. Také ale moc dobře víme, že ztráta milovaného člověka
vždy znamená extrémní zásah do
života pozůstalých, zvláště pokud
dojde k úmrtí neočekávanému nebo když v rodině zemře dítě. Proto
poskytujeme pozůstalým i následnou péči, abychom jim pomohli se
s jejich ztrátou a bolestí lépe vyrovnat. Pozůstalými jsou ale také
děti, kterým zemřel někdo blízký –
i ty potřebují pomoc, často daleko
více, než my dospělí. Modrá pomněnka pomáhá i rodičům, kterým zemřelo jejich děťátko ještě
před svým narozením – aby jej
mohli důstojně pohřbít, rozloučit
se s ním. Málokdo totiž ví, že tato
možnost není v našem právním řádu dosud nijak ošetřena a že se s
mrtvě narozenými dětmi leckde
zachází – když to řeknu velmi jemně – „všelijak“.
V Modré pomněnce jsme prostě
pro všechny, kteří v tomto těžkém
období potřebují naši pomoc.
Jak je to s platbami za služby
Modré pomněnky, kolik to stojí?
Délka jedné konzultace bývá
zpravidla dvouhodinová, skutečná cena tohoto výkonu je kolem osmi set korun. Avšak díky společnosti MEMORY, s.r.o., která nám
hradí většinu nákladů na provoz
naší poradny a také díky štědrosti
našich dalších dárců, kteří naše
úsilí pomáhat podporují, poskytujeme veškeré naše služby (s výjimkou půjčovny a dopravy) zcela
BEZPLATNĚ. A za to patří všem
těm dobrým lidem opravdu velké
uznání a chtěla bych jim i touto
cestou moc poděkovat.
Download

zde - Centrum pomoci