KATALOG
PROIZVODA
CEMENT
Našicecement d.d. je druga fabrika u Hrvatskoj po instaliranom kapacitetu proizvodnje; ukupni proizvodni
kapacitet fabrike je 1 000 000 tona cementa na godinu. U proizvodnom programu nalazi se 6 vrsta portlandskog
cementa opšte namene i zidarski cement Namal. Osnovna smernica našeg razvoja i poslovne strategije je
zadovoljavanje očekivanja i potreba naših kupaca te postizanje njihovog ukupnog zadovoljstva.
Našicecement d.d. poseduje sertifikate ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i BS OHSAS 18001:2007, što je dokaz
sistemskog pristupa i upravljanja kvalitetom, okolinom, zdravljem i sigurnosti.
PROIZVODNI PROGRAM SERTIFIKOVAN ZA REPUBLIKU SRBIJU
•
PC 35M (P-S) 32,5R, Portland kompozitni cement
•
SPECIJAL, PC 20M (S-V) 42,5N, Portland kompozitni cement
•
PC 20S 42,5R, Portland cement s dodatkom šljake
•
PC 42,5R, Portland cement
NEXE CEMENT 32,5R
PC 35M (P-S) 32,5R
Portland kompozitni cement
Razred čvrstoće:
32,5R, prema standardu SRPS B.C1.011:2001
Opis proizvoda i namena:
Nexe cement 32,5R je portland kompozitni cement oznake
PC 35M (P-S) 32,5R prema standardu SRPS B.C1.011:2001.
Nexe cement 32,5R je mešani portland cement oznake
CEM II/B-M (P-S) 32,5R prema standardu HRN EN 1971:2005. Namenjen je pripremi betona i maltera za
građevinske radove koji se izvode u propisanim uslovima
gradnje za armirane i nearmirane betonske elemente
nižih razreda čvrstoće. Veliku primenu ima u gradnji
porodičnih objekata gde potpuno zadovoljava zahteve
za izradu podloga i glazura, temelja, nenosivih i nosivih
betonskih konstrukcija. Koristi se i u izgradnji puteva
za izradu stabilizacijskih slojeva. Sadrži minimalno 65%
portland-cementnog klinkera; do 35% mešanog dodatka,
kombinacije prirodnog pucolana (tufa - P) i šljake iz visoke
peći (S); dodatak za regulisanje vremena vezivanja cementa
(prirodni gips). Kombinacija količine i vrste dodataka daje
mu usporenu reakciju hidratacije (razvija manju toplotu
hidratacije), a kod izrade betona poboljšava njegovu
sposobnost obrade, lakšu ugradnju i povećanu hemijsku
otpornost u odnosu na čisti portland cement. Detaljnija
uputstva možete da dobijete na prodajnom mestu.
Karakteristike:
Karakteristične vrednosti mehaničkih, fizičkih i hemijskih
svojstava za Nexe cement 32,5R, PC 35M (P-S) 32,5R (CEM
II/B-M (P-S) 32,5R) i uslovi kvaliteta prema standardu SRPS
B.C1.011:2001:
NEXE CEMENT 32,5R
Fizičko-mehaničke karakteristike:
Finoća mliva (ostatak na situ), %
Specifična površina, cm2/g
Početak vezivanja (min)
Kraj vezivanja (min)
Postojanost zapremine (mm)
Početne čvrstoće nakon 2 dana (MPa)
Standardne čvrstoće nakon 28 dana (MPa)
Hemijski sastav:
SO3 (%)
MgO(%)
Cl- (%)
PC 35M (P-S) 32,5R
2,4
3500
190
260
0,6
18
42,5
Uslov standarda
SRPS B.C1.011:2001
≤ 10
≥ 2400
≥ 60
≤ 600
≤ 10
≥8
≥ 30
2,7
4,0
0,006
≤ 4,0
≤ 5,0
≤ 0,10
Isporuka, transport i uskladištenje:
Isporuka rasutog cementa vrši se cisternama.
Transport rasutog cementa mora obavezno da se vrši u suvim i čistim cisternama, bez organskih i neorganskih nečistoća.
Cement u rasutom stanju treba da se skladišti u betonskim ili metalnim silosima zaštićenim od atmosferalija. Preporučuje se
uvek isti silos puniti istom vrstom cementa, tj. ne mešati razne vrste cementa.
SPECIJAL
PC 20M (S-V) 42,5N
Portland kompozitni cement
Razred čvrstoće:
42,5N, prema standardu SRPS B.C1.011:2001
Opis proizvoda i namena:
SPECIJAL je portland kompozitni cement oznake PC 20M
(S-V) 42,5N prema standardu SRPS B.C1.011:2001. SPECIJAL
je mešani portland cement oznake CEM II/A-M (S-V) 42,5N
prema standardu HRN EN 197-1:2005. Namenjen je izradi
betona i maltera za sve građevinske radove koji se izvode
u propisanim uslovima gradnje za armirane i nearmirane
betonske konstrukcije (mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih betonskih elemenata). Sadrži
minimalno 80% portland-cementnog klinkera; do 20%
mešanog dodatka, kombinacije šljake iz visoke peći (S) i
silicijumskog letećeg pepela (V); do 5% punila; dodatak
za regulisanje vremena vezivanja cementa (prirodni gips).
Kombinacija količine i vrste dodataka osigurava mu
tražene čvrstoće, a kod izrade betona poboljšava njegovu
sposobnost obrade i povećava hemijsku otpornost uz
smanjenu toplotu hidratacije u odnosu na čisti portland
cement. Detaljnija uputstva možete dobiti na prodajnom
mestu.
Karakteristike:
Karakteristične vrednosti mehaničkih, fizičkih i hemijskih
svojstava za cement SPECIJAL, PC 20M (S-V) 42,5N (CEM
II/A-M (S-V) 42,5N) i uslovi kvaliteta prema standardu SRPS
B.C1.011:2001:
SPECIJAL
Fizičko-mehaničke karakteristike:
Finoća mliva (ostatak na situ), %
Specifična površina, cm2/g
Početak vezivanja (min)
Kraj vezivanja (min)
Postojanost zapremine (mm)
Početne čvrstoće nakon 2 dana (MPa)
Standardne čvrstoće nakon 28 dana (MPa)
Hemijski sastav:
SO3 (%)
MgO(%)
Cl- (%)
PC 20M (S-V) 42,5N
3
3500
200
260
1,00
22
52
Uslov standarda
SRPS B.C1.011:2001
≤ 10
≥ 2400
≥ 50
≤ 600
≤ 10
≥8
≥ 40
2,6
3,0
0,006
≤ 4,0
≤ 5,0
≤ 0,10
Isporuka, transport i uskladištenje:
Isporuka rasutog cementa vrši se cisternama.
Transport rasutog cementa mora obavezno da se vrši u
suvim i čistim cisternama, bez organskih i neorganskih
nečistoća.
Cement u rasutom stanju treba da se skladišti u betonskim ili metalnim silosima zaštićenim od atmosferalija.
Preporučuje se uvek isti silos puniti istom vrstom cementa,
tj. ne mešati razne vrste cementa.
PC 20S 42,5R
Portland cement s dodatkom šljake
Razred čvrstoće:
42,5R, prema standardu SRPS B.C1.011:2001
Opis proizvoda i namena:
PC 20S 42,5R je portland cement s dodatkom šljake
prema standardu SRPS B.C1.011:2001. CEM II/A-S 42,5R je
portland cement s dodatkom šljake prema standardu HRN
EN 197-1:2005. Namenjen je izradi betona i maltera za sve
građevinske radove koji se izvode u propisanim uslovima
gradnje za armirane i nearmirane betonske konstrukcije
(mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih
betonskih elemenata, transportnog, pumpanog betona).
Sadrži minimalno 80% portland-cementnog klinkera; do
20% kombinacije šljake iz visoke peći (S); do 5% punila;
dodatak za regulisanje vremena vezivanja cementa
(prirodni gips). Veliki udeo klinkera osigurava mu
tražene čvrstoće, a kod izrade betona poboljšava njegovu
sposobnost obrade i povećava hemijsku otpornost uz
smanjenu toplotu hidratacije u odnosu na čisti portland
cement, dok dodatak kvalitetne šljake osigurava umerenu
otpornost na agresivne medije. Detaljnija uputstva možete
dobiti na prodajnom mestu.
Uputstva za upotrebu:
Prilikom doziranja obavezno se pridržavati projekta
betonske konstrukcije. Prilikom pripreme betonske mešavine koristiti se rezultatima prvog tipskog ispitivanja
betona, projektom betona i sprovoditi propisanu kontrolu
kvaliteta betona.
Karakteristike:
Karakteristične vrednosti mehaničkih, fizičkih i hemijskih
svojstava za cement PC 20S 42,5R (CEM II/A-S 42,5R) i uslovi
kvaliteta prema standardu SRPS B.C1.011:2001:
PC 20S 42,5R
Fizičko-mehaničke karakteristike:
Finoća mliva (ostatak na situ), %
Specifična površina, cm2/g
Početak vezivanja (min)
Kraj vezivanja (min)
Postojanost zapremine (mm)
Početne čvrstoće nakon 2 dana (MPa)
Standardne čvrstoće nakon 28 dana (MPa)
Hemijski sastav:
SO3 (%)
MgO(%)
Cl- (%)
PC 20S 42,5R
1,5
3500
150
260
1,0
26
54
Uslov standarda
SRPS B.C1.011:2001
≤ 10
≥ 2400
≥ 50
≤ 600
≤ 10
≥ 18
≥ 40
3,0
3,0
0,01
≤ 4,5
≤ 5,0
≤ 0,10
Isporuka, transport i uskladištenje:
Isporuka rasutog cementa vrši se cisternama.
Transport rasutog cementa mora obavezno da se vrši u suvim i čistim cisternama, bez organskih i neorganskih nečistoća.
Cement u rasutom stanju treba da se skladišti u betonskim ili metalnim silosima zaštićenim od atmosferalija.
PC 42,5R
Portland cement
Razred čvrstoće:
42,5R, prema standardu SRPS B.C1.011:2001
Opis proizvoda i namena:
PC 42,5R je čisti portland cement uz dodatak za regulisanje
vremena vezivanja cementa (prirodni gips) i do 5%
sporednog dodatka prema standardu SRPS B.C1.011:2001.
CEM I 42,5R je čisti portland cement uz dodatak za
regulisanje vremena vezivanja cementa (prirodni gips) i
do 5% sporednog dodatka prema standardu HRN EN 1971:2005. Namenjen je izradi betona za sve građevinske
radove koji se izvode u propisanim uslovima gradnje za
najzahtevnije armirane i nearmirane betonske konstrukcije
(mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih
betonskih elemenata), za izradu prefabrikovanih betonskih
elemenata i proizvoda te prenapetih betonskih konstrukcija
i za izradu visoko otpornih betona na habanje. Odlikuje
se visokim početnim i završnim čvrstoćama te uz svojstvo
brzog prirasta početne čvrstoće posebnu primenu nalazi
u proizvodnji betonskih elemenata, gde omogućava
brzo oslobađanje kalupa. Takođe je pogodan pri gradnji
zahtevnih građevina i konstrukcija gde tehnologija i
dinamika izvođenja radova traži brzo skidanje oplate.
Uputstva za upotrebu:
Prilikom doziranja obavezno se pridržavati projekta betonske
konstrukcije. Prilikom izrade betonske mešavine koristiti se
rezultatima prvog tipskog ispitivanja betona, projektom
betona i provoditi propisanu kontrolu kvaliteta betona.
Karakteristike:
Karakteristične vrednosti mehaničkih, fizičkih i hemijskih
svojstava za cement PC 42,5R (CEM I 42,5R) i uslovi
kvaliteta prema standardu SRPS B.C1.011:2001:
PC 42,5R
Fizičko-mehaničke karakteristike:
Finoća mliva (ostatak na situ), %
Specifična površina, cm2/g
Početak vezivanja (min)
Kraj vezivanja (min)
Postojanost zapremine (mm)
Početne čvrstoće nakon 2 dana (MPa)
Standardne čvrstoće nakon 28 dana (MPa)
Hemijski sastav:
SO3 (%)
MgO(%)
Cl- (%)
Gubitak kod odžarivanja (%)
Netopiv ostatak (%)
PC 42,5R
1,5
4500
150
250
1,0
33
56
Uslov standarda
SRPS B.C1.011:2001
≤ 10
≥ 2400
≥ 50
≤ 600
≤ 10
≥ 18
≥ 40
3,5
2,5
0,01
3,0
1,0
≤ 4,5
≤ 5,0
≤ 0,10
≤ 5,0
≤ 5,0
Isporuka i skladištenje:
Isporuka rasutog cementa vrši se cisternama.
Transport rasutog cementa mora obavezno da se vrši u suvim i
čistim cisternama, bez organskih i neorganskih nečistoća.
Cement u rasutom stanju treba da se skladišti u betonskim ili
metalnim silosima zaštićenim od atmosferalija.
Proces proizvodnje je deo integrisanog sistema
upravljanja sertifikovanog prema međunarodnim
standardima ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i BS
OHSAS 18001:2007. Uz redovnu internu kontrolu
kvaliteta proizvoda u svim fazama proizvodnje,
sprovodi se i nezavisna kontrola od strane Instituta
IMS a.d., Beograd. Proizvod podleže dokazivanju
usaglašenosti sa SRPS B.C1.011:2001 i Naredbi o
obaveznom atestiranju cementa.
KONTAKT
Našicecement d.d.
Tajnovac 1, 31500 Našice, Hrvatska
Prodaja:
tel: +385 (0)31 616 304
fax:+385 (0)31 609 027, 616 451
Tehnička podrška kupcima:
tel: +385 (0)31 616 475
fax:+385 (0)31 609 027
e-mail: [email protected]
www.nexe.rs
Tiraž: 200 kom
Godina: 2011.
Download

CEMENT