GrejnI kablovi
Grejni kabel za otapanje oluka
Grejni kabel za otapanje oluka
35.12.005
35.12.006
Snowfree
Snaga: 151 W
Snowfree
Snaga: 196 W
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Dužina: 5 m
+ 4m hladna zona,
Dužina: 6 m
Termostat
Termostat
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
Grejni kabel za otapanje oluka
Grejni kabel za otapanje oluka
35.12.010
35.12.016
Snowfree
+ 4m hladna zona,
Snaga: 293 W
Snowfree
Snaga: 471 W
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Dužina: 10 m
Dužina: 16 m
+ 4m hladna zona,
+ 4m hladna zona,
Termostat
Termostat
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
Grejni kabel za otapanje oluka
Grejni kabel za otapanje oluka
35.12.023
35.12.030
Snowfree
Snaga: 700 W
Snowfree
Snaga: 919 W
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Dužina: 23 m
Dužina: 30 m
+ 4m hladna zona,
+ 4m hladna zona,
Termostat
Termostat
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
Grejni kabel za otapanje oluka
Grejni kabel za otapanje oluka
35.12.041
35.12.055
Snowfree
Snaga: 1265 W
Snowfree
Snaga: 1719 W
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Dužina: 41 m
Dužina: 55 m
+ 4m hladna zona,
+ 4m hladna zona,
Termostat
Termostat
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 160 -
GrejnI kablovi
Grejni kabel
35.12.122
Grejni kabel
35.12.130
28 W/m
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Dužina: 22 m
Dužina: 30,45 m
Jedinica mere: kom.
Jedinica mere: kom.
Jednostrani priključci
Jednostrani priključci
+ 4m hladna zona
+ 4m hladna zona
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
Grejni kabel
35.12.138
Grejni kabel
35.12.160
28 W/m
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Dužina: 38,10 m
Dužina: 59,34 m
Jedinica mere: kom.
Jedinica mere: kom.
Jednostrani priključci
Jednostrani priključci
+ 4m hladna zona
+ 4m hladna zona
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
Grejni kabel
Grejni kabel
35.12.221
28 W/m
28 W/m
Snaga: 3400 W
Snaga: 2430 W
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Dužina: 87,38 m
Dužina: 121,57 m
Jedinica mere: kom.
Jedinica mere: kom.
Jednostrani priključci
Jednostrani priključci
+ 4m hladna zona
+ 4m hladna zona
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
Grejni kabel EX
35.12.330
28 W/m
Snaga: 1647 W
Snaga: 1068 W
35.12.187
28 W/m
Snaga: 837 W
Snaga: 640 W
Grejni kabel
35.12.310
Samoreg Snowfree
Samoreg NoFrostPipe
17TTM-2-BO
23TTL-2-BO
Samoregulišuća snaga
Samoregulišuća snaga
20-40 W/m
15-30 W/m
Napon: 230 V
Napon: 230 V
Jedinica mere: m
Jedinica mere: m
Lorenzoni, Italija
Lorenzoni, Italija
Grejni kabel
35.12.320
Samoreg NoFrostPipe
23TTM-2-BO
Samoregulišuća snaga
20-40 W/m
Napon: 230 V
Jedinica mere: m
Lorenzoni, Italija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 161 -
Download

G r e j n I k a b l o v i Grejni kabel za otapanje oluka