SPISAK STUDENATA KOJI SU U JULSKOM ROKU ŠKOLSKE 2012/2013. GODINE
POLOZILI ZDRAVSTVENO VASPITANJE
STRUKOVNI KOZMETIČAR – ESTETIČAR
37629 Jovanović Jovana
6
42173 Minić Ivana
8
37918 Draga Miladinović
7
STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT
42459 Nikola Radović
43108 Jelena Pejić
42402 Ranđelov Snežana
42339 Marija Stojiljković
43067 Gabrijela Živković
33158 Vučić Anđela
42481 Sanja Maksić
42401 Ljubica Velinov
43102 Živadinović Katarina
Admir Sinanović
43078 Marijana Vasiljević
43068 Milica Lozo
42522 Snežana Raković
43109 Miljana Rovčanin
37768
46430
6
6
7
7
7
6
8
7
6
6
6
6
6
7
STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – BABICA
42185 Milkić Samanta
6
42407 Nevena Miljković
6
42471 Marina Marinković
6
46406 Tijana Nedeljković
7
Kristina Pavlović
Marina Petrović
8
6
42360 Mirjana Paunović
38537 Tijana Babić
42540 Marina Ilić
42412 Maja Nikolić
42494 Nataša Nedeljković
43111 Stefana Trojanović
42359 Jovana Jeremić
43113 Sanja Milović
42536 Ksenija Trajković
42523 Mirjana Jasnić
37903 Dragana Radulović
43069 Ivana Adamović
42457 Milica Nikolić
38032 Aleksandra Nikolić
6
6
7
6
7
7
8
6
6
10
6
6
6
8
42167 Valčić Jelena
37899 Tanja Miodragović
46245 Đorđević Biljana
46247 Verica Đorđević
6
6
8
7
STRUKOVNA MEICINSKA SESTRA
46331 Novica Anđelković
46301 Vanja Mandić
46279 Ranđelović Nemanja
46317 Ana Stojanović
46415 Uroć Obradović
46584 Merima Filipović
46377 Simić Srđan
46573 Jovana Trajković
36518 Tamara Simonović
46400 Milena Glišić
42158 Milica Cojić
46594 Jadranka Nikolić
37919 Dejana Mladenović
28154 Mirjana Dončić
42232 Milena Stošić
7
8
6
9
6
6
7
7
6
6
6
6
6
6
8
43392
28135
28736
28134
42166
42315
42263
46583
46519
46343
46568
32206
46599
46275
Snežana Stamenković
Irena Veličković
Bojić Marija
Marija Veličković
Jelena Kostić
Adaleta Redžović
Suzana Tasić
Milica Stamenković
Danijela Petrović
Marija Jovanović
Jovana Aksentijević
Ana Trifunović
Irena Jevtović
Danijela Milenković
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
6
6
Download

spisak studenata koji su u julskom roku školske 2012/2013. godine